Ubungxiwankulu kanye nesilo

 

YEBO, IZwi likaNkulunkulu liyoba kufakazelwe… Kepha ukuma endleleni, noma okungenani uzama, kuzoba yilokho uSt. John akubiza ngokuthi "yisilo." Ngumbuso wamanga onikela emhlabeni ithemba elingamanga nokuvikeleka okungamanga ngobuchwepheshe, i-transhumanism, kanye nengokomoya elijwayelekile elenza "ukuzenzisa kwenkolo kepha liwaphike amandla alo." [1]I-2 Tim 3: 5 Okusho ukuthi, kuzoba uhlobo lukaSathane lombuso kaNkulunkulu—ngaphandle UNkulunkulu. Izokholisa kakhulu, ibonakale inengqondo, futhi ingenakuphikiswa, ukuthi izwe lilonke "lizolikhonza". [2]I-Rev 13: 12 Igama lokukhulekela lapha ngesiLatini lithi ukukhangisa: abantu "bazosikhonza" iSilo.

Bafowethu nodadewethu, angisakholelwa ukuthi lobu ngumbuso wakusasa. Izisekelo ngisho nezindonga zalo mbuso kubonakala sengathi ziyakhiwa njengoba sikhuluma, noma ngabe kuthatha amandla aphelele asaziwa kithi. Njengoba ufunda ku Ukuphila Incwadi Yesambulo, Abapapa abambalwa baqhathanise izikhathi zethu nezahluko zeSambulo 12 no-13 lapho kuvela khona iSilo. Kepha mhlawumbe ukuba seduze kwalo mthetho wobudemoni kungabonakala kangcono ngokuhlola ngokuqhubekayo ukuthi "isifebe" esigibela iSilo okwesikhashana… isifebe esibonakala ngandlela zonke Ubungxiwankulu obunganqandeki.

Ngabona owesifazane ehlezi phezu kwesilo esibomvu esasimbozwe amagama enhlamba, sinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. Owesifazane wayegqoke okububende nokubomvu, ehlotshiswe ngegolide, ngamatshe ayigugu nangamaparele. Wayephethe esandleni sakhe inkomishi yegolide eyayigcwele izenzo ezinengekayo nezinyanyekayo zobufebe bakhe. Ebunzini lakhe kwakubhalwe igama, okuyimfihlakalo, "iBabiloni elikhulu, unina wezifebe nowezinengiso zomhlaba." (IsAm 17: 3-5)

 

UBUKHomanisi: IZero Yasemhlabeni

Manje, ngifuna ukukukhomba, ngokulula ngangokunokwenzeka, laba bobabili kubonakala sengathi imibono encintisanayo ngekhulu elidlule: Ubukhomanisi Nongxiwankulu. Manje, uMama wethu akazange avele ngo-1917 exwayisa ngobungxiwankulu ngayinye se. Weza ukuzoxwayisa ngokusabalala “kwamaphutha eRussia” ayehlanganiswe kubuKhomanisi, okungukuthi ukungakholelwa kuNkulunkulu—ukungakholelwa kuNkulunkulu, futhi ngenxa yalokho ukuthanda izinto ezibonakalayo- inkolelo yokuthi akukho lutho ngaphandle kokubalulekile olukhona ukuze sibe nakho futhi sikusebenzise ngokwezinjongo zethu. UPapa John Paul II wakubeka lokhu “kuhlubuka” kuMoya oNgcwele njengengqikithi yeMarxism, eyayiyinhliziyo yefilosofi yobuKhomanisi.

Ngokomthetho futhi empeleni, ukuthanda izinto ezibonakalayo akubeki eceleni ubukhona nokwenza kukaNkulunkulu, ongumoya, emhlabeni futhi ngaphezu kwakho konke kumuntu. Ngokuyisisekelo lokhu kungenxa yokuthi ayibamukeli ubukhona bukaNkulunkulu, iyisistimu engakholelwa kuNkulunkulu ngokusobala nangokuhlelekile. Lesi yisimo esimangazayo sesikhathi sethu: ukungakholelwa kuNkulunkulu... —I-POPE JOHN PAUL II, I-Dominum et Vivificantem, "Emoyeni Ongcwele Empilweni Yesonto Nasemhlabeni", n. 56; v Vatican.va

Ukuze kuphetshwe la manga kadrako (IsAm 12: 3), uMama wethu, "umlamuli womusa", ucele ukuguqulwa, ukuzisola, nokugcotshwa kweRussia kwi-Immaculate Heart yakhe. Kepha siphuzile, futhi abanye bathi, akukenzeki.

Njengoba singasilalelanga lesi sikhalo soMyalezo, siyabona ukuthi sigcwalisekile, iRussia isihlasele umhlaba ngamaphutha ayo. Futhi uma singakakuboni ukugcwaliseka okuphelele kwengxenye yokugcina yalesi siprofetho, siya kuso kancane kancane ngokuhamba phambili okukhulu. Uma singalahli indlela yesono, inzondo, ukuziphindiselela, ukungabi nabulungiswa, ukwephulwa kwamalungelo omuntu, ukungaziphathi kahle nobudlova, njll. -Kusukela engxenyeni yesithathu yemfihlo kuye kumbono uSr.Lucia; encwadini ayibhalele uBaba oNgcwele, ngoMeyi 12, 1982; Umlayezo weFatima, i-vatican.va

Manje, "amaphutha" aseRussia asakazwe kanjani kahle? Okokuqala, qondani abafowethu nodadewethu ukuthi ubuKhomanisi busesimeni sabo njengoba sibonile ezweni elaliyi-USSR, eChina, naseNorth Korea yanamuhla akuyona inhloso, yize ubushiqela siyabona kunesiphetho saso esidingekayo. Kunalokho, inhloso sonke lesi sikhathi bekungukusabalalisa “amaphutha” okukholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona nokuthanda izinto ezibonakalayo ukuze onakalise intando yeningi. Ngempela, njengoba ngichazile Imfihlakalo iBabiloni futhi Ukuwa Kwemfihlakalo IBabiloni, I-Russia yayimane nje ingumbuso wezinhlangano eziyimfihlo ezakha uhlelo lukaSathane, lezo…

… Ababhali kanye nababhalisi ababheka iRussia njengensimu elungiselelwe kahle kakhulu yokuzama uhlelo oluchazwe emashumini eminyaka adlule, futhi ngubani oqhubeka nokusabalalisa ukusuka kolunye uhlangothi lomhlaba kuye kolunye. —I-POPE PIUS XI, I-Divini Redemptoris,n. 24; www.v Vatican.va

Ngakho-ke, ngokuwa koDonga lwaseBerlin nokuhlakazwa kwe-USSR, ubuKhomanisi abuzange bufe, kepha kunalokho, bashintsha ubuso. Eqinisweni, “ukuwa” kweSoviet Union kwakuhlelwe ngokuphelele kusasele iminyaka. Ungafunda ngalokhu ku The Ukuwa Kwemfihlakalo iBabiloni. Inhloso ebalulekile kwaba "ukuhlela kabusha" noma "i-perestroika" njengoba yayibizwa kanjalo. UMichel Gorbachev, ngaleso sikhathi owayengumholi weSoviet Union, wayeqopha umlando ekhuluma phambi kweSoviet Politburo (ikomidi elenza izinqubomgomo leqembu lamaKhomanisi) ngo-1987 ethi:

Madoda, maqabane, ningakhathazeki ngakho konke enikuzwayo ngeGlasnost nePerestroika nentando yeningi eminyakeni ezayo. Zenzelwe ukusetshenziswa kwangaphandle. Ngeke lube khona ushintsho olubalulekile lwangaphakathi eSoviet Union, ngaphandle kwezinhloso zezimonyo. Inhloso yethu ukwehlisela abaseMelika izikhali bese sibalalisa. —Isusela emuva I-ajenda: Ukugaya phansi kweMelika, idokhumentari yi-Idaho Legislator Curtis Bowers; www.vimeo.com

Icebo laliwukuheha leyo ngxenye yaseMelika eyayingeyona nje ukuthanda izwe kuphela, kepha isimilo, ebuthongweni obunjalo kuphela inkohlakalo kungaletha, futhi ngaye, ukusabalala le nkohlakalo emhlabeni wonke. Njengoba u-Antonio Gramsci (1891-1937), owasungula Iqembu LamaKhomanisi Lase-Italy, asho: “Sizokwenza umculo wabo, ubuciko babo nezincwadi zabo zimelane nabo.” [3]kusukela I-ajenda: Ukugaya phansi kweMelika, idokhumentari ka-Isishayamthetho sase-Idaho u-Curtis Bowers; www.vimeo.com Owayengummeli we-FBI, uCleon Skousen, waveza ngokuningiliziwe izinhloso ezingamaKhomanisi ezingamashumi amane nanhlanu encwadini yakhe yango-1958, IKomanisi Elinqunu. [4]qhathanisa en.wikipedia.org Njengoba ufunda ezimbalwa zazo, uzibonele ukuthi lolu hlelo olunezothe lube yimpumelelo kangakanani. Ngoba le migomo yakhulelwa kahle ngaphezu kweminyaka engamashumi amahlanu edlule:

# 17 Thola ukulawula kwezikole. Basebenzise njengamabhande okudlulisela ososhiyali nenkulumo-ze yamaKhomanisi yamanje. Thambisa izifundo. Thola ukulawula izinhlangano zothisha. Faka ulayini wephathi ezincwadini zokufunda.

# 28 Susa umthandazo noma yisiphi isigaba sokukhulunywa ngokwenkolo ezikoleni ngesizathu sokuthi kwephula umthetho "wokwehlukaniswa kwesonto nombuso."

# 31 Belittle zonke izinhlobo zamasiko aseMelika futhi udikibalise ukufundiswa komlando waseMelika…

# 29 Lulaza uMthethosisekelo waseMelika ngokuwubiza ngokuthi awenele, uphelelwe yisikhathi, awuhambisani nezidingo zesimanje, isithiyo ekubambisaneni phakathi kwezizwe emhlabeni wonke.

# 16 Sebenzisa izinqumo zobuchwepheshe zezinkantolo ukwenza buthakathaka izikhungo eziyisisekelo zaseMelika ngokumangalela ukuthi imisebenzi yazo yephula amalungelo abantu.

# 40 Hlazisa umndeni njengesikhungo. Khuthaza ukuziphatha okuxekethile, ukushaya indlwabu nokuhlukanisa okulula.

# 25 Diliza izindinganiso zamasiko zokuziphatha ngokuqhakambisa izithombe zobulili ezingcolile kanye namanyala ezincwadini, komagazini, ezithombeni ezinyakazayo, emsakazweni naku-TV.

# 26 Bethule ubungqingili, ukonakala nokuziphatha okuxekethile njengokujwayelekile, ngokwemvelo, kunempilo.

# 20, 21 Ngena ngaphakathi emaphephandabeni. Thola ukulawula kwezikhundla ezibalulekile emsakazweni, i-tv, nezithombe ezinyakazayo.

# 27 Ngokungena emasontweni bese kufakwa inkolo “yezenhlalo” esikhundleni senkolo embuliwe. Hlazisa ibhayibheli.

# 41 Gcizelela isidingo sokukhulisa izingane kude nomthelela omubi wabazali.

Konke lokhu kuhlalisiwe futhi kwagqugquzelwa ngenkuthalo yimithombo yezindaba ejwayelekile esebenza njengomfanekiso wesilo:

Kukhona enye incazelo yokwanda okusheshayo kwemibono yamaKhomanisi manje engena kuzo zonke izizwe, ezinkulu nezincane, ezithuthukile nezasemuva, ukuze kungabikho kona lomhlaba elikhululekile kuzo. Le ncazelo itholakala ku-propaganda enobudlova ngokweqile kangangokuba umhlaba mhlawumbe awukaze ubone okufana nakho ngaphambili. Iqondiswa kusuka esikhungweni esisodwa esivamile. —I-POPE PIUS XI, UDivini Redemptoris: KobuKhomanisi Obungakholelwa KuNkulunkulu,n. 17

Futhi ngaleyo ndlela sifike ehoreni lapho amaphutha eRussia esabalale khona impela futhi izinhloso zokungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu sezifinyelelwe: ukuhola umuntu azibone engunkulunkulu ngawo wonke amandla akhe esayensi, ngakho-ke, akanasidingo soMdali.

… Izinhlangano zokungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu… zazinomsuka kuleso sikole sefilosofi okwase kungamakhulu eminyaka sizama ukwehlukanisa isayensi nempilo yeNkolo neyeSonto. —I-POPE PIUS XI, UDivini Redemptoris: Kubukhomanisi obungakholelwa kuNkulunkulu, hhayi. 4

IMelika iguquliwe — wanikela, ngaphandle kokulwa, njengoba nohlelo lukaGramsci lwaluthi uzokwenza. -Uzoshaya ikhanda lakho, UStephen Mahowald, k. 126

 

ISILO SIBEKELELA ISIFEBE

Manje, kuvela okuthile okuphawulekayo — ulwazi esingaluthola kuphela ngokubheka emuva. Encazelweni kaSt. John yesilo "enamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi", izimpondo eziyishumi zimele "amakhosi ayishumi" (IsAm 17: 12). Emibhalweni eyimfihlakalo ka-Fr. UStefano Gobbi, ophethe i- Imprimatur, UMama wethu wenza umbono ohambisana nalokho opapa abaningi abakuxwayisile: ukuthi izinhlangano eziyimfihlo basebenzela ukubhukuqwa kwe-oda lamanje.

Amakhanda ayisikhombisa akhombisa izindawo zokulala ezihlukene zokwakhiwa kwamatshe, ezisebenza yonke indawo ngendlela ecashile futhi eyingozi. Lesi Silo Esimnyama sinezimpondo eziyishumi futhi, ezimpondweni, imiqhele eyishumi, okuyizimpawu zokubusa nobukhosi. UMasonry ubusa futhi ubusa emhlabeni wonke ngezimpondo eziyishumi. - umlayezo ofakwe kuFr. UStefano, KumPristi, Amadodana Athu Abathandekayo Bomama Wethu, n. 405.de

… Lokho okuyinjongo yabo yokugcina kuyaphoqa ukuthi kubhekwe — okungukuthi, ukugumbuqelwa ngokuphelele kwaleyo nkolo kanye nezombusazwe zomhlaba okhiqizwe imfundiso yobuKrestu, kanye nokufakwa kwesimo esisha sezinto ngokuhambisana nemibono yabo, okuyothi izisekelo nemithetho izodonswa kokungokwemvelo kuphela. —UPOPE LEO XIII, I-Humanum Genus, Encyclical on Freemasonry, n. 10, Apri 20thl, 1884

Uyazi impela, ukuthi inhloso yaleli cebo elonakele kakhulu ukushayela abantu ukuba bachithe lonke uhlelo lwezindaba zabantu nokubadonsela kwababi imibono yalesi Socialism kanye neKhomanisi… —UPAPPI PIUS IX, UNostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, DISEMBA 8, 1849

Ngakho-ke sinalesi Silo esifisa ukubusa umhlaba. Kodwa kusobala ukuthi kuvumela lesi “sifebe” sobunxiwankulu esinganqandeki ukuba sigibele kuso okwesikhashana. Ngoba uSt. John uyabhala:

Izimpondo eziyishumi ozibonile nesilo sizosizonda isifebe; bazolishiya liyincithakalo futhi linqunu; ziyakudla inyama yakhe, zimqede ngomlilo. Ngoba uNkulunkulu ukubeke ezingqondweni zabo ukuthi bafeze injongo yakhe futhi babenze bavumelane ngokunika umbuso wabo isilo kuze kube yilapho amazwi kaNkulunkulu egcwalisekile. Owesifazane ombonile umele idolobha elikhulu elinobukhosi phezu kwamakhosi omhlaba. (IsAm 17: 16-18)

Uyini lo muzi, owaziwa nangokuthi “iBhabhiloni”? Opapa, futhi, basinikeza ukuqonda okujulile ngomsebenzi ongalawulwa walesi sifebe.

Incwadi yeSambulo ifaka phakathi kwezono ezinkulu zaseBabiloni - uphawu lwamadolobha amakhulu angakholwayo emhlabeni - iqiniso lokuthi lidayisa ngemizimba nemiphefumulo futhi liwaphatha njengezimpahla (cf IsAm 18:13). Kulesi simo, inkinga yezidakamizwa ibuye ivuse ikhanda, futhi ngamandla akhulayo andisa izintambo zayo ze-octopus emhlabeni wonke - ukubonakaliswa okucacile kobushiqela bemamoni okuhlanekezela isintu. Abukho ubumnandi obenele, futhi ukweqisa kophuzo oludakayo kuba wudlame oludabula izifunda zonke - futhi konke lokhu kusenzelwa ukungayiqondi kahle inkululeko okuyiyona ecekela phansi inkululeko yomuntu futhi ekugcineni iyonakalise. —UPOPE BENEDICT XVI, Ngesikhathi Sokubingelelwa Kukhisimusi, ngoDisemba 20, 2010; http://www.vatican.va/

Ngenkathi iBabiloni libonakala lihlanganisa wonke “amadolobha angenankolo” emhlabeni, besingasho yini ukuthi “umama” wawo useNew York, lapho amasheya, iWorld Trade Center, Futhi izizwe Ezihlangene ithonya ngempela futhi sebenzisa inkululeko nobukhosi bezizwe ikakhulukazi ngamandla we ezomnotho? Kodwa sifunda ukuthi iSilo "siyasizonda" isifebe. Okusho ukuthi, isifebe sizosetshenziswa isikhathi eside ngangokunokwenzeka ukonakalisa izizwe, uziqhubekisele kude nokudumisa uNkulunkulu, uye ekudumisweni kwento, uye ekuzidumiseni. Ngaphambi kokuba bazi, umhlaba uzobe usezandleni zala "makhosi ayishumi", ancike kuwo ngokuphelele lapho uhlelo luwa njengendlu yamakhadi. Njengombusi wobushiqela waseRussia, kuthiwa uVladimir Lenin wathi:

Onxiwankulu bazosidayisela intambo esizobalengisa ngayo.

 

IZIXWAYISO ZASEKAPA

Ngempela, lokhu bekuyisixwayiso esesabekayo sabapapa abaningi mayelana nohlelo lwamanje lwezomnotho. UPapa uFrancis uxwayise ngabanamandla abachitha isintu 'komcabango owodwa' [5]isib. Ngomndeni, Novemba 18, 2013; I-Zenit lapho 'imibuso engabonakali' [6]isib. Inkulumo ePhalamende laseYurophu noMkhandlu WaseYurophu, Novemba 25, 2014; yingaboy.com babe 'Amakhosi Kanembeza' [7]isib. Ohlala naye eCasa Santa Martha, ngoMeyi 2, 2014; IZenit.org ukuphoqa wonke umuntu ukuba abe 'globalisation of hegemonicityityity' [8]isib. Ngomndeni, Novemba 18, 2013; I-Zenit kanye 'nezinhlelo ezifanayo zamandla ezomnotho.' [9]isib. Inkulumo ePhalamende laseYurophu noMkhandlu WaseYurophu, Novemba 25, 2014; yingaboy.com

… Labo abanolwazi, futhi ikakhulukazi imithombo yezomnotho ukuzisebenzisa, [babusa] ngokuhlaba umxhwele sonke isintu nomhlaba wonke. Isintu asikaze sibe namandla anjalo phezu kwaso, kepha akukho okuqinisekisa ukuthi sizosetshenziswa ngokuhlakanipha, ikakhulukazi lapho sibheka ukuthi sisetshenziswa kanjani njengamanje. Sidinga kepha sicabange ngamabhomu enuzi awele maphakathi nekhulu lamashumi amabili, noma ubuchwepheshe obuningi ubuNazi, ubuKhomanisi kanye neminye imibuso yobushiqela abayisebenzisile ukubulala izigidi zabantu, ukungasho lutho ngezikhali eziya ngokuya zibulala izimpi zanamuhla. Asezandleni zikabani wonke la mandla, noma ekugcineni ayophela? Kuyingozi enkulu ukuthi ingxenye encane yesintu ibe nayo. - ULaudato si ', n. 104; www.v Vatican.va

UBenedict XVI uxwayise ngokuthi la mabutho ezomnotho awasekho esifundeni kepha emhlabeni jikelele

… Ngaphandle kokuqondiswa kwesisa senhliziyo ngeqiniso, lo mbuso womhlaba wonke ungadala umonakalo ongakaze ubonwe futhi udale ukwahlukana okusha emndenini wesintu… isintu sinezingozi ezintsha zokugqilazwa nokukhohliswa. —I-POPE BENEDICT XVI, AmaCaritas eVikisa, n. 33, 26

UPapa Francis waqhubekela phambili, ephakamisa ukuthi uhlelo olukhona manje selwenziwe unkulunkulu, okungukuthi, adored kuze kukhishwe isithunzi somuntu.

Ngakho-ke kuzalwa ubushiqela obusha, obungabonakali futhi obuvame ukubonakala, obubeka umbandela kanye nemithetho yaso ngokungahambisani. Izikweletu nokuqongelelwa kwenzalo nakho kwenza kube nzima emazweni ukuthi abone amandla eminotho yawo futhi agcine izakhamizi zingathokozi ngamandla azo okuthenga… Kulolu hlelo, olujwayele shwabadela yonke into emi endleleni yenzuzo ekhuphukile, noma yini entekenteke, njengemvelo, ayikwazi ukuzivikela ngaphambi kwezintshisekelo ze- a senziwe emakethe, okuba ukuphela komthetho. —I-POPE FRANCIS, U-Evangelii Gaudium,n. 56

Kepha lapha, kufanele sikuqonde ukuthi okuqhuba le "colonialism entsha" akuyona ubuKhomanisi, kepha lokho uFrancis akubiza ngokuthi "ubungxiwankulu obunganqandeki", "ubulongwe bukadeveli." [10]qhathanisa Telegraph, Julayi 10th, i-2015 Uhlelo lapho imali ube ngunkulunkulu ngempela, ngaleyo ndlela abukela phansi intando yeningi ngokubeka amandla engcebo ezandleni zabambalwa.

Amandla weqiniso wentando yeningi lethu - aqondwa njengokuvezwa kwentando yabantu - akufanele avunyelwe ukuwa ngaphansi kwengcindezi yezintshisekelo zamazwe omhlaba ezingekho emhlabeni wonke, ezibenza buthakathaka futhi bazenze zibe yizinhlelo ezifanayo zamandla ezomnotho enkonzweni yemibuso engabonakali. —POPE FRANCIS, Ikheli eliya ePhalamende laseYurophu, eStrasbourg, eFrance, Novemba 25, 2014, iZenit

 

UKUGWEMA ISILO?

Abantu abaningi baseMelika namuhla bayajabula ngokukhethwa kukaDonald Trump kwesobumengameli. Kepha ngicabanga ukuthi singaphikisana, bafowethu nodadewethu, ukuthi sekwephuzile, uma kungenjalo sekwephuze kakhulu. Ukuwohloka kokuziphatha e-United States naseNtshonalanga Yomhlaba kuyamangaza, futhi ngakho, ukuwa kwe izimiso zokuhle kwezesayensi, kwezokwelapha, kwezemfundo futhi ikakhulukazi, kwezomnotho. Sizibophele entanyeni yethu intambo ye- ukuhaha eboshwe ngefindo lika izinkanuko, futhi ngabuyisela intambo ezandleni zalawo mandla "angabonakali" afuna ukuphatha umhlaba (ngaphezu kwalokho, angiqiniseki kangako ukuthi iRussia, iChina, iNorth Korea, noma i-ISIS bafuna iMelika ibe “enkulu futhi”). Ngokungazelelwe, isexwayiso sikaJohn Henry Newman esibusisekile sithatha ukubaluleka okwethusayo:

Lapho siziphonsa emhlabeni futhi sethembela ekuvikelekeni kuwo, futhi sayeka ukuzimela kwethu namandla ethu, khona-ke [Umphikukristu] angaqhuma kithi ngokufutheka kuze kufike lapho uNkulunkulu emvumela khona. Ngemuva kwalokho uMbuso WaseRoma ungahle uqhekeke, uMphikukristu avele njengomshushisi, bese izizwe ezinonya ezizungezile zingene. —Ubusiswe uJohn Henry Newman, iNtshumayelo IV: The Persecution of Antichrist

Nini? Asazi. Kepha okubonakala kubonakala ukuthi isifebe sesisezingeni laso lokugcina ngaphambi kokuwa ngokuphelele futhi uhlelo lobushiqela luyenzeka — njengezinhloso ze- IKomanisi Elinqunu sezigcwalisekile, futhi zinesimilo ukungabi namthetho kuchichima (bheka Ihora Lokungabi Namthetho).

Wayephethe esandleni sakhe inkomishi yegolide eyayigcwele izenzo ezinengekayo nezinyanyekayo zobufebe bakhe… Usephenduke indawo yokuhlala yamademoni. Uyizibaya zemimoya yonke engcolile, isibaya sazo zonke izinyoni ezingcolile, [ikheji lazo zonke izinto ezingcolile] nesilo esinyanyekayo. (IsAm. 17: 4, 18: 2)

Futhi ngakho-ke, ukuvela kweSilo, kubonakala sengathi, akuqondiswa ubuKhomanisi njengoba sazi, kepha kubuswa yi-Capitalism njengoba kunjalo isibe—okungenani okwesikhashana — kuze kube yilapho iSilo sikulungele ukushwabadela umhlaba wonke. 

… Isiko lokulahla elenziwe ngamandla alawula izinqubomgomo zezomnotho nezezezimali zomhlaba jikelele. -Izithameli ezikhethekile ezinamalungu enhlangano yobumbano yama-Italy e-Vatican, TIME Magazine, Februwari 28th, 2015

Lokhu yikho kanye uJesu axwayisa ngakho:

Njengasemihleni kaNowa, kuzakuba njalo emihleni yeNdodana yoMuntu; babedla, bephuza, beshada, bendisa kwaze kwaba sosukwini uNowa angena ngalo emkhunjini, kwafika uzamcolo, wababhubhisa bonke. Ngokufanayo, njengoba kwakunjalo ngezinsuku zikaLoti: babedla, bephuza, bethenga, bethengisa, betshala, bakha; ngosuku uLoti aphuma ngalo eSodoma, kwana umlilo nesibabule kuvela ezulwini kwababhubhisa bonke. (Luka 17: 26-29)

Liwile, liwile iBabiloni elikhulu, elenze zonke izizwe ukuthi ziphuze iwayini lokulangazelela kwalo…. Amakhosi omhlaba aba nobuhlobo bobulili naye, futhi abathengisi bomhlaba bacebile emkhankasweni wakhe wokunethezeka… ebufebeni babo bazokhala futhi balilele ngaye lapho bebona umusi we-pyre yakhe. (IsAm. 14: 8; 18: 3, 9)

Engikubhalile ngenhla, bafowethu nodadewethu, wulwazi. Kepha kufanele sivumele lolu lwazi lusishukumise singene SikaNkulunkulu ukuhlela. Kuyikholi yokuguqulwa ngenkathi sisekhona isikhathi. KuJesu, ngoMariya, uNkulunkulu uyisiphephelo sethu njalo, futhi akekho umuntu noma iSilo esingeba izingane Zakhe ezandleni Zakhe…

Ngabe sengizwa elinye izwi livela ezulwini lithi: “Sukani kuye, bantu bami, ukuze ningahlanganyeli ezonweni zalo futhi ningahlanganyeli ezinhluphekweni zalo, ngoba izono zalo zanqwabelana zaze zafika esibhakabhakeni…” (Isambulo 18: 4) -5)

 

Ngiyabonga okweshumi kwakho kulenkonzo.
Akubusise futhi ngiyabonga.

 

Ukuhamba noMaka le Advent ku The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Isibhengezo se-NowWord

 

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 I-2 Tim 3: 5
2 I-Rev 13: 12
3 kusukela I-ajenda: Ukugaya phansi kweMelika, idokhumentari ka-Isishayamthetho sase-Idaho u-Curtis Bowers; www.vimeo.com
4 qhathanisa en.wikipedia.org
5 isib. Ngomndeni, Novemba 18, 2013; I-Zenit
6 isib. Inkulumo ePhalamende laseYurophu noMkhandlu WaseYurophu, Novemba 25, 2014; yingaboy.com
7 isib. Ohlala naye eCasa Santa Martha, ngoMeyi 2, 2014; IZenit.org
8 isib. Ngomndeni, Novemba 18, 2013; I-Zenit
9 isib. Inkulumo ePhalamende laseYurophu noMkhandlu WaseYurophu, Novemba 25, 2014; yingaboy.com
10 qhathanisa Telegraph, Julayi 10th, i-2015
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU.