Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!

 

TO Ubungcwele Bakhe, uPapa Francis:

 

Baba oNgcwele othandekayo,

Ngaso sonke isikhathi sobufundisi balowo owandulela lowo, uSt.John Paul II, wayeqhubeka nokunxusa thina, intsha yeSonto, ukuba sibe “abalindi basekuseni ekuqaleni kwenkulungwane entsha yeminyaka.” [1]UPAPA JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (bheka u-21: 11-12)

… Abalindi abamemezela emhlabeni isizungu esisha sethemba, ubuzalwane nokuthula. —I-POPE JOHN PAUL II, ikheli le-Guanelli Youth Movement, ngo-Ephreli 20, 2002, www.v Vatican.va

Ukusuka e-Ukraine kuya eMadrid, ePeru kuya eCanada, wasibiza ukuthi sibe “ngabalingisi bezikhathi ezintsha” [2]UPAPA JOHN PAUL II, Umkhosi Wokwamukela, Isikhumulo Sezindiza Samazwe Ngamazwe saseMadrid-Baraja, ngoMeyi 3, 2003; www.fjp2.com ebheke ngqo ngaphambi kweSonto nomhlaba:

Basha abathandekayo, kukithi ukuba abe abalindi wasekuseni omemezela ukuza kwelanga ngubani onguKristu Ovukile! —I-POPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBaba Ongcwele kuNtsha Yomhlaba, I-XVII Usuku lwentsha lwezwe, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Owandulelayo ngaphambili uqhubeke nokuphakamisa le kholi yokucacisa:

Sinikwe amandla nguMoya, futhi sisebenzisa umbono ocebile wokholo, isizukulwane esisha samaKristu siyabizwa ukuba sisize ekwakheni umhlaba lapho isipho sikaNkulunkulu sempilo samukelwa, sihlonishwa futhi saziswa… Inkathi entsha lapho ithemba lisikhulula khona ekungabalulekeni, ukunganaki, nokuzithathela okubulala imiphefumulo yethu futhi kungcolise ubudlelwano bethu. Bathandekayo abasha, iNkosi inicela ukuba nibe njalo abaphurofethi yalesi sikhathi esisha… —I-POPE BENEDICT XVI, i-Homily, uSuku lweNtsha lweMhlaba, eSydney, e-Australia, ngoJulayi 20, 2008

Amagama esacelwa ngawo ukuthi “sibuke futhi sithandaze” nawo acaciswa:

Intsha izibonakalisile iRoma futhi okweBandla isipho esikhethekile sikaMoya kaNkulunkulu… angizange nginqikaze ukubacela ukuthi benze ukukhetha okuqinile kokholo nempilo futhi ngibanikeze umsebenzi omkhulu: ukuba babe “abalindi basekuseni” ekuqaleni kwenkulungwane entsha yeminyaka. —UPOPE JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9

Ngakho-ke, ukuba "seRoma kanye neSonto," kusho ukuthi kunikeze "ukulalela kwethu inkolelo" kwiNkambiso YamaKatolika. [3]isib. 2 Thes 2: 15 Ekuqapheni, asizange sicelwe ukuthi sihumushe “izibonakaliso zezikhathi” ngelensi yethu, kodwa ngeMagisterium yeSonto. Sililalele-ke izwi leNkambiso Engcwele ethwelwe phezu kwamaphiko kaMoya ngezikhathi eziqala ngabaPhostoli, oFata beSonto, imikhandlu, imibhalo yezimantshi kanye nomBhalo Ongcwele; silalelisise odokotela, abangcwele, nezimfihlakalo zeSonto. Okwe…

… Noma ngabe iSambulo sesivele siphelele, asizange senziwe sicace ngokuphelele; kusala okholweni lobuKristu kancane kancane ukukuqonda ngokugcwele ukubaluleka kwalo ngokuqhubeka kwamakhulu eminyaka. -Catechism weSonto LamaKatolika,n. 66

Okokugcina, simnake ngokucophelela futhi sizinikele kulowo osikhokhela ekushumayeleni okusha, "uMariya, inkanyezi ekhanyayo ememezela iLanga." [4]UPAPA JOHN PAUL II, Umhlangano Nabantu Abasha e Isizinda Sezindiza saseCuatro Vientos, eMadrid, eSpain; Meyi 3, 2003; www.v Vatican.va Ngakho-ke, Baba oNgcwele othandekayo, umi endaweni yethu “eMoyeni,” sifisa ukumemezela eBandleni esikubonile nesikubonile. Ngenjabulo nangokulangazela, simemeza ngokusuka ezinhliziyweni zethu sithi: “Uyeza! Uyeza! UJesu Kristu, oVukileyo, uza ngenkazimulo nangamandla! ”

Usuku lweNkosi luphezu kwethu. Sibizelwe ukuthi simemezele lezi zindaba ezinhle, ithemba elilele ngale kwalokho I-JPIIPondering 1umkhawulo weminyaka eyinkulungwane yesibili, uku…

… Babe ngabalindi abathembekile beVangeli, abalinde balungiselele ukufika koSuku olusha okunguKristu iNkosi. —UPOPE JOHN PAUL II, Umhlangano Nentsha, Meyi 5, 2002; www.v Vatican.va

… Sibhekisa amehlo ethu ekusaseni, silindele ngokuzethemba ukuntwela koSuku olusha… “Balindi, kuthiwani ngobusuku?” (Is. 21:11), bese sizwa impendulo: “Hark, abalindi bakho baphakamisa izwi labo, bahlabelela kanyekanye ngokujabula: ngokuba iso neso babona ukubuyela kweNkosi eSiyoni ”…. "Njengoba iminyaka eyinkulungwane yesithathu yeRedemption isondela, uNkulunkulu ulungiselela isikhathi esihle sentwasahlobo sobuKristu, futhi sesiyazibona izimpawu zabo zokuqala." Sengathi uMary, iNkanyezi yokusa, angasisiza ukuthi sisho ngentshiseko entsha ukuthi "yebo" wethu ohlelweni lukaBaba lwensindiso ukuze zonke izizwe nezilimi zibone inkazimulo yakhe. —UPOPE JOHN PAUL II, Message for World Mission Sunday, n. 9, Okthoba 24, 1999; www.v Vatican.va

 

USUKU LWEENKOSI: BABA BANDLA

Umuntu akakwazi ukukhuluma "ngosuku lweNkosi" ngaphandle kokudlula endaweni yesAmbulo abuyele "kudiphozi lokholo," emuva ekukhuleni kwalo eSontweni lokuqala. Ngoba Isiko eliphilayo leBandla lasuka kuKristu laya kubaPhostoli, lase lidlulela koFata beSonto kuyo yonke iminyaka.

Isiko elivela kubaphostoli liyathuthuka eSontweni, ngosizo lukaMoya oNgcwele. Kunokukhula ekuqondeni okungokoqobo namagama adluliswayo… Amazwi obaba abaNgcwele angubufakazi bokuba khona kwalesi Siko okunikeza impilo. -Umthethosisekelo we-Dogmatic on Divine Revelation, Dei Verbum, IVictoria II, Novemba 18, 1965

Ngeshwa, ubungcwele bakho, kusukela ezikhathini zakudala njengoba ngokungangabazeki uyazi, ukuhlubuka kusibekele ischoolology sikaYise kangangoba imfundiso yenkolo efanele ibilokhu ingekho. Ukuqembuka kwe Millenarianism ngezindlela zayo ezahlukahlukene "eziguquliwe" kuyaqhubeka ukuvela nanamuhla okuningi njengokuhlanekezelwa nokuqonda okungalungile loSuku lweNkosi kunqoba. Kepha imizamo emisha yezenkolo kanye nezambulo ezigunyazwe ngokwenkolo ziye zachitha ukuqonda okujulile nokufanelekile kwalokho okwakufundiswa ngoFata beSonto, njengoba bakuthola kubaPhostoli, ngaleyo ndlela balungisa ukungezwani okukhona eschatology. "Ngosuku lweNkosi," bafundisa:

… Lolu suku lwethu, oluboshwe ekuphumeni nasekushoneni kwelanga, luyisibonakaliso salolo suku olukhulu umjikelezo weminyaka eyinkulungwane uncike ngalo emikhawulweni yawo. —ULactantius, Obaba beSonto: I-Divine Institutes, iNcwadi VII, Isahluko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Futhi,

Bheka, uSuku lweNkosi luyakuba yiminyaka eyinkulungwane. —Ingxenye kaBarnaba, Obaba beBandla, Ch. 15

Wabamba udrako, inyoka yasendulo, onguDeveli noma uSathane, wayibopha iminyaka eyinkulungwane… ukuze ingasakwazi ukudukisa izizwe, ize iphele iminyaka eyinkulungwane. Emva kwalokhu, izokhululwa isikhashana… Ngabona nemiphefumulo yalabo aba… baphila futhi babusa noKristu iminyaka eyinkulungwane. (IsAm 20: 1-4)

AbaFata BeSonto bokuqala baqonda ukuthi uSuku lweNkosi lwaluyisikhathi esandisiwe njengoba lufanekiselwa inombolo “eyinkulungwane.” Badonse imfundiso yabo yoSuku lweNkosi ngokwengxenye kusuka “ezinsukwini eziyisithupha” zokudala. Njengoba uNkulunkulu ephumule ngosuku lwesikhombisa, bakholelwa ukuthi iSonto nalo lizoba "nokuphumula kwesabatha" njengoba uSt. Paul afundisa:

… Ukuphumula kwesabatha kusasele kwabantu bakaNkulunkulu. Futhi noma ngubani ongena ekuphumuleni kukaNkulunkulu, uphumula emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. (Heb 4: 9-10)

NgeNkosi usuku olulodwa lufana neminyaka eyinkulungwane, neminyaka eyinkulungwane injengosuku olulodwa. (2 Pt 3: 8)

Umqondo wokuthi uKristu uzobuya enyameni phakathi kwamadili amahle nobumnandi benyama futhi babusa umhlaba "iminyaka eyinkulungwane" engokoqobo yenqatshwa yiSonto lokuqala, kanye nezimo zalo eziguquliwe (iChiliasm, iMontanism, ubuMesiya bezwe, njll.). Lokho uBaba akufundisa empeleni bekukulindelwe kwe okungokomoya ukuvuselelwa kweBandla. Kungandulelwa ukwahlulelwa kwabaphilayo obekuzohlanza umhlaba futhi ekugcineni kulungiselele uMlobokazi kaKristu ukuhlangana Naye lapho ebuya ngenkazimulo ekugcineni kwesikhathi ekuvukeni kwabafileyo nasesahlulelweni sokugcina.  

Siyavuma ukuthi umbuso uthenjiswe wona emhlabeni, noma ungaphambi kwezulu, kuphela kwesinye isimo sokuphila; njengoba kuzoba ngemuva kovuko iminyaka eyinkulungwane edolobheni elakhiwe ngokwaphezulu nguNkulunkulu iJerusalema… Sithi lelidolobha lihlinzekwe nguNkulunkulu ukwamukela abangcwele ekuvukeni kwabo, nokubavuselela ngenala yabo bonke okungokomoya izibusiso, njengembuyiselo yalabo esidelele noma sabalahla… —UTertullian (155-240 AD), Ubaba weSonto laseNicene; U-Adversus Marcion, Ubaba ka-Ante-Nicene, Abashicileli bakaHenrickson, 1995, Vol. 3, kk. 342-343)

Saint_AugustineUdokotela weSonto uSt. Augustine waphakamisa, kanye nezinye izincazelo ezintathu, ukuthi isikhathi esinjalo "sesibusiso somoya" eSontweni singenzeka…

… Kube sengathi kuyinto efanelekile ukuthi abangcwele ngaleyo ndlela bajabulele uhlobo lokuphumula kweSabatha ngaleyo nkathi, ukuzilibazisa okungcwele emva kokusebenza kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha kusukela umuntu adalwa… iminyaka eyizinkulungwane, njengezinsuku eziyisithupha, uhlobo lwesabatha losuku lwesikhombisa eminyakeni eyinkulungwane eyalandela… Futhi lo mbono ubungeke uphikiswe, uma bekukholelwa ukuthi injabulo yabangcwele, kulelo Sabatha, kufanele kube ngokomoya, futhi kulandele ubukhona bukaNkulunkulu... —USt. U-Augustine waseHippo (354-430 AD; Udokotela weSonto), uDe Civitate Dei, Bk. XX, uCh. 7, iCatholic University of America Press

 

USUKU LWEENKOSI: IMAGISTERIUM

Le mfundiso yoFata BeSonto yaqiniswa kabusha yiMagisterium kwikhomishini yezenkolo ngo-1952 eyaphetha ngokuthi akuphikisani nenkolo yamaKatolika ukugcina…

… Ithemba lokunqoba okukhulu kukaKristu lapha emhlabeni ngaphambi kokuphela kokuphela kwezinto zonke. Isenzeko esinjalo asishiywanga ngaphandle, asinakwenzeka, akusikho konke okuqinisekile ukuthi ngeke kube khona isikhathi eside sobuKristu obunqobayo ngaphambi kokuphela.

Ukuziqhenya nge-millenarianism, baphetha ngokufanele:

Uma ngaphambi kwalesosiphelo kuzobakhona inkathi yobungcwele bokunqoba, isikhathi esithe xaxa noma esingaphansi, umphumela onjalo awuyikulethwa ukubonakala komuntu kaKristu eKhaya kodwa ngokusebenza kwalawo mandla okungcweliswa manje kusebenza, uMoya oNgcwele namaSakramente eBandla. -Imfundiso yeSonto LamaKatolika; njengoba kushiwo ku- Ukunqoba KoMbuso KaNkulunkulu Eminyakeni Eyinkulungwane Nesikhathi Sokuphelas, uMfu Joseph Iannuzzi, ikhasi 75-76

UPadre Martino Penasa ukhulume noMsgr. S. Garofalo (Consultant to the Congregation for the Cause of Saints) ngesisekelo esingokombhalo senkathi yokuthula yomlando nendawo yonke, ngokungafani neminyaka eyi-millenarianism. Msgr. uphakamise ukuthi udaba luthunyelwe ngqo kwiBandla leMfundiso Yokholo. UFr. UMartino ngaleyo ndlela wabuza lo mbuzo: “Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Ingabe inkathi entsha yempilo yobuKristu isondele? "). Ibamba ngaleso sikhathi, u-Cardinal Joseph Ratzinger uphendule, "La kutakaione è ancora aperta alla libera kukuruione, giacchè la Santa Sede non si è ancora pronounata in modo ufafanuzi":

Umbuzo usavulelekile ezingxoxweni zamahhala, njengoba i-Holy See ingakasho lutho oluzwakalayo kulokhu. -I-Il Segno del Soprannauturale, Udine, Italia, n. 30, k. 10, Ott. 1990; UFr. UMartino Penasa wethule lo mbuzo "wokubusa kwezigidi" kuKhadinali Ratzinger

Abefundisi besikhathi samanje abangazange bazilinganisele kwimfundiso yezenkolo bodwa, kepha bamukele umzimba ophelele wesambulo kanye nokuthuthuka kwezimfundiso eSontweni kusukela emibhalweni yezenkolo, ngaleyo ndlela baqhubekile nokukhanyisa i-eschaton. Njengoba uSt. Vincent waseLerins abhala:

I-StVincentofLerins.jpg… Uma kungavela omunye umbuzo omusha okunganikwanga sinqumo esinjalo, kufanele babhekise emibonweni yoFata abangcwele, yalabo okungenani, abathi, ngamunye ngesikhathi sakhe nasendaweni yakhe, basale ebunyeni besidlo nasenkolweni, bamukelwa njengamakhosi avunyelwe; futhi noma yini lezi ezingatholakala zithathwa, ngamqondo munye nangemvume eyodwa, lokhu kufanele kuthathwe njengemfundiso eyiqiniso neyamaKatolika yeSonto, ngaphandle kokungabaza noma ukudideka. -Okuvamile ka-434 AD, “For the Antiquity and Universality of the Catholic Faith Against the Profane Novelties of All Heresies”, uCh. 29, n. 77

Ngakho-ke, njengabalindi, sinake kakhulu labo abalandele imiyalo kaSt Vincent:

Isiqiniseko esibalulekile sesesigaba esiphakathi lapho abangcwele abavukile besesemhlabeni futhi bengazange bangene esigabeni sabo sokugcina, ngoba lesi ngesinye sezici zemfihlakalo yezinsuku zokugcina okumelwe zembulwe. —UKhadinali Jean Daniélou, SJ, isazi semfundiso yenkolo, Umlando Wokufundisa Kwasekuqaleni KwamaKristu Phambi Komkhandlu WaseNicea, I-1964, iphe. 377

Noma nini lapho oFata beSonto bekhuluma ngokuphumula kweSabatha noma inkathi yokuthula, ababikezeli ukubuya kukaJesu esenyameni, noma ukuphela komlando wesintu, kunalokho bagcizelela amandla oMoya oNgcwele okuguqula amasakramente enza iBandla lipheleliswe, ukuze uKristu amethule kuye njengomlobokazi ongenasici ekubuyeni kwakhe kokugcina. —IsAm. JL Iannuzzi, Ph.B., STB, M.Div., STL, STD, Ph.D., isazi semfundiso yenkolo, Ubukhazikhazi bendalo, k. 79

 

USUKU LWEENKOSI: IZIPHAKAMISO EZINGCWELE

Okubaluleke kakhulu, ubungcwele bakho, amazwi kaPetrine aye azwakala kulelo khulu leminyaka eledlule, aqala ngoLeo XIII futhi aphetha ngoPius XII noSt. John XXIII, abathandazela futhi baprofetha “isikhathi esisha sentwasahlobo” kanye ne "Pentekoste entsha" Isonto. Amazwi abo kanye nezenzo zabo kwakulungiselela inhlabathi yabo abazongena esikhundleni sabo ukuhola iSonto lingene eminyakeni eyinkulungwane entsha. Owandulelayo uthe, empeleni, umhlangano woMkhandlu Wesibili weVatican…

...lelungiselelwe, njengokungathi, futhi kuhlanganisa indlela ebheke ebunyeni besintu, okuyinto iyadingeka njengesisekelo esidingekayo, ukuze idolobha lasemhlabeni lilethwe ekufaneni kwalowo muzi wasezulwini lapho kubusa khona iqiniso, isisa ngumthetho, futhi ubukhulu bawo bukuphakade. —UPAPA ST. UJOHN XXIII, Ikheli Ekuvulweni Komkhandlu Wesibili WaseVatican, ngo-Okthoba 11, 1962; www.papalencyclicals.com

UJohn XXIII wayeqinisekisa ukuthi “iPhentekoste elisha” empeleni lizokwenza kube lula ukuhlanzwa kweSonto ukuze limenze “ongenasici” emhlanganweni “wamadolobha amabili”:

UKristu walithanda isonto futhi wazinikela ngenxa yakhe… ukuze azethule kuye ebukhazikhazini, engenabala noma mibimbi noma yini enjalo, ukuze abe ngcwele futhi angabi nasici… (Efe 5:25, 27)

Ngakho-ke, kunokubaluleka okungokwesiprofetho kokuthi kungani Ubungcwele Bakhe uJohn XXIII wakhetha amagama akhe:upapa-john-xxiii-01

Umsebenzi kaPapa John othobekile “ukulungiselela iNkosi abantu abaphelele,” ofana ncamashi nomsebenzi wombhabhadisi, ongumlandeli wakhe nokuthi uthatha igama lakhe kuye. Futhi akunakwenzeka ukuthi ucabange ukuphelela okuphakeme futhi okuyigugu kunalokho lokunqoba kokuthula kobuKristu, okuwukuthula enhliziyweni, ukuthula ngokuhleleka kwezenhlalo, empilweni, impilo kahle, ukuhloniphana nobuzwe bezizwe . —I-POPE ST. JOHN XXIII, Ukuthula KwamaKristu Wangempela, Disemba 23, 1959; www

Waprofetha ukuthi "Ukuhlinzekwa nguNkulunkulu kusiholela ohlelweni olusha lobudlelwano babantu," [5]—UPAPA ST. UJOHN XXIII, Ikheli Ekuvulweni Komkhandlu Wesibili WaseVatican, ngo-Okthoba 11, 1962; www.papalencyclicals.com kanye "nokuhlanganiswa kwaso sonke isintu kuKristu." [6]isib. UPAPA JOHN XXIII, Counselling for Seminarians, Januwari 28, 1960; www Le "nkathi yokuthula" noma kunjalo, bekungeke kube yiyo wokugcina ukuza kukaKristu ekupheleni kwesikhathi, [7]“Ekupheleni kwesikhathi uMbuso kaNkulunkulu uzofika usugcwele.” -CCC, n. 1060 kepha i- ukulungiselela:

Kwangathi ubulungiswa nokuthula kungavuma ekupheleni kwenkulungwane yesibili yeminyaka okusilungiselela ngokuza kukaKristu enkazimulweni. —UPOPE JOHN PAUL II, Homily, Edmonton Airport, Septhemba 17, 1984; www.v Vatican.va

Opapa bekhulu lama-20 benanela umthandazo kaKristu:

"Bazolizwa izwi lami, kube-yisibaya esisodwa nomalusi munye." Kwangathi uNkulunkulu… maduze angagcwalisa isiprofetho sakhe sokuguqula lo mbono oduduzayo wekusasa ube yiqiniso lamanje… Kungumsebenzi kaNkulunkulu ukuletha lokhu kujabula ihora nokwenza kwaziwe kubo bonke… Lapho ifika, kuzoba yisizotha ihora, inkulu ngemiphumela hhayi kuphela ekubuyiselweni kombuso kaKristu, kepha nasekuthuleni ... umhlaba. Sithandaza ngokuzimisela okukhulu, futhi sicela abanye ngokufanayo ukuthi bathandazele lokhu kuxolelana okufiswa umphakathi. —I-POPE PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi “Ekuthuleni KukaKristu eMbusweni wakhe”, Disemba 23, 1922

Ubunye bomhlaba buzoba njalo. Isithunzi somuntu ngeke samukelwe ngokomthetho kuphela kepha ngempumelelo. Ukungavikeleki kwempilo, kusuka esibelethweni kuya ekugugeni… Ukungalingani okungafanele kwezenhlalo kuzonqotshwa. Ubudlelwano phakathi kwabantu buzokuba nokuthula, bunengqondo futhi bube nobuzalwane. Nobugovu, noma ukuzikhukhumeza, noma ubumpofu… [ngeke] kuvimbele ukusungulwa kohlelo lomuntu lweqiniso, okuhle okuvamile, impucuko entsha. —I-POPE PAUL VI, Umlayezo we-Urbi et Orbi, Ngo-Ephreli 4th, i-1971

Oopapa abakhulumi ngokuseduze futhi ukuza okucacile koMbuso kaNkulunkulu, okungaba wukusuka “enkambisweni ephilayo” yeSonto evezwe ngokusobala ngoFata beSonto Lokuqala. Esikhundleni salokho, bakhuluma ngeminyaka ezayo yesikhashana Indawo lapho kuhlala khona "inkululeko yokuzikhethela" nokuzikhethela komuntu, kepha uMoya oNgcwele uyanqoba ngaphakathi nangeSonto. Silalele lapho obengaphambi kwakho ecacisa ukuthi "ukuza kukaJesu okokugcina," umyalezo kaSt. Faustina we-Divine Mercy ekugcineni osilungiselela khona, awusondele:

Uma umuntu ethatha lesi sitatimende ngomqondo wokulandelana kwezikhathi, njengomyalo wokuzilungiselela, kunjengokungathi, ngokushesha ukuza kwesibili, kungaba ngamanga. —UPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya Kwezwe, Ukuxoxisana noPeter Seewald, ikhasi. 180-181

Kunalokho,

satan-umusajpiiIsikhathi sesifikile lapho umlayezo we-Divine Mercy ukwazi ukugcwalisa izinhliziyo ngethemba futhi ube yinhlansi yempucuko entsha: impucuko yothando. —UPOPE JOHN PAUL II, eHomily, eKrakow, ePoland, ngo-Agasti 18, 2002; www.v Vatican.va

Ngempela, abalandela uPetru banabo iqinisiwe imfundiso yenkolo yanconywa ngoFata ukuthi ukusa woSuku lweNkosi kuletha ukugcwaliseka kwaleyo miBhalo okusamele ifinyelele ekuphothulweni kwayo “esikhathini esiphelele,” ikakhulukazi ekusabalalisweni kweVangeli kuze kube semikhawulweni yomhlaba.

ISonto Weminyaka Eyinkulungwane kumele sibe nokwazi okwengeziwe kokuba uMbuso kaNkulunkulu esigabeni sokuqala. —I-POPE JOHN PAUL II, L'Osservatore Romano, IsiNgisi Edition, Ephreli 25, 1988

ISonto lamaKatolika, elingumbuso kaKristu emhlabeni, kulindeleke ukuba lisatshalaliswe phakathi kwabo bonke abantu nezizwe zonke… —I-POPE PIUS XI, Ama-Quas Primas, I-Encyclical, n. 12, Disemba 11, 1925; cf. Math 24:14

Kungesikhathi lapho “umhlaba uyakugcwala ukumazi uJehova" [8]U-Isaya 11: 9, waphawula uPapa St. Piux X, ukuthi kuzogcwaliseka ngaphakathi komlando “ukuphumula kwesabatha” uBaba beSonto abakhuluma ngakho — “usuku lwesikhombisa” noma “usuku lweNkosi.”

Hawu! lapho kuwo wonke amadolobha nezigodi umthetho weNkosi ugcinwa ngokwethembeka, lapho kuhlonishwa izinto ezingcwele, lapho i AmaSakramente zivamile, futhi izimiso zempilo yobuKrestu zigcwaliseka, ngokuqinisekile ngeke sisaba khona isidingo sokuthi sisebenze ngokuqhubekayo ukubona zonke izinto zibuyiselwa kuKristu… Futhi emva kwalokho? Ekugcineni, kuzocaca kubo bonke ukuthi iSonto, njengalokhu lasungulwa nguKristu, kumele lithokozele inkululeko ephelele futhi lizimele kulo lonke igunya langaphandle… “Uyophula amakhanda ezitha zakhe,” ukuze bonke bazi “ukuthi uNkulunkulu uyinkosi yomhlaba wonke,” “ukuze abezizwe bazi ukuthi bangamadoda.” Konke lokhu, Bazalwane Abahloniphekile, Siyakukholelwa futhi sikulindele ngokukholwa okungenakunyakaziswa. —UPAPPI PIUS X, E Supremi, Encyclical "Ekubuyisweni Kwezinto Zonke", n. 14, 6-7

So, isibusiso esabikezelwa ngokungangabazeki sisho isikhathi soMbuso Wakhe... Labo abona uJohane, umfundi weNkosi, [basitshele] ukuthi bezwe kuye ukuthi iNkosi ifundise kanjani futhi ikhuluma kanjani ngalezi zikhathi… —St. U-Irenaeus waseLyons, uBaba weSonto (140- 202 AD); Ama-Adersus Haereses, U-Irenaeus waseLyons, V.33.3.4, Obaba beBandla, Ukushicilelwa kweCIMA

UJohn Paul II usikhumbuze ukuthi lo msebenzi lapho “ivangeli lombuso kufanele lishunyayelwe emhlabeni wonke" [9]I-Matt 24: 14 kusamele kufinyelele ekugcwalisekeni kwayo:

Umsebenzi kaKristu uMhlengi, ophathiswe iSonto, usekude kakhulu ukuba uphothulwe. Njengoba iminyaka eyinkulungwane yesibili ngemuva kokuza kukaKrestu ifinyelela esiphethweni, umbono jikelele wohlanga lwesintu ukhombisa ukuthi lo msebenzi usaqala nokuthi kufanele sizinikele ngenhliziyo yethu yonke emsebenzini wawo. —I-POPE JOHN PAUL II, I-Redemptoris Mission,n. 1

Ngakho-ke, “inkathi entsha,” “inkathi yokuthula” noma “iminyaka eyinkulungwane yesithathu” yobuKristu, kusho uJohn Paul II, ayilona ithuba “lokungena emkhakheni omusha weminyaka eyizinkulungwane”…

… Nesilingo sokubikezela ushintsho olukhulu kulo empilweni yomphakathi wonke kanye umabhebhanazonke umuntu ngamunye. Impilo yabantu isazoqhubeka, abantu bazoqhubeka nokufunda ngempumelelo kanye nokwehluleka, izikhathi zodumo nezigaba zokuwohloka, futhi noKristu iNkosi yethu ngaso sonke isikhathi, uyoba ukuphela komsindiso. —I-POPE JOHN PAUL II, Ingqungquthela Kazwelonke Yababhishobhi, Januwari 29, 1996; www.v Vatican.va

Uthe iSonto lenkulungwane yesithathu yeminyaka, lizohlala liyiSonto “loMthendeleko nokuPhendulwa,” [10]qhathanisa L'Osservatore Romano, IsiNgisi Edition, Ephreli 25, 1988 amaSakramente, aphethe uphawu lohlelo lwesikhashana, futhi azoqhubeka abe “ngumthombo nengqungquthela” yempilo yobuKrestu kuze kube sekupheleni komlando wesintu. [11]"Imiyalo Engcwele yisakramente lapho umsebenzi othunywe nguKristu kubaphostoli bakhe uqhubeka nokusetshenziswa eSontweni kuze kube sekupheleni kwesikhathi." -CCC, 1536

Ngoba iNkosi isitshele ukuthi iSonto lizohlala lihlupheka, ngezindlela ezahlukahlukene, kuze kube sekupheleni komhlaba. —UPOPE BENEDICT XVI, Ingxoxo Nezintatheli ezazindiza ePortugal, ngoMeyi 11, 2010

Futhi-ke, ukuphakama kobungcwele iSonto elizofinyelela kulo ezikhathini ezizayo uqobo kukodwa kungubufakazi ezizweni zonke:

… Leli vangeli lombuso lizoshunyayelwa emhlabeni wonke njengobufakazi ezizweni zonke, khona-ke ukuphela kuyofika. (Math. 24:14)

Ngalesi sizathu, uMvangeli ufundisa — futhi njengoba kuqinisekiswa oFata beSonto Lokuqala — uyeza ngemuva “inkathi yokuthula” ekupheleni “kosuku lwesikhombisa.”

Lapho kuphela iminyaka eyinkulungwane, uSathane uyokhululwa etilongweni lakhe. Uzophuma ayodukisa izizwe emagumbini amane omhlaba, uGogi noMagogi, ukuze abaqoqele impi… (IsAm 20: 7-8)

Umuntu phakathi kwethu ogama lakhe linguJohane, omunye wabaPhostoli bakaKristu, wemukela futhi wabikezela ukuthi abalandeli bakaKristu bazohlala eJerusalema iminyaka eyinkulungwane, nokuthi emva kwalokho ukuvuka kanye nokwahlulelwa kwaphakade futhi ngamafuphi. —St. UJustin Martyr, Ingxoxo noTrypho, Ch. 81, Obaba beBandla, Amagugu ObuKristu

Ukwahlulelwa kokugcina ngaleyo ndlela kungenisa "usuku lwesishiyagalombili" nolungunaphakade lweSonto.

… Lapho iNdodana yaKhe izofika izobhubhisa isikhathi somuntu ongenamthetho futhi yahlulele abangamhloniphi uNkulunkulu, futhi iguqule ilanga nenyanga nezinkanyezi — khona-ke izophumula ngosuku lwesikhombisa… ngemuva enikeza ukuphumula kuzo zonke izinto, ngizokwenza ukuqala kosuku lwesishiyagalombili, okungukuthi, ukuqala komunye umhlaba. -Incwadi kaBarnaba (70-79 AD), eyabhalwa nguyise Weminyaka Eyesibili Yabaphostoli

Ngakho-ke, Baba oNgcwele othandekayo, kusobala ukuthi iSonto, kusukela ekuqaleni kuze kube manje, lifundise ngenkathi entsha yokuthula emva UKUKHULA EMHLABENIlezi zikhathi zosizi, "isikhathi somuntu ongenamthetho," esikholwa ukuthi siyiso eduze. Ngempela, njengabalindi, sizizwa siphoqelekile ukumemezela, hhayi kuphela ukusa, kodwa isixwayiso ukuthi phakathi kwamabili kuza kuqala nokuthi, ngokwamazwi kaPius X, “kungenzeka kube sekukhona emhlabeni" iNdodana Yokubhubha "lowo uMphostoli akhuluma ngaye.” [12]UPAPA ST. I-PIUS X, E Supremi, Encyclical Ekubuyiselweni Kwazo Zonke Izinto kuChrist, n. 3, 5; Okthoba 4, 1903 Njengoba iMagisterium ifundisa, ngaphambi "kovuko lokuqala," [13]isib. IsAm 20:5 njengoba uMvangeli ayebiza kanjalo, iSonto kumele lidlule kuMdlandla wakhe…

… Lapho izolandela iNkosi yayo ekufeni nasekuvukeni kwayo. -CCC,n.677

“Ongenamthetho” akalona igama lokugcina ezikhathini zethu. Futhi, ukuphendukela enkambisweni Engcwele:

U-St. Thomas no-St John Chrysostom bachaza amagama la quin Dominus Jesus destruet illustre adventus sui (“INkosi uJesu eyombhubhisa ngokukhazimula kokuza kwayo”) ngomqondo wokuthi uKristu uzoshaya umphikukristu ngokumkhazimulisa ngokukhazimula okuzoba njengebika nesibonakaliso sokuza kwakhe kwesibili… enegunya buka, futhi okubonakala kuvumelana kakhulu noMbhalo oNgcwele, ukuthi, emva kokuwa komphik 'ukristu, iSonto lamaKhatholika lizophinda lingene esikhathini sokuchuma nokunqoba. -Ukuphela Kwezwe Lamanje Nezimfihlakalo Zempilo Yesikhathi Esizayo, UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), k. 56-57; ISophia Institute Press

Ekugcineni kungenzeka ukuthi amanxeba ethu amaningi aphulukiswe futhi bonke ubulungiswa buphume futhi ngethemba lokubuyiselwa kwegunya; ukuthi ubukhazikhazi bokuthula buvuselelwe, bese kwehla izinkemba nezingalo lapho bonke abantu bevuma umbuso kaKristu futhi belalela izwi Lakhe ngokuzithandela, futhi zonke izilimi zizovuma ukuthi iNkosi uJesu isenkazimulweni kaBaba. —UPOPE LEO XIII, Ukungcweliselwa i-Sacred Heart, ngoMeyi 1899

Omuhle uzobulawelwa ukholo; uBaba oNgcwele uzoba nokuhlupheka okuningi; izizwe ezahlukahlukene zizobhujiswa. Ekugcineni, Inhliziyo Yami Engumsulwa izonqoba. UBaba oNgcwele uzongcwelisela iRussia kimi, futhi uzoguqulwa, kunikezwe isikhathi sokuthula emhlabeni. -Nkosikazi wethu waseFatima, Umyalezo kaFatima, www.v Vatican.va

 

USUKU LWEENKOSI: UMARIYA NEZIMFIHLO

Kulomlindo wasebusuku, Baba oNgcwele othandekayo (okuwumsebenzi omkhulu ngempela), siyaduduzeka futhi sisekelwa ukukhanya kweNkanyezi yokusa, UMaria Stella, iNcasakazi uMariya Ozibusise kakhulu ememezela ukusa nokuza koSuku lweNkosi ngokuzimisela kukaNkulunkulu.

Owethu_uFatimaUMario Luigi Cardinal Ciappi, isazi senkolo kapapa sikaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, noJohn Paul II, babhale:

Yebo, isimangaliso sathenjiswa eFatima, isimangaliso esikhulu kunazo zonke emlandweni womhlaba, kwesesibili kuphela ovukweni. Futhi leso simangaliso siyoba isikhathi sokuthula esingakaze sinikezwe ngaphambili emhlabeni. —Okthoba 9, 1994, Ikhathekthi Yomndeni WabaPhostoli, iphe. I-35

Njengoba uMariya eyisibuko seBandla futhi ngendlela efanayo, siyabona kuyena-ke, indima efanayo uJohn XXIII aphefumulelwa ukuba ayibambe — okungukuthi, “ukulungisa indlela yeNkosi”:

… Umyalezo weNkosikazi Yethu kaFatima ungowomama, futhi unamandla futhi unquma. Kuzwakala njengoJohane uMbhapathizi ekhuluma osebeni lweJordani. —UPOPE JOHN PAUL II, Homily, I-L'Osservatore Romano, Uhlelo lwesiNgisi, Meyi 17, 1982

Futhi umyalezo kaJohn the Baptist wawuthi:

Lesi yisikhathi sokugcwaliseka, futhi umbuso kaNkulunkulu useduze; phenduka, ukholwe yivangeli. (UMarku 1:15)

Indima kaMama kaNkulunkulu ezikhathini zethu akuyona eyokumemezela ukusa kuphela; uyena uqobo embethe ukusa, "Usuku olusha okunguKristu iNkosi." [14]UPAPA JOHN PAUL II, Ekhuluma Nentsha, Isiqhingi saseIschia, ngoMeyi 5, 2001; www.v Vatican.va

Kwabonakala isibonakaliso esikhulu ezulwini, owesifazane embethe ilanga… (IsAm 12: 1)

Usimema, zingane zakhe, ngokuzinikezela kuye, ukuze nathi sembathiswe uJesu “ukukhanya komhlaba”Ukuze ubeusawoti womhlaba.”Ngakho-ke, uJohn Paul II wathi:

Wena kuzoba ngukuqala kosuku olusha, uma kungabaphathi Bokuphila, okunguKristu! —UPOPE JOHN PAUL II, Ekhuluma Nentsha Yebizo Lwabaphostoli, eLima Peru, ngoMeyi 15, 1988; www.v Vatican.va

UMkhandlu Wesibili WaseVatican ngokwesiprofetho wancenga futhi wamukela uMoya oNgcwele, lo nkathi kaMarian ebesilungiselela yona, sengathi iSonto manje selihlangene “egumbini eliphezulu.” Ngo “fiat” kaMariya namandla kaMoya oNgcwele, UJesu wangena emhlabeni. Manje, "owesifazane ogqoke ilanga" ulungiselela iSonto ukubuya kukaKristu ngo ukwakha ezinganeni zakhe amandla afanayo okumnika “i-fiat” ukuze, kule nkathi yokugcina, uMoya oNgcwele usibekele iSonto “ngePentekoste elisha”. Njengabalindi, ngaleyo ndlela singasho ngentokozo ukuthi izibuko laseMarian nokunxusa kukaMoya oNgcwele ngempela kulungiselela iSonto ngoSuku lweNkosi. Ngakho-ke iParousia yandulelwa ukuthululwa okunamandla kokuvuselelwa.

Ngokuthobeka sinxusa uMoya oNgcwele, oPhelelisiwe, ukuze “ngomusa anikeze iSonto izipho zobunye nokuthula,” futhi avuselele ubuso bomhlaba ngokuthululwa kabusha kothando Lwakhe lokusindiswa kwabo bonke. —UPOPE BENEDICT XV, I-Pacem Dei Munus Pulcherrimum, NgoMeyi 23, 1920

Ukuza kukaMoya oNgcwele ngoMariya, "uMlamuleli" [15]qhathanisa CCC,n. 969 of grace, kusiza umlilo wokuhlanza olungiselela uMlobokazi kaKristu ukwamukela uJesu ekupheleni kwesikhathi. Lokho kusho ukuthi, Ukuza Kwesibili KukaJesu kuyaqala ngaphakathi eSontweni (njengoba ukufika Kwakhe kokuqala kwaqala esibelethweni sikaMariya) aze eze ngenkazimulo enyameni yakhe evukile ekupheleni komlando wesintu.

Ngokuqinisekile i-Annunciation ingumzuzu ophelile wokholo lukaMariya ekulindeni kwakhe uKristu, kodwa kunjalo futhi kuyiphuzu lokusuka kulo lonke “uhambo isimemezelo_albaningakuNkulunkulu ”kuyaqala. —UPOPE JOHN PAUL II, I-Redemptoris Mater, n. 14; www.v Vatican.va

Kanjalo futhi, “inkathi yokuthula” ingumzuzu wokugcina okholweni lweSonto ekulindeni kwakhe uKristu, kodwa futhi kuyindawo yokuya eMkhosini Womshado waphakade.

Sengathi [uMary] angaqhubeka nokuqinisa imithandazo yethu ngamavoti akhe, ukuze, phakathi kwakho konke ukucindezela nobunzima bezizwe, lezo zimiso zaphezulu zivuselelwe ngenjabulo nguMoya oNgcwele, owabikezelwa emazwini kaDavide: “ Thumela uMoya wakho, ziyakudalwa, uvuselele ubuso bomhlaba ”(IHu. Ciii., 30). —UPOPE LEO XIII, IDivinum Illud Munus,n. 14

Ngakho-ke, asikwazi ukwehluleka ukulalela izingane zikaMariya, uNkulunkulu azikhulisile kulezi zikhathi — labo bantu abayimfihlakalo abathi, ngokuhambisana neNkambiso Engcwele, balungiselela iSonto ngokwesiprofetho ngalezo “zinqubo zaphezulu”… amazwi anjengoVenerable Conchita Cabrera de I-Armida:

Isikhathi sesifikile sokuphakamisa uMoya oNgcwele emhlabeni... Ngifisa ukuthi le nkathi yokugcina ingcweliswe ngendlela ekhetheke kakhulu kuloMoya oNgcwele… Yithuba lakhe, kuyisikhathi sakhe, kungukunqoba kothando eBandleni Lami, endaweni yonke. -Kusuka kwizambulo kuya kuConchita; UConchita: IDayari kaMoya kaMoya, ikhasi. 195-196; UFr. UMarie-Michel Philipon

UJohn Paul II uchaze lokhu “kunqoba kothando” eSontweni njenge…

… Ubungcwele “obusha nobungcwele” lapho uMoya oNgcwele ufisa ukucebisa amaKrestu ekuthomeni kwenkulungwane yesithathu yeminyaka, ukuze enze uKristu abe yinhliziyo yomhlaba. —I-POPE JOHN PAUL II, I-L'Osservatore Romano, Uhlelo lwesiNgisi, Julayi 9, 1997

ICatechism of the Catholic Church isinika ukukhanya okwengeziwe nge nature lobo “bungcwele”:

… “Esikhathini sokuphela” uMoya weNkosi uyovuselela izinhliziyo zabantu, kuqoshwa umthetho omusha kuzo. Uyoqoqa futhi abuyisane nabantu abahlakazekile nabahlukene phakathi; uzoguqula indalo yokuqala, futhi uNkulunkulu uzohlala lapho nabantu ngokuthula. -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 715

"Umthetho omusha" obhalwe ezinhliziyweni zethu ngoBhaphathizo uzofika, kusho uJohn Paul II, ngendlela "entsha futhi yaphezulu". UJesu noMariya bavezela iNceku kaNkulunkulu uLuisa Piccarreta ukuthi lobu bungcwele obusha obuza eSontweni buqukethe "ukuhlala ngentando yaphezulu":

Ah ndodakazi yami, lesi sidalwa sihlala sigijimisana kakhulu nokubi. Mangaki amacebo wencithakalo abalungiselela! Bazofinyelela kude ukuze bazikhandlele ebubini. Kepha ngenkathi bematasa ngokuhamba indlela yabo, Ngizohlala mathupha ngokugcwaliswa kanye nokugcwaliseka Kwami I-Fiat Voluntas Tua  (“Intando yakho mayenziwe”) ukuze Intando Yami ibuse emhlabeni — kodwa ngendlela entsha sha. Ah yebo, ngifuna lb-iso2ngixakeke indoda Othandweni! Ngakho-ke, lalelisisa. Ngifuna nawe silungiselele leNkathi Yothando lwasezulwini nesibhakabhaka… —UJesu waya Encekwini KaNkulunkulu, uLuisa Piccarreta, Imibhalo Yesandla, Feb 8th, 1921; kucashunwe kusuka Ubukhazikhazi bendalo, UMfu Joseph Iannuzzi, ikhasi 80

Kungukungcweliswa okungakaziwa, futhi engizokwenza kwaziwe, okuzobeka umhlobiso wokugcina, omuhle kakhulu futhi ogqamile phakathi kwazo zonke ezinye izinto ezingcwele, futhi kuzoba ngumqhele nokupheleliswa kwazo zonke ezinye izindawo ezingcwele. —Ibhid. 118

“Ngakho-ke,“ ukuphumula kwesabatha, ”kuxhumene ngokwangempela ne-“ Ntando Yaphezulu. ” Ngamandla kaMoya oNgcwele, uNkulunkulu afisa ukuwuthululela phezu kweSonto elisele, uzokwazi ukuphila fiat kaMariya okwenziwa kuye intando kaBaba “emhlabeni njengasezulwini.”UJesu uxhumanisa“ ukuphumula ”kwethu“ nejoka ”lentando kaNkulunkulu:

Wozani kimi, nonke nina enikhatheleyo nenisindwayo, ngizoniphumuza. Bekani ijoka lami phezu kwenu, futhi funda kimi… (Mat 11:28)

Ngokuphathelene "nokuphumula kwesabatha," uSt. Paul uthi "labo ababethole izindaba ezinhle ngaphambili abangenanga [kokunye] ngenxa yokungalaleli…." [16]I-Heb 4: 6 Kungu “yebo” wethu kuNkulunkulu, ukulalela kwethu intando yaphezulu nokuphila “ngendlela entsha” yobungcwele, lokho kuwuphawu lwenkathi ezayo futhi okuzoba ngufakazi oyiqiniso wobuKristu phambi kwezizwe zempilo uMhlengi.

Ngokulalela Kwakhe waletha ukuhlengwa. - UMkhandlu Wesibili WaseVatican, Lumen Gentium,n. 3

Yile ndlela okufanele siqonde ngayo amazwi kaSt. “Babusa noKristu iminyaka eyinkulungwane”[17]I-Rev 20: 4 - hhayi Naye enyameni Yakhe ekhazinyulisiwe, kepha Naye kuYe ukulalela.

Isenzo sikaKristu sokuhlenga asizibuyisanga ngokwaso zonke izinto, simane senza umsebenzi wokuhlengahlengiswa waba khona, saqala ukuhlengwa kwethu. Njengoba bonke abantu behlanganyela ekungalalelini kuka-Adamu, ngakho-ke bonke abantu kumele babambe iqhaza ekulaleleni uKristu entandweni kaBaba. Ukuhlengwa kuzophelela kuphela lapho bonke abantu behlanganyela ekulaleleni kwakhe. —Fr. UWalter Ciszek, Uyangihola, ikhasi. 116-117

Ngakho-ke, “ukuphumula kwesabatha”…

… Ufana nomgwaqo esihamba kuwo kusuka okokuqala kufika ekugcineni. Kokuqala, uKristu waba ukuhlengwa kwethu; ekugcineni, uzobonakala njengokuphila kwethu; kulokhu okuzayo okuphakathi, ungukuphumula nenduduzo yethu.…. Ekuzeni kwakhe kokuqala, iNkosi yethu yeza isenyameni yethu nasebuthakathakeni bethu; kulokhu kungena okuphakathi uza ngomoya nangamandla; ekufikeni kokugcina uzobonakala enkazimulweni nasebukhosini… —USt. UBernard, Imfundo yamahora, Vol I, k. 169

Lokhu “kuphumula kwesabatha,” amanothi owandulelayo, yindlela efanelekile yokuqonda ukuvuselelwa kweSonto elilindelwe oFata Abangcwele:

Ngenkathi abantu bake bakhuluma ngokuza kuka-Kristu kabili-kanye eBetlehema futhi ekugcineni kwesikhathi — uSanta Bernard waseClairvaux wakhuluma ngo adventus Medius, ukuza okuphakathi, ngenxa yokuthi uvuselela ngezikhathi ezithile ukungenelela kwakhe emlandweni. Ngikholwa ukuthi ukwehluka kukaBernard kushaya inothi elilungile. Asikwazi ukubeka phansi phansi lapho umhlaba uzophela. UKristu uqobo uthi akekho owaziyo ihora, ngisho neNdodana. Kepha kufanele ngaso sonke isikhathi sime ekusondeleni kokuza kwakhe, kunjengokungathi-futhi kumele siqiniseke, ikakhulukazi phakathi kosizi, ukuthi useduze. —I-POPE BENEDICT XVI, Ukukhanya Kwezwe, k. 182-183, Ingxoxo noPeter Seewald

Ngakho-ke, Baba oNgcwele othandekayo, kude nendlela eguquliwe noma eguquliwe yeminyaka eyinkulungwane, uSuku lweNkosi luqala futhi UPapaEraihambisana ne- ukuza koMbuso kaNkulunkulu, umbuso kaJesu womhlaba wonke ezinhliziyweni zabathembekile:

… Nsuku zonke emthandazweni kaBaba Wethu sicela iNkosi: “Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini” (Math 6:10)…. siyabona ukuthi “izulu” kulapho intando kaNkulunkulu yenziwa khona, nokuthi “umhlaba” uba “yizulu” —eyi, indawo yobukhona bothando, ubuhle, iqiniso nebuhle bukaNkulunkulu — kuphela uma emhlabeni intando kaNkulunkulu yenziwe. —UPOPE BENEDICT XVI, Izethameli Ezijwayelekile, ngoFebhuwari 1, 2012, eVatican City

Bantu abasha beminyaka eyinkulungwane entsha ... Ngale ndlela uzothola ukuthi ngokulandela intando kaNkulunkulu kuphela lapho singaba khona ukukhanya komhlaba nosawoti womhlaba! Leli qiniso eliphakeme nelifuna ngenkani lingaqondakala kuphela futhi lihlale emoyeni wokuthandaza njalo. Le yimfihlo, uma sifuna ukungena futhi sihlale entandweni kaNkulunkulu. —UPOPE JOHN PAUL II, Ebhekise ku-Youth of Rome, Mashi 21, 2002; www.v Vatican.va

Ngomqondo wobumbano, imfundiso yenkolo eyimfihlakalo kaSt. Umzimba kaKristu, udlula ezigabeni ezahlukahlukene ze ukukhanya futhi inhlambuluko kuwo wonke amakhulu eminyaka, sekuzongena kokuphakeme ukuvumelana isimo (Isipho Sokuphila Ngentando Yaphezulu) esilungisa indlela yokubuyela kokugcina kukaJesu enyameni yakhe ekhazinyulisiwe.

Ngokuphawulekayo, ngo-2012, isazi semfundiso yenkolo uMfu Joseph L. Iannuzzi wethula incwadi yobudokotela yokuqala emibhalweni kaLuisa ePontifical University of Rome, futhi ngokwezobuchwepheshe wachaza ukuvumelana kwabo neMikhandlu Yesonto, kanye nemfundiso yenkolo yezobupristi, yezemfundo neye-ressourcement. Isiqu sakhe sathola izimvume zokuvunywa kweYunivesithi yaseVatican kanye nokuvunyelwa kwezenkolo. Kungabonakala ukuthi nalokhu "kuyisibonakaliso sezikhathi," njengoba uJesu embulela uLuisa:

Isikhathi lapho le mibhalo izokwaziswa ngaso sihlobene futhi sincike esimweni semiphefumulo efisa ukuthola okuhle okukhulu kangaka, kanye nasemzameni walabo okumele bazikhandle ekubeni ngabaphathi bompondo ngokunikela umhlatshelo wokwazisa esikhathini esisha sokuthula… —UJesu waya eLuisa, Isipho Sokuphila Intando Yaphezulu emibhalweni kaLuisa Piccarreta, n. 1.11.6, uMfu Joseph Iannuzzi

 

UYEZA!

Sengiphetha, Baba oNgcwele othandekayo, sifisa ukwazisa iBandla lonke lokusa okuzayo, okuyi “Ukukhanya” lokuza kwe Ukuphuma kwelangaUJesu ngamandla nenkazimulo. Kungukuza okuzohlakaza ubumnyama kulawa makhulu ethu eminyaka bese kungenisa inkathi entsha… ngendlela nje imijondolo yokuqala yokusa eqeda ngayo ukwethuka kobusuku ngaphambi kokuthi iLanga uqobo ligqame emkhathizwe. Ngifisa ukumemeza futhi: UJesu uyeza! Uyeza! USt Paul wabhala:

… Khona-ke kuyokwembulwa omubi iNkosi uJesu eyombulala kanye umoya (pneuma) yomlomo wakhe; abhubhise ngokukhazimula kokuza kwakhe… (2 Thes. 2: 8; Douay Rheims)

UMgibeli wehhashi elimhlophe wandulelwa “nguMoya” othunyelwa nguJesu “ngomlomo wakhe” futhi oqeda ukubusa kukaMphikukristu. Kungukunqoba kwenhliziyo engenasici, ukuchobozwa kwekhanda likadrako, nokungeniswa kokubusa koMbuso kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabangcwele baKhe. Njengoba iNkosi yethu yembulela uSt. Margaret Mary:

Lokhu kuzinikela [eNhliziyweni Engcwele} bekungumzamo wokugcina wothando lwaKhe azolunika abantu kule minyaka yokugcina, ukuze abakhiphe embusweni kaSathane, ayefisa ukuwuchitha, ngaleyo ndlela abangenise inkululeko emnandi yokubusa kothando Lwakhe, ayefisa ukuyibuyisa ezinhliziyweni zabo bonke labo okufanele bakwamukele lokhu kuzinikela.-UMargaret Mary,www.smegwebazine.com

Ngakho-ke, ngemibono yeNtombikazi uMariya, umlayezo Wesihe Saphezulu, uMkhandlu Wesibili weVatican, ukunxenxelwa kwentsha enqabeni yokulinda, kanye "nezimpawu zezikhathi" ezimangazayo neziphazamisayo ezenzeka nsuku zonke ezweni lethu "ukuhlubuka" ”Kuyinto ebaluleke kunazo zonke, [18]"Ukuhlubuka, ukulahleka kokholo, kusakazeka emhlabeni wonke nasezingeni eliphakeme kakhulu eSontweni. ” —UPOPE PAUL VI, Ikheli ngeSikhumbuzo Saminyaka Engamashumi Amashumi Amathandathu Sokubonakala Kwe-Fatima, ngo-Okthoba 13, 1977 siyaphinda futhi Baba othandekayo oNgcwele: Uyeza.

Ngokusho kweNkosi, isikhathi samanje yisikhathi sikaMoya nesokufakaza, kodwa futhi nesikhathi esisagcwele “usizi” nokulingwa kobubi okungalisindisi iSonto futhi kungenisa izingqinamba zezinsuku zokugcina. Yisikhathi sokulinda nokubuka.  -CCC, 672

Kakade, “ukukhanya kokuza Kwakhe” noma “ukusa” sekuyakhuphuka ezinhliziyweni zensali ebekelwe, futhi elungiselelwe nguMama Wethu. Ngakho-ke, naye, sibheke futhi silindele "ukuqulwa kwecala lokugcina" kwalesi sikhathi esizoletha uSuku lweNkosi.

Manje sesimi lapho sibhekene nengxabano enkulu yomlando esidlule kuyo isintu. Angicabangi ukuthi imibuthano ebanzi yomphakathi waseMelika noma imibuthano ebanzi yomphakathi wamaKrestu iyakubona lokhu ngokugcwele. Manje sibhekene nengxabano yokugcina phakathi kweBandla nabamelene neBandla, leVangeli kanye ne-anti-Gospel. Lokhu kungqubuzana kuphakathi kwezinhlelo zikaNkulunkulu. Kuyicala okumele iSonto lonke lilithathe. —Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), e-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Agasti 13, 1976

Ngiyabonga, Baba oNgcwele othandekayo, ngofakazi wakho oyiqiniso, uthando lukaJesu oluqhakazile, kanye no "yebo" wakho wokuhola iBarque of Peter aye eMnyakeni Eyinkulungwane Yesithathu. Ukwethembeka kwakho kuJesu kulezi zikhathi “zokuhlubuka” futhi futhi kuzoba “yisibonakaliso” Lezi izinsuku zokukhohlisa, kodwa izikhathi ezinhle. Njengabalindi, sizamile ukuphendula futhi ngo "yebo" wethu kuBaba oNgcwele, yebo wethu eRoma naseBandleni. Siyaqhubeka nokubuka futhi sithandaze kanye nawe ekukhonzeni ngokuzithoba nokulalela iNkosi noMsindisi Wethu, uJesu Kristu.

 

Inceku yakho kuKristu noMariya,

UMark Mallett
Ngo-Ephreli 25th, i-2013
Idili likaSt.Mark the Evangelist

 

Ukuphuma ekububuleni okudabukisayo kosizi,
kusukela ekujuleni kosizi oludabula inhliziyo
yabantu abacindezelwe kanye namazwe
kuvela i-aura yethemba.
Kunani elanda njalo lemiphefumulo ehloniphekile
lapho kufika umcabango, intando,
icace njalo futhi iqine,
ukwenza lo mhlaba, lokhu kuphazamiseka kwendawo yonke,
ukuqala kwenkathi entsha yokulungiswa okude,
ukuhlelwa kabusha ngokuphelele komhlaba.
—UPOPE PIUS XII, Christmas Radio Message, 1944


… Zinkulu kakhulu izidingo nezingozi zalesi sikhathi samanje,

kukhulu kakhulu umkhathizwe wesintu odonselwe kuwo
ukuhlalisana komhlaba futhi akunamandla okukufeza,
ukuthi ayikho insindiso yayo ngaphandle kokuthi a
ukuthululwa okusha kwesipho sikaNkulunkulu.
Makabe eseza, uMoya Odala,
ukuvuselela ubuso bomhlaba!
—I-POPE PAUL VI, UGaudete eDomino, Kwangathi i-9th, i-1975
www.v Vatican.va

 

Ukusa_Okusha2

 

Chofoza ngezansi ukuhumushela leli khasi olimini oluhlukile:

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 UPAPA JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (bheka u-21: 11-12)
2 UPAPA JOHN PAUL II, Umkhosi Wokwamukela, Isikhumulo Sezindiza Samazwe Ngamazwe saseMadrid-Baraja, ngoMeyi 3, 2003; www.fjp2.com
3 isib. 2 Thes 2: 15
4 UPAPA JOHN PAUL II, Umhlangano Nabantu Abasha e Isizinda Sezindiza saseCuatro Vientos, eMadrid, eSpain; Meyi 3, 2003; www.v Vatican.va
5 —UPAPA ST. UJOHN XXIII, Ikheli Ekuvulweni Komkhandlu Wesibili WaseVatican, ngo-Okthoba 11, 1962; www.papalencyclicals.com
6 isib. UPAPA JOHN XXIII, Counselling for Seminarians, Januwari 28, 1960; www
7 “Ekupheleni kwesikhathi uMbuso kaNkulunkulu uzofika usugcwele.” -CCC, n. 1060
8 U-Isaya 11: 9
9 I-Matt 24: 14
10 qhathanisa L'Osservatore Romano, IsiNgisi Edition, Ephreli 25, 1988
11 "Imiyalo Engcwele yisakramente lapho umsebenzi othunywe nguKristu kubaphostoli bakhe uqhubeka nokusetshenziswa eSontweni kuze kube sekupheleni kwesikhathi." -CCC, 1536
12 UPAPA ST. I-PIUS X, E Supremi, Encyclical Ekubuyiselweni Kwazo Zonke Izinto kuChrist, n. 3, 5; Okthoba 4, 1903
13 isib. IsAm 20:5
14 UPAPA JOHN PAUL II, Ekhuluma Nentsha, Isiqhingi saseIschia, ngoMeyi 5, 2001; www.v Vatican.va
15 qhathanisa CCC,n. 969
16 I-Heb 4: 6
17 I-Rev 20: 4
18 "Ukuhlubuka, ukulahleka kokholo, kusakazeka emhlabeni wonke nasezingeni eliphakeme kakhulu eSontweni. ” —UPOPE PAUL VI, Ikheli ngeSikhumbuzo Saminyaka Engamashumi Amashumi Amathandathu Sokubonakala Kwe-Fatima, ngo-Okthoba 13, 1977
Posted in IKHAYA, INKATHI YOKUTHULA futhi umake , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .