UPapa Francis uvuliwe…

 

… Njengemagisterium yeSonto eyodwa futhi engahlukaniseki, upapa nababhishobhi abamunye naye bathwala umthwalo omkhulu wokuthi akukho sibonakaliso esiyindida noma imfundiso engacacile evela kubo, edida abathembekile noma ebenza babe nomuzwa ongamanga wokulondeka.
—UGerhard Ludwig Cardinal Müller, owayengumphathi wesifundazwe
Ibandla Lemfundiso Yokholo; Izinto ZokuqalaNgo-Ephreli 20th, i-2018

 

THE UPapa angadideka, amagama akhe adideke, imicabango yakhe ayiphelele. Kunamahlebezi amaningi, izinsolo, nezinsolo zokuthi uPapa manje uzama ukuguqula imfundiso yamaKhatholika. Ngakho-ke, ukuthola irekhodi, nangu uPapa Francis…

 

Embonweni wakhe wePapa wesikhathi esizayo (owaba nguyena):

Ecabanga ngoPapa olandelayo, kufanele abe yindoda okuvela ekucabangeni nasekukhulekeleni kukaJesu Kristu, esiza iSonto ukuthi liphume lize ezindaweni ezikhona, ezimsizayo ukuba abe ngumama othelayo ophila enjabulweni emnandi futhi eduduzayo yokushumayela ivangeli . —UKhadinali Jorge Bergoglio, ngaphambi nje kokuba akhethwe njengopapa wama-266; I-Salt and Light Magazine, ikhasi. 8, Ukukhishwa 4, uHlelo Olukhethekile, 2013

Ngokukhipha isisu:

[Ukukhipha isisu ukubulala] umuntu ongenacala. —Sept. 1st, 2017; Insizakalo Yezindaba yamaKatolika

Ukuzivikela kwethu kongakazalwa ongenacala, ngokwesibonelo, udinga ukucaca, aqine futhi abe nentshisekelo, ngoba okusengcupheni yisithunzi sempilo yomuntu, ngaso sonke isikhathi esingcwele futhi esidinga uthando kumuntu ngamunye, kungakhathalekile ukuthi ukweliphi ibanga lokukhula. -UGaudete et Exsultate,n. 101

Lapha ngibona kuphuthuma ukusho ukuthi, uma umndeni uyindawo engcwele yokuphila, indawo lapho impilo ikhulelwa futhi inakekelwa khona, kuyimpikiswano esabekayo lapho iba yindawo lapho impilo yenqatshwa futhi ichithwe khona. Linkulu kakhulu inani lempilo yomuntu, futhi nelungelo lokuphila elingenakwehlukaniswa nelungelo lengane engenacala ekhula esibelethweni sikanina, kangangokuthi akukho nelungelo okusolwa ngalo emzimbeni womuntu elingenza isinqumo sokuqeda leyompilo, okuyisiphetho uqobo futhi okungasoze kwathathwa “njengempahla” yomunye umuntu. -U-Amoris Laetitiahhayi. 83

Singakufundisa kanjani ngokweqiniso ukubaluleka kokukhathalela ezinye izidalwa ezisengozini, noma ngabe ziyinkinga noma ziphazamisa kanjani, uma sehluleka ukuvikela umbungu womuntu, noma ngabe ukutholakala kwawo kungakhululekile futhi kudala ubunzima? "Uma ukuzwela komuntu nokwenhlalo ekwamukelweni kwempilo entsha kulahlekile, ezinye izinhlobo zokwamukelwa ezibalulekile emphakathini nazo ziyabuna". -Laudato si 'hhayi. 120

Ekhulwini leminyaka elidlule, umhlaba wonke wahlazeka okwenziwa ngamaNazi ukuqinisekisa ubumsulwa bomjaho. Namuhla senza okufanayo, kodwa ngamagilavu ​​amhlophe. —Izithameli Ezijwayelekile, Juni 16, 2018; iol.co.za

Ukususa umuntu kufana nokuya kumbulali wesivumelwano ukuxazulula inkinga. Ngabe ukuphendukela kumbulali wenkontileka ukuxazulula inkinga? … Isenzo esicindezela impilo engenacala singaba kanjani eselaphayo, esomphakathi noma esomuntu uqobo? —Umndeni, Okthoba 10, 2018; France24.com

KuPaul VI no I-Humanae Vitae:

… Ubuhlakani bakhe babungokwesiprofetho, njengoba enesibindi sokuphikisana neningi, ukuvikela isimilo, ukusebenzisa ibhuleki lamasiko, ukumelana neo-Malthusianism yamanje nezayo. —Ingxoxo ne- Corriere della Sera; Ngaphakathi kweVaticanNgo-March 4, 2014

Ngokuya ngesimilo somuntu uqobo nesiphelele sothando lokuhlangana, ukuhlela umndeni kwenzeka ngokufanele njengomphumela wengxoxo evumelana phakathi kwabashadile, inhlonipho ngezikhathi nokucatshangelwa kwesithunzi sozakwethu. Ngalo mqondo, imfundiso ye-Encyclical I-Humanae Vitae (isib. 1014) kanye Nokukhuthazwa Kwabaphostoli I-Familiaris Consortio (bheka u-14; 2835) kufanele ithathelwe phansi kabusha, ukuze kuliwe nesimo sengqondo esivamise ukuba nobutha empilweni… Izinqumo ezibandakanya ukuba ngumzali onomthwalo wemfanelo zicabangela ukwakheka kukanembeza, 'okuyiyona ngqophamlando eyimfihlo kakhulu nendawo engcwele yomuntu. Lapho yilowo nalowo yedwa noNkulunkulu, ozwi lakhe linanela ekujuleni kwenhliziyo ' (I-Gaudium et Spes, 16)…. Ngaphezu kwalokho, “ukusetshenziswa kwezindlela ezincike 'emithethweni yemvelo nasenzalweni yenzalo' (I-Humanae Vitae, 11) kufanele zithuthukiswe, ngoba 'lezi zindlela zihlonipha imizimba yabashadile, zikhuthaze ubumnene phakathi kwabo futhi zivune imfundo yenkululeko eyiqiniso' (Catechism weSonto LamaKatolika, 2370). -U-Amoris Laetitiahhayi. 222

Ngezinkinga ze-euthanasia nezokuphela kokuphila:

Ukubulawa kwesiguli kanye nokusizwa ngokuzibulala kuyizinsongo ezinkulu emindenini emhlabeni wonke… ISonto, ngenkathi liphikisana ngokuqinile nalokhu imikhuba, izwa isidingo sokusiza imindeni enakekela amalungu ayo asebekhulile nabagulayo. -U-Amoris Laetitiahhayi. 48

Ububele beqiniso abubeki eceleni, bululaze noma bushiye ngaphandle, ingasaphathwa eyokugubha ukudlula emhlabeni kwesiguli. Wazi kahle lokho kungasho ukunqoba kobugovu, kwalelo 'siko lokulahla' elahla futhi lidelele abantu abangahlangabezani nezindinganiso ezithile zempilo, ubuhle noma ukuba wusizo. -Khuluma nabasebenzi bezempilo abavela eSpain naseLatin America, ngoJuni 9, 2016; I-Catholic Herald

Umkhuba we-euthanasia, osuvele uvunyelwe ngokomthetho emazweni amaningana, ngokusobala uhlose ukukhuthaza inkululeko yomuntu siqu. Eqinisweni, kusekelwe ekubukeni kosizo komuntu, oba yize noma angalinganiswa nezindleko, uma ngokombono wezokwelapha, engenathemba lokuthuthuka noma engasakwazi ukugwema ubuhlungu. Uma umuntu ekhetha ukufa, izinkinga zixazululwa ngandlela thile; kepha kungakanani ukufutheka ngemuva kwalesi sizathu, futhi yeka ukwenqatshwa kwethemba okubandakanya ukukhetha kokuyeka konke nokugqashula konke ukuxhumana! —Inkulumo eya e-Italy Association of Medical Oncology, Septhemba 2, 2019; I-Catholic News Agency

Ekuhlolweni kofuzo ngempilo yomuntu:

Siphila esikhathini sokuhlolwa ngempilo. Kepha isivivinyo esibi. Ukwenza izingane kunokuba uzamukele njengesipho, njengoba ngishilo. Ukudlala ngempilo. Qaphela, ngoba lokhu kuyisono kuMdali: ngokumelene noNkulunkulu uMdali, owadala izinto ngale ndlela. -Khuluma ne-Association of Italian Catholic Doctors, Nov. 16th, 2015; I-Zenit.org

Kunokuthambekela kokuthethelela ukweqa yonke imingcele lapho kwenziwa ulinga ngemibungu ephilayo yabantu. Siyakhohlwa ukuthi ukubaluleka komuntu okungenakudluliswa kungaphezu kwezinga lakhe lentuthuko… ubuchwepheshe obuchithwe ezimisweni zokuziphatha ngeke bukwazi kalula ukukhawulela amandla alo. -Laudato si 'hhayi. 136

Kulawulo lwabantu:

Esikhundleni sokuxazulula izinkinga zabampofu nokucabanga ukuthi umhlaba ungahluka kanjani, abanye bangahlongoza kuphela ukwehliswa kwezinga lokuzalwa. Kwesinye isikhathi, amazwe asathuthuka abhekana nezinhlobo zengcindezi yamazwe omhlaba ezenza usizo lwezomnotho lincike kuzinqubomgomo ezithile "zempilo yokuzala". Kodwa-ke “yize kuyiqiniso ukuthi ukwabiwa ngokungalingani kwabantu kanye nezinsizakusebenza ezitholakalayo kudala izithiyo ekuthuthukisweni nasekusetshenzisweni okusimeme kwemvelo, kodwa-ke kufanele kuhlonishwe ukuthi ukukhula kwenani labantu kuhambisana ngokuphelele nentuthuko ehlanganyelwe nehlanganyelwe.” -Laudato si 'hhayi. 50

Ekuchazweni kabusha komshado nomndeni:

Asikwazi ukukuguqula. Lesi yisimo sezinto, hhayi eSontweni kuphela kodwa emlandweni wesintu. —Sept. 1st, 2017; Insizakalo Yezindaba yamaKatolika

Umndeni usongelwa yimizamo ekhulayo yabathile yokuchaza kabusha sona kanye isikhungo somshado, ngokukholelwa ezintweni ezihilelekile, ngokwesiko lendabuko, ngokungavuleki empilweni. —Inkulumo eManila, ePhilippines; I-Crux, Jan. 16, 2015

'maqondana neziphakamiso zokubeka izinyunyana phakathi kwabantu abathandana nabobulili obufanayo ezingeni elifanayo nelomshado, azikho nhlobo izizathu zokucabanga ukuthi izinyunyana zobungqingili zifana ngandlela-thile noma ziqhelelene kakhulu necebo likaNkulunkulu lomshado nomndeni.' Akwamukelekile 'ukuthi amaBandla endawo kufanele abhekane nengcindezi kulolu daba nokuthi izinhlangano zomhlaba kufanele zenze usizo lwezezimali emazweni ampofu ancike ekusungulweni kwemithetho yokwakha' umshado 'phakathi kwabantu bobulili obufanayo.' -New York TimesNgo-Ephreli 8th, i-2016

Ukusho ukuthi umuntu unelungelo lokuba semindenini yakhe… akusho ukuthi “avume izenzo zobungqingili, okungenani”…. “Bengihlale ngiyivikela imfundiso. Futhi kuyathakazelisa, emthethweni ngomshado wobungqingili ... Kuyaphikisana ukukhuluma ngomshado wobungqingili. ” -I-Crux, NgoMeyi 28, 2019

NgoMashi 15, 2021, iSacred Congregation for the Doctrine of the Faith yashicilela isitatimende uPope Francis asigunyaza esithi "izinyunyana zezitabane" azikwazi ukuthola "izibusiso" zeSonto. 

… Akunamalungelo ukudlulisa isibusiso ebuhlotsheni, noma ekuhlanganyeleni, noma okuzinzile, okubandakanya ezocansi ngaphandle komshado (okungukuthi, ngaphandle kwenyunyana engenakuqedwa yowesilisa nowesifazane evulekele yona uqobo ekudluliseni impilo), njengoba kunjalo isimo sezinyunyana phakathi kwabantu bobulili obufanayo… [ISonto alikwazi] ukwamukela futhi likhuthaze ukukhetha nendlela yokuphila engenakubonwa njengeyalulwe ngokuhlelekile ezinhlelweni zikaNkulunkulu ezembuliwe… Akasibusisi futhi akakwazi ukubusisa isono: ubusisa umuntu onesono, ukuze abone ukuthi uyingxenye yohlelo Lwakhe lothando futhi azivumele ukuthi aguqulwe Nguye. Empeleni "usithatha njengoba sinjalo, kepha akaze asishiye njengoba sinjalo". - "Umsebenzi Webandla Wemfundiso Yokholo ku dubium maqondana nokubusiswa kwezinyunyana zabantu bobulili obufanayo ”, Mashi 15, 2021; cindezela.vatican.va

Ku- “ideology gender”:

Ukuhambisana kwendoda nowesifazane, ingqungquthela yendalo yaphezulu, kubuzwa yilokho okubizwa ngokuthi imibono yezobulili, egameni lomphakathi okhululekile futhi onobulungiswa. Umehluko phakathi kwendoda nowesifazane akuwona owokuphikisa noma wokuthotshelwa, kepha owe wenhlanganyelo futhi isizukulwane, njalo "ngomfanekiso nangokufana" kukaNkulunkulu. Ngaphandle kokuzinikela ngokuhlanganyela, akekho noyedwa ongaqonda omunye ngokujulile. ISakramente Lomshado liyisibonakaliso sothando lukaNkulunkulu ngesintu nokunikela kukaKristu uzilungiselela uMlobokazi wakhe, iBandla. —Khuluma nababhishobhi basePuerto Rican, eVatican City, ngoJuni 08, 2015

'Umbono wobulili, uthe, unenhloso “eyingozi” yamasiko yokusula konke ukwahlukana phakathi kwabesilisa nabesifazane, owesilisa nowesifazane, okuzo “bhubhisa ezimpandeni zawo” uhlelo lukaNkulunkulu oluyisisekelo kubantu: “ukwehluka, ukwehluka. Kungenza yonke into ibe ngeyodwa, ingathathi hlangothi. Kuwukuhlasela umehluko, kubuciko bukaNkulunkulu nakubesilisa nabesifazane. ”' -IthebhulethiFebruwari 5th, i-2020

Kubantu abalwa nobunikazi babo bobulili:

Ngesikhathi sendiza ebuya eRio de Janeiro ngathi uma umuntu ongqingili enenhliziyo enhle futhi efuna uNkulunkulu, angiyena owahlulela. Ngokusho lokhu, ngasho okushiwo yiKhathekizima… Umuntu wake wangibuza, ngendlela evusa inkanuko, ukuthi ngiyabamukela yini ubungqingili. Ngaphendula ngomunye umbuzo: 'Ake ungitshele: lapho uNkulunkulu ebheka isitabane, ingabe uyakuvumela ukuba khona kwalo muntu ngothando, noma amenqabe futhi amlahle lo muntu?' Kumele ngaso sonke isikhathi sicabangele umuntu. Lapha singena emfihlakalweni yomuntu. Empilweni, uNkulunkulu uhamba nabantu, futhi kumele sibapheleke, kusukela ezimeni zabo. Kuyadingeka ukuhambisana nabo ngesihe. —I-American Magazine, Septhemba 30, 2013, americamagazine.org

Ngokobungqingili ebupristini:

Udaba lobungqingili ludaba olubucayi kakhulu okumele luqondwe ngokwanele kusukela ekuqaleni nalabo abazongenela ukhetho [lobupristi], uma kunjalo. Kufanele sibe nesankahlu. Emiphakathini yethu kubukeka sengathi ubungqingili buyimfashini nokuthi ukucabanga, ngandlela thile, nakho kunomthelela empilweni yeSonto. Akukona nje ukubonakaliswa kothando. Empilweni yokungcweliswa neyobupristi, ayikho indawo yalolo hlobo lothando. Ngakho-ke, iSonto lincoma ukuthi abantu abanalolo hlobo lokugxila akufanele bamukelwe enkonzweni noma empilweni yokungcweliswa. Inkonzo noma impilo yokungcweliswa akuyona indawo yakhe. —UDisemba 2, 2018; theguardian.com

Engxoxweni Ehlanganayo:

Ukuvakashelwa kobuzalwane, ukuxoxisana, nobungane. Futhi lokhu kuhle. Lokhu kunempilo. Futhi kulezi zikhathi, ezilinyazwa yimpi nenzondo, lezi zenzo ezincane ziyimbewu yokuthula nobuzalwane. -Imibiko yaseRoma, Juni 26, 2015; romereports.com

Okungasizi ngukuvuleleka kwezombusazwe okusho ukuthi "yebo" kuyo yonke into ukuze kugwenywe izinkinga, ngoba lokhu kungaba yindlela yokukhohlisa abanye nokubancisha okuhle esikunikiwe ukuthi sabelane ngakho ngokukhululekile nabanye. Ukushunyayelwa kwevangeli kanye nenkhulumomphendvulwano yezenkolo, kunokuphikiswa, ukusekelana nokuxhasana. -Evangelii Gaudium, n. 251; v Vatican.va

… ISonto “lifisa ukuthi bonke abantu bomhlaba bakwazi ukuhlangana noJesu, ukuzwa uthando Lwakhe olunesihe… [iSonto] lifisa ukukhombisa ngenhlonipho, kuwo wonke amadoda nabesifazane baleli zwe, Ingane lokho kwazalelwa ukusindiswa kwabo bonke. —Angelus, Januwari 6, 2016; I-Zenit.org

Ubhapathizo lusinika ukuzalwa kabusha ngomfanekiso kaNkulunkulu nangokufana naye, futhi kusenza amalungu oMzimba kaKristu, okuyiSonto. Ngalo mqondo, ubhapathizo luyadingeka ngempela ukuze usindiswe ngoba kuqinisekisa ukuthi sihlala njalo futhi yonke indawo singamadodana namadodakazi endlini kaBaba, futhi singalokothi sibe yizintandane, izihambi noma izigqila… akekho ongaba noNkulunkulu kuBaba ongenalo iSonto likamama (cf uSanta Cyprian, UDe Cath. UmSh., 6). Umsebenzi wethu-ke ugxile ebubaba bukaNkulunkulu nokuba ngumama weSonto. Igunya elinikezwe nguJesu Ovukile ngePhasika lisuselwa ekubhabhathizweni: njengoba uBaba engithumile, nami ngiyanithuma, nigcwaliswe ngoMoya oNgcwele, ekubuyisaneni komhlaba (cf. Jn 20: 19-23; Mt 28: 16-20). Le mishini iyingxenye yobuntu bethu njengamaKristu; kusenza sibe nomthwalo wokunika amandla bonke abesilisa nabesifazane ukuthi bakwazi ukubona ubizo lwabo lokuba ngabantwana bokutholwa bakaBaba, babone isithunzi sabo futhi babonge ukubaluleka kwempilo yonke yomuntu, kusukela ekukhulelweni kuze kube sekufeni kwemvelo. Inkolo yanamuhla edlangile, lapho iba ukwenqatshwa kwamasiko ngobudlova kobaba obusebenzayo bukaNkulunkulu emlandweni wethu, kuyisithiyo ebuzalwaneni beqiniso babantu, obuthola ukubonakaliswa kokuhlonipha impilo yomuntu ngamunye. Ngaphandle kukaNkulunkulu kaJesu Kristu, wonke umehluko wehliswa waba usongo olungelutho, okwenza kube nzima ukwamukelwa ngokoqobo kobuzalwane kanye nobunye obunezithelo phakathi kohlanga lwesintu. - Usuku Lomhlaba Lomsebenzi, 2019; lwazi.va

Ngethuba lokumisa abesifazane ebupristini:

Ekugcotshweni kwabesifazane eSontweni LamaKatolika, igama lokugcina licacile. Yanikezwa nguSt. John Paul II nalokhu okusele. —Ingqungquthela Yezindaba, Novemba 1, 2016; LifeSiteNews

Ukubekelwa ubupristi kwabesilisa, njengophawu lukaChrist the Spouse ozinikela ku-Ekaristi, akuwona umbuzo ovuleleke ezingxoxweni… -U-Evangelii Gaudiumhhayi. 104

Umbuzo awusavulekele ukuxoxwa ngoba isimemezelo sikaJohn Paul II sasicacile. -IthebhulethiFebruwari 5th, i-2020

Esihogweni:

UMama wethu wabikezela, futhi wasixwayisa mayelana, nendlela yokuphila engamhloniphi uNkulunkulu futhi ehlambalaza uNkulunkulu ezidalweni zakhe. Impilo enjalo — evame ukuphakanyiswa futhi ibekwe — izingozi eziholela esihogweni. UMary weza ukusikhumbuza ukuthi ukukhanya kukaNkulunkulu kuhlala ngaphakathi kwethu futhi kuyasivikela. - Ngomndeni, iMisa leminyaka engu-100 yokuvela kukaFatima, ngoMeyi 13, 2017; I-Vatican Insider

Sibheke ngomusa, ozelwe ngubumnene benhliziyo yakho, futhi usisize sihambe ezindleleni zokuhlanzwa okuphelele. Makungabikho noyedwa kubantwana bakho olahlekile emlilweni waphakade, lapho kungenakuphenduka khona. —Angelus, Novemba 2, 2014; Ibid. 

Kusathane:

Ngikholwa ukuthi uDeveli ukhona… impumelelo yakhe enkulu kulezi zikhathi kube ukwenza sikholwe ukuthi akekho. -Ngaleso sikhathi, uKhadinali Bergoglio, encwadini ka-2010 Ezulwini nasemhlabeni

Ukhohlakele, akafani nenkungu. Akayona into esakazeka, ungumuntu. Nginesiqiniseko sokuthi umuntu akumele nanini axoxe noSathane — uma wenza lokho, uzolahleka. Uhlakaniphe kakhulu kunathi, futhi uzokujikisa, akwenze ikhanda lakho jikeleza. Uhlala ezenza onenhlonipho — ukwenza kubefundisi, nababhishobhi. Ungena kanjalo engqondweni yakho. Kepha kuphetha kabi uma ungaboni ukuthi kwenzekani ngesikhathi. (Kufanele simtshele) hamba! —Ukuxoxisana nesiteshi sethelevishini samaKatolika i-TV2000; TelegraphI-December 13th, i-2017

Siyazi ngokuhlangenwe nakho ukuthi impilo yobuKrestu ihlala ithambekele ekulingweni, ikakhulukazi esilingweni sokwehlukana noNkulunkulu, entandweni yakhe, ekuhlanganyeleni naye, ukubuyela kuwebhu yezinkanuko zomhlaba… Futhi ukubhaphathizwa kusilungiselela futhi kusiqinisele lokhu umzabalazo wansuku zonke, kubandakanya nokulwa nosathane, njengoba uSt.Peter esho, njengengonyama, ezama ukusishwabadela nokusibhubhisa. —Izithameli Ezijwayelekile, Ephreli 24, 2018, I-Daily Mail

Kwezemfundo:

… Sidinga ulwazi, sidinga iqiniso, ngoba ngaphandle kwalokhu asikwazi ukuma siqine, asikwazi ukuya phambili. Ukholo ngaphandle kweqiniso alusindisi, alunikeli ngezinga eliqinisekile. -Lumen Fidei, Incwadi Yeseluleko, n. 24

Ngingathanda ukuzwakalisa ukwenqaba kwami ​​noma yiluphi uhlobo lokulingwa kwezemfundo nezingane. Asikwazi ukuzama izingane nabantu abasha. Izinto ezesabekayo zokuphathwa kabi kwemfundo esabhekana nazo kumashiqela amakhulu okubulawa kwabantu ngekhulu lama-XNUMX benganyamalalanga; bakugcinile ukusebenzelana kwamanje ngaphansi kwezincomo neziphakamiso ezahlukahlukene futhi, ngokuzenzisa kwesimanje, bacindezela izingane nabantu abasha ukuba bahambe endleleni yobushiqela “yohlobo olulodwa lomcabango”… Esontweni eledlule uthisha omkhulu wathi kimi… ' ngalezi zinhlelo zemfundo angazi noma sizisa izingane esikoleni noma ekamu lokufundisa kabusha '… —Umyalezo oya kumalungu e-BICE (International Catholic Child Bureau); IVadio Radio, Ngo-Ephreli 11, 2014

Emvelweni:

… Ukubukisisa umhlaba wethu kukhombisa ukuthi izinga lokungenelela komuntu, imvamisa ekusebenzeleni izintshisekelo zebhizinisi kanye nokuthengwa kwabathengi, empeleni lenza umhlaba wethu ungacebi futhi ube muhle, uhlale ulinganiselwe futhi ube mpunga, nanjengobuchwepheshe intuthuko nezimpahla zabathengi ziyaqhubeka zanda ngokungenamkhawulo. Kubukeka sengathi sicabanga ukuthi singafaka obunye ubuhle obungenakubuyiseka nobungeke bufinyeleleke ngento esizenzele yona. -Laudato si ',  hhayi. 34

Unyaka nonyaka kwenziwa amakhulukhulu ezigidi zamathani emfucuza, iningi lalo elingaboli, elinobuthi kakhulu futhi elinemisebe, elivela emakhaya nasemabhizinisini, ezindaweni zokwakha nokudiliza izakhiwo, ezivela emithonjeni yemitholampilo, kagesi neyezimboni. Umhlaba, ikhaya lethu, usuqala ukubukeka ngokwengeziwe njengenqwaba enkulu yokungcola.Laudato si ', hhayi. 21

Kunezinkinga ezithile zemvelo lapho kungelula ukuzuza ukuvumelana okubanzi. Lapha ngingasho futhi ukuthi iSonto alithathi isinqumo sokuxazulula imibuzo yesayensi noma ukufaka esikhundleni sezombusazwe. Kepha ngikhathazekile ukukhuthaza impikiswano ethembekile futhi evulekile ukuze izintshisekelo ezithile noma imibono ingahlukumezi okuhle okuvamile. -Laudato yebo',n. 188

Kubungxiwankulu (obungafakwanga):

Isikhathi, bafowethu nodadewethu, kubonakala sengathi siyaphela; okwamanje asikaze sihlukane, kepha sesibhidliza ikhaya lethu sonke… Umhlaba, abantu bonke kanye nabantu ngabanye bajeziswa ngonya. Futhi ngemuva kwabo bonke lobu buhlungu, ukufa nokubhujiswa kunephunga lalokho uBasil waseCesarea - omunye wabafundisi bokuqala beSonto - abakubiza ngokuthi “ubulongwe bukadeveli”. Ukuphishekela imithetho yemali ngokunganqunyelwe. Lona "ubulongwe bukadeveli". Insizakalo yenzuzo yomphakathi isele ngemuva. Uma inhlokodolobha isiphenduka isithixo futhi ihola izinqumo zabantu, yake yaba ukuhaha imali yengamela lonke uhlelo lwezenhlalo nezomnotho, ichitha umphakathi, ilahla futhi igqilaze abesilisa nabesifazane, ibhubhisa ubuzalwane babantu, ibeka abantu bodwa futhi, njengoba sibona kahle, ibeka engcupheni ikhaya lethu, udadewethu nomama wethu umhlaba. -Khuluma noMhlangano Wesibili Womhlaba Weminyakazo Ethandwayo, Santa Cruz de la Sierra, EBolivia, ngoJulayi 10, 2015; v Vatican.va

Amandla weqiniso wentando yeningi lethu - aqondwa njengokuvezwa kwentando yabantu - akufanele avunyelwe ukuwa ngaphansi kwengcindezi yezintshisekelo zamazwe omhlaba ezingekho emhlabeni wonke, ezibenza buthakathaka futhi bazenze zibe yizinhlelo ezifanayo zamandla ezomnotho enkonzweni yemibuso engabonakali. —Ikheli elibhekiswe ePhalamende laseYurophu, eStrasbourg, eFrance, Novemba 25, 2014, eZenit

Ngakho-ke kuzalwa ubushiqela obusha, obungabonakali futhi obuvame ukubonakala, obubeka umbandela kanye nemithetho yaso ngokungahambisani. Izikweletu nokuqongelelwa kwenzalo nakho kwenza kube nzima emazweni ukuthi abone amandla eminotho yawo futhi agcine izakhamizi zingathokozi ngamandla azo okuthenga… Kulolu hlelo, olujwayele shwabadela yonke into emi endleleni yenzuzo ekhuphukile, noma yini entekenteke, njengemvelo, ayikwazi ukuzivikela ngaphambi kwezintshisekelo ze- a senziwe emakethe, okuba ukuphela komthetho. -U-Evangelii Gaudium,n. 56

Umbono kaMarxist awulungile… [kodwa] ezomnotho ezikhohlisayo… ziveza ukwethembela okungenabungcweti nokwazi ngobuhle balabo abasebenzisa amandla ezomnotho… [le mibono] icabanga ukuthi ukukhula komnotho, okukhuthazwa yimakethe yamahhala, nakanjani kuzophumelela ekuletheni okukhulu ubulungiswa kanye nokubandakanywa komphakathi emhlabeni. Isethembiso besithi lapho ingilazi igcwele, izogcwala, kuhlomule abampofu. Kepha okwenzekayo esikhundleni salokho, ukuthi lapho ingilazi igcwele, iya iba nkulu ngomlingo akukho okuke kuphumele abampofu. Lokhu bekungukuphela kokukhulunywa ngombono othile. Ngiyaphinda, bengingasho, ngokombono wobuchwepheshe kepha ngokwemfundiso yeSonto yezenhlalo. Lokhu akusho ukuba yiMarxist. -inkolo.blogs.cnn.com 

Ekuthengiseni abathengi:

Lo dade [umhlaba] useyakhala kithina ngenxa yomonakalo esiwenze kuye ngokusebenzisa kwethu budedengu nokusebenzisa kabi izinto uNkulunkulu amnike zona. Sizibone njengamakhosi namakhosi akhe, sinelungelo lokuthola imphuce ngokuthanda kwakhe. Ubudlova obukhona ezinhliziyweni zethu, obulinyazwe yisono, buyabonakala nasezimpawu zokugula ezibonakala enhlabathini, emanzini, emoyeni nakuzo zonke izinhlobo zokuphila. Yingakho umhlaba uqobo, usindwa futhi wenziwe incithakalo, uphakathi kwabalahliwe kakhulu nabaphathwa kabi abampofu bethu; “ububula ebeletha” (Rom 8:22). -Laudato yebo, hhayi. 2

I-Hedonism kanye nokuthenga abathengi kungakhombisa ukuwa kwethu, ngoba lapho sikhathazeke kakhulu ngenjabulo yethu, sigcina sesikhathazeka kakhulu ngathi nangamalungelo ethu, futhi sizizwa sinesidingo esikhulu sokuthola isikhathi samahhala sokuzijabulisa. Sizokuthola kunzima ukuzwa futhi sibonise noma yikuphi ukukhathalela kwangempela ngalabo abaswele, ngaphandle kwalapho sikwazi ukuhlakulela ukuphila okulula, simelana nezidingo eziqinile zomphakathi wabathengi, okusishiya sihlupheka futhi singenelisekile, sikhathazekile ngokuba nakho konke manje. -Gaudete et Thokoza, n. 108; v Vatican.va

On wezifiki

Umhlaba wethu ubhekene nenkinga yababaleki enkulu engakaze ibonwe kusukela ngeMpi Yezwe yesibili. Lokhu kusinikeza izinselelo ezinkulu nezinqumo eziningi ezinzima…. akumele simangazwe yizinombolo, kodwa kunalokho sibabheke njengabantu, babone ubuso babo futhi belalele izindaba zabo, bezama ukuphendula ngokusemandleni kulesi simo; ukuphendula ngendlela ehlala ingumuntu, ilungile futhi inobuzalwane… asikhumbule umThetho weGolide: Yenza kwabanye ngendlela obungathanda ngayo benza kuwe. -Khuluma ne-US Congress, Septhemba 24, 2015; usatoday.com

Uma izwe likwazi ukuhlanganisa, khona-ke kufanele benze okusemandleni abo. Uma elinye izwe linamandla amakhulu, kufanele lenze okuningi, lihlale ligcina inhliziyo ivulekile. Kuwubudlova ukuvala iminyango yethu, kuwubudlova ukuvala izinhliziyo zethu ... Kukhona nenani lezombusazwe okufanele likhokhwe uma kwenziwa izibalo ezingenangqondo futhi izwe lithatha okungaphezu kwalokho elingalihlanganisa. Iyini ingozi lapho umuntu othutha kwelinye izwe noma umbaleki engahlanganisiwe? Ziba ghettoised! Zakha ama-ghettoes. Isiko elehluleka ukukhula maqondana namanye amasiko, lokho kuyingozi. Ngicabanga ukuthi ukwesaba ngumeluleki omubi kakhulu wamazwe athanda ukuvala imingcele yawo. Futhi umeluleki ongcono kunabo bonke ukuhlakanipha. —Ngxoxo yezindiza, uMalmö waya eRoma ngoNovemba 1, 2016; isib. I-Vatican Insider futhi ILa Croix International

Kwabafuduki vs. ababaleki:

Sidinga futhi ukuhlukanisa phakathi kwabokufika nababaleki. Abafuduki kumele balandele imithetho ethile ngoba ukufuduka kuyilungelo kodwa kuyilungelo elilawulwa kahle. Ababaleki, ngakolunye uhlangothi, bavela esimweni sempi, indlala noma esinye isimo esibi. Isimo sombaleki sidinga ukunakekelwa okwengeziwe, umsebenzi owengeziwe. Asikwazi ukuvala izinhliziyo zethu kubabaleki… Kodwa-ke, ngenkathi bevulekele ukubamukela, ohulumeni kudingeka babe nokuqonda futhi babheke ukuthi bangaxazulula kanjani. Akuyona nje indaba yokwamukela ababaleki kepha ukucabangela ukuthi bangabahlanganisa kanjani. —Ngxoxo yezindiza, uMalmö waya eRoma ngoNovemba 1, 2016; ILa Croix International

Iqiniso ukuthi [ngamamayela angama-250] ukusuka eSicily kukhona iqembu lamaphekula elinesihluku ngendlela eyisimanga. Ngakho-ke kunengozi yokungena, lokhu kuyiqiniso… Yebo, akekho owathi iRoma izovikeleka kulolu songo. Kepha ungathatha izinyathelo zokuqapha. -Ingxoxo neRadio Renascenca, Septhemba 14, 2015; New York Post

Empini:

Impi iwubuhlanya… nanamuhla, ngemuva kokwehluleka okwesibili kwenye impi yomhlaba, mhlawumbe umuntu angakhuluma ngeMpi Yesithathu, eyodwa yalwa ngocezwana, enobugebengu, ukubulawa kwabantu, ukubhujiswa… Isintu sidinga ukukhala, futhi lesi yisikhathi sokukhala. - Septhemba 13, 2015; I-BBC.com

… Ayikho impi nje. Ukuphela kwento enokuthula ukuthula. —Isusela emuva I-Politique et Société, ingxoxo noDominique Wolton; isib. hokhelnline.com

Ngokwethembeka enkolweni yamaKatolika:

Ukwethembeka eSontweni, ukuthembeka emfundisweni yalo; ukwethembeka kwiSivumo sokholo; ukwethembeka emfundisweni, ukuvikela le mfundiso. Ukuthobeka nokwethembeka. Ngisho noPaul VI usikhumbuze ukuthi sithola umyalezo weVangeli njengesipho futhi sidinga ukuwudlulisa njengesipho, kepha hhayi njengesinto sethu: kuyisipho esisitholile. Futhi thembeka kulokhu kudluliselwa. Ngoba silitholile futhi kufanele siphe iVangeli elingelona elethu, elikaJesu, futhi akumele — uzothi — sibe ngabaphathi beVangeli, abaphathi bemfundiso esiyitholile, ukuyisebenzisa njengokuthanda kwethu . —Homily, Jan. 30, 2014; I-Catholic Herald

Vuma ukholo! Konke, hhayi ingxenye yalo! Vikela lolu kholo, njengoba lwafika kithi, ngendlela yesiko: lonke ukholo! -I-Zenit.org, Januwari 10, 2014

[Kunesilingo] sokuthambekela kokulimaza kobuhle, okuthi egameni lomusa okhohlisayo kubophe amanxeba ngaphandle kokuqala ukuwalapha nokuwelapha; elapha izimpawu hhayi izimbangela nezimpande. Kuyisilingo "sabenza okuhle," kwabesabekayo, kanye nalabo okuthiwa "abathuthukayo nabakhululekile…" Isilingo sokunganaki "idiphozi fidei ”[Ukubekwa kokholo], bengazicabangi bona njengabalondolozi kodwa bengabanikazi noma amakhosi [alo]; noma, ngakolunye uhlangothi, isilingo sokunganaki iqiniso, ukusebenzisa ulimi oluqaphelayo nolimi lokushelelisa ukusho izinto eziningi kangaka nokungasho lutho! -Ikheli lokuvala eSinodi, I-Catholic News Agency, Okthoba 18, 2014

Impela, ukuze siyiqonde kahle incazelo yomyalezo ophakathi wombhalo [waseBhayibhelini] sidinga ukuwuhlobanisa nemfundiso yeBhayibheli lonke njengoba linikezwe yiSonto. -U-Evangelii Gaudiumhhayi. 148

UPapa, kulo mongo, akayona inkosi ephakeme kodwa kunalokho uyinceku ephezulu - "inceku yezinceku zikaNkulunkulu"; isiqinisekiso sokulalela nokuvumelana kweSonto nentando kaNkulunkulu, iVangeli likaKristu, kanye neNkambiso yeSonto, sibeka eceleni yonke imicabango yomuntu, yize - ngentando kaKrestu uqobo - “ophakeme Umfundisi kanye noMfundisi wabo bonke abathembekile ”futhi yize bejabulela" amandla amakhulu, aphelele, asheshayo, futhi ajwayelekile eSontweni ". —Ukuvala izinkulumo kwiSinodi; I-Catholic News Agency, Okthoba 18, 2014

Ekushumayeleni:

Akufanele simane sihlale emhlabeni wethu ophephile, owezimvu ezingamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ezingakaze zaphambuka esibayeni, kodwa kufanele siphume noKristu siyofuna eyodwa elahlekile, noma kungenzeka ukuthi izule kangakanani. —Izithameli Ezijwayelekile, Mashi 27, 2013; izindaba.va

Ezindebeni zekhathekizimu isimemezelo sokuqala kufanele sizwakale siphindaphinda: “UJesu Kristu uyakuthanda; wanikela ngokuphila kwakhe ukukusindisa; futhi manje uhlala eceleni kwakho nsuku zonke ukukukhanyisela, ukuqinisa nokukhulula. ” … Kuqala ku umuzwa wekhwalithi ngoba yisimemezelo esiyinhloko, okufanele sisizwe kaninginingi ngezindlela ezehlukene, okumele simemezele ngandlela thile kuyo yonke inqubo yekhathekisisi, kuwo wonke amazinga nomzuzu. -U-Evangelii Gaudiumhhayi. 164

Asikwazi ukugcizelela kuphela ezindabeni eziphathelene nokukhipha isisu, ukushada kwezitabane nokusetshenziswa kwezindlela zokuvimbela inzalo. Lokhu akunakwenzeka. Angikhulumanga okuningi ngalezi zinto, futhi ngikhuziwe ngalokho. Kepha uma sikhuluma ngalezi zinkinga, kufanele sikhulume ngazo ngokomongo. Imfundiso yeSonto, ngaleyo ndlela, icacile futhi ngiyindodana yeSonto, kodwa akudingekile ukukhuluma ngalezi zinkinga ngaso sonke isikhathi… Into ebaluleke kakhulu isimemezelo sokuqala: UJesu Kristu ukusindisile. Futhi abefundisi beBandla kumele babe yizikhonzi zomusa ngaphezu kwakho konke.  -americamagazine.org, Septhemba 2013

Kufanele sithole ibhalansi entsha; ngaphandle kwalokho nesakhiwo sokuziphatha sesonto kungenzeka siwe njengendlu yamakhadi, silahlekelwe ukusha nephunga leVangeli. Isiphakamiso seVangeli kumele sibe lula, sijule, sikhanyise. Kukulesi siphakamiso lapho imiphumela yokuziphatha khona igeleza khona. -americamagazine.org, Septhemba 2013

EZwini LikaNkulunkulu:

Konke ukushunyayelwa kwevangeli kusekelwe kuleloZwi, kulalelwa, ukuzindla ngalo, waphila, wagubha futhi wafakazelwa. ImiBhalo Engcwele iwumthombo uqobo wevangeli. Ngenxa yalokho, sidinga ukuqeqeshwa njalo ekuzweni iZwi. ISonto alishumayeli ngaphandle kokuthi lihlale livunyelwe ukuthi lishunyayezwe. -U-Evangelii Gaudiumhhayi. 174

IBhayibheli alihloselwe ukuthi libekwe eshalofini, kodwa libe sezandleni zakho, ukuze ufunde kaningi - nsuku zonke, uwedwa kanye nabanye ... —Oct. 26, 2015; I-Catholic Herald

Ngiyalithanda iBhayibheli lami elidala, elihambe nami ingxenye yokuphila kwami. Kube nami ezikhathini zami zenjabulo nezikhathi zezinyembezi. Kuyigugu lami eliyigugu kakhulu… Imvamisa ngifunda okuncane bese ngikubeka eceleni bese ngicabanga ngeNkosi. Hhayi ukuthi ngibona iNkosi, kepha iyangibuka. Ulapho. Ngiziyeke ngimbuke. Futhi ngizwa — lokhu akusiko ukuthinteka - ngizwa ngokujulile izinto iNkosi engitshela zona. -Ibid.

Kubaluleke kakhulu ukuba iZwi likaNkulunkulu “libe ngokugcwele enhliziyweni yayo yonke imisebenzi yesonto.” IZwi likaNkulunkulu, elilalelwayo futhi eligujwa, ngaphezu kwakho konke kuMthendeleko, liyondla futhi liqinise ngaphakathi kumaKhristu, libenze bakwazi ukunikeza ubufakazi obuyiqiniso beVangeli empilweni yansuku zonke…  -U-Evangelii Gaudiumhhayi. 174

… Hlala uphethe ikhophi ephathekayo yeVangeli, uhlelo lwepokhethi lweVangeli, ephaketheni lakho, esikhwameni semali… ngakho-ke, nsuku zonke, funda indima emfushane, ukuze ujwayele ukufunda iZwi likaNkulunkulu, ukuqonda kahle imbewu uNkulunkulu akunikeza yona… —Angelus, Julayi 12, 2020; I-Zenit.org

NgeSakramente le-Ekaristi:

UMthendeleko nguJesu ozinikela ngokuphelele kithi. Ukuzondla naye futhi sihlale kuye ngokudla okungcwele, uma sikwenza ngokukholwa, siguqula impilo yethu ibe yisipho esivela kuNkulunkulu nakubazalwane bethu… simudle, sifane naye. —Angelus Agasti 16, 2015; I-Catholic News Agency

… UMthendeleko “awusiwo umkhuleko wangasese noma isipiliyoni esihle somoya”… “uyisikhumbuzo, okungukuthi, isenzo esenza futhi siveze umcimbi wokufa nokuvuka kukaJesu: isinkwa ngempela siwuMzimba wakhe, iwayini ngempela liyiGazi elithululiweyo. ” -Ibid.

Akuyona imemori nje, cha, kuningi: Kwenza okwenzekayo okwenzeka emakhulwini amabili eminyaka edlule. —Izithameli Ezivamile, I-CruxNovemba 22nd, 2017

UMthendeleko, yize ungukugcwala kwempilo yesakramente, akuwona umklomelo wabaphelele kepha ungumuthi onamandla nokondla ababuthakathaka. -U-Evangelii Gaudiumhhayi. 47

… Ukushumayela kufanele kuqondise umhlangano, kanye nomshumayeli, ebudlelwaneni obuguqula impilo noKristu ku-Ekaristi. Lokhu kusho ukuthi amazwi omshumayeli kumele alinganiswe, ukuze iNkosi, ngaphezu kongqongqoshe wayo, ibe yisizinda sokunakwa. -U-Evangelii Gaudiumhhayi. 138

Akumele sijwayele uMthendeleko futhi siye eSidlweni singajwayeleki: cha!… NguJesu, uJesu uyaphila, kodwa akumele sikujwayele: kufanele kube njalo sengathi kunguSidlo Sethu Sokuqala… UMthendeleko ukuhlanganiswa kobukhona bukaJesu, okwakuyisenzo esisodwa sothando ngoYise nabafowabo. -Pope Francis, Corpus Christi, Juni 23rd, 2019; Zenit

KuMisa:

Leli yiMisa: ukungena kulo Mdlandla, Ukufa, Ukuvuka, nokuphakama kukaJesu, futhi uma siya eMiseni, kufana nokuthi siya eKalvari. Manje ake ucabange ukuthi ngabe saya eKalvari — sisebenzisa umcabango wethu — kulowo mzuzu, sazi ukuthi leyo ndoda inguJesu. Singaba nesibindi sokuxoxa, sithathe izithombe, senze isigcawu esincane? Cha! Ngoba nguJesu! Ngokuqinisekile besizothula, sikhala izinyembezi, futhi sithokoze ngokusindiswa… IMisa libhekene neCalvary, akusilo umdlalo. —Izithameli Ezivamile, I-CruxNovemba 22nd, 2017

UMthendeleko usilungiselela ngendlela ehlukile futhi ejulile noJesu… umgubho woMthendeleko ugcina iSonto liphila futhi wenza imiphakathi yethu ihlukaniswe ngothando nesidlo. —Izithameli Ezijwayelekile, Feb. 5, 2014, Ukubhaliswa KwamaKatolika Kazwelonke

Ukuze izinkonzo zikwazi ukufeza umsebenzi wazo wokuguqula nokuguqula, kuyadingeka ukuthi abefundisi nabantu abavamile bangeniswe encazelweni nasolimini lwabo olungokomfanekiso, kufaka phakathi ubuciko, iculo nomculo osebenzela imfihlakalo egujwayo, ngisho nokuthula. I- Catechism weSonto LamaKatolika uqobo lwayo isebenzisa indlela eyimfihlakalo yokufanekisa inkolo, iqaphela imithandazo nezimpawu zayo. I-Mystagogy: le yindlela efanelekile yokufaka imfihlakalo ye-liturgy, lapho sihlangana khona neNkosi ebethelwe futhi evukile. I-Mystagogy isho ukuthola impilo entsha esiyitholile kuBantu bakaNkulunkulu ngamaSakramente, nokuqhubeka siphinda sithole ubuhle bokuyivuselela. —I-POPE FRANCIS, Ikheli ku-Plenary Assembly yeBandla Lokukhulekelwa KukaNkulunkulu kanye Nokujeziswa KwamaSakramente, Februwari 14th, 2019; v Vatican.va

Ekubizweni

Ubaba wethu busengcupheni… Mayelana nalokhu kukhathazeka, kunalokho, lokhu kuphelelwa ngamandla kwemisebenzi… kuyizithelo ezinobuthi zesiko lesikhashana, lobudlelwano nobushiqela bemali, okuqhelisa intsha empilweni engcwelisiwe; eceleni, ngokuqinisekile, ukwehliswa okudabukisayo kokubeletha, lobu "busika babantu"; kanye namahlazo nobufakazi obusivivi. Mangaki amaseminari, amasonto kanye nezindela ezizovalwa eminyakeni ezayo ngenxa yokushoda kwamabizo? UNkulunkulu uyazi. Kuyadabukisa ukubona ukuthi lo mhlaba, osekunamakhulu eminyaka uvundile futhi unomusa ekukhiqizeni izithunywa zevangeli, izindelakazi, abapristi abagcwele intshiseko yobuphostoli, ungena nezwekazi elidala endaweni yokufundela ngaphandle kokufuna amakhambi asebenzayo. Ngikholwa ukuthi iyabafuna kepha asikwazi ukubathola! —Ukukhuluma ngamaphuzu eMhlangano Jikelele wama-71 Wengqungquthela Yase-Italy; Meyi 22nd 2018; kholwine.org

On Ukungashadi

Nginesiqiniseko sokuthi ukungashadi kuyisipho, umusa, futhi ngokulandela ezinyathelweni zikaPaul VI, uJohn Paul II noBenedict XVI, ngizizwa nginesibopho sokucabanga ukungashadi njengomusa omkhulu ohlukanisa iSonto LamaLatin Katolika. Ngiyaphinda ngithi: Kungumusa. -IthebhulethiFebruwari 5th, i-2020

NgeSakramente Lokubuyisana:

Wonke umuntu uzitshela ukuthi: 'Ngigcine nini ukuya ukuvuma izono?' Futhi uma sekuyisikhathi eside, ungalahlekelwa olunye usuku! Hamba, umpristi uzolunga. Futhi uJesu, (uzoba khona), futhi uJesu ungcono kunabapristi — uJesu uyamukela wena. Uzokwamukela ngothando olungaka! Yiba nesibindi, uye ekuvumeni izono. —Abalaleli, Feb 19, 2014; I-Catholic News Agency

UNkulunkulu akakhathali ukusixolela; yithina esikhathele ukufuna umusa wakhe. -U-Evangelii Gaudiumhhayi. 3

Omunye angathi, 'Ngivuma izono zami kuNkulunkulu kuphela.' Yebo, ungasho kuNkulunkulu ukuthi, 'ungixolele,' bese usho izono zakho. Kepha izono zethu futhi zimelene nabafowethu, neBandla. Yingakho kudingekile ukucela ukuthethelelwa kweSonto kanye nabafowethu, ebusweni bompristi. —Abalaleli, Feb 19, 2014; I-Catholic News Agency

Kuyisakramente eliholela "ekuthethelelweni, nasekuguqukeni kwenhliziyo." —Emndenini, Feb 27, 2018; I-Catholic News Agency

Ngomkhuleko nangokuzila ukudla:

Ebusweni bamanxeba amaningi kangaka asilimazayo futhi angaholela ekubeni lukhuni kwenhliziyo, sibizelwe ekujuleni olwandle lomkhuleko, okuwulwandle lothando olungenamkhawulo lukaNkulunkulu, ukuze sizwe ubumnene bakhe. —I-Ash ngoLwesithathu Homily, Mashi 10, 2014; I-Catholic Online

Ukuzila ukudla kunengqondo uma kususa ukuphepha kwethu, futhi ngenxa yalokho, kuzuzisa omunye umuntu, uma kusisiza ukuba sihlakulele isitayela somSamariya olungileyo, owakhothama kumfowabo owayedinga futhi wamnakekela. -Ibid.

Enye indlela enhle yokukhulisa ubungane noKristu ngokulalela iZwi lakhe. INkosi ikhuluma nathi ekujuleni konembeza wethu, ikhuluma nathi ngomBhalo Ongcwele, ikhuluma nathi ngomkhuleko. Funda ukuhlala phambi kwakhe uthule, ufunde futhi uzindle ngeBhayibheli, ikakhulukazi amaVangeli, ukuxoxa naye nsuku zonke ukuze uzwe ukuba khona kwakhe kobungani nothando. —Umlayezo oya kwabasha baseLithuania, ngoJuni 21, 2013; v Vatican.va

Ekufeni

Ukuzila, okusho ukuthi, ukufunda ukushintsha indlela esibheka ngayo abanye nakho konke okudaliweyo, sifulathele isilingo "sokushwabadela" yonke into ukwanelisa i-voracity yethu futhi sikulungele ukuhlupheka ngenxa yothando, okungagcwalisa ubuze bezinhliziyo zethu. Umthandazo, esifundisa ukuthi sishiye ukukhonza izithombe nokweneliseka kobugovu, futhi sivume isidingo sethu seNkosi nomusa wayo. Ukuphana, lapho sibalekela khona ukuhlanya kokuziqwebela yonke into ngenkolelo-mbumbulu yokuthi singakwazi ukuthola ikusasa okungelona elethu. -Umlayezo Wentente, v Vatican.va

Ku-Virgin Mary Ebusisiwe neRosari:

Ngesikhathi sokuvota kwesibili ngesikhathi somhlangano owamkhetha, uPapa Francis (ngaleso sikhathi owayenguKhadinali Bergoglio) ethandaza iRosari, eyamnika…

… Ukuthula okukhulu, cishe kuze kube sezingeni lokungazi. Angikulahlekeli. Kuyinto ethile ngaphakathi; kufana nesipho. -Irejista Kazwelonke YamaKatolika, Dec. 21, 2015

Ngemuva kwamahora ayishumi nambili ekhethiwe, uPapa omusha wahambela buthule esontweni likaPapa iSt. USalus Populi Romani (Umvikeli Wabantu BaseRoma). UBaba oNgcwele wabeka isixha sezimbali phambi kwesithonjana wabe esecula i- zenkolo Regina. UKhadinali Abril y Castelló, umpristi omkhulu waseSt. Mary Major, wachaza ukubaluleka kokuhlonishwa kukaYise oNgcwele:

Uthathe isinqumo sokuvakashela iBasilica, hhayi nje kuphela ukubonga iNcasakazi Ebusisiwe, kepha - njengoba uPapa Francis asho kimi uqobo - ukumuphathisa isikhundla sobupristi, ukusibeka ezinyaweni zakhe. Ngokuzinikela ngokujulile kuMary, uPapa Francis weza lapha ezocela kuye usizo nokuvikelwa. -Ngaphakathi kweVaticanJulayi 13th, i-2013

Ukuzinikela kuMariya akuyona indlela yokuziphatha engokomoya; kuyimfuneko yempilo yobuKristu. Isipho sikaMama, isipho sabo bonke omama nabesifazane bonke, sibaluleke kakhulu eSontweni, ngoba naye ungumama nowesifazane. -I-Catholic News AgencyJanuwari 1st, i-2018

UMariya uyilokho kanye uNkulunkulu afuna sibe yikho, ufuna ukuba iSonto lakhe libe yilo: Umama onobubele nothobekile, ontulayo ngezinto ezibonakalayo nocebile ngothando, ongenasono futhi ohlangene noJesu, ogcina uNkulunkulu ezinhliziyweni zethu nasezinhliziyweni zethu umakhelwane ezimpilweni zethu. -Ibid

KwiRosari siphendukela kuMariya uMariya ukuze asikhokhele ebudlelwaneni obusondelene kakhulu neNdodana yakhe uJesu ukuze asenze sivumelane naye, sibe nemizwa yakhe futhi siziphathe njengaye. Ngempela, eRosary ngenkathi siphinda i- Dumisani uMariya sizindla ngezimfihlakalo, ngezehlakalo zempilo kaKristu, ukuze simazi futhi simthande kangcono. IRosari iyindlela ephumelelayo yokuzivulela uNkulunkulu, ngoba isisiza ukuba sinqobe ukuzazisa futhi silethe ukuthula ezinhliziyweni, emndenini, emphakathini nasemhlabeni. —Umlayezo oya kwabasha baseLithuania, ngoJuni 21, 2013; v Vatican.va

"Ngezikhathi zokuphela":

… Ukuzwa izwi likaMoya likhuluma kulo lonke iBandla lesikhathi sethu, okuyi isikhathi sesihe. Nginesiqiniseko salokhu. Akusiyo iLent kuphela; siphila esikhathini somusa, futhi besineminyaka engama-30 noma ngaphezulu, kuze kube namuhla. —Vatican City, Mashi 6, 2014, www.v Vatican.va

Isikhathi, bafowethu nodadewethu, kubonakala sengathi siyaphela; okwamanje asikaze sihlukane, kepha sihlukanisa ikhaya lethu elijwayelekile. —Inkulumo eSanta Cruz, eBolivia; newsmax.com, Julayi 10th, i-2015

… Izwe liyimpande yobubi futhi lingaholela ekubeni sishiye amasiko ethu futhi sixoxisane ngokuthembeka kwethu kuNkulunkulu othembekile njalo. Lokhu… kubizwa ngokuthi ukuhlubuka, oku… kuyindlela “yokuphinga” eyenzeka lapho sixoxisana ne ingqikithi yobuntu bethu: ukwethembeka eNkosini. —Umndeni, IVatican Radio, Novemba 18, 2013

Nanamuhla, umoya wokuthanda izwe usisiholela ekuqhubekeleni phambili, kulo mqondo ofanayo… Ukuxoxisana ngokuthembeka komuntu kuNkulunkulu kufana nokuxoxisana ngokuthi ungubani… Wabe esekhuluma ngenoveli yekhulu lama-20 Nkosi Yomhlaba nguRobert Hugh Benson, indodana ka-Archbishop waseCanterbury u-Edward White Benson, lapho umbhali akhuluma khona ngomoya wezwe oholela ekuhlubukeni "cishe kwaba njengesiprofetho, kwaba sengathi ubona ngeso lengqondo okuzokwenzeka. ” —Umndeni, Novemba 18, 2013; hube-media.org

Akukona ukuhwebelana kwembulunga yonke okuhle kobunye bazo zonke izizwe, ngasinye sinamasiko aso, kunalokho ukuhwebelana kwembulunga yonke kokufana kwe-hegemonic, kungukuthi umcabango owodwa. Futhi lo mcabango owodwa uyisithelo sokuthanda izwe. - Ngomndeni, Novemba 18, 2013; Zenit

Ekhuluma nezintatheli ngendiza ebisuka eManila iya eRoma, uPhapha wathi labo abafunda le noveli yoMphikukristu, Nkosi Yomhlaba, "Uzokuqonda engikushoyo ngokwenziwa kwamakoloni ngokombono." - UJan. 20, 2015; hube-media.org

Kulesi simiso, esivame uku shwabadela yonke into emi endleleni yenzuzo eyengeziwe, noma yini entekenteke, njengemvelo, ayikwazi ukuzivikela ngaphambi kwezintshisekelo ze- a senziwe emakethe, okuba ukuphela komthetho. -U-Evangelii Gaudiumhhayi. 56 

Kuyena:

Angikuthandi ukuhunyushwa kwemibono, inganekwane ethile kaPapa Francis. UPapa yindoda ehlekayo, ekhalayo, elala ngokuthula, futhi enabangani njengabo bonke abantu. Umuntu ojwayelekile. —Ingxoxo ne- Corriere della Sera; Isiko LamaKatolika, Mashi 4, 2014

 

-----------

 

UDer Spiegel: Ngabe uPapa Francis uyisihlubuki, uyayiphika imfundiso, njengoba ezinye izikhulu zeSonto zisikisela?

UKhadinali Gerard Müller: Cha. UPapa lo u-orthodox, okungukuthi, uzwakala ngokwezimfundiso ngomqondo wamaKatolika. Kodwa kungumsebenzi wakhe ukuletha iSonto ndawonye ngeqiniso, futhi kungaba yingozi uma enganqotshwa yisilingo sokushaya ikamu elizigqaja ngokuqhubeka kwalo, ngokumelene nalo lonke iSonto… - UWalter Mayr, "Als hätte Gott selbst gesprochen", Isibuko, Febhuwari 16, 2019, ikhasi. 50
 

 

Akubusise futhi ngiyabonga!

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA.