Ukucabanga Ngezikhathi Zokugcina

 

KUKHONA hhayi nsuku zonke ubizwa ngokuthi uyisihlubuki.

Kepha kwenzeka ukuthi amadoda amathathu asikisela lokho nje. Ngithule ngalokhu eminyakeni emibili edlule, ngiphikisa buthule amacala abo ngemibhalo eminingi. Kodwa amabili alawa madoda — uStephen Walford no-Emmett O'Regan — akagcinanga ngokuhlasela imibhalo yami njengeyimbuka kubhulogi labo, ezincwadini, noma ezinkundleni zokuxhumana, kepha muva nje sebebhalele umbhishobhi wami ukuze bangisuse enkonzweni (okuyinto wanganaki, esikhundleni salokho, wanginikeza i- incwadi yokuncoma.) UDesmond Birch, umhlaziyi we-EWTN, ubuye wahambisa kuFacebook sekwephuzile ukumemezela ukuthi ngikhuthaza "imfundiso yamanga." Kungani? Bobathathu laba bantu banokuthile abafana ngakho: babhale izincwadi ezimemezela lokho zabo ukuhunyushwa “kwezikhathi zokuphela” yikhona okulungile.

Umsebenzi wethu njengamaKristu ukusiza uKristu asindise imiphefumulo; ukuphikisana ngemibono yokuqagela akusikho, yingakho angikhathazekanga kakhulu ngeziphikiso zabo kuze kube manje. Ngikuthola kubuhlungu ngandlela thile ukuthi, ngesikhathi lapho umhlaba uvala iSonto futhi abaningi behlukaniswa yilesi sipho samanje, ukuthi sizobhekelana. 

Ngizizwa nginesibopho esithile sokuphendula amacala asemphakathini abucayi, yize iningi lenu kungenzeka lingawazi — okwamanje. Kuyiseluleko esihlakaniphile sikaSt. Francis de Sales ukuthi, lapho "igama lethu elihle" libizwa abanye, kufanele sithule futhi sikubekezelele ngokuthobeka. Kepha uyanezela, "Mina ngaphandle kwabantu abathile okuncike ekwakhekeni kwabanye abaningi" futhi ngenxa yokuthi "kungasusa ihlazo."  

Ngalokho, leli ithuba elihle lokufundisa. Kunamakhulu emibhalo lapha ehilela isihloko "sezikhathi zokuphela" engizokuhlanganisa manje kube ngumbhalo owodwa. Ngemuva kwalokho ngizophendula ngqo emacaleni alawa madoda. (Njengoba lokhu kuzoba yinde kunezindatshana zami ezijwayelekile, ngeke ngibhale okunye kuze kube yisonto elizayo ukunikeza abafundi ithuba lokufunda lokhu.)  

 

UKUCABANGA “NGEZIKHATHI ZOKUPHELA”

Ngaphandle kweziqiniseko ezimbalwa zezikhathi zokugcina, iSonto alinakho okuningi elikushoyo ngemininingwane. Lokho kungenxa yokuthi uJesu usinikeze umbono ocindezelwe ongahle noma ungadluli amakhulu eminyaka. I-St John's Apocalypse yincwadi eyindida ebukeka iqala phansi njengoba kuphela. Izincwadi zabaphostoli, yize ziconsa ngokulindela ukubuya kweNkosi, zilindele ngaphambi kwesikhathi. Futhi abaprofethi beTestamente Elidala bakhuluma ngolimi olungokomfanekiso, amagama abo ethwele izingqimba zencazelo. 

Kodwa ingabe empeleni asinayo ikhampasi? Uma umuntu ecabangela, hhayi oNgcwele oyedwa noma ababili noma kuphela oFata BeSonto bakamuva, kodwa konke Umzimba Wenkambiso Engcwele, kuvela isithombe esihle ngokwakha i-symphony ehambisanayo yethemba. Kodwa-ke, isikhathi eside kakhulu, iSonto lesikhungo belingazimisele ukuxoxa ngalezi zinkinga nganoma yikuphi ukujula, ngaleyo ndlela libashiyele kubacabangi abazikhukhumezayo. Isikhathi eside kakhulu, ukwesaba, ukuchema, kanye nezepolitiki kuye kwaphazamisa ukuthuthukiswa kwezenkolo kwe-eschaton. Isikhathi eside kakhulu, ukucabanga okunengqondo nokubukela phansi okungaqondakali zivimbele ukuvuleka kwemibono emisha engokwesiprofetho. Ngakho-ke, bekungabaningi bemisakazo nabethelevishini abakholelwa ebufakazini bagcwalisa lesi sikhala esishiya umbono ompofu wamaKatolika ngokunqoba kukaKristu okukhulu kunakho konke.

Ukungabazeki okwande kakhulu kwengqondo yabacabangi abaningi abangamaKatolika ukuthi bangene ekuhlolweni okunzulu kwezinto ezingathandeki zokuphila kwanamuhla, ngiyakholelwa, kuyingxenye yenkinga kakhulu abazama ukuyigwema. Uma ukucabanga kwe-apocalyptic kushiywe kakhulu kulabo abaye benzelwa amandla noma abaye bangenelwa ekuqinisekisweni kovalo lwe-cosmic, khona-ke umphakathi wamaKristu, wonke umphakathi wesintu, ubampofu kakhulu. Futhi lokho kungalinganiswa ngokuya kwemiphefumulo yabantu elahlekile. -Umbhali, uMichael O'Brien, Ingabe Siphila Ezikhathini Ze-Apocalyptic?

Mhlawumbe ngenxa yezehlakalo zomhlaba, sekuyisikhathi sokuthi iSonto licabange kabusha “izikhathi zokuphela”. Mina, nabanye abasekhasini elifanayo, ngethemba lokunikela ngokuthile okubalulekile kuleyo ngxoxo. 

 

ISICELO SEPAPAL

Impela, opapa bekhulu leminyaka elidlule abazinakanga izikhathi esiphila kuzo. Nakanjani. Omunye wake wangibuza, “Uma kungenzeka ukuthi siphila 'ezikhathini zokugcina,' pho kungani abapapa bengamemezi lokhu besophahleni lwendlu?” Ngiphendula, ngabhala Kungani Abapapa Bengamemezi? Ngokusobala, bekulokhu kunjalo. 

Kwathi ngo-2002 ngenkathi ekhuluma nentsha, uSt.John Paul II wabuza into emangazayo:

Basha abathandekayo, kukithi ukuba abe abalindi wasekuseni omemezela ukuza kwelanga ngubani onguKristu Ovukile! —I-POPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBaba Ongcwele kuNtsha Yomhlaba, I-XVII Usuku lwentsha lwezwe, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

“Ukuza KukaKristu Ovukile!” Akumangalisi ukuthi akubize ngokuthi "umsebenzi omkhulu":

Abasha bazikhombisile ukuthi benzela iRoma futhi iSonto liyisipho esikhethekile sikaMoya kaNkulunkulu… angizange nginqikaze ukubacela ukuthi benze ukhetho olukhulu lokuphila nempilo futhi ngibanikeze umsebenzi omkhulu: ukuba babe “ekuseni abalindi ”ekuqaleni kwenkulungwane entsha yeminyaka. —UPOPE JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9, Janawari 6, 2001

Kamuva, wanikeza okunye ukuqonda okubalulekile. “Ukuza kukaKristu Ovukile” akukhona ukuphela komhlaba noma ukuza kukaJesu enyameni Yakhe ekhazinyulisiwe, kodwa ukufika kwenkathi entsha. in UKristu: 

Ngingathanda ukuvuselela kini isikhalazo engisenze kuyo yonke intsha… ngamukele ukuzibophezela abalindi basekuseni ekuntweleni kwenkulungwane entsha yeminyaka. Lokhu ukuzibophezela okuyisisekelo, okugcina ukuba semthethweni nokuphuthuma kwawo njengoba siqala leli khulu leminyaka ngeshwa elimnyama lamafu obudlova nokwesaba ukubuthana emkhathizwe. Namuhla, kunanini ngaphambili, sidinga abantu abaphila impilo engcwele, abalindi abamemezela emhlabeni ukuqala okusha kwethemba, ubuzalwane nokuthula. —UPAPA ST. UJOHN PAUL II, “Message of John Paul II to the Guannelli Youth Movement”, Ephreli 20, 2002; v Vatican.va

Kwathi ngo-2006, ngabona ukuthi iNkosi ingimemela kulo “msebenzi” ngendlela yomuntu uqobo (bheka lapha). Ngalokho, nangaphansi kokuqondisa komoya kompristi olungile, ngathatha indawo yami phezu kothango “ukubuka nokuthandaza.”

Ngizoma endaweni yami yokuqapha, ngime phezu kodonga; Ngizobheka ukuze ngibone ukuthi uzothini kimi. ”INkosi yangiphendula yathi: Bhala lo mbono; kwenze kucace ezibhebheni, ukuze owufundayo agijime. Ngoba umbono ungufakazi wesikhathi esimisiwe, ubufakazi kuze kube sekupheleni; ngeke kudumaze. Uma ibambezeleka, yilinde, izofika impela, ngeke yephuze. (UHabakuki 2: 1-3)

Ngaphambi kokudlulela kulokho esengikwenze “kwacaca kumathebulethi” (nama-iPads, ama-laptops nama-smartphone), kufanele ngicacelwe okuthile. Abanye benze iphutha lokucabanga ukuthi uma ngibhala ukuthi “Ngizwa ukuthi iNkosi ithi” noma “Ngizwe enhliziyweni yami” lokhu noma lokho, njll. ubona or ngokuzwakalayo iyezwa iNkosi. Kunalokho, lo umkhuba we lectio Divinaokungukuzindla ngeZwi likaNkulunkulu, ulalele izwi loMalusi Omuhle. Lokhu kwakuyisiko kusukela ezikhathini zasendulo phakathi koFata Basehlane ababeveza amasiko ethu ezindela. ERussia, lokhu kwakungumkhuba we "poustiniks" okwakuthi, lapho kuba wedwa, aqhamuke "negama" elivela eNkosini. ENtshonalanga, kumane kuyisithelo somkhuleko wangaphakathi nokuzindla. Yinto efanayo impela yonke: inkhulumomphendvulwano eholela esidlweni.

Uzobona izinto ezithile; landisa ngalokho okubonayo nokuzwileyo. Uzogqugquzeleka emithandazweni yakho; nikeza umbiko walokhu engikutshela khona nokuthi yini ozoyiqonda emithandazweni yakho. —Umama wethu kuSt. Catherine waseLabouré, I-Autograph, NgoFebhuwari 7, 1856, Dirvin, Saint Catherine Labouré, Archives of the Daughters of Charity, eParis, France; ikhasi 84

 

UYINI UMGOMO WOKUGCINA WOMLANDO WOSINDISO?

Uyini umgomo kaNkulunkulu ngabantu baKhe, iSonto — umakoti kaKrestu oyindida? Ngokudabukisayo, kukhona uhlobo “lweschatology of ukulahla ithemba ”okudlangile ezikhathini zethu. Umqondo oyisisekelo wabanye ukuthi izinto zimane ziba zimbi ngokwedlulele, zigcina ngokuvela komphikukristu, bese kuba nguJesu, bese kuba ukuphela komhlaba. Abanye bangezela isijeziso esifushane seSonto lapho liphinde likhule khona ngamandla angaphandle ngemuva "kwesijeziso."

Kepha kukhona omunye umbono ohluke kakhulu lapho kuvela khona impucuko entsha yothando "ezikhathini zokuphela" njengokunqoba isiko lokufa. Lowo bekungumbono kaPapa St. John XXIII:

Ngezinye izikhathi kufanele silalele, sizisole kakhulu, kumazwi abantu okuthi, noma bevutha ngentshiseko, bengenakho ukuqonda nokukala. Kule nkathi yesimanje akukho okunye abangakubona ngaphandle kokuqagela nokucekela phansi… Sibona ukuthi kufanele singavumelani nalabo baprofethi bokubhujiswa abahlala bebikezela inhlekelele, sengathi ukuphela komhlaba kuseduze. Ezikhathini zethu, ukuhlinzekwa nguNkulunkulu kusiholela ohlelweni olusha lobudlelwano babantu, ngomzamo womuntu nangaphezu kwakho konke okulindelwe, oluqondiswe ekugcwalisekeni kwamacebo kaNkulunkulu aphezulu futhi angaqondakali, lapho konke, ngisho nezingqinamba zomuntu, kuholela okuhle okukhulu kweBandla. —UPAPA ST. UJOHN XXIII, Ikheli Lokuvulwa Komkhandlu Wesibili WaseVatican, ngo-Okthoba 11, 1962 

UKhadinali Ratzinger naye wayenombono ofanayo lapho, yize iSonto lalizoncishiswa futhi likhunyulwe, wayezoba yikhaya futhi emhlabeni ophukile. 

… Lapho ukuvivinywa kwalokhu kuhlungwa sekwedlule, amandla amakhulu azogobhoza esuka eBandleni elinomoya futhi elenziwe lula. Amadoda emhlabeni ohlelwe ngokuphelele azozithola enesizungu esingachazeki… [iSonto] lizojabulela ukuqhakaza okusha futhi libonwe njengekhaya lomuntu, lapho ezothola khona impilo nethemba ngale kokufa. —Ukhadinali uJoseph Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI), Ukholo Nesikhathi Esizayo, Ignatius Press, 2009

Ngesikhathi eba ngupapa, wancenga nentsha ukuba imemezele le nkathi entsha ezayo:

Sinikwe amandla nguMoya, futhi sisebenzisa umbono ocebile wokholo, isizukulwane esisha samaKristu siyabizwa ukuba sisize ekwakheni umhlaba lapho isipho sikaNkulunkulu sempilo samukelwa, sihlonishwa futhi saziswa… Inkathi entsha lapho ithemba lisikhulula khona ekungabalulekeni, ukunganaki, nokuzithathela okubulala imiphefumulo yethu futhi kungcolise ubudlelwano bethu. Bathandekayo abasha, iNkosi inicela ukuba nibe njalo abaphurofethi yalesi sikhathi esisha… —I-POPE BENEDICT XVI, i-Homily, uSuku lweNtsha lweMhlaba, eSydney, e-Australia, ngoJulayi 20, 2008

Ukutadisha ngokucophelela kukaSt Paul noPaul John kuveza okuthile ngalo mbono. Lokho abakubona ngaphambi komdlalo “wamanqamu ikhethini ”emlandweni wesintu laliqinisekile ukuphelela uNkulunkulu ayezokufeza eBandleni Lakhe. Hhayi a wokugcina isimo sokupheleliswa, esizogcwaliseka kuphela eZulwini, kepha ubungcwele nobungcwele obuyomenza uMlobokazi ofanele.

Ngiyisikhonzi ngokuvumelana nobuphathi bukaNkulunkulu engabunikwa ukuba ngifeze kini izwi likaNkulunkulu, imfihlakalo efihliwe kusukela endulo nakuzo zonke izizukulwane ezedlule… ukuze sethule wonke umuntu ephelele kuKristu. (Khol 1: 25,29)

Eqinisweni, lona bekungumthandazo kaJesu, umpristi wethu ophakeme:

… Ukuze bonke babe munye, njengoba wena, Baba, ukimi nami ngikuwe, ukuze nabo babe kithi… ukuze balethwe ku ukuphelela njengobunye, ukuze umhlaba wazi ukuthi ungithumile, nokuthi ubathandile njengoba ungithandile. (Johane 17: 21-23)

USt. Paul wabona lolu hambo oluyimfihlakalo njengokuthile "ukuvuthwa" koMzimba kaKristu "ebudodeni" bokomoya

Bantwana bami, engibuye ngisebenze ngenxa yenu aze uKristu abunjwe kini… size sonke sifinyelele ebunyeni bokholo naselwazini lweNdodana kaNkulunkulu, ebudodeni obuvuthiwe, kuze kufike ezingeni lokugcwala okugcwele kukaKristu. (Gal 4:19; Efe 4:13)

Kubukeka kanjani lokho? Faka UMariya. 

 

UMASTERPLAN

… Ungumfanekiso wenkululeko ophelele kanye nowenkululeko yesintu neyendawo yonke. Kukuyena njengoMama noModeli okumele iSonto libheke ukuze liqonde ngokuphelele incazelo yenjongo yalo.  —I-POPE JOHN PAUL II, I-Redemptoris Mater, hhayi. 37

Njengoba uBenedict XVI asho, uMama Obusisiwe “waba ngumfanekiso weSonto elizayo.”[1]Isikhulumi uSalvi, n. 50 UMama wethu ungokaNkulunkulu I-Masterplan, isifanekiso okweBandla. Lapho sifana naye, khona-ke umsebenzi wokuHlengwa uzophelela kithi. 

Ngoba izimfihlakalo zikaJesu azikenziwa ngokuphelele futhi zigcwaliseke. Aphelele, empeleni, asesimweni sikaJesu, kodwa hhayi kithi, angamalungu akhe, noma eSontweni, okuwumzimba wakhe ongaqondakali. —St. UJohn Elies, qaphela "EMbusweni KaJesu", Imfundo yamahora, IVol IV, ikhasi 559

Yini ezoqedela kithi “izimfihlakalo zikaJesu”? 

… Ngokwambulwa kwemfihlakalo egcinwe imfihlo isikhathi eside kepha manje ibonakalisiwe ngemibhalo yesiprofetho futhi, ngokomyalo kaNkulunkulu ongunaphakade, okwazisiwe ezizweni zonke ukuletha ukulalela kokukholwa, kuNkulunkulu okuwukuphela kwakhe ohlakaniphileyo, ngoJesu Kristu makube ludumo kuze kube phakade naphakade. Amen. (Rom 16: 25-26)

Yilapho iBandla liphila futhi ngentando yaphezulu njengoba uNkulunkulu ayehlosile, futhi njengoba kwenza u-Adamu no-Eva, lokho Kuhlengwa kuzophelela. Ngakho-ke, iNkosi yethu yasifundisa ukuthandaza: “Umbuso wakho mawuze, Intando Yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini."

Ngakho-ke kulandela lokho ukubuyisela zonke izinto kuKristu nokuholela amadoda emuva ukuzithoba kuNkulunkulu inhloso eyodwa futhi efanayo. —I-POPE ST. I-PIUS X, E Supremihhayi. 8

Indalo ayibubuli ngokuphela komhlaba! Esikhundleni salokho, kububula i Ukubuyiselwa Kwentando Yaphezulu emadodaneni namadodakazi oPhezukonke okuzobuyisa ubudlelwane bethu obulungile noNkulunkulu nendalo yaKhe:

Ngoba indalo ilindele ngokulangazela ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu… (KwabaseRoma 8:19)

Ukudalwa kuyisisekelo “sawo wonke amacebo kaNkulunkulu okusindisa”… uNkulunkulu wabona inkazimulo yendalo entsha kuKristu. -CCC, 280 

Ngakho-ke, uJesu akazange eze nje kuphela londoloza thina, kodwa uku buyisela thina nayo yonke indalo ohlelweni lukaNkulunkulu lwasekuqaleni:

… KuKristu kuyabonakala ukuhleleka okulungile kwezinto zonke, ukuhlangana kwezulu nomhlaba, njengoba uNkulunkulu uBaba ayehlose kwasekuqaleni. Kungukulalela uNkulunkulu iNdodana Engokwenyama okuphinda kumise kabusha, kubuyise, ubudlelwane bangempela bomuntu noNkulunkulu futhi-ke, ukuthula emhlabeni. Ukulalela kwakhe kuhlanganisa zonke izinto, 'izinto ezisezulwini nezinto ezisemhlabeni.' —UKhadinali Raymond Burke, inkulumo eseRoma; Kwangathi i-18th, i-2018, amafsnews.com

Kepha njengoba kushiwo, leli qhinga elingcwele, ngenkathi ligcwaliseka ngokuphelele kuJesu Kristu, alikakapheleliswa ngokugcwele emzimbeni Wakhe oyimfihlakalo. Futhi-ke, futhi leso “sikhathi sokuthula” asifikanga leso opapa abaningi balindele ngokwesiprofetho

“Yonke indalo,” kusho uSt. Paul, “iyabubula futhi isebenza kanzima kuze kube manje,” ilinde imizamo kaKristu yokuhlenga ukubuyisela ubudlelwano obufanele phakathi kukaNkulunkulu nendalo yakhe. Kodwa isenzo sikaKristu sokuhlenga asibuyisanga ngokwaso ukubuyisela zonke izinto, simane senza umsebenzi wokuhlengahlengiswa waba khona, saqala ukuhlengwa kwethu. Njengoba bonke abantu behlanganyela ekungalalelini kuka-Adamu, ngakho-ke bonke abantu kumele babambe iqhaza ekulaleleni uKristu entandweni kaBaba. Ukuhlengwa kuzophelela lapho bonke abantu behlanganyela ekulaleleni kwakhe… —Inceku kaNkulunkulu Fr. UWalter Ciszek, Uyangihola (ISan Francisco: Ignatius Press, 1995), amakhasi 116-117

Ngakho-ke, kwakungekaNkosikazi Wethu fiat lokho kwaqala lokhu kuvuselelwa, lokhu uvuko Kwentando Yaphezulu Kubantu BakaNkulunkulu:

Ngalokho uqala indalo entsha. —UPAPA ST. UJOHN PAUL II, “Amandla kaMariya kuSathane ayephelele”; Izithameli ezijwayelekile, ngoMeyi 29, 1996; ewtn.com

Emibhalweni yeNceku kaNkulunkulu uLuisa Piccarreta, ethole inani elithile lokuvunyelwa kwezenkolo kuze kube manje, uJesu uthi:

Ku-Creation, injongo yami kwakuwukwenza Umbuso Wentando Yami emphefumulweni wesidalwa sami. Inhloso yami enkulu kwakungukwenza indoda ngayinye isithombe sikaZiqu-zintathu sobuNkulunkulu ngenxa yokugcwaliseka kweNtando Yami kuye. Kepha ngokuhoxa komuntu eNtandweni Yami, ngilahlekelwe uMbuso Wami kuye, futhi sekuyiminyaka engama-6000 ngilwa. —UJesu waya Encekwini KaNkulunkulu uLuisa Piccarreta, oqhamuka ezincwadini zakhe zemihla ngemihla zikaLuisa, Umq. XIV, Novemba 6, 1922; Abangcwele ngentando yaphezulu nguFr. USergio Pellegrini; k. 35; iphrintiwe ngemvume kaMbhishobhi Omkhulu waseTrani, uGiovan Battista Pichierri

Kepha manje, kusho uSt. John Paul II, uNkulunkulu uzobuyisela zonke izinto kuKristu:

Kanjalo isenzo esiphelele secebo lokuqala loMdali sichaziwe: indalo lapho uNkulunkulu nendoda, owesilisa nowesifazane, ubuntu nemvelo kuyavumelana, kungxoxo, kwinhlanganyelo. Leli cebo, licasulwe yisono, lathathwa ngendlela emangazayo nguKristu, Okulifeza ngendlela engaqondakali kodwa ngempumelelo eqinisweni lamanje, ngethemba lokuthi lizofezeka…  —I-POPE JOHN PAUL II, Izilaleli Ezivamile, ngoFebhuwari 14, 2001

 

KUFIKA UMBUSO

Igama elithi "umbuso" ngu ukhiye ukuqonda `` izikhathi zokugcina. '' Ngoba esikhuluma ngakho ngempela, ngokusho kombono kaSt. John ku-Apocalypse, kungukubusa kukaKristu okusha imodeli ngaphakathi kweBandla Lakhe.[2]isib. IsAm 20:106 

Leli ithemba lethu elikhulu nokunxusa kwethu ukuthi, 'Umbuso wakho mawuze!' - Umbuso wokuthula, ubulungiswa kanye nokuzola, okuzomisa kabusha ukuvumelana kokuqala kwendalo. —ST. UPAPA JOHN PAUL II, Izethameli Ezijwayelekile, ngoNovemba 6, 2002, iZenit

Yilokhu okushiwo lapho sikhuluma nge “Ukunqoba Kwenhliziyo Ephelele KaMariya”: ukufika koMbuso "wokuthula, ubulungiswa nokuthula," hhayi ukuphela komhlaba.

Ngithe “ukunqoba” kuzosondela [eminyakeni eyisikhombisa ezayo]. Lokhu kulingana ngokulingana nokuthandazela kwethu ukufika koMbuso kaNkulunkulu. -Ukukhanya Kwezwe, k. 166, Ingxoxo noPeter Seewald (Ignatius Press)

UKristu iNkosi usevele uyabusa ngeBandla, kepha zonke izinto zalo mhlaba azikabekwa ngaphansi kwakhe… Umbuso ufike ngobuntu bukaKristu futhi ukhula ngendlela eyisimangaliso ezinhliziyweni zalabo abafakwa kuye, kuze kube ukubonakaliswa kwawo okugcwele ngomkhathi. --CCC, n. 865, 860

Kepha akumele neze sibhidanise lo “mbuso” ne-utopia yasemhlabeni, uhlobo olucacile lokugcwaliseka kwangaphakathi komlando wensindiso lapho umuntu efinyelela khona ekugcineni kwakhe emlandweni. 

...njengoba umbono wokugcwaliseka okucacile ngaphakathi komlando wehluleka ukubheka ukuvuleka unomphela komlando kanye nenkululeko yabantu, okuhluleka njalo okungahle kwenzeke. —UKhadinali Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI) I-Eschatology: Ukufa nokuPhila okuPhakade, ICatholic University of America Press, k. 213

...Impilo yomuntu izoqhubeka, abantu bazoqhubeka nokufunda ngempumelelo kanye nokwehluleka, izikhathi zenkazimulo nezigaba zokubola, futhi uKristu iNkosi yethu uzohlala njalo, kuze kube sekupheleni kwesikhathi, abe ngumthombo wensindiso. —I-POPE JOHN PAUL II, Ingqungquthela Kazwelonke Yababhishobhi, Januwari 29, 1996;www.v Vatican.va

Ngasikhathi sinye, opapa bazwakalise ithemba elishukumisayo lokuthi umhlaba uzobhekana namandla aguqulayo eVangeli ngaphambi kokuphela okuzokwenza, okungenani, ukuletha ukuthula emphakathini okwesikhashana.

Kungumsebenzi kaNkulunkulu ukuletha lelihora elijabulisayo futhi ukwenze kwaziwa yibo bonke… Lapho lifika, kuzokwenzeka ukuthi kube yihora elinamandla, elikhulu elilodwa elinemiphumela hhayi kuphela lokubuyiselwa koMbuso kaKristu, kodwa ukumiswa kwe ... komhlaba. Sithandaza kakhulu, futhi sicela abanye ngokufanayo ukuba bathandazele lokhu kuphakanyiswa komphakathi okufiswa kakhulu. —I-POPE PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi “Ekuthuleni KukaKristu eMbusweni wakhe”, Disemba 23, 1922

Kepha lapha futhi, asikhulumi ngombuso wasemhlabeni. Ngoba uJesu usevele wathi:

Ukuza kombuso kaNkulunkulu akunakubonwa, futhi akekho oyomemezela, 'Bheka, nangu,' noma, 'Nanguya.' Ngoba bhekani, umbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu. (Luka 17: 20-21)

Lokhu esikhuluma ngakho-ke ukufika komoya kukaKristu ngoMoya oNgcwele - iPentekoste elisha.

UNkulunkulu uqobo wayehlinzeke ngokuletha lobo bungcwele “obusha nobungcwele” uMoya oNgcwele afisa ngabo ukucebisa amaKrestu ekuthomeni kwenkulungwane yesithathu yeminyaka, ukuze “enze uKristu abe inhliziyo yezwe.” —I-POPE JOHN PAUL II, Ikheli Kubobaba beRogationist, n. 6, www.v Vatican.va

Umusa onje-ke, ubungeke uthinte kanjani umhlaba wonke? Ngempela, uPapa St. John XXIII wayelindele ukuthi lobu bungcwele "obusha nobungcwele" buzoletha inkathi yokuthula:

Umsebenzi kaPapa John othobekile “ukulungiselela iNkosi abantu abaphelele,” ofana ncamashi nomsebenzi wombhabhadisi, ongumlandeli wakhe nokuthi uthatha igama lakhe kuye. Futhi akunakwenzeka ukuthi ucabange ukuphelela okuphakeme futhi okuyigugu kunalokho lokunqoba kokuthula kobuKristu, okuwukuthula enhliziyweni, ukuthula ngokuhleleka kwezenhlalo, empilweni, impilo kahle, ukuhloniphana nobuzwe bezizwe . —I-POPE ST. JOHN XXIII, Ukuthula KwamaKristu Wangempela, Disemba 23, 1959; www 

Futhi yilokhu "kuphelela" uSt. John akubona embonweni wakhe "okulungiselela" uMlobokazi kaKristu kuMkhosi Womshado WeWundlu. 

Ngoba usuku lomshado weWundlu selufikile, umakoti wakhe uzilungisile. Wavunyelwa ukugqoka ingubo yelineni ekhanyayo, ehlanzekile. (IsAm 19: 7-8)

 

INKATHI YOKUTHULA

UPapa Benedict XVI uvumile ukuthi, mathupha, angase abe "nengqondo" ngokweqile ukulindela "ushintsho olukhulu nokuthi umlando uzothatha inkambo ehluke ngokuphelele" - okungenani eminyakeni eyisikhombisa elandelayo ngemuva kokusho lokho. [3]qhathanisa Ukukhanya Kwezwe, k. 166, Ingxoxo noPeter Seewald (Ignatius Cindezela Kepha iNkosi yethu noMama wethu nabanye opapa abambalwa bebelokhu bebikezela okuthile okubalulekile. Esimeni esivunyelwe eFatima, waprofetha:

UBaba oNgcwele uzongcwelisela iRussia kimi, futhi uzoguqulwa, futhi kunikezwe isikhathi sokuthula emhlabeni. -Nkosikazi wethu waseFatima, Umyalezo kaFatima, www.v Vatican.va

UKhadinali Mario Luigi Ciappi, isazi senkolo kapapa sikaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, noJohn Paul II bathi:

Yebo, isimangaliso sathenjiswa eFatima, isimangaliso esikhulu kunazo zonke emlandweni womhlaba, kwesesibili kuphela ovukweni. Futhi leso simangaliso siyoba isikhathi sokuthula, esingakaze sinikezwe ngaphambili emhlabeni. —Okthoba 9, 1994, Ikhathekthi Yomndeni WabaPhostoli, iphe. I-35

Usanta omkhulu waseMarian, uLouis de Montfort, wenanela lesi simangaliso ngolimi lwe-apocalyptic:

Sinikezwe isizathu sokukholelwa ukuthi, ngasekupheleni kwesikhathi futhi mhlawumbe ngokushesha okukhulu kunalokho esikulindeleyo, uNkulunkulu uzophakamisa abantu abagcwaliswe ngoMoya oNgcwele futhi bagcwaliswe ngumoya kaMariya. Ngabo uMariya, iNdlovukazi enamandla amakhulu, uzokwenza izimangaliso ezinkulu emhlabeni, aqede isono futhi amise uMbuso kaJesu iNdodana yakhe emanxiweni ombuso okhohlakele okuyiBabiloni elikhulu lasemhlabeni leli. (IsAm. 18:20) -Phatha ngokuzinikela kweqiniso entombini ebusisiwe, n. 58-59

Akulona yini iqiniso ukuthi intando yakho kumele yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini? Akulona yini iqiniso ukuthi umbuso wakho kumele ufike? Awuzange unikeze eminye imiphefumulo, bathandekayo kuwe, umbono wokuvuselelwa kweSonto esizayo? —USt. ULouis de Montfort, Umkhuleko Wezithunywa Zevangeli,n. 5; www.ewtn.com

Omunye wemiphefumulo uNkulunkulu ayinikeze lo mbono ngu-Elizabeth Kindelmann waseHungary. Emiyalezweni yakhe evunyelwe, ukhuluma ngokuza kukaKristu ngendlela yangaphakathi. UMama wethu wathi:

Ukukhanya okuthambile kweLangabi Lami Lothando kuzokhanyisa umlilo osabalalisa wonke umhlaba, kumlulaze uSathane kumenze angabi namandla, akhubazeke ngokuphelele. Musa ukufaka isandla ekwandiseni izinhlungu zokuzala. —Umama wethu ku-Elizabeth Kindelmann; Ilangabi Lothando Lwenhliziyo Engaphelele KaMariya, “Idayari Engokomoya”, k. 177; Imprimatur uMbhishobhi Omkhulu uPéter Erdö, Isikhulu SaseHungary

Nalapha futhi, ngokuvumelana nopapa bamuva, uJesu ukhuluma ngePhentekoste elisha. 

… UMoya wePentekoste uzogcwalisa umhlaba ngamandla akhe futhi isimangaliso esikhulu sizonakwa yibo bonke abantu. Lokhu kuzoba umphumela womusa weLangabi Lothando… okunguJesu Kristu uqobo… into enjengale ayikaze yenzeke selokhu uLizwi aba yinyama. —UJesu ku-Elizabeth Kindelmann, Ilangabi Lothando, ikhasi. 61, 38, 61; 233; kudayari ka-Elizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur uMbhishobhi Omkhulu uCharles Chaput

 

USUKU LWENKOSI

Ububi bungaba nehora labo, kepha uNkulunkulu uzoba nosuku lwaKhe.
—UMbhishobhi Omkhulu Onamandla uFulton J. Sheen

Ngokusobala, asikhulumi lapha ngokuza kukaJesu kokugcina enyameni yakhe ekhazinyulisiwe ekupheleni kwesikhathi. 

Ubumpumputhe bukaSathane busho ukunqoba kwendawo yonke kweNhliziyo Yami yasezulwini, ukukhululwa kwemiphefumulo, nokuvulwa kwendlela yokusindiswa kuyos ngokugcwele. —UJesu ku-Elizabeth Kindelmann, Ilangabi Lothando, ikhasi. 61, 38, 61; 233; kudayari ka-Elizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur uMbhishobhi Omkhulu uCharles Chapu

Nanku lo mbuzo: Sikubona kuphi lokwephulwa kwamandla kaSathane emiBhalweni? Encwadini Yesambulo. USt. John ubikezela ngesikhathi esizayo lapho uSathane 'eboshwe khona' nalapho uKristu "ezobusa" eBandleni Lakhe emhlabeni wonke. Kuyenzeka ngemuva ukuvela nokufa koMphik'ukristu, leyo "ndodana yolahleko" noma "ongenamthetho," leso "silo" esiphonswa echibini lomlilo. Ngemuva kwalokho, ingelosi…

… Wabamba udrako, inyoka yasendulo, onguDeveli noma uSathane, wayibopha iminyaka eyinkulungwane… bayakuba ngabapristi bakaNkulunkulu nabakaKristu, babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. (IsAm 20: 1, 6)

ISonto lamaKatolika, elingumbuso kaKristu emhlabeni, kulindeleke ukuba lisatshalaliswe phakathi kwabo bonke abantu nezizwe zonke… —POPE PIUS XI, Quas Primas, Encyclical, n. 12, Disemba 11, 1925; isib. Mat 24:14

Manje, obaba beSonto Lakuqala babona ngokufanele olunye ulimi lukaSt. John njengolufanekisela okuthile. 

… Siyaqonda ukuthi isikhathi seminyaka eyinkulungwane sikhonjiswa ngolimi olungokomfanekiso. —St. UJustin Martyr, Ingxoxo noTrypho, Ch. 81, Obaba beBandla, Amagugu ObuKristu

Okubaluleke kakhulu, babona leyo nkathi njenge- "Usuku lweNkosi". 

Bheka, uSuku lweNkosi luyakuba yiminyaka eyinkulungwane. —Ingxenye kaBarnaba, Obaba beBandla, Ch. 15

Linganaki leli qiniso elilodwa, bathandekayo, lokuthi eNkosini usuku olulodwa lunjengeminyaka eyinkulungwane neminyaka eyinkulungwane injengosuku olulodwa. (2 Petru 3: 8)

… Lolu suku lwethu, oluboshwe ekuphumeni nasekushoneni kwelanga, luyisibonakaliso salolo suku olukhulu umjikelezo weminyaka eyinkulungwane uncike ngalo emikhawulweni yawo. —ULactantius, Obaba beBandla: Izikhungo Zaphezulu, Incwadi VII, Isahluko 14, i-Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Okungukuthi, babekholelwa ukuthi uSuku lweNkosi:

—Iqala ebumnyameni bomlindelo (isikhathi sokungabi namthetho nokuhlubuka)

- okwenzeka ebumnyameni (ukuvela kwalowo “ongenamthetho” noma “Umphikukristu”)

-Kulandelwa ukuntwela kokusa (ukuboshwa kukaSathane nokufa kuka-Umphikukristu)

- ilandelwa isikhathi sasemini (inkathi yokuthula)

-Kuze kube sekushoneni kwelanga (ukuphuma kukaGogi noMagogi kanye nokuhlaselwa kokugcina kweSonto).

Kodwa ilanga alashoni. Yilapho uJesu eza ukuzophonsa uSathane Esihogweni futhi ahlulele abaphilayo nabafileyo.[4]isib. IsAm 20-12-1 Lokho ngukufundwa okucacile kokulandelana kwezikhathi kweSambulo 19-20, kanye nendlela oFata BeSonto Bokuqala abayiqonda ngayo "iminyaka eyinkulungwane." Bafundisa, kususelwa kulokho uSt. John akusho wakhe abalandeli, ukuthi le nkathi izovula uhlobo "lokuphumula kwesabatha" lweSonto kanye nokuhlelwa kabusha kwendalo. 

Kepha uma umphik'ukristu esezichithile zonke izinto kulomhlaba, uyakubusa iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha, ahlale ethempelini eJerusalema; khona-ke iNkosi izofika ivela ezulwini ngamafu… ithumele lo muntu nalabo abamlandelayo echibini lomlilo; kepha ukuletha ukulunga kwezikhathi zombuso, okungukuthi, okuseleyo, kungcweliswe usuku lwesikhombisa… Lokhu kuzokwenzeka ngezikhathi zombuso, okungukuthi, ngosuku lwesikhombisa… iSabatha leqiniso labalungile. —St. U-Irenaeus waseLyons, uBaba weSonto (140- 202 AD); I-Adversus Haereses, u-Irenaeus waseLyons, V.33.3.4,Obaba beBandla, I-CIMA Publishing Co

Ngakho-ke, kusasele ukuphumula kwesabatha kwabantu bakaNkulunkulu. (Hebheru 4: 9)

… INdodana yakhe izofika ibhubhise isikhathi somuntu ongenamthetho, yahlulele abangamhloniphi uNkulunkulu, iguqule ilanga nenyanga nezinkanyezi, khona-ke uyophumula ngosuku lwesikhombisa…. ukuqala kosuku lwesishiyagalombili, okungukuthi, ukuqala kwelinye izwe. —I-Letter of uBarnaba (70-79 AD), eyabhalwa uBaba WabaPhostoli wekhulu lesibili

Labo abona uJohane, umfundi weNkosi, [basitshele] ukuthi bezwe kuye ukuthi iNkosi ifundise kanjani futhi ikhuluma kanjani ngalezi zikhathi… —USt. U-Irenaeus waseLyons, e-Ibid.

 

UKUFIKA PHAKATHI 

Classicaly, iSonto lihlale likuqonda "ukuza kwesibili" ukubhekisa ekubuyeni kokugcina kukaJesu enkazimulweni. Kodwa-ke, iMagisterium ayikaze iwulahle umbono kaKristu wokunqoba eSontweni Lakhe ngaphambili:

… Ithemba lokunqoba okukhulu kukaKristu lapha emhlabeni ngaphambi kokuphela kokuphela kwezinto zonke. Isenzeko esinjalo asishiywanga ngaphandle, asinakwenzeka, akusikho konke okuqinisekile ukuthi ngeke kube khona isikhathi eside sobuKristu obunqobayo ngaphambi kokuphela. -Imfundiso yeSonto LamaKhatholika: Isifingqo seMfundiso yamaKhatholika, ILondon Burns Oates & Washbourne, k. 1140 

Empeleni, uPapa Benedict waze wakubiza ngokuthi “ukuza” kukaKristu:

Ngenkathi abantu bake bakhuluma ngokuza kuka-Kristu kabili-kanye eBetlehema futhi ekugcineni kwesikhathi — uSanta Bernard waseClairvaux wakhuluma ngo adventus Medius, ukuza okuphakathi, sibonga njalo ukuvuselela ukungenelela Kwakhe emlandweni. Ngikholwa ukuthi umehluko kaBernard kushaya inothi elifanele ... —I-POPE BENEDICT XVI, Light of the World, iphe.182-183, Ingxoxo No Peter Seewald

Ngempela, iSt. Bernard yakhuluma ngeukuza phakathi”KukaKristu phakathi kokuzalwa kwakhe nokuza kwakhe kokugcina. 

Ngoba lokhu [phakathi] kuza phakathi kwalezi ezinye ezimbili, kufana nomgwaqo esihamba ngawo ukusuka kokuqala ukufika kowokugcina. Okokuqala, uKristu wayengukuhlenga kwethu; ekugcineni, uzovela njengokuphila kwethu; kulokhu kuza okuphakathi, ungowethu ukuphumula nenduduzo.…. Ekuzeni kwayo kokuqala iNkosi yethu yeza yinyama yethu nobuthakathaka bethu; kulokhu kungena phakathi angene umoya namandla; ekufikeni kokugcina uzobonakala enkazimulweni nasebukhosini… —USt. UBernard, Imfundo yamahora, Vol I, k. 169

Kepha kuthiwani ngalowo mBhalo lapho uSt. Paul echaza khona uKristu ebhubhisa "ongenamthetho"? Akusikho-ke lokho ukuphela komhlaba?  

Futhi lapho-ke kuzokwembulwa omubi iNkosi uJesu eyombulala ngomoya womlomo wakhe; abhubhise ngokukhazimula kokuza kwakhe… (2 Thesalonika 2: 8)

Akusona “isiphelo” ngokukaSt. John kanye nabaFata beSonto abaningana.  

U-St. Thomas no-St John Chrysostom bachaza amagama la quin Dominus Jesus destruet illustre adventus sui (“INkosi uJesu eyombhubhisa ngokukhazimula kokuza kwayo”) ngomqondo wokuthi uKristu uzoshaya umphikukristu ngokumkhazimulisa ngokukhazimula okuzoba njengebika nesibonakaliso sokuza kwakhe kwesibili… enegunya buka, futhi okubonakala kuvumelana kakhulu noMbhalo oNgcwele, ukuthi, emva kokuwa komphik 'ukristu, iSonto lamaKhatholika lizophinda lingene esikhathini sokuchuma nokunqoba. -Ukuphela Kwezwe Lamanje Nezimfihlakalo Zempilo Yesikhathi Esizayo, UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), k. 56-57; ISophia Institute Press

ImiBhalo ikhuluma “ngokubonakaliswa” “komoya” kaKristu, hhayi ukubuyela enyameni. Nanku futhi umbono ohambisana nabaFata beSonto, ukufundwa okusobala kokubala izikhathi kukaSt. John, nokulindelwa kopapa abaningi: hhayi ukuphela komhlaba okuzayo, kodwa ukuphela kwenkathi. Futhi futhi lo mbono awusikiseli ukuthi ngeke kube khona umphikukristu "wokugcina" ekugcineni komhlaba. Njengoba uPapa Benedict asho:

Mayelana nomphik 'ukristu, sesibonile ukuthi eTestamenteni eNtsha uhlala ecabanga ngemininingwane yomlando wesikhathi samanje. Angeke akhawulelwe kunoma yimuphi umuntu. Ngokufanayo uthwala imaski eminingi esizukulwaneni ngasinye. -Cardinal Ratzinger (IPOPE BENEDICT XVI), I-Theology Yesimanga, I-Eschatology 9, uJohann Auer noJoseph Ratzinger, ngo-1988, k. 199-200

Naba futhi oFata BeSonto:

Ngaphambi kokuphela kweminyaka eyinkulungwane udeveli uzothukululwa futhi aqoqe zonke izizwe ezingamaqaba ukwenza impi ngokumelene nedolobha elingcwele… .Kuyakufika ulaka lukaNkulunkulu lokugcina ezizweni, luzibhubhise ”kanye nomhlaba ziyokwehla ngomlilo omkhulu. - Umbhali we-Orthodoxastical wekhulu le-4, uLactantius, "The Divine Institutes", The ante-Nicene Fathers, Vol 7, k. 211

Ngempela sizokwazi ukuhumusha la mazwi, “Umpristi kaNkulunkulu noKristu bazobusa kanye naye iminyaka eyinkulungwane; kuyothi lapho kuphela iminyaka eyinkulungwane, uSathane akhululwe aphume etilongweni lakhe. ” ngoba ngaleyo ndlela zikhombisa ukuthi umbuso wabangcwele kanye nobugqila bukaSathane kuyophela ngasikhathi sinye… ngakho-ke ekugcineni bayophuma okungebona abakaKristu, kodwa balowo Mpikukristu wokugcina… —St. Augustine, The Anti-Nicene Baba, UMuzi KaNkulunkulu, Incwadi XX, Chap. 13, 19

 

UBUKHOSI BAKHO BUFIKA

Ngakho-ke, uPapa Benedict wathi:

Yini ungamceli ukuthi asithumele ofakazi abasha bobukhona bakhe namuhla, yena uqobo uzakuza kithi? Futhi lo mkhuleko, yize ungagxiliwe ngokuqondile ekugcineni kwezwe, noma kunjalo a umkhuleko wangempela wokuza kwakhe; uqukethe ububanzi bomthandazo ngokwakhe asifundisa wona: “Umbuso wakho mawuze!” Woza, Nkosi Jesu! ” —I-POPE BENEDICT XVI, Ujesu waseNazaretha, Isonto Elingcwele: Ukusuka ekungeneni eJeffle Kuyela Ekuvukeni, k. 292, Ignatius Press

Lokho bekungukulindelwa kwalowo owandulelayo owayekholelwa ukuthi ubuntu…

...manje sekungene esigabeni sayo sokugcina, okwenza kwaba ukweqa kwekhwalithi, ngomqondo ongokomfanekiso. Umkhathizwe wobudlelwano obusha noNkulunkulu buyambuleka esintwini, obumakwe ngumnikelo omkhulu wensindiso kuKristu. -UPOPE JOHN PAUL II, General Audience, Ephreli 22nd, 1998

Futhi namhlanje sizwa ukububula okungakaze kube khona owake wakuzwa… UPapa [uJohn Paul II] ukwazisa kakhulu ukulindela okukhulu ukuthi iminyaka eyinkulungwane yezigaba izolandelwa yinkulungwane yeminyaka yobumbano. —UKhadinali uJoseph Ratzinger (BENEDICT XVI), Usawoti woMhlaba (San Francisco: Ignatius Press, 1997), ihunyushwe ngu-Adrian Walker

UPapa Pius XII wayebuye nokulindela ukuthi, ngaphambi kokuphela komlando wesintu, uKristu uzonqoba kuMlobokazi Wakhe emhlambulula esonweni:

Kepha kepha ngalobu busuku emhlabeni kukhombisa izibonakaliso zokukhanya kokusa okuzayo, kosuku olusha ukuthola ukwanga kwelanga elisha nelikhanyayo… Ukuvuka kukaJesu kuyadingeka: uvuko lweqiniso, olungavumi ukuba yinkosi Ukufa… Ngamuntu ngamunye, uKrestu kufanele abhubhise ubusuku besono esikuwo ngokuvuka komusa abuyiselwe. Emindenini, ubusuku bokunganaki nokuphola kumele bube yilanga lothando. Kumafektri, emadolobheni, ezizweni, emazweni angaqondi futhi enenzondo ubusuku kumele bukhanye njengosuku, nox sicut die illuminabitur, umbango uyophela futhi kube nokuthula. — UPOPE PIUX XII, U-Urbi et Orbi ikheli, Mashi 2nd, 1957; v Vatican.va

Qaphela, ubona lokhu “kusisa komusa kubuyile” —lokho kuhlanganyela eNtandweni Yaphezulu eyayilahlekile eNsimini yase-Edene — njengokubuyiselwa “ezimbonini, emadolobheni,” njalonjalo. Ngaphandle kokuthi kuzoba khona amafemu aseZulwini, lokhu akungabazeki ukuthi umbono wesikhathi sokunqoba sokuthula emlandweni, njengoPapa St Pius X naye wabona kusengaphambili:

Hawu! lapho kuwo wonke amadolobhana nemizana umthetho weNkosi ugcinwa ngokwethembeka, lapho kuhlonishwa izinto ezingcwele, lapho amaSakramente ehanjelwa kaningi, futhi kugcwaliswa izimiso zempilo yobuKrestu, ngokuqinisekile ngeke sisaba khona isidingo sokuthi sisebenze kakhulu bona zonke izinto zibuyiselwe kuKristu. Futhi akusikho ukuzuza inhlalakahle yaphakade kuphela ukuthi lokhu kuzosiza — kuzophinde kube nomthelela omkhulu enhlalakahleni yesikhashana kanye nasekuzuzeni umphakathi wesintu… Bese kuthi ekugcineni, kube sobala kubo bonke ukuthi iSonto, njenge yasungulwa nguKristu, kumele ijabulele inkululeko egcwele futhi ephelele futhi ikhululeke kubo bonke ubukhosi bangaphandle… Ngoba kuyaqhubeka kuyiqiniso ukuthi "ukuzinikela kulusizo ezintweni zonke" (I. Tim. iv., 8) - lapho lokhu kunamandla futhi kuchuma "abantu" bayohlala ngokuthula ngokugcwele (Is. futhob., 18). -

 

ISIKHATHI SOKUTHULA

Ngokuphawulekile, uSt.Pius X ubhekisa kumprofethi u-Isaya nombono wakhe wesikhathi esizayo sokuthula:

Abantu bami bayohlala ezweni elinokuthula, ezindlini ezilondekile, nasezindaweni zokuphumula ezinokuthula… (Isaya 32:18)

Empeleni, inkathi yokuthula ka-Isaya ilandela ngqo ukubalwa kwezikhathi ngokulandelana kukaSt. John ochaze okwakaKristu ukwahlulelwa kwe philag ngaphambi kwenkathi enjalo:

Emlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali yokushaya izizwe. Uzozibusa ngenduku yensimbi, futhi yena ngokwakhe uzonyathela esikhamweni sewayini iwayini lokufutheka nolaka lukaNkulunkulu umninimandla onke (Isambulo 19:15)

Qhathanisa no-Isaya:

Uyoshaya ononya ngenduku yomlomo wakhe, futhi ngomoya wezindebe zakhe uyakubulala ababi… Lapho-ke impisi iyoba yisimenywa sewundlu, ingwe ilale phansi nezinyane lembuzi… Ngeke ukulimaza noma ukucekela phansi kuyo yonke intaba yami engcwele; ngokuba umhlaba uyakugcwala ukumazi uJehova njengamanzi asibekela ulwandle. (bheka u-Isaya 11: 4-9)

Cishe bonke opapa bekhulu leminyaka elidlule babona kusengaphambili ihora lapho uKristu neBandla lakhe bezoba yinhliziyo yomhlaba. Akukhona yini lokhu uJesu athi kuzokwenzeka?

Leli vangeli lombuso lizoshunyayelwa emhlabeni wonke njengobufakazi ezizweni zonke, khona-ke ukuphela kuyofika. (Mathewu 24:14)

Akumangalisi ukuthi opapa bebelokhu bekhiyene nabaFata beSonto Lokuqala kanye nemiBhalo ngokufanayo. UPapa Leo XIII wabonakala ebakhulumela bonke lapho ethi:

Sizamile futhi saphikelela ukwenza ngesikhathi sobupapa obude buqonde ezinhlosweni ezimbili eziyinhloko: okokuqala, ekubuyiseleni, kubabusi nakubantu, ngemigomo yempilo yobuKrestu emphakathini womphakathi nowasekhaya, ngoba ayikho impilo yangempela kubantu ngaphandle kukaKristu; futhi, okwesibili, ukukhuthaza ukuhlangana kabusha kwalabo abaye bawa iSonto LamaKatolika kungaba ngokuhlubuka noma ngokuhlukana, ngoba ngokungangabazeki kuyintando kaKristu ukuthi bonke babumbane emhlanjini owodwa ngaphansi koMalusi oyedwa. -IDivinum Illud Munus,n. 10

Ubunye bomhlaba buzoba njalo. Isithunzi somuntu ngeke samukelwe ngokomthetho kuphela kepha nangempumelelo… Akuyikho ukuzicabangela wena wedwa, noma ukuzikhukhumeza, noma ubumpofu… [ngeke] kuvimbele ukusungulwa kohlelo lomuntu lweqiniso, okuhle okuvamile, impucuko entsha. —I-POPE PAUL VI, Umlayezo we-Urbi et Orbi, Ngo-Ephreli 4th, i-1971

Kunemibhalo eminingi kakhulu esekela lokho okushiwo opapa ezincwadini zika-Isaya, uHezekeli, uDaniel, uZakariya, uMalaki, amaHubo nokunye. Esikufaka kahle kakhulu, mhlawumbe, isahluko sesithathu sikaZefaniya esikhuluma "Ngosuku lweNkosi" olulandela ukwahlulelwa Ukuphila

Ngoba ngomlilo wentshiseko yami wonke umhlaba uzoshiswa. Ngoba ngaleso sikhathi ngiyokwenza inkulumo yezizwe ibe msulwa… Ngizoshiya njengensali phakathi kwakho isizwe esithobekile nesiphansi, esizophephela egameni leNkosi… bayoklaba balale phansi kungekho noyedwa ozobaphazamisa. Memeza ngokujabula, ndodakazi yaseSiyoni! Hlabelela ngokujabula, Israyeli! … INkosi uNkulunkulu wakho iphakathi kwakho, umsindisi onamandla, ozokuthokozela ngentokozo, akuvuselele ngothando lwakhe… Ngaleso sikhathi ngiyakubhekana nabo bonke abakucindezelayo… Ngaleso sikhathi ngiyakukuletha ekhaya, futhi ngaleso sikhathi ngizokuqoqela; ngokuba ngiyakukunika igama nodumo phakathi kwabantu bonke bomhlaba, lapho ngenza ukubuyiswa kwakho phambi kwamehlo akho, isho iNkosi. (3: 8-20)

Akungabazeki ukuthi uSt. Peter wayecabanga ngalowo mBhalo lapho eshumayela:

Ngakho-ke phendukani, futhi niguquke, ukuze izono zenu zisulwe, nokuthi iNkosi ikunikeze izikhathi zokuqabuleka futhi ikuthumele uMesiya osevele emiselwe wena, uJesu, okumele izulu limamukele kuze kube yizikhathi zokubuyiselwa komhlaba wonke UNkulunkulu wakhuluma ngomlomo wabaprofethi bakhe abangcwele kusukela endulo. (Izenzo 3: 19-20)

Babusisiwe abamnene, ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. (Mathewu 5: 5)

 

IZIPHIKISO

  1. Isikhathi sokuthula yi-millenarianism

UStephen Walford no-Emmett O'Regan bagcizelela ukuthi lokhu engikufingqe ngenhla akuyona into emfushane yokuhlubuka kwemillenarianism. Leso sihlubuki sazikhulisa eSontweni lokuqala lapho abaphenduki abangamaJuda babelindele ukuthi uJesu uzobuya enyameni ukubusa emhlabeni a okwangempela iminyaka eyinkulungwane phakathi kwabafel 'ukholo abavukile. Labo bangcwele, njengoba uSt. Augustine echaza, “bese bevuka futhi [ukuze] bajabulele ukuzijabulisa kwamadili wenyama angalinganiswanga, anikezwe inqwaba yenyama neziphuzo ezinjengokuthusa umuzwa wabashubile, kepha nokudlula isilinganiso kokukholwa. ” [5]Idolobha likaNkulunkulu, Bk. XX, uCh. 7 Kamuva kwavela izinguqulo ezincishisiwe zalesi sihlubuki ezazisusa intethelelo, kepha zihlala zithi uJesu usazobuyela emhlabeni azobusa enyameni. 

ULeo J. Trese ungene Kuchazwa Ukukholwa uthi:

Labo abathatha [IsAm 20: 1-6] ngokoqobo futhi bayakukholwa lokho UJesu uzoza ukubusa emhlabeni iminyaka eyinkulungwane ngaphambi kokuphela komhlaba kuthiwa ama-millenarists. —P. 153-154, Sinag-Tala Publishers, Inc. (nge UNihil Obstat futhi Imprimatur)

Ngakho, i Catechism weSonto LamaKatolika kusho:

Inkohliso Yomphik'ukristu isivele iqala ukwakheka emhlabeni ngaso sonke isikhathi lapho kwenziwa isimangalo sokubona emlandweni lelo themba likaMesiya elingafinyelelwa kuphela ngomlando ngokwahlulelwa komkhathi. ISonto linqabe ngisho nezindlela eziguquliwe zalokhu kufakazelwa kombuso okuzoba ngaphansi kwegama lemillenarianism (577), especially ifomu lezepolitiki “elihlanekezelwe ngokwedlulele” lomesiya wezwe. -hhayi. 676

Umbhalo waphansi 577 ngenhla usiholela I-Denzinger-Schonnmetzerumsebenzi (I-Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et isimilo,) okuyinto ilandelela ukuthuthukiswa kwezimfundiso nemfundiso eSontweni LamaKatolika kusukela ezikhathini zalo zokuqala:

… Uhlelo lokuncishiswa kweMillenarianism, olufundisa, isibonelo, ukuthi uKristu iNkosi ngaphambi kokwahlulela kokugcina, noma ngabe kwandulelwe ukuvuswa kwabaningi abalungile, uzofika batshengise ukubusa phezu kwalomhlaba. Impendulo ithi: Uhlelo lwe-Millenarianism olwenziwe lula alunakufundiswa ngokuphepha. —DS 2296/3839, Isinqumo Sehhovisi Elingcwele, Julayi 21, 1944

Ukufingqa, uJesu akazeli ukuzobusa emhlabeni ngaphambi kokuphela komlando wesintu. 

Kodwa-ke, uMnu Walford noMnu O'Regan babonakala begcizelela lokho iyiphi uhlobo lomqondo wokuthi "iminyaka eyinkulungwane" ibhekisa enkathini yesikhathi esizayo yokuthula iyimbuka. Ngokuphambene nalokho, isisekelo esingokomBhalo senkathi yokuthula yomlando nendawo yonke, ngokungafani neminyaka eyinkulungwane, yethulwa nguFr. UMartino Penasa ngqo kwiBandla leMfundiso Yokholo (CDF). Umbuzo wakhe uthi: “imminente una nuova era di vita cristiana?” ("Ingabe inkathi entsha yempilo yobuKristu isondele?"). Umphathi ngaleso sikhathi, uKhadinali Joseph Ratzinger, waphendula, “La kutakaione è ancora aperta alla libera kukuruione, giacchè la Santa Sede non si è ancora pronounata in modo ufafanuzi":

Umbuzo usavulelekile ezingxoxweni zamahhala, njengoba i-Holy See ingakasho lutho oluzwakalayo kulokhu. -I-Il Segno del Soprannauturale, Udine, Italia, n. 30, k. 10, Ott. 1990; UFr. UMartino Penasa wethule lo mbuzo "wokubusa kwezigidi" kuKhadinali Ratzinger

Noma nge ukuthi, UWalford, u-O'Regan noBirch bagcizelela ukuthi okuwukuphela kwencazelo eyamukelekayo "yeminyaka eyinkulungwane" yileyo uSt. Augustine ayinikeza okuyiyona esiyizwa iphindwa kaningi namuhla:

… Kuze kufike kimi… [iSt. UJohn] wasebenzisa iminyaka eyinkulungwane njengelingana nayo sonke isikhathi salomhlaba, esebenzisa inani lokupheleliswa ukuphawula ukugcwala kwesikhathi. —USt. U-Augustine waseHippo (354-430) AD, I-De Civival Dei "Idolobha LikaNkulunkulu ”, Incwadi 20, Ch. 7

Noma kunjalo, lokhu kungenye ye- eziningana Izincazelo usanta azinikeza, futhi ikakhulukazi, uyimemezela — hhayi njengemfundiso yenkolo — kodwa njengombono wakhe: “kuze kufike kimi.” Impela iSonto likwenzile lokho ungalokothi wathi lokhu kuyimfundiso: “Umbuzo usavulelekile ukuba kuxoxwe ngawo mahhala.” Empeleni, u-Augustine empeleni uyazisekela izimfundiso zoFata beSonto Lokuqala kanye nethuba “lenkathi entsha yempilo yobuKristu” uma nje okungokomoya ngokwemvelo:

… Kube sengathi kuyinto efanelekile ukuthi abangcwele ngaleyo ndlela bajabulele uhlobo lokuphumula kweSabatha ngaleyo nkathi [yeminyaka eyinkulungwane]… Futhi lo mbono ubungeke uphikise, uma bekukholelwa ukuthi injabulo yabangcwele , kuleloSabatha, kuzoba ngokomoya, futhi kube nomphumela ebukhoneni bukaNkulunkulu… —St. U-Augustine waseHippo (354-430 AD; Udokotela weSonto), I-De Civival Dei, Bk. XX, uCh. 7, iCatholic University of America Press

Akhe UMthendeleko ubukhona. 

Uma ngaphambi kwalesosiphelo kuzobakhona inkathi yobungcwele bokunqoba, isikhathi esithe xaxa noma esingaphansi, umphumela onjalo awuyikulethwa ukubonakala komuntu kaKristu eKhaya kodwa ngokusebenza kwalawo mandla okungcweliswa manje kusebenza, uMoya oNgcwele namaSakramente eBandla. -Imfundiso yeSonto LamaKhatholika: Isifingqo seMfundiso yamaKhatholika (ELondon: Burns Oates & Washbourne, 1952), iphe. 1140 

Okokugcina, uMnu Walford noMnu O'Regan baveza udaba lomboni wobu-Orthodox, uVassula Ryden, okwabhalwa eminyakeni eminingi edlule ukwaziswa yiVatican. Esinye sezizathu kwaba lokhu:

Lezi zambulo okusolwa ukuthi zibikezela isikhathi esiseduze lapho uMphikukristu ezonqoba eSontweni. Ngokwesitayela seminyaka eyi-millenarian, kuprofethwa ukuthi uNkulunkulu uzongenelela kokugcina okukhazimulayo okuzoqala emhlabeni, ngisho nangaphambi kokufika okucacile kukaKristu, isikhathi sokuthula nokuchuma komhlaba wonke. —Isusela emuva Isaziso ngemibhalo nemisebenzi kaNkk Vassula Ryden, www.v Vatican.va

Ngakho-ke, iVatican yamema uVassula ukuba aphendule imibuzo emihlanu, omunye wabo kulo mbuzo “wesikhathi sokuthula.” Ngokuyalelwa nguKhadinali Ratzinger, imibuzo yathunyelwa kuVassula nguFr. UProspero Grech, uprofesa owaziwayo wemfundiso yenkolo yeBhayibheli ePontifical Institute Augustinianum. Ekubuyekezeni izimpendulo zakhe (eyodwa, ephendule umbuzo "wesikhathi sokuthula" ngokwendlela efanayo engeyona eyemillenarianist engiyibeke ngenhla), uFr. UProspero wababiza ngokuthi “bahle kakhulu.” Okubaluleke kakhulu, uKhadinali Ratzinger uqobo waba nokuxoxisana kwakhe nesazi semfundiso yenkolo uNiels Christian Hvidt obhale ngokucophelela ukulandelwa phakathi kweCDF neVassula. Watshela uHvidt ngemuva kweMisa ngolunye usuku: "Ah, uVassula uphendule kahle kakhulu!"[6]isib. "Ingxoxo phakathi kukaVassula Ryden neCDF”Kanye nombiko onamathiselwe nguNiels Christian Hvidt  Noma kunjalo, iSaziso ngokumelene nemibhalo yakhe saqhubeka sisebenza. Njengoba omunye ngaphakathi kuCDF asho kuHvidt: “Amatshe okugaya agaya kancane eVatican.” Ekhomba ukwahlukana kwangaphakathi, uKhadinali Ratzinger kamuva wadlulisela kuHvidt ukuthi “Angathanda ukuthola Isaziso esisha” kodwa ukuthi kufanele “alalele okhadinali.”[7]qhathanisa www.cdf-tlig.org  

Ngaphandle kwepolitiki yangaphakathi kwi-CDF, ngo-2005, imibhalo kaVassula yanikezwa izimpawu ezisemthethweni zeMagisterium zokuvunywa. I- Imprimatur futhi UNihil Obstat  zanikezwa, ngokulandelana, ngoNovemba 28, 2005 nguMhlonishwa uMbhishobhi Felix Toppo, SJ, DD, kwathi ngoNovemba 28, 2005 nguMhlonishwa uMbhishobhi Omkhulu uRamon C. Arguelles, STL, DD.[8]Ngokwe-Canon Law 824 §1: "Ngaphandle kokuthi kutholakale ngenye indlela, ojwayelekile wendawo onemvume noma imvume yokushicilela izincwadi kumele afunwe ngokuya ngemikhakha yalesi sihloko ngumuntu ojwayelekile wendawo wombhali noma ojwayelekile wendawo lapho izincwadi ziyashicilelwa. ”

Kwathi ngo-2007, iCDF, ngenkathi ingasusi iSaziso, yashiya ukuqonda kubabhishobhi bendawo ngenxa yokucaciswa kwakhe:

Ngokombono ojwayelekile, ngakho-ke, kulandela ukucaciswa okungenhla [okuvela kuVassula], kudingeka icala ngokukhalipha ngokobuhlakani uma kubhekwa ukuthi kungenzeka yini ukuthi abathembekile bakwazi ukufunda imibhalo ngokukhanyiselwa. —Incwadi eya kuBongameli beNgqungquthela ye-Episcopal, uWilliam Cardinal Levada, ngoJanuwari 25, 2007

 

2. “Iphutha” Lomphikukristu

Engxoxweni noDesmond Birch kuFacebook eyanyamalala kamuva, wagomela ukuthi nginephutha futhi ngithuthukisa "imfundiso yamanga" yokuthi ngithe ukubonakala "Komphikukristu", ngamagama akhe, "kuseduze." Nakhu engikubhale eminyakeni emithathu eyedlule ku Umphik'ukristu Ngezikhathi Zethu:

Bafowethu nodadewethu, yize isikhathi sokuvela kwalowo “ongenamthetho” singasazi, ngizizwa ngiphoqelekile ukuqhubeka nokubhala ngezinye zezimpawu ezivelayo ezisheshayo zokuthi izikhathi zoMphikukristu zingahle zisondele, futhi maduzane kunokuba abaningi becabanga.

Ngihlala ngime ngakulawo mazwi, ngokwengxenye, ngoba ngithathe icebo lami kopapa uqobo. Ku-Papal Encyclical ngo-1903, uPapa St Pius X, lapho ebona izisekelo zomphakathi ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu nohloniphayo osukhona, wabhala lawa mazwi:

Ngubani ongehluleki ukubona ukuthi umphakathi usesikhathini samanje, ngaphezu kwanoma yisiphi isizukulwane esedlule, uhlushwa yisifo esibi futhi esinezimpande ezijulile, esithuthuka nsuku zonke futhi sidla okungaphakathi kwaso, siyidonsela ekubhujisweni? Niyaqonda, Bazalwane Ababonakala kahle, ukuthi lesi sifo siyini—ukuhlubuka Okuvela KuNkulunkulu… Lapho konke lokhu kubhekwa kunesizathu esihle sokwesaba ukuthi mhlawumbe lobu bukhulu bungaba njengokwesambatho, futhi mhlawumbe nokuqala kwalabo ububi obabekelwe izinsuku zokugcina; nokuthi lapho kungenzeka ukuthi sesivele sikhona emhlabeni 'INdodana yokubhujiswa' umphostoli akhuluma ngayo. —I-POPE ST. I-PIUS X, E Supremi, I-Encyclical On the Return of All All Christ in Christ, n. 3, 5; Ngo-Okthoba 4, 1903

Kwathi ngo-1976, eminyakeni emibili ngaphambi kokuba akhethwe njengoPapa John Paul II, uKhadinali Wojtyla wakhuluma nababhishobhi baseMelika. Lawa ngamazwi akhe, abhalwe kuWashington Post, futhi aqinisekiswa nguDeacon Keith Fournier owayekhona:

Manje simi lapho sibhekene nengxabano enkulu kunayo yonke eyake yaba khona emlandweni. Manje sesibhekene nengxabano yokugcina phakathi kweBandla kanye ne-anti-church, phakathi kweVangeli ne-anti-ivangeli, phakathi kukaKristu nomphik 'ukristu. -I-Congress ye-Eucharistic yomgubho weminyaka emibili wokusayinwa kweSimemezelo Sokuzimela, IPhiladelphia, PA, 1976; cf. I-Catholic Online

Ngaleso sikhathi, ngokusho kukaMnu. Birch, ukuthi nabo bakhuthaza “imfundiso engamanga.”

Isizathu ukuthi uMnu Birch uphikelela ukuthi Umphikukristu akunakwenzeka ube semhlabeni selokhu iVangeli kumele liqale “Kushunyayelwe emhlabeni wonke kube ngubufakazi ezizweni zonke, khona-ke ukuphela kuyofika.” [9]UMathewu 24: 14 Ukuhumusha kwakhe kubeka Umphik'ukristu ekugcineni kwesikhathi, futhi, enqaba ukulandelana kwezikhathi okusobala kukaSt. Ngokuphambene nalokho, sifunda ukuthi Umphik'ukristu, "isilo", sesivele “sisechibini lomlilo” lapho ukuvukela kokugcina kuka "Gogi noMagogi" kwenzeka (bheka iSamb. 20:10).  

Isazi semfundiso yenkolo saseNgilandi uPeter Bannister, ofunde bobabili oFata beSonto kanye namakhasi angama-15,000 esambulo sangasese esithembekile kusukela ngo-1970, uyavuma ukuthi iSonto kumele liqale ukucabanga kabusha ngezikhathi zokuphela. Ukwenqatshwa kwenkathi yokuthula (i-amillennialism), uthi, ayisasebenzi.

… Senginesiqiniseko sokuthi lokho i-amillennialism akuyona kuphela hhayi ukubophezela ngokuqinile kodwa empeleni kube yiphutha elikhulu (njengemizamo eminingi emlandweni yokusekela izimpikiswano zemfundiso yenkolo, noma ngabe zithuthuke kangakanani, eziphikisana nokufundwa okusobala kweMibhalo, kulokhu iSambulo 19 no-20). Mhlawumbe lo mbuzo ubungabalulekile kangako emakhulwini eminyaka adlule, kepha manje usukwenza njalo… Angikwazi ukukhomba a single Umthombo othembekile [ongokwesiprofetho] osekela ukuqina kuka-Augustine. Nomaphi lapho kuqinisekiswa khona ukuthi lokho esibhekene nakho kungekudala kungesikhathi esizayo ukuFika kweNkosi (okuqondakala ngomqondo omkhulu umcimbi kaKristu, hhayi ngomqondo wecala weminyaka eyinkulungwane wokubuya kukaJesu ngokomzimba ukuzobusa ngokomzimba phezu kombuso wesikhashana) ukuze umhlaba uvuselelwehhayi Okwahlulelwa kokugcina / ukuphela kweplanethi…. Okushiwo okunengqondo ngesisekelo somBhalo sokuthi Ukuza kweNkosi 'kuseduze' yilokho, futhi, ukuza kweNdodana Yokubhujiswa. Angiboni noma iyiphi indlela nganoma yini ezungeze lokhu. Nakulokhu, lokhu kuqinisekiswa ngenani elihlaba umxhwele lemithombo yesisindo esisindayo… -Ukuxhumana komuntu siqu

Inkinga ilele ekucabangeni ukuthi "Usuku lweNkosi" usuku lokugcina lwamahora angama-24 emhlabeni. Leyo hhayi lokho oFata beSonto ababekufundisa, owaphinda futhi, wakhuluma ngalolo Suku njengesikhathi “seminyaka eyinkulungwane.” Mayelana nalokhu, oFata beSonto babenanela uSt Paul:

Makungabikho muntu onikhohlisa nganoma iyiphi indlela; ngoba lolo suku alunakufika, ngaphandle kokuba kufike ukuhlubuka kuqala, kwembulwe umuntu ongenamthetho, indodana yokubhubha… (2 Thesalonika 2: 3)

Ngaphezu kwalokho, kubonakala cishe budedengu ukugcizelela ukuthi Umphik'ukristu akakwazanga ukuvela osukwini lwethu, unikezwe izimpawu zezikhathi ezisizungezile kanye izexwayiso ezicacile zabapapa ngokuphambene.

Ukuhlubuka okukhulu kakhulu selokhu kwazalwa iSonto ngokusobala sekuthuthuke kakhulu kuyo yonke indawo. —UDkt. Ralph Martin, Umeluleki woMkhandlu Wepapa Wokukhuthaza Ukushunyayelwa Kwevangeli okusha; ISonto LamaKatolika Ekupheleni Kweminyaka: Uthini Umoya? k. 292

Umbhali waseMelika odumile uMsgr. UCharles Pope uyabuza:

Sikuphi manje ngomqondo we-eschatological? Kuyaphikiswana ukuthi siphakathi kwe- ukuhlubuka nokuthi empeleni inkohliso enamandla ifikile kubantu abaningi, abaningi. Yikho ukukhohlisa nokuhlubuka okufanekisela okuzokwenzeka ngokulandelayo: futhi umuntu ongenamthetho uzokwambulwa. - i-athikili, Msgr. UCharles Pope, “Ingabe Lawa Amabhande Angaphandle Esigwebo Esizayo?”, Novemba 11, 2014; blog

Bheka, kungenzeka ukuthi asilungile. Ngicabanga ukuthi thina ufuna ukwenza iphutha. Kepha omunye woDokotela beSonto bokuqala wayenezeluleko ezinhle:

ISonto manje selikumangalela phambi kukaNkulunkulu ophilayo; umemezela kini izinto eziphathelene noMphikukristu ngaphambi kokuba zifike. Ukuthi zizokwenzeka ngesikhathi sakho asazi, noma zizokwenzeka emva kwakho asazi; kodwa kuhle ukuthi, ukwazi lezi zinto, kufanele uzenze uvikeleke ngaphambili. —USt. UCyril waseJerusalema (c. 315-386) Udokotela weSonto, Izinkulumo zeCatechetical, Isifundo XV, n. 9

Sengiphetha, ngifisa ukusho ukuthi angiyena umxazululi wokugcina wanoma yini engibhalile noma omunye umuntu — iMagisterium. Ngicela kuphela ukuthi sihlale sivulekele izingxoxo futhi sigweme ukwahlulelana ngamawala futhi siphikisane nezwi eliyisiprofetho leNkosi noMama wethu kulezi zikhathi. Intshisekelo yami akukhona ukuba ngumpetha “wezikhathi zokugcina”, kodwa ukuthembeka ocingweni lukaSt. John Paul II lokumemezela "ukusa" okuzayo. Ukuthembeka ekulungiseleleni imiphefumulo ukuhlangana neNkosi yabo, noma ngabe kusempilweni yabo noma ekufikeni kweNkosi yethu uJesu Kristu.

UMoya noMlobokazi bathi, "Woza." Lowo ozwayo makathi: “Woza!” (Isambulo 22:17)

Yebo, woza Nkosi Jesu!

 

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

IMillenarianism — Iyini, futhi ayikho

Ilahlekile kanjani i-Era

Ingabe UJesu Uyeza Ngempela?

Baba oNgcwele othandekayo… Unguye Iyeza!

Ukufika Okuphakathi

Ukunqoba — Izingxenye I-III

Ukuza Ubungcwele Obusha NobuNkulunkulu

Ubungcwele obusha… noma ukuhlubuka okusha?

Ngabe Isango LaseMpumalanga Liyavulwa?

Kuthiwani uma…?

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

 

 
 

 

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Isikhulumi uSalvi, n. 50
2 isib. IsAm 20:106
3 qhathanisa Ukukhanya Kwezwe, k. 166, Ingxoxo noPeter Seewald (Ignatius Cindezela
4 isib. IsAm 20-12-1
5 Idolobha likaNkulunkulu, Bk. XX, uCh. 7
6 isib. "Ingxoxo phakathi kukaVassula Ryden neCDF”Kanye nombiko onamathiselwe nguNiels Christian Hvidt
7 qhathanisa www.cdf-tlig.org
8 Ngokwe-Canon Law 824 §1: "Ngaphandle kokuthi kutholakale ngenye indlela, ojwayelekile wendawo onemvume noma imvume yokushicilela izincwadi kumele afunwe ngokuya ngemikhakha yalesi sihloko ngumuntu ojwayelekile wendawo wombhali noma ojwayelekile wendawo lapho izincwadi ziyashicilelwa. ”
9 UMathewu 24: 14
Posted in IKHAYA, IZIGIDI ZEMINYAKA futhi umake , , , , , , , , , .