Indlu Engaphansi

NGAPHAMBILI Ukuvuma namuhla, isithombe senkundla yempi safika engqondweni.

Isitha siqhumisa imicibisholo nezinhlamvu kithi, sihlasela ngenkohliso, ngezilingo nangokusola. Sivame ukuzithola silimele, sopha futhi sikhubazekile, sizitotobela emiseleni.

Kepha uKristu usidonsela eBunker of Confession, bese… uvumela ibhomu lomusa wakhe liqhume endaweni yomoya, libhubhise ukuzuza kwesitha, libuyise ukwesaba kwethu, lisiphinde lisigqokise kulezo zembatho zokomoya ezisenza sikwazi ukuhlanganyela futhi labo "ubukhulu namandla," ngokholo nangoMoya oNgcwele.

Sisempini. Ikona ukuhlakanipha, hhayi ubugwala, ukuya njalo eBunker.

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA.