Isikhathi Sokulila

Inkemba Evuthayo: Umcibisholo onamandla enuzi wadubula eCalifornia ngoNovemba, 2015
ICaters News Agency, (Abe Blair)

 

1917:

… Ngakwesobunxele kukaMama Wethu nangaphezudlwana, sabona iNgelosi iphethe inkemba evuthayo esandleni sayo sobunxele; ibenyezela, yakhipha amalangabi abukeka sengathi azoshisa umhlaba ngomlilo; kepha bafa bahlangana nobukhazikhazi obakhishwa nguMama Wethu buvela esandleni sakhe sokudla: ekhomba umhlaba ngesandla sakhe sokudla, iNgelosi yamemeza ngezwi elikhulu: 'Ukuhlanza, Ukuhlanza, Ukuthula!'- Sr. ULucia waseFatima, ngoJulayi 13, 1917

1937:

Ngabona iNkosi uJesu, njengenkosi ebukhazikhazini obukhulu, ibheke phansi emhlabeni ngamandla ayo amakhulu; kepha ngenxa yokuncengela kukanina walula isikhathi somusa wakhe… iNkosi yangiphendula, “Ngandisa isikhathi somusa ngenxa [yezoni]. Kodwa maye kubo uma bengasiboni lesi sikhathi sokuhanjelwa Kwami. ” —USt. UFaustina, Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, IDayari, n. 126I, 1160

1965:

Yize izwe lanamuhla likwazi ngokucacile ubumbano lwalo nokuthi indoda eyodwa ithembele komunye ngobumbano oludingayo, ihlukaniswe kabuhlungu kakhulu ezinkambeni eziphikisanayo ngamabutho aphikisanayo. Ezingxabanweni zezepolitiki, ezenhlalo, ezomnotho, ubuhlanga kanye nemibono zisaqhubeka kabuhlungu, futhi nazo ingozi yempi ezonciphisa konke kube umlotha. —Umkhandlu Wesibili WaseVatican, Umthethosisekelo Wabefundisi ngeSonto eSimanjemanje, I-Gaudium et Spes; v Vatican.va

2000:

Ingelosi ephethe inkemba evuthayo ngakwesobunxele sikaMama kaNkulunkulu ikhumbula izithombe ezifanayo eNcwadini yeSambulo. Lokhu kubonisa usongo lokwahlulelwa okusondela emhlabeni wonke. Namuhla ithemba lokuthi umhlaba ungashiswa ube ngumlotha ngolwandle lomlilo alisabonakali njengephupho elimsulwa: umuntu uqobo, ngezinto azisungulile, ubambe inkemba evutha amalangabi.—Ukhadinali Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI) Umyalezo kaFatima, osuka ku www.v Vatican.va

2002:

Namuhla ngizinikela ngokuzithandela emandleni alo mthandazo [iRosari]… imbangela yokuthula emhlabeni kanye nembangela yomndeni. —I-POPE ST. UJOHANE PAUL II, URosarium Virginis Mariae,n. 39;

2003:

Ngeke kube khona ukuthula emhlabeni ngenkathi ukucindezelwa kwabantu, ukungabi nabulungisa, kanye nokungalingani kwezomnotho, okukhona namanje, kusabekezelela. —UPAPA ST. UJOHN PAUL II, iMisa LangoLwesithathu Lomlotha, 2003

2005:

… Usongo lokwahlulelwa luyasithinta nathi, iSonto laseYurophu, iYurophu kanye neNtshonalanga iyonke… Ukukhanya kungasuswa kithi futhi senza kahle ukuvumela lesi sixwayiso sizwakale ngobucayi baso obugcwele ezinhliziyweni zethu… —UPOPE BENEDICT XVI, Opening Homily, Synod of Bishops, ngo-Okthoba 2, 2005, eRoma.

2007:

… Ubungozi bokwanda kwenani lamazwe anezikhali zenuzi kubangela ukwesaba okunesisekelo kuwo wonke umuntu onomthwalo wemfanelo. —UPOPE BENEDICT XVI, Disemba 11, 2007; USA Namuhla

2013:

Izikhali nodlame akuholeli ukuthula, impi iholela empini eningi. —UPOPA FRANCIS, Septhemba 1, 2013; france24.com

2014:

Impi iwubuhlanya… nanamuhla, ngemuva kokwehluleka okwesibili kwenye impi yomhlaba, mhlawumbe umuntu angakhuluma ngeMpi Yesithathu, eyodwa yalwa ngocezwana, enobugebengu, ukubulawa kwabantu, ukubhujiswa… Isintu sidinga ukukhala, futhi lesi yisikhathi sokukhala. —APOPE FRANCIS, Septhemba 13, 2015; I-BBC.com

2015-2016:

UPapa Francis uthi "IJubili Lomusa. "

Isintu ngeke sibe nokuthula kuze kube yilapho siphenduka ngokuthembela emseni Wami.
—UJesu waya eSt. Faustina; Isihe Saphezulu emphefumulweni wami, idayari, hhayi. 300

… Ngaphambi kokuba ngize njengoJaji onobulungisa, ngiqala ngivule kakhulu umnyango wesihe Sami. Owenqaba ukudlula emnyango wesihe Sami kufanele adlule ngomnyango wobulungiswa Bami… —UJesu kuya eSt Faustina, Isihe SikaNkulunkulu Somphefumlo Wami, Idayari, n. 1146

2017:

Umoya wempi uvunguza ezweni lethu futhi imodeli ephelelwe yisikhathi yentuthuko iyaqhubeka nokukhiqiza ukwehla kwabantu, imiphakathi kanye nezemvelo. —I-POPE FRANCIS, U-Urbi et Orbi, Disemba 25, 2017; Yahoo.com

… Ayikho impi nje. Ukuphela kwento enokuthula ukuthula. —UPAPA UFRANCIS, osuka ku- I-Politique et Société, ingxoxo noDominique Wolton; isib. hokhelnline.com

2018:

Ngicabanga ukuthi sisekupheleni kakhulu. Ngiyakwesaba ngempela lokhu. Ingozi eyodwa yanele ukucacisa izinto. -POPE FRANCIS, phakathi kwendiza eChile nasePeru, i-Reuters, ngoJanuwari 15, 2018; yahoo.com

2020:

"Impi iletha ukufa kanye nokubhujiswa kuphela…" kukhona "umoya omubi wokungezwani… Nginxusa wonke amaqembu ukuba abhebhethekise amalangabi engxoxo nokuzithiba, futhi aqede isithunzi sobutha." —UPOP FRANCIS, Angelus, Vatican City, Januwari 5, 2020; lwazi.va

2020:

Sidinga ukwehlukana nesimo sezulu esikhona sokungathembani. Njengamanje, sibona ukuguguleka kobuningi bamazwe, okuyinto ebaluleke kakhulu ekukhanyeni kwentuthuko yezinhlobo ezintsha zobuchwepheshe bezempi, ezinjengezinqubo zezikhali ezizimele ezibulalayo ezingaguqula uhlobo lwempi, luyivimbele kude inkampani yabantu… —POPE FRANCIS, Ikheli eliya kuZizwe Ezihlangene, ngoSepthemba 25, 2020; khanathnewsweb.com

2022: 

Ngithanda ukunxusa labo abanomthwalo wemfanelo wezombangazwe ukuba bahlole onembeza babo ngokungathi sína phambi kukaNkulunkulu, onguNkulunkulu wokuthula ongeyena owempi; onguYise wabo bonke, hhayi wabathile nje, ofuna sibe abazalwane hhayi izitha… Sengathi iNdlovukazi Yokuthula ingavikela umhlaba ebuhlanya bempi. —UPOPE FRANCIS, Izethameli Ezivamile, February 23rd, 2022; v Vatican.va

2022:

Uhlanya luzo zonke izinhlangothi ngoba impi iwumsangano ...abanye bacabanga ngezikhali zenuzi - okuwubuhlanya. —I-POPE FRANCIS, Izithameli ezijwayelekile, ngo-August 24; Izithameli ezijwayelekile, Septhemba 21st

2023: 

Umhlaba wonke usempini nokuzibhubhisa, kufanele siyeke ngokuhamba kwesikhathi! —UPOPE FRANCIS, isithangami sabezindaba endizeni kapapa endizeni ebuyela eRome isuka eSouth Sudan, ngoFebhuwari 5, 2023; lwazi.va

Futhi makuqondwe ukuthi ubuphekula nempi akuholeli kunoma yiziphi izinqumo, kodwa kuphela ekufeni nasekuhluphekeni kwabantu abaningi abangenacala. Impi iwukunqotshwa! —UPOPE FRANCIS, Okthoba 8, 2023; melbournecatholic.org

 

ISyria, Ephreli 13, 2018; Isithombe se-AP / uHassan Ammar

Owesifazane ugone isidumbu sengane yasePalestine ebulewe 
esibhedlela eKhan Younis eningizimu yeGaza Strip,
October 17, 2023 
(Isithombe: Reuters)

 

--------------

 

Bantwana bami abathandekayo, inhliziyo yami idabukile ngosizi nezinyembezi zami zigeza umhlaba. Bantwana, futhi igazi nobuhlungu kuzodabula inhliziyo yami empofu; ukuduma kwezimpi obekude manje sekusemasangweni. Konke ebengikumemezela isikhathi eside kuzokwenzeka; manje isikhathi sesifikile. Bantwana, thandazani futhi ningaweli esilingweni sokucabanga ukuthi uNkulunkulu unikhohliwe; yilowo nalowo kini uyigugu emehlweni Akhe. Bantwana, ngamunye wenu ukhokhelwe kakhulu, indodana yami uJesu wafela ngamunye wenu futhi uyanithanda kakhulu, kodwa ngeshwa umuntu, ngokwengeziwe, ufuna ukuthatha indawo Yakhe. Bantwana abathandekayo (Umama wayekhala ngesikhathi ekhuluma), uzoba nezikhathi ezibucayi, uzophila ngokulila nobuhlungu; thandazani, zingane, nenze impilo yenu ibe ngumthandazo oqhubekayo. Zingane zami, isikhali sokubhekana nalezi zikhathi zobumnyama nobuhlungu kanye nokuqinisekisa ukuthi konke lokhu kuncishisiwe, ngumkhuleko, nokuhlala phambi kukaJesu eSakramenteni elibusisiwe: kulapho-ke nizothola khona amandla amakhulu! —INkosikazi yethu yaseZaro kusolwa ukuthi yaya ku-Angela; E-Ischia, e-Italy; Ephreli 8th, 2017 (ukuhunyushwa nguPeter Bannister)

 

Ishicilelwe okokuqala ngoNovemba 11, 2015; kuvuselelwe namuhla.

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko

Ihora Lenkemba

Ukugawula Inkemba

Ukuvula Banzi Iminyango Yomusa

Ukuqhubeka Komuntu

Ukuhlulwa Okukhulu

Kuthiwani uma?

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, IZIMPAWU futhi umake , , , , .