I-Brace ye-Impact

 

THE amazwi acacile futhi amafushane njengoba bengithandaza ngaphambi kweSakramente elibusisiwe ngesonto eledlule: I-Brace for impact... 

 

ISIVUNGUVUNGU ESIFANA NESISHIYA

Ngivumele ngiphinde ngikhumbule kafushane ngalolo suku eminyakeni eyi-16 edlule lapho ngizizwa ngishukumiseleka ukuba ngibuke isiphepho sinqamula amathafa. Phakathi “kwamazwi manje” okuqala eza kimi ngaleyontambama eyayinesiphepho:

Kukhona iSiphepho Esikhulu esiza emhlabeni njengesiphepho.

Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, ngakhangwa esahlukweni sesithupha sencwadi yeSambulo. Ngenkathi ngiqala ukufunda, ngiphinde ngezwa ngokungalindelekile enhliziyweni yami elinye igama:

Lesi ISiphepho Esikhulu. 

Okwenzeka embonweni kaSt. John kuwuchungechunge “lwezenzakalo” ezibonakala zixhumene eziholela ekuwohlokeni okuphelele komphakathi kuze kube “iso leSiphepho”—uphawu lwesithupha—okuzwakala kubi kakhulu njengalokho okubizwa ngokuthi “ukukhanya unembeza” noma “isixwayiso”.[1]bheka Usuku Olukhulu Lokukhanya Futhi lokhu kusiletha embundwini we Usuku lweNkosi.

Ngemuva nje kokufunda lesi sahluko, iNkosi yangibiza ngesipiliyoni esinamandla kakhulu, nangamazwi kaSt. John Paul II, ukuba ngibe “umlindi” walezi zikhathi.[2]bheka Ibizelwe Odongeni Akudingeki ungikholwe noma wamukele lokho engikuzwayo sengathi iNkosi ibukeka ikhuluma enhliziyweni yami. Konke lokhu ngikuthumela ekwahlulelweni kweBandla. Kodwa ngithemba ukuthi uzocubungula lokho okuphambi kwamehlo akho manje… ngoba lesi Siphepho Esikhulu sesizokwehla. 

 

UKUDLULA KWEBANDLA

Njengoba ngabhala kuleli hlobo elidlule, izinto engibhale ngazo iminyaka ziyenzeka manje ngesikhathi sangempela at ijubane le-warp nge impilo nokufa imiphumela.[3]qhathanisa Isitha singaphakathi kwamasango Asikwazi ukuhambisana nezimpawu zansuku zonke,[4]Ukulandela izihloko ezisematheni nomphenyi wami ongumsizi, uWayne Labelle, kufaka phakathi ukuphawula, sijoyine ku- “The Now Word - Signs” ku MEWE okuyizinkomba eziqondile zezimpawu ze-Apocalypse yaseSt.

Ngemuva kwalokho okubonakala kuyisikhathi somusa (uphawu lokuqala; kuchaziwe kweyethu esibekelwe) kungukuthi ukuthula kuyasuswa emhlabeni (uphawu lwesibili); ukwehla kwamandla emali kanye nezomnotho ukuwa okulandelayo (uphawu lwesithathu); ukuwa "yinkemba, indlala, nobhadane" - okungukuthi, izinxushunxushu zomphakathi, ukusweleka kokudla, kanye "nobhadane" olusha (uphawu lwesine); kulandela ushushiso olunobudlova, olubonakala lubhekene nabefundisi (uphawu lwesihlanu); bese kuza "iso lesiphepho", "isexwayiso" kanye nomzuzu wesinqumo esintwini (uphawu lwesithupha nolwesikhombisa): ekugcineni bakhethe ukulandela uJesu Kristu futhi bamakwe ngaye (IsAm 7: 3), noma umaka Umphikukristu (IsAm 13: 16-17). 

Empeleni, lokhu esikhuluma ngakho Ukushisekela iSonto. Abahumushi abaningi beNcwadi yeSambulo basikisela ukuthi kuyisifaniso seLiturgy.[5]qhathanisa Ukuhumusha iSambulo Futhi lokho kungukuqonda okuhle kwale ncwadi engokomfanekiso ejulile. Kepha iyini iTireurgy ngaphandle "kokuphinda ukwethulwe" koMhlatshelo oNgcwele eKalvari, uMdlandla kaJesu? Ngakho-ke, iNcwadi yeSambulo nayo ifaka iPassion - kepha hhayi eyeNhloko; manje, kungumzimba kaKristu: 

… [ISonto] lizolandela iNkosi yalo ekufeni kwayo nokuvuka kwabafileyo. -Catechism weSonto LamaKatolika, 677

Futhi yini eyabangela ukukhathazeka kukaJesu? Kwaba “ukwanga” kukaJuda, futhi ngalokho, abaPhostoli baphelelwa isibindi babaleka eGetsemane.

Judasi, ingabe uzokhaphela iNdodana yomuntu ngokuyanga? (Luk 22:48)

Futhi kuyini lokhu "kumanga" ezikhathini zethu, ukukhathazeka kwethu?

Akubanga lapho uPapa uFrancis egunyaza ngokuphelele ukugonywa kwabantu abaningi emhlabeni, okwaphetha ngokuthi ukuthatha lo mgomo “kuyisenzo sothando”?[6]lwazi.va Ngoba ngalawa mazwi, ukuhlupheka kweBandla kuye kwavalwa.[7]qhathanisa Ngubani uMvimbeli? Ngoba ngokucacile nangokuqondile, njengoba idatha kahulumeni evulekile yembula ngisho nomsunguli wale “mithi yokugoma” ye-mRNA exwayisa,[8]UDkt Robert Malone, PhD; isib. Ukulandela Isayensi? manje sebebangela ukufa nokulimala ngendlela engakaze ibonwe[9]qhathanisa AmaTolls emhlabeni jikelele.[10]UDkt. Jessica Rose, PhD, ubala ukuthi balinganiselwa ku-150,000 asebeshonile e-United States kuphela ngemijovo; imininingwane ye-Medicare lapho iyodwa (i-18% yabantu) ikhombisa ukuthi bangaphezulu kuka-48,000 asebeshonile phakathi nezinsuku eziyi-14 zokujova: bheka AmaTolls. Futhi isazi sezibalo uMatthew Crawford ulinganisela emhlabeni wonke “ukuthi ukufa kwabantu abangu-800,000 2,000,000 kuya ku-19 XNUMX XNUMX kwababulawa yi-COVID-XNUMX empeleni kungukufa okubangelwa umuthi wokugoma”; bheka roundingtheearth.substack.com Ngaphezu kwalokho, ngalokhu “qabula ”, igunya lokugoma lanikezwa a isibusiso sikapapa. Manje, abaningi abathembekile (abangagonyiwe), kufaka phakathi abapristi,[11]Njengoba ngibhala lokhu, kwangena umyalezo ovela komunye wabafundi bami: “Ngicela ukhulekele umpristi ongcwelengcwele; Umbhishobhi wakhe wamtshela ukuthi namuhla uma engasithathi isibhamu ngeke esavunyelwa ukwenza iMisa. Ukhathazeke kakhulu futhi ucishe acabange ukuyithatha, nakuba ebazi ubungozi bayo. Ngicela nimthandazele… UseCanada. ” bavinjelwe eMiseni, bavinjelwe emabhizinisini, bavinjelwe emindenini yabo, bavinjelwe emphakathini. Lolu wubandlululo lwezempilo - ukwephulwa kwamalungelo abantu ngokuphelele [12]Njengoba izindlela zokwelapha zofuzo ze-mRNA ziwukulinga, noma ikuphi ukuphoqelelwa noma “igunya” lokuphoqa umuntu ukuba ajovwe ngalobu buchwepheshe kuwukwephula ngqo imfundiso yamaKhatholika kanye neNuremberg Code. Le Khodi yasungulwa ngo-1947 ukuvikela iziguli ekuhlolweni kwezokwelapha, isho njengesimemezelo sayo sokuqala sokuthi “imvume yokuzithandela yesihloko somuntu ibaluleke impela.”—UShuster E. Eminyakeni engamashumi amahlanu kamuva: Ukubaluleka kwekhodi yaseNurembergI-New England Journal of Medicine. 1997; 337: 1436-1440 nezimfundiso zamaKatolika,[13]"... isizathu esisebenzayo sikwenza kube sobala ukuthi ukugoma akusona, njengomthetho, isibopho sokuziphatha futhi, ngakho-ke, kufanele kube ngokuzithandela." - "Qaphela ngokuziphatha kokusebenzisa eminye imithi yokugomela i-Covid-19", n. 5, v Vatican.va uma kungenjalo yonke imiqondo yegama uthando. [14]Cf. Incwadi Evulekele Ababhishobhi BamaKatolika 

Abathembekile bakaKristu banenkululeko yokwazisa ngezidingo zabo, ikakhulukazi izidingo zabo zikamoya, kanye nezifiso zabo kubaFundisi beSonto. Banelungelo, kwesinye isikhathi isibopho, ngokuhambisana nolwazi lwabo, ikhono labo kanye nesikhundla sabo, sokuveza kubaFundisi abangcwele imibono yabo ngezinto ezithinta ukulunga kweSonto. Banelungelo futhi lokwazisa imibono yabo kwabanye abathembekile bakaKristu, kepha ngokwenza njalo kufanele ngaso sonke isikhathi bahloniphe ubuqotho bokholo nokuziphatha, bakhombise inhlonipho efanele kubafundisi babo, futhi babheke okuhle nokuhlonipheka komuntu ngamunye . -Ikhodi Yomthetho weCanon, 212

Uma ngabe iCanon 212 yayisebenza, isiyasebenza manje.[15]“...abangane beqiniso akubona labo abathopha uPapa, kodwa labo abamsiza ngeqiniso nangekhono lemfundiso yenkolo nobuntu.” —UKhadinali Gerhard Müller, Corriere della Sera, Novemba 26, 2017; kusukela ku-Moynihan Letters, #64, Nov. 27th, 2017 Ukucaca, ngikhona hhayi ukugxeka izisusa zikaBaba Ongcwele, engicabanga ukuthi ngezinhloso ezinhle kakhulu. Kunalokho, angikwazi ukukutshela ukuthi bangaki abafundi abangitshele ukuthi bangitshele baye baxoshwa noma abakwazanga ukuthola umsebenzi ngoba abaqashi bavele babatshela: “UPapa uthe kumelwe ugonywe.” Njengoba nje uJesu ashiywa abaPhostoli Bakhe eGetsemane, abaningi manje bazizwa belahliwe abelusi babo abamane bamukele indlela yokucabanga kaPapa ngezindaba zesayensi nezokwelapha.[16]“… ISonto alinabo ubuchwepheshe obuthile kwezesayensi… iSonto alinalo igunya elivela eNkosini lokuphimisela ezindabeni zesayensi. Sikholelwa ekuzimeleni kwesayensi. ” —Cardinal Pell, Religious News Service, ngoJulayi 17, 2015; bmengngngwi.info futhi cishe washiya uMzimba kaKristu ku uthukuthele "isixuku"[17]qhathanisa Isixuku Esikhulayo ubani manje ukuhlekisa, ngaphandle, futhi banyathele inkululeko yabo kanye nesithunzi.

O, uma ngingabuza uMhlengi oNgcwele, njengoba umprofethi uZakariya enza emoyeni, 'Ayini la manxeba asezandleni zakho?' impendulo yayingeke ibe nokungabaza. 'Ngalezi ngalimala endlini yalabo ababengithanda. Ngangilimazwa ngabangane Bami abangenzanga lutho ukuNgivikela futhi okwathi, ngezikhathi zonke, bazenza abahlanganyeli bezitha Zami. ' Lesi sihlamba singabhekiswa kumaKhatholika abuthakathaka nawesabekayo kuwo wonke amazwe. —I-POPE ST. I-PIUS X, Ukushicilelwa kwesinqumo sezimfanelo ezinhle zobuqhawe zikaSt. Joan wase-Arc, njll., Disemba 13, 1908; v Vatican.va

In UFrancis noMkhumbi Ophahlazekile, sikhumbule umbono wababoni bakaFatima “wombhishobhi omhlophe” (upapa):

Abanye abaBhishobhi, abaPristi, abesilisa nabesifazane Abenkolo babekhuphukela entabeni engumqansa, esiqongweni saso kunesiphambano esikhulu esigawulwe ngamagxolo njengesihlahla sikakhokho esinamagxolo; ngaphambi kokufika lapho uBaba Ongcwele wadlula edolobheni elikhulu liyincithakalo nengxenye ethuthumela ngokuma, ehlushwa ubuhlungu nosizi, wathandazela imiphefumulo yezidumbu ahlangana nazo endleleni yakhe... -Umyalezo kaFatima, Julayi 13, 1917; v Vatican.va

Iyiphi le nhlekelele eyacindezela uBaba Ongcwele nalabo ababenaye? Ingabe kwakuwukubona, okwatholwa sekwephuzile kakhulu, ukuthi uPontiff wayebahole ngokungazi ohlelweni olukhulu lokuqeda abantu kanye nobugqila bezomnotho kubushiqela bezempilo bomhlaba wonke? 

… Kuyakhonjiswa [kumbono kaFatima] kunesidingo sePhupho leBandla, eliziveza ngokwemvelo kumuntu kaPapa, kepha uPapa useSontweni ngakho-ke okumenyezwayo ukuhlupheka kweSonto … —UPOPE BENEDICT XVI, uxoxisana nezintatheli ngendiza aye ePortugal; Kuhunyushwe kusuka e-Italian: “Le parole del papa:« Nonostante la famosa nuvola siamo qui… »” Corriere della Sera, May 11, 2010

Cabanga ngalo myalezo ongokwesiprofetho owanikezwa umboni waseCosta Rican ovunyelwe ngokwenkolo uLuz de Maria eminyakeni emithathu eyedlule:

Umnotho womhlaba uzoba owomphikukristu, ezempilo zizobambelela kumphikukristu, wonke umuntu uzokhululeka uma ezinikela kumphikukristu, ukudla kuzonikezwa kubo uma bezinikela kumphikukristu… Le yinkululeko lesi sizukulwane siyazinikela: sithobele umphikukristu. -Inkosikazi yethu ku-Luz de Maria, Mashi 2, 2018

Kepha akukho kulokhu okungenzeka ngaphandle kokugoqa i-oda lamanje…

 

BRACE FOR IMPACT

Njengoba nje isivunguvungu sishesha futhi siba nobudlova kakhulu lapho iso lesiphepho lisondela - ngakho-ke, imicimbi emikhulu iza ngokushesha manje, ngokulandelana e ijubane le-warp.

Le micimbi izofika njengezimoto zamabhokisi ezitimeleni futhi izokhubazeka kuwo wonke umhlaba. Izilwandle azisazoli nezintaba zizovuka uqhekeko luzokwanda. —UJesu kumboni waseMelika, uJennifer; Ephreli 4, 2005

Futhi bafowethu nodadewethu, okuningi kwalokhu okufakwayo kuyi ngenhloso nangokuklama.[18]isb. lifesitenews.com Njengoba uPhapha Leo XIII abhala eminyakeni eminingi edlule, uhlelo lwamaMasonic sonke isikhathi bekungukuchitha inqubo yamanje bese "sakha kangcono" - "Ukusetha kabusha Okukhulu" - njengoba kubekwa ngabezwe banamuhla. 

… Lokho okuyinjongo yabo enkulu kuyaphoqa ukuthi kubhekwe — okungukuthi, ukugumbuqelwa ngokuphelele kwaleyo nkolo kanye nezombusazwe zomhlaba okhiqizwe imfundiso yobuKrestu, kanye nokufakwa kwesimo esisha sezinto ngokuhambisana nemibono yabo, lapho izisekelo nemithetho ezizodonswa khona imvelo nje. —UPOPE LEO XIII, I-Humanum GenusEncyclical on Freemasonry, n. 10, Apri 20, 1884

Le "mibono" ingcwatshwe ngolimi olubushelelezi futhi oluvame ukukhanga lwe-Agenda 2030: imigomo "yentuthuko esimeme" yeNhlangano Yezizwe.[19]qhathanisa I-New Paganism - Ingxenye III  

Lolu bhubhane lunikeze ithuba “lokusetha kabusha”. Leli yithuba lethu lokuthi ukusheshisa Imizamo yethu yangaphambi kobhubhane yokucabanga kabusha izinhlelo zezomnotho… “Ukwakha Ukubuyisela Kangcono” kusho ukuthola ukwesekwa kwabasengozini kakhulu sibe sigcina umfutho wethu wokufinyelela ku-Ajenda yowezi-2030 yentuthuko esimeme… - UNgqongqoshe Wezokuxhumana u-Justin Trudeau, i-Global News, Septhemba 29, 2020; Youtube.com, 2:05 umaki

Uke uzibuze ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi “amasonto amabili okubamba ijika” ngokungazelelwe kube yisikhalazo esihambisanayo sabaholi baseNtshonalanga senguquko yomhlaba wonke? 

Ngaphandle kwesenzo esisheshayo nesisheshayo, ngesilinganiso nesilinganiso esingakaze sibonwe, sizophuthelwa yithuba lethuba 'lokusetha kabusha' ikusasa eliqhubekayo nelibandakanya wonke umuntu… Ngokuphuthuma okukhona manje ukugwema ukulimala okungenakulungiseka kwiplanethi yethu, kufanele sibeke ngokwethu kulokho okungahle kuchazwe njengezinyathelo zempi. —INkosana uCharles, nsukuzonke.com, Septhemba 20th, 2020

Impi yokulwa nobani noma yini, ngqo? INkosana uCharles iyinhloko yeWorld Wildlife Fund (WWF), “ebibambe iqhaza ekusebenzeni kwezincomo ezakhiwe yiClub of Rome futhi isebenza ngokubambisana ne-IMF, i-World Bank, i-UNEP (i-United Nations Environment Programme) , UNESCO (Man and Biosphere Program), iSoros Foundation, iMacArthur Foundation, iHewlett Foundation, njll. ”[20]"INkosana uCharles kanye nokusetha kabusha okukhulu", leskinoleg583.medium.com Yebo, iClub of Rome ibingazibekile phansi isho kahle ukuthi le "mpi" imelene nobani: 

Ekufuneni isitha esisha esizosihlanganisa, saqhamuka nombono wokuthi ukungcoliswa komhlaba, usongo lokufudumala komhlaba, ukushoda kwamanzi, indlala nokunye okunjalo kungafanelana nomthethosivivinywa. Zonke lezi zingozi zidalwa ukungenelela komuntu, futhi kungalezi zimo zokuziphatha kanye nokuziphatha okuguqukile kuphela lapho zinganqotshwa khona. Isitha sangempela-ke, sinjalo esintwini uqobo. —U-Alexander King noBertrand Schneider. I-First Global Revolution, ikhasi. 75, 1993

Awukwazi “ukusetha kabusha” ngaphandle kokuthi uqale phansi; awukwazi "ukwakha kabusha" uze udilize. Futhi awukwazi ukufeza noma iyiphi yalezi zinhloso, ngokusho kombono wabo kanye nalezo zimali nokuhola ukugoma okukhulu komhlaba, ngaphandle kwesibalo esinciphile.[21]qhathanisa Ukhiye weCaduceus

Lokhu kuqedwa “komyalo omdala” yilokho esikubona phambi kwamehlo ethu, kuza kithi ngejubane lesiphepho esigabeni 5. 

 

ISIKHATHI SEZIMPAWU

Uphawu lwesibili kuvame ukucatshangwa ukuthi luyimpi.

Kwaphuma elinye ihhashi, elibomvu. Umgibeli wayo wanikwa amandla okususa ukuthula emhlabeni, ukuze abantu babulalane. Futhi wanikwa inkemba enkulu. (IsAm 6: 4)

Manje sekwamukelwa kabanzi ukuthi igciwane le-SARS-CoV-2 elisolwa nge-COVID-19 liyisikhali esiphilayo, esikhishwe ngamabomu noma ngephutha elabhorethri yocwaningo eWuhan, China.[22]Iphepha elivela eSouth China's University of Technology lithi 'i-coronavirus ebulalayo kungenzeka ukuthi ivela elabhorethri eseWuhan.' (Feb. 16, 2020; dailymail.co.ukEkuqaleni kukaFebhuwari 2020, uDkt. Francis Boyle, owabhala i-US "Biological Weapons Act", wanikeza isitatimende esinemininingwane evuma ukuthi i-2019 Wuhan Coronavirus iyisikhali seBiological Warfare Weapon futhi iWorld Health Organisation (WHO) isivele iyazi ngayo (isib. zerohedge.comUmhlaziyi wezimpi zebhayoloji wakwa-Israyeli naye washo okufanayo. (Jan. 26, 2020; washtontimes.com) UDkt. Peter Chumakov we-Engelhardt Institute of Molecular Biology and Russian Academy of Sciences uthi “ngenkathi inhloso yososayensi baseWuhan yokwenza i-coronavirus yayingeyona inhloso — kunalokho, babezama ukufunda ukubakhona kwaleli gciwane… Benza ngokuphelele izinto ezihlanyayo… Isibonelo, kufakwa ku-genome, okunikeze igciwane amandla okuthelela amangqamuzana omuntu. ”(zerohedge.comUProfesa Luc Montagnier, owathola uMklomelo KaNobel weMedicine ngonyaka ka-2008 nowesilisa owathola igciwane lesandulela ngculaza ngo-1983, uthi uSARS-CoV-2 yigciwane elasetshenziswa elakhishwa ngephutha elabhorethri eWuhan, eChina. mercola.comidokhumentari entsha, ecaphuna ososayensi abaningana, akhomba ku-COVID-19 njengegciwane elenziwe ngobuchwepheshe. (mercola.com) Iqembu lososayensi base-Australia likhiqize ubufakazi obusha i-coronavirus yenoveli ekhombisa izimpawu "zokungenelela komuntu."lifesitenews.comwashtontimes.comOwayengumphathi wophiko lwezobunhloli e-M16, uSir Richard Dearlove, uthe ukholwa wukuthi igciwane le-COVID-19 lenziwa ebhodini lasakazeka ngengozi.jpost.comUcwaningo oluhlanganyelwe lwaseBrithani-Norowe lubeka ukuthi i-Wuhan coronavirus (i-COVID-19) iyi "chimera" eyakhiwe ebhodini laseChina. (I-Taiwanews.com) UProfesa Giuseppe Tritto, isazi esaziwa emhlabeni wonke ku-biotechnology kanye ne-nanotechnology kanye nomongameli we I-World Academy Yezesayensi Yezobuchwepheshe Nezobuchwepheshe (I-WABT) ithi "Kwenziwe izakhi zofuzo ebhodini le-W4han Institute of Virology's PXNUMX (high-containment) ohlelweni olwenganyelwe amasosha aseChina."amafsnews.com) Isazi samagciwane esihlonishwayo saseChina uDkt Li-Meng Yan, owabaleka eHong Kong ngemuva kokudalula ulwazi lukaBejing nge-coronavirus kahle ngaphambi kokuba kuvele imibiko, wathi “imakethe yenyama eWuhan iyisikrini sentuthu futhi leli gciwane aliveli emvelweni… ivela ebhodini laseWuhan. ”dailymail.co.uk ) Futhi owayenguMqondisi we-CDC uRobert Redfield naye uthi i-COVID-19 'kungenzeka' yaqhamuka ebhodini laseWuhan. (bhekumusic.com Izolo nje, iSekela likaMqondisi Omkhulu we-National Institutes of Health (NIH) u-Lawrence A. Tabak uvumile ukuthi wenza ucwaningo “oluzuzile”, nokuthi ngempela kube “nokuhlolwa okulinganiselwe” ukuze kutholakale ukuthi “amaprotheni e-spike avela kuma-bat coronaviruses ayenzeka ngokwemvelo ayazungeza. e-China bebekwazi ukubopha isamukeli somuntu se-ACE2 ngemodeli yegundane.”[23]zerohedge.com 

Isigaba sokuqala sale mpi ebhekiswe esintwini yigciwane - kanye nokuvalwa komhlaba wonke, amandla emaski, nokuvalwa kokuphoqelelwa kwamabhizinisi - ngakunye kunqamuke inkululeko. Isigaba esilandelayo yiphasipoti yokugoma kanye nokugoma ngenkani, okulimaza, ukubulala, ukugqilaza, nokuhlukanisa isintu. Lokhu akukhona ukuchitha kungenzeka ukuthi kube khona ukungqubuzana neChina okubonakala ngokuya kungenakugwemeka.[24]washtontimes.com; dailymail.co.uk; isib. Ihora Lenkemba Okuqinisekile ngukuthi, vele, ukuthula sekuthathiwe emhlabeni njengoba ezokuphepha nenkululeko ziyashabalala ngaphansi kokugunyazwa nguhulumeni, futhi kuqubuka imibhikisho enodlame emazweni amaningi. 

Futhi ngalokho, uphawu lwesithathu lubonakala lubonakala:

Lapho livula uphawu lwesithathu… Ngabona, bheka, nanto ihhashi elimnyama, nomgibeli walo ephethe isikali esandleni sakhe. Ngezwa okungathi yizwi phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo. Lalithi, “Isabelo sikakolweni sibiza umholo wosuku, nezabelo ezintathu zebhali zibiza umholo wosuku. Kodwa ungawoni amafutha omnqumo lewayini. (IsAmbulo 6:6)

Umgibeli walelihhashi uphethe isikali, okwathi ngezikhathi zebhayibheli, sasiyithuluzi lezomnotho. Ngokungazelelwe, isabelo sikakolweni sibiza umholo wosuku lonke. Kukhulu kakhulu ukwehla kwamandla emali.

Emhlabeni wonke, amaketanga okunikezwayo ahamba ngendlela engaqondakali[25]lephaphone.com njengoba ukubambezeleka komkhumbi kubangela ukuba intaba yezimpahla yome,[26]qhathanisa https://www.cnbc.com Abahlaziyi abaholayo baphetha ngokuthi 'sisesimweni esibucayi sokuthengwa kwempahla esingakaze sibonwe kusukela ngeMpi Yezwe II. "[27]dailymail.co.uk Ngenxa yalokhu, ukuthenga uvalo sekuqalile[28]cnbc.com kubangela i-hyper-inflation;[29]msn.com amandla[30]msn.com namanani kagesi ayenyuka ezindaweni;[31]forbes.com; "$ 7.59" endaweni yaseCalifornia; isib. abc7.com kukhona inabukeni[32]izindaba-daily.comnokushoda kwamaphepha ethoyilethi.[33]cnn.com; omnilo.nl Empeleni, sizama ukushicilela incwadi entsha yendodakazi yethu, kuphela ukuthola kuleli sonto ukuthi iphepha lenkampani yokuphrinta lisahleli esitsheni sokuthumela nokuthi izindleko zizoba double ukuthi bekuyini ngonyaka odlule.[34]marketplace.org

Okuphazamisa kakhulu, amanani entengo yokudla[35]sonik.biz ziqala ukukhuphuka,[36]foxnews.com; dailymail.co.uk okuzoba nomthelela omkhulu kubantu abampofu kanye nezizwe ezingathuthukile. “Sizoba nendlala elingana neBhayibheli ngo-2021,” kubikezela owahlomula uMklomelo Wokuthula KaNobel uDavid Beasley weWorld Food Programme.[37]apnews.com E-US, ukuphazamiseka kokuthengwa kwempahla manje "kuholela ekudleni, ekushodeni kokuphakelwa kwezikole ezweni lonke."[38]foxnews.com Okwenza le nkinga ibe nzima nakakhulu ukuthi izinyosi ziye zanyamalala ezifundazweni ezingu-XNUMX zaseMelika, “okungase kubangele umonakalo omkhulu endaweni ezungezile nasekukhiqizeni izitshalo ngenxa yokuthi zibalulekile ekuthutheni impova kwezolimo.”[39]usatoday.com EYurophu, ukuntuleka kukamanyolo no-C02 “kusongela umkhakha wenyama, kubeka engcupheni ukudla okuqinile futhi kubize namanani aphezulu.”[40]ezezimali.com qhathanisa iceagefarmer.comNgokusho kukaDeloitte waseSwitzerland, i-COVID-19 iphazamisa amaketanga okuhlinzeka ngale ndlela elandelayo:

  • Ukuvuna: Njengoba kufika intwasahlobo, izitshalo ziyabola emasimini. Abalimi be-asparagus baseYurophu, ngokwesibonelo, bashoda kakhulu ngabasebenzi, nabasebenzi abavela kwamanye amazwe abavela eMpumalanga Yurophu abakwazi ukuza emapulazini abo ngenxa yemikhawulo yemingcele - noma nje besaba ukubeka engcupheni yokutheleleka.
  • Logistics: Ukuthuthwa kokudla, okwamanje, kuya ngokuya kuphenduka iphupho elibi lezinto zokusebenza. Lapho kuvunwa khona umkhiqizo, ukulawulwa kwemingcele nemikhawulo yempahla yezindiza kwenza ukuthuthwa kwamazwe omhlaba izimpahla ezintsha kube nzima kakhulu - futhi kubize.[41]nytimes.com
  • IcubungulaIzitshalo zokucubungula ukudla ziyakhula noma ziyavalwa ngenxa yezinyathelo zokunqanda noma ukushoda kwabasebenzi, abahlinzeki bazo bephithizela ukulungisa umphumela wabo. ECanada, isibonelo, abalimi bezinkukhu bebonke bathatha izinyathelo ukunciphisa umkhiqizo wabo ngo-12.6%.[42]ibhizinisi.finanicalpost.com
  • Iya emakethe: Izinkampani ezijwayele ukuthengisa ingxenye enkulu yomkhiqizo wazo ngeziteshi ezingaphandle kwasekhaya (ngokwesibonelo abakhiqizi beziphuzo ezibandayo) zibona ukuthi ukuthengisa kwazo kunciphile.[43]bloomberg.com
  • Ukududuza: Izitolo ezinkulu, ngenkathi zithola izibalo zokuthengiswa kwe-stellar, azinabasebenzi abambalwa futhi azilethwa kancane.[44]ft.com Ngenxa yezinkinga zokuthola usizo, imikhiqizo esekelwe ezinhlobonhlobo zezithako iba nzima kakhulu ukuyenza futhi ngenxa yalokho iyanyamalala emashalofini ezitolo.[45]theglobeandmail.com 

Kepha zonke izisebenzi ziye kuphi? I-CNN ithi, ngokwesibonelo, kudingeka abanye “abashayeli bamaloli abangama-80,000” abadingekayo.[46]cnn.com Emazweni afana neCanada ne-United States, ukukhokhelwa kukahulumeni nyangazonke okuphela muva nje, kuvimbele abasebenzi ukuthi babuyele emsebenzini. USteven Malanga, isisebenzi saseManhattan Institute, kubhala uSteven Malanga.[47]komzi-a-siba.org The Wall Street Journal futhi kuveza ukuthi igunya lokugoma,[48]au.finance.yahoo.com ukuphoqa izinkulungwane zabasebenzi ukuba zixoshwe,[49]isb. wsj.com futhi kube nomthelela ekushodeni kwabasebenzi:

… Bacindezele ohlangothini lokuphakelwa ngezikhuthazo zokuthi bangasebenzi, amandla okuvimbela, kanye nesithembiso semithetho ethe xaxa nezintela eziphakeme. Umphumela uba ukuphazamiseka kwamanani emali nokwenyuka kwamanani ama-5% athi ama-CEO azolula aze afike ku-2022 futhi mhlawumbe nangaphezulu. —Okthoba 8, 2021; wsj.com

ENdiya, “ukuvalwa komsebenzi kwakungasebenzi abaningi kwabasebenzi baseNdiya abayizigidi ezingama-460, futhi babakhipha emakamu okusetshenzwa kuwo… Baqoqiwe, bashaywa ngenxa yokwephula umthetho wewashi, bayagundana manje ngemigwaqo, noma bazama ukubuyela emadolobheni ngoba akukho ndawo kungenjalo bazohamba… amaketanga ezimpahla eziphukile ashiye izinkulungwane zabashayeli bamaloli zingasebenzi emigwaqweni emikhulu njengoba ukubola kokudla kungavunwanga emasimini. ”[50]iklabhu.org

Kepha njengoba kuphawuliwe ngenhla, konke lokhu kwabikezelwa (kwahlelwa?) Ubhubhane lwe-Rockefeller Foundation “Lockstep” simo, yabhalwa ngo-2010:

Ubhadane futhi lube nomthelela obulalayo emnothweni: ukuhamba kwamazwe omhlaba kwabantu kanye nezimpahla kwanyamalala, kwalimaza izimboni ezinjengezokuvakasha kanye nokugqashula amaketanga okuhlinzeka umhlaba wonke. Ngisho nasendaweni, ngokuvamile izitolo eziphithizelayo nezakhiwo zamahhovisi bezihlala zingenalutho izinyanga, zingenabo abasebenzi namakhasimende. —May 2010, “Izimo zekusasa lobuchwepheshe nezentuthuko yamazwe omhlaba”; I-Rockefeller Foundation; nommeraadio.ee

Ukuqondana kwezinto, akunjalo? The Club of Rome, a elite global "think tank" wakhiqiza iphepha elibizwa ngokuthi "Crafting The Post COVID World".[51]clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/crafting-the-post-covid-world/ Ithi: “Sizophuma kulesi simo esiphuthumayo. Uma senza lokho, sifuna ukwakha umhlaba onjani?… Sidinga okujwayelekile okusha. ” Ngokwe-World Economic Forum (WEF), ehola le Global Reset, yilokho okuzayo:

Abaningi bethu bayacabanga ukuthi izinto zizobuyela nini kokujwayelekile. Impendulo emfushane ithi: never. Akukho lutho oluyophinde lubuyele kumqondo 'ophukile' wokujwayelekile owaba khona ngaphambi kwenkinga ngoba ubhadane lwe-coronavirus luphawula iphuzu elisemqoka kumkhondo wethu womhlaba wonke. —Umsunguli weSigungu Sezomnotho Emhlabeni, uSolwazi Klaus Schwab; umbhali ngokubambisana we I-Covid-19: Ukusetha kabusha okuhle; cnbc.com, Julayi 13th, i-2020 

Inhloso ye-WEF ngawe nami? "Ngo-2030, uzobe ungasenalutho futhi uzojabula." Lokhu akuyona enye into ngaphandle kobuKhomanisi bomhlaba ngokumomotheka (cf. Isiprofetho Sika-Isaya Sobukhomanisi Bomhlaba Wonke; qhathanisa Lapho UbuKhomanisi Bubuyela). 

Njengoba kubhekeke ukuthi kubhidlike izimakethe ezinkulu;[52]inkanyezi.com neChina kanye nomhlaba wonke onqenqemeni lokulwa; njengoba kusondela ukusweleka kokudla; nemindeni ihlukane kabi ngokuhlukumezana omunye nomunye ngomoya wokwesaba… kuthatha umcabango omncane ukubona izakhi zophawu lwesine lulandela njengebhola elilodwa ngemuva kwenye I-chaos

Lapho livula uphawu lwesine, ngezwa izwi lesidalwa esiphilayo sesine limemeza lithi: "Sondela." Ngabuka, bheka, nanto ihhashi eliluhlaza okotshani. Umgibeli wawo igama lakhe kwakunguKufa, neHayidese lamphelekezela. Banikwa igunya phezu kwengxenye yomhlaba, ukubulala ngenkemba, ngendlala, nangesifo, nangezilo zomhlaba. (IsAm 6: 7-8)

I-Ordo ab chaos - "Oda kusuka ezinxushunxushwini" - isiqubulo seFreemason / Illuminati

Kungokwemvelo kwabafundisi bakaMesiya ukukholwa ukuthi uma isintu singeke sisebenzisane, khona-ke isintu kumele siphoqeleke ukuba sisebenzisane — kube-kuhle kwaso, yebo… AbaMesiya abasha, ekufuneni ukuguqula isintu sibe yinhlangano ehlangene noMdali wayo , ngokungazi uyoletha ukubhujiswa kwengxenye enkulu yesintu. Bazokhipha ama-horror angakaze abonwe: indlala, izinhlupho, izimpi, futhi ekugcineni nobulungiswa bukaNkulunkulu. Ekuqaleni bazosebenzisa ukuphoqa ukuqhubeka nokunciphisa inani labantu, bese kuthi uma lokho kwehluleka basebenzise amandla. - UMichael D. O'Brien, Ukuhwebelana kwembulunga yonke kanye neNew World Order, Mashi 17, 2009

Uphawu lwesihlanu, empeleni, luyisiqalo senhloso yokugcina ye-Freemasonry: ukubhujiswa kweSonto LamaKatolika. 

… Lapho izimo zilungile, umbuso uzosabalala kuwo wonke umhlaba ukuqothula wonke amaKristu, bese kusungulwa ubuzalwane bomhlaba wonke ngaphandle umshado, umndeni, impahla, umthetho noma uNkulunkulu. - UFreemason Francois-Marie Arouet de Voltaire, Uzochoboza ikhanda lakho, UStephen Mahowald, (Kindle Edition)

… Incithakalo enkulu isiqalile. Amanga namaphutha ayasabalala. Lo ngumzabalazo wokugcina wokulondolozwa kwenkolo yamaKhatholika eyiqiniso… -I-Lady yethu iya kuMartin Gavenda eDechtice, eSlovakia ngo-Okthoba 15, 2021; webokaytweb.com

 

AMALUNGISELELO OKUGCINA

Bafowethu kanye nodade, lolu ubizo, hhayi ukwesaba, kodwa ukholo - futhi ukulungiselela: ukuze isibiyeli somthelela.

Bantwana bami, yonke into iyasheshiswa kakhulu ngoba isikhathi asisekho; hlanganani njengabazalwane, ningahlali nodwa, ngokuba lesi yisikhathi lapho nizodingana khona.  —Umama wethu kuGisella Cardia ngo-Okthoba 16, 2021; webokaytweb.com

Okokuqala nokubaluleke kakhulu, ukulungiselela ngokomoya. UMama wethu usibizela emthandazweni wansuku zonke: “Thandaza, thandaza, thandaza” usho ngezibuko eziningi kubaboni abaningi. Lapho lokhu kunzima kakhulu, kubaluleke kakhulu, ngaphandle kwalokho inyama, udeveli kanye nomhlaba bebengeke bakuphikise kakhulu. Okwesibili, usicela ukuba sithandaze iRosari nsuku zonke. Kwenze nje. Lalela nje, futhi umusa uzolandela. Okwesithathu, usibizela ukuthi sibuyele emaSakramenteni, sihlangane noJesu eSidlweni kanye nesihe sakhe ekuVumeni. Okwesine, usikhuthaza ukuba sifunde futhi sizindle ngeZwi likaNkulunkulu, inkemba kaMoya. Okwesihlanu, usibizela emsebenzini osebenzayo, hhayi ubuvila bokunganaki noma ubugwala. Usinxusa ukuba siphenduke futhi sizile, sinikele futhi sifakaze komakhelwane bethu. Ezambulweni ezivunyiwe ku-Elizabeth Kindelmann, iNkosi yethu uJesu uqobo ithi:

Bonke bayamenywa ukuba bajoyine ibutho lami elikhethekile lokulwa. Ukufika koMbuso wami [yeNtando Yaphezulu] kufanele kube ukuphela kwenjongo yakho ekuphileni. Amagama Ami azofinyelela inqwaba yemiphefumulo. Themba! Ngizonisiza nonke ngendlela eyisimangaliso. Ungakuthandi ukunethezeka. Ungabi amagwala. Ungalindi. Bhekana neNkanyamba ukuze usindise imiphefumulo. Zinikele emsebenzini. Uma ungenzi lutho, ushiyela umhlaba kuSathane futhi wenze isono. Vula amehlo akho futhi ubone zonke izingozi ezithi izisulu futhi usongo imiphefumulo yenu siqu. —UJesu ku-Elizabeth Kindelmann, Ilangabi Lothando, pg. 34, ekhishwe yi-Children of the Father Foundation; Imprimatur UMbhishobhi Omkhulu uCharles Chaput

Kepha uma kubhekwa okwenzekayo nge-supply chain, kuyindaba yobuhlakani nje kohlobo oluthile ngokomzimba ukulungiselela. Gcina ezinye izimpahla ezibalulekile nezidingo. Yenza lokho ongakwenza ngokucabanga—futhi uNkulunkulu uzokwenza okusele.[53]bheka uMathewu 6: 25-34 

Yazi ukuphuthuma kokugcina okusanhlamvu nokunye ukudla ngokweminyaka yelungu ngalinye lomndeni, ngaphandle kokukhohlwa usizo lwabanye babafowenu nodadewenu. Gcina imithi oyidingayo, ngaphandle kokunganaki [ukugcina] amanzi, okubalulekile empilweni. Usondele kakhulu ezinxushunxushwini zomhlaba… futhi uzozisola ngokungalaleli njengasesikhathini sikaNowa… njengalapho kwakhiwa uMbhoshongo WaseBabele ( Gen. 11, 1-8 )—USt. UMichael ingelosi enkulu eya eLuz de Maria de Bonilla ngo-Okthoba 4, 2021; isib. webokaytweb.com

Nikhethiwe njengamasosha okukhanya ukuketula ubumnyama obukuzungezile. Sengikutshele kakade ukuthi konke kuzoshesha ukuwa, futhi ngiyaphinda ngithi wena: lapho uzwa futhi ubona abazalwane belwa nabafowethu, impi ezitaladini, ubhadane oluthe xaxa luza ngenxa yamagciwane, futhi lapho intando yeningi yamanga iba ngundlovukayiphikiswa, bheka, lapho-ke isikhathi sokufika kukaJesu sizobe sesiseduze… Yenza amalungiselelo amanzi, ukudla nemithi . -Inkosikazi yethu ku-Gisella Cardia ngo-Okthoba 6, 2021; cf. webokaytweb.com

Impi izovuka futhi izowa amandla akho wezezimali ezweni lakho, ngoba nabacebile bayoba phakathi kwabampofu; ngoba ushintsho lwemali yakho luzovela maduze. INtshonalanga izozanyazanyiswa kumongo wayo futhi izovusa izintaba ezingaphansi kolwandle. Ngizophakamisa isandla Sami sokunene futhi ulwandle luzovuka, ezindaweni ezingasekho. Hlanganisa ukudla kwakho manje ngoba kungekudala uzobona inhlupho enkulu ezobiza abaningi ukuba beme phambi kwami. —UJesu kuJennifer, Meyi 27, 2008; webokaytweb.com

Kodwa awukaqondi yini ukuthi isikhathi asisekho?… Awuqondi ukuthi iZulu kuphela elizokwazi ukukunakekela? Bantwana bami, ningakhathazeki, ningagcwali ukungabaza futhi nethuke, ngoba noma ubani onoKristu akufanele esabe.  -Inkosikazi yethu ku-Gisella Cardia ngo-Okthoba 9, 2021; cf. webokaytweb.com

Ekugcineni, iNkosazana Yethu ithembisa ukuba ngakithi, futhi, njengoba sidlula kulesi Siphepho esibi, kodwa ekugcineni, esidingekayo nesihlanzayo. Inhliziyo yakhe Emsulwa, esho eFatima, iyisiphephelo sethu nendlela eholela kuNkulunkulu.

Imiphefumulo ekhethiwe kuzofanele ilwe neNkosana Yobumnyama. Kuzoba iSiphepho esesabekayo - cha, hhayi isiphepho, kepha isiphepho esonakalisa yonke into! Ufuna nokuchitha ukholo nokuzethemba kwabakhethiweyo. Ngizohlala ngiseduze kwakho eSiphepho manje esibuya. Ngingunyoko. Ngingakusiza futhi ngifuna ukukwenza! —Kusuka ezambulweni ezivunyelwe zika-Our Lady kuya ku-Elizabeth Kindelmann (1913-1985), Amalangabi Othando Kwenhliziyo KaMariya Ongafanelwe: IDayari Yokomoya (Kindle Izindawo 2994-2997); yamukelwa nguKhadinali Péter Erdö, isikhulu sase-Hungary

Umama Wami Ngumphongolo KaNowa… -UJesu ku-Elizabeth Kindelmann, Ilangabi Lothando, k. 109; Imprimatur kusuka ku-Archbishop Charles Chaput

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko

Isiphephelo Sezikhathi Zethu

Ukuqhekeka? Hhayi ekubukweni kwami

 

Lalela kulokhu okulandelayo:


 

 

Landela uMark kanye "nezibonakaliso zezikhathi" zansuku zonke kimi:


Landela imibhalo kaMark lapha:


Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 bheka Usuku Olukhulu Lokukhanya
2 bheka Ibizelwe Odongeni
3 qhathanisa Isitha singaphakathi kwamasango
4 Ukulandela izihloko ezisematheni nomphenyi wami ongumsizi, uWayne Labelle, kufaka phakathi ukuphawula, sijoyine ku- “The Now Word - Signs” ku MEWE
5 qhathanisa Ukuhumusha iSambulo
6 lwazi.va
7 qhathanisa Ngubani uMvimbeli?
8 UDkt Robert Malone, PhD; isib. Ukulandela Isayensi?
9 qhathanisa AmaTolls
10 UDkt. Jessica Rose, PhD, ubala ukuthi balinganiselwa ku-150,000 asebeshonile e-United States kuphela ngemijovo; imininingwane ye-Medicare lapho iyodwa (i-18% yabantu) ikhombisa ukuthi bangaphezulu kuka-48,000 asebeshonile phakathi nezinsuku eziyi-14 zokujova: bheka AmaTolls. Futhi isazi sezibalo uMatthew Crawford ulinganisela emhlabeni wonke “ukuthi ukufa kwabantu abangu-800,000 2,000,000 kuya ku-19 XNUMX XNUMX kwababulawa yi-COVID-XNUMX empeleni kungukufa okubangelwa umuthi wokugoma”; bheka roundingtheearth.substack.com
11 Njengoba ngibhala lokhu, kwangena umyalezo ovela komunye wabafundi bami: “Ngicela ukhulekele umpristi ongcwelengcwele; Umbhishobhi wakhe wamtshela ukuthi namuhla uma engasithathi isibhamu ngeke esavunyelwa ukwenza iMisa. Ukhathazeke kakhulu futhi ucishe acabange ukuyithatha, nakuba ebazi ubungozi bayo. Ngicela nimthandazele… UseCanada. ”
12 Njengoba izindlela zokwelapha zofuzo ze-mRNA ziwukulinga, noma ikuphi ukuphoqelelwa noma “igunya” lokuphoqa umuntu ukuba ajovwe ngalobu buchwepheshe kuwukwephula ngqo imfundiso yamaKhatholika kanye neNuremberg Code. Le Khodi yasungulwa ngo-1947 ukuvikela iziguli ekuhlolweni kwezokwelapha, isho njengesimemezelo sayo sokuqala sokuthi “imvume yokuzithandela yesihloko somuntu ibaluleke impela.”—UShuster E. Eminyakeni engamashumi amahlanu kamuva: Ukubaluleka kwekhodi yaseNurembergI-New England Journal of Medicine. 1997; 337: 1436-1440
13 "... isizathu esisebenzayo sikwenza kube sobala ukuthi ukugoma akusona, njengomthetho, isibopho sokuziphatha futhi, ngakho-ke, kufanele kube ngokuzithandela." - "Qaphela ngokuziphatha kokusebenzisa eminye imithi yokugomela i-Covid-19", n. 5, v Vatican.va
14 Cf. Incwadi Evulekele Ababhishobhi BamaKatolika
15 “...abangane beqiniso akubona labo abathopha uPapa, kodwa labo abamsiza ngeqiniso nangekhono lemfundiso yenkolo nobuntu.” —UKhadinali Gerhard Müller, Corriere della Sera, Novemba 26, 2017; kusukela ku-Moynihan Letters, #64, Nov. 27th, 2017
16 “… ISonto alinabo ubuchwepheshe obuthile kwezesayensi… iSonto alinalo igunya elivela eNkosini lokuphimisela ezindabeni zesayensi. Sikholelwa ekuzimeleni kwesayensi. ” —Cardinal Pell, Religious News Service, ngoJulayi 17, 2015; bmengngngwi.info
17 qhathanisa Isixuku Esikhulayo
18 isb. lifesitenews.com
19 qhathanisa I-New Paganism - Ingxenye III
20 "INkosana uCharles kanye nokusetha kabusha okukhulu", leskinoleg583.medium.com
21 qhathanisa Ukhiye weCaduceus
22 Iphepha elivela eSouth China's University of Technology lithi 'i-coronavirus ebulalayo kungenzeka ukuthi ivela elabhorethri eseWuhan.' (Feb. 16, 2020; dailymail.co.ukEkuqaleni kukaFebhuwari 2020, uDkt. Francis Boyle, owabhala i-US "Biological Weapons Act", wanikeza isitatimende esinemininingwane evuma ukuthi i-2019 Wuhan Coronavirus iyisikhali seBiological Warfare Weapon futhi iWorld Health Organisation (WHO) isivele iyazi ngayo (isib. zerohedge.comUmhlaziyi wezimpi zebhayoloji wakwa-Israyeli naye washo okufanayo. (Jan. 26, 2020; washtontimes.com) UDkt. Peter Chumakov we-Engelhardt Institute of Molecular Biology and Russian Academy of Sciences uthi “ngenkathi inhloso yososayensi baseWuhan yokwenza i-coronavirus yayingeyona inhloso — kunalokho, babezama ukufunda ukubakhona kwaleli gciwane… Benza ngokuphelele izinto ezihlanyayo… Isibonelo, kufakwa ku-genome, okunikeze igciwane amandla okuthelela amangqamuzana omuntu. ”(zerohedge.comUProfesa Luc Montagnier, owathola uMklomelo KaNobel weMedicine ngonyaka ka-2008 nowesilisa owathola igciwane lesandulela ngculaza ngo-1983, uthi uSARS-CoV-2 yigciwane elasetshenziswa elakhishwa ngephutha elabhorethri eWuhan, eChina. mercola.comidokhumentari entsha, ecaphuna ososayensi abaningana, akhomba ku-COVID-19 njengegciwane elenziwe ngobuchwepheshe. (mercola.com) Iqembu lososayensi base-Australia likhiqize ubufakazi obusha i-coronavirus yenoveli ekhombisa izimpawu "zokungenelela komuntu."lifesitenews.comwashtontimes.comOwayengumphathi wophiko lwezobunhloli e-M16, uSir Richard Dearlove, uthe ukholwa wukuthi igciwane le-COVID-19 lenziwa ebhodini lasakazeka ngengozi.jpost.comUcwaningo oluhlanganyelwe lwaseBrithani-Norowe lubeka ukuthi i-Wuhan coronavirus (i-COVID-19) iyi "chimera" eyakhiwe ebhodini laseChina. (I-Taiwanews.com) UProfesa Giuseppe Tritto, isazi esaziwa emhlabeni wonke ku-biotechnology kanye ne-nanotechnology kanye nomongameli we I-World Academy Yezesayensi Yezobuchwepheshe Nezobuchwepheshe (I-WABT) ithi "Kwenziwe izakhi zofuzo ebhodini le-W4han Institute of Virology's PXNUMX (high-containment) ohlelweni olwenganyelwe amasosha aseChina."amafsnews.com) Isazi samagciwane esihlonishwayo saseChina uDkt Li-Meng Yan, owabaleka eHong Kong ngemuva kokudalula ulwazi lukaBejing nge-coronavirus kahle ngaphambi kokuba kuvele imibiko, wathi “imakethe yenyama eWuhan iyisikrini sentuthu futhi leli gciwane aliveli emvelweni… ivela ebhodini laseWuhan. ”dailymail.co.uk ) Futhi owayenguMqondisi we-CDC uRobert Redfield naye uthi i-COVID-19 'kungenzeka' yaqhamuka ebhodini laseWuhan. (bhekumusic.com
23 zerohedge.com
24 washtontimes.com; dailymail.co.uk; isib. Ihora Lenkemba
25 lephaphone.com
26 qhathanisa https://www.cnbc.com
27 dailymail.co.uk
28 cnbc.com
29 msn.com
30 msn.com
31 forbes.com; "$ 7.59" endaweni yaseCalifornia; isib. abc7.com
32 izindaba-daily.com
33 cnn.com; omnilo.nl
34 marketplace.org
35 sonik.biz
36 foxnews.com; dailymail.co.uk
37 apnews.com
38 foxnews.com
39 usatoday.com
40 ezezimali.com qhathanisa iceagefarmer.com
41 nytimes.com
42 ibhizinisi.finanicalpost.com
43 bloomberg.com
44 ft.com
45 theglobeandmail.com
46 cnn.com
47 komzi-a-siba.org
48 au.finance.yahoo.com
49 isb. wsj.com
50 iklabhu.org
51 clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/crafting-the-post-covid-world/
52 inkanyezi.com
53 bheka uMathewu 6: 25-34
Posted in IKHAYA, IZIMPAWU futhi umake , , , , , , , , , , , .