Usuku 6: Ukuthethelelwa Enkululekweni

LET siqale lolu suku olusha, lezi ziqalo ezintsha: Egameni likaYise, neleNdodana, nelikaMoya oNgcwele, amen.

Baba waseZulwini, ngiyabonga ngothando Lwakho olungaguquki, olungifikele ngesikhathi ngilufanele. Ngiyabonga ngokunginika impilo yeNdodana yakho ukuze ngiphile ngempela. Woza manje Moya oNgcwele, ungene emagumbini amnyama kakhulu enhliziyo yami lapho kusekhona izinkumbulo ezibuhlungu, umunyu, kanye nokungathetheleli. Khanyisa ukukhanya kweqiniso ukuze ngibone ngeqiniso; khuluma amazwi eqiniso ukuze ngiwezwe ngempela, futhi ngikhululwe emaketangeni angaphambili. Ngicela lokhu egameni likaJesu Kristu, amen.Qhubeka ukufunda

Usuku 1 - Kungani Ngilapha?

SIYAKWAMUKELA kuya I-Now Word Healing Retreat! Azikho izindleko, akukho mali, ukuzibophezela kwakho kuphela. Ngakho-ke, siqala ngabafundi abavela kuwo wonke umhlaba abeze ukuzozwa ukuphulukiswa nokuvuselelwa. Uma ungazange ufunde Amalungiselelo Okwelapha, ngicela uthathe isikhashana ubuyekeze lolo lwazi olubalulekile lokuthi ungaba kanjani nokuhlehla okuyimpumelelo nokubusisekile, bese ubuyela lapha.Qhubeka ukufunda

Amalungiselelo Okwelapha

LAPHO izinto ezimbalwa okufanele sizibheke ngaphambi kokuba siqale le nqubo yokuhlehla (ezoqala ngeSonto, Meyi 14, 2023 futhi iphele ngeSonto likaPhentekoste, Meyi 28) — izinto ezifana nokuthi ungawatholaphi amagumbi okugeza, izikhathi zokudla, njll. Kulungile, ngiyadlala. Lena inguqulo ye-inthanethi. Ngizokushiyela ukuthi uthole izindlu zokugeza bese uhlela ukudla kwakho. Kodwa kunezinto ezimbalwa ezibalulekile uma lesi kuzoba isikhathi esibusisekile kuwe.Qhubeka ukufunda

I-Healing Retreat

NGINE izamile ukubhala ngezinye izinto ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ikakhulukazi lezo zinto ezakha iSiphepho Esikhulu manje esiphezu kwayo. Kodwa uma ngenza kanjalo, ngidweba okungenalutho ngokuphelele. Ngaze ngadinwa iNkosi ngoba isikhathi sesiyimpahla muva nje. Kodwa ngikholwa ukuthi kunezizathu ezimbili zalokhu “kuvinjwa kombhali”…

Qhubeka ukufunda