Imfihlakalo iBabiloni


Uzobusa, nguTianna (Mallett) Williams

 

Kuyacaca ukuthi kunempi ebhekene nomphefumulo waseMelika. Imibono emibili. Ikusasa ezimbili. Amandla amabili. Ngabe selivele labhalwa emiBhalweni? Bambalwa abantu baseMelika abangabona ukuthi impi yenhliziyo yezwe labo yaqala emakhulwini eminyaka adlule futhi nenguquko eqhubekayo kukhona ingxenye yohlelo lwasendulo. Ishicilelwe okokuqala ngoJuni 20, 2012, lokhu kusebenza kakhulu kulelihora kunakuqala…

 

AS indiza yenyuka ngaphezu kweCalifornia lapho ngibuyela ekhaya ngivela emishini yami lapho ngo-Ephreli ka-2012, ngazizwa ngiphoqelekile ukufunda iZahluko 17-18 zeNcwadi Yesambulo.

Kubonakale, futhi, sengathi iveli iphakamisa lencwadi ye-arcane, njengelinye ikhasi lezicubu ezincanyana ezijikayo ukuveza okuthe xaxa ngomfanekiso ongaqondakali "wezikhathi zokuphela" ovelayo osukwini lwethu. Igama elithi “apocalypse” lisho, empeleni, ukwembulwa—Inkomba yokumbulwa kwembokodo emshadweni wayo. [1]qhathanisa Ngabe Isembozo Siyasuswa?

Engikufundile kwaqala ukubeka iMelika ngokukhanya okusha kweBhayibheli. Ukuze ngiqiniseke ukuthi bengingafundeli okuthile okungekho lapho, ngenze ucwaningo oluthile olungishiye ngimangele ngandlela thile…

 

ISIFEBE ESIKHULU

Kwi-Apocalypse yaseSt. John, wanikezwa umbono onamandla wokwahlulela lokho akubiza ngokuthi "isifebe esikhulu":

Woza lapha. Ngizokukhombisa ukwahlulelwa kwesifebe esikhulu esihlala eduze kwamanzi amaningi. Amakhosi omhlaba aye alala naye, futhi abahlali bomhlaba badakwa yiwayini lobufebe bakhe. (IsAm 17: 1-2)

Ngenkathi ngibheka phansi eMelika ngewindi lami, ngamangazwa ubuhle bezwe lelo uhlala eduze kwamanzi amaningi…. i-Pacific Ocean, i-Atlantic, iGulf of Mexico, amaGreat Lakes, konke kumaka imingcele emine yaseMelika. Futhi yiliphi izwe emhlabeni elinethonya elikhulu ku “amakhosi… nabakhileyo emhlabeni ”? Kusho ukuthini ukuthi “uphuze iwayini lobufebe balo ”? Lapho izimpendulo zifika kimi ngokushesha njengombani, ngamangala ngalokhu okwakwenzeka mayelana, mhlawumbe, Melika.

Manje, kufanele ngime isikhashana ukuze ngenze okuthile kucace bha. Nginabangane abaningi e-United States — amaKristu amangalisayo, aqinile, azinikele. Kunamaphakethe amancane lapha nalaphaya lapho ukholo luphiliswa khona ngamandla. Ngibhala lokho okuze kimi ngesikhathi sokuthandaza nokuzindla… ngendlela efanayo neminye imibhalo lapha eye yavela ngayo. Akukona ukwahlulela kwami ​​abantu baseMelika ngabanye, abaningi engibathandayo nabakhe ubungane nabo. (Ngaphezu kwalokho, ngokubona kwami, iSonto laseCanada lithandana kakhulu kuneMelika lapho izingqinamba ezibucayi zosuku okungenani ziphikiswa khona ngokusobala.) Noma kunjalo, abangane bami baseMelika bangabokuqala ukusho ukuthi izwe labo liwele kude kangakanani nomusa futhi bangena “ebufebeni” obungokomoya. Kusuka kumfundi waseMelika:

Siyazi ukuthi iMelika yonile ngokukhanya okukhulu kunakho konke; ezinye izizwe zinesono, kepha alikho elake lashunyayelwa futhi lamenyezelwa njengoba kwenza iMelika. UNkulunkulu uzokwahlulela leli zwe ngazo zonke izono ezikhalela phezulu ezulwini ... Kuyabukisa ngokungenamahloni ngobungqingili, ukubulawa kwezigidi zezingane ezizalwe ngaphambi kwesikhathi, isehlukaniso esidlangile, ubufebe, izithombe zocansi, ukuhlukunyezwa kwezingane, imikhuba yemilingo njalo njalo. Ingasaphathwa eyokuhaha, ukuthanda umhlaba, nokuba sivivi kwabaningi eSontweni. Kungani isizwe esake saba yinqaba nenqaba yobuKrestu saze sabusiswa ngokumangalisayo nguNkulunkulu… samfulathela?

Impendulo inzima. Kungahle kuthiwe kuyisiphetho seBhayibheli esivele manje….[2]Ukudalelwa ngokwendlela abantu besizwe abakhetha ngayo, ngentando yabo, inkambo yabo. Bheka uDuteronomi 30:19

 

IMFIHLO

USt. John waqhubeka:

Ngabona owesifazane ehlezi phezu kwesilo esibomvu esasimbozwe amagama enhlamba, sinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. Owesifazane wayegqoke okububende nokubomvu, ehlotshiswe ngegolide, ngamatshe ayigugu nangamaparele. (vs. 4)

Ngenkathi ngibuka phansi amadolobha angaphansi kwami ​​anezithabathaba zomuzi ezikhuphukayo, izinxanxathela zezitolo ezinwetshiwe, nemigwaqo egandaywe ngamatshe, ihlotshiswe, “ngegolide…”, ngacabanga ukuthi iMelika isibe kanjani esinye sezizwe ezicebile kakhulu emhlabeni. Ngifunde ku…

Ebunzini lakhe kwakubhalwe igama, okuyimfihlakalo, "iBabiloni elikhulu, unina wezifebe nowezinengiso zomhlaba." (vs. 5)

Igama elithi “imfihlakalo” lapha livela esiGrekini mxolisi, okusho ukuthi:

… Imfihlo noma "imfihlakalo" (ngomqondo wokuthula othulwe ngokungenela ezinkambisweni zenkolo.) —Isichazamazwi sesiGreki seTestamente Elisha, I-Hebrew-Greek Key Study Bible, AbakwaSpiros Zodhiates nabashicileli be-AMG

Umvini okuchazayo emazwini eBhayibheli kuyanezela:

Phakathi kwamaGrikhi asendulo, 'izimfihlakalo' kwakukhona imicikilisho yenkolo nemikhosi eyayenziwa imfihlo yomphakathis lapho noma ngubani ofisa kanjalo angamukelwa khona. Labo abafakwa kulezi zimfihlakalo baba ngabanikazi bolwazi oluthile, olungazange lunikezwe abangaziwanga, futhi babizwa ngokuthi 'abaphelelisiwe.' -Vines Complete Expository Dictionary yamagama eTestamente Elidala neLisha, WE Vine, uMerrill F. Unger, uWilliam White, Omnci., K. 424

Kusemuva nje kuphela, kubheka izisekelo zaseMelika nezinhloso zabasunguli bawo, lapho umuzwa ogcwele walawa magama uzwakala nokusetshenziswa kwegama lesiGreki i-mustērion—maqondana ne- Izinhlangano eziyimfihlo—kuthatha ukubaluleka kwe-apocalyptic e-United States.

 

IZINHLANGANO ZEMFIHLO NETHEMBA LASENDULO

IMelika yasungulwa njengesizwe sobuKristu, kuyiqiniso — kodwa kuphela ngokwengxenye iqiniso. UDkt.Stanley Monteith ongasekho (1929-2014) wayengudokotela ohlinzayo wamathambo osethathe umhlalaphansi, umphathi we-radio, nombhali Ubuzalwane Bobumnyama, umgwamanda womsebenzi wokuthi imiphakathi eyimfihlo — ikakhulukazi i Ama-Freemason—baphatha ikusasa lomhlaba… ikakhulukazi Melika.

Ngaphandle kokuthi uqonde ithonya lemiphakathi yemilingo nokuthuthuka kweMelika, ekusungulweni kweMelika, enkambeni yaseMelika, kungani, ulahleka ngokuphelele ngokufunda umlando wethu. -I-New Atlantis: Izimfihlakalo eziyimfihlo Zokuqala KweMelika (ividiyo); uxoxe noDkt. Stanley Monteith

Ngaphambi kokuthi ngiqhubeke, kufanele silungise okuthile ngamaMason. Engqungqutheleni yakamuva, umnumzane osekhulile weza kimi wangibonga ngenkulumo yami, kodwa wangitshela ngokusobala ukuphawula ngamaMason kwakuyi-hogwash. Uthe, "Phela, ngiyabazi abaningi babo, futhi abahlangene nakancane nale mbono yozungu." Ngivumelene naye ukuthi abangani bakhe mhlampe abanalo nhlobo ulwazi lokuthi kwenzekani ekusithekeni komhlaba. "Kunama-degree angama-33 ekusebenzeni kwe-Freemasonry, eyaziwa ngokuthi" i-Craft "," ngichaza, "futhi amadigri aphansi-aqukethe amaMason amaningi-asemnyameni maqondana nezinhloso zeqiniso kanye nobudlelwano beLuciferian emazingeni aphakeme kakhulu." U-Albert Pike (1809-1891), uFreemason osezingeni eliphezulu owabhala Ukuziphatha Nezimfundiso Zomkhuba WaseScotland Wasendulo Owamukelwayo Wokukhululeka, ubhekwa njengomunye wabadwebi bamapulani “ohlelo lwezwe elisha.”

Kumele kuqashelwe kuleli phuzu ukuthi ama-Freemason amaningi awaqondi kahle izimpawu zeCraft, njengoba kusho uPike Ukuziphatha Nezimfundiso,ukuthi 'badukiswa ngamabomu izincazelo zamanga' ngokuphathelene nalokhu. UPike ubhale ukuthi "akuhloselwe" ukuthi amaMason emazingeni aphansi noma eBlue Degrees "azobaqonda: kepha kuhloswe ukuthi [bacabange]" ukuthi bayakwenza. Uthe izincazelo zangempela zezimpawu zeMasonic "zigcinelwe i-Adepts, iNkosana zeMasonry." —UDennis L. Cuddy, okuvela esihlokweni esithi “Statue of Liberty"www.newswithviews.com

KuFreemasonry, umbhali ongumKatolika uTed Flynn uyabhala:

… Bambalwa abantu abazi ukuthi izimpande zaleli hlelo zifinyelela ekujuleni kangakanani. Ama-Freemasonry mhlawumbe angumbuso owodwa ohleliwe omkhulu emhlabeni namuhla futhi izimpi ziqondana nezinto zikaNkulunkulu nsuku zonke. Ungumbuso olawulayo emhlabeni, osebenza ngasese emabhange nakwezepolitiki, futhi ungene ngokungena kuzo zonke izinkolo. I-Masonry ihlelo eliyimfihlo lomhlaba wonke elibukela phansi igunya leSonto LamaKatolika eline-ajenda efihliwe emazingeni aphezulu okucekela phansi upapa. - UTed Flynn, Ithemba Lababi: Uhlelo Olukhulu Lokubusa Umhlaba, iphe. I-154

Kude nombono wozungu, oPhapha uqobo lwabo basola ngokusemthethweni abamaFreemason ngamagama aqine kakhulu kuma-encyclopedia opapa. Ekuhlaselweni okuqondile kweFreemasonry, uPapa oyindida, uLeo XIII, walilinganisa leli hlelo “ngombuso kaSathane,” uxwayisa ngokuthi, obekulokhu kwenziwa ekwakhiweni kweminyango evaliwe amakhulu eminyaka, manje sekuza obala:

Ngalesi sikhathi, nokho, abahlanganyeli bobubi babonakala behlanganisa ndawonye, ​​futhi bezabalaza nge-vehemence ebumbene, eholwa noma isizwa yileyo nhlangano ehlelwe ngokuqinile futhi esabalele ebizwa ngokuthi yiFreemasons. Akasenzi mfihlo yezinhloso zabo, manje bavukela uNkulunkulu uqobo uqobo ngesibindi… okuyinhloso yabo yokugcina baziphoqelela ukubukwa — okungukuthi, ukubhujiswa kwaloyo lonke uhlelo lwenkolo nolwezepolitiki lomhlaba olunemfundiso yobuKristu kukhiqizwe, kanye nokufakwa esikhundleni sombuso omusha wezinto ngokuya ngemibono yabo, okuyizisekelo kanye nemithetho kuzoqhamuka kuzo kususelwa emvelweni kuphela. —UPOPE LEO XIII, I-Humanum Genus, I-Encyclical on Freemasonry, n.10, Ephreli 20, 1884

Benganakile, baphumputha ebumnyameni futhi ukuhleleka komhlaba kuyanyakaziswa. (IHubo 82: 5)

Inhloso enkulu kaMason ukudala indawo enhle emhlabeni lapho zonke izinkolo zichithwa zibe "inkolo" eyodwa efanayo ukukhanyiselwa kwabantu—Hhayi uNkulunkulu — okuyisiphetho sokugcina.

… Ngalokho bafundisa iphutha elikhulu lalesi sikhathi — ukuthi inhlonipho yenkolo kufanele ithathwe njengendaba engenandaba, nokuthi zonke izinkolo ziyefana. Le ndlela yokucabanga ibalwa ukuletha ukonakala kwazo zonke izinhlobo zenkolo… —UPOPE LEO XIII, Uhlobo Lomuntu,. n. 16

Mhlawumbe yingakho uPapa Pius X wazibuza, ngombhalo ongaphansi, ukuthi Umphik'ukristu kungenzeka yini ukuthi 'akekho emhlabeni vele.' [3]E Supremi, Encyclical Ekubuyiselweni Kwazo Zonke Izinto kuChrist, n. 3, 5; Okthoba 4, 1903

Inkohliso Yomphik'ukristu isivele iqala ukwakheka emhlabeni ngaso sonke isikhathi lapho kwenziwa isimangalo sokubona emlandweni lelo themba likaMesiya elingafinyelelwa ngaphezu komlando ngokwahlulelwa komkhathi. ISonto selinqabile ngisho nezindlela eziguquliwe zalokhu kufakazelwa kombuso ukuthi kube ngaphansi kwegama leminyaka, ikakhulukazi uhlobo lwezepolitiki "oluphambeke ngokwedlulele" lobuMesiya bezwe. -Catechism weSonto LamaKatolika,n. 676

Le nkolo entsha, kuxwayisa upapa wethu wamanje, ukuthi manje iqala ukwakheka:

… Inkolo engaqondakali, nembi yenziwe yaba yindinganiso yobushiqela okumele wonke umuntu ayilandele. —UPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya Kwezwe, Ukuxoxisana noPeter Seewald, iphe. I-52

Izinhlangano eziyimfihlo zisekelwe emangeni asendulo kaSathane okuthi ukugcwaliseka kwesintu kuzokwenzeka ngokuthola ulwazi oluyimfihlo. Yiqiniso, lokhu kwakuwugibe lukadeveli ku-Adamu no-Eva: ukuthi ukudla isithelo “somuthi ulwazi kokuhle nokubi ” [4]isib. UGenesise 2:17 bekungathiwa bazenza onkulunkulu… [5]isib. UGenesise 3:5 kodwa kunalokho, kwabahlukanisa noNkulunkulu. 

 

UKULAWULA AMANDLA

USir Francis Bacon uthathwa njengoyise wesayensi yanamuhla kanye nomkhulu we-Freemasonry. Ukholelwe ngolwazi noma ngesayensi, isintu singaziguqula yena noma umhlaba ube sesimweni sokukhanyiselwa okuphezulu kakhulu. Ezibiza "ngomemezeli wenkathi entsha," kwakuyinkolelo yakhe esoteric ukuthi neMelika kungaba ithuluzi lokwakha indawo enhle emhlabeni, i- "Atlantis Entsha", [6]Isihloko senoveli kaSir Francis Bacon 'esiveza ukwakhiwa kwezwe elingenamuntu lapho "ukuphana nokukhanyiselwa, isithunzi nobukhazikhazi, ukuzinikela kanye nomoya womphakathi" kuyizimpawu ezivame ukubanjwa…' lokho kungasiza ekusabalaliseni "intando yeningi ekhanyisiwe" ukubusa umhlaba.

IMelika izosetshenziselwa ukuhola umhlaba ungene embusweni wefilosofi. Uyaqonda ukuthi iMelika yasungulwa ngamaKrestu njengesizwe samaKrestu. Kodwa-ke, kwakukhona njalo labo bantu ngakolunye uhlangothi ababefuna ukusebenzisa iMelika, basebenzise kabi amandla ethu ezempi namandla ethu wezezimali, ukusungula intando yeningi ekhanyisiwe emhlabeni wonke nokubuyisela i-Atlantis elahlekile. —UDkt. UStanley Monteith, I-New Atlantis: Izimfihlakalo eziyimfihlo Zokuqala KweMelika (ividiyo); uxoxe noDkt. Stanley Monteith

Omunye wochwepheshe abaphambili ngempilo kaSir Francis Bacon nguPeter Dawkins ochaza ngokubandakanyeka kukaBacon ebuthangeni nasemilonyeni kanye nethonya lakhe elilandelayo kubaba abasungula iMelika. Ulandisa ukuthi uBacon waxhumana kanjani nendawo yomoya nokuthi, ngemuva kokuzwa "izwi lasezulwini", wanikezwa umsebenzi wokuphila kwakhe. [7]isib. Gal 1: 8 kanye nesixwayiso sika-St Paul maqondana nenkohliso yezingelosi. Lowo msebenzi, kusho uDawkins, bekuwukuthuthukisa "uhlelo lwekoloni" lweMelika oluzolwenza lusabalalise umbuso wokukhanyiselwa emhlabeni wonke. Ingxenye yalelo koloni kwakungukubeka amalungu omphakathi oyimfihlo endaweni ukuze asize ukuletha lokhu kukhanya ngokusebenzisa amandla nengcebo yaseMelika. Izinhlangano eziyimfihlo bese ziba yindlela yokwenza hlanganisa amanga asendulo kaSathane:

Ukuhlelwa kwemiphakathi eyimfihlo kwakudingeka ukuguqula amacebo ezazi zefilosofi zibe uhlelo lukakhonkolo nolwesabekayo lokucekela phansi impucuko. -Nesta Webster, Inguquko Yomhlaba, ikhasi. 20, c. 1971

Lokhu kusetshenziswa kwamandla kwabonakala ekuqaleni. UMongameli wesithupha waseMelika, uJohn Quincy Adams, kweyakhe Izincwadi ku-Freemasonry, kwenanela izixwayiso zikaPapa Leo XII zesikhathi esizayo:

Ngikholwa ngonembeza nangobuqotho ukuthi i-Order of Freemason, uma kungeyona enkulu kunazo zonke, ingenye yezinto ezimbi kakhulu zokuziphatha nezepolitiki… —UMongameli John Quincy Adams, 1833, ocashunwe ku I-New Atlantis: Izimfihlo Eziyimfihlo Zokuqala KweMelika

Wayengeyedwa. IKomidi Elihlangene eMassachusetts liphinde lamemezela ukuthi kukhona…

… Uhulumeni ozimele ohlukile kuhulumeni wethu, futhi ongaphezu kwamandla emithetho yezwe ngokufihla… - unyaka ka-1834, ocashunwe ku I-New Atlantis: Izimfihlo Eziyimfihlo Zokuqala KweMelika

Amanye amadoda amakhulu e-United States, emkhakheni wezohwebo nokwenziwa, asaba umuntu othile, asaba okuthile. Bayazi ukuthi kukhona amandla ndawana thile ahleleke kangaka, acashile, aqaphe kakhulu, axhumene kakhulu, aphelele, agcwele yonke indawo, okungangcono bangakhulumi ngaphezu komoya wabo uma bekhuluma bewalahla. —UMongameli Woodrow Wilson, Inkululeko Entsha, Ch. 1

I-American Federal Reserve ayiphethwe nguHulumeni wase-US kodwa yinqwaba yababhange bamazwe omhlaba i-Federal Reserve Act ka-1913 evumela ukuthi igcinwe iyimfihlo. [8]Ithemba Lababi, UTed Flynn, k. 224 Ngokuphawulekayo, izinqubomgomo zezimali zase-United States — zona eziba nomthelela emhlabeni wonke ngezinga elifanayo le- dollar- ekugcineni kunqunywa yiqembu lemindeni enamandla yasebhange emhlabeni wonke.

Ngikholelwa ngobuqotho ukuthi izindawo zamabhange ziyingozi kakhulu kunamabutho amile; nokuthi umgomo wokuchitha imali okumele ukhokhwe ngezizukulwane ezizayo, ngaphansi kwegama loxhaso lwezimali, kodwa wukukhohlisa ikusasa ngezinga elikhulu. —UMongameli Thomas Jefferson, ocashunwe ku Ithemba Lababi, Ted Flynn, k. 203

Ake ngikhiphe futhi ngilawule imali yesizwe, futhi angikhathali ukuthi ngubani obhala imithetho. - UMayer Amschel Rothschild (1744-1812), umsunguli wobukhosi baseRothschild bomndeni wamabhange aphesheya; Ibid. k. 190

Sicabanga ngamandla amakhulu osuku lwanamuhla, wezintshisekelo zezimali ezingaziwa eziguqula amadoda abe yizigqila, okungezona izinto zabantu, kepha amandla angaziwa asetshenziswa amadoda, amadoda ahlushwa ngawo futhi abulawe nawo. Bona [okungukuthi, izintshisekelo zezimali ezingaziwa] zingamandla okubhubhisa, amandla asongela umhlaba. —UPOPE BENEDICT XVI, Umbono ngemuva kokufundwa kwehhovisi leHora Lesithathu namhlanje ekuseni eSinodi Aula, eVatican City, ngo-Okthoba 11, 2010

Okucacayo futhi ukuthi impi ibhizinisi elihle-futhi liyindlela yokulawula, yokuphazamisa, futhi "yoku-oda kabusha" izizwe. Ichaza ukuthi kungani izinqumo zithathwa, ukwenza isibonelo, ukuqhumisa i-Iraq ngebhomu nokususa ubushiqela wayo… ngenkathi abanye omashiqela, njengaseSudan nakwamanye amazwe, beqhubeka bengalimalanga ngezinhlelo zabo zokubulawa kwabantu. Impendulo ukuthi ikhona olunye uhlelo emsebenzini: ukwenziwa kwe- "New World Order" engasuselwa ebulungiseni beqiniso kepha umgomo ophelele wokuthi ukuphela kuthethelele izindlela, noma ngabe izindlela zingalungile. Kodwa-ke, uDkt Monteith ubuza ngokufanele umbuzo wokuthi kungani iMelika, engeyona intando yeningi kepha a i-republic, umatasa uzama ukusabalalisa intando yeningi kunama-republic emhlabeni wonke? Umkhiqizi, uChristian J. Pinto, embhalweni wakhe ocwaningisiswe kahle wezisekelo zeMasonic zezwe, uyaphendula:

Njengoba iMelika imasha isabalalisa intando yeningi emhlabeni wonke, ingabe imane nje ikhuthaza inkululeko noma igcwalisa uhlelo lwasendulo? -I-New Atlantis: Izimfihlo Eziyimfihlo Zokuqala KweMelika

Ngemuva kokuthi ubaba wakhe ongumongameli abize "i-New World Order" ngesikhathi sePersian Gulf Crisis, uGeorge W. Bush uphinde waqinisekisa lowo mqondo enkulumweni yakhe yokugcotshwa ngo-2005:

Ngenkathi abasunguli bethu bememezela “uhlelo olusha lwezinkathi”… babesebenza ethembeni lakudala elalifanele ukugcwaliseka. -UMongameli George Bush Jr., inkulumo ngeSuku Lokuvulwa, ngoJanuwari 20, 2005

Lawo mazwi avela ngemuva kwedola laseMelika, elithi I-Novus Ordo Seclorum, okusho ukuthi "Ukuhleleka Okusha Kweminyaka". Isithombe esihambisana nalokhu “iso likaHorus,” uphawu lokuthakatha olwamukelwa kabanzi amaMason neminye imiphakathi eyimfihlo, isithombe esihlobene nokukhulekelwa kukaBali noNkulunkulu waseGibhithe weLanga. “Ithemba lasendulo” ukudala indawo enhle emhlabeni ezovela ezizweni ezikhanyisiwe:

Ngabantu abavela ezinkolweni eziyimfihlakalo kuphela nasemiphakathini eyimfihlo abafaka umbono wentando yeningi yomhlaba noma le nhlanganisela ye ukukhanyiselwa izizwe—ukukhanyiselwa intando yeningi yokubusa umhlaba. —UDkt. UStan Monteith, I-New Atlantis: Izimfihlo Eziyimfihlo Zokuqala KweMelika

 

UKU-ODA IZIPHAMBANO

UHorus waziwa nangokuthi "unkulunkulu wempi." Isiqubulo samaFreemason ezigabeni eziphakeme kakhulu sithi I-Ordo Ab Chaos: “I-oda liphume Isiphithiphithi. ” Njengoba sifunda eNcwadini yeSambulo, kuyaqhubeka impi futhi izinguquko [9]qhathanisa I-Global Revolution! nohlelo lwemali lomhlaba wonke iSilo, Umphik'ukristu, esifuna ukusilawula. Noma, ukubeka ngenye indlela, kuvela ezinxushunxushwini zokwehlukana nezingxabano nokuwa komnotho womhlaba kanye nengqalasizinda yezenhlalo, lapho uMphik'ukristu evuka khona. [10]qhathanisa Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko

Isihloko uqobo lwaso simemezela ukuthi ukuwa nokonakala komhlaba kuzokwenzeka kungekudala; ngaphandle kokuthi ngenkathi idolobha lase Rome kuhlala kubonakala ukuthi akukho lutho lwalolu hlobo okufanele lwesatshwe. Kepha lapho lelo dolobha lomhlaba liyobe liwile, futhi selizoqala ukuba ngumgwaqo… ngubani ongakwazi ukungabaza ukuthi ukuphela sekufikile manje ezindabeni ze amadoda nezwe lonke? —ULactantius, uBaba weSonto, Izikhungo Zaphezulu, Incwadi VII, Ch. 25, "Kwezikhathi Zokugcina, nangoMuzi waseRoma ”; inothi: uLactantius uqhubeka athi ukuwa koMbuso WaseRoma akusikho ukuphela komhlaba, kepha kuphawula ukuqala kokubusa kukaKristu “iminyaka eyinkulungwane” eSontweni Lakhe, kulandelwe ukuphela kwento yonke.

IRoma lobuhedeni kanye neBabiloni babelingana ngosuku lukaSt. Kodwa-ke, siyazi nokuthi iRoma yagcina iba ngeyobuKrestu nokuthi umbono kaSt. Ngakho-ke, ingubani le "Roma" yesikhathi esizayo lapho kugxila khona ukuhwebelana komhlaba? Umuntu angalingeka kanjani ukuba acabange ngokushesha ngeNew York, idolobha elinamasiko amaningi lapho iWorld Trade Center kanye neZizwe Ezihlangene zihlala ngasemanzini amaningi? [11]bheka: Ukususa Isithintelo lapho ngixoxa khona ukuthi ukuba khona namuhla "koMbuso WaseRoma" kumvimba kanjani Umphik'ukristu ukuba angaveli.

Amanzi owabonile lapho kuhlala khona isifebe amele inani elikhulu labantu, izizwe, nezilimi… Owesifazane ombonile umele idolobha elikhulu elinobukhosi phezu kwamakhosi omhlaba. (IsAm. 17:15, 18)

Yebo, ngizoba nokuningi engingakusho ngeNhlangano Yezizwe futhi sekukhula ukubekwa kobukhosi bezizwe kokunye ukubhala…. Esitatimendeni esiveza ngendlela emangalisayo ukuthi iBabiloni laliyini ngempela, uPapa Benedict wathi kwiRuria Curia:

The Incwadi yesAmbulo kufaka phakathi kwezono ezinkulu zaseBabiloni - uphawu lwamadolobha amakhulu emhlabeni angenankolo - iqiniso lokuthi lidayisa ngemizimba nemiphefumulo futhi liwaphatha njengezimpahla (cf. Rev 18: 13). Kulo mongo, inkinga yezidakamizwa nayo ikhulisa ikhanda layo, futhi ngamandla akhulayo ilula izintambo zayo ze-octopus emhlabeni wonke - ukubonakaliswa okucacile kobushiqela bemamone okuhlanekezela isintu. Abukho ubumnandi obenele, futhi ukweqisa kophuzo oludakayo kuba wudlame oludabula izifunda zonke - futhi konke lokhu egameni lokungaqondi kahle kwenkululeko okuyilona elilulaza inkululeko yomuntu futhi ekugcineni kuyonakalise. —UPOPE BENEDICT XVI, Ngesikhathi Sokubingelelwa Kukhisimusi, ngoDisemba 20, 2010; http://www.vatican.va/

Lapha, uBaba oNgcwele ubona iBabiloni lifaka phakathi wonke amadolobha angenankolo athengisa "emzimbeni nasemiphefumulweni," ekhomba ikakhulukazi izidakamizwa nokuthanda izinto ezibonakalayo "njengokudakwa okukhohlisayo." Lo mxube obulalayo udambisa izifunda, uzihlukanisa: I-Ordo ab chaos. [12]IMexico iyisibonelo esicacile sesifunda esiqhekeka phakathi ngenxa yezimpi zezidakamizwa. Kodwa-ke, iMelika iyaqhubeka nokulwa “impi yokulwa nezidakamizwa” enhlabathini yayo, kuze kube manje, engenzanga lutho ekunqandeni ukubhujiswa okwanda phakathi kwentsha esihlahleni sokusetshenziswa kwezidakamizwa. Ukusabalala kwale nkululeko ebizwa ngokuthi inkululeko kuvame ukuwela ngaphansi kwengubo ethi “inqubekela phambili” eqondwa njenge ngokuhwebelana kwembulunga yonke.

… Ngaphandle kokuqondiswa kwesisa senhliziyo ngeqiniso, lo mbuso womhlaba wonke ungadala umonakalo ongakaze ubonwe futhi udale ukwahlukana okusha emndenini wesintu… isintu sinezingozi ezintsha zokugqilazwa nokukhohliswa .. —I-POPE BENEDICT XVI, AmaCaritas eVikisa, n. 33, 26

Kepha leyo yinhloso yalokhu "amandla omhlaba" noma "Isilo": ukuchitha uhlelo oludala oluyinsali yoMbuso WaseRoma lapho iNtshonalanga yakhelwa phezu kwalo, kanye neBandla okwakungokwesikhashana, umphefumulo. 

Lokhu kuvukela noma ukuwa kuvame ukuqondwa, ngoFata basendulo, ngokuvukela embusweni waseRoma, owaqala ukubhujiswa, ngaphambi kokufika koMphikukristu. Kungenzeka, mhlawumbe, kuqondwe nangokuvukela kwezizwe eziningi eSontweni LamaKatolika, ngokwengxenye, osekuvele kwenzekile, ngokusebenzisa uMahomet, uLuther, njll. Futhi kungacatshangwa ukuthi, kuzoba okujwayelekile ezinsukwini Umphikukristu. —Umbhalo waphansi kweyesi-2 Thes 2: 3, IDouay-Rheims Holy Bible, IBaronius Press Limited, 2003; k. 235

 

UMAMA WEZIXEKI EZIKHOLWAYO

IBabiloni elikhulu, unina wezifebe nowezinengiso zomhlaba. (IsAm 17: 5)

IMelika isiphenduke “umama” wokusabalalisa “intando yeningi,” ngisho namanje eMiddle East, ngokusebenzisa amabhomu “omashiqela” kanye “nabashiqela” noma ngokunikela ngezikhali “kubahlubuki” ukuze babaketule. Noma kunjalo, njengoba sifunde ngokuwa kweSoviet Union namanye amazwe abe “noshintsho ebuholini,” iMelika nayo ibe ngumama wokuthumela “izinto ezinengekayo zomhlaba” kwamanye amazwe. [13]isib. IsAm 17:5 Izithombe zobulili ezingcolile, umculo we-pop we-rap / we-rap, ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa nezidakamizwa, namabhayisikobho aseHollywood nokuthanda izinto ezibonakalayo nakho kugcwele amanzi la mazwe ngemuva "kwenkululeko" yawo emisha, ekugcineni abukela phansi inkululeko futhi ngaleyo ndlela abhubhise izizwe ngaphakathi.

Nomaphi lapho umuntu ahamba khona, ithonya lesiko laseMelika liyabonakala ezindaweni eziningi, imvamisa ngokwengxenye kungenxa yomshini wenkulumo-ze ka Hollywood

… Zonke izizwe zadukiswa ngumuthi wakho womlingo… (IsAm 18:23)

Kuyathakazelisa ukuthi iHollywood noma "i-holly wood" yisihlahla esifunwa ngokwenza ama-magic wands, njengoba kukholakala ukuthi inezici ezikhethekile zemilingo. Ngempela, induku kaHarry Potter yenziwe ngayo izinkuni holly. Futhi yiHollywood ikakhulukazi eqhubeka nokubeka "isiphonso" ezingqondweni "ngokuzijabulisa" ngesikrini sesiliva, ithelevishini, futhi manje nge-inthanethi ngokwakha imfashini, imibono, kanye nezocansi.

Manje bonke sebengabona kalula ukuthi ngokwanda okumangazayo kokwanda kwendlela yamabhayisikobho, sekuyingozi kakhulu ekuvinjelweni kokuziphatha, enkolweni, nasekuhlanganyeleni emphakathini uqobo ... njengokuthinta hhayi izakhamizi ngazinye kuphela, kodwa nomphakathi wonke wesintu. —UPOPE PIUX XI, Incwadi Yezincwadi I-Cura eqaphile, n. 7, 8; Juni 29, 1936

Umuntu angaqagela ukuthi kukhulunywa ngani “ngomfanekiso wesilo” kuRev 13:15. Umbhali oyedwa wenza ifayela le- ukuqaphela okuthakazelisayo ukuthi inani lesilo, u-666, lapho liguqulelwa ku-alfabhethi lesiHeberu (lapho izinhlamvu zinezinombolo ezilinganayo) kuveza izinhlamvu "www". [14]qhathanisa Ukwembula i-Apocalypse, k. 89, u-Emmett O'Regan Ngabe uSt. John wabona ngaphambili ngandlela thile ukuthi uMphikukristu uzosebenzisa kanjani "i-web wide" ukubamba imiphefumulo ngomthombo owodwa, womhlaba wonke wokudlulisa izithombe nomsindo "emehlweni abo bonke abantu"? [15]isib. IsAm 13:13

 

IZISEKO ZOKUTHOLA

Konke lokhu akusho, nokho, ukuthi iMelika ingukugcina umthombo. USt. John ukhulume ngo…

… I imfihlakalo lowesifazane nowesilo esimthwalayo, isilo esinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi… (IsAm 17: 7)

Isifebe zithwele. Njengoba uMariya wayeyincekukazi kaNkulunkulu yokuletha ukubusa kweNdodana yakhe, kanjalo-ke, isifebe sesambulo siyisigqila somphikukristu…

Ukuze kuzuzwe lo mgomo we-utopia womhlaba wonke ophethwe yiziqumama, lonke uhlelo lwaseMelika kuzofanele lungenwe ngamadoda anomqondo ofanayo "akhanyiselwe" ahlanganyela kulwazi lwakudala lwama-esoteric. Lowo owayenguMason futhi engumbhali, uMfu William Schnoebelen, naye uthi ngeMelika:

Imvelaphi yezwe lethu yayigxile eMasonry. - IsAm. UWilliam Schnoebelen, I-New Atlantis: Izimfihlakalo eziyimfihlo Zokuqala KweMelika (ividiyo); ingxoxo

Yena, phakathi kwabanye, ubuza umbuzo ukuthi kungani, uma iMelika isekelwe ebuKristwini, ingabe izakhiwo zedolobha layo elikhulu, izithombe, izikhumbuzo zikazwelonke, njll. Azinazo izithombe zobuKristu, futhi empeleni, isiqaba ekuqaleni? Impendulo ithi iMelika yasungulwa ngokwengxenye ngabakwaFreemason abakha iWashington, DC ngokuya ngezinkolelo zabo zobuqaba nemimoya. Idolobhakazi empeleni ligcwele uphawu lweMasonic, kusuka endleleni imigwaqo ebiqondaniswe ngayo nokwakhiwa kwayo jikelele.

Ubungcweti bonke bubekwe ngendlela yemilingo nge-Masonic symbology. Zonke izakhiwo ezinkulu eWashington, DC zine-plaque yeMasonic kuso.—UDkt. UStanley Monteith, Ibid.

Isibonelo, uDavid Ovason wembula encwadini yakhe, Ukwakhiwa Kwezimfihlo Zethu Inhlokodolobha Yesizwe, imikhosi yokulumba eyayizungeze ukubekwa kwetshe legumbi eWashington, DC ngo-1793. UMongameli, uGeorge Washington, wabe esegqoka “iphinifa” leMason ngesikhathi somkhosi. [16]IScotland Rite Journal,http://srjarchives.tripod.com/1997-06/Scott.htm Eminyakeni engamakhulu amabili kamuva, emcimbini wokukhumbula, uphawu lweMasonic lwesikwele nekhampasi lungabonakala ngokuqoshwa etsheni legumbi. wesizwe. Ngokufanayo, nokubekwa kweSikhumbuzo saseWashington — itshe eliyigobongo laseGibhithe elifanekisela imisebe kankulunkulu waseGibhithe Ra, kukhanya kukhanya futhi kukhanyisela isintu — futhi kwakuphelezelwa ngamasiko amaMason netshe legumbi lamaMasonic.

ISitatimende Sokukhululeka, okwase kuphele isikhathi eside sibanjwa njengophawu lwephupho laseMelika, sakhiwa ngunjiniyela waseFrance uGustave Eiffel. U-Eiffel wayenguFreemason njengoba kwakungumqambi wesithombe, u-Auguste Bartholdi. ISitatimende Sokukhululeka kwakuyisipho esivela kumaMason aseFrance amaGrand Orient ukuya kumaMason aseMelika. [17]UDennis L. Cuddy, kusuka Isithombe senkululeko, Ingxenye I, www.newswithviews.com Bambalwa abaziyo ukuthi uBartholdi wasekela ukwakheka kweSitatimende Sokukhululeka (okwakuhlelwe ekuqaleni ukuthi kunganakwa iSuez Canal) kunkulunkulukazi wamaqaba Isis, "Owesifazane ogqoke izembatho ephethe ithoshi phezulu." [18]Ibid .; nb. ESalina, eKansas, i-Isis Temple iyiMasonic. U-Isis ungomunye wonkulunkulukazi basendulo abaningi bonke abavela kunkulunkulukazi wasendulo uSemiramis, owaziwa ngokubusa kwakhe nobufebe. U-Isis wayeshade no-Osiris, unkulunkulu wabaphansi, okwathi, ngokuzala kwakhe, wamzalela indodana—Horus, lowo “nkulunkulu wempi.” Izazi-mlando zibeka uSemiramis njengonkosikazi kaNimrod, umzukulu kaNowa. UNimrod empeleni yakha iBabiloni lasendulo, kufaka phakathi okukholelwa ukuthi, i- UMbhoshongo WaseBhabhele. Isiko lase-Armenia lalibona uSemiramis “njengomuntu ocekela phansi ikhaya nesifebe.” [19]qhathanisa http://en.wikipedia.org/wiki/Semiramis Ngabe kwenzeka ngengozi ukuthi eMelika namuhla, izisulu ezimbili ezinkulu "zesiko lokufa" lazo umndeni futhi ukuhlanzeka?

Futhi, kwaqondana nje, iSt John iveza isifebe sigibele isilo — isikhundla se- ukubusa. Kungakho-ke, ekugcineni, uSt.John ebona ukuthi isilo sigcina sisilahlile isifebe, sisibona, ngokusobala, ukuthi asisasizi ngalutho? Ngabe ubuye enze uhlelo oluphazamisa olweSilo? Impela, izisekelo zobuKrestu zaseMelika bezilokhu zincintisana nezintshisekelo zangaphakathi zamaFreemason.

Izimpondo eziyishumi ozibonile nesilo sizosizonda isifebe; bazolishiya liyincithakalo futhi linqunu; ziyakudla inyama yakhe, zimqede ngomlilo. Ngoba uNkulunkulu ukufakile ezingqondweni zabo ukuba bafeze injongo yakhe futhi babenze bavumelane ngokunika umbuso wabo isilo kuze kufezeke amazwi kaNkulunkulu. (IsAm 17: 16-17)

Isifebe sihle kodwa asithembekile; uhlobe ngobuhle nokho uphethe “inkomishi yegolide eyayigcwele izenzo ezinengekayo nezinyanyekayo zobufebe bakhe”; ugqoke okubomvu (isono) nokho okunsomi (ukuzisola); ungowesifazane odabukile phakathi kwekhono lakhe lokuletha ubuhle noma lokuletha okubi ezizweni, ukukhanya kwangempela noma ukukhanya kwamanga…

 

UKUKHOHLISWA OKUKHANYISIWE

"Izikhulu zeMasonry" zizibheka njengabantu "abakhanyisiwe". USir Francis Bacon ngandlela thile inhlansi yaleyonkathi yefilosofi eyaziwa ngokuthi “Inkanyiso” nenkathi yokusebenzisa ifilosofi ye deism:

UNkulunkulu wayenguMuntu oPhakeme kakhulu owaklama indawo yonke wase eyishiya nemithetho yayo. —Fr. UFrank Chacon noJim Burnham, Ukuqala Kokuxolisa I-4, k. I-12

Kuyathakazelisa ukuthi isihloko esisemthethweni seSitatimende Sokukhululeka sithi “Inkululeko Ikhanyisela Umhlaba.” Ngempela, ithoshi alithwalayo livela ngaleso sikhathi njengophawu lwalokho “kukhanya” kwakudala, lokho kuhlakanipha okuyimfihlo okutholwe “ngabakhanyiselwe” ukubaholela kwiNew World Order utopia. Futhi, emqhele wakhe, kunemisebe eyisikhombisa. Umbonisi omusha we-world order no-satanist, u-Alice Bailey, wabhala URay weSikhombisa: Wembula iNkathi Entsha…

...okubonisa ukuthi kuzoba “nenkolo yesayensi yesikhathi esizayo Ukukhanya. ” Wachaza “ukuthi kukhona imisebe emikhulu eyisikhombisa endaweni yonke…. Bangathathwa njengamabhizinisi ahlakaniphile ayisikhombisa okusebenza lolu hlelo ngabo. ” "Uhlelo" lufaka phakathi "neFederation of Nations" ezobe ishesha ukwakhiwa ngo-2025 AD, futhi kuzoba "nokuhlanganiswa kwezebhizinisi, kwezenkolo nakwezepolitiki." Ngokusho kukaBailey, lokhu kuzokwenzeka ku-Aquarian Age, njengoba sisuka “ePiscean Age, ephethwe yiRay of Devotion and Idealism yesithupha,” siye “ku-Aquarian Age, ephethwe yiRay of Order and Organisation yesikhombisa. ” —UDennis L. Cuddy, ovela ku- "Isithombe senkululeko", Ingxenye I,  www.newswithviews.com

Vele, umthombo walolu lwazi lwe-esoteric nguSathane uqobo owalinga u-Adamu no-Eva ukuba baphishekele lolu lwazi "oluyimfihlo" olungabenza onkulunkulu. [20]isib. UGenesise 3:5 ILusifa, empeleni, lisho ukuthi “othwala ukukhanya.” Le ngelosi ewile manje isiphenduke umthombo we bamanga ukukhanya. Lokho kusho ukuthi, noma ngabe bayazi noma cha (futhi abanye babo bayakwazi), ukuhlelwa kohlelo olusakhulayo lomhlaba munye uSathane emvelweni.

UkuKhanyiselwa kwakuyinhlangano ebanzi, ehleleke kahle, futhi ehola ngokukhazimulayo yokuqeda ubuKrestu emphakathini wanamuhla. Kwaqala ngeDeism njengesivumo sokholo sayo, kepha ekugcineni yenqaba yonke imibono kaNkulunkulu eyeqile. Ekugcineni yaba yinkolo “yenqubekela phambili yomuntu” kanye “noNkulunkulukazi Wokucabanga.” —Fr. UFrank Chacon noJim Burnham, Beginning Apologetics Volume 4: Indlela Yokuphendula Abangakholelwa KuNkulunkulu NamaNew Agers, k. 16

Ngokuba isikhathi siyeza lapho abantu bengayikuyibekezelela imfundiso ephilayo kepha, belandela izifiso zabo kanye nelukuluku elinganeliseki, bayoqongelela abafundisi futhi bayeke ukulalela iqiniso baphambukiselwe ezinganekwaneni… bafiphazwe ekuqondeni, bahlukanisiwe nempilo kaNkulunkulu ngoba yokungazi kwabo, ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo. (2 Thim 4: 3-4; Efe 4:18))

Inkolelo kaBacon yokuthi yena kanye "nomphakathi oyimfihlo" babephethe ukhiye wokwakha kabusha iNsimu yase-Edene futhi kwakuyinkohliso kaSathane ezoletha imiphumela engacabangi.

Lo mbono wohlelo unqume umkhondo wezikhathi zesimanje… UFrancis Bacon (1561-1626) nalabo abalandela ubuhlakani besimanjemanje obabugqugquzela babenephutha ukukholelwa ukuthi umuntu uzohlengwa ngesayensi. Ukulindela okunjalo kufuna isayensi kakhulu; lolu hlobo lwethemba luyakhohlisa. Isayensi ingasiza kakhulu ekwenzeni umhlaba nesintu sibe ngabantu. Noma kunjalo futhi ingabhubhisa isintu nomhlaba ngaphandle kokuthi kuqondiswe amandla alala ngaphandle kwawo. —UPOPE BENEDICT XVI, Incwadi Encyclical, Isikhulumi uSalvi,n. 25

Asikwazi ukulahlekelwa yisixwayiso sikaKristu ngesimo sangempela sikaSathane:

Wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni… ungumqambimanga noyise wamanga. (Johane 8:44)

Labo abahlose ukudala umhlaba omuhle, ekugcineni, ngonodoli abasetshenziswa ngubaba wamanga ohlose ukuletha ukubhujiswa okukhulu kwesintu (ngokwendawo uNkulunkulu amvumela ngayo.) Lesi sikhulu esiphakeme sesithenge inkohliso yokuthi they yilabo abakhanyiselwe okumiselwe ukubusa umhlaba. Kwezinye izimo, ngokusebenzisa uquqaba lwabantu abamnyama nemikhuba yokulumba, babambisana ngqo ukuletha ukukhulekelwa kukaSathane emhlabeni jikelele:

Bakhonza udrako ngoba wanika isilo amandla aso; bakhonza futhi nesilo, bathi: “Ngubani ongalingana nesilo, ngubani ongalwa naso na? (IsAm 13: 4)

Kepha ekugcineni izinengiso zeBabiloni ziletha ukubhujiswa kwalo:

Liwile, liwile iBabiloni elikhulu. Usephenduke indawo yokuhlala yamademoni. Uyisibaya somoya wonke ongcolile, isibaya sazo zonke izinyoni ezingcolile, isibaya saso sonke isilwane esingcolile nesenyanyekayo. Ngoba zonke izizwe ziliphuzile iwayini lenkanuko yalo yobufebe. Amakhosi omhlaba alala naye, futhi abathengisi bomhlaba bacebile ngokushisekela kwakhe ukunethezeka…

Amakhosi omhlaba akade alala naye ebufebeni bawo azokhala futhi amlilele lapho ebona umusi we-pyre yakhe. Bazogcina ibanga labo ngenxa yokwesaba ukuhlukunyezwa kwakhe kulo, futhi bazothi: “Maye, maye, muzi omkhulu, Bhabhiloni, muzi onamandla. Isahlulelo sakho sifikile ngehora elilodwa. ” (Rev 18:2-3, 8-10)

 

BAHLAKANIPHE NJENGEZINYOKA, BANGABASOLI NJENGAMAJOKO

Njengoba iNkosi ingingene yangena yangena yangena yajula kulezi zindima zesAmbulo, isithombe seseli lomdlavuza sihlale sikhona phambi kweso lengqondo yami. Umdlavuza uyiseli eliyinkimbinkimbi, elifana ne-tentacle lemicu eminingi yokuxhuma efinyelela kuyo yonke indawo nokuqhekeka. Kunzima ukususa ngaphandle kokusika okuhle kokubi.

Kumele sicacise ngento eyodwa: IBabiloni, iSilo, i-Freemasonry, nabo bonke ubuso bomphikukristu, noma ngabe kuyizifihla zobushiqela noma zezenkolo, yingqondo kaLucifer, owile angela. Izingelosi zinobuhlakani obuphakeme kunanoma yimuphi umuntu. USathane uluke iwebhu eyinkimbinkimbi ngokwedlulele, ehlanganisa amakhulu eminyaka yokwakha uzungu, nenkohliso ebukhali enezintambo ezixhumanisa ziphambanise ikusasa lezizwe ezingabonakali ngokuphelele ngaphandle kosizo lomusa. Akuyona imiphefumulo embalwa eye yahlola lezi zixhumanisi ezimnyama ezihambe ziphazamiseke kakhulu futhi zanyakaziswa yitulo elikhulu lobubi.

Lokho kusho ukuthi, yize abantu behilelekile kuzungu likaSathane, kukhona ukuthambekela kwabanye okukukholelwa lokho wonke umuntu ezigabeni eziphezulu zamandla emhlabeni zakha uzungu lokulwa nesintu. Iqiniso ngukuthi, abanye bamane bakhohliswe, bakholelwa ukuthi okubi kuhle, futhi okuhle kubi, ngaleyo ndlela bavame ukuba yizidleke zobumnyama, abangazi lutho ngohlelo olukhulu. Yingakho kufanele siqhubeke sithandazela abaholi bethu ukuthi bazokwamukela ukukhanya kweqiniso kobuhlakani, futhi ngalokho bahole imiphakathi kanye nezizwe zethu ngokweqiniso.

Uma izinhlelo zikaSathane zingaqhathaniswa neseli lomdlavuza, khona-ke icebo likaNkulunkulu lingafaniswa nethonsi lamanzi elilula. Kucacile, kuyaqabula, kukhombisa ukukhanya, kunikeza impilo, futhi kumsulwa. "Ngaphandle kokuthi ujike ufane nezingane, "Kusho uJesu,"ngeke ungene embusweni weZulu." [21]I-Matt 18: 3 Kuleyo miphefumulo efana nengane kungumbuso. [22]isib. Mat 19:4 

Ngifuna nihlakaniphe kokuhle, nibe ngabangahlakaniphile kokubi; khona-ke uNkulunkulu wokuthula uzakumchoboza masinyane uSathane phansi kwezinyawo zenu. (Rom 16: 9)

Lapho-ke ungabuza, kungani ngizihlupha ngokubhala ngalesi sifebe kwasekuqaleni? Umprofethi uHoseya wabhala:

Abantu bami bayabhubha ngokuswela ulwazi! (Hoseya 4: 6)

Ikakhulukazi lolo lwazi lweqiniso olusikhululayo. [23]qhathanisa Abantu Bami Bayabhubha Futhi nokho, uJesu futhi wakhuluma ngobubi obuzofika ngesizathu:

Ngikhulume konke lokhu kuwe ukuze ungenzi ukuba ukhubeke… Kepha ngikhulume lezi zinto kini, ukuze, lapho kufika isikhathi sazo, nikhumbule ukuthi ngakutshela zona. (Johane 16: 1-4)

IBabiloni lizowa. Uhlelo "lwamadolobha angenankolo" luzokwehla. USt. John ubhala "ngeBabiloni elikhulu":

Sukani kuyo, bantu bami, ukuze ningahlanganyeli ezonweni zayo futhi ningahlanganyeli ezinhluphekweni zayo, ngoba izono zayo zanqwabelana zaze zafika esibhakabhakeni, futhi uNkulunkulu uyabukhumbula ubugebengu bayo. (IsAm 18: 4)

Abanye abantu baseMelika, ngokususelwa ezahlukweni 17 no-18 zencwadi yeSambulo, nale ndima ikakhulukazi, zingokoqobo abaleke izwe labo. Kodwa-ke, lapha kudingeka ukuthi siqaphele. Kuphephe kuphi? Indawo ephephe kunazo zonke ongaba kuyo intando kaNkulunkulu, noma ngabe lokho kuyidolobha laseNew York. UNkulunkulu angabavikela abantu Bakhe noma ngabe ukuphi. [24]qhathanisa Ngizoba Isiphephelo Sakho; Isiphephelo Sangempela, Ithemba Langempela Yini thina kumele abalekela ukuyekethisa kwaleli zwe, enqaba ukubamba iqhaza ezonweni zalo. Funda Phuma eBabiloni!

USt. John wabiza igama lesifebe ngokuthi "imfihlakalo" - mxolisi. Singaqhubeka nokuqagela ukuthi ungubani ngqo, into engase ingaziwa ngokugcwele kuze kube siba nokuhlakanipha kokubheka emuva ngokugcwele. Okwamanje, imiBhalo icacile ukuthi thina esiphila phakathi kwalezi zifebe sibizelwe ukuba sibe “Imfihlakalo enkulu” umakoti kaKristu [25]cf. Efe 5:32 -Ungcwele, umsulwa, futhi uthembekile.

Futhi sizobusa kanye Naye.

 

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

Ukuwa Kwemfihlakalo IBabiloni

Ekuphumeni EBhabhiloni

 

Isithombe esingenhla “Uzobusa" manje ingathengwa
njengokuphrinta uzibuthe kusuka kuwebhusayithi yethu,
kanye neminye imidwebo yoqobo emithathu evela emndenini kaMallett.
Imali iya ekusizeni ukuqhubeka nalokhu kubhala okungcwele.

Iya ku www.markmallett.com

 

INew Word iyinkonzo yesikhathi esigcwele leyo
iyaqhubeka ngokweseka kwakho.
Akubusise, futhi ngiyabonga. 

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ngabe Isembozo Siyasuswa?
2 Ukudalelwa ngokwendlela abantu besizwe abakhetha ngayo, ngentando yabo, inkambo yabo. Bheka uDuteronomi 30:19
3 E Supremi, Encyclical Ekubuyiselweni Kwazo Zonke Izinto kuChrist, n. 3, 5; Okthoba 4, 1903
4 isib. UGenesise 2:17
5 isib. UGenesise 3:5
6 Isihloko senoveli kaSir Francis Bacon 'esiveza ukwakhiwa kwezwe elingenamuntu lapho "ukuphana nokukhanyiselwa, isithunzi nobukhazikhazi, ukuzinikela kanye nomoya womphakathi" kuyizimpawu ezivame ukubanjwa…'
7 isib. Gal 1: 8 kanye nesixwayiso sika-St Paul maqondana nenkohliso yezingelosi.
8 Ithemba Lababi, UTed Flynn, k. 224
9 qhathanisa I-Global Revolution!
10 qhathanisa Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko
11 bheka: Ukususa Isithintelo lapho ngixoxa khona ukuthi ukuba khona namuhla "koMbuso WaseRoma" kumvimba kanjani Umphik'ukristu ukuba angaveli.
12 IMexico iyisibonelo esicacile sesifunda esiqhekeka phakathi ngenxa yezimpi zezidakamizwa. Kodwa-ke, iMelika iyaqhubeka nokulwa “impi yokulwa nezidakamizwa” enhlabathini yayo, kuze kube manje, engenzanga lutho ekunqandeni ukubhujiswa okwanda phakathi kwentsha esihlahleni sokusetshenziswa kwezidakamizwa.
13 isib. IsAm 17:5
14 qhathanisa Ukwembula i-Apocalypse, k. 89, u-Emmett O'Regan
15 isib. IsAm 13:13
16 IScotland Rite Journal,http://srjarchives.tripod.com/1997-06/Scott.htm
17 UDennis L. Cuddy, kusuka Isithombe senkululeko, Ingxenye I, www.newswithviews.com
18 Ibid .; nb. ESalina, eKansas, i-Isis Temple iyiMasonic.
19 qhathanisa http://en.wikipedia.org/wiki/Semiramis
20 isib. UGenesise 3:5
21 I-Matt 18: 3
22 isib. Mat 19:4
23 qhathanisa Abantu Bami Bayabhubha
24 qhathanisa Ngizoba Isiphephelo Sakho; Isiphephelo Sangempela, Ithemba Langempela
25 cf. Efe 5:32
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU futhi umake , , , , , , , , , , , , , , , .