Novemba

 

Bheka, ngenza okusha!
Manje sekumila, anikuqondi na?
Ehlane ngenza indlela,
ehlane, imifula.
(U-Isaya 43: 19)

 

NGINE ngizindle kaningi sekwephuzile ngomkhondo wezakhi ezithile zesigaba esibheke emuseni wamanga, noma lokho engabhala ngakho eminyakeni embalwa edlule: i Ukulwa Nesihe. Kuyinto efanayo ububele bamanga of okuthiwa i-wokism, lapho ukuze "bamukele abanye", konke kufanele kwamukelwe. Imigqa yeVangeli ifiphele, i umlayezo wokuphenduka azinakwa, futhi izimfuno zikaJesu ezikhululayo ziyachithwa ngenxa yokuyekethisa kukaSathane. Kubonakala sengathi sithola izindlela zokuthethelela isono kunokuphenduka kuso.Qhubeka ukufunda

Isikhathi Sokulila

Inkemba Evuthayo: Umcibisholo onamandla enuzi wadubula eCalifornia ngoNovemba, 2015
ICaters News Agency, (Abe Blair)

 

1917:

… Ngakwesobunxele kukaMama Wethu nangaphezudlwana, sabona iNgelosi iphethe inkemba evuthayo esandleni sayo sobunxele; ibenyezela, yakhipha amalangabi abukeka sengathi azoshisa umhlaba ngomlilo; kepha bafa bahlangana nobukhazikhazi obakhishwa nguMama Wethu buvela esandleni sakhe sokudla: ekhomba umhlaba ngesandla sakhe sokudla, iNgelosi yamemeza ngezwi elikhulu: 'Ukuhlanza, Ukuhlanza, Ukuthula!'- Sr. ULucia waseFatima, ngoJulayi 13, 1917

Qhubeka ukufunda

Ukusithwa KweNdodana

Umzamo wothile wokuthwebula “isimangaliso selanga”

 

Njengendlela ukucwiliswa usuzowela i-United States (njengocwezu lwezifundeni ezithile), bengilokhu ngizindla “isimangaliso selanga” okwenzeka e-Fatima ngo-Okthoba 13, 1917, imibala yothingo olwaluphotha kulo… inyanga ecwebezelayo emafulegeni amaSulumane, kanye nenyanga iNkosazana Yethu yaseGuadalupe emi phezu kwayo. Ngabe sengithola lokhu kuzindla namhlanje ekuseni kusukela ngomhlaka 7 April 2007. Kubukeka kimina siphila iSambulo 12, futhi sizobona amandla kaNkulunkulu ebonakaliswa kulezi zinsuku zosizi, ikakhulukazi Umama Wethu Obusisiwe - "Mary, inkanyezi ekhanyayo ememezela iLanga” (UPOPE ST. JOHN PAUL II, Umhlangano Nentsha e-Air Base yaseCuatro Vientos, Madrid, Spain, May 3rd, 2003)… Ngibona ukuthi angifanele ukuphawula noma ukuthuthukisa lokhu kubhala kodwa ngiphinde ngishicilele, ngakho-ke nakhu... 

 

UJESU wathi ku-St. Faustina,

Ngaphambi koSuku Lobulungiswa, ngithumela uSuku Lomusa. -Idayari Yesihe Saphezulu, hhayi. 1588

Lokhu kulandelana kwethulwa Esiphambanweni:

(UMUSA :) Sabe sesithi, “Jesu, ngikhumbule lapho ungena embusweni wakho.” Waphendula wathi kuye, “Amen, ngithi kuwe, namuhla uzokuba nami ePharadesi.”

(UBULUNGISA :) Kwasekusondele ihora leshumi nambili kwaba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba yihora lesithathu ntambama ngenxa yokusithwa kwelanga. (Luka 23: 43-45)

 

Qhubeka ukufunda

Gcwalisa Umhlaba!

 

UNkulunkulu wambusisa uNowa namadodana akhe, wathi kubo:
“Vulani, nande, nigcwalise umhlaba… vundani, nande;
zigcwale emhlabeni, ziwunqobe.” 
(Ukufundwa kweMisa lanamuhla February 16, 2023)

 

Ngemva kokuba uNkulunkulu ehlanze umhlaba ngoZamcolo, waphinde waphendukela endodeni nomfazi futhi waphinda lokho ayekuyale ngakho ekuqaleni ku-Adamu no-Eva:Qhubeka ukufunda

Uthando Lufika Emhlabeni

 

ON ngalobusuku, Uthando uqobo lwehlela emhlabeni. Konke ukwesaba nokubanda kuyaqedwa, ngoba umuntu angasaba kanjani a Umntwana? Umlayezo ongapheli kaKhisimusi, ophindwa njalo ekuseni njalo ekuseni lapho kuphuma ilanga, yilokho uyathandwa.Qhubeka ukufunda

Limbi Kangakanani IVangeli?

 

Ishicilelwe okokuqala ngoSepthemba 13, 2006…

 

LOKHU izwi ligcizelelwe kimi izolo ntambama, izwi eligcwele inkanuko nosizi: 

ningilahlelani, bantu baMi? Yini embi kangaka ngeVangeli - ivangeli - engikulethela lona?

Ngize emhlabeni ukuzothethelela izono zakho, ukuze uzwe amazwi athi, “Uthethelelwe izono zakho.” Kubi kangakanani lokhu?

Qhubeka ukufunda

Isibonakaliso Esikhulu Kunazo Zonke Sezikhathi

 

NGIYAZI ukuthi sekuphele izinyanga eziningi ngingabhalanga okuningi mayelana “nezikhathi” esiphila kuzo. Izinxushunxushu zokuthuthela kwethu esifundazweni sase-Alberta muva nje kube isiphithiphithi esikhulu. Kodwa esinye isizathu siwukuthi kuye kwavela ubulukhuni benhliziyo ethile eBandleni, ikakhulukazi phakathi kwamaKatolika afundile aye abonisa ukuntula ukuqonda okushaqisayo futhi azimisele ngisho nokubona okwenzekayo nxazonke zawo. Ngisho noJesu wagcina ethule lapho abantu beqinisa izintamo.[1]qhathanisa Impendulo Ethule Okuxakayo ukuthi ngosomahlaya abanenhlamba njengoBill Maher noma abameli besifazane abathembekile njengoNaomi Wolfe, asebephenduke “abaprofethi” bezikhathi zethu abangazi. Babonakala bebona ngokucacile kulezi zinsuku kuneningi leBandla! Kanye icons of leftwing ukunemba kwezepolitiki, manje yibona abaxwayisa ngokuthi umbono oyingozi ugcwele umhlaba wonke, uqeda inkululeko futhi unyathela umqondo ophusile—ngisho noma beziveza ngendlela engaphelele. Njengoba uJesu asho kubaFarisi, “Ngithi kini, uma laba [okungukuthi. iSonto] lalithule, wona kanye amatshe ayememeza.” [2]ULuka 19: 40Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Impendulo Ethule
2 ULuka 19: 40

Amanga Amakhulu Kakhulu

 

LOKHU ekuseni emva komthandazo, ngazizwa ngishukumiseleka ukuba ngiphinde ngifunde ukuzindla okubalulekile engakubhala eminyakeni eyisikhombisa edlule ebizwa ngokuthi Isihogo SiyadedelwaNgalingeka ukuba ngimane ngikuthumelele leso sihloko namuhla, njengoba kunokuningi kuso okwakungokwesiprofetho nokugxeka lokho okwembulekile manje onyakeni nengxenye odlule. Yeka ukuthi lawo mazwi abe yiqiniso kanjani! 

Nokho, ngizomane ngifinyeze amaphuzu athile abalulekile bese ngidlulela “egameni lamanje” elisha elifike kimi ngesikhathi somkhuleko namuhla… Qhubeka ukufunda

Ayizi – Ikhona

 

NGESONTO, ngingene edepho yamabhodlela ngifake imaskhi ingavali amakhala.[1]Funda ukuthi idatha eningi ikhombisa kanjani ukuthi imaski ayisebenzi nje kuphela, kodwa empeleni ingenza ukutheleleka okusha kwe-COVID kube kubi kakhulu, nokuthi imaski kungenzeka isakaze ukutheleleka ngokushesha: Ukudalula Amaqiniso Okwalandela kwakuphazamisa: abesifazane abangamadlangala…indlela engangiphathwa ngayo njengengozi ehamba ngezinyawo… benqaba ukwenza ibhizinisi futhi basongela ngokuthi bazobiza amaphoyisa, nakuba ngangithi ngizoma ngaphandle ngilinde baze baqede.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Funda ukuthi idatha eningi ikhombisa kanjani ukuthi imaski ayisebenzi nje kuphela, kodwa empeleni ingenza ukutheleleka okusha kwe-COVID kube kubi kakhulu, nokuthi imaski kungenzeka isakaze ukutheleleka ngokushesha: Ukudalula Amaqiniso

Kuyenzeka Futhi

 

NGINE ushicilele ukuzindla okumbalwa esizeni sikadadewethu (Ukwehlela eMbusweni). Ngaphambi kokuba ngibhale lezi zinto… ngicela ukuthi ngibonge wonke umuntu obhale amanothi esikhuthazo, wenza imithandazo, iMisa, futhi wafaka isandla “empini” lapha. Ngibonga kakhulu. Ube namandla kimi ngalesi sikhathi. Ngiyaxolisa kakhulu ngokuthi angikwazi ukubhala wonke umuntu, kepha ngifunde konke futhi nginithandazela nonke.Qhubeka ukufunda

Isilingo Sokudela

 

Master, sisebenze kanzima ubusuku bonke futhi asibambanga lutho. 
(IVangeli lanamuhla, ULuka 5: 5)

 

NGEZINYE izikhathi, sidinga ukunambitha ubuthakathaka bethu beqiniso. Sidinga ukuzwa futhi sazi ukulinganiselwa kwethu ekujuleni kobuntu bethu. Sidinga ukuthola ukuthi amanetha wokusebenza komuntu, impumelelo, ubuqili, inkazimulo… azokhuphuka engenalutho uma engenabo ubuNkulunkulu. Njengalokhu, umlando uyindaba yokwenyuka nokuwa kwabantu hhayi kuphela kodwa izizwe zonke. Amasiko akhazimula kunawo wonke asephelile futhi izinkumbulo zababusi kanye no-caesars sezinyamalele, ngaphandle kwesibalo esiwohlokayo ekhoneni lomnyuziyamu…Qhubeka ukufunda

Ukudukiswa Okunamandla

 

Kukhona i-psychosis enkulu.
Kufana nalokho okwenzekile emphakathini waseJalimane
ngaphambi naphakathi neMpi Yezwe II lapho
abantu abajwayelekile, abahloniphekile baphendulwa baba usizo
futhi uhlobo lokucabanga "lokulandela nje ama-oda"
lokho kwaholela ekuqothulweni kohlanga.
Ngiyabona manje lokho kwenzeka okufanayo.

–UDkt. UVladimir Zelenko, MD, Agasti 14, 2021;
35: 53, UStew Peters Show

Kuyinto a ukuphazamisa.
Kungenzeka i-neurosis yeqembu.
Kuyinto efike ezingqondweni
labantu emhlabeni wonke.
Noma yini eyenzekayo iyaqhubeka kufayela le-
isiqhingi esincane kunazo zonke ePhilippines nase-Indonesia,
idolobhana elincane kunazo zonke e-Afrika naseNingizimu Melika.
Kuyafana - kufike emhlabeni wonke.

—UDkt. UPeter McCullough, MD, MPH, Agasti 14, 2021;
40: 44,
Imibono Yobhubhane, Isiqephu 19

Okungithuse kakhulu ngonyaka odlule ekugcineni
ukuthi lapho ubhekene nosongo olungabonakali, olubonakala lubucayi,
ingxoxo enengqondo yaphuma ngewindi…
Uma sibheka emuva esikhathini se-COVID,
Ngicabanga ukuthi kuzobonakala njengezinye izimpendulo zabantu
ezinsongweni ezingabonakali esikhathini esedlule sezibonakele,
njengesikhathi se-mass hysteria. 
 

- UDkt. UJohn Lee, uPathologist; Ividiyo evuliwe; 41: 00

Ingqondo yokwakheka kwenqwaba... lokhu kufana nokuluthwa ingqondo...
Yilokhu okwenzeka kubantu baseJalimane. 
—UDkt. Robert Malone, MD, umsunguli wobuchwepheshe bomgomo we-mRNA
UKristi Leigh TV; 4: 54

Angisebenzisi imishwana enjengale,
kodwa ngicabanga ukuthi simi khona kanye emasangweni esiHogo.
 
—UDkt. UMike Yeadon, owayeyiPhini likaMongameli kanye noSosayensi Oyinhloko

weZokuphefumula kanye Nezifo Zomzimba ePfizer;
1:01:54, Ukulandela Isayensi?

 

Ishicilelwe okokuqala ngoNovemba 10th, 2020:

 

LAPHO kukhona izinto ezingajwayelekile ezenzeka nsuku zonke manje, njengoba iNkosi yethu ithe zizokwenzeka: lapho sisondela kakhulu ku Iso Lesiphepho, “imimoya yenguquko” izoshesha… imicimbi emikhulu esheshayo izokwehlela umhlaba ekuvukeleni. Khumbula amazwi omboni waseMelika, uJennifer, uJesu athi kuye:Qhubeka ukufunda

UJesu Ungumcimbi Omkhulu

Isonto Eliphefumulayo Lenhliziyo Engcwele KaJesu, INtaba iTibidabo, iBarcelona, ​​iSpain

 

LAPHO kunezinguquko eziningi ezibucayi ezenzekayo emhlabeni njengamanje kangangokuba cishe akunakwenzeka ukuhambisana nazo. Ngenxa yalezi "zimpawu zezikhathi," nginikele ingxenye yale webhusayithi ukuze ngikhulume ngezikhathi ezithile ngalezo zehlakalo zesikhathi esizayo iZulu elisitshele zona ikakhulukazi ngeNkosi yethu noMama wethu. Kungani? Ngoba iNkosi Yethu uqobo yakhuluma ngezinto ezizayo ezizayo ukuze iSonto lingabanjwa lingazelele. Eqinisweni, okuningi engikuqale ukukubhala eminyakeni eyishumi nantathu edlule sekuqala ukwenzeka ngesikhathi sangempela phambi kwamehlo ethu. Futhi uma ngikhuluma iqiniso, kukhona induduzo eyinqaba kulokhu ngoba UJesu wayevele ezibikezele lezi zikhathi. 

Qhubeka ukufunda

Ama-Agitators - Ingxenye II

 

Inzondo yabazalwane yenza indawo elandelayo yoMphikukristu;
ngoba udeveli ulungiselela ngaphambili ukwahlukana phakathi kwabantu,
ukuze ozayo amukeleke kubo.
 

—USt. UCyril waseJerusalema, uDokotela weSonto, (c. 315-386)
Izinkulumo Zokufunda, Isifundo XV, n.9

Funda Ingxenye I lapha: Ababhikishi

 

THE umhlaba wawubuka njenge-opera yesepha. Izindaba zomhlaba zazihlanganisa njalo. Kwaphela izinyanga, ukhetho lwaseMelika lwalungakhathazwa abantu baseMelika kuphela kepha izigidigidi zomhlaba. Imindeni yaxabana kabuhlungu, kwaqhekeka ubungani, kwaqubuka nama-akhawunti ezinkundla zokuxhumana, noma ngabe uhlala eDublin noma eVancouver, eLos Angeles noma eLondon. Vikela uTrump futhi wadingiswa; umgxeke kanti ukhohlisiwe. Ngandlela thile, lo somabhizinisi onezinwele ezi-orange ovela eNew York ukwazile ukwehlukanisa umhlaba ngokungafani nesinye sezombusazwe ezikhathini zethu.Qhubeka ukufunda

2020: Umbono Womlindi

 

FUTHI ngakho kwakungu-2020. 

Kuyathakazelisa ukufunda emkhakheni wezwe ukuthi abantu bajabule kangakanani ukubeka unyaka ngemuva kwabo - kube sengathi u-2021 uzobuyela "kokujwayelekile". Kepha nina, bafundi bami, niyazi ukuthi lokhu ngeke kube njalo. Futhi hhayi ngoba abaholi bomhlaba wonke sebenakho vele bazimemezele ukuthi asisoze sabuyela kokujwayelekile, kodwa, okubaluleke kakhulu, iZulu limemezele ukuthi ukunqoba kweNkosi yethu noNkosikazi wethu kusendleleni - futhi uSathane uyakwazi lokhu, uyazi ukuthi isikhathi sakhe sifushane. Ngakho-ke manje singena esinqumweni Ukungqubuzana kwemibuso - intando kaSathane neNtando Yaphezulu. Yeka isikhathi esikhazimulayo sokuphila!Qhubeka ukufunda