Ubuciko Bokuqala Futhi - Ingxenye II

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaNovemba 21, 2017
NgoLwesibili Weviki Lamashumi amathathu Nantathu Esikhathini Esijwayelekile
Isethulo Sentombi Ezibusisiwe UMariya

Imibhalo yenkolo lapha

UKUVUMA

 

THE ubuciko bokuqala futhi njalo buqukethe ukukhumbula, ukukholwa, nokuthemba ukuthi nguNkulunkulu ngempela oqala isiqalo esisha. Ukuthi uma ulingana umuzwa ukudabuka ngezono zakho noma ngicabanga ngokuphenduka, ukuthi lokhu sekuvele kuyisibonakaliso somusa wakhe nothando olusebenzayo empilweni yakho.Qhubeka ukufunda

Ubuciko Bokuqala Futhi - Ingxenye III

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaNovemba 22nd, 2017
NgoLwesithathu Weviki Lamashumi amathathu Nantathu Esikhathini Esijwayelekile
Isikhumbuzo sikaSt Cecilia, uMartyr

Imibhalo yenkolo lapha

UKUTHEMBELA

 

THE Isono sokuqala sika-Adamu no-Eva kwakungukudla isithelo esenqatshelwe. Esikhundleni salokho, bekungukuthi baphule ukwethemba noMdali — bathembele ukuthi wayebafunela okuhle, injabulo yabo, nekusasa labo ezandleni Zakhe. Lokhu kwethenjwa okuphukile, kuze kube yileli hora, kuyisilonda esikhulu enhliziyweni yethu ngamunye. Kuyisilonda emvelweni yethu esiyizuze njengefa esiholela ekungabazeni ubuhle bukaNkulunkulu, intethelelo Yakhe, ukuhlinzekela, amacebo, futhi ngaphezu kwakho konke, uthando lwaKhe. Uma ufuna ukwazi ukuthi sibucayi kangakanani, singena ngaphakathi kangakanani lesi silonda esikhona esimweni somuntu, bheka iSiphambano. Lapho ubona lapho kwakudingeka khona ukuqala ukwelashwa kwalesi silonda: ukuthi uNkulunkulu uqobo kufanele afe ukuze alungise lokho umuntu ngokwakhe akubhubhisile.[1]qhathanisa Kungani Ukholo?Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Kungani Ukholo?

Ubuciko Bokuqala Futhi - Ingxenye IV

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaNovemba 23, 2017
NgoLwesine Weviki Lamashumi amathathu Nantathu Esikhathini Esijwayelekile
Khetha. Isikhumbuzo saseSt. Columban

Imibhalo yenkolo lapha

UKULALELA

 

UJESU wabheka phansi iJerusalema wakhala lapho ememeza:

Ukube lolu suku ubuwazi nje kuphela ukuthi yini eyenza ukuthula - kepha manje kufihlekile emehlweni akho. (IVangeli Lanamuhla)

Qhubeka ukufunda

Ubuciko Bokuqala Futhi - Ingxenye V

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaNovemba 24th, 2017
ULwesihlanu lweviki lamashumi amathathu nantathu esikhathini esijwayelekile
Isikhumbuzo sikaSt Andrew Dũng-Lac nabangane

Imibhalo yenkolo lapha

UKUTHANDAZA

 

IT kuthatha imilenze emibili ukuma uqinile. Kanjalo nasempilweni kamoya, sinemilenze emibili okumele sime kuyo: ukulalela futhi Umthandazo. Ngoba ubuciko besiqalo futhi siqukethe ukwenza isiqiniseko sokuthi sinezinyathelo ezifanelekile ukusuka ekuqaleni… noma sizokhubeka ngaphambi kokuthi sithathe nezinyathelo ezimbalwa. Ngokufingqa kuze kube manje, ubuciko bokuqala futhi buqukethe izinyathelo ezinhlanu ze- ukuthobeka, ukuvuma, ukuthembela, ukulalela, futhi manje, sigxila ethandaza.Qhubeka ukufunda

Ubuciko Bokuqala Futhi - Ingxenye I

UKUTHOBEKA

 

Ishicilelwe okokuqala ngoNovemba 20, 2017…

Kuleli sonto, ngenza okuhlukile—uchungechunge lwezingxenye ezinhlanu, olusekelwe kulo amaVangeli aleli sonto, ukuthi ungaqala kanjani futhi ngemva kokuwa. Siphila esikweni lapho sigcwele isono nezilingo, futhi libanga izisulu eziningi; abaningi badikibele futhi bakhathele, bacindezelwe futhi balahlekelwa ukholo lwabo. Kuyadingeka-ke ukufunda ubuciko bokuqalisa futhi…

 

KUNGANI sizizwa sichobozeka ngokweqile lapho senza into embi? Futhi kungani lokhu kujwayelekile kubo bonke abantu? Ngisho nezinsana, uma zenza okuthile okungalungile, kuvame ukubonakala “zazi nje” okungafanele ukuthi zenze.Qhubeka ukufunda

Ngamanxeba Akhe

 

UJESU ufuna ukusiphilisa, ufuna senze njalo “yiba nokuphila futhi ube nakho kuchichime ngokwengeziwe” ( Johane 10:10 ). Kungase kubonakale sengathi senza konke ngendlela efanele: ukuya eMiseni, Ukuvuma izono, ukuthandaza nsuku zonke, ukusho iRosari, ukuzinikela, njll. Nokho, uma singabhekananga namanxeba ethu, angasiphazamisa. Bangakwazi, empeleni, ukumisa lokho "kuphila" ukuthi kugeleze kithi ...Qhubeka ukufunda