Ushushiso! … Kanye ne-Moral Tsunami

 

 

Njengoba abantu abaningi bevuka beya ekushushisweni kweSonto okwandayo, lokhu kubhala kukhuluma ngokuthi kungani, nokuthi kubhekephi. Ishicilelwe okokuqala ngoDisemba 12, 2005, ngivuselele isingeniso esingezansi…

 

Ngizothatha ukuma kwami ​​ngibuke, ngime embhoshongweni, ngibheke phambili ukuze ngibone ukuthi uzothini kimi, nokuthi ngizophendula ngithini mayelana nesikhalazo sami. UJehova wangiphendula, wathi: “Bhala umbono; yenze icace ezibhebheni, ukuze agijime lowo oyifundayo. ” (UHabakuki 2: 1-2)

 

THE emasontweni ambalwa edlule, bengilokhu ngizwa ngamandla amasha enhliziyweni yami ukuthi kukhona ukushushiswa okuzayo - “izwi” iNkosi ebonakala likudlulisela kumfundisi nami ngesikhathi sibuyele emuva ngo-2005. Ngesikhathi ngilungiselela ukubhala ngalokhu namhlanje, Ngithole i-imeyili elandelayo evela kumfundi:

Ngibe nephupho elixakile izolo ebusuku. Ngivuke namhlanje ekuseni ngamagama athi “Ushushiso luyeza. ” Uzibuza ukuthi ngabe nabanye bayakuthola lokhu…

Okungenani, lokho okushiwo uMbhishobhi Omkhulu uTimothy Dolan waseNew York ngesonto eledlule mayelana nokwamukelwa komthetho eNew York. Wabhala…

… Siyakhathazeka impela ngalokhu inkululeko yenkolo. Abahleli sebevele bafuna ukuthi kususwe iziqinisekiso zenkululeko yezenkolo, lapho abahlaseli bezenkolo befuna abantu bokholo baphoqwe ukwamukela le ncazelo. Uma okwenzeka kulawo mazwe ambalwa kanye namazwe lapho sekuvele kungumthetho khona kuyinkomba, amasonto, kanye namakholwa, maduzane bazohlukunyezwa, basatshiswe, futhi bahanjiswe enkantolo ngenxa yokukholelwa kwabo ukuthi umshado uphakathi kwendoda eyodwa, owesifazane oyedwa, kuze kube phakade , ukuletha izingane emhlabeni.—Kusuka kubhulogi ka-Archbishop Timothy Dolan, “Some After Afterts”, Julayi 7th, 2011; http://blog.archny.org/?p=1349

Usenanela noKhadinali Alfonso Lopez Trujillo, owayenguMongameli we Umkhandlu Wepontifical Womndeni, owathi eminyakeni emihlanu eyedlule:

"… Ukukhuluma ngokuvikela impilo namalungelo omndeni sekuyinto, kweminye imiphakathi, uhlobo lobugebengu obenziwa kuMbuso, uhlobo lokungalaleli uHulumeni…" —I-Vatican City, kaJune 28, 2006

Waxwayisa ngokuthi ngolunye usuku iSonto lingase lilethwe “phambi kweNkantolo ethile yamazwe omhlaba.” Amazwi akhe angahle abe yisiphrofetho njengoba umfutho ekuhumusheni ezinye izinhlobo zemishado njenge "lungelo lomthethosisekelo" uthola amandla amakhulu. Sinezigcawu ezixakile nezingachazeki zosodolobha kanye nezombusazwe emibuthanweni “yokuzigqaja kwezitabane” ezihamba nabantu abenza imicikilisho enqunu, phambi kwezingane namaphoyisa (ukuziphatha okungaba ubugebengu nganoma yiluphi olunye usuku lonyaka), ngenkathi besemihlanganweni yabo yezomthetho, izikhulu bagumbuqela umthetho wemvelo, badla igunya uMbuso ongenalo nongeke ube nalo. Ngabe kuyamangaza yini ukuthi uPapa Benedict uthi manje sekukhona "ukusitheka kwesizathu" okwenza umhlaba ube mnyama? [1]qhathanisa Ngosuku luka-Eva

Kubukeka sengathi akukho lutho oluvimba le tsunami yokuziphatha ukuthi igubungele umhlaba wonke. Lesi yisikhathi se "wave gay"; banosopolitiki, osaziwayo, imali yezinkampani, futhi mhlawumbe ngaphezu kwakho konke, umbono womphakathi obasizayo. Lokho abangenakho ukuxhaswa “okusemthethweni” kweSonto LamaKatolika ukubashada. Ngaphezu kwalokho, iSonto liyaqhubeka nokuphakamisa izwi lalo lokuthi umshado phakathi kowesifazane nowesilisa akuyona imfashini eguqukayo ngokuhamba kwesikhathi, kepha iyisisekelo sokwakha somphakathi ophilayo nesisekelo. Usho njalo ngoba yi iqiniso.

ISonto… lihlose ukuqhubeka nokuphakamisa izwi lalo ekuvikeleni isintu, noma ngabe izinqubomgomo zezwe kanye neningi lombono womphakathi ziya kolunye uhlangothi. Iqiniso, impela, lidonsela amandla kulo hhayi kunani lemvume eliyivusayo.  —UPOPE BENEDICT XVI, eVatican, Mashi 20, 2006

Kepha futhi, siyabona ukuthi akunjalo konke iSonto lihlala limi eceleni kweqiniso noBaba Ongcwele. Ngikhulumile nabapristi abaningana baseMelika abalinganisa ukuthi okungenani uhhafu walabo abasesikoleni sokufundela ubufundisi ababefunda kuso babengabobulili obufanayo, nokuthi iningi lalawo madoda laqhubeka laba abapristi kanti abanye baba ngisho nababhishobhi. [2]qhathanisa umhlonyane Yize lobu kungubufakazi bendatshana, nokho yizinsolo ezishaqisayo eziqinisekiswe ngabefundisi abehlukene abavela ezifundeni ezahlukahlukene. Kungenzeka yini ukuthi "umshado wezitabane" bese kuba yinkinga ezokwakha i- ukuphikiswa eSontweni lapho ithemba lejele libhekene nabaholi besonto lokugcina umbono ophikisana nemicabango yoMbuso? Ngabe lokhu "kungukuvuma" okubonwe ngu-Anne Catherine Emmerich Obusisiwe embonweni?

Ngaba nomunye umbono wosizi olukhulu… Kubonakala kimi ukuthi kwakufunwa imvume kubefundisi ababengeke bayinikwe. Ngabona abapristi abaningi asebekhulile, ikakhulukazi oyedwa, ababekhala kamunyu. Abambalwa abasebasha nabo babekhala… Kwakungathi abantu bahlukana ngamakamu amabili.  —Ubusisiwe u-Anne Catherine Emmerich (1774-1824); Impilo Nezambulo zika-Anne Catherine Emmerich; umyalezo kusuka ngo-Ephreli 12, 1820

 

IGagasi LENGANE YOBULILI

Eminyakeni embalwa eyedlule, kwaqubuka intukuthelo enkulu ngokumelene neBandla, ikakhulukazi eMelika. Imibhikisho emelene nezinyathelo zentando yeningi zokugcina umshado njengoba kuchaziwe phakathi kwendoda nowesifazane yathatha ngokuzumayo, ngesibindi. AmaKrestu akhombise ukuthandaza noma ukuphikisa ayekhahlelwa, akhishwa ngenkani, ahlaselwa ngokocansi, achanyelwa, aze asatshiswa ngokubulawa. ngokusho kofakazi nevidiyo. Mhlawumbe iningi le-surreal lalikhona indawo eseCalifornia lapho isiphambano sikagogo saphonswa phansi sanyathelwa khona ngababhikishi abaqala ukugqugquzela abanye ababhikishi ukuba "balwe." Kuyindida ukuthi emhlabeni wonke, iphalamende laseHungary washaya imithetho enqabela “ukuziphatha okwehlisa isithunzi noma ukwesabisa” ngongqingili.

Muva nje ngoJulayi 2011, uNdunankulu wase-Ontario (lapho umshado wezitabane waqala khona ukusebenza eCanada) uphoqe zonke izikole, kubandakanya nezamaKhatholika, ukuthi zakhe amakilabhu ezithandana nabobulili obufanayo, abathandana nabesilisa nabesifazane. 

Lokhu akuyona indaba yokuzikhethela kumabhodi ezikole noma othishanhloko. Uma abafundi beyifuna, bazoba nayo.  --UMhlonishwa uDalton McGuinty, Izindaba Zokuphila, Julayi, 4, 2011

Ngokwedelela ngokumangazayo "inkululeko yenkolo," uqhubeke wathi ukushaya imithetho akwanele, okukhombisa ukuthi uMbuso udinga ukuphoqelela "izimo zengqondo":

Kuyinto eyodwa… ukushintsha umthetho, kodwa kungenye impela ukushintsha isimo sengqondo. Isimo sengqondo silolongwa ngokuhlangenwe nakho kwethu empilweni kanye nokuqonda kwethu umhlaba. Lokho kufanele kuqale emakhaya futhi kudlulele ekujuleni kwemiphakathi yethu, kubandakanya nezikole zethu.
—Ibhid.

Ngaphesheya komngcele e-United States, eCalifornia usanda kuphasisa umthetho "ozodinga" izikole ukuthi "zifundise abafundi ngeminikelo yabaseMelika abathandana nabobulili obufanayo, abesilisa abesilisa nabesifazane kanye nabesilisa nabobulili obuhlukile." [3]San Francisco Chronicle, Julayi 15th, i-2011 Ikharikhulamu entsha ngokusobala izofundisa wonke umuntu kusuka enkulisa kuya esikoleni esiphakeme ngeminikelo yobungqingili emlandweni waseMelika. Lolu hlobo lwemibono ephoqelelwe, ezinganeni ezingaphansi, yiso kanye isibonakaliso sokuqala sokuthi ukushushiswa kuseduze.

Konke mhlawumbe kungumqondo wokude woshushiso oluqondile olwenzeka eNdiya lapho ababhishobhi bayaxwayisa ukuthi kukhona 'isu eliyinhloko lokususa ubuKristu.' I-Iraq ibuye ibone ukwanda kwemisebenzi ephikisana nobuKrestu njengoba abathembekile baseNyakatho Korea beqhubeka nokubekezelela amakamu ejele nokufel 'ukholo njengoba umashiqela lapho futhi ezama 'ukuqeda ubuKristu.' Lokhu kukhululwa eSontweni, empeleni, yilokho abagqugquzeli bohlelo "lwezitabane" basikisela ngokusobala:

… Sibikezela ukuthi umshado wezitabane uzoholela ekukhuleni kokwamukelwa kobungqingili manje, njengoba [uMbhishobhi Fred] uHenry esaba. Kodwa ukulingana emshadweni kuzophinde kube nomthelela ekushiyeni izinkolo ezinobuthi, kukhulule umphakathi ebandlululweni nasenzondweni eseyingcolise isiko isikhathi eside, kubonga uFred Henry nohlobo lwakhe. -UKevin Bourassa noJoe Varnell, Ukuqeda Inkolo Enobuthi eCanada; Januwari 18, 2005; INGOMA (I-Equality for Gays and Lesbians Everywhere) ephendula uMbhishobhi uHenry waseCalgary, eCanada, ephinda isimo seSonto sokuziphatha ngomshado.

Futhi eMelika ngo-2012, uMongameli uBarack Obama wathutha ukuletha umthetho wezempilo owawuzokwenza qinisa Izikhungo zamaKatolika ezifana nezibhedlela nezinye izinsizakalo zezempilo ukuhlinzeka ngemishini yokuvikela ukukhulelwa kanye namakhemikhali — okuphikisana nemfundiso yamaKhatholika. Kudwetshwa umugqa esihlabathini… Futhi kusobala ukuthi amanye amazwe nawo alandela le ndlela ekuqothulweni kwenkululeko yenkolo.

Umhlaba wehlukaniswa ngokushesha waba amakamu amabili, ubumbano lokulwa noKristu nobuzalwane bukaKristu. Imigqa phakathi kwalaba ababili iyadwetshwa. Kuyoze kube nini impi singazi; ukuthi izinkemba kuzofanele zingagundiwe yini asazi; ukuthi igazi kuzofanele lichithwe yini asazi; ukuthi kuzoba yimpi ehlomile yini asazi. Kepha empikiswaneni phakathi kweqiniso nobumnyama, iqiniso alikwazi ukulahleka. - UMbhishobhi Fulton John Sheen, DD (1895-1979) 

Omunye wamaKhadinali aphezulu kuVictoria Curia usho ukuthi yimuphi umlayezo ophakathi ophindaphindwa kaningi kulengosi: ukuthi konke Isonto kungenzeka ukuthi selizofaka iPassion yakhe:

Eminyakeni embalwa ezayo, iGethsemane ngeke ibe semaceleni. Sizokwazi leyo nsimu. —UJames Francis Cardinal Stafford ebhekise kumphumela wokhetho lwase-USA; Ijele Elikhulu Lasejele LabaPhostoli le-Holy See, www.LifeSiteNews.com, November 17, 2008

Ngalesi sizathu, ngilishicilela kabusha leli "zwi" kusuka ngoDisemba 2005, ngemininingwane ebuyekeziwe, omunye wemibhalo yokuqala kule webhusayithi ye- "imbali engokwesiprofetho" [4]bheka Izilwane lokho kubonakala manje sekuqhubeka ngokushesha… 

 

—UPETULO WESIBILI—

 

UKHISIMUSI TSUNAMI

Njengoba sisondela kuSuku lukaKhisimusi, futhi sisondele nosuku lokukhumbula enye yezinhlekelele ezinkulu zosuku lwanamuhla ezikhathini zethu: i-December 26th, 2004 Asian Tsunami.

Izivakashi zaqala ukugcwalisa amabhishi ngalolo suku ekuseni ogwini olungamakhulu amakhilomitha. Babekhona ukuzojabulela amaholide kaKhisimusi elangeni. Konke kwakubonakala kuhamba kahle. Kodwa kwakungeyona.

Amanzi ahlehla kungazelelwe esuka ogwini lolwandle, aveza umbhede wasolwandle sengathi umsele uphume ngokuzumayo. Kwezinye izithombe, ungabona abantu behamba phakathi kwesihlabathi esisanda kudalulwa, bethatha amagobolondo, behambahamba, bengazi lutho ngengozi ezayo.

Ngemuva kwalokho kwavela emkhathizwe: i-crest encane emhlophe. Yaqala ukukhula ngosayizi njengoba yayisondela ogwini. Igagasi elikhulu, i-tsunami eyadalwa ukuzamazama komhlaba kwesibili ngobukhulu okulotshwe emlandweni wokuzamazama komhlaba (ukuzamazama komhlaba okwazamazamisa umhlaba wonke), kwakuqoqa amandla aphakeme namandla njengoba kwakuzulazula kubheke emadolobheni asogwini. Izikebhe zazibonakala zindiza, zijikijela, zishayisa amagagasi anamandla, zaze zafika ogwini, zidudula, zichoboza, zibhubhisa noma yini esendleleni yazo.

Kepha akuphelanga.

Kwalandela okwesibili, kwalandela igagasi lesithathu, enza umonakalo omkhulu noma omningi njengoba amanzi eqhubekela phambili maphakathi nezwe, eshanela wonke amadolobhana namadolobha kusuka ezisekelweni zawo.

Ekugcineni, ukuhlaselwa kolwandle kwanqamuka. Kepha amagagasi, ethule izinxushunxushu zawo, manje aqala uhambo lwawo olubuyela olwandle, edonsa kanye nakho konke ukufa nokubhujiswa abakuzuzile. Ngokudabukisayo, abaningi abaphunyuka kulamagagasi olwandle agagadlayo manje babanjwa ngaphansi komhlaba bengenalutho lokuma, bengenalutho abazolubamba, bengenalo idwala noma indawo yokuthola ukuphepha. Bancishwe, abaningi balahleka olwandle, ingunaphakade.

Kwakukhona, noma kunjalo, abomdabu ezindaweni eziningi ababekwazi ukuthi benzeni uma bebona izimpawu zokuqala ze-tsunami. Bagijimela endaweni ephakeme, bakhuphuka amagquma namatshe, lapho amagagasi aqothula khona engakwazanga ukufika kubo.

Sekukonke, abantu abacishe babe yikota yesigidi balahlekelwa yimpilo yabo.

 

UKUZIPHATHA TSUNAMI

Ngabe lokhu kuhlangana ngani negama elithi “ushushiso"? Eminyakeni emithathu edlule, njengoba ngihambile eNyakatho Melika ngivakashela amakhonsathi, isithombe se- umswakama ubelokhu efika njalo engqondweni…

Njengoba nje i-tsunami yase-Asia yaqala ngokuzamazama komhlaba, kanjalo nalokho engikubiza ngokuthi "i-tsunami yokuziphatha". Lokhu kuzamazama komhlaba kwezombusazwe kwahlasela eminyakeni engamakhulu amabili edlule, lapho iSonto lilahlekelwa yithonya lalo elinamandla emphakathini phakathi Ukuvukelwa KwaseFrance. I-Liberalism nentando yeningi kwaba amandla amakhulu.

Lokhu kudale ukuqhuma okunamandla kokucabanga kwezwe okwaqala ukuphazamisa ulwandle lokuziphatha kobuKristu, okwake kwasakazeka eYurophu naseNtshonalanga. Leli gagasi ekugcineni laqhamuka ekuqaleni kwawo-1960 njengephilisi elincane elimhlophe: ukuvimbela ukukhulelwa.

Kwakukhona umuntu oyedwa owabona izimpawu zale tsunami yokuziphatha okuhle, futhi wamema umhlaba wonke ukuba umlandele endaweni ephephile: uPapa Paul VI. Encwadini yakhe yokubhala, I-Humanae Vitae, ukuqinisekisile ukuthi ukuvimbela inzalo bekungekho ohlelweni lukaNkulunkulu lothando lomshado. Uxwayise ngokuthi ukwamukela izinto zokuvimbela inzalo kuzoholela ekuchithekeni komshado nomndeni, kukhuphuke ukungathembeki, kwehlise isithunzi somuntu, ikakhulukazi abesifazane, nokwanda kwezisu kanye nezindlela zokulawulwa kokubeletha ezilawulwa umbuso. 

Bambalwa kuphela abalandela upapa, ngisho naphakathi kwabefundisi.

Ihlobo lika-1968 liyirekhodi lehora likaNkulunkulu elishisa kakhulu… T
izinkumbulo azikhohliwe; Zibuhlungu… Bahlala esivunguvungwini lapho kuhlala ulaka lukaNkulunkulu. 
—UJames Francis Cardinal Stafford, Ijele Elikhulu Lasejele LabaPhostoli le-Holy See, www.LifeSiteNews.com, November 17, 2008

Ngakho-ke, igagasi lasondela ogwini.

 

SIZA ASHORE

Izisulu zayo zokuqala kwakuyilezo zikebhe ezaziboshwe olwandle, okungukuthi, imikhaya. Njengoba ukukhohlisa kocansi "ngaphandle kwemiphumela" kwenzeka, kwaqala inguquko kwezocansi. I- “Free Love” yaba isiqubulo esisha. Njengoba nje lezo zivakashi zase-Asia zaqala ukuzulazula emabhishi asobala ukuze zithathe amagobolondo, zicabanga ukuthi ziphephile futhi azinabungozi, kanjalo nomphakathi waqala ukuhlanganyela ezinhlotsheni zamahhala zokuzijabulisa ngokocansi, ucabanga ukuthi akulungile. Ubulili buhlukanisile emshadweni ngenkathi isehlukaniso "esingenaphutha" senza kube lula ukuthi imibhangqwana iqede imishado yayo. Imindeni yaqala ukujikijelwa futhi yahlukaniswa njengoba le tsunami yokuziphatha yayigijimela kubo.

Ngemuva kwalokho igagasi lafika osebeni ekuqaleni kwawo-1970, labhubhisa hhayi imindeni kuphela, kodwa nomuntu ngamunye abantu. Ukwanda kobulili obungathandeki kwabangela ukugcwala “kwezingane ezingafunwa.” Kwashaywa imithetho eyenza ukufinyelela kwesisu kube "ilungelo". Ngokuphikisana nemikhondo yosopolitiki yokuthi ukukhipha isisu kuzosetshenziswa kuphela “ngokungajwayelekile,” kwaba “yindlela yokulawula inzalo” entsha ekhiqiza inani labantu abafayo amashumi ezigidi.

Kwabe sekuduma igagasi lesibili elingenaluzwela ogwini ngawo-1980. I-STDS engalapheki efana ne-herpes yesitho sangasese kanye nengculazi yanda. Esikhundleni sokubalekela indawo ephakeme, umphakathi uqhubeke nokubamba izinsika eziwayo kanye nezihlahla eziwayo zenkolo. Umculo, amabhayisikobho, kanye nabezindaba baxoxe futhi bakhuthaze imikhuba yokuziphatha okubi, befuna izindlela zokwenza uthando ngokuphepha, kunokwenza ukuthanda kuphephile.

Ngawo-1990, amagagasi amabili okuqala ayesehlakazeke kakhulu izisekelo zokuziphatha zamadolobha nezigodi, kangangokuthi yonke inhlobo yokungcola, imfucuza, nemfucumfucu yakhukhula umphakathi. Isibalo sabantu ababulawa yi-STDS endala nesisha bese siyamangaza, kangangokuthi kwathathwa izinyathelo ezingeni lomhlaba ukulwa nazo. Kepha esikhundleni sokugijimela ekuphepheni kokuqina indawo ephakeme, amakhondomu aphonswa okwezinto zokuphila emanzini angenalutho — okuyindlela engenamsebenzi yokusindisa isizukulwane esiminza “othandweni olukhululekile.” 

Ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane, kwaqubuka igagasi lesithathu elinamandla: izithombe zobulili ezingcolile. Ukufika kwe-intanethi enejubane kwaletha indle kuwo wonke amahhovisi, amakhaya, isikole, kanye nasendlini yamakhosi. Imishado eminingi ebimelene namagagasi amabili okuqala ichithwe yilokhu kukhuphuka buthule okwaveza uzamcolo wokulutha kanye nezinhliziyo eziphukile. Ngokushesha, cishe yonke imibukiso yethelevishini, iningi lezikhangiso, imboni yezomculo, kanye nezindawo ezijwayelekile zezindaba zase ziconsa ngokunganaki nokufisa ukuthengisa umkhiqizo wazo. Ubulili baba yimfucumfucu engcolile futhi esontekile, engaziwa ebuhleni bayo obabuhlosiwe.

 

Iphinikhodi 

Impilo yomuntu manje yayisilahlekelwe yisithunzi sayo semvelo, kakhulu, kangangokuba abantu kuzo zonke izigaba zokuphila baqala ukubukwa njengabanikezekayo. Imibungu iqandisiwe, yalahlwa, noma yahlolwa; ososayensi baphokophele ukuhlanganisa abantu nokwakha izinhlobo zezilwane ezingabantu; abagulayo, asebekhulile, nabacindezelekile babulawa futhi ubuchopho balinyazwa yindlala — konke lokhu kwaba izisulu ezilula zale tsunami yokuziphatha.

Kepha ukuhlaselwa kwayo kubonakala kufinyelela esicongweni sayo ngo-2005. Ngalesi sikhathi, izisekelo zokuziphatha zase zicishe zakhukhuleka ngokuphelele eYurophu naseNtshonalanga. Yonke into yayintanta — uhlobo lwexhaphozi lokuhlehla kokuziphatha — lapho isimilo sasingasasekelwa emthethweni wezemvelo nakuNkulunkulu, kepha sasisekela kunoma iziphi izimiso zikahulumeni obusayo (noma iqembu lokungenela) eladlula. Isayensi, ezokwelapha, ezombusazwe, ngisho nomlando ulahlekelwe yizisekelo zawo kangangokuthi izindinganiso zokuziphatha kanye nokuziphatha kukhishwe ekucabangeni nasemqondweni, futhi ukuhlakanipha okwedlule kwadakwa futhi kwakhohlwa.

Ehlobo lika-2005 — indawo amaza amisa kuyo — iCanada neSpain waqala ukuhola umhlaba wanamuhla ekubekeni isisekelo esisha mbumbulu. Leyo, Ukuchaza kabusha umshado, isisekelo sokwakha impucuko. Manje, wona kanye umfanekiso kaZiqu-zintathu: Baba, Ndodana, futhi UMoya oNgcwele, yayichazwe kabusha. Impande uqobo lwethu, abantu abenziwe "ngomfanekiso kaNkulunkulu," bese iguquliwe. I-tsunami yokuziphatha ayibhubhisanga nje kuphela izisekelo zomphakathi, kepha futhi nesithunzi esiyisisekelo somuntu uqobo. UPapa Benedict uxwayise ngokuthi ukwamukelwa kwalezi zinyunyana ezintsha kuzoholela:

… Ukuncibilika kwesithombe somuntu, kube nemiphumela emibi kakhulu.  —May, 14, 2005, eRoma; UKhadinali Ratzinger enkulumweni ngobunikazi baseYurophu.

Ngoba ukubhujiswa kwamagagasi akukapheli! Manje sebebuyela olwandle “nemiphumela emibi kakhulu” emhlabeni obanjwe oqotsheni. Ngoba la magagasi anjalo okungaqondisi, kanti futhi unamandla; zibonakala zingenangozi ebusweni, kodwa ziqukethe umsebenzi onamandla onamandla. Bashiya isisekelo manje esingasenasimo, isihlabathi esigudlukayo. Kuholele lo Pope ofanayo ukuxwayisa ngokukhula…

“… Umbuso wobushiqela wobumbano” - UCardinal Ratzinger, Ukuvula Umndeni eConclave, Ephreli 18, 2004.

Ngempela, la magagasi abonakala engenabungozi njengawo…

… Isilinganiso sokugcina sezinto zonke, akukho lutho ngaphandle komuntu uqobo kanye nezifiso zakhe. (Ibid.)

 

OKUNGAPHANSI: NGOKUBHEKELELE KWI-TOTALITARIANISM 

I-undercurrent enamandla ngaphansi kobuso i ubushiqela obusha—Ubushiqela obunobuhlakani obusebenzisa amandla ombuso okuphoqelela ukulawula labo abangavumelani ngokubasola “ngokungabekezelelani” “nangokubandlulula,” “ngenkulumo enenzondo” nangokuthi “ubugebengu benzondo.”

Le mpi ifana nokulwa kwe-apocalyptic okuchazwe ku [Rev 11: 19-12: 1-6, 10 ngempi phakathi “kowesifazane owembethe ilanga” no “udrako”]. Izimpi zokufa ezilwa nokuPhila: “isiko lokufa” lifuna ukuzibophezela esifisweni sethu sokuphila, futhi siphile ngokugcwele… Imikhakha emikhulu yomphakathi ididekile ngokuthi yini elungile nengalungile, futhi isemseni walabo amandla "okudala" umbono nokuwufaka kwabanye. —UPOPE JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Usuku Lomhlaba Lwentsha, eDenver, eColorado, ngo-1993

Obani labo abasolwa ngezinto ezinjalo? Ngokuyinhloko labo abagijimele endaweni ephakeme- eDwaleni, okuyiSonto. Bane-vantage (ukuhlakanipha okunikezwe ngokwaphezulu) kokubona izingozi ezikhona neziseduze nezisazokuza. Badlulisa amazwi ethemba nokuphepha kulabo abasemanzini… kepha kwabaningi, amagama angamukeleki, abuye athathwe njengamazwi enzondo.

Kepha ungalenzi iphutha: iDwala alikathintwa. Amabhayisikobho ayishayile, ayingcolise ngemfucumfucu, futhi aqeda ubuhle bayo obuningi, njengoba amagagasi esekhukhulekile ngasesiqongweni, edonsela emanzini anombala izazi eziningi zenkolo kanye nabefundisi.

Eminyakeni engama-40 engenele kusukela I-Humanae Vitae, iUnited States iphonswe emanxiweni. —UJames Francis Cardinal Stafford, Ijele Elikhulu Lasejele LabaPhostoli le-Holy See, www.LifeSiteNews.com, November 17, 2008

Ihlazo ngemuva kwehlazo nokuhlukunyezwa ngemuva kokuhlukunyezwa
washaywa ngokumelene neSonto, ebeka izingxenye zeDwala. Esikhundleni sokumemeza bexwayisa imihlambi yabo nge-tsunami ezayo, abelusi abaningi kakhulu babonakala bejoyina, uma kungenjalo baholela imihlambi yabo ezansi emabhishi ayingozi.

Yebo, kuyinkinga enkulu (ukuhlukunyezwa ngokocansi ebupristini), kufanele sikusho lokho. Kwakucasula kithi sonke. Bekucishe kufane nentaba-mlilo, lapho ngokungazelelwe kwaqhamuka ifu elikhulu lokungcola, lenza mnyama futhi langcolisa yonke into, ukuze ngaphezu kwakho konke ubupristi kungazelelwe kwabonakala kuyindawo eyihlazo futhi wonke umpristi wayesolwa ngokuba munye kanjalo futhi… Ngenxa yalokho, ukukholwa okunjalo akukholakali, futhi iSonto alisakwazi ukuzethula ngokwethembeka njengommemezeli weNkosi. —I-POPE BENEDICT XVI, Ukukhanya Kwezwe, UPapa, iSonto, Nezimpawu Zezikhathi: Ingxoxo noPeter Seewald, k. 23-25

Ngakho-ke uPapa Benedict wachaza iSonto ngesinye isikhathi ngokuthi…

… Isikebhe esizocwila, isikebhe singena emanzini nxazonke. —UKhadinali Ratzinger, Mashi 24, 2005, Ukuzindla okuhle ngoLwesihlanu ngokuwa Kwesithathu KukaKristu

 

INSALI 

Ngenkathi amanzi "enkambiso yokufa" eqala ukubuyela olwandle, awancelisi nje kuphela izingxenye ezinkulu zomphakathi nawo, kodwa iziqu ezinkulu zeSonto futhi — abantu abathi bangamaKatolika, kodwa baphila futhi bavote ngokuhlukile. Lokhu kushiya “insali” ethembekile eDwaleni — insali ephoqeleka ngokuya ngamandla ukukhasa inyuke iye phezulu eDwaleni… noma ithule ngokuthula emanzini angaphansi. Ukuhlukana kuyenzeka. Izimvu zehlukaniswa izimbuzi. Ukukhanya okuvela ebumnyameni. Iqiniso elivela emangeni.

Ngokunikwa isimo esinzima kangaka, manje sidinga kakhulu kunanini ngaphambili ukuba nesibindi sokubheka iqiniso emehlweni kanye nase biza izinto ngamagama abo, ngaphandle kokuvumela ukuyekethisa okulula noma isilingo sokuzikhohlisa. Mayelana nalokhu, isihlamba soMprofethi siqonde kakhulu: “Maye kulabo ababiza okubi ngokuhle nokuhle ngokubi, ababeka ubumnyama njengokukhanya nokukhanya esikhundleni sobumnyama” (Isaya 5:20). —I-POPE JOHN PAUL II, IVangelium Vitae “IVangeli Lokuphila”,n. 58

Njengoba umqulu wakamuva weSonto lamaKhatholika uvimbela izitabane ebufundisini, kanye nesimo sayo esinganyakaziseki emshadweni nasekuziphatheni ngokocansi kwezitabane, sesibekiwe isigaba sokugcina. Iqiniso lizothuliswa noma lamukelwe. Ikona umbukiso wokugcina phakathi "kwesiko lokuphila" kanye "nesiko lokufa." Lezi kwakuyizithunzi ezabonwa ukhadinali wasePoland ekhelini lango-1976:

Manje sesimi lapho sibhekene nengxabano enkulu yomlando esidlule kuyo isintu. Angicabangi ukuthi imibuthano ebanzi yomphakathi waseMelika noma imibuthano ebanzi yomphakathi wamaKrestu iyakubona lokhu ngokugcwele. Manje sibhekene nengxabano yokugcina phakathi kweBandla nabamelene neBandla, leVangeli kanye ne-anti-Gospel. Lokhu kungqubuzana kuphakathi kwezinhlelo zikaNkulunkulu. Kuyicala lelo iBandla lonke. . . kumele uthathe.  —Yaphinde yanyatheliswa ka-November 9, 1978, The Wall Street Journal 

Eminyakeni emibili kamuva, waba uPapa John Paul II.

 

ISIPHETHO

I-tsunami yase-Asia empeleni yenzeka ngoDisemba 25-isikhathi saseNyakatho Melika. Lolu usuku lapho sigubha khona ukuzalwa kukaJesu. Futhi kuyisiqalo soshushiso lokuqala olubhekiswe kumaKristu lapho uHerode ethumela amaMagi ukuba ayodalula ukuthi uJesu ukuphi lapho eselusana.

Njengoba uNkulunkulu ahola uJosefa, uMariya, neNdodana yabo esanda kuzalwa bayiyisa endaweni ephephile, nathi uNkulunkulu uzosihola — naphakathi noshushiso! Kungakho lo Pope owexwayisa ngempi yokugcina naye wababaza wathi "Ungesabi!" Kepha kufanele "sibheke futhi sithandaze," ikakhulukazi isibindi sokuhlala eDwaleni, ukuze sihlale Emhlambini njengo amazwi okwaliwa nokushushiswa ube namandla futhi ube nolaka ngokwengeziwe. Namathela kuJesu owathi,

“Nibusisiwe lapho abantu benizonda, nalapho benikhipha inyumbazane, benithuka, behlambalaza igama lenu ngokuthi libi ngenxa yeNdodana yomuntu. Jabulani nigxumagxume ngenjabulo ngalolo suku! Bhekani, umvuzo wenu mkhulu ezulwini. ” (ULuka 6: 22-23)

Ngesikhathi ebekwa njengopapa wama-265, uBenedict XVI wathi,

UNkulunkulu, owaba yiwundlu, usitshela ukuthi umhlaba usindiswa ngaLowo obethelwe esiphambanweni, hhayi ngalabo abambethela… Ngikhulekeleni, ukuze ngingabaleki ngokwesaba izimpisi.  -I-Homily yokuqala, UPAPA BENEDICT XVI, Ephreli 24, 2005, iSt. Peter's Square).

Masithandazeni ngentshiseko evuselelwe ngoBaba oNgcwele nangomunye nomunye ukuthi sibe ngofakazi abanesibindi uthando neqiniso nethemba ezinsukwini zethu. Ngezikhathi ze Ukunqoba KukaMama Wethu sekusondele!

—Umkhosi Wenkosikazi Yethu YaseGuadalupe
I-December 12th, i-2005

 

 

Ukuzivikela okulula okulula:

 

 

UKUFUNDA OKUFANELEKILE:

  • Ingabe Siphila Ezikhathini Ze-Apocalyptic? Lesi yisihloko sombhali nomdwebi ongumKatolika uMichael O'Brien asinikeza e-Ottawa, e-Ontario. Kungumbono ofanele, onamandla, futhi ohlakaniphile — okufanele ufundwe yibo bonke abapristi, ababhishobhi, abezenkolo kanye nabantu abavamile. Ungafunda umbhalo wekheli lakhe, kanye nokuhamba Umbuzo nempendulo inkathi elandele (funa zombili izihloko kulesi sixhumanisi): Ingabe Siphila Ezikhathini Ze-Apocalyptic?

 

Chofoza ngezansi ukuhumushela leli khasi olimini oluhlukile:

 

 


Manje kuyi-Edition yayo yesithathu nokuphrinta!

www.kwebhsalti.com

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ngosuku luka-Eva
2 qhathanisa umhlonyane
3 San Francisco Chronicle, Julayi 15th, i-2011
4 bheka Izilwane
Posted in IKHAYA, IZIMPAHLA futhi umake , , , , , , , , , , .