THE INkosi iyabona izifiso yenhliziyo yethu. Ubona isifiso sethu sokulunga.

Ngakho-ke, naphezu kokwehluleka kwethu, ngisho nesono, ugijimela ukusigona… njengoba uBaba agijimela ukuyokwamukela indodana yolahleko, eyayimbozwe yihlazo lokuhlubuka kwakhe.

Ngakho-ke, uGabriyeli wamemezela kuMariya, "Ungesabi!"; isixuku esikhazimulayo samemezela kubelusi, "Ningesabi!"; izingelosi zombili zakhuthaza abesifazane ethuneni, "Ningesabi!"; kubafundi bakhe emva kokuvuka kwakhe, uJesu waphinda wathi, "Ungesabi."

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA.