Ukukhuthazela

 

 

UKUBEKEZELA. O Nkosi, ngikuntula kanjani.

Kungani ngiwela masinyane kangaka ngaphansi kwesisindo esincane senyama yami? Ngikhathele kakhulu futhi ngidabukile ngenxa yeziphazamiso zami, ukufuna izinto ngobuwula, nokuchitha isikhathi. Ngiphelelwe umdanso waphakade nobuthakathaka bami.

Nkosi ngiwile. Ngixolele. Angingcono kunalowo ongacabangi lutho ngawe. Mhlawumbe usahamba phambili ngokuthi wenza umsebenzi wakhe ngesibindi, nakuba isiphetho sakhe singesiyo inkazimulo yakho. Mina, ngakolunye uhlangothi, ngokwazi kahle isiphetho sazo zonke izinto nalokho inhliziyo okufanele iqondiswe kukho, ngiyawugwema umzuzu, ngikhukhuleka ngisuka kokunye okucatshangwayo ngiye kokulandelayo njengekhayithi emoyeni.

Nginamahloni, Nkosi, amahloni yokuntula kwami ​​ukuzimisela. Inyongo yobuvila, inkanuko, nokuzitika ikhuphuka emphinjeni wami. Kungani uzihlupha ngami kuyimfihlakalo ngempela! Kungaba uthando ngempela? Kungaba Uthando lokhu isiguli? Kungenzeka yini Uthando lokhu othethelelayo? Uma kunjalo, angikwazi ukukuqonda! Ngima ngilahliwe - nginecala - ngifanele ukuxoshwa kanye nalabo abakushaya esihlathini sakho, bekubethela Wena futhi.

Kepha ngizoba necala eleqile uma ngingahlala kulokhu kuphelelwa yithemba. Ngemuva kwakho konke, yisimo se ukuziqhenya okulimele. Yindawo kaJudasi ukubalekela ukuzenyeza nokudangala; kungumbuso wesela elingaphenduki ukuphikelela ekuzilungiseni nasekungaboni ububele bakho; kungaphezu kwayo yonke imicabango emibi yaleyo ngelosi ewile, leyonkosi yobumnyama, ukuhlala kuyo ukuziqhenya nokuzidabukela.

Ngakho-ke Nkosi, ngiza kuwe futhi… njengoba ngi… ngiphukile, ngibuthakathaka, ngilimele… ngingcolile, ngilambile, futhi ngikhathele. Ngiza - hhayi njengendodana ethembekile - kodwa njenge indoda yolahleko. Ngiza nokuvuma kwami ​​okulungiselelwe, ukuphenduka kwami ​​okungaphelele, nephakethe lami eligcwele lutho ngaphandle kwethemba.

Ngiza ngobumpofu. Ngiza, njengesoni.

… Bheka! Yini engiyibonayo? Ngabe nguwe, Baba, ugijimela kimi….!

 

 

 

Sekela inkonzo kaMark yesikhathi esigcwele:

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Manje kuTelegram. Chofoza:

Landela uMark kanye "nezibonakaliso zezikhathi" zansuku zonke kimi:


Landela imibhalo kaMark lapha:

Lalela kulokhu okulandelayo:


 

 

Print Friendly and PDF

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, KUFANELEKELWE UKWESABA, UMOYA.