Ushushiso! … Kanye ne-Moral Tsunami

 

 

Njengoba abantu abaningi bevuka beya ekushushisweni kweSonto okwandayo, lokhu kubhala kukhuluma ngokuthi kungani, nokuthi kubhekephi. Ishicilelwe okokuqala ngoDisemba 12, 2005, ngivuselele isingeniso esingezansi…

 

Ngizothatha ukuma kwami ​​ngibuke, ngime embhoshongweni, ngibheke phambili ukuze ngibone ukuthi uzothini kimi, nokuthi ngizophendula ngithini mayelana nesikhalazo sami. UJehova wangiphendula, wathi: “Bhala umbono; yenze icace ezibhebheni, ukuze agijime lowo oyifundayo. ” (UHabakuki 2: 1-2)

 

THE emasontweni ambalwa edlule, bengilokhu ngizwa ngamandla amasha enhliziyweni yami ukuthi kukhona ukushushiswa okuzayo - “izwi” iNkosi ebonakala likudlulisela kumfundisi nami ngesikhathi sibuyele emuva ngo-2005. Ngesikhathi ngilungiselela ukubhala ngalokhu namhlanje, Ngithole i-imeyili elandelayo evela kumfundi:

Ngibe nephupho elixakile izolo ebusuku. Ngivuke namhlanje ekuseni ngamagama athi “Ushushiso luyeza. ” Uzibuza ukuthi ngabe nabanye bayakuthola lokhu…

Okungenani, lokho okushiwo uMbhishobhi Omkhulu uTimothy Dolan waseNew York ngesonto eledlule mayelana nokwamukelwa komthetho eNew York. Wabhala…

… Siyakhathazeka impela ngalokhu inkululeko yenkolo. Abahleli sebevele bafuna ukuthi kususwe iziqinisekiso zenkululeko yezenkolo, lapho abahlaseli bezenkolo befuna abantu bokholo baphoqwe ukwamukela le ncazelo. Uma okwenzeka kulawo mazwe ambalwa kanye namazwe lapho sekuvele kungumthetho khona kuyinkomba, amasonto, kanye namakholwa, maduzane bazohlukunyezwa, basatshiswe, futhi bahanjiswe enkantolo ngenxa yokukholelwa kwabo ukuthi umshado uphakathi kwendoda eyodwa, owesifazane oyedwa, kuze kube phakade , ukuletha izingane emhlabeni.—Kusuka kubhulogi ka-Archbishop Timothy Dolan, “Some After Afterts”, Julayi 7th, 2011; http://blog.archny.org/?p=1349

Usenanela noKhadinali Alfonso Lopez Trujillo, owayenguMongameli we Umkhandlu Wepontifical Womndeni, owathi eminyakeni emihlanu eyedlule:

"… Ukukhuluma ngokuvikela impilo namalungelo omndeni sekuyinto, kweminye imiphakathi, uhlobo lobugebengu obenziwa kuMbuso, uhlobo lokungalaleli uHulumeni…" —I-Vatican City, kaJune 28, 2006

Qhubeka ukufunda

Lungiselela!

Bheka! II - UMichael D. O'Brien

 

Lokhu kuzindla kwashicilelwa okokuqala ngoNovemba 4, 2005. INkosi ivame ukwenza amagama anjengalawa aphuthumayo futhi abonakale eseduze, hhayi ngoba singekho isikhathi, kodwa ukuze asinike isikhathi! Leli gama manje libuyela kimi ngalelihora ngokuphuthuma okukhulu nakakhulu. Kuyizwi elithi imiphefumulo eminingi emhlabeni wonke iyalizwa (ngakho ungazizwa sengathi uwedwa!) Ilula, kepha inamandla: Lungiselela!

 

—UPETA WOKUQALA—

THE amaqabunga awile, utshani sebuphendukile, nemimoya yenguquko ivunguza.

Ungakuzwa yini?

Kubonakala sengathi "okuthile" kuseduze, hhayi iCanada kuphela, kodwa sonke isintu.

 

Qhubeka ukufunda

UMbambi


ISt. UMikayeli Ingelosi enkulu - UMichael D. O'Brien 

 

LOKHU ukubhala kwaqala ukufakwa ngoDisemba ka-2005. Kungomunye wemibhalo esemqoka kule ngosi eye yavela kwezinye. Ngisivuselele futhi ngasithumela kabusha namhlanje. Leli igama elibaluleke kakhulu… Ibeka kumongo izinto eziningi kangaka ezembuleka ngokushesha emhlabeni namuhla; futhi ngizwa leli zwi futhi ngezindlebe ezintsha.

Qhubeka ukufunda

Unyaka Wokuvela

 

UMFUTHO WOMDLALO WENKOSI EBUSISIWE IMARIYA,
UMAMA KANKULUNKULU 


PHAKATHI
Isikhathi sedili likaKhisimusi nokujabula komndeni, lawa magama aqhubeka nokuntanta ngaphezu komsindo ngokuphikelela:

Lona nguNyaka Wokuvela… 

Qhubeka ukufunda