Ukukholwa Okunganqobeki kuJesu

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMeyi 31, 2017.


I-HOLLYWOOD 
kugcwele ukugcwala kwama-movie amaqhawe amakhulu. Kukhona cishe eyodwa kumatiyetha, ndawo ndawo, cishe njalo manje. Mhlawumbe ikhuluma ngokuthile okujule ngaphakathi kwengqondo yengqondo yalesi sizukulwane, inkathi lapho amaqhawe eqiniso esembalwa futhi esekude kakhulu; kubonisa umhlaba olangazelela ubukhulu bangempela, uma kungenjalo, uMsindisi wangempela…Qhubeka ukufunda

Ukungena Ekujuleni

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
likaSepthemba 7, 2017
NgoLwesine weviki lamashumi amabili nesibili esikhathini esijwayelekile

Imibhalo yenkolo lapha

 

NINI UJesu ukhuluma nezixuku, ukwenza lokhu ekujuleni kwechibi. Lapho, Ukhuluma nabo ezingeni labo, ngemifanekiso, ngendlela elula. Ngoba uyazi ukuthi abaningi banelukuluku lokufuna ukwazi, balandela kude…. Kepha lapho uJesu efisa ukubizela abaPhostoli kuye, ubacela ukuthi baphonse “ekujuleni”.Qhubeka ukufunda

Esaba Ucingo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
likaSepthemba 5, 2017
NgeSonto nangoLwesibili
Kweviki Lamashumi Amabili Nesibili Esikhathini Esivamile

Imibhalo yenkolo lapha

 

ST. U-Augustine wake wathi, “Nkosi, ngihlanze, kepha hhayi okwamanje! " 

Wadalula ukwesaba okuvamile phakathi kwabakholwayo nabangakholwa ngokufanayo: ukuthi ukuba ngumlandeli kaJesu kusho ukudlula ezintweni ezijabulisa umhlaba; ukuthi ekugcineni kubizwa ukuhlupheka, ukuswela, nobuhlungu kulomhlaba; ekwenziweni inyama kube kubi, ukuqedwa kwentando, nokwenqatshwa kenjabulo. Ngemuva kwakho konke, ezifundweni zangeSonto eledlule, sizwe uSt Paul ethi, “Ninikele ngemizimba yenu njengomhlatshelo ophilayo” [1]isib. Rom 12: 1 uJesu wathi:Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. Rom 12: 1

Intambo yesihe

 

 

IF umhlaba ukhona Ukulenga ngentambo, intambo eqinile ye- Isihe Saphezulu-Lolo uthando lukaNkulunkulu ngalesi sintu esimpofu. 

Angifuni ukujezisa isintu esibuhlungu, kepha ngifisa ukusipholisa, sikucindezela ku-Nhliziyo Yami Yomusa. Ngisebenzisa isijeziso lapho bona uqobo bangiphoqa ukuba ngenze njalo; Isandla sami siyanqikaza ukubamba inkemba yobulungisa. Ngaphambi koSuku lwezoBulungiswa ngithumela uSuku loMusa.  —UJesu kuya eSt Faustina, Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, Idayari, n. 1588

Kulawo magama athambile, sizwa ukuhlanganiswa kwesihe sikaNkulunkulu nobulungiswa baKhe. Akukaze kube ngaphandle komunye. Ngoba ubulungiswa luthando lukaNkulunkulu olukhonjiswe ku ukuhleleka kwaphezulu okugcina indawo yonke ihlanganiswe yimithetho — noma ngabe yimithetho yemvelo, noma imithetho “yenhliziyo”. Ngakho-ke noma ngabe umuntu uhlwanyela imbewu emhlabathini, uthando enhliziyweni, noma wona emphefumulweni, umuntu uzohlala evuna akuhlwanyelayo. Lokho iqiniso elingapheli eleqa zonke izinkolo nezikhathi… futhi lidlalwa kakhulu ezindabeni zezintambo ezingamahora angama-24.Qhubeka ukufunda

Ukulenga Ngocingo

 

THE umhlaba ubonakala ulenga ngentambo. Ukusongelwa kwempi yenuzi, ukonakala kwesimilo okwandile, ukwehlukana phakathi kweSonto, ukuhlaselwa komndeni, nokuhlaselwa kobulili babantu kubangele ukuthula komhlaba nozinzo endaweni eyingozi. Abantu bayahlukana. Ubudlelwano buyaqaqeka. Imindeni iyahlukana. Izizwe ziyahlukana…. Lowo yisithombe esikhulu — nesibonakala sengathi iZulu liyavumelana naso:Qhubeka ukufunda

Revolution… ngesikhathi sangempela

Isitatimende Esonakalisiwe seSt. Junípero Serra, Ngokuzithoba KCAL9.com

 

KUNYE eminyakeni eyedlule ngenkathi ngibhala ngokuza Ukuvukelwa Komhlaba, ikakhulukazi eMelika, indoda ethile yagcona: “Kukhona cha izinguquko eMelika, nalapho ngeke yiba! ” Kepha njengoba udlame, isiphithiphithi nenzondo seziqala ukwanda ngamandla e-United States nakwezinye izindawo emhlabeni, sibona izimpawu zokuqala zalolo dlame Ukushushiswa lokho bekuqhubeka ngaphansi kwesimo esabikezelwa yiNkosikazi Yethu yaseFatima, futhi esizoletha "uthando" lweSonto, kepha futhi "nokuvuka" kwalo.Qhubeka ukufunda

Uhambo oluya eZweni Lesithembiso

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ka-Agasti 18th, 2017
ULwesihlanu lweviki leshumi nesishiyagalolunye esikhathini esijwayelekile

Imibhalo yenkolo lapha

 

THE lonke iTestamente Elidala luhlobo lwesifaniso seBandla leTestamente Elisha. Okwenzeka endaweni ebonakalayo kubantu bakaNkulunkulu "ngumfanekiso" walokho uNkulunkulu azokwenza ngokomoya ngaphakathi kubo. Ngakho-ke, emdlalweni weshashalazi, izindaba, ukunqoba, ukwehluleka, nohambo lwama-Israyeli, kufihlwe izithunzi zalokho okuyiyo, nezolindela iBandla likaKristu…Qhubeka ukufunda

Owesifazane Weqiniso, Indoda Yeqiniso

 

NGOMKHOSI WOKUCABANGELA KWENTOMBI EBUSISEKILE UMARIYA

 

NGESIKHATHI indawo ka "Our Lady" e I-Arcatheos, kwakungathi uMama Obusisiwe ngempela kwaba ukwethula, nokusithumela umyalezo ngaleso sikhathi. Omunye waleyo milayezo wawuphathelene nokuthi kusho ukuthini ukuba ngowesifazane weqiniso, ngakho-ke, indoda eyiqiniso. Ixhumana nomlayezo wethu Wonkana wethu esintwini ngalesi sikhathi, ukuthi isikhathi sokuthula siyeza, ngakho-ke, ukuvuselelwa…Qhubeka ukufunda

Umama Wethu Wokukhanya Uyeza…

Kusuka ku-Final Battle Scene e-Arcātheos, 2017

 

OVER Eminyakeni engamashumi amabili edlule, mina kanye nomfowethu kuKristu nomngani othandekayo, uDkt Brian Doran, ngiphuphe ngokuthi kungenzeka kube khona okuhlangenwe nakho kwekamu kwabafana okungagcini nje ngokwakha izinhliziyo zabo, kodwa okuphendula isifiso sabo semvelo sokuzidela. UNkulunkulu wangibiza, okwesikhashana, endleleni ehlukile. Kepha uBrian uzozala kungekudala lokho okubizwa namuhla I-Arcatheos, okusho ukuthi "Inqaba kaNkulunkulu". Kuyinkambu kababa / indodana, mhlawumbe ngokungafani nanoma yiliphi emhlabeni, lapho iVangeli lihlangana khona nomcabango, futhi ubuKatolika buhlanganisa ukuzijabulisa. Angithi iNkosi yethu uqobo yasifundisa ngemifanekiso…

Kodwa kuleli sonto, kuvele isimo amanye amadoda athi “ibinamandla kakhulu” aseke awabona selokhu kwasungulwa ikhempu. Eqinisweni, ngikuthole kungaphezu kwamandla…Qhubeka ukufunda

Ulwandle Lomusa

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ka-Agasti 7th, 2017
UMsombuluko Weviki Leshumi Nesishiyagalombili Esikhathini Esijwayelekile
Khetha. ISikhumbuzo sikaSt. Sixtus II nabangane

Imibhalo yenkolo lapha

 Isithombe sithathwe ngo-Okthoba 30, 2011 eCasa San Pablo, Sto. Dgo. i-Dominican Republic

 

NGIVELE ibuyile isuka I-Arcatheos, sibuyele endaweni yasemhlabeni efayo. Kwakuyisonto elingakholeki futhi elinamandla kithina sonke kuleli kamu lobaba / lendodana elalisekelweni lamaRockies aseCanada. Ezinsukwini ezizayo, ngizokwabelana nawe ngemicabango kanye namazwi afike kimi lapho, kanye nokuhlangana okumangalisayo sonke esaba nakho no “Our Lady”.Qhubeka ukufunda

Ubizelwe emasangweni

Umlingiswa wami “Mfowethu Tarsus” wase-Arcātheos

 

LOKHU ngesonto, ngijoyina engihamba nabo embusweni waseLumenorus e I-Arcatheos njengo “Mfowethu Tarsu”. Yinkambi yabafana abangamaKatolika esesizindeni sezintaba zaseCanada Rocky futhi ayifani nanoma yiliphi ikamu labafana engake ngalibona.Qhubeka ukufunda

Ukudla Kwangempela, Ubukhona Bangempela

 

IF sifuna uJesu, Othandekayo, kufanele simfune lapho ekhona. Futhi lapho ekhona, ulapho, kuma-altare eBandla Lakhe. Kungani-ke engazungezwe yizinkulungwane zamakholwa nsuku zonke emaMiseni ashiwo emhlabeni wonke? Ingabe kungenxa yokuthi ngisho nathi AmaKatolika awasakholelwa ukuthi Umzimba Wakhe Ungukudla Kwangempela neGazi Lakhe, Ubukhona Bangempela?Qhubeka ukufunda

Ukufuna Othandekayo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaJulayi 22nd, 2017
NgoMgqibelo weSonto Leshumi nanhlanu ngesikhathi esijwayelekile
Idili likaSt. Mary Magdalene

Imibhalo yenkolo lapha

 

IT uhlala engaphansi, ebiza, eqhweba, eshukumisa, futhi engishiya ngingenakho ukuthula ngokuphelele. Kuyisimemo sokuthi ubunye noNkulunkulu. Kungishiya ngingahlaliseki ngoba ngiyazi ukuthi angikakaluthathi ngacwila “ekujuleni”. Ngiyamthanda uNkulunkulu, kodwa hhayi ngenhliziyo yami yonke, umphefumulo, namandla. Futhi-ke, yilokhu engikwenzelwe, ngakho-ke ... anginakuphumula, ngize ngiphumule Kuye.Qhubeka ukufunda

Lapho Ukhula Luqala Ikhanda

I-Foxtail emadlelweni ami

 

I uthole i-imeyili evela kumfundi okhathazekile nge-an esihlokweni okuvele muva nje ku- Teen Vogue isihloko esithi: “Ubulili Obuyisicungu: Okudingeka Ukwazi”. Lo mbhalo uqhubeke nokukhuthaza abantu abasha ukuthi bahlole i-sodomy njengokungathi ayinabungozi emzimbeni futhi inokuziphatha okuhle njengokunquma izinzwani zomuntu. Ngenkathi ngicabanga ngaleyo ndatshana — kanye nezinkulungwane zezihloko zezindaba engizifunde eminyakeni eyishumi eyedlule noma ngaphezulu selokhu kwaqala lobu buphostoli, izindatshana ezilandisa ngokuwa kwempucuko yaseNtshonalanga — kwafika umfanekiso engqondweni. Umzekeliso wamadlelo ami…Qhubeka ukufunda

Ukuhlangana Kwaphezulu

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngo-Julayi 19, 2017
NgoLwesithathu Lweviki Leshumi Nanhlanu Esikhathini Esijwayelekile

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHO yizikhathi ohambweni lwamaKristu, njengoMose esifundweni sokuqala sanamuhla, lapho uzohamba ogwadule olungokomoya, lapho yonke into ibonakala yomile, indawo eyincithakalo, futhi umphefumulo ucishe wafa. Yisikhathi sokuvivinywa kokholo nokuthembela komuntu kuNkulunkulu. USt. Teresa waseCalcutta wayekwazi kahle. Qhubeka ukufunda

I-Scandal

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMashi 25, 2010. 

 

FOR amashumi eminyaka manje, njengoba ngiphawulile Lapho uMbuso Ujezisa Ukuhlukunyezwa Kwezingane, AmaKatolika kuye kwadingeka akhuthazelele ukusakazwa okungapheli kwezihloko zezindaba ezimemezela amahlazo ngemuva kwehlazo lobupristi. “UmPristi Usolwa Nge…”, “Vala Up”, “Umhlukumezi Ususwe Kusuka EPherishi Kuya EPherishi…” njalo njalo. Kubuhlungu, hhayi kuphela kulabo abathembekile, kepha nakwabanye abapristi. Kuwukusetshenziswa kabi kwamandla okunje okuvela endodeni ngomuntu Christi—ku umuntu kaKristu- lowo uvame ukushiywa ethule emangele, ezama ukuqonda ukuthi lokhu akuyona nje into engajwayelekile lapha nalaphaya, kodwa yemvamisa enkulu kakhulu kunalokho obekucatshangwa kuqala.

Ngenxa yalokho, ukukholwa okunjalo kuye kungakholakali, futhi iSonto alisakwazi ukuzethula ngokwethenjelwa njengommemezeli weNkosi. —I-POPE BENEDICT XVI, Ukukhanya Kwezwe, Ukuxoxisana noPeter Seewald, iphe. I-25

Qhubeka ukufunda

Ukukhubazeka Kokuphelelwa Yithemba

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngo-Julayi 6, 2017
NgoLwesine weSonto Leshumi Nantathu Esikhathini Esijwayelekile
Khetha. Isikhumbuzo sikaSt. Maria Goretti

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHO Ziningi izinto empilweni ezingasenza siphelelwe yithemba, kepha azikho, mhlawumbe, njengeziphambeko zethu.Qhubeka ukufunda

Ungubani Ukwahlulela?

KHETHA. ISIKHUMBUZO SE
ABABULAWELI BOKUQALA BESONTO ELINGCWELE LASEROMA

 

"I-WHO uzakwahlulela na? ”

Kuzwakala kunobuhle, akunjalo? Kepha uma la magama esetshenziselwa ukweqa ekuthatheni ukuma kokuziphatha, ukugeza izandla zomthwalo wemfanelo kwabanye, ukuhlala ungazibophezele lapho ubhekene nokungabi nabulungiswa… lokho kuyigwala. Ukuziphatha okulungile kuwubugwala. Futhi namuhla, sesigcwele amagwala — futhi imiphumela ayiyona into encane. UPapa Benedict ukubiza…Qhubeka ukufunda

Isibindi… Kuze Kube Sekupheleni

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaJuni 29, 2017
NgoLwesine weSonto Leshumi Nambili Esikhathini Esijwayelekile
Isikhumbuzo sabangcwele uPeter noPaul

Imibhalo yenkolo lapha

 

TWO eminyakeni edlule, ngabhala Isixuku Esikhulayo. Ngasho-ke ukuthi 'i-zeitgeist isishintshile; kunesibindi esikhulayo nokungabekezelelani okugcwala izinkantolo, okugcwala abezindaba, nokuchithekela emigwaqweni. Yebo, isikhathi silungile ukuthula iSonto. Le mizwa sekunesikhathi ikhona manje, amashumi eminyaka ngisho. Kepha okusha ukuthi bazuzile amandla esixuku, futhi lapho ifinyelela kulesi sigaba, intukuthelo nokungabekezelelani kuqala ukushesha kakhulu. 'Qhubeka ukufunda

Lapho uMbuso Ujezisa Ukuhlukunyezwa Kwezingane

UNdunankulu uJustin Trudeau eToronto Pride Parade, Andrew Chin / Getty Izithombe

 

Vula umlomo wakho ngezimungulu,
nangezimbangela zazo zonke izingane ezidlulayo.
(IzAga 31: 8)

 

Ishicilelwe okokuqala ngoJuni 27th, 2017. 

 

FOR iminyaka, thina njengamaKhatholika sesibekezelele esinye sezinhlupho ezinkulu kunazo zonke esake sabamba iSonto emlandweni walo weminyaka engama-2000 — ukuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi okwenziwa abapristi. Umonakalo owenze kulaba abancane, bese kuthi, ekukholweni kwezigidi zamaKatolika, bese kuthi, ekuthembekeni kweSonto lonke, kucishe kungabazeki.Qhubeka ukufunda

Isidingo SikaJesu

 

NGEZINYE izikhathi ukuxoxisana ngoNkulunkulu, inkolo, iqiniso, inkululeko, imithetho yaphezulu, njll kungadala ukuthi sikhohlwe umyalezo oyisisekelo wobuKrestu: asidingi uJesu kuphela ukuze sisindiswe, kepha siyamdinga ukuze sijabule .Qhubeka ukufunda

Uvemvane Oluhlaza

 

Impikiswano esanda kuba nayo nabathile abangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu yagqugquzela le ndaba… IBlue Butterfly ifanekisela ubukhona bukaNkulunkulu. 

 

HE wayehlala onqenqemeni lwedamu likasimende eliyisiyingi maphakathi nepaki, umthombo ogelezela enkabeni yawo. Izandla zakhe ezinenkomishi zaphakanyiswa phambi kwamehlo akhe. UPeter wabuka ngokuqhekeka okuncane njengokungathi wayebheke ebusweni bothando lwakhe lokuqala. Ngaphakathi, wayephethe umcebo: a uvemvane oluhlaza okwesibhakabhaka.Qhubeka ukufunda

Ukwenzela Izingelosi Indlela

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaJuni 7, 2017
NgoLwesithathu Weviki Lesishiyagalolunye Esikhathini Esijwayelekile

Imibhalo yenkolo lapha 

 

INTO kwenzeka okuphawulekayo lapho sinika uNkulunkulu udumo: Izingelosi zaKhe ezisizayo ziyadedelwa phakathi kwethu.Qhubeka ukufunda

Indoda endala

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaJuni 5, 2017
UMsombuluko Weviki Lesishiyagalolunye Esikhathini Esijwayelekile
Isikhumbuzo sikaSt. Boniface

Imibhalo yenkolo lapha

 

THE AmaRoma asendulo awazange aswele ukujeziswa ngesihluku kakhulu kwezigebengu. Ukubhaxabulwa nokubethelwa kwakuphakathi kwezihluku zabo ezimbi kakhulu. Kodwa kukhona okunye… lokho kokubopha isidumbu emhlane wombulali olahlwe yicala. Ngaphansi kwesigwebo sentambo, akekho owayevunyelwe ukuyisusa. Futhi ngaleyo ndlela, isigebengu esigwetshiwe ekugcineni sasizotheleleka bese sifa.Qhubeka ukufunda

Izithelo Ezingalindelekile Zokulahlwa

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaJuni 3, 2017
NgoMgqibelo weSonto Lesikhombisa LePhasika
Isikhumbuzo sikaSt. Charles Lwanga nabangane

Imibhalo yenkolo lapha

 

IT kuyaqabukela kubonakale ukuthi kukhona okuhle okungavela ngokuhlupheka, ikakhulukazi phakathi kwakho. Ngaphezu kwalokho, kunezikhathi lapho, ngokwesimo sethu sokucabanga, indlela esiyibekile ingaletha okuhle kakhulu. “Uma ngithola lo msebenzi, khona-ke… uma ngiphilisiwe emzimbeni, khona-ke… uma ngiya khona, bese….” Qhubeka ukufunda

Ukuqedela Inkambo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaMeyi 30, 2017
NgoLwesibili Weviki Lesikhombisa LePhasika

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHA wayeyindoda eyayizonda uJesu Kristu ... waze wahlangana Naye. Ukuhlangana Nothando Olumsulwa kuzokwenza lokho kuwe. USt Paul wasuka ekuthatheni impilo yamaKrestu, wavele wanikela ngempilo yakhe njengomunye wabo. Ngokuphikisana kakhulu “nabafel 'ukholo baka-Allah” banamuhla, abagwala ubuso babo futhi bazibhinca amabhomu ukuze babulale abantu abangenacala, uSt. Paul waveza ukufel' ukholo kweqiniso: ukuzidela ngenxa yomunye. Akazange azifihle noma afihle iVangeli, ngokulingisa uMsindisi wakhe.Qhubeka ukufunda

Ukuvangela Kweqiniso

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaMeyi 24, 2017
NgoLwesithathu weSonto Lesithupha lePhasika

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHO bekulokhu kuningi kakhulu kusukela imibono kaPapa Francis eminyakeni embalwa edlule egxeka ukuguqula abantu — umzamo wokuguqula umuntu abe yinkolo yakhe. Kulabo abangazange bayihlolisise inkulumo yakhe yangempela, kudale ukudideka ngoba, ukuletha imiphefumulo kuJesu Kristu — okusho ukuthi, ebuKristwini — yikho kanye iBandla likhona. Ngakho-ke noma ngabe uPapa Francis wayeyishiya iKhomishini Enkulu yeSonto, noma mhlawumbe wayesho okunye.Qhubeka ukufunda

Ukuthula Ebunzimeni

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaMeyi 16, 2017
NgoLwesibili Weviki lesihlanu lePhasika

Imibhalo yenkolo lapha

 

SAINT USeraphim waseSarov wake wathi, "Thola umoya wokuthula, futhi kuzungezwe izinkulungwane eziseduze kwakho." Mhlawumbe lesi ngesinye isizathu esenza ukuthi umhlaba uhlale unganyakaziswa ngamaKrestu namuhla: nathi asihlaliseki, asikho emhlabeni, siyesaba, noma asijabule. Kepha ekufundweni kweMisa kwanamuhla, uJesu noSt. Paul banikeza ukhiye ekubeni abesilisa nabesifazane abanokuthula ngempela.Qhubeka ukufunda

Ngokuthobeka Kwamanga

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaMeyi 15, 2017
UMsombuluko Weviki lesihlanu lePhasika
Khetha. Isikhumbuzo saseSt Isidore

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHO kwaba ngumzuzwana ngenkathi ngishumayela engqungqutheleni muva nje ukuthi ngazizwa ngigculiseka kancane kulokho engangikwenzela “iNkosi.” Ngalobo busuku, ngacabanga ngamazwi ami nemicabango yami. Ngazizwa nginamahloni nokwethuka engingaba nakho, nangendlela ecashile, yokuzama ukweba imisebe eyodwa yenkazimulo kaNkulunkulu — isibungu esizama ukugqoka umqhele weNkosi. Ngicabange ngeseluleko sobuhlakani sikaSt Pio ngenkathi ngiphenduka nge-ego yami:Qhubeka ukufunda

Isivuno Esikhulu

 

… Bhekani uSathane unifunile ukuba anihluze njengokolweni… (Luka 22:31)

 

YONKE Ngiyahamba, ngiyakubona; Ngiyayifunda ezincwadini zenu; futhi ngiyiphila ngokuhlangenwe nakho kwami: kunefayela le- umoya wokwehlukana afoot emhlabeni oqhuba imindeni nobudlelwano ngaphandle kunanini ngaphambili. Ngokwesilinganiso sikazwelonke, igebe phakathi kwalokhu okubizwa ngokuthi “kwesobunxele” “nakwesokudla” selikhulile, futhi ubutha obuphakathi kwabo sebufinyelele ezingeni elinobutha, elicishe libe nezinguquko. Noma ngabe umehluko obonakala ungaphumeleki phakathi kwamalungu omndeni, noma ukwahlukana kwemibono okukhulayo ngaphakathi kwezizwe, kukhona okushintshile endaweni yomoya sengathi kukhona ukuhlunga okukhulu. Inceku kaNkulunkulu uMbhishobhi Fulton Sheen ubebonakala ecabanga kanjalo, vele, ngekhulu elidlule:Qhubeka ukufunda

Inkinga Yomphakathi

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaMeyi 9, 2017
NgoLwesibili Weviki Lesine LePhasika

Imibhalo yenkolo lapha

 

ONE kwezici ezithakazelisa kakhulu zeSonto lokuqala ukuthi, ngemuva kwePentekoste, ngokushesha, cishe, baqala ukwakha Umphakathi. Bathengisa konke ababenakho futhi bakuphatha ngokufana ukuze izidingo zabo bonke abantu zinakekelwe. Futhi-ke, akukho lapho sibona khona umyalo ocacile ovela kuJesu wokuthi senze kanjalo. Kwakunamandla amakhulu, kuphambene nokucabanga kwalesosikhathi, ukuthi le miphakathi yokuqala yaguqula umhlaba owawubazungezile.Qhubeka ukufunda

Isiphephelo Esingaphakathi

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaMeyi 2, 2017
NgoLwesibili Weviki Lesithathu LePhasika
Isikhumbuzo sikaSt. Athanasius

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHO yisigcawu kwelinye lamanoveli kaMichael D. O'Brien engingakaze ngiyikhohlwe — lapho umpristi ehlushwa ngenxa yokwethembeka kwakhe. [1]Ukusithwa kwelanga, Ignatius Cindezela Ngaleso sikhathi, umfundisi ubonakala ehlela endaweni lapho abathumbi bakhe bengeke bafinyelele khona, indawo ejulile enhliziyweni yakhe lapho kuhlala khona uNkulunkulu. Inhliziyo yakhe yayiyisiphephelo ngoba, futhi lapho, kwakunguNkulunkulu.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Ukusithwa kwelanga, Ignatius Cindezela