Ubufakazi Obuseduze

UKUVUSELELWA KWELENTEN
Usuku 15

 

 

IF owake waya kokunye engikhosela kukho ngaphambili, khona-ke uzokwazi ukuthi ngithanda ukukhuluma ngokusuka enhliziyweni. Ngikuthola kushiya indawo yokuthi iNkosi noma i-Our Lady yenze noma yini abayifunayo-njengokushintsha isihloko. Yebo, namuhla ngesinye salezo zikhathi. Izolo, sizindle ngesipho sensindiso, okuyilungelo futhi nokucela ukuthela izithelo zoMbuso. Njengoba uSt. Paul asho kwabase-Efesu…

Qhubeka ukufunda

Ubulili Nenkululeko Yabantu - Ingxenye I

OKUQALA NGOBULILI

 

Kunenkinga egcwele namuhla — inkinga yezocansi lomuntu. Kulandela ngemuva kwesizukulwane esingahlanganiswanga ngokuphelele eqinisweni, ebuhleni nasekulungeni kwemizimba yethu nemisebenzi eyenzelwe uNkulunkulu. Uchungechunge lwemibhalo elandelayo luyingxoxo engagunci ngesihloko esizobheka imibuzo ephathelene ezinye izindlela zomshado, ukushaya indlwabu, ukukhwabanisa, ucansi lomlomo, njll. Ngoba umhlaba uxoxa ngalezi zinkinga nsuku zonke emsakazweni, kuthelevishini naku-inthanethi. Ngabe iSonto alinakho okushiwo ngalezi zindaba? Siphendula kanjani? Ngempela unakho — unokuthile okuhle angakusho.

“Iqiniso lizonikhulula,” kusho uJesu. Mhlawumbe lokhu akulona iqiniso ngaphezu kwezindaba zobulili bomuntu. Lolu chungechunge lunconyelwa abafundi abavuthiwe… Lushicilelwe okokuqala ngoJuni, 2015. 

Qhubeka ukufunda

Ubulili Babantu Nenkululeko - Ingxenye II

 

EBUHLENI NOKUKHETHA

 

LAPHO kungenye into okufanele ishiwo ngokudalwa kowesilisa nowesifazane okwanqunywa “ekuqaleni” Futhi uma singakuqondi lokhu, uma singakuqondi lokhu, khona-ke noma yikuphi ukuxoxisana ngokuziphatha, kokukhetha okulungile noma okungalungile, kokulandela imiklamo kaNkulunkulu, kuba sengcupheni yokuphonsa ingxoxo yezocansi lomuntu ohlwini oluyinyumba lwemikhawulo. Futhi lokhu, nginesiqiniseko sokuthi, kuzosiza ekujuliseni ukwahlukana phakathi kwezimfundiso zeSonto ezinhle nezicebile ngocansi, nalabo abazizwa behlukanisiwe nalo.

Qhubeka ukufunda

Ubulili Babantu Nenkululeko - Ingxenye III

 

ESITESHENI SENDODA NESIFAZANE

 

LAPHO kuyintokozo okumele siyithole kabusha njengamaKrestu namuhla: injabulo yokubona ubuso bukaNkulunkulu kokunye — futhi lokhu kufaka nalabo abayeka ubulili babo. Ezikhathini zethu zesimanje, uSt.John Paul II, uMama oBusisiwe uTeresa, iNceku kaNkulunkulu uCatherine de Hueck Doherty, uJean Vanier nabanye bafika engqondweni njengabantu abathola amandla okubona isithombe sikaNkulunkulu, ngisho nasekucasheni kobumpofu, ukuphuka , nesono. Babona, njengokungathi, "uKristu obethelwe" komunye.

Qhubeka ukufunda

Ubulili Nenkululeko Yabantu - Ingxenye IV

 

Njengoba siqhubeka nalolu chungechunge lwezingxenye ezinhlanu eziphathelene nobulili nenkululeko yabantu, manje sesihlola eminye yemibuzo yokuziphatha mayelana nokuthi yini elungile nengalungile. Sicela wazi, lokhu kwenzelwa abafundi abavuthiwe…

 

IZIMPENDULO ZEMIBUZO EBUHLUNGU

 

UMUNYE wake wathi, “Iqiniso lizokukhulula—kodwa okokuqala kuzokukhawulela. "

Qhubeka ukufunda

Ukufa Komfazi

 

Lapho inkululeko yokudala iba yinkululeko yokuzidala,
lapho-ke impela uMenzi uqobo uyaphikwa futhi ekugcineni
umuntu naye uphucwa isithunzi sakhe njengesidalwa sikaNkulunkulu,
njengomfanekiso kaNkulunkulu ekujuleni kobukhona bakhe.
… Lapho uNkulunkulu enqatshelwa, isithunzi somuntu naso siyanyamalala.
—UPOPE BENEDICT XVI, Ikheli LikaKhisimusi Elibhekiswe Ezinhlelweni ZaseRoma
Disemba 21st, 20112; v Vatican.va

 

IN inganekwane yakudala yezingubo ezintsha ze-The Emperor, amadoda amabili afikayo eza edolobheni azonikeza ukweluka izingubo ezintsha zombusi — kodwa ngezakhiwo ezikhethekile: izingubo azibonakali kulabo abangakwazi ukwenza umsebenzi noma abayiziphukuphuku. UMbusi uyawaqasha la madoda, kodwa-ke, bebengazenzanga nhlobo izingubo njengoba bezenza sengathi bayamgqokisa. Kodwa-ke, akekho, kufaka phakathi umbusi, ofuna ukuvuma ukuthi ababoni lutho futhi, ngakho-ke, babonwe njengabangenangqondo. Ngakho-ke wonke umuntu uphonsa ingubo enhle abangayiboni ngenkathi umbusi ehamba emigwaqweni ehamba ze ngokuphelele. Ekugcineni, ingane encane iyakhala, “Kodwa ayigqokile lutho!” Noma kunjalo, umbusi okhohlisiwe uyayinaka ingane futhi aqhubeke nodwendwe lwakhe olungenangqondo.Qhubeka ukufunda