I-Global Revolution!

 

… Ukuhleleka komhlaba kuyazamazama. (IHubo 82: 5)
 

NINI Ngabhala ngakho Revolution! eminyakeni embalwa eyedlule, kwakungelona igama elisetshenziswa kakhulu kokujwayelekile. Kepha namuhla, kukhulunywa kuyo yonke indawo… Manje, amagama athi “ukuguqulwa komhlaba jikelele" ziyaqhuma emhlabeni wonke. Kusukela ekuvukeleni eMpumalanga Ephakathi, kuya eVenezuela, e-Ukraine, njll. Ekubambeni kokuqala ku Inguquko ye "Tea Party" kanye ne- “Occupy Wall Street” e-US, iziyaluyalu zisakazeka njengo “igciwane.”Ngempela kukhona i- isiphithiphithi somhlaba siyaqhubeka.

Ngiyakuvusela abaseGibithe iGibithe; umfowabo uyakulwa nomfowabo, umakhelwane alwe nomakhelwane, umuzi umelane nomuzi, umbuso uvukele umbuso. (Isaya 19: 2)

Kepha yi-Revolution ebilokhu yenziwa isikhathi eside kakhulu…

 

KUSUKELA EKUQALENI

Kusukela ekuqaleni, imiBhalo Engcwele ibikezele ngo-a Emhlabeni jikelele Inguquko, inqubo yezepolitiki nefilosofi, njengoba sazi manje, enwebeka njengokuduma kwezulu okukhulu emhlabeni wamakhulu eminyaka. Umprofethi uDaniel ekugcineni wabona ukuthi ukuvuka nokuwa kwemibuso eminingi ekugcineni kuzophelela ekwenyukeni kombuso wembulunga yonke. Wakubona embonweni 'njengesilo':

Isilo sesine siyakuba ngumbuso wesine emhlabeni, wehluke kunabo bonke abanye; uyakudla wonke umhlaba, uwubhidlize, awuchoboze. Izimpondo eziyishumi ziyakuba ngamakhosi ayishumi avela kulowo mbuso; kuzakuvela omunye emva kwabo, ohlukile kunalabo ababengaphambi kwakhe, abazokwehlisa amakhosi amathathu (Daniyeli 7: 23-24)

USt. John, naye wabhala phansi umbono ofanayo walo mbutho womhlaba wonke ku-Apocalypse yakhe:

Ngasengibona isilo siphuma olwandle silezimpondo ezilitshumi lamakhanda ayisikhombisa; ezimpondweni zaso kukhona imiqhele eyishumi, nasemakhanda aso kukhona (amagama) ahlambalazayo… Kumangalisiwe, umhlaba wonke walandela isilo… sanikwa amandla phezu kwazo zonke izinhlanga, nabantu, nezilimi, nezizwe. (IsAm 13: 1,3,7)

Obaba BeSonto Lokuqala (u-Irenaeus, Tertullian, Hippolytus, Cyprian, Cyril, Lactantius, Chrysostom, Jerome, no-Augustine) ngazwi linye basibona lesi silo njengoMbuso WaseRoma. Kuwo kwakuzovela la "makhosi ayishumi".

Kodwa lo Umphikukristu oshiwo ngaphambili uzofika lapho izikhathi zombuso wamaRoma zizobe sezigcwalisekile, futhi ukuphela komhlaba manje sekusondele. Kuzovela ndawonye amakhosi ayishumi amaRoma, abuse ezingxenyeni ezahlukahlukene mhlawumbe, kepha cishe ngesikhathi esifanayo… —USt. UCyril waseJerusalema, (c. 315-386), uDokotela weSonto, Izinkulumo zeCatechetical, Isifundo XV, n. 12

UMbuso WaseRoma, owanweba kulo lonke elaseYurophu ngisho nase-Afrika naseMpumalanga Ephakathi, uhlukaniswe phakathi namakhulu eminyaka. Kungalezi lapho “amakhosi ayishumi” eza.

Ngikunikeza ukuthi njengoba iRoma, ngokombono womprofethi uDaniel, yaphumelela eGrisi, ngakho-ke Umphik'ukristu ulandela iRoma, noMsindisi wethu uKristu ulandela uMphikukristu. Kodwa akusho yingakho ukulandela ukuthi Umphik'ukristu ufikile; ngoba angikuvumeli ukuthi umbuso wamaRoma uhambe. Kude nalokhu: umbuso wamaRoma usalokhu ukhona kuze kube namuhla… Futhi njengoba izimpondo, noma imibuso, isekhona, empeleni, ngenxa yalokho asikakuboni ukuphela kombuso waseRoma. —UKhadinali Obusisiwe uJohn Henry Newman (1801-1890), Izikhathi zomphikukristu, Intshumayelo 1

Empeleni kwakunguJesu owachaza izinxushunxushu ezazizobeka isiteji sokuvuka kwalesi silo:

Isizwe siyovukela isizwe, nombuso uvukele umbuso ...

Nge `` mbuso '' kufanekiswa umbango Ngaphakathi isizwe: ukungezwani emphakathini… revolution. Empeleni, ukwenziwa kwalokhu kungaboni ngaso linye kuzoba uhlelo lomdlalo 'kadrako,' uSathane, ozonikeza isilo amandla akhe (IsAm 13: 2).

 

I-ORDO AB CHAOS

Kunemibono eminingi yozungu ezungezayo ngalezi zinsuku. Kodwa okungelona uzungu — ngokusho kweMagisterium yeSonto LamaKatolika — ukuthi kukhona izinhlangano eziyimfihlo kusebenza ngemuva kwempilo yezwe yansuku zonke emhlabeni wonke, isebenza ukuletha uhlelo olusha lapho amalungu alawulayo ale miphakathi ekugcineni ezozama ukubusa (buka Saxwayiswa).

Ngenkathi ngibanjelwe ehholo elizimele eFrance eminyakeni embalwa edlule, ngazithela phezu kwencwadi yesiNgisi kuphela engingayithola emashalofini abo: “Izinhlangano Eziyimfihlo Nezenzo Zokuvukela. ” Yabhalwa yisazi-mlando esiyimpikiswano uNesta Webster (c. 1876-1960) owabhala kakhulu kwi-Illuminati [1]kusuka esiLatin khanyisa okusho ukuthi “ukhanyiselwe”: iqembu yamadoda anamandla avame ukucwiliswa emilonyeni, okuthi ezizukulwaneni ngezizukulwane, asebenze ngenkuthalo ukuletha ukubusa komhlaba wamaKhomanisi. Ukhomba iqhaza abalibambile ekuletheni uguquko lwaseFrance, i-1848 Revolution, iMpi Yezwe Yokuqala kanye ne-Bolshevik Revolution ngo-1917, okwaphawula ukuqala kobuKhomanisi ezikhathini zanamuhla (futhi kusele ezinhlotsheni ezahlukahlukene namuhla eNyakatho Korea, China, kanye namanye amazwe wobusoshiyali anefilosofi eyisisekelo yeMarxism.) Njengoba ngiveza encwadini yami, Ubuso bokugcina, ifomu lesimanje lale mibutho eyimfihlo lithathe umfutho walo kumafilosofi abunjwe kabi enkathi Yokukhanyiselwa. Lezi kwakuyizimbewu zeGlobal Revolution namuhla eziqhakaza ngokuphelele (deism, rationalism, materialism, scienceism, atheism, marxism, Communism, njll.).

Kepha ifilosofi ngamagama kuphela ize isetshenziswe.

Kwakudingeka ukuhlelwa kwemiSebenzi Yemfihlo ukuguqula imibono yezazi zefilosofi ibe uhlelo lukakhonkolo nolwesabekayo lokucekela phansi impucuko. -Nesta Webster, Inguquko Yomhlaba, iphe. I-4

I-Ordo Ab Chaos kusho ukuthi "Oda ku-Chaos." Kuyisiqubulo sesiLatini se I-33rd degree Freemason, ihlelo eliyimfihlo eligwetshwe ngokusobala yiSonto LamaKhatholika ngenxa yezinjongo zabo ezingekho emthethweni ezingapheli kanye nemikhuba nemithetho ethe xaxa emazingeni aphakeme:

Uyazi impela, ukuthi inhloso yaleli cebo elikhohlakele kakhulu ukushayela abantu ukuba bagumbuqele uhlelo lonke lwezindaba zabantu nokubadonsela emibonweni emibi yalobu Busoshiyali nobuKhomanisi… —UPAPPI PIUS IX, UNostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, DISEMBA 8, 1849

Ngakho-ke, manje sibona emkhathizwe i-Global Revolution…

Ngalesi sikhathi, nokho, abahlanganyeli bobubi babonakala behlanganisa ndawonye, ​​futhi bezabalaza nge-vehemence ebumbene, eholwa noma isizwa yileyo nhlangano ehlelwe ngokuqinile futhi esabalele ebizwa ngokuthi yiFreemasons. Akasenzi mfihlo yezinhloso zabo, manje bavukela uNkulunkulu uqobo uqobo ngesibindi… okuyinhloso yabo yokugcina baziphoqelela ukubukwa — okungukuthi, ukubhujiswa kwaloyo lonke uhlelo lwenkolo nolwezepolitiki lomhlaba olunemfundiso yobuKristu kukhiqizwe, kanye nokufakwa esikhundleni sombuso omusha wezinto ngokuya ngemibono yabo, okuyizisekelo kanye nemithetho kuzoqhamuka kuzo kususelwa emvelweni kuphela. —UPOPE LEO XIII, I-Humanum Genus, Encyclical on Freemasonry, n. 10, Apri 20thl, 1884

 

ISIVULELO ESISHA SAMAKHomanisi

Njengoba ngibhala EChina, yingakho nje uMama wethu waseFatima ethunyelwe ukuyoxwayisa isintu: ukuthi indlela yethu yamanje izophumela ekusakazekeni kweRussia "amaphutha alo emhlabeni wonke, edala izimpi nokushushiswa kweSonto,”Kuvula indlela yokwanda kobuKhomanisi bomhlaba wonke. Ingabe lesi yisilo seSambulo esifaka sonke isintu isigqila?

… Ngaphandle kokuqondiswa kwesisa senhliziyo ngeqiniso, lo mbuso womhlaba wonke ungadala umonakalo ongakaze ubonwe futhi udale ukwahlukana okusha emndenini wesintu… isintu sinezingozi ezintsha zokugqilazwa nokukhohliswa .. —I-POPE BENEDICT XVI, AmaCaritas eVikisa, n. 33, 26

Umuntu angabuza, noma kunjalo, ukuthi kanjani ngisho noMama kaNkulunkulu ukuvimbela ukuphakama kwalesi silo. Impendulo ukuthi akakwazi. Kepha angakwazi ukubambezeleka ngokusebenzisa i imithandazo. Ukungenelela kwe-apocalyptic "kowesifazane ogqoke ilanga" ukubambezela ukuphuma kwalesi silo ngokubiza imithandazo yethu nokuzidela akuyona into enqamulelayo evela eSontweni lokuqala:

Kukhona nesinye futhi isidingo esikhulu sokukhuleka egameni lababusi… Ngokuba siyazi ukuthi kushaqisa okukhulu okuzayo emhlabeni wonke — empeleni, ukuphela kwazo zonke izinto okusongela omaye abesabekayo - kubuyiselwa emuva kuphela ngokuqhubeka nokuba khona kombuso wamaRoma. Asinasifiso-ke sokudlulwa yilezi zehlakalo ezimbi; futhi lapho sithandazela ukuthi ukufika kwabo kubambezeleke, sinikela ngosizo lwethu kuze kube seRoma. —Tertullian (c. 160-225 AD), Obaba BeSonto, Ukuxolisa, Isahluko 32

Ngubani ongasho ukuthi le Global Revolution ihlehlisiwe kuze kube manje njengoba umugqa wesikhathi we-Divine Mercy uvumelekile? UPapa St Pius X wayecabanga ukuthi Umphik'ukristu usevele uyaphila — ngo-1903. Kwakungo-1917 lapho kwavela khona iNdlovukazi Yethu yaseFatima. Kwakungo-1972 lapho uPaul VI avuma khona ukuthi "intuthu kaSathane" yayisingene esicongweni seSonto — umbono, abaningi bahumusha, wokuthi abakwaFreemason babengene esigabeni sabaphathi uqobo.

Ngekhulu le-19, umpristi nomlobi waseFrance, uFr. UCharles Arminjon wafingqa “izimpawu zezikhathi” ezikhona ezisungule eyethu isisekelo:

… Uma sifunda isikhashana nje izimpawu zesikhathi samanje, izimpawu ezixakile zesimo sethu sezombusazwe kanye nokuvukelwa, kanye nenqubekela phambili yempucuko kanye nokukhula phambili kobubi, okuhambelana nenqubekela phambili yempucuko nokutholakele kokuqukethwe ukuhleleka, asikwazi ukwehluleka ukubona kusondele ukufika komuntu wesono, nangezinsuku zencithakalo eyabikezelwa nguKristu. —Fr. UCharles Arminjon (c. 1824 -1885), Ukuphela Kwezwe Lamanje Nezimfihlakalo Zempilo Yesikhathi Esizayo, k. 58, ISophia Institute Press

Isisekelo sikaFr. Isitatimende sikaCharles siyefana nabaningi babapapa abakhombise ukuthi imizamo yemiphakathi eyimfihlo yokungena nokuqinisa amafilosofi aphambene okukhanyiselwa emphakathini iholele ukuhlubuka ngaphakathi kweSonto nokuvela kabusha kobuqaba emhlabeni:

Ngubani ongehluleki ukubona ukuthi umphakathi usesikhathini samanje, ngaphezu kwanoma yisiphi isizukulwane esedlule, uhlushwa yisifo esibi futhi esinezimpande ezijulile, esithuthuka nsuku zonke futhi sidla okungaphakathi kwaso, siyidonsela ekubhujisweni? Niyaqonda, Bazalwane Ababonakala kahle, ukuthi lesi sifo siyini—ukuhlubuka okuvela kuNkulunkulu… —I-POPE ST. I-PIUS X, E Supremi, Encyclical On the Ukubuyiselwa Kwezinto Zonke kuKristu, n. 3; Okthoba 4, 1903

Asikwazi ukwamukela ngomoya ophansi sonke isintu esibuyele emuva ebuhedeni. -Cardinal Ratzinger (IPOPE BENEDICT XVI), Ukushunyayelwa Okusha, Kwakha Impucuko Yothando; Ikheli elibhekiswe kubafundisi beKhathekisthi neNkolo, ngoDisemba 12, 2000

Embhalweni waphansi, UFr. UCharles uyanezela:

… Uma ukuhlubuka kuqhubeka enkambweni yayo, kungahle kubikezelwe ukuthi le mpi kaNkulunkulu kumele iphele ngokuphelele, ukuhlubuka okuqediwe. Yisinyathelo esincane nje esivela enkolweni yombuso — okuwukuthi, umoya wokusebenziseka nokukhulekelwa kombuso kankulunkulu okuyinkolo yesikhathi sethu, kuya ekukhonzeni umuntu ngamunye. Cishe sesifikile kulelo qophelo… -Ukuphela Kwezwe Lamanje Nezimfihlakalo Zempilo Yesikhathi Esizayo, umbhalo waphansi n. 40, ikhasi. 72; ISophia Institute Press

UPapa wethu wamanje ukuxwayisile lokho sesifikile kulelo phuzu:

Ngeke siphike ukuthi izinguquko ezisheshayo ezenzeka emhlabeni wethu nazo ziveza ezinye zezimpawu eziphazamisayo zokuqhekeka nokubuyela emuva ukuzimela. Ukusetshenziswa okwandayo kwezokuxhumana ngogesi kwezinye izimo kuyindida okuholele ekuhlukanisweni okukhulu. Abantu abaningi — kufaka phakathi abasha — ngakho-ke bafuna izindlela zomphakathi ezinokwethenjelwa. Okunye futhi okukhathaza kakhulu ukusatshalaliswa kwemibono yezwe eyehlisa isithunzi noma yenqaba iqiniso elidlulele. —UPOPE BENEDICT XVI, inkulumo eSontweni i-St Joseph's, ngo-Ephreli 8, 2008, Yorkville, eNew York; I-Catholic News Agency

 

LE NGOZI YAMANJE…

UVladimir Solovëv, kudumo lwakhe Indaba emfushane ka-Anti-Christ, [2]eshicilelwe ku-1900 yagqugquzelwa ngaFata beSonto bokuqala basempumalanga.

UPapa John Paul II uncome uSolovëv ngokuqonda kwakhe nangombono ongokwesiprofetho [3]UL 'Osservatore Romano, Agasti 2000. Endabeni yakhe emfushane eqanjiwe, Umphik'ukristu, oba ngumuntu we-narcissism, ubhala incwadi ephoqelelayo efinyelela kuzo zonke izinhlaka zezombusazwe nezenkolo. Encwadini Umphikukristu sika…

Ukuzimela komuntu ngokuphelele kwakumi ndawonye ngokushisekela okukhulu ukwenza okuhle. -Indaba emfushane ka-Anti-Christ, UVladimir Solovëv

Impela, lezi zinto ezimbili zombono kaSolovëv ongokwesiprofetho zihlanganisiwe namuhla enhlanganisweni ebulalayo ebizwa ngokuthi "yi-relativism" lapho i-ego iba yindinganiso lokuhle nokubi okunqunywa ngakho, nomqondo entantayo "wokubekezelelana" ubanjwa njengobuhle.

Ukuba nokholo olucacile, ngokwesivumelwano seSonto, kuvame ukubizwa ngokuthi yi-basicism. Kodwa-ke, ukukholelwa kulokho okuhilelekile, okungukuthi, ukuvumela ukujikijelwa futhi 'ukhukhulwe yiyo yonke imimoya yemfundiso', kuvela ukuphela kwesimo esamukelekayo ezindinganisweni zanamuhla. —UKhadinali Ratzinger (uPapa BENEDICT XVI) ngaphambi komhlangano u-Homily, ngo-Ephreli 18, 2005

Lokhu kwenqatshwa kwegunya lokuziphatha, okuqhutshekiselwa phambili ngamahlazo ngaphakathi kwezikhungo zezwe nezenkolo, kudale isizukulwane esizokwamukela noma yini futhi singakholelwa lutho. Ingozi yezikhathi zethu ukuthi i-Global Revolution eqhubekayo (okungenzeka ukuthi ngeke ibe nomthelela ophelele eNtshonalanga ize ibe nomthelela esiswini sethu) iba sengcupheni yokuvula indlela yesixazululo esingamhloniphi uNkulunkulu kulaka olukhulayo nokukhungatheka okubhekiswe kuzo zombili izinhlangano zeSonto nezezwe. Kulula ukubona ukuthi abantu, ikakhulukazi intsha, ziya ziba nobutha kosopolitiki nopapa ngokufanayo. Umbuzo-ke uthi ngubani Ngabe abantu bazimisele yini ukubahola lapho bebhekene nokuncibilika komhlaba? Umshini Omkhulu ubuholi nokuziphatha ngokufanayo kubeke “ikusasa lomhlaba lisengozini, ”Njengoba uPapa Benedict esanda kusho. Njengoba kunikezwe izimo ezifanele ze izimpi zombango, ukusweleka kokudla, Futhi impi—Konke okubonakala kungenakugwenywa — kuzobeka umhlaba endaweni engcupheni “yokugqilazwa nokuphathwa kabi.”

Ultimatley, ukungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu akunakuba yimpendulo [4]bheka Inkohliso Enkulu. Umuntu ngokwemvelo ungumuntu wenkolo. Sadalelwa uNkulunkulu, ngakho-ke, ekujuleni kwenhliziyo, simmelele. Endabeni kaSolovëv, ubheka isikhathi lapho inkambiso yamanje yokungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu izosebenza:

Umqondo wendawo yonke njengohlelo lwama-athomu okudansa, kanye nempilo njengomphumela wokuqongelelwa kwemishini yezinguquko ezincane ezintweni awusenelisanga ukuhlakanipha okukodwa okucabangayo. -Indaba emfushane ka-Anti-Christ, UVladimir Solovëv

Abakhi be-New World Order bahlose ukusuthisa lesi sifiso senkolo kumuntu ngezwe elingenamqondo ngokuvumelana kakhulu nemvelo, indawo yonke, kanye "nokristu" ngaphakathi (bheka Umgunyathi Ozayo). "Inkolo yomhlaba" ehlanganisa zonke izinkolo kanye nezinkolelo (ezizokwamukela noma yini futhi zingakholelwa lutho) kungenye yezinjongo ezibekiwe zemiphakathi eyimfihlo ngemuva kweGlobal Revolution. Kusuka kuwebhusayithi yeVatican:

[i] New Age yabelana namaqembu amaningi anethonya emhlabeni wonke, umgomo wokuthatha isikhundla noma ukwedlula izinkolo ezithile ukuze kuvuleke inkolo yendawo yonke engahlanganisa isintu… INew Age esekuseni izogcotshwa ngabantu abaphelele, abangenangqondo abaphethe ngokuphelele imithetho yemvelo. Kulesi simo, ubuKrestu kufanele bususwe futhi bunikezwe inkolo yomhlaba kanye nohlelo lomhlaba omusha. -UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila, n. 2.5, Imikhandlu Yapapa Yezamasiko Nezingxoxo Zenkolo Ephakathie

Ubusisiwe u-Anne Catherine Emmerich (1774-1824), indelakazi yase-Augustinian yase-Germany kanye ne-stigmatist, waba nombono ojulile lapho abona khona amaMason azama ukudiliza udonga lweSt. Peter eRoma.

Kwakukhona phakathi kwabadilizi abadumile abesilisa ababegqoke iyunifomu neziphambano. Abazisebenzelanga kodwa bamake odongeni ngo trowel [Uphawu lweMasonic] kufanele idilizwe kuphi futhi kanjani. Ngashaqeka lapho ngibona phakathi kwabo abefundisi bamaKatolika. Kwakuthi njalo lapho abasebenzi bengazi ukuthi baqhubeke kanjani, baye komunye eqenjini labo. Wayenencwadi enkulu okwakubonakala sengathi iqukethe lonke uhlelo lwesakhiwo nendlela yokulucekela phansi. Bakhombe ngqo ngokhuni izingxenye ezizohlaselwa, futhi ngokushesha zehla. Basebenza ngokuthula nangokuzethemba, kepha ngobuqili, ngobuciko nangokuxwayisa. Ngabona uPapa ethandaza, ezungezwe abangane bamanga ababevame ukwenza okuphambene nalokho ayekuyalile… -Impilo ka-Anne Catherine Emmerich, Umq. 1, nguMfundisi KE Schmöger, Tan Books, 1976, k. 565

Esukuma esikhundleni seSt. Peter, wabona inhlangano entsha yenkolo [5]bheka UPapa Omnyama?:

Ngabona amaProthestani akhanyisiwe, kwakhiwa amacebo okuxuba izivumo zokholo, ukucindezelwa kwegunya likapapa… angibonanga uPapa, kodwa umbhishobhi uguqe phambi kwe-altare eliphakeme. Kulo mbono ngabona ibandla lihlaselwa ngamabhomu ngezinye izitsha… Lalisongelwa nxazonke… Bakha isonto elikhulu, eliwubukhazikhazi elalizokwamukela zonke izivumo zokholo ngamalungelo alinganayo… Lalinjalo-ke ibandla elisha… —Ubusisiwe u-Anne Catherine Emmerich (1774-1824 AD), Impilo Nezambulo zika-Anne Catherine Emmerich, Ngo-Ephreli 12, 1820

Labo abalandela lokhu, kusho uPapa Leo XIII, bangena ngaphansi kwamafilosofi ahlukahlukene, kepha konke kuvela empandeni efanayo yasendulo kaSathane: inkolelo yokuthi umuntu angathatha indawo kaNkulunkulu (2 Thes 2: 4).

Sikhuluma ngalelo hlelo lamadoda a… abizwa ngama-socialists, Communist, noma nihilists, futhi athi, asabalala emhlabeni wonke, futhi ahlanganiswa yizibopho eziseduze kakhulu kubumbano olubi, awasafuni ukukhoseliswa emihlanganweni eyimfihlo, kepha, bemasha ngokusobala nangesibindi ekukhanyeni kwemini, balwela ukuletha ekhanda lokho osekuyisikhathi eside bekuhlela — ukuketulwa kwayo yonke imiphakathi yomphakathi noma yini. Impela, laba yibo, njengoba imiBhalo engcwele ifakaza, 'Ngcolisa inyama, udelele ukubusa futhi uhlambalaze ubukhosi. ' (Jud. 8). ” - UPAPA LEO XIII, Encyclical Quod Apostolici Muneris, Disemba 28, 1878, n. 1

 

KU-BRINK?

Singahluleka kanjani ukuqonda izikhathi esiphila kuzo, ezenzeka phambi kwamehlo ethu kwimifudlana ebukhoma ye-intanethi kanye nezindaba zekhebula ezingamahora angama-24? Akukona nje imibhikisho e-Asia, iziyaluyalu eGrisi, iziyaluyalu zokudla e-Albania noma izibhelu eYurophu, kodwa futhi, uma kungenjalo, igagasi elikhulayo lentukuthelo e-United States. Umuntu ucishe athole umbono kwesinye isikhathi wokuthi "othile" noma uhlelo oluthile lukhona ngamabomu ukushayela abantu emaphethelweni wenguquko. Noma kungukutakula imali eyizigidigidi kuWall Street, ukukhokhelwa kwezigidi ezingama-dollar kuma-CEO, kuqhuba isikweletu sikazwelonke kumazinga akhohlisayo, ukuphrintwa okungapheli kwemali, noma ukwephulwa okwandayo kwamalungelo abantu egameni "lokuphepha kwezwe," intukuthelo nokukhathazeka ngaphakathi ezweni kuyabonakala. Njengenhlangano yaphansi ebizwa ngokuthi "Iphathi Letiye”Kuyakhula [6]okusikhumbuza uguquko lweBoston Tea Party lwango 1774, ukungasebenzi kuhlala kuphezulu, amanani okudla ayenyuka, futhi ukuthengiswa kwezibhamu kufinyelela emazingeni okurekhoda, iresiphi ye- Izinguquko seziqalile. Ngemuva kwakho konke lokhu, futhi, kubonakala sengathi yizibalo ezigcwele futhi ezinamandla ezifihliwe endaweni yesehlakalo eziqhubeka nokuhlangana emiphakathini eyimfihlo efana neKhakhayi neBones, iBohemian Grove, iRosicrucians njll.:

Amanye amadoda amakhulu e-United States, emkhakheni wezohwebo nokwenziwa, asaba umuntu othile, asaba okuthile. Bayazi ukuthi kukhona amandla ndawana thile ahleleke kangaka, acashile, aqaphe kakhulu, axhumene kakhulu, aphelele, agcwele yonke indawo, okungangcono bangakhulumi ngaphezu komoya wabo uma bekhuluma bewalahla. —UMongameli Woodrow Wilson, Inkululeko Entsha, Ch. 1

Bafowethu nodadewethu, engikubhalile lapha kunzima ukukungenisa. Umkhathi wezinkulungwane zeminyaka yomlando ubonakale ufinyelela umvuthwandaba ezikhathini zethu: ukulwa kwangesikhathi esidlule phakathi koMfazi neDrako likaGenesise 3:15 neSambulo 12…

Manje sesimile sibhekene nengxabano enkulu kunazo zonke emlandweni isintu esidlule kuyo… Manje sesibhekene nengxabano yokugcina phakathi kweBandla nabamelene neBandla, leVangeli kanye neVangeli. —Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), e-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Agasti 13, 1976

Ukudlikizela emvelweni… ukuhlubuka okukhulayo… amazwi oFata oNgcwele… izibuko zikaMnumzane Wethu… zingacaca kanjani izimpawu? Futhi-ke, kuze kube nini lokhu kuqubuka nezinhlungu zokubeletha zizoqhubeka? Iminyaka? Emashumini eminyaka? Asazi, futhi akunandaba. Okubalulekile ukuthi siphendule izicelo zaseZulwini ezivezwe kithi ngabo bobabili oMfazi-uMariya kanye neWoman-Church. Kwakhe Incwadi Encyclical on Atheistic Communism, UPapa Pius XI wafingqa lokho okudingekayo phambi komKristu ngamunye ononembeza — esingasakwazi ukungawunaki:

Ngenkathi abaPhostoli bebuza uMsindisi ukuthi kungani behlulekile ukuxosha lo moya omubi kumuntu okade enedemoni, iNkosi yethu yaphendula yathi: "Lolu hlobo alukhishelwa ngaphandle kodwa ngokuthandaza nangokuzila ukudla." Ngokunjalo futhi, nobubi obuhlupha isintu namuhla bunganqotshwa kuphela yimpi yomkhuleko nokuzisola emhlabeni wonke. Sicela ikakhulukazi iMiyalo Yokucabanga, abesilisa nabesifazane, ukuba baphindaphinde imithandazo yabo kanye nokuzidela ukuze bathole usizo oluvela ezulwini lweSonto emzabalazweni wamanje. Bayeke bancenge futhi ukuncengelwa okunamandla kweNcasakazi Engumsulwa okwathi, njengoba ichithe ikhanda lenyoka yakudala, ihlala ingumvikeli oqinisekile futhi “Usizo LwamaKristu” olungenakunqotshwa. —I-POPE PIUS XI, Incwadi Encyclical on Communis Communism, Ngo-March 19, 1937

 

Ishicilelwe okokuqala ngoFebhuwari 2, 2011.

 


 

UKUFUNDA OKUHLOBENE NAMA-WEBCASTS:

 

 

 

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 kusuka esiLatin khanyisa okusho ukuthi “ukhanyiselwe”
2 eshicilelwe ku-1900
3 UL 'Osservatore Romano, Agasti 2000
4 bheka Inkohliso Enkulu
5 bheka UPapa Omnyama?
6 okusikhumbuza uguquko lweBoston Tea Party lwango 1774
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU futhi umake , , , , , , , , , , , , , , , , , .