Ukwehlukana, usho?

 

UMUNYE wangibuza ngolunye usuku, “Awushiyi uBaba oNgcwele noma imantshi yeqiniso, akunjalo?” Ngithuswe wumbuzo. “Cha! yini eyakunika lowo mbono??" Wathi akanaso isiqiniseko. Ngakho ngamqinisekisa ukuthi ukuhlukana kuyikho hhayi Phezulu kwetafula. Isikhathi.

Qhubeka ukufunda

Hlalani Kimi

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMeyi 8, 2015…

 

IF awunakho ukuthula, zibuze imibuzo emithathu: Ngabe ngisentandweni kaNkulunkulu? Ingabe ngiyamethemba? Ngabe ngiyamthanda uNkulunkulu nomakhelwane kulo mzuzu? Kalula nje, ngikhona ethembekile, ukwethemba, Futhi ngothando?[1]bheka Ukwakha iNdlu Yokuthula Noma nini lapho ulahlekelwa ukuthula kwakho, dlula kule mibuzo njengohlu lokuhlola, bese uhlela kabusha ingxenye eyodwa noma ngaphezulu yengqondo nokuziphatha kwakho ngaleso sikhathi uthi, “Awu, Nkosi, ngiyaxolisa, ngiyekile ukuhlala kuwe. Ungixolele ungisize ngiqale phansi.” Ngale ndlela, uzokwakha kancane kancane a Indlu Yokuthula, ngisho naphakathi kwezilingo.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 bheka Ukwakha iNdlu Yokuthula

Revival

 

LOKHU ekuseni, ngiphuphe ngisesontweni ngihlezi eceleni, eduze komkami. Umculo owawudlalwa kwakuyizingoma engangizibhalile, nakuba ngangingakaze ngizwe kuze kube yileli phupho. Isonto lonke lalithule, kungekho oculayo. Kungazelelwe, ngaqala ukucula ngokuthula ngokuzenzakalelayo, ngiphakamisa igama likaJesu. Njengoba ngenza, abanye baqala ukucula nokudumisa, futhi amandla kaMoya oNgcwele aqala ukwehla. Bekukuhle. Ngemva kokuphela kwengoma, ngezwa izwi enhliziyweni yami: Imvuselelo. 

Futhi ngavuka. Qhubeka ukufunda

UmKristu Weqiniso

 

Kuvame ukushiwo namuhla ukuthi ikhulu leminyaka lamanje linxanelwe ubuqiniso.
Ikakhulukazi mayelana nentsha, kuthiwa
banokwesabeka kokwenziwa noma okungamanga
nokuthi bafuna ngaphezu kwakho konke iqiniso nokwethembeka.

Lezi “zibonakaliso zezikhathi” kufanele zisithole siphapheme.
Ngokuthula noma ngokuzwakalayo - kodwa njalo ngamandla - siyabuzwa:
Ingabe uyakukholelwa ngempela lokho okushoyo?
Ingabe uphila lokho okukholelwayo?
Ingabe ngempela ushumayela lokho ophilayo?
Ubufakazi bokuphila sebuphenduke isimo esibalulekile kakhulu kunangaphambili
ukuze kube nempumelelo yangempela ekushumayeleni.
Impela ngenxa yalokhu, ngokwezinga elithile,
obhekene nenqubekela phambili yeVangeli esilishumayelayo.

—UPAPA ST. PAUL VI, Evangelii nuntiandi,n. 76

 

NAMUHLA, kuningi ukujikijelana ngodaka kubaholi mayelana nesimo seBandla. Ukuqiniseka, banomthwalo wemfanelo omkhulu nokuziphendulela ngemihlambi yabo, futhi abaningi bethu bakhungathekile ngokuthula kwabo okukhulu, uma kungenjalo. ukubambisana, ebhekene nalokhu inguquko yomhlaba engenaNkulunkulu ngaphansi kwesibhengezo se-“Setha Kakhulu ”. Kodwa lesi akusona isikhathi sokuqala emlandweni wensindiso ukuthi umhlambi ube wonke ishiyiwe - kulokhu, ezimpisini "ukuqhubekela phambili"Futhi"ukunemba kwezepolitiki”. Kusezikhathini ezinjalo impela, nokho, lapho uNkulunkulu abheka khona kubantu abavamile, ukuba avuke phakathi kwabo abangcwele ababa njengezinkanyezi ezikhanyayo ebumnyameni obukhulu. Lapho abantu befuna ukubhaxabula abefundisi kulezi zinsuku, ngiyaphendula, “Awu, uNkulunkulu ubheke mina nawe. Ngakho ake sibhekane nakho!”Qhubeka ukufunda

Ingoma ethi "I love you"

 

 

“LAPHO uNkulunkulu? Uthuleleni kangaka? Ukuphi?" Cishe wonke umuntu, esikhathini esithile ekuphileni kwakhe, ukhuluma la mazwi. Senza izikhathi eziningi ekuhluphekeni, ekuguleni, esizungu, ekulingweni okukhulu, futhi mhlawumbe kaningi, ekomeni ezimpilweni zethu zikamoya. Nokho, kufanele ngempela siphendule leyo mibuzo ngombuzo ongaguquki oqotho: “UNkulunkulu angayaphi?” Uhlala ekhona, uhlala ekhona, njalo enathi futhi phakathi kwethu - noma ngabe ingqondo ubukhona Bakhe abuphatheki. Ngandlela thize, uNkulunkulu ulula futhi cishe ngaso sonke isikhathi ezicashile.Qhubeka ukufunda

Ubusuku Obumnyama


St. Thérèse woMntwana uJesu

 

nina umazi ngezimbali zakhe kanye nokuba lula kwengokomoya lakhe. Kodwa bambalwa abamaziyo ngobumnyama obukhulu ahamba kubo ngaphambi kokufa kwakhe. Ephethwe isifo sofuba, uSt. Thérèse de Lisieux wavuma ukuthi, ukube wayengenalo ukholo, wayezozibulala. Wathi kumhlengikazi wakhe oseceleni kombhede:

Kuyangimangaza ukuthi abekho abantu abaningi abazibulalayo phakathi kwabantu abangakholelwa kuNkulunkulu. —njengoba kwabikwa uDade Marie kaZiqu-zintathu; CatholicHousehold.com

Qhubeka ukufunda

The Greatest Revolution

 

THE umhlaba ulungele uguquko olukhulu. Ngemva kwezinkulungwane zeminyaka yalokho okubizwa ngokuthi intuthuko, asinabo ubuqaba njengoKayini. Sicabanga ukuthi sesithuthukile, kodwa abaningi abanalwazi lokuthi singatshala kanjani ingadi. Sithi siphucuzekile, nokho sihlukene kakhulu futhi sisengozini yokuzibhubhisa kakhulu kunanoma yisiphi isizukulwane esidlule. Akuyona into encane ukuthi iNkosazana Yethu ayishilo ngabaphrofethi abaningi ukuthi “Niphila esikhathini esibi kunesikhathi sikaZamcolo,” kodwa uyengeza, "... futhi isikhathi sesifikile sokubuya kwakho."[1]Juni 18, 2020, “Okubi KunoZamcolo” Kodwa buyelani? Enkolweni? “EMiseni Lendabuko”? Ngaphambi kweVatican II…?Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Juni 18, 2020, “Okubi KunoZamcolo”

Indlela Encane KaPaul

 

Jabulani njalo, khulekani njalo
futhi ubonge kuzo zonke izimo,
ngoba lokhu kuyintando kaNkulunkulu
ngenxa yenu kuKristu Jesu.” 
( 1 Thesalonika 5:16 )
 

KUSUKELA Ngikubhalele okokugcina, izimpilo zethu zibe nezinxushunxushu njengoba sesiqalile ukusuka kwesinye isifundazwe siya kwesinye. Phezu kwalokho, izindleko nokulungisa obekungalindelekile kukhule phakathi komshikashika ojwayelekile nosonkontileka, izinsuku eziwumnqamulajuqu, kanye nokwephulwa kwemigudu yokuhlinzeka. Izolo, ngigcine ngokuqhumisa i-gasket futhi kwadingeka ngihambe ibanga elide.Qhubeka ukufunda

Amalahle Avuthayo

 

LAPHO yimpi engaka. Impi phakathi kwezizwe, impi phakathi komakhelwane, impi phakathi kwabangane, impi phakathi kwemindeni, impi phakathi kwabashadile. Nginesiqiniseko sokuthi nonke nilimele ngandlela thize kulokho okwenzeke kule minyaka emibili edlule. Ukwehlukana engikubonayo phakathi kwabantu kuyababa futhi kujulile. Mhlawumbe akukho nasinye isikhathi emlandweni wesintu lapho amazwi kaJesu asebenza khona ngokushesha nangezinga elikhulu kangaka:Qhubeka ukufunda

Ukunikezela Konke

 

Kuzomele sakhe kabusha uhlu lwethu lokubhaliselwe. Lena indlela engcono kakhulu yokuxhumana nawe - ngale kokuhlolwa. Bhalisa lapha.

 

LOKHU ekuseni, ngaphambi kokuvuka embhedeni, uJehova wabeka isinkwa INovena Yokulahlwa enhliziyweni yami futhi. Bewazi yini ukuthi uJesu wathi, “Ayikho i-novena esebenza kangcono kunalena”?  Ngiyakukholwa. Ngalo mkhuleko okhethekile, iNkosi ilethe ukuphulukiswa okwakudingeka kakhulu emshadweni wami nasempilweni yami, futhi iyaqhubeka nokwenza kanjalo. Qhubeka ukufunda