Ubuciko Bokuqala Futhi - Ingxenye I

UKUTHOBEKA

 

Ishicilelwe okokuqala ngoNovemba 20, 2017…

Kuleli sonto, ngenza okuhlukile—uchungechunge lwezingxenye ezinhlanu, olusekelwe kulo amaVangeli aleli sonto, ukuthi ungaqala kanjani futhi ngemva kokuwa. Siphila esikweni lapho sigcwele isono nezilingo, futhi libanga izisulu eziningi; abaningi badikibele futhi bakhathele, bacindezelwe futhi balahlekelwa ukholo lwabo. Kuyadingeka-ke ukufunda ubuciko bokuqalisa futhi…

 

KUNGANI sizizwa sichobozeka ngokweqile lapho senza into embi? Futhi kungani lokhu kujwayelekile kubo bonke abantu? Ngisho nezinsana, uma zenza okuthile okungalungile, kuvame ukubonakala “zazi nje” okungafanele ukuthi zenze.Qhubeka ukufunda

Ukubala

 

THE UNdunankulu omusha wase-Italy, u-Giorgia Meloni, unikeze inkulumo enamandla nengokwesiprofetho ekhumbula izixwayiso eziyiqiniso zikaKhadinali uJoseph Ratzinger. Okokuqala, leyo nkulumo (qaphela: ama-adblockers angase adinge ukuguqulwa off uma ungakwazi ukuyibuka):Qhubeka ukufunda

Abanqobi

 

THE Okumangalisa kakhulu ngeNkosi yethu uJesu ukuthi akazigcineli lutho. Akagcini ngokunika lonke udumo kuBaba, kodwa futhi uthanda nokuhlanganyela inkazimulo Yakhe naye us kuze kube sezingeni lapho siba khona izindlalifa futhi ophathina noKristu (cf. Efe 3: 6).

Qhubeka ukufunda

Ukukholwa Okunganqobeki kuJesu

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMeyi 31, 2017.


I-HOLLYWOOD 
kugcwele ukugcwala kwama-movie amaqhawe amakhulu. Kukhona cishe eyodwa kumatiyetha, ndawo ndawo, cishe njalo manje. Mhlawumbe ikhuluma ngokuthile okujule ngaphakathi kwengqondo yengqondo yalesi sizukulwane, inkathi lapho amaqhawe eqiniso esembalwa futhi esekude kakhulu; kubonisa umhlaba olangazelela ubukhulu bangempela, uma kungenjalo, uMsindisi wangempela…Qhubeka ukufunda

Emgqumeni

 

LOKHU isonto, ukudabuka okujulile, okungachazeki kwehlele kimi, njengoba kwenzeka esikhathini esedlule. Kepha manje sengiyazi ukuthi yini le nto: kuyiconsi losizi elivela enhliziyweni kaNkulunkulu — ukuthi umuntu umalile waze wafinyelela eqophelweni lokuletha isintu kulokhu kuhlanzwa okubuhlungu. Kuyadabukisa ukuthi uNkulunkulu akavunyelwanga ukunqoba lomhlaba ngothando kepha kumele akwenze lokho, manje, ngobulungiswa.Qhubeka ukufunda

Abaporofethi Bamanga Bamanga

 

Ukwenqena okusakazekile kwabacabangi abaningi bamaKatolika
ukungena ekuhlolweni okujulile kwezinto ezibucayi zempilo yanamuhla,
Ngiyakholelwa, ingxenye yenkinga abafuna ukuyigwema.
Uma ukucabanga kwe-apocalyptic kushiywe ikakhulu kulabo ababekwe phansi
noma ngubani oye waba yisisulu se-vertigo yokwesaba okukhulu komhlaba,
ke umphakathi wamaKristu, impela wonke umphakathi wesintu,
udla imbuya ngothi.
Futhi lokho kungalinganiswa ngemiphefumulo yabantu elahlekile.

-Author, Michael D. O'Brien, Ingabe Siphila Ezikhathini Ze-Apocalyptic?

 

NGIPhendukile kukhompyutha yami nakuyo yonke into engangicindezela ukuthula kwami. Ngichithe isikhathi esiningi seviki eledlule ngintanta echibini, izindlebe zami zicwile ngaphansi kwamanzi, ngigqolozele phezulu okungenamkhawulo ngamafu ambalwa nje adlulayo abheka emuva ngobuso babo obonakele. Lapho, kulawo manzi acwebile aseCanada, ngalalela ukuThula. Ngizamile ukungacabangi lutho ngaphandle komzuzu wamanje nokuthi yini uNkulunkulu ayeyibaza emazulwini, imiyalezo yakhe emincane yothando kithi e-Creation. Futhi ngaMthanda futhi.Qhubeka ukufunda

Isixwayiso Sothando

 

IS kungenzeka ukuphula inhliziyo kaNkulunkulu? Ngingasho ukuthi kungenzeka uku bhoboza Inhliziyo yakhe. Siyake sikucabangele lokho? Noma sicabanga ngoNkulunkulu emkhulu kangaka, ongunaphakade, ongaphezu kwemisebenzi yabantu yesikhashana ebonakala ingabalulekile kangangoba imicabango yethu, amazwi, kanye nezenzo zethu kufihlwe Nguye?Qhubeka ukufunda

Isixuku Esikhulayo


I-Ocean Avenue by SGIYA ngoMASKANDI MEDIA

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMashi 20, 2015. Imibhalo yenkolo yokufundwa okubhekiselwe kulolo suku yilezi lapha.

 

LAPHO yisibonakaliso esisha sezikhathi ezivela. Njengegagasi elifinyelela ogwini olukhula futhi lukhule luze lube yi-tsunami enkulu, ngakho-ke futhi, kunesixuku esikhulayo sokucabanga ngeSonto kanye nenkululeko yokukhuluma. Kwakuyiminyaka eyishumi edlule lapho ngabhala khona isexwayiso soshushiso oluzayo. [1]qhathanisa Ushushiso! … Kanye neTsunami Yokuziphatha Futhi manje sekulapha, ogwini lwaseNtshonalanga.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi