UKUSETSHENZISWA…

Izimpilo zethu zifana nenkanyezi eshutha. Umbuzo – umbuzo ongokomoya –ukuthi le nkanyezi izongena kumuphi umjikelezo.

Uma sidliwa yizinto zalo mhlaba: imali, ukuvikeleka, amandla, izimpahla, ukudla, ucansi, izithombe zocansi… lapho-ke sifana nalesosibhakabhaka esivutha emkhathini womhlaba. Uma sidliwe nguNkulunkulu, lapho-ke sifana ne-meteor ebheke elangeni.

Nanku umehluko.

I-meteor yokuqala, edliwe yizilingo zomhlaba, ekugcineni ihlakazeka ize. I-meteor yesibili, njengoba idliwa noJesu iNdodana, ayihlakazeki. Esikhundleni salokho, kuqhuma ilangabi, kuncibilike kube yinto eyodwa neNdodana.

Owokuqala uyafa, abanda, abe mnyama, futhi angaphili. Lezi zinsuku zihlala, ziba yimfudumalo, ukukhanya, nomlilo. Owokuqala ubonakala umangalisa phambi kwamehlo omhlaba (okwesikhashana)… uze ube uthuli, unyamalale ebumnyameni. Lesi sakamuva sifihliwe futhi asinakwa, size sifinyelele emisebeni yeNdodana eqothulayo, ebanjwe ngunaphakade ekukhanyeni kwaKhe okuvutha nothando.

Futhi-ke, kunombuzo owodwa kuphela empilweni obalulekile: Yini engidlayo?

What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? (Math 16: 26)

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA.