Leli Ihora...

 

NGOBUDLELWANE BESt. UJOSEFA,
UMYENI WENKOSIKAZI UBUSISIWE UMARIYA

 

SO kuningi okwenzekayo, ngokushesha okukhulu kulezi zinsuku - njengoba nje iNkosi yayishilo.[1]qhathanisa Ijubane le-Warp, Shock ne-Awe Ngempela, lapho sisondela eduze “Eso Lesiphepho”, kulapho siyashesha khona imimoya yoshintsho ziyaphephetha. Lesi Siphepho esenziwe umuntu sihamba ngesivinini esingamesabi uNkulunkulu siye “ukushaqeka nokwesaba” isintu endaweni yokuthobelana — konke “okuzuzisa bonke”, yebo, ngaphansi kwegama elithi “Ukusetha Kabusha Okukhulu” ukuze “kwakhiwe kabusha kangcono.” Omesiya abalandela le-utopia entsha sebeqala ukukhipha wonke amathuluzi oguquko lwabo - impi, isiyaluyalu somnotho, indlala nezifo. Ngempela lufikela abaningi “njengesela ebusuku”.[2]I-1 Thess 5: 12 Igama elisebenzayo lithi “isela”, okuwumgogodla wale nhlangano ye-neo-communistic (bheka Isiprofetho Sika-Isaya Sobukhomanisi Bomhlaba Wonke).

Futhi konke lokhu kungaba yisizathu sokuthi indoda engenalo ukholo ithuthumele. Njengoba uSt John wezwa embonweni eminyakeni eyizi-2000 edlule ngabantu balesi sikhathi bethi:

“Ngubani ongaqhathaniswa nesilo noma ngubani ongalwa naso na?” (IsAmbulo 13:4)

Kodwa kulabo abanokholo kuJesu, bazobona izimangaliso zoKuphakelwa koBunkulunkulu maduze, uma kungenjalo...Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ijubane le-Warp, Shock ne-Awe
2 I-1 Thess 5: 12

Ubaba Wesihe Saphezulu

 
NGANGINAYO ubumnandi bokukhuluma noFr. Seraphim Michalenko, MIC eCalifornia emasontweni ambalwa eminyakeni eyisishiyagalombili edlule. Ngesikhathi sisemotweni, uFr. USeraphim wangitshela ukuthi kunesikhathi lapho idayari kaSt Faustina yayisengozini yokuvinjelwa ngokuphelele ngenxa yokuhumusha okungalungile. Ungene nokho, walungisa ukuhumusha, okuvule indlela yokuba kusatshalaliswe imibhalo yakhe. Ekugcineni waba yi-Vice Postulator ngokugcotshwa kwakhe.

Qhubeka ukufunda

Isixwayiso Sothando

 

IS kungenzeka ukuphula inhliziyo kaNkulunkulu? Ngingasho ukuthi kungenzeka uku bhoboza Inhliziyo yakhe. Siyake sikucabangele lokho? Noma sicabanga ngoNkulunkulu emkhulu kangaka, ongunaphakade, ongaphezu kwemisebenzi yabantu yesikhashana ebonakala ingabalulekile kangangoba imicabango yethu, amazwi, kanye nezenzo zethu kufihlwe Nguye?Qhubeka ukufunda

Isiphephelo Sezikhathi Zethu

 

THE Isivunguvungu Esikhulu njengesiphepho lokho kusabalale kuso sonke isintu ngeke kuphele ize ifeze isiphetho sayo: ukuhlanzwa komhlaba. Kanjalo, njengasesikhathini sikaNowa, uNkulunkulu uhlinzeka nge- umkhumbi ukuze abantu Bakhe babavikele futhi balondoloze “insali.” Ngothando nokuphuthuma, ngicela abafundi bami ukuthi bangachithi isikhathi futhi baqale ukukhuphuka ngezitebhisi baye esiphephelweni uNkulunkulu asinikeze sona…Qhubeka ukufunda

Ubaba Ulindile…

 

KULUNGILE, Ngizokusho nje.

Awazi ukuthi kunzima kanjani ukubhala konke ukusho esikhaleni esincane kangako! Ngizama ngakho konke okusemandleni ukungakunqobi ngesikhathi esifanayo ngizama ukwethembeka emazwini esivuthayo enhliziyweni yami. Kwabaningi, uyaqonda ukuthi zibaluleke kangakanani lezi zikhathi. Awuyivuli le mibhalo bese ububula, “Ngikufunde kangakanani manje? ” (Noma kunjalo, ngizama konke okusemandleni ami ukugcina yonke into isondele.) Umqondisi wami wezomoya uthe muva nje, “Abafundi bakho bayakwethemba, Maka. Kepha udinga ukubethemba. ” Lowo bekungumzuzu obalulekile kimi ngoba sekuyisikhathi eside ngizwa lokhu kuxabana okumangazayo phakathi kokuba ukukubhalela, kodwa engafuni ukweqisa. Ngamanye amagama, ngithemba ukuthi ungaqhubeka! (Manje njengoba kungenzeka ube wedwa, unesikhathi esiningi kunanini ngaphambili, akunjalo?)

Qhubeka ukufunda

UMama wethu: Lungiselela - Ingxenye I

 

LOKHU ntambama, ngiphume okokuqala ngqa ngemuva kokuvalelwa yedwa emasontweni amabili ukuze ngiye ukuvuma izono. Ngangena esontweni ngilandela ngemuva kompristi osemusha, inceku ethembekile, ezinikele. Ngingakwazi ukungena endaweni yokuvuma izono, ngaguqa endaweni yesikhulumi sokwenza amashifu, esethwe kumfuneko ye- "social-distancing". Mina noBaba sabuka ngamunye ngokungakholwa, bese ngibheka eTabernakele… ngaze ngakhala izinyembezi. Ngesikhathi ngivuma izono, angizange ngiyeke ukukhala. Izintandane ezivela kuJesu; izintandane ezivela kubapristi ngomuntu Christi… kodwa ngaphezu kwalokho, ngazizwa ezikaMama Wethu uthando olujulile nokukhathazeka kubapristi bayo noPapa.Qhubeka ukufunda

Ukuhlanza uMlobokazi…

 

THE imimoya yesiphepho ingabhubhisa — kepha ingakhumula futhi ihlanze. Ngisho namanje, siyabona ukuthi uBaba usebenzisa kanjani ukuqhuma kokuqala kwalokhu Isivunguvungu Esikhulu kuya hlambulula, hlanza, futhi Lungiselela uMlobokazi kaKristu ka Ukuza kwakhe ukuhlala nokubusa kulo ngendlela entsha. Njengoba izinhlungu zokuqala zomsebenzi onzima ziqala ukungenela, vele, ukuvuka sekuqalile futhi imiphefumulo isiqala ukucabanga futhi ngenhloso yempilo nendawo okuyiwa kuyo ekugcineni. Kakade, iPhimbo loMalusi Omuhle, libiza izimvu zaKhe ezilahlekile, selizwakala esivunguvungwini…Qhubeka ukufunda