Ukukholwa Okunganqobeki kuJesu

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMeyi 31, 2017.


I-HOLLYWOOD 
kugcwele ukugcwala kwama-movie amaqhawe amakhulu. Kukhona cishe eyodwa kumatiyetha, ndawo ndawo, cishe njalo manje. Mhlawumbe ikhuluma ngokuthile okujule ngaphakathi kwengqondo yengqondo yalesi sizukulwane, inkathi lapho amaqhawe eqiniso esembalwa futhi esekude kakhulu; kubonisa umhlaba olangazelela ubukhulu bangempela, uma kungenjalo, uMsindisi wangempela…Qhubeka ukufunda

Ukungena Ekujuleni

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
likaSepthemba 7, 2017
NgoLwesine weviki lamashumi amabili nesibili esikhathini esijwayelekile

Imibhalo yenkolo lapha

 

NINI UJesu ukhuluma nezixuku, ukwenza lokhu ekujuleni kwechibi. Lapho, Ukhuluma nabo ezingeni labo, ngemifanekiso, ngendlela elula. Ngoba uyazi ukuthi abaningi banelukuluku lokufuna ukwazi, balandela kude…. Kepha lapho uJesu efisa ukubizela abaPhostoli kuye, ubacela ukuthi baphonse “ekujuleni”.Qhubeka ukufunda

Esaba Ucingo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
likaSepthemba 5, 2017
NgeSonto nangoLwesibili
Kweviki Lamashumi Amabili Nesibili Esikhathini Esivamile

Imibhalo yenkolo lapha

 

ST. U-Augustine wake wathi, “Nkosi, ngihlanze, kepha hhayi okwamanje! " 

Wadalula ukwesaba okuvamile phakathi kwabakholwayo nabangakholwa ngokufanayo: ukuthi ukuba ngumlandeli kaJesu kusho ukudlula ezintweni ezijabulisa umhlaba; ukuthi ekugcineni kubizwa ukuhlupheka, ukuswela, nobuhlungu kulomhlaba; ekwenziweni inyama kube kubi, ukuqedwa kwentando, nokwenqatshwa kenjabulo. Ngemuva kwakho konke, ezifundweni zangeSonto eledlule, sizwe uSt Paul ethi, “Ninikele ngemizimba yenu njengomhlatshelo ophilayo” [1]isib. Rom 12: 1 uJesu wathi:Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. Rom 12: 1

Intambo yesihe

 

 

IF umhlaba ukhona Ukulenga ngentambo, intambo eqinile ye- Isihe Saphezulu-Lolo uthando lukaNkulunkulu ngalesi sintu esimpofu. 

Angifuni ukujezisa isintu esibuhlungu, kepha ngifisa ukusipholisa, sikucindezela ku-Nhliziyo Yami Yomusa. Ngisebenzisa isijeziso lapho bona uqobo bangiphoqa ukuba ngenze njalo; Isandla sami siyanqikaza ukubamba inkemba yobulungisa. Ngaphambi koSuku lwezoBulungiswa ngithumela uSuku loMusa.  —UJesu kuya eSt Faustina, Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, Idayari, n. 1588

Kulawo magama athambile, sizwa ukuhlanganiswa kwesihe sikaNkulunkulu nobulungiswa baKhe. Akukaze kube ngaphandle komunye. Ngoba ubulungiswa luthando lukaNkulunkulu olukhonjiswe ku ukuhleleka kwaphezulu okugcina indawo yonke ihlanganiswe yimithetho — noma ngabe yimithetho yemvelo, noma imithetho “yenhliziyo”. Ngakho-ke noma ngabe umuntu uhlwanyela imbewu emhlabathini, uthando enhliziyweni, noma wona emphefumulweni, umuntu uzohlala evuna akuhlwanyelayo. Lokho iqiniso elingapheli eleqa zonke izinkolo nezikhathi… futhi lidlalwa kakhulu ezindabeni zezintambo ezingamahora angama-24.Qhubeka ukufunda

Ukulenga Ngocingo

 

THE umhlaba ubonakala ulenga ngentambo. Ukusongelwa kwempi yenuzi, ukonakala kwesimilo okwandile, ukwehlukana phakathi kweSonto, ukuhlaselwa komndeni, nokuhlaselwa kobulili babantu kubangele ukuthula komhlaba nozinzo endaweni eyingozi. Abantu bayahlukana. Ubudlelwano buyaqaqeka. Imindeni iyahlukana. Izizwe ziyahlukana…. Lowo yisithombe esikhulu — nesibonakala sengathi iZulu liyavumelana naso:Qhubeka ukufunda

Revolution… ngesikhathi sangempela

Isitatimende Esonakalisiwe seSt. Junípero Serra, Ngokuzithoba KCAL9.com

 

KUNYE eminyakeni eyedlule ngenkathi ngibhala ngokuza Ukuvukelwa Komhlaba, ikakhulukazi eMelika, indoda ethile yagcona: “Kukhona cha izinguquko eMelika, nalapho ngeke yiba! ” Kepha njengoba udlame, isiphithiphithi nenzondo seziqala ukwanda ngamandla e-United States nakwezinye izindawo emhlabeni, sibona izimpawu zokuqala zalolo dlame Ukushushiswa lokho bekuqhubeka ngaphansi kwesimo esabikezelwa yiNkosikazi Yethu yaseFatima, futhi esizoletha "uthando" lweSonto, kepha futhi "nokuvuka" kwalo.Qhubeka ukufunda

Uhambo oluya eZweni Lesithembiso

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ka-Agasti 18th, 2017
ULwesihlanu lweviki leshumi nesishiyagalolunye esikhathini esijwayelekile

Imibhalo yenkolo lapha

 

THE lonke iTestamente Elidala luhlobo lwesifaniso seBandla leTestamente Elisha. Okwenzeka endaweni ebonakalayo kubantu bakaNkulunkulu "ngumfanekiso" walokho uNkulunkulu azokwenza ngokomoya ngaphakathi kubo. Ngakho-ke, emdlalweni weshashalazi, izindaba, ukunqoba, ukwehluleka, nohambo lwama-Israyeli, kufihlwe izithunzi zalokho okuyiyo, nezolindela iBandla likaKristu…Qhubeka ukufunda

Owesifazane Weqiniso, Indoda Yeqiniso

 

NGOMKHOSI WOKUCABANGELA KWENTOMBI EBUSISEKILE UMARIYA

 

NGESIKHATHI indawo ka "Our Lady" e I-Arcatheos, kwakungathi uMama Obusisiwe ngempela kwaba ukwethula, nokusithumela umyalezo ngaleso sikhathi. Omunye waleyo milayezo wawuphathelene nokuthi kusho ukuthini ukuba ngowesifazane weqiniso, ngakho-ke, indoda eyiqiniso. Ixhumana nomlayezo wethu Wonkana wethu esintwini ngalesi sikhathi, ukuthi isikhathi sokuthula siyeza, ngakho-ke, ukuvuselelwa…Qhubeka ukufunda