Millenarianism - Kuyini, futhi akusikho


Umculi Akaziwa

 

I UFANELE ukuphetha imicabango yami “ngenkathi yokuthula” ngokususelwa ku incwadi eya kuPapa Francis ngethemba lokuthi kuzohlomula okungenani abanye abesaba ukuwela ekuhlubukeni kweMillenarianism.

The Catechism weSonto LamaKatolika uthi:

Inkohliso Yomphik'ukristu isivele iqala ukwakheka emhlabeni ngaso sonke isikhathi lapho kwenziwa isimangalo sokubona emlandweni lelo themba likaMesiya elingafinyelelwa kuphela ngaphesheya komlando ngokwahlulela komkhathi. ISonto selinqabile ngisho nezindlela eziguquliwe zalokhu kufakazelwa kombuso ukuthi kube ngaphansi kwegama le-millenarianism, (577) ikakhulukazi uhlobo lwezepolitiki "oluhlanekezelwe ngokungathi sína". (578) —N. 676

Ngishiye ngamabomu izinkomba zemibhalo engenhla ngoba zibaluleke kakhulu ekusisizeni ukuqonda ukuthi kusho ukuthini ukuthi “millenarianism”, futhi okwesibili, “messianism yezwe” kuCatechism.

 

YINI…

Umbhalo waphansi 577 uyinkomba I-Denzinger-Schonnmetzerumsebenzi (Symbolorum ye-Enchiridion, ufafanuzi kanye nesimemezelo esivela ku-rebus fidei et morum). Umsebenzi kaDenzinger ulandelela ukuthuthukiswa kwemfundiso kanye ne-Dogma eSontweni LamaKatolika kusukela ezikhathini zakudala, futhi kusobala ukuthi ubonwa njengomthombo othembekile ngokwanele wokuthi iCatechism icaphune. Umbhalo waphansi we “millenarianism” usiholela emsebenzini kaDenzinger, othi:

… Uhlelo lokuncishiswa kweMillenarianism, olufundisa, isibonelo, ukuthi uKristu iNkosi ngaphambi kokwahlulela kokugcina, noma ngabe kwandulelwe ukuvuswa kwabaningi abalungile, uzofika ngokubonakalayo azobusa kulo mhlaba. Impendulo ithi: Uhlelo lwe-Millenarianism olwenziwe lula alunakufundiswa ngokuphepha. —DS 2296/3839, Isinqumo Sehhovisi Elingcwele, Julayi 21, 1944

Millenarianism, kubhala uLeo J. Trese ku Ukuchazwa Kokholo, ziphathelene nalabo abathatha isambulo 20: 6 ngokoqobo.

USt. John, echaza umbono ongokwesiprofetho (IsAm 20: 1-6), uthi uSathane uzoboshwa aboshwe iminyaka eyinkulungwane, lapho abafileyo beyophila babuse noKristu; ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane udeveli uyodedelwa futhi ekugcineni anqotshwe ingunaphakade, bese kufika uvuko lwesibili… Labo abalithatha leli vesi ngokoqobo futhi bakholelwa ukuthi UJesu uzoza ukubusa emhlabeni iminyaka eyinkulungwane ngaphambi kokuphela komhlaba kuthiwa ama-millenarists. —P. 153-154, Sinag-Tala Publishers, Inc. (nge UNihil Obstat futhi Imprimatur)

Isazi semfundiso yenkolo esidumile sase Katolika, u-Cardinal uJean Daniélou, futhi uyachaza ukuthi:

Millenarianism, inkolelo yokuthi kuzoba khona i zasemhlabeni Ukubusa kukaMesiya ngaphambi kokuphela kwesikhathi, imfundiso yamaJuda-yobuKristu eye ivuse futhi iyaqhubeka nokuvusa impikiswano enkulu kunenye. -Umlando Wokufundisa KwamaKristu Okuqala, iphe. I-377 (njengoba kushiwo ku- Ubukhazikhazi bendalo, k. 198-199, uMfu Joseph Iannuzzi)

Uyanezela, “Isizathu salokhu, nokho, kungenzeka ukwehluleka ukuhlukanisa phakathi kwezakhi ezahlukahlukene zemfundiso,” —okuyikho esikwenzayo lapha.

Ngakho-ke ngamafuphi, iMillenarianism efomini yayo kwakuyinkolelo yokuthi uJesu uzobuya enyameni emhlabeni bese ubusa okwesikhathi a okwangempela eminyakeni eyinkulungwane ngaphambi kokuphela kwesikhathi, iphutha elaqalwa ikakhulu ngabaphenduki bokuqala abangamaJuda. Kwavela kulokhu kuhlubuka amahlumela amaningi afana "nama-millenarians angokwenyama" uSt. Augustine awakhomba njengalabo abakholelwa ukuthi…

… Labo abazophinde bavuke bayojabulela ukuzijabulisa kwamadili enyama angalinganiswanga, anikezwe inani lenyama neziphuzo ezinjengokuthi hhayi nje ukushaqisa umuzwa wabantu abapholile, kepha ngisho nokudlula isilinganiso sokwehlulwa…. Labo abakholelwayo babizwa ngamaChiliast kamoya, esingazala kabusha ngegama lamaMillenarians…”(Kusuka ku- I-De Civival Dei, Incwadi 10, Ch. 7)

Kulolu hlobo lweMillenarianism kweza izimfanelo zase iguquliwe, kuncishisiwe futhi okungokomoya IMillenarianism ngaphansi kwamahlelo ahlukahlukene lapho ukungabandakanywa kwezitho zenyama kungafakwanga khona kepha uhlobo oluthile lukaKristu lubuyela emhlabeni ukubusa nokumisa uhlelo wokugcina umbuso wawusabanjiwe. Kuzo zonke lezi zinhlobo, iSonto lichaze ngokusobala, unomphela ukuthi "lolu hlelo lokunciphisa iMillenarianism alunakufundiswa ngokuphepha." Ukubuya kukaJesu ngenkazimulo nokucacile Ukumiswa koMbuso kuzokwenzeka kuphela ekugcineni kwesikhathi.

NgoSuku Lokwahlulela ekugcineni komhlaba, uKristu uzofika ngenkazimulo ukuze azuze ukunqoba okucacile kokuhle phezu kobubi okuthi, njengokolweni nokhula, bakhule ndawonye emlandweni. -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 681

Umbhalo waphansi 578 usiletha embhalweni I-Divini Redemptoris, Encyclical Pope kaPius XI emelene nobuKhomanisi obungakholelwa kuNkulunkulu. Ngenkathi abezinkulungwane zeminyaka babambe uhlobo oluthile lombuso wasemhlabeni ongokomoya, amesiya emhlabeni bambelela embusweni wezombusazwe.

Ubukhomanisi banamuhla, ngokugqamile kakhulu kunendlela efanayo naleso esedlule, bufihla ngokwabo umbono wamanga wamanga. —I-POPE PIUS XI, I-Divini Redemptoris, n. 8, www.v Vatican.va

 

… OKUNGASIKHO

USt. Augustine ucacisile ukuthi, ukube bekungezona izinkolelo zamaChiliast ezinamathele kule millenium, ukuthi isikhathi sokuthula noma "ukuphumula kwesabatha" ngempela ukutolika okuvumelekile weSambulo 20. Yilokhu oFata beSonto abakufundisayo futhi kwaqinisekiswa futhi yiKhomishini Yenkolo Yenkolo yeSonto ngo-1952. [1]Njengoba umsebenzi ocashuniwe unezimpawu zokuvunywa kweSonto, okungukuthi, i- sokunyatheliswa futhi nihil obstat, kungukuzivocavoca kweMagisterium. Lapho umbhishobhi ngamunye enikeza isishayamthetho esisemthethweni seSonto, futhi uPapa noma umgwamanda wababhishobhi bengavumelani nokunikezwa kwalolu phawu, kungukusebenzisa iMagisterium ejwayelekile. 

… Kube sengathi kuyinto efanelekile ukuthi abangcwele ngaleyo ndlela bajabulele uhlobo lokuphumula kweSabatha ngaleyo nkathi [“yeminyaka eyinkulungwane”], ukuzilibazisa okungcwele ngemuva kokusebenza kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha kusukela umuntu adalwa… [futhi] kufanele kulandele ukuqedwa kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, kuze kufike eyisithupha izinsuku, uhlobo lweSabatha losuku lwesikhombisa eminyakeni eyinkulungwane eyalandela… Futhi lo mbono ubungeke uphikiswe, uma bekukholelwa ukuthi injabulo yabangcwele, kulelo Sabatha, iyoba ngeyomoya, futhi ibe nomphumela ebukhoneni bukaNkulunkulu… —St. U-Augustine waseHippo (354-430 AD; Udokotela weSonto), I-De Civival Dei, Bk. XX, uCh. 7, iCatholic University of America Press

Isenzeko esinje asifakwa eceleni, akunakwenzeka, akusikho konke okuqinisekile ukuthi ngeke kubekhona isikhathi eside sobuKrestu obunqobayo ngaphambi kokuphela… Uma ngaphambi kwalesosiphelo kuzobakhona isikhathi, noma eside, sobungcwele bokunqoba, umphumela onjalo awuyikulethwa ukubonakala komuntu kaKrestu ngobukhulu kepha ngokusebenza kwalawo mandla okungcweliswa asebenzayo manje, uMoya oNgcwele kanye namaSakramente eBandla. -Imfundiso yeSonto LamaKhatholika: Isifingqo seMfundiso yamaKhatholika, ILondon Burns Oates & Washbourne, k. 1140, evela kuTheological Commission yango-1952, okuwumbhalo weMagistri.

Isambulo 20 ngakho-ke akufanele sihunyushwe njengo okwangempela ukubuya kukaKristu osenyameni a okwangempela iminyaka eyinkulungwane.

… Millenarianism yilowo mcabango ovela encazelweni engokoqobo, engalungile, nephutha eSahlukweni 20 seNcwadi yeSambulo…. Lokhu kungaqondakala kuphela kufayela le- okungokomoya mqondo. -Ukubuyekezwa kwe-Catholic Encyclopedia, Thomas Nelson, k. 387

Yiyo kanye le ncazelo “yenkathi yokuthula” lapho iSonto lingazange lilahle ndawo kunoma yimuphi umbhalo, futhi empeleni, ukuqinisekisile ukuthi ezithile kungenzeka.

Yebo, kwathenjiswa isimangaliso kuFatima, isimangaliso esikhulu kunazo zonke emlandweni womhlaba, esesibili kuphela emva Kovuko. Naleso simangaliso kuzoba inkathi yokuthula engakaze inikezwe ngempela emhlabeni. UMario Luigi Cardinal Ciappi, Okthoba 9, 1994; futhi wanikeza isitembu sakhe semvume kuncwadi ehlukile eqaphela i IKhathekizimu Yomndeni "Njengomthombo oqinisekile wemfundiso yamaKatolika eyiqiniso" (Septhemba 9, 1993); k. 35

Cabanga ngokuhlubuka kweMillenarianism njengomuthi womnqumo futhi kuncishiswe noma kuguqulwe iMillenarianism njengomnqumo othenjiwe. "Isikhathi sokuthula" empeleni sihlahla esihlukile sonke ndawonye. Inkinga ukuthi lezi zihlahla ziye zakhula zandawonye phakathi kwamakhulu eminyaka, nemfundiso yenkolo empofu, izifundo ezimbi, kanye nemibono eyiphutha [2]bheka Ilahlekile kanjani i-Era ngicabanga ukuthi amagatsha awela esihlahleni esisodwa aye kwesinye ayisihlahla esifanayo. Iphuzu le-crossover lihlanganyela into eyodwa kuphela efanayo: IsAm 20: 6. Ngaphandle kwalokho, ziyizihlahla ezahlukahlukene ngokuphelele njengoba incazelo yamaProthestani yoMthendeleko yehlukile kuMkhuba WamaKatolika.

Ngakho-ke, kungalo mqondo ongokomoya ukuthi izingcaphuno zikapapa engizisebenzisile emibhalweni edlule zingaqondwa, ezichaza ngokusobala ethembeni nasekulindeleni kwesikhathi sokuthula nobulungiswa yesikhashana umbuso (bheka Kuthiwani uma…?). Kungukubusa koMbuso kaNkulunkulu eSontweni ukunwebeka emhlabeni wonke, ngokulandelayo emandleni oMoya oNgcwele namaSakramente

ISonto lamaKatolika, elingumbuso kaKristu emhlabeni, kulindeleke ukuba lisatshalaliswe phakathi kwabo bonke abantu nezizwe zonke… —I-POPE PIUS XI, Ama-Quas Primas, I-Encyclical, n. 12, Disemba 11, 1925; cf. Math 24:14

 

ISIKHATHI SAMAGISTERIUM

Njengoba kushiwo, iTheological Commission ngo-1952 eyaveza Izimfundiso zeSonto Lama Katolika: Isifingqo seMfundiso yamaKatolika yaqinisekisa ukuthi iNkathi Yokuthula 'ayinakwenzeka, akuyona yonke into eqinisekile ukuthi ngeke ibe khona inkathi ende yobuKristu obunqobayo ngaphambi kokuphela.'

Lesi sikhundla esivulekile kamuva saqinisekiswa yiBandla leMfundiso Yokholo. UPadre Martino Penasa ukhulume noMsgr. S. Garofalo (Consultant to the Congregation for the Cause of Saints) ngesisekelo esingokombhalo senkathi yokuthula yomlando nendawo yonke, ngokungafani neminyaka eyi-millenarianism. Msgr. uphakamise ukuthi udaba luthunyelwe ngqo kwiBandla leMfundiso Yokholo. UFr. UMartino ngaleyo ndlela wabuza lo mbuzo: “Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Ingabe inkathi entsha yempilo yobuKristu isondele? "). Ibamba ngaleso sikhathi, u-Cardinal Joseph Ratzinger uphendule, "La kutakaione è ancora aperta alla libera kukuruione, giacchè la Santa Sede non si è ancora pronounata in modo ufafanuzi":

Umbuzo usavulelekile ezingxoxweni zamahhala, njengoba i-Holy See ingakasho lutho oluzwakalayo kulokhu. -Il I-Segno del Soprannauturale, Udine, Italia, n. 30, k. 10, Ott. 1990; UFr. UMartino Penasa wethule lo mbuzo "wokubusa kwezigidi" kuKhadinali Ratzinger

 

UNYAWO: ISIKHATHI ESINGAKANANI?

Abantu babuze ukuthi ngabe inkathi yokuthula "yeminyaka eyinkulungwane" yiminyaka eyinkulungwane engokoqobo noma cha. AbaFata BeSonto babecacile kulokhu:

Manje… siyaqonda ukuthi isikhathi seminyaka eyinkulungwane sikhonjiswa ngolimi olungokomfanekiso. —St. UJustin Martyr, Ingxoxo noTrypho, Ch. 81, Obaba beBandla, Amagugu ObuKristu

UKhadinali uJean Daniélou, echaza ngemibhalo emiBhalweni yenkathi yokuthula, uthe:

Kusho inkathi yesikhathi, ubude besikhathi esingaziwa kubantu… Isiqiniseko esibalulekile sesigaba esiphakathi lapho abangcwele abavukile besesemhlabeni futhi bengakangeni esigabeni sabo sokugcina, ngoba lokhu kungezinye zezici ze imfihlakalo yezinsuku zokugcina okusamele ivezwe.-Umlando Wokufundisa KwamaKristu Okuqala, k. 377-378 (njengoba kukhonjiwe ku Ubukhazikhazi bendalo, k. 198-199, uMfu Joseph Iannuzzi

USt. Thomas Aquinas wachaza:

Njengoba u-Augustine asho, unyaka wokugcina womhlaba uhambelana nesigaba sokugcina sokuphila komuntu, okungahlali iminyaka emisiwe njengoba ezinye izigaba zenza, kepha kugcina ngesinye isikhathi njengoba nje kwenza abanye ndawonye, ​​futhi kube isikhathi eside. Ngakho-ke unyaka wokugcina womhlaba awunakwabelwa inani elithile leminyaka noma izizukulwane. —St. UThomas Aquinas, I-Quaestiones Disputate, Umq. II De Potentia, Q. 5, n.5; www.dhpsriory.org

Ngakho-ke, "iminyaka eyinkulungwane" kufanele iqondwe ngokomfanekiso. Okuqinisekile ukuthi "inkathi yokuthula" eyaprofethwa yiNkosikazi Yethu, "inkathi entsha" okukhulunywa ngayo nguPapa Benedict, kanye "neminyaka eyi-millenium yesithathu" yobumbano olulindelwe nguJohn Paul II akumele iqondwe njengohlobo oluthile lwe-utopia emhlabeni lapho isono nokufa kunqotshwa kuze kube phakade (noma ukuthi uKristu ubusa emhlabeni enyameni yakhe evukile!). Esikhundleni salokho, kufanele ziqondwe njengokugcwaliseka kokuthunywa kweNkosi yethu ukuletha iVangeli emaphethelweni omhlaba [3]isib. Mat 24:14; Isaya 11: 9 nokulungiswa kweBandla ukumemukela enkazimulweni. [4]qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza! Izimfihlakalo ezamukelwe ngokwesonto zekhulu lama-20 sitshele ukuthi kuzoba isikhathi sobungcwele obungenakuqhathaniswa eSontweni nokunqoba kwesihe sikaNkulunkulu emhlabeni:

… Imizamo kaSathane neyabantu ababi iyabhidlizwa ize ibe yize. Ngaphandle kwentukuthelo kaSathane, uMusa Ongcwele uzonqoba umhlaba wonke futhi uzokhonzwa yimiphefumulo yonke. -Isihe SikaNkulunkulu Somphefumlo Wami, Idayari yaseSt Faustina, n. 1789

Lokhu kuzinikela kwakuwumzamo wokugcina wothando lwaKhe ayezolunika abantu kule minyaka yokugcina, ukuze abasuse embusweni kaSathane ayefisa ukuwubhubhisa, futhi ngaleyo ndlela abangenise enkululekweni emnandi yokubusa kwaKhe. uthando, ayefisa ukulubuyisela ezinhliziyweni zabo bonke labo okufanele bakwamukele lokhu kuzinikela. —USt. UMargaret Mary, www.smegwebazine.com

 

 

Chofoza lapha ukuze Zikhiphe ohlwini or Bhalisa kule Journal.

Lo mnyango ubhekene nokushoda ngokwezezimali.
Ngiyabonga ngemikhuleko neminikelo yenu.

www.markmallett.com

-------

Chofoza ngezansi ukuhumushela leli khasi olimini oluhlukile:

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Njengoba umsebenzi ocashuniwe unezimpawu zokuvunywa kweSonto, okungukuthi, i- sokunyatheliswa futhi nihil obstat, kungukuzivocavoca kweMagisterium. Lapho umbhishobhi ngamunye enikeza isishayamthetho esisemthethweni seSonto, futhi uPapa noma umgwamanda wababhishobhi bengavumelani nokunikezwa kwalolu phawu, kungukusebenzisa iMagisterium ejwayelekile.
2 bheka Ilahlekile kanjani i-Era
3 isib. Mat 24:14; Isaya 11: 9
4 qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!
Posted in IKHAYA, IZIGIDI ZEMINYAKA futhi umake , , , , , , , , , , , , .