UMbuso Othenjisiwe

 

KOKUBILI ukwesaba nokwethaba ukunqoba. Lowo kwakuwumbono womprofethi uDaniyeli wesikhathi esizayo lapho kwakuyovela “isilo esikhulu” phezu kwawo wonke umhlaba, isilo “esihluke kakhulu” kunezilo zangaphambili ezabeka umbuso waso. Wathi “liyakushwabadela i Konke umhlaba, uwubhidlize, uwuchoboze udabule “amakhosi ayishumi.” Izowuchitha umthetho futhi iguqule ngisho nekhalenda. Ekhanda layo kwaphuma uphondo lukaSathane olumgomo walo ‘ukucindezela abangcwele boPhezukonke. UDaniyeli uthi iminyaka emithathu nengxenye bayonikelwa kuye—lowo owaziwa emhlabeni wonke ‘njengoMphikukristu.Qhubeka ukufunda

Umugqa Wesikhathi Wabaphostoli

 

JULANI lapho sicabanga ukuthi uNkulunkulu kufanele aphonse ithawula, Uphonsa amanye amakhulu eminyaka ambalwa. Yingakho izibikezelo zicacile njengokuthi “kulo Okthoba” kufanele kubhekwe ngobuhlakani nangokuqapha. Kodwa futhi siyazi ukuthi iNkosi inecebo elifezwayo, icebo elinjalo ekugcineni kulezi zikhathi, ngokwababoni abaningi nje kuphela kodwa, eqinisweni, oFata BeSonto LokuQala.Qhubeka ukufunda

Iminyaka Eyinkulungwane

 

Ngase ngibona ingelosi yehla ezulwini.
ephethe ngesandla isihluthulelo sakwalasha neketanga elisindayo.
Yambamba udrako, inyoka endala, onguSathane noma uSathane,
yasibopha iminyaka eyinkulungwane, yasiphonsa kwalasha;
walihluthulela, walivala, ukuze lingabe lisakwazi
ukudukisa izizwe ize iphele iminyaka eyinkulungwane.
Ngemva kwalokhu, kufanele ikhululwe isikhathi esifushane.

Ngase ngibona izihlalo zobukhosi; ababehlezi phezu kwazo baphathiswe ukwahlulela.
Ngabona nemiphefumulo yalabo ababenqunyiwe
ngenxa yobufakazi babo ngoJesu nangezwi likaNkulunkulu,
futhi ababengakhulekanga kuso isilo nomfanekiso waso
futhi babengalwamukeli uphawu lwaso emabunzini abo noma ezandleni zabo.
Baphila futhi babusa kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane.

( IsAmbulo 20:1-4 . Ukufundwa kweMisa lokuqala ngoLwesihlanu)

 

LAPHO mhlawumbe, awukho umBhalo ohunyushwa kabanzi, ophikiswa ngokulangazela futhi ohlukanisayo, kunalesi siqephu seNcwadi yesAmbulo. ESontweni lokuqala, amakholwa angamaJuda ayekholelwa ukuthi “iminyaka eyinkulungwane” yayibhekisela ekubuyeni kukaJesu ngokoqobo babuse emhlabeni futhi bamise umbuso wezombangazwe phakathi kwamadili enyama nemikhosi.[1]“...oyobe esevuka futhi eyojabulela isikhathi sokungcebeleka samadili enyama angenasilinganiselo, ahlinzekwa ngenani lenyama neziphuzo ezinjengokushaqisa nje kuphela umuzwa womoya opholile, kodwa ngisho nokudlula isilinganiso sokuthatheka ngokwakho.” (St. Augustine, Idolobha likaNkulunkulu, Bk. XX, Ch. 7) Nokho, oFata beSonto bakuqeda ngokushesha lokho okwakulindelwe, bethi kuwukuhlubuka—lokho esikubiza ngokuthi namuhla Millenarianism [2]bheka Millenarianism - Kuyini futhi akunjalo futhi Ilahlekile kanjani i-Era.Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 “...oyobe esevuka futhi eyojabulela isikhathi sokungcebeleka samadili enyama angenasilinganiselo, ahlinzekwa ngenani lenyama neziphuzo ezinjengokushaqisa nje kuphela umuzwa womoya opholile, kodwa ngisho nokudlula isilinganiso sokuthatheka ngokwakho.” (St. Augustine, Idolobha likaNkulunkulu, Bk. XX, Ch. 7)
2 bheka Millenarianism - Kuyini futhi akunjalo futhi Ilahlekile kanjani i-Era

UJesu Uyeza!

 

Ishicilelwe okokuqala ngoDisemba 6, 2019.

 

NGIFUNA ukusho kucace futhi kuzwakale futhi ngesibindi ngangokunokwenzeka: UJesu uyeza! Ngabe ubucabanga ukuthi uPapa John Paul II wayevele eyinkondlo lapho ethi:Qhubeka ukufunda

Isibonakaliso Esikhulu Kunazo Zonke Sezikhathi

 

NGIYAZI ukuthi sekuphele izinyanga eziningi ngingabhalanga okuningi mayelana “nezikhathi” esiphila kuzo. Izinxushunxushu zokuthuthela kwethu esifundazweni sase-Alberta muva nje kube isiphithiphithi esikhulu. Kodwa esinye isizathu siwukuthi kuye kwavela ubulukhuni benhliziyo ethile eBandleni, ikakhulukazi phakathi kwamaKatolika afundile aye abonisa ukuntula ukuqonda okushaqisayo futhi azimisele ngisho nokubona okwenzekayo nxazonke zawo. Ngisho noJesu wagcina ethule lapho abantu beqinisa izintamo.[1]qhathanisa Impendulo Ethule Okuxakayo ukuthi ngosomahlaya abanenhlamba njengoBill Maher noma abameli besifazane abathembekile njengoNaomi Wolfe, asebephenduke “abaprofethi” bezikhathi zethu abangazi. Babonakala bebona ngokucacile kulezi zinsuku kuneningi leBandla! Kanye icons of leftwing ukunemba kwezepolitiki, manje yibona abaxwayisa ngokuthi umbono oyingozi ugcwele umhlaba wonke, uqeda inkululeko futhi unyathela umqondo ophusile—ngisho noma beziveza ngendlela engaphelele. Njengoba uJesu asho kubaFarisi, “Ngithi kini, uma laba [okungukuthi. iSonto] lalithule, wona kanye amatshe ayememeza.” [2]ULuka 19: 40Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Impendulo Ethule
2 ULuka 19: 40

Akuyona Induku Yomlingo

 

THE Ukungcweliswa kweRussia ngoMashi 25, 2022 kungumcimbi oyisikhumbuzo, uma nje ugcwalisa umthetho. kucacile isicelo seNkosazana Yethu yaseFatima.[1]qhathanisa Ingabe Ukungcweliswa kweRussia Kwenzeka? 

Ekugcineni, Inhliziyo Yami Engumsulwa izonqoba. UBaba oNgcwele uzongcwelisela iRussia kimi, futhi izoguqulwa, futhi kube nesikhathi sokuthula esizonikezwa umhlaba.Ukusetshenziswa kweFatima, v Vatican.va

Kodwa-ke, kungaba iphutha ukukholelwa ukuthi lokhu kufana nokuphakamisa uhlobo oluthile lwenduku yomlingo oluzobangela ukuthi zonke izinkinga zethu zinyamalale. Cha, i-Consecration ayikweqi isibopho seBhayibheli uJesu asimemezela ngokucacile:Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ingabe Ukungcweliswa kweRussia Kwenzeka?

Imfihlakalo yoMbuso kaNkulunkulu

 

Unjani uMbuso kaNkulunkulu?
Ngingakufanisa nani?
Kufana nembewu yemastadi eyathathwa ngumuntu
watshalwa ensimini.
Lapho isikhulile, yaba isihlahla esikhulu
izinyoni zezulu zahlala emagatsheni awo.

(IVangeli lanamuhla)

 

ZONKE IZINHLOBO Ngosuku, sithandaza la mazwi: “Umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengaseZulwini.” UJesu wayengeke asifundise ukuthandaza kanjalo ngaphandle kokuba silindele ukuthi uMbuso usazofika. Ngaso leso sikhathi, amazwi okuqala eNkosi yethu enkonzweni Yayo ayethi:Qhubeka ukufunda