Ukuvikela uJesu Kristu

Ukuphika kukaPeter ngu-Michael D. O'Brien

 

Eminyakeni edlule ekuphakameni kwenkonzo yakhe yokushumayela nangaphambi kokushiya iso lomphakathi, uFr. UJohn Corapi weza engqungqutheleni engangiye kuyo. Ngezwi lakhe elijulile elinomphimbo, wagibela esiteji, wabuka isixuku esasihlosile ngokuthuthumela futhi wababaza: “Ngithukuthele. Ngikuthukuthelele. Ngithukuthelele mina.” Wabe esechaza ngesibindi sakhe esivamile ukuthi ulaka lwakhe olulungile lwalubangelwa iBandla elihlezi phezu kwezandla zalo ebusweni bomhlaba odinga iVangeli.

Ngalokho, ngishicilela kabusha lesi sihloko kusukela ngomhlaka-31 Okthoba 2019. Ngisibuyekeze ngesigaba esibizwa ngokuthi "I-Globalism Spark".

 

UMLILO OSEBENZA NGOKUTHOLA ibimile emphefumulweni wami ezikhathini ezimbili ezikhethekile kulo nyaka. Kungumlilo we ubulungiswa kuqhamuka esifisweni sokuvikela uJesu Kristu waseNazaretha.

 

ISRAEL SPark

Isikhathi sokuqala sasisohambweni lwami oluya kwa-Israyeli naseZweni Elingcwele. Ngichithe izinsuku ezimbalwa ngicabanga ngokuzithoba okumangalisayo kukaNkulunkulu ukuthi ngize kule ndawo ekude emhlabeni ngihambe phakathi kwethu, ngigqokile ubuntu bethu. Kusukela ekuzalweni kukaKristu kuye ekuthandeni kwakhe, bengilandela umkhondo Wakhe wezimangaliso, izimfundiso nezinyembezi. Ngolunye usuku eBethlehem, sagubha iMisa. Ngesikhathi somndeni, ngezwa umpristi ethi, “Akudingeki siguqule amaSulumane, amaJuda, noma abanye. Guqula wena bese uNkulunkulu uguqula bona. ” Ngangihlala lapho ngimangele, ngizama ukucubungula engisanda kukuzwa. Ngemuva kwalokho amazwi kaSt Paul agcwala engqondweni yami:

Kepha bangabiza kanjani kuye abangakholwanga kuye? Futhi bangakholwa kanjani kuye abangazwanga ngaye na? Bangezwa kanjani kungekho oshumayelayo na? Futhi abantu bangashumayela kanjani ngaphandle kokuthi bathunyelwe? Njengokulotshiweyo ukuthi: “Yeka ukuthi zinhle kanjani izinyawo zalabo abaletha izindaba ezinhle!” (Rom 10: 14-15)

Kusukela lapho, "ibhere elingumama" elifana nethuku livele emphefumulweni wami. UJesu Kristu akazange ahlupheke futhi wafa futhi wathumela uMoya oNgcwele eBandleni Lakhe ukuze sikwazi ukubamba izandla nabangakholwa futhi sizizwe sihle ngathi. Kungumsebenzi wethu nelungelo lethu uku wabelane iVangeli nezizwe abalindile, bafuna futhi balangazelela nokuzwa izindaba ezinhle:

ISonto liyazihlonipha futhi liyazazisa lezi zinkolo ezingezona ezobuKrestu ngoba ziyindlela yokuphila yomphefumulo yamaqembu amakhulu abantu. Baphethe ngaphakathi kubo isenkulungwane seminyaka sokufuna uNkulunkulu, ukufuna okungaphelele kepha okwenziwa ngobuqotho obukhulu nokulunga kwenhliziyo. Banokuthakazelisa ubukhosi bemibhalo yenkolo ejulile. Bafundise izizukulwane zabantu ukuthandaza. Zonke zikhuleliswe “ngembewu yeZwi” engenakubalwa futhi zingakha “ukulungiselelwa iVangeli,”… [Kepha] inhlonipho nokuhlonishwa kwalezi zinkolo nokuba yinkimbinkimbi kwemibuzo ephakanyisiwe akusimemo seBandla ukugodla kulaba abangewona amaKristu isimemezelo sikaJesu Kristu. Ngokuphambene nalokho iSonto lithi lezi zinkumbi zabantu zinelungelo lokwazi ingcebo yemfihlakalo kaKristu — ingcebo esikholelwa kuyo ukuthi sonke isintu singakuthola, ekugcwaleni okungalindelekile, konke ekufunayo ngokuphathelene noNkulunkulu, umuntu nesiphetho sakhe, impilo nokufa, neqiniso. —UPAPA ST. PAUL VI, Evangelii Nuntiandi, n. 53; v Vatican.va

Ngibheka lolo suku eBhetlehema njengomusa omkhulu, ngoba umlilo wokuvikela uJesu ulokhu uvutha kusukela lapho…

 

INHLANZI YOMROMA

Okwesibili lo mlilo uvutha emphefumulweni wami kwaba lapho ngibuka umkhosi wokutshalwa kwezihlahla eVatican Gardens kanye namasiko ahambisana nawo kanye nokukhothama phambi kwezithombe zomdabu zokhuni nezindunduma zokungcola. Ngalinda izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokuphawula; Ngangifuna ukwazi ukuthi laba bantu babenzani futhi bakhothamela bani. Zabe seziqala ukufika izimpendulo. Ngenkathi kuzwakala owesifazane oyedwa kuvidiyo ebiza omunye wezibalo ngokuthi “Inkosikazi Yethu yase-Amazon,” ebusiswe nguPapa uFrancis, abakhulumeli abathathu baseVatican bawunqabele ngamandla umbono wokuthi le mifanekiso imele i-Our Lady.

“Akusiyo iNcasakazi uMariya, ngubani owathi iyiNcasakazi uMariya? … Ungowesifazane womdabu omele impilo ”… futhi“ akayona inkolo futhi ayingcwele. ” —Fr. UGiacomo Costa, isikhulu sezokuxhumana sesinodi yase-Amazonia; ICalifornia Catholic Daily, Okthoba 16th, i-2019

[Kungumfanekiso] womama nobungcwele bempilo… —U-Andrea Tornielli, umqondisi wokuhlela i-Dicastery for Communications yaseVatican. -reuters.com

[Kwakumele] impilo, ukuzala, umama womhlaba. —UDkt. UPaolo Ruffini, Umphathi WeDicastery Yezokuxhumana, lwazi.va

Ngemuva kwalokho uPapa uqobo wabhekisa kulesi sithombe ngaphansi kwesihloko saseNingizimu Melika esithi 'pachamama,' okusho ukuthi “Umama Womhlaba.” Ngempela, ingalo yokushicilela yoBhishobhi base-Italy yakhiqiza incwajana yeSinodi eyayifaka “umthandazo kuMama Womhlaba wabantu abangama-Inca.” Ifundwe ngokwengxenye:

"Pachamama yalezi zindawo, phuza futhi udle lo mnikelo ngokuthanda, ukuze lo mhlaba uthele." -Izindaba ZamaKatolika Zomhlaba WonkeOkthoba 29th, i-2019

UDkt Robert Moynihan we Ngaphakathi kweVatican waphawula ukuthi, ngesikhathi seMisa lokugcina leSinodi, owesifazane wase-Amazon wethula imbiza yezimbali, eyabe isibekwa e-altare lapho yahlala khona ngesikhathi sokungcweliswa nangemva kwalokho. UMoynihan uphawula ukuthi “isitsha senhlabathi esinezitshalo kuso kuvame ukuxhunyaniswa namasiko emikhosi ehilela iPachamana” lapho “ukudla neziphuzo kukhona wathela [kuwo] ukujabulela iPachamama ”wabe esembozwa“ ngomhlabathi nezimbali. ” Isiko litusa ukuthi, “ukwenze ngezandla zakho ukuxhumana ne amandla lomkhuba. ”[1]Izincwadi zikaMoynihan, Incwadi # 59, Okthoba 30th, 2019

 

I-GLOBALSM SPARK

Yini engashiwo lapha mayelana nehlazo elibi kakhulu leVatican - futhi cishe ne-episcopate yonke - ukukhuthaza ngisho nokuphusha ukwelashwa kofuzo kokuhlola emhlabeni wonke? I wabhala ababhishobhi mayelana nendlela yokuqothula isizwe ababeyigunyaza, kodwa kwathula du. Futhi akukho amanani okufa nawokulimala kwaphela. Eqinisweni, zanda kakhulu ezinyangeni ezimbalwa ezedlule njengoba izithombe “zokuthuthukisa” zicekela phansi impilo yabantu. A Iqembu likaFacebook elibizwa nge “Died Suddenly News” ezinikezelwe kumalungu omndeni nabangane abafakaza ngokucekelwa phansi kwalezi zithombe zofuzo ze-mRNA sekuqhakaze kumalungu angaphezu kuka-157k futhi yengeza izinkulungwane ngosuku (okushaqisayo, i-Facebook ayikazihloli; siyazithumela futhi lapha). Izindaba abazixoxayo kufanele zifundwe yiwo wonke umbhishobhi, futhi ngaphezu kwakho konke, uPapa - abaqhubeka nokuzethula njengabadayisi bomhlaba beBig Pharma. Kubuhlungu kithina esidlulele ngale kwenkulumo-ze yansuku zonke futhi esiqondayo okwenzekayo.

Kodwa-ke, yibo kanye abakhala ehlane bephikisana nokuvalwa kukahulumeni okunonya nokunganaki, ukujova ngempoqo, ukufihla ubuso, nezinye izindlela ezilimazayo - ezingenzanga lutho ukuvimba leli gciwane, kodwa konke ukucekela phansi amabhizinisi, izindlela zokuziphilisa, nokuqhuba abaningi ukuthi ukuzibulala - abathathwa njengabayingozi.

Ngaphandle kokunye, ohulumeni benze imizamo emikhulu yokubeka inhlalakahle yabantu babo kuqala, bathatha isinyathelo esiwujuqu ukuze bavikele impilo futhi basindise izimpilo… Nokho amanye amaqembu abhikisha, enqaba ukuhamba ibanga elide, emasha ephikisana nemingcele yokuhamba—njengokungathi izinyathelo ohulumeni okufanele bazibeke ukuze kuzuze abantu babo ziwuhlobo oluthile lokuhlasela kwezombusazwe ekuzimele noma inkululeko yomuntu siqu!... -abazacile, abantu abaphilela ukukhononda, bezicabangela bona kuphela... abakwazi ukuhamba ngaphandle kwezwe labo elincane lezinto abazithandayo. —I-POPE FRANCIS, Masiphuphe: Indlela eya Kusasa Elihle (amakhasi 26-28), Simon & Schuster (Kindle Edition)

Kodwa akugcini lapho. I-Vatican iyaqhubeka nendima yayo entsha njengabaprofethi "Bokusethwa Kabusha Okukhulu" - manje ekhuthaza "ukufudumala kwembulunga yonke" okwenziwe abantu njengeqiniso - lokhu naphezu kwencwadi kaPontiff yakamuva ithi:

Kunezinkinga ezithile zemvelo lapho kungelula ukuzuza ukuvumelana okubanzi. Lapha ngingasho futhi ukuthi iSonto alithathi isinqumo sokuxazulula imibuzo yesayensi noma ukufaka esikhundleni sezombusazwe. Kepha ngikhathazekile ukukhuthaza impikiswano ethembekile futhi evulekile ukuze izintshisekelo ezithile noma imibono ingahlukumezi okuhle okuvamile. -Laudato si 'hhayi. 188

Kodwa-ke, akukho nhlangano emhlabeni, ngaphandle kwabenzi benzuzo abashintsha isimo sezulu kanye nososayensi abafuna izibonelelo, abaye bagunyaza "ukushintsha kwesimo sezulu" ngaphezu kweVatican.[2]qhathanisa heartland.org Nalapha futhi, umqondo “wenkulumompikiswano eqotho nevulekile” uyachotshozwa:

…ukungasinakekeli isimo sezulu kuyisono ngokumelene nesipho sikaNkulunkulu esiyindalo. Ngokubona kwami, lokhu kuyindlela yobuqaba: ukusebenzisa lezo zinto esiziphiwe yiNkosi kube inkazimulo nodumo kungathi ziyizithombe. -amafsnews.com, Ngo-Ephreli 14, 2022

Nakulokhu, abathembekile basala bebambene nesitatimende esixakile, hhayi kuphela ngokubhekana nehlazo likaPachamama, kodwa iqiniso lokuthi wonke umnyakazo wokuguquguquka kwesimo sezulu esungulwe ngabashisekeli bomhlaba wonke futhi bahlanganiswe ezinhlosweni zokungamesabi uNkulunkulu zeNhlangano Yezizwe ezinjengoMarxist Maurice Strong kanye noKhomanisi ongasekho uMikhail Gorbachev.[3]qhathanisa I-New Paganism - Ingxenye III 

Ekufuneni isitha esisha esizosihlanganisa, saqhamuka nombono wokuthi ukungcoliswa komhlaba, usongo lokufudumala komhlaba, ukushoda kwamanzi, indlala nokunye okunjalo kungafanelana nomthethosivivinywa. Zonke lezi zingozi zidalwa ukungenelela komuntu, futhi kungalezi zimo zokuziphatha kanye nokuziphatha okuguqukile kuphela lapho zinganqotshwa khona. Isitha sangempela-ke, sinjalo esintwini uqobo. -(Iqembu laseRoma) u-Alexander King noBertrand Schneider. I-First Global Revolution, ikhasi. 75, 1993

Lapho, unalo ngamafuphi lonke uhlelo olwembulekayo manje ngesikhathi sangempela ngaphansi kwesibhengezo esithi “Ukusetha Kabusha Okukhulu”: ukukhiqiza izinkinga zomhlaba zokushoda kwamanzi, indlala, nokufudumala kwembulunga yonke - bese usola umfana omncane osebenzayo ozama nje ukondla ingane yakhe. umndeni. AmaGlobalists abasa umlilo, bese besola labo abakhomba intuthu. Ngale ndlela, lawa makhosi angama-elite angathethelela i-ajenda yawo yokuqeda umhlaba.  

Ngakho-ke kuleli hora, amazwi esiprofetho kaPaul VI, uJohn Paul II kanye noBenedict XVI axwayisa ngohlelo olumelene nempilo olufuna ukuzilawula nokuzibophezela emhlabeni, asesekhohliwe. 

Lomhlaba omangalisayo — othandwa kakhulu nguYise waze wathumela iNdodana yakhe ezelwe yodwa ekusindisweni kwayo — yinkundla yemidlalo yempi engapheli elwelwa isithunzi sethu nobuntu bethu njengabakhululekile, ngokomoya izidalwa. Lo mzabalazo ufana nempi yokubhubhisa echazwe ku- [Isambulo 12]. Ukufa kulwa nokuPhila: "isiko lokufa" lifuna ukuzibophezela esifisweni sethu sokuphila, futhi siphile ngokugcwele. Kukhona labo abenqaba ukukhanya kwempilo, bekhetha "imisebenzi yobumnyama engenazithelo" (Efe 5: 11). Isivuno sabo ukungabi nabulungisa, ukubandlulula, ukuxhashazwa, inkohliso, udlame. Kuyo yonke iminyaka, isilinganiso sempumelelo yabo ebonakalayo ngukufa kwabamsulwa. Ekhulwini lethu leminyaka, njengakulesinye isikhathi emlandweni, “isiko lokufa” selithathe indlela esemthethweni yezenhlalo nezikhungo ukuze kuthethelelwe amacala amabi kakhulu kubantu: ukubulawa kwabantu, "izixazululo zokugcina", "ukuqothulwa kohlanga", kanye “ukuthatha izimpilo zabantu” okukhulu ngisho nangaphambi kokuba bazalwe, noma ngaphambi kokuba bafinyelele ezingeni lokufa ”… —UPOPE JOHN PAUL II, eHomily, eCherry Creek State Park Homily, eDenver, eColorado, ngo-Agasti 15, 1993; v Vatican.va

Akuselona iVangeli Lokuphila lapho iVatican imemeza phezu kophahla; akusona isidingo sokuphenduka esonweni nokubuyela kuBaba; akusikho ukubaluleka komkhuleko, amaSakramente, kanye nokulunga… kodwa ukujovwa nokuthenga amaphaneli elanga okuyizinto ezibalulekile ezikhundleni eziphezulu. Akuyona imiyalo engu-10 kodwa imigomo engu-17 “yentuthuko eqhubekayo” ye-UN eye yaba inhliziyo eshayayo yeRoma, ngakho kubonakala sengathi. 

Njengoba ngibonile ngaphambili,[4]qhathanisa Ukudideka Kwesimo Sezulu i-Pontifical Academy of Sciences, kanjalo noFrancis, basekela iziphetho zabo ku-Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), okungeyona indikimba yesayensi. UMarcelo Sanchez Sorondo, uMbhishobhi-Shansela we-Pontifical Academy uthe:

Manje sekukhona ukuvumelana okukhulayo kokuthi imisebenzi yabantu iba nomthelela obonakalayo esimweni sezulu seMhlaba (IPCC, 1996). Umzamo omkhulu kakhulu ungene ocwaningweni lwesayensi olwakha isisekelo salesi sahlulelo. —Cf. Catholic.org

Kuyakhathaza lokho ngoba i-IPCC ihlazeke kaningi. UDkt. Frederick Seitz, isazi sefiziksi esidume umhlaba wonke futhi owayengumongameli we-US National Academy of Sciences, wagxeka umbiko we-IPCC wango-1996 owawusebenzisa imininingwane ekhethiwe namagrafu afundiswayo: “Angikaze ngibone inkohlakalo ephazamisa kakhulu inqubo yokubukeza ontanga kunezehlakalo okuholele kulo mbiko we-IPCC, ”ezikhalela.[5]qhathanisa Forbes.com Ngo-2007, i-IPCC kwadingeka ilungise umbiko owawenza ihaba ijubane lokuncibilika kwezinguzunga zeqhwa laseHimalaya futhi ezathi ngokungeyikho zazingaphela zonke ngonyaka ka-2035.[6]qhathanisa Reuters.comI-IPCC iphinde yabanjwa futhi yenza ihaba ngedatha yokufudumala kwembulunga yonke embikweni ophuthunyiswe ngokushesha ukuze ithonye Isivumelwano SaseParis iVatican manje isihamba phambili. Lowo mbiko uhlanganise idatha ukuze uphakamise ukuthi cha 'ikhefuekufudumaleni kwembulunga yonke kwenzeke selokhu kwaqala le millennium.[7]qhathanisa nypost.com; noJanuwari 22, 2017, abatshali.com; kusuka esifundweni: nature.com

Lesi yisikhathi esiyihlazo nesimnyama emlandweni wobuKatolika. Ukunakekela iplanethi nokunikeza usizo lwezempilo kubantu ngabanye, ngokusobala, kuyingxenye yeVangeli “lenhlalo”. Kodwa ukukhuthaza izinsimbi zesiko lokufa akunjalo. Manje amaKhatholika athola ubuholi bawo buhola uhlelo lwesiko lokufa kunomyalezo osindisa ukuphila kaJesu Kristu, onguMsindisi wezwe.

Futhi “Ngithukuthele.”

 

SENZANI?

Bengicophelela ukuthi ngingagxeki izisusa noma izinhloso zanoma ubani, kungakhathaliseki ukuthi ezikaPapa noma ababambiqhaza. Isizathu ukuthi izisusa kulesi sikhathi azibalulekile.

Okwenzeka eVatican Gardens, ngakho konke ukubonakala kwangaphandle, kuyihlazo. Lalifana nje nesiko lamaqaba, kungakhathaliseki ukuthi lalinjalo noma cha. Abanye baye bazama ukusilulaza lesi sigameko ngokuphikelela (ngokuphikisa impendulo engokomthetho yeVatican) ukuthi lezo zithombe zazithi “Inkosikazi Yethu Yase-Amazon.” Futhi, lokho akubalulekile. AmaKhatholika awakhothameli phansi phambi kwezithombe zeNkosazana Yethu noma zabangcwele kungasaphathwa izinto zomdabu nezimpawu noma izindunduma zokungcola. Ngaphezu kwalokho, uPapa akazange azihloniphe kanjalo lezo zithombe, futhi eMiseni lokugcina leSinodi, wabonakala elethe futhi wasihlonipha ngokufanelekile isithombe esivamile seNkosazana Yethu (esisho okuningi). Noma kunjalo, umonakalo usudalekile. Othile wangitshela ukuthi umngane wabo wase-Episcopal manje usesole thina maKhatholika ngokukhonza uMariya kanye/noma izithombe.

Abanye engikhulume nabo ngiphikelela ukuthi ukuguqa phambi kwezinto ekugcineni bekuqondiswe kuNkulunkulu — futhi noma ngubani ophakamisa okuhlukile ubandlululo, akabekezeleli, uyahlulela futhi uphikisana nabaphikisi. Noma kunjalo, noma ngabe lokho bekuyinhloso yabakhulekeli, okwabonwa ngumhlaba kwakungabonakali njengenkonzo yomkhuleko wamaKhatholika kodwa kwakungumkhosi wobuqaba. Ngempela, abefundisi abaningana basho kanye leli phuzu:

Akuqondakali kobukele ukuthi ukukhonjiswa esidlangalaleni kukaPachamama e-Amazon Synod akuhloselwe ukukhonza izithombe. —UMbhishobhi Marian Eleganti waseChur, eSwitzerland; Okthoba 26th, 2019;lifesitenews.com

Ngemuva kwamasonto ethule sitshelwa uPapa ukuthi lokhu kwakungekhona ukukhonza izithombe futhi kwakungekho nhloso yokukhonza izithombe. Kepha-ke kungani abantu, kufaka phakathi abapristi, baguqa phambi kwaso? Kungani isithombe sithwelwe udwendwe emasontweni afana neSt. Peter's Basilica futhi sabekwa ngaphambi kwama-altare eSanta Maria eTraspontina? Futhi uma kungesona isithombe sikaPachamama (unkulunkulukazi womhlaba / ongumama ovela e-Andes), kungani uPapa shayela isithombe “Pachamama? ” Yini okufanele ngiyicabange?  - Umhl. UCharles Pope, Okthoba 28, 2019; Ukubhaliswa KwamaKatolika Kazwelonke

Ukuvumelanisa okusobala enkambisweni egubungelwe isembozo esikhulu sangaphansi, esiqondiswe ngowesifazane wase-Amazoni naphambi kwezithombe ezimbalwa eziyindida nezingaziwa ezingadini zeVatican kulo Okthoba 4 owedlule, kufanele kugwenywe… isizathu sokugxekwa singenxa yokuthi imvelo yakudala nokubukeka kobuqaba kwalo mcimbi nokungabikho kwezimpawu ezisobala zamaKhatholika, ukushukuma komzimba kanye nemithandazo ngesikhathi sezenzo ezahlukahlukene, imidanso nokuguqa kwalowo mkhuba omangazayo. —UKhadinali Jorge Urosa Savino, umbhishobhi omkhulu ovela eCaracas, eVenezuela; Okthoba 21, 2019; lifesitenews.com

Nakhu kulele umlilo obanjiwe: ikuphi intshiseko yethu yokuvikela uJesu Kristu nokuhlonipha uMyalo Wokuqala onqabela “onkulunkulu abangaziwa” phakathi kwethu? Kungani amanye amaKhatholika ezama ukuhlukanisa izinwele ngalesi sikhathi ukwenza umsebenzi owehlisa obala ubukeke wamukelekile?

Kubeke ngale ndlela. Cabanga umkami nezingane bengena ekamelweni lokulala futhi bangithole ngibambe omunye wesifazane embhedeni wethu womshado. Mina nomunye wesifazane bese siphuma lapho ngichaza, “Bekungekho izinhloso zokuphinga lapha. Bengimbambile ngoba akamazi uKristu futhi udinga ukwazi ukuthi uyathandwa, wamukelekile nokuthi sikulungele ukuhamba naye okholweni lwakhe. ” Vele, umkami nezingane bangathukuthela futhi bahlazeke, noma ngabe ngigcizelela ukuthi ababekezeli futhi bayangehlulela.

Iqiniso ukuthi eyethu fakaza, isibonelo esisinikeza abanye, sibalulekile, ikakhulukazi “kwabancane.”

Noma ngubani owenza omunye walaba abancane abakholelwa kimi ukuba one, kungaba ngcono ukuthi afakwe itshe lokusila elikhulu entanyeni yakhe aminziswe ekujuleni kolwandle. (UMathewu 18: 6)

Ukunxuswa kwezifanekiso lapho ezinye izinkolo zikhothamele iVatican… kungukuncenga amandla enganekwane, kaMama Womhlaba, lapho bacela khona izibusiso noma benze isenzo sokubonga. Lokhu kungukuhlambalaza okuhlazisayo kobudemoni, ikakhulukazi kwabancane abakwazi ukuqonda. —UMbhishobhi Emeritus uJosé Luis Azcona Hermoso waseMarajó, eBrazil; Okthoba 30th, 2019, lifesitenews.com

Lokho, okungenani, ukuthatha komfundisi ojwayelene kakhulu nokukhulekelwa kobuqaba kukaMama uMhlaba kulezo zifunda. Iphuzu eliyinhloko, nokho, ukuthi esikushoyo, esikwenzayo, indlela esiziphatha ngayo, kufanele njalo kuholele abanye kuKristu. USt. Paul waze washo lokho Kulungile ukuthi ungadli inyama noma uphuze iwayini noma ungenzi noma yini ezokhubekisa umfowenu. ” [8]isib. KwabaseRoma 14:21 Ngakho-ke, kufanele ngabe siqaphele kakhulu ukuthi singalokothi sinikeze ubufakazi kwabanye ukuthi imali, impahla, amandla, umsebenzi wethu, isithombe sethu — ingasaphathwa eyezithombe ezingezona ezenkolo noma zobuqaba — siyizinto esizithandayo.

UPachamama akayona futhi akasoze aba yiNcasakazi uMariya. Ukusho ukuthi lesi sithombe simele iNcasakazi kungamanga. Akayena uMama Wethu wase-Amazon ngoba ukuphela kweNkosazana yase-Amazon nguMariya waseNazaretha. Masingakhi izingxube ezivumelanisiwe. Konke lokho akunakwenzeka: uMama kaNkulunkulu uyiNdlovukazi Yezulu nomhlaba. —UMbhishobhi Emeritus uJosé Luis Azcona Hermoso waseMarajó, eBrazil; Okthoba 30th, 2019, lifesitenews.com

 

UKUTHEMBEKA KUJESU

Ngaphambi kokuba ngiye kwa-Israyeli, ngabona ukuthi iNkosi ithi kufaneleHamba ezinyathelweni zikaSt”Umphostoli othandekayo. Angiqondanga ngokuphelele ukuthi kungani, kuze kube manje.

Njengoba ngibhalile muva nje Ku-Vatican Funkiness, noma ngabe upapa ubengaphika uJesu Kristu (njengoba kwenza uPetru ngemuva wathenjiswa iziKhiye zoMbuso futhi wamenyezelwa "njengedwala"), kufanele sibambelele emasikweni angcwele futhi sihlale sithembekile kuJesu kuze kube sekufeni. USt. UJohn akazange "alandele ngamehlo" upapa wokuqala ekuphikeni kwakhe kepha waphendukela kolunye uhlangothi, wahamba waya eGolgotha, wahlala eqinile ngaphansi kweSiphambano engozini wempilo Yakhe. Nginguye hhayi okuphakamisa nganoma iyiphi indlela ukuthi uPapa Francis uphikile uKristu. Esikhundleni salokho ngenza iphuzu lokuthi abelusi bethu bangabantu, kufaka phakathi owalandela uPetru, futhi akudingeki ukuthi sivikele ubuwula babo. Ukwethembeka kwethu kubo kungukulalela i-magisterium yabo eyiqiniso, abayinikezwe nguKristu, maqondana "nokholo nokuziphatha." Lapho besuka kulokho, kungaba ngezitatimende ezingabophi noma isono somuntu siqu, asikho isibopho sokusekela amazwi abo noma ukuziphatha kwabo. Kepha lapho is, nokho, isibopho sokuvikela iqiniso — ukuvikela uJesu Kristu, oyiQiniso. Futhi lokhu kufanele kwenziwe ngothando. 

Ungamukeli noma yini njengeqiniso uma ingenalo uthando. Futhi ungamukeli noma yini njengothando olungenalo iqiniso! Omunye ngaphandle komunye uba amanga abhubhisayo. —USt. UTeresa Benedicta (Edith Stein), ocashunwe ekugcotshweni kwakhe nguSt.John Paul II njengomhlahlandlela, ngo-Okthoba 11, 1998; v Vatican.va

Silahlekelwe ngokuphelele ukulandisa kokuthi kungani iSonto likhona, ukuthi siyini inhloso yethu, nokuthi yini inhloso yethu uma sehluleka ukuthanda uNkulunkulu, kuqala, nomakhelwane wethu njengoba sizithanda thina. 

Konke ukukhathazeka ngemfundiso nokufundiswa kwayo kumele kubhekiswe othandweni olungapheli. Noma ngabe kukhona okuphakanyiselwa inkolelo, ithemba noma isenzo, uthando lweNkosi yethu kumele luhlale lwenziwa lutholakale, ukuze noma ngubani abone ukuthi yonke imisebenzi yobuhle obuphelele yobuKristu isuka othandweni futhi ayinayo enye inhloso ngaphandle kokufika othandweni . -Catechism weSonto LamaKatolika (CCC), n. 25

Kuyethusa impela indlela amaKristu aqale ngayo ukudwengula namuhla, ikakhulukazi amaKrestu “agcinayo”. Lapha, isibonelo sikaSt. John sinamandla kakhulu.

ESidlweni Sokugcina, ngenkathi abaPhostoli bematasa bezama ukusola ukuthi ngubani ozokhaphela uKristu, kanti uJudas wayethule efaka izandla zakhe esitsheni esisodwa njengoJesu… St. John umane ubeke isifuba sikaKristu. Wathula wazindla ngeNkosi yakhe. Wayemthanda. Wamdumisa. Wanamathela kuYe. Wamkhonza. Kukhona imfihlo yokuthi ungadlula kanjani ekulingweni okukhulu lokho manje sekuphezu kwethu. Ukwethembeka ngokuphelele kuKristu. Kungukulahlwa kuBaba oseZulwini. Ikona Ukukholwa Okunganqobeki kuJesu. Akuyona ukuyekethisa izinkolelo zethu ngokwesaba ukungqubuzana noma ukungabi khona kwezombusazwe zilungile. Akugxili esivunguvungwini nasemagagasini kepha yi-Master esikebheni. Ikona Umthandazo. Njengoba uMama wethu ebelokhu etshela iSonto cishe iminyaka engamashumi amane manje: thandaza, thandaza, thandaza. Zila ukudla uthandaze. Kungale ndlela kuphela lapho sizoba nomusa namandla hhayi ukunamathela enyameni yethu kanye nobukhosi namandla, okuthe kuleli hora, anikezwe amandla okuhlola iSonto. 

Umthandazo uhambela umusa esiwudingayo ngezenzo ezinhle. - (CCC, 2010)

Bukela futhi uthandaze ukuze ungangeni esilingweni; umoya uyavuma, kepha inyama ibuthakathaka. (Marku 14: 38-39)

Yini okufanele siyibuke? Kufanele ukubukela izimpawu zezikhathi kodwa ukuze thandaza nokuhlakanipha kokuzichaza. Lesi kwakuyisihluthulelo esaholela uJohn yedwa phakathi kwabaPhostoli ukuthi ame ngokuqinile ngaphansi kweSiphambano futhi ahlale ethembekile kuJesu, yize kwaba nesiphepho esasimzungezile. Amehlo akhe abona izimpawu ezazimzungezile, kepha akazange agxile kokwesaba nokungasebenzi. Kunalokho, inhliziyo yakhe yayigxile kuJesu, ngisho nalapho konke kwakubonakala kulahlekile ngokuphelele. 

Bafowethu nodadewethu, izilingo ezisizungezile ziyisiqalo nje. Asikaze siqale izinhlungu zokubeletha ezinzima. Kulezi zinsuku, ngihlala ngizwa enhliziyweni yami lo mbhalo: “Lapho iNdodana yomuntu ifika, iyakufumana ukukholwa emhlabeni na?” [9]ULuka 18: 8  

Impendulo iwukuthi Yebo: kulabo abalandela ezinyathelweni zikaSt.

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

IVangeli Labo Bonke

UJesu… Uyamkhumbula?

 

 

Sekela inkonzo kaMark yesikhathi esigcwele:

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Manje kuTelegram. Chofoza:

Landela uMark kanye "nezibonakaliso zezikhathi" zansuku zonke kimi:


Landela imibhalo kaMark lapha:

Lalela kulokhu okulandelayo:


 

 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Izincwadi zikaMoynihan, Incwadi # 59, Okthoba 30th, 2019
2 qhathanisa heartland.org
3 qhathanisa I-New Paganism - Ingxenye III
4 qhathanisa Ukudideka Kwesimo Sezulu
5 qhathanisa Forbes.com
6 qhathanisa Reuters.com
7 qhathanisa nypost.com; noJanuwari 22, 2017, abatshali.com; kusuka esifundweni: nature.com
8 isib. KwabaseRoma 14:21
9 ULuka 18: 8
Posted in IKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA.