Hlala, Ukhanye…

 

Kuleli sonto, ngifuna ukwabelana ngobufakazi bami nabafundi, ngiqale ngokubizelwa kwami ​​enkonzweni ...

 

THE imindeni ibomile. Umculo wawusabeka. Futhi ibandla belikude futhi linqanyuliwe. Noma nini lapho ngishiya iMisa esontweni lami eminyakeni engaba ngu-25 edlule, ngangivame ukuzizwa ngingedwa futhi ngibanda kakhulu kunangesikhathi ngingena. Ngaphezu kwalokho, lapho sengineminyaka engamashumi amabili ubudala ngaleso sikhathi, ngangibona ukuthi isizukulwane sami asisekho ngokuphelele. Mina nomkami besingomunye wemibhangqwana embalwa esaqhubeka ukuya eMiseni.Qhubeka ukufunda

Ubudlelwano bomuntu noJesu

Ubuhlobo bomuntu siqu
Umthwebuli Wezithombe Akaziwa

 

 

Ishicilelwe okokuqala ngo-Okthoba 5, 2006. 

 

KANYE engikubhalile ngasekupheleni kukaPapa, iSonto LamaKatolika, uMama Obusisiwe, kanye nokuqonda ukuthi iqiniso laphezulu ligeleza kanjani, hhayi ngokuhumusha komuntu siqu, kodwa ngegunya lokufundisa likaJesu, ngathola ama-imeyili alindelekile kanye nokugxekwa kwabangewona amaKhatholika ( noma kunalokho, ababengamaKatolika). Bachaze ukuziphendulela kwami ​​esigabeni sabaphathi, esasungulwa nguKrestu uqobo, ukusho ukuthi anginabo ubudlelwano noJesu; ukuthi ngandlela thile ngikholelwa ukuthi ngisindiswa, hhayi nguJesu, kodwa nguPapa noma umbhishobhi; ukuthi angigcwaliswanga ngoMoya, kodwa "ngumoya" wesikhungo ongishiye ngimpumputhe futhi ngiswele insindiso.

Qhubeka ukufunda

Ubukhosi, Hhayi Intando yeningi - Ingxenye II


Umculi Akaziwa

 

KANYE amahlazo aqhubekayo avela eSontweni LamaKatolika, amaningi—kuhlanganise ngisho nabefundisi-Babiza iSonto ukuthi liguqule imithetho yalo, uma kungenjalo ukholo lwalo oluyisisekelo kanye nokuziphatha okungokokukholwa.

Inkinga ukuthi, ezweni lethu lesimanje lama-referendums nokhetho, abaningi abakuboni ukuthi uKristu wasungula a ubukhosi, hhayi a intando yeningi.

 

Qhubeka ukufunda

Lokho Okwakhiwe Esihlabathini


ICathedral yaseCanterbury, eNgilandi 

 

LAPHO is a Isivunguvungu Esikhulu ukuza, futhi sekulapha, lapho lezo zinto ezakhiwe esihlabathini ziyabhidlika. (Ishicilelwe okokuqala ngo-Okthoba, 12, 2006.)

Wonke umuntu olalela lawa mazwi ami kodwa angawenzi kuwo uyofana nesiwula esakha indlu yaso phezu kwesihlabathi. Imvula ina, kwafika izikhukhula, kwavunguza imimoya yashaya indlu. Yabhidlika yonakala ngokuphelele. (UMathewu 7: 26-27)

Kakade, umoya oshayayo wenkolo yezwe usuzamazamise amahlelo amaningi ajwayelekile. I-United Church, iSonto LaseSheshi laseNgilandi, iSonto LamaLuthela, i-Episcopalian, kanye nezinkulungwane zamanye amahlelo amancane aseqalile ukuhoxa njengoba amanzi agcwele izikhukhula yesikhubekiso sokokuziphatha esikhungweni sabo. Ukuvunyelwa kwesehlukaniso, ukuvimbela inzalo, ukukhipha isisu, nokuganwa kwezitabane kuqede ukholo kakhulu kangangoba imvula isiqale ukukhukhula inqwaba yamakholwa ngamabhande abo.

Qhubeka ukufunda

Izizathu Ezimbili Zokuba AmaKatolika

zithethelelwe nguThomas Blackshear II

 

AT isenzakalo samuva nje, umbhangqwana osemusha oshadile weSonto LikaMoya weza kimi wathi, “Ngenxa yemibhalo yakho, sesiphenduke amaKatolika.” Ngagcwala injabulo njengoba sangana, ngajabulela ukuthi lo mfowethu nodade kuKristu babezozwa amandla kanye nempilo Yakhe ngezindlela ezintsha nezijulile—ikakhulukazi ngamaSakramente esiVumo kanye neSidlo esiNgcwele.

Ngakho-ke, nazi izizathu ezimbili “ezingenangqondo” zokuthi kungani amaProthestani kufanele abe amaKhatholika.Qhubeka ukufunda

Ubufakazi Bomuntu Siqu


URembrandt van Rinj, 1631,  Umphostoli uPeter Kneeling 

ISIKHUMBUZO SE-ST. I-BRUNO 


MAYELANA
eminyakeni eyishumi nantathu edlule, mina nomkami, bobabili abangamaKatolika abazalwa, samenyelwa esontweni laseBaptist ngumngane wethu owayekade engumKatolika.

Sithathe inkonzo yangeSonto ekuseni. Lapho sifika, sahlaselwa ngokushesha yibo bonke imibhangqwana emisha. Kwakhanya kithi ngokungazelelwe ukuthi kanjani ezimbalwa abantu abasha lapho babebuyele esontweni lethu lamaKatolika.

Qhubeka ukufunda

Izintaba, Izintaba, Namathafa


Isithombe nguMichael Buehler


ISIKHUMBUZO SE-ST. UFRANCIS WASASISI
 


NGINE
 abafundi abaningi bamaProthestani. Omunye wabo ungibhalele mayelana nendatshana yakamuva Izimvu Zami Lizolazi Izwi Lami Esiphepho, futhi wabuza:

Lokhu kungishiya kuphi njengomProthestani?

 

UKUHLAZIYWA 

UJesu wathi uzokwakha iBandla Lakhe “edwaleni” —okusho ukuthi, uPetru — noma ngolimi lukaKristu lwesi-Aramu: “uKhefase”, okusho ukuthi “idwala”. Ngakho-ke, cabanga ngeSonto ngaleso sikhathi njengeNtaba.

Izintaba zandulela intaba, ngakho-ke ngicabanga ngazo ngokuthi "Ubhapathizo". Umuntu udlula eziNtabeni ukuze afinyelele eNtabeni.

Qhubeka ukufunda

Izimvu Zami Lizolazi Izwi Lami Esiphepho

 

 

 

Imikhakha emikhulu yomphakathi ididekile ngokuthi yini elungile nengalungile, futhi isemseni walabo abanamandla "okudala" umbono futhi bawuphoqelele kwabanye.  —I-POPE JOHN PAUL II, I-Cherry Creek State Park Homily, EDenver, eColorado, ngo-1993


AS
Ngibhale ku Amacilongo Esixwayiso! - Ingxenye V, kunesiphepho esikhulu esiza, futhi sesivele silapha. Isiphepho esikhulu se ukudideka. Njengoba uJesu asho, 

… Ihora liyeza, impela selifikile, lapho nizohlakazeka khona. (UJohn 16: 31) 

 

Qhubeka ukufunda