Ukudilika komhlaba!

 

 

LABO abebelokhu belandela ukushaywa okungokwesiprofetho eSontweni kungenzeka bangamangali ekuphendukeni kwemicimbi yomhlaba eqhubeka ngehora. A Ukuvukelwa Komhlaba kancane kancane ithatha umusi njengoba izisekelo zezwe langemva kwesimanje ziqala ukuvumela “ukuhleleka okusha” Ngakho-ke, sesifikile emahoreni ama-epic esikhathi sethu, ukungqubuzana kokugcina phakathi kokuhle nokubi, phakathi kwesiko lempilo kanye nesiko lokufa. Umnotho ontengayo, izimpi, kanye nokuwohloka kwemvelo kumane kuyizithelo zomuthi omubi, otshalwe ngamanga kaSathane ngesikhathi sokukhanyiselwa eminyakeni engama-400 edlule. Namuhla, simane sivuna lokho obekuhlwanyelwe, okunakekelwa abelusi bamanga, nokugadwa yizimpisi, ngisho naphakathi komhlambi kaKristu. Mhlawumbe, esinye sezibonakaliso ezinkulu kakhulu zezikhathi ukungabaza okukhulayo kobukhona bukaNkulunkulu. Futhi kunengqondo. Njengoba isiphithiphithi siyaqhubeka sithatha indawo kaKristu, udlame olususa ukuthula, ukungavikeleki kuthatha indawo yokuzinza, ukusabela komuntu ukusola uNkulunkulu (esikhundleni sokubona ukuthi inkululeko yokuzikhethela inamandla okuzibhubhisa). UNkulunkulu angayivumela kanjani indlala? Ukuhlupheka? Ukuqothulwa kohlanga? Impendulo ithi ubengeke kanjani, ngaphandle kokunyathela isithunzi sethu sobuntu nenkululeko yokuzikhethela. Ngempela, uKristu weza ukuzosikhombisa indlela yokuphuma esigodini sethunzi lokufa, esasidala — hhayi ukukuqeda. Akunjalo, kuze kube yilapho icebo losindiso selifinyelele ekugcwalisekeni kwalo. [1]isib. 1 Kor 15: 25-26

Konke lokhu, kubonakala sengathi, kulungiselela umhlaba ukristu wamanga, umesiya wamanga ukuze awukhiphe endaweni yokufa. Futhi-ke, lokhu akuyona into entsha: konke lokhu kubikezelwe emiBhalweni, kwachazwa ngoFata beSonto, futhi kwaqhubeka kwagxilwa kubapapa banamuhla. Akekho owaziyo isikhathi, okungenani konke. Kepha ukusikisela ukuthi akuyona into engenzeka esikhathini sethu, uma unikezwe zonke izimpawu, kubhekwe kabi kakhulu. Kwathiwa kungcono kakhulu nguPaul VI:

Kukhona ukungakhululeki okukhulu ngalesi sikhathi emhlabeni naseSontweni, futhi okubuzwayo ukukholwa. Kuyenzeka manje ukuthi ngiphinde kimina ibinzana elingaqondakali likaJesu eVangelini likaSt. Luke: 'Lapho iNdodana yoMuntu ibuya, ingabe isazoluthola ukholo emhlabeni?'… Ngezinye izikhathi ngifunda isigaba seVangeli sokuphela izikhathi futhi ngifakazela ukuthi, ngalesi sikhathi, ezinye izimpawu zalesi siphelo ziyavela. Ngabe sesiseduze nokuphela? Lokhu ngeke sazi. Kufanele ngaso sonke isikhathi sizibambe sikulungele, kepha konke kungahlala isikhathi eside kakhulu okwamanje.  —I-POPE PAUL VI, Imfihlo Paul VI, UJean Guitton, k. 152-153, Reference (7), k. ix.

Yilokho kuphela, ukuthi ngibuyele emagameni engizwe uZulu ewasho ngonyaka ka-2008. Lapha, ngiphinde ngabelane ngamagama ayisiprofetho avela kwamanye okufanele aqondwe, yize ngingenzi iziphetho zokugcina ngobuqiniso bawo. Ngifaka lapha igama lakamuva elibhekiswe kuMama kaNkulunkulu endaweni edumile yokuqhamuka.

Singabantu, bafowethu nodadewethu, siphila ezikhathini ze-Great Landslide…

 

Ishicilelwe okokuqala ngo-Okthoba 1, 2008. Ngibuyekeze lo mbhalo.

 

ON umlindelo woMkhosi kaMariya, uMama kaNkulunkulu (2007), ngikubhalele amagama engangiwezwa enhliziyweni yami:

Yilokho Unyaka Wokuvela...

Lokho kwalandelwa entwasahlobo (2008) ngamagama:

Ngokushesha okukhulu manje.

Umqondo kwakuwukuthi imicimbi emhlabeni wonke yayizokwenzeka ngokushesha okukhulu. Ngabona “ama-oda” amathathu ewa, elinye kwelinye lifana nama-dominoes:

Umnotho, bese kuba owezenhlalo, bese kuba nguhlelo lwezepolitiki.

Kulokhu, kuzovela i-New World Order (bona Umgunyathi Ozayo). Ngemuva kwalokho, ngoMkhosi Wezingelosi Ezinkulu, uMikayeli, uGabriel noRafael, ngezwa amazwi:

Ndodana yami, lungiselela izilingo eseziqala manje.

 

UKUHLANGANWA KOMHLABA

Kufanele kucace manje ukuthi kwenzekani: ukuwa kwe-oda lakudala njengoba sazi. Bangaphezu koyedwa abaholi bezwe abafuna ukuthi i- ukuhleleka okusha-ikakhulukazi, umongameli we Venezuela, oqhubeka ukuhlanganisa izwe lakhe ngokuqinile neRussia:

Umholi waseVenezuela uHugo Chavez uthe ukholwa wukuthi uhlelo olusha lwezomnotho lumi ngomumo ngomhlaba ... "Kusukela kule nkinga, kufanele kuvele umhlaba omusha, futhi umhlaba ohlanganisa izindawo eziningi." -UMongameli Hugo Chavez, I-Associated Press, msnbc.msn.com, Septhemba 30th, 2008

Inkinga akhuluma ngayo ukuqhuma kwesibalo sezomnotho sango-2008 esenze ukuthi kube nezitatimende ezifana nalezi ezilandelayo: 

Sidinga i-oda elisha lezezimali lomhlaba jikelele. —UMongameli weKhomishini Yenhlangano Yamazwe aseYurophu, uJosé Manuel Barroso, www / .cute.me, Okthoba 24, 2008

Inkinga yezimali yamazwe omhlaba inikeze abaholi bomhlaba ithuba eliyingqayizivele lokwakha umphakathi wembulunga yonke ngempela. -UNdunankulu wase-UK, uGordon Brown, Reuters, Novemba 10, 2008

… I-perestroika yomhlaba wonke [ukwakhiwa kabusha] kungaba yimpendulo enengqondo enhlekeleleni yomhlaba… Umbono wentuthuko yomhlaba usuzoshintsha. - Owayengumholi waseRussia, UMikhail Gorbachev, I-RIA Novisti, EMoscow, Novemba 7, 2008

Umholi waseFrance naye ukugcizelele lokhu:

Sifuna umhlaba omusha uphume kulokhu. —UMongameli waseFrance, uNicolas Sarkozy, ephawula ngenkinga yezezimali; Okthoba, 6, 2008, Bloomberg.com

Kuleli sonto eledlule (Agasti, 2011), uSihlalo we-China's rating agency uthe idola laseMelika "lizolahlwa kancane kancane ngumhlaba" nokuthi i…

… Inqubo ngeke ihlehliswe. - UGuan Jianzhong, usihlalo weDagong Global Credit Rating, CNBC, Agasti 7, 2011

Njengoba abanye abahlaziyi bezomnotho abathembekile sebephawulile, okwenzeka ngo-2008 kwakuwukuncipha nje kweqhwa. Ukwehliswa kwamuva kwesilinganiso se-United States, kanye nokwehla kwamandla omnotho eYurophu kuyizimpawu zezinkinga ezijule kakhulu, inkohlakalo ejulile, izinguquko ezijulile zomhlaba wonke. Amatshe okuqala ambalwa alesi sikhathi esidlulayo aqala ukuwa, futhi bazokwehlisa yonke intaba-ohlangothini … I umbhoshongo waseBabele- ”iBhabhiloni”Uqobo lwayo. Okomzuzwana, uSathane namaphakethe akhe bazozama ukuvusa uHlelo Olusha (ngaphandle kukaNkulunkulu), kepha kuzohluleka, ngoba:

Ngaphandle kokuthi uJehova ayakhe indlu, abakhi bayo basebenzela ize. (IHubo 127: 1)

 

LALELA ABAPROFETHI BAMI!

Izehlakalo ezilapha nezizayo cishe zicindezela kakhulu ingqondo ukuba ingaziqonda. Ngikholwa ukuthi yingakho iNkosi, ikakhulukazi kule minyaka emithathu edlule, ivuse “abaprofethi” abaningi ukuphinda umyalezo ofanayo ngezithunywa ezahlukahlukene ukuze siqiniseke ngezikhathi zethu. Ngifuna ukwabelana ngeminye yaleyo milayezo, mhlawumbe amagama aphefumulelwe futhi aqondiswe nguMoya kaNkulunkulu. 

Leli yizwi elizwakale ngokuzwakalayo emphefumulweni ohlala eCalifornia, ohlala ungaziwa emphakathini. Ngemuva kokuwuzwa, isithombe soMusa Waphezulu egumbini lakhe lokuphumula saqala ukukhala izinyembezi eziningi (leso sithombe manje silenga eDivine Mercy Center eMichigan). Imiyalezo ayitholayo itholwe ngumfundisi owabamba iqhaza kwinqubo yokwenziwa ogcotshiwe kukaSt. Faustina.

Yimi, uJesu.

Izwe lisemaphethelweni obumnyama obukhulu. Thandazela abaholi bakho bazo zonke izizwe. Bonke bamatasa ngempi. Ngiyaphinda ngiyakutshela, isikhathi sakho sifushane. Kuyoba khona ukuzamazama komhlaba namashwa amakhulu kubo bonke abakhileyo emhlabeni. Qaphela! Lona ombiza ngoSathane ufuna ukususa ithemba kuwe. Umphefumulo olahla ithemba usulungele ukwenza isono. Ngaphandle kwethemba, umuntu usebumnyameni obukhulu. Akasaboni ngamehlo okholo futhi kuye bonke ubuhle nokulunga balahlekelwa yinani labo.

Kuzoba nokuhlupheka okwengeziwe emzimbeni nasekuziphatheni. Isiphepho sizoqala lapho ngiphakamisa isandla sami. Yelelani wonke umuntu, ikakhulu abapristi. Vumela isixwayiso sami sikunyakazise ngokunganaki kwakho kusengaphambili.

Ngiyaphinda futhi ngiyakutshela, ungesabi ukukhuluma amazwi ami. Tshela isintu ukuthi isikhathi sesiseduze. Ndodana yami, kufanele ukhulume nomhlaba ngomusa wami omkhulu ngenkathi sisekhona isikhathi sokunikeza isihe. —Mashi 25, 2005, uLwesihlanu Oluhle

Ngenkathi ngihlala kwakhe eCalifornia kulo nyaka odlule (2011), ngacela le ndoda ukuthi ifingqe yonke imiyalezo eyithole kuJesu nakuMariya kule minyaka edlule. Ngaphandle kokuma kancane, wangibuka, wababaza, “Lungiselela!"

Lo mlayezo ufike kumama waseMelika othi uzwe ngokuzwakalayo uJesu eqala ukukhuluma naye eMiseni. Le miyalezo manje isatshalaliswa ngokukhululeka encwadini ebizwa ngokuthi, “Amagama Avela KuJesu":

Leli yihora lenguquko enkulu futhi le micimbi isaqala nje. Ubunzima obuningi buzovelela sonke isintu. Leli akusilo ihora lokuba ngufakazi emhlabeni, kunalokho fakaza ngomyalezo, umlayezo weVangeli. Bantu bami, phila umsebenzi wakho ngokumela iqiniso. Le micimbi yokuvuka ingumphumela wenani labancane Bami ababulawa ngokukhipha izisu….

Mntanami, njengoba ngishilo, isandla sokulunga sikaBaba wami sesizoshaya. Qhubeka uzimisele ukuhlupheka, ngoba isikhathi sokuxwayisa sesiseduze. Ngizofika ngobukhazikhazi obukhazimulayo futhi ngizobanga izingane Zami ezithembekile. Isandla sikaBaba wami esilungile sizosebenzela lo mhlaba isijeziso esifanele sokuqhubeka nokunyathela phambi kwethu, uNkulunkulu wakho onguZiqu-zintathu. Izilwandle zizovuka, umhlaba uzamazame uthuthumele futhi isintu siyohlushwa yimpi, izifo nendlala. Uzobona ukuza kwalowo ozothi unguye futhi abantu Bami bazokweluswa futhi babalwe yiziphathimandla ezisebenzela lo mesiya wamanga, lo mphikukristu.

Hlala uphapheme, Ngane yami, futhi ubheke Mina, ngoba nginguJesu ukukhanya kwezwe. Ngizokuvikela wena nothembekile Wami ngomusa Wami wasezulwini. Kungomlilo wothando lwaMi engilangazelela ukuba bonke abantwana Bami bafulathele umhlaba beze baphile ekukhanyeni Kwami. -Imilayezo eya kuJennifer, Amagama avela kuJesu, Febhuwari 25, 2005; Mashi 25, 2005; www.wordsfromjesus.com

Kunomuntu ohamba ngegama, uPelianito. Sengike ngahlangana naye, umphefumulo othandazayo nothule. Kubhulogi yombhali, lo mlayezo wethemba ufingqa lokho okushiwo ngabaningi, hhayi okuncane kakhulu oFata beSonto kanye noPapa [2]qhathanisa Oopapa, kanye ne-Dawning Era: ukuthi ngemva kwalobu bumnyama obukhona manje, kuzoba khona ukuqala “kweNkathi Yokuthula” entsha.

Sithandwa sami, gcina ithemba lakho. Ngoba lapho isikhathi sokulingwa sesidlulile, uzomangala ukuthi yini engizokwenzela yona, umhlaba, nawo wonke umhlaba. Lapho ukuhleleka okulungile kwezinto sekubuyiselwe, injabulo engaziwa izolandela futhi izosala. Thandaza futhi uhlale ethembeni. - Septhemba 24, 2008, www.pelianito.stblogs.com

Okokugcina, ukulandela futhi umyalo kaSt.Paul wokuthi angadeleli isiprofetho, ngifuna ukubuka umyalezo osanda kusolwa ovela kusiza esidumile se-apparition I-Medjugorje, okhiqizele iSonto izithelo ezinkulu, hhayi isibalo esikhulu kakhulu semisebenzi yobupristi. Ngo-Agasti 2, 2011, iNcasakazi Ebusisiwe kwathiwa kuMirjana Soldo:

Bantwana abathandekayo; Namuhla ngikubiza ukuthi uzalwe kabusha ngomkhuleko nangomoya oyingcwele, ukuze ube yisizwe esisha ngeNdodana yami; abantu abaziyo ukuthi uma belahlekelwe uNkulunkulu, bazilahlekele; abantu abaziyo ukuthi, noNkulunkulu, naphezu kwakho konke ukuhlupheka nokulingwa, bavikelekile futhi basindisiwe. Ngiyanibiza ukuthi nihlangane emndenini kaNkulunkulu futhi niqiniswe ngamandla kaBaba. Njengabantu ngabanye, zingane zami, anikwazi ukubuyeka ububi obufuna ukuqala ukubusa kulomhlaba nokuwubhubhisa. Kepha, ngokwentando kaNkulunkulu, konke ndawonye, ngeNdodana yami, ungashintsha konke uphulukise umhlaba. Ngikubiza ukuthi ubathandazele ngenhliziyo yakho yonke abelusi bakho, ngoba iNdodana yami ibakhethile. Ngiyabonga.

Lapha futhi, kuzwiswa isexwayiso sokuthi kukhonaububi obufuna ukuqala ukubusa lo mhlaba nokuwubhubhisa.”Futhi, impendulo, ikhambi lihlala linjalo: umkhuleko wenhliziyo, ukuguquka, nokusondela kuBaba ngoJesu. O, yeka indlela esibheka ngayo lawo mazwi ngaphandle kokucabanga! Kepha bambalwa abakuqondayo ukujula kokubaluleka kwabo. Umkhuleko ubalulekile kulezi zikhathi, ngoba uzosisiza ukubona izwi likaMalusi weqiniso kwabamanga, futhi singene emiphefumulweni yethu umusa esiwudingayo; ukuguquka kusikhipha eBabiloni (okungokomfanekiso, kusho uPapa Benedict, "emadolobheni amakhulu emhlabeni angenankolo") ukuze lingaweli emakhanda ethu futhi; futhi ubuhlobo bomuntu siqu noNkulunkulu busidonsela ebunyeni obakhelwe othandweni kunasenkolweni, ekwesabeni, noma emsebenzini.

Ngiphinde ngabhala muva mayelana Iziphephelo Ezizayo Neziphephelo, isidingo esizayo samaKristu sokungena emiphakathini yothando. "Njengabantu ngabanye, zingane zami, anikwazi ukubuyeka ububi obufuna ukuqala ukubusa kulomhlaba nokuwubhubhisa. Kodwa, ngokwentando kaNkulunkulu, nonke kanye neNdodana yami, ningashintsha konke niphulukise umhlaba. ”

Le miphakathi iyisibonakaliso sobungqabavu eSontweni, ithuluzi lokwakheka nokushunyayelwa kwevangeli, futhi a isiqalo esiqinile umphakathi omusha osuselwe 'empucukweni yothando'… Ngaleyo ndlela kuyimbangela yethemba elikhulu ngempilo yeSonto. —UJOHANE PAUL II, Umsebenzi woMhlengi,n. 51

 

UNGESABI!

Kulabo abangaphelelwa yithemba, besaba ukuqulwa kwecala ngaphambi kokunqoba, ngingaphinda ngikukhumbuze: wazalelwa lezi zikhathi, futhi ngaleyo ndlela, uzoba nomusa ngalezi zikhathi.

Lokhu okungenhla kumane nje kungamazwi ambalwa esiprofetho avela ezweni lamaKhatholika. Ngithunyelwe neminye imiyalezo evela kubafowethu nodadewethu abangabavangeli, futhi kunezindikimba eziningi ezifanayo nezingaguquguquki. Umlayezo ophakathi yilokhu: Lungiselela!...

… Ngoba ukudilika komhlaba sekuqalile!

 

 

UKUFUNDA OKWENGEZIWE:

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. 1 Kor 15: 25-26
2 qhathanisa Oopapa, kanye ne-Dawning Era
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU.

Amazwana zivaliwe.