UJesu “Inganekwane”

jesusthorns2ngu-Yongsung Kim

 

A uphawu esakhiweni se-State Capitol e-Illinois, e-USA, esiboniswe ngokugqamile phambi kombukiso kaKhisimusi, funda:

Ngesikhathi solstice wasebusika, vumela isizathu siphumelele. Abekho onkulunkulu, abekho odeveli, izingelosi, izulu noma isihogo. Kukhona umhlaba wethu wemvelo kuphela. Inkolo yizinganekwane nje nezinkoleloze ezenza lukhuni izinhliziyo futhi zigqilaze izingqondo. -ubaboku, Disemba 23, 2009

Ezinye izingqondo ezithuthukayo zingathanda ukuthi sikholelwe ukuthi ukulandisa kukaKhisimusi kuyindaba nje. Ukuthi ukufa nokuvuka kukaJesu Kristu, ukunyukela kwaKhe ezulwini, kanye nokubuya Kwakhe kwesibili kumane kuyinganekwane. Ukuthi iSonto liyisikhungo sabantu esakhiwe ngamadoda ukugqilaza izingqondo zabantu ababuthakathaka, nokubeka uhlelo lwezinkolelo ezilawula ziphike isintu inkululeko yangempela.

Yisho-ke, ngenjongo yokuphikisana, ukuthi umbhali walesi sibonakaliso uqinisile. Ukuthi uKristu ungamanga, ubuKatolika buyinganekwane, futhi ithemba lobuKristu liyinganekwane. Bese ngithi lokhu…

Qhubeka ukufunda

Ukushintsha Amasiko Akithi

I-Rose eyimfihlakalo, nguTianna (Mallett) Williams

 

IT kwaba utshani bokugcina. Lapho ngifunda i- imininingwane yochungechunge olusha lekhathuni yethulwe kuNetflix eyenza izingane zibe nezocansi, ngikhansele ukubhalisa kwami. Yebo, banamadokhumentari amahle esizowaphuthelwa… Kepha ingxenye ye- Ukuphuma eBabiloni kusho ukwenza izinqumo ezikhethiwe ngokoqobo ukubandakanya ukungabambi iqhaza noma ukusekela uhlelo oluthi lufake isiko ubuthi. Njengoba kusho kumaHubo 1:Qhubeka ukufunda

Ukukhokhiswa yi-Sun Miracle Skeptics


Isimo kusuka Usuku lwesithupha

 

THE imvula yachitha umhlaba futhi yanisela izixuku. Kumelwe ukuthi kwakubonakala kuyisibabazo ekuhlekelweni usulu okwakugcwele emaphephandabeni omhlaba ezinyangeni ezedlule. Izingane ezintathu ezingabelusi ngaseFatima, ePortugal zathi isimangaliso sizokwenzeka emasimini aseCova da Ira emini enkulu ngalolo suku. Kwakungo-Okthoba 13, 1917. Abantu abangafika ku-30, 000 kuya ku-100, 000 babebuthene ukuzobona lokhu.

Emazingeni abo bekukhona abakholwayo nabangakholwa, izalukazi ezizikhonzile nezinsizwa ezihlekisayo. —Fr. UJohn De Marchi, Umpristi nomcwaningi wase-Italy; Inhliziyo Engaphelele, 1952

Qhubeka ukufunda

I-Scandal

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMashi 25, 2010. 

 

FOR amashumi eminyaka manje, njengoba ngiphawulile Lapho uMbuso Ujezisa Ukuhlukunyezwa Kwezingane, AmaKatolika kuye kwadingeka akhuthazelele ukusakazwa okungapheli kwezihloko zezindaba ezimemezela amahlazo ngemuva kwehlazo lobupristi. “UmPristi Usolwa Nge…”, “Vala Up”, “Umhlukumezi Ususwe Kusuka EPherishi Kuya EPherishi…” njalo njalo. Kubuhlungu, hhayi kuphela kulabo abathembekile, kepha nakwabanye abapristi. Kuwukusetshenziswa kabi kwamandla okunje okuvela endodeni ngomuntu Christi—ku umuntu kaKristu- lowo uvame ukushiywa ethule emangele, ezama ukuqonda ukuthi lokhu akuyona nje into engajwayelekile lapha nalaphaya, kodwa yemvamisa enkulu kakhulu kunalokho obekucatshangwa kuqala.

Ngenxa yalokho, ukukholwa okunjalo kuye kungakholakali, futhi iSonto alisakwazi ukuzethula ngokwethenjelwa njengommemezeli weNkosi. —I-POPE BENEDICT XVI, Ukukhanya Kwezwe, Ukuxoxisana noPeter Seewald, iphe. I-25

Qhubeka ukufunda

Enkonzweni Yami

Green

 

LOKHU iLent edlule ibiyisibusiso kimi ukuhamba namashumi ezinkulungwane zabapristi kanye nabantu abavamile ngokufanayo emhlabeni wonke ngokuzindla kweMisa kwansuku zonke engikubhalile. Kwakuthokozisa futhi kuyakhathaza ngasikhathi sinye. Ngakho-ke, ngidinga ukuthatha isikhathi esithile ngithule ngicabange ngezinto eziningi enkonzweni yami nohambo lwami uqobo, nendlela uNkulunkulu angibiza ngayo.

Qhubeka ukufunda

Ingabe uNkulunkulu Uthule?

 

 

 

Maraki othandekayo,

UNkulunkulu axolele i-USA. Imvamisa ngingaqala ngoNkulunkulu abusise i-USA, kepha namuhla omunye wethu angamcela kanjani ukuthi abusise okwenzeka lapha? Siphila ezweni elikhula ngokuya liba mnyama. Ukukhanya kothando kuyaphela, futhi kuthatha wonke amandla ami ukugcina leli langabi elincane livutha enhliziyweni yami. Kepha ngoJesu, ngiyigcina ivutha namanje. Ngincenga uNkulunkulu uBaba wethu ukuthi angisize ngiqonde, futhi ngibone ukuthi kwenzekani emhlabeni wethu, kepha yena uthule ngokuzumayo. Ngibheka kulabo baprofethi abathembekile balezi zinsuku engikholwa ukuthi bakhuluma iqiniso; wena, nabanye amabhulogi abo nemibhalo engingayifunda nsuku zonke ukuthola amandla nokuhlakanipha nokukhuthazeka. Kodwa nonke nithule. Okuthunyelwe obekuzovela nsuku zonke, kuphendukele kuviki, bese kuba nyangazonke, futhi kwezinye izimo minyaka yonke. Ngabe uNkulunkulu useyekile ukukhuluma nathi sonke? Ingabe uNkulunkulu ubususile ubuso Bakhe obungcwele kithina? Angithi nje ubungcwele bakhe obuphelele babekezelela kanjani ukubheka isono sethu…?

KS 

Qhubeka ukufunda

Ukulinganisa uNkulunkulu

 

IN ukushintshaniswa kwencwadi kwakamuva, ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu wathi kimi,

Uma ngikhonjiswa ubufakazi obanele, ngingaqala ukufakaza ngoJesu kusasa. Angazi ukuthi lobo bufakazi bungaba yini, kodwa ngineqiniso lokuthi unkulunkulu onamandla onke, owazi konke njengoYahweh uzokwazi ukuthi kuzothathani ukuze ngikholelwe. Ngakho-ke lokho kusho ukuthi uYahweh akumele afune ngikholwe (okungenani ngalesi sikhathi), ngaphandle kwalokho uYahweh uzongikhombisa ubufakazi.

Ngabe uNkulunkulu akafuni ukuthi lo muntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu akholwe ngalesi sikhathi, noma ingabe lo muntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu akazimisele ukukholwa kuNkulunkulu? Okungukuthi, ingabe usebenzisa imigomo “yendlela yesayensi” kuMdali uqobo Lwakhe?Qhubeka ukufunda

Umqondo Obuhlungu

 

I ngichithe amasonto ambalwa ngixoxa nomuntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Cishe akukho ukuzivocavoca okungcono okwakha ukholo lwakho. Isizathu ukuthi yilokho okungenangqondo kuwuphawu uqobo lwamandla angaphezu kwawemvelo, ngoba ukudideka nokungaboni ngokomoya kuyizimpawu zesikhulu sobumnyama. Kunezimfihlakalo umuntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu angakwazi ukuzixazulula, imibuzo angakwazi ukuyiphendula, kanye nezici ezithile zempilo yomuntu kanye nomsuka wendawo yonke ongenakuchazwa yisayensi iyodwa. Kepha lokhu uzokuphika ngokungayinaki le ndaba, anciphise umbuzo osenkingeni, noma anganaki ososayensi abaphikisa isikhundla sakhe futhi abacaphuna kuphela labo abakwenzayo. Ushiya abaningi Izinsimbi ezibuhlungu ngemva “kokucabanga” kwakhe.

 

 

Qhubeka ukufunda

Ongakholelwa KuNkulunkulu Omuhle


UPhilip Pullman; Isithombe: Phil Fisk weSunday Telegraph

 

NGIVUKE ngo-5: 30 namhlanje ekuseni, kuvunguza umoya, kuvunguza iqhwa. Isiphepho esihle sentwasahlobo. Ngakho-ke ngiphonsa ijazi nesigqoko, ngabe sengiphuma ngaya emimoyeni evunguza ukusindisa uNessa, inkomo yethu yobisi. Nginaye ngokuphepha esibayeni, futhi izinzwa zami zivuswe ngonya, ngazulazula ngingena endlini ukuthola i-athikili ethokozisayo ngumuntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, uPhilip Pullman.

Ngomuntu obhala isivivinyo kusenesikhathi kanti abanye abafundi basala bejuluka ngenxa yezimpendulo zabo, uMnu. Pullman uchaza kafushane ukuthi wayishiya kanjani insumansumane yobuKrestu ngokuba nengqondo kokungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Okungidonsele amehlo kakhulu, kepha, yimpendulo yakhe yokuthi bangaki abazophikisa ukuthi ubukhona bukaKristu buyabonakala, ngokwengxenye, ngokulunga okwenziwe yiSonto Lakhe:

Kodwa-ke, abantu abasebenzisa leyo mpikiswano kubonakala sengathi basikisela ukuthi kuze kube yilapho isonto likhona akekho owake wazi ukuthi ulunga kanjani, futhi akekho noyedwa owayengenza okuhle manje ngaphandle kokuthi bakwenze ngenxa yezizathu zokholo. Angikukholwa nje lokho. - UPhilip Pullman, UFiliphu Pullman kuMuntu Omuhle uJesu & The Scoundrel Christ, www.telegraph.co.uk, Ephreli 9th, 2010

Kepha ingqikithi yalesi sitatimende iyaxaka, futhi empeleni, inikeza umbuzo obucayi: kungaba khona yini umuntu 'omuhle' ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu?

 

Qhubeka ukufunda

Impendulo

U-Eliya Ulele
U-Eliya Ulele,
ngu-Michael D. O'Brien

 

Kamuva nje, Mina uphendule imibuzo yakho maqondana nokwambulwa ngasese, kufaka phakathi umbuzo mayelana newebhusayithi ebizwa nge- www.catholicplanet.com lapho indoda ethi "ingumfundisi wezenkolo", ngokuzimela kwayo, ithathe khona inkululeko ukumemezela ukuthi ngubani eSontweni ongumethuli "wamanga" isambulo sangasese, futhi ngubani ohambisa izambulo “eziyiqiniso”.

Ezinsukwini ezimbalwa zokubhala kwami, umbhali waleyo webhusayithi wavele washicilela udaba lokuthi kungani lokhu iwebhusayithi “igcwele amaphutha namanga.” Sengivele ngichazile ukuthi kungani lo muntu akulimaze kakhulu ukuthembeka kwakhe ngokuqhubeka nokusetha izinsuku zezenzakalo zesiprofetho zesikhathi esizayo, bese kuthi - lapho zingafezeki — kusethwe kabusha izinsuku (bheka Eminye Imibuzo Nezimpendulo… Kwisambulo Esizimele). Ngalesi sizathu kuphela, abaningi abamthathi ngokungathí sina lo muntu. Yize kunjalo, imiphefumulo eminingana iye kwiwebhusayithi yakhe futhi yashiya lapho idideke kakhulu, mhlawumbe uphawu lokuxoxa ngokwalo (Math 7:16).

Ngemuva kokucabanga ngalokho okwabhalwa ngale webhusayithi, ngibona sengathi kufanele ngiphendule, okungenani ukuthola ithuba lokukhanyisa ngokwengeziwe izinqubo ezenziwa ngemuva kokubhalwa lapha. Ungafunda i-athikili emfushane ebhalwe ngaleli sayithi ku- hokline.info lapha. Ngizocaphuna izici ezithile zayo, bese ngiphendula ngokulandelana ngezansi.

 

Qhubeka ukufunda