Ukwehlukana, usho?

 

UMUNYE wangibuza ngolunye usuku, “Awushiyi uBaba oNgcwele noma imantshi yeqiniso, akunjalo?” Ngithuswe wumbuzo. “Cha! yini eyakunika lowo mbono??" Wathi akanaso isiqiniseko. Ngakho ngamqinisekisa ukuthi ukuhlukana kuyikho hhayi Phezulu kwetafula. Isikhathi.

 
IZwi likaNkulunkulu

Umbuzo wakhe ufike ngesikhathi lapho umlilo ubuvutha emoyeni wami ngenxa IZwi likaNkulunkulu. Ngakusho lokhu kumqondisi wami ongokomoya, futhi naye wayebhekene nale ndlala yangaphakathi. Mhlawumbe nawe unjalo... Kucishe kube sengathi izingxabano eBandleni, ezombusazwe, izinto ezincane, amagama emidlalo, ukungaqondakali, ukugunyazwa kwezinhlelo zomhlaba jikelele, njll. Ukushayela ngibuyele eZwini likaNkulunkulu eliluhlaza, elingaxutshiwe. Ngiyafuna ingadli It.[1]Futhi ngenza ku Umthendeleko oNgcwele, ngoba uJesu ‘unguLizwi owenziwe inyama’ ( Johane 1:14 ) ImiBhalo ayipheli neze ngoba iphelile uyaphila, efundisa njalo, esondla njalo, ekhanyisela inhliziyo njalo.

Ngempela, izwi likaNkulunkulu liyaphila futhi liyasebenza, libukhali kunanoma iyiphi inkemba esika nhlangothi zombili, lingena phakathi komphefumulo nomoya, amalunga nomnkantsha, futhi liyakwazi ukubona ukucabanga nemicabango yenhliziyo. (Hebheru 4: 12)

Nokho, siyazi njengamaKhatholika ukuthi ukuhunyushwa komBhalo ngokuzithoba kunemingcele. Ukuthi incazelo yokugcina yamazwi kaKristu yaqondwa futhi yaphathiswa abaPhostoli, nokuthi imfundiso yabo yadluliselwa kithi phakathi namakhulu eminyaka ngokulandelana kwabaphostoli.[2]bheka Inkinga Eyisisekelo Ngakho, labo uKristu abathuma ukuba basifundisa,[3]cf. Luka 10:16 noMathewu 28:19-20 siphendukela kuleloSiko Elingcwele elingaguquki nelingenaphutha[4]bheka Ubukhazikhazi Beqiniso Eliqhubekayo - uma kungenjalo, kungaba nesiphithiphithi semfundiso.

Ngesikhathi esifanayo, uPapa nababhishobhi abahlanganyela naye bamane bayizinceku zeZwi likaNkulunkulu. Kanjalo sonke singabafundi baleloZwi, abafundi bakaJesu (bheka Ngingumfundi kaJesu Kristu). Ngakho….

…iBandla lamaKhatholika akulona iBandla likaPapa ngakho-ke amaKatolika awawona amaPapa kodwa amaKristu. UKristu uyinhloko yeBandla futhi uvela Kuye wonke umusa waphezulu neqiniso lidlulela emalungwini omzimba Wakhe, okuyiBandla… . Njengabantu kunembeza wabo kanye nasemthandazweni, baya ngokuqondile kuNkulunkulu kuKristu nakuMoya oNgcwele. Isenzo sokholo siqondiswe kuNkulunkulu ngokuqondile, kuyilapho i-magisterium yababhishobhi inomsebenzi kuphela wokulondoloza ngokwethembeka nangokuphelele okuqukethwe kwesambulo (esinikezwe emiBhalweni Engcwele kanye Nesiko Labaphostoli) nokusethula eBandleni njengoba kwembulwe nguNkulunkulu.   — UKhadinali Gerhard Müller, owayenguMphathi weBandla Lemfundiso Yokholo, Januwari 18, 2024, ICrisis Magazine

Le ncazelo eyisisekelo iwumshini wokukhanya onesikhathi ngokuphelele ongene enkungwini yokudideka eye yahlukanisa amaKhatholika kula masonto ambalwa edlule. Izilingo zamuva nje zibangelwa ingxenye enkulu yokuqonda okuyihaba kokungaphambuki kukapapa ngisho namathemba angamanga endoda ephethe isikhundla. Njengoba uKhadinali Müller ephawula kungxoxo efanayo, “Ngokuphathelene nokujula kwemfundiso yenkolo nokunemba kwenkulumo, uPapa Benedict wayehlukile kunokuba abe inkambiso emlandweni onezigigaba wopapa.” Impela, sikujabulele ukufundisa okumsulwa, ngisho nasekuhlaziyeni okungekona okomantshi kopapa bethu kuleli khulu leminyaka elidlule. Ngisho nami ngase ngifike ezingeni lokuthatha kalula nje ukuthi ngingawacaphuna...

 

Ukubuyisela Umbono

Kodwa u-pontiff wase-Argentina ungenye indaba nesikhumbuzo sokuthi ekapapa ukungathembeki kulinganiselwe ezikhathini ezingavamile lapho “eqinisekisa abafowabo okholweni [futhi] amemezele ngesenzo esiwujuqu imfundiso ephathelene nokholo noma ukuziphatha.”[5]Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 891 Ngakho, ukulungiswa kobuzalwane akukhona okungaphezu kukapapa—“okwaziwa kakhulu umbuzo wokuhlubuka nokuxoshwa kukaPapa Honorius I esontweni,” kuphawula uKhadinali Müller.[6]bheka I-Fissure Enkulu

I-Barque ka-Peter/Isithombe ngu-James Day

Ngakho-ke, ngikholwa ukuthi uMoya oNgcwele usebenzisa lesi simo esibucayi ukuhlambulula iBandla i-papolatry — umbono oyiphutha wokuthi opapa bethu “bawumbusi ophelele, omicabango nezinkanuko zakhe kungumthetho.”[7]UPAPA BENEDICT XVI, IHomily yangoMeyi 8, 2005; I-San Diego Union-Tribune Nakuba inikeza ukubonakala kokubambelela ngokuqinile ebunyeni, le nkolelo engamanga empeleni ibangela ukwahlukana okungamesabi uNkulunkulu:

Noma nini lapho omunye ethi: “Mina ngingokaPawulu,” omunye: “Mina ngingoka-Apholo,” anisibo abantu nje? . . . ngoba akekho ongabeka esinye isisekelo ngaphandle kwalesi esikhona, okungukuthi, uJesu Kristu. (I-1 Korion 3: 4, 11)

Ngesikhathi esifanayo, iSiko ngokwalo liqinisekisa ubukhulu bukaPetru - kanye nokungenzeki kokwehlukana njengendlela yomhlambi:

Uma umuntu engabambeleli kulobunye bukaPeter, ucabanga ukuthi usabambe ukholo na? Uma eshiya isihlalo sikaPeter lapho iBandla lakhiwe phezu kwakhe, ngabe usenethemba lokuthi useSontweni? - St Cyprian, umbhishobhi waseCarthage, “On the Unity of the Catholic Church”, n. 4;  Ukholo Lobaba Bakuqala, Umq. 1, amakhasi 220-221

Ngakho-ke, bahamba endleleni yephutha eliyingozi abakholelwa ukuthi bangamamukela uKristu njengeNhloko yeBandla, kuyilapho benganamatheli ngokwethembeka kuMmeli Wakhe emhlabeni. Balisusile ikhanda elibonakalayo, bagqabula izibopho zobunye ezibonakalayo futhi bashiya uMzimba Oyimfihlakalo woMhlengi usithekile futhi ugogekile, kangangokuthi labo abafuna isiphephelo sensindiso yaphakade bangakwazi ukuwubona noma ukuwuthola. —UPOPI PIUS XII, UMystici Corporis Christi (On the Mystical Body of Christ), ngoJuni 29, 1943; n. 41; v Vatican.va

Lokho kwethembeka kuPapa akuphelele, nokho. Kufanele uma esebenzisa “i-magisterium yakhe yangempela”[8]Lumen Gentium,n. 25, v Vatican.va - ukuveza izimfundiso noma izitatimende "okumele, nokho, kube ngokusobala noma ngokungaguquki ekwambulweni," kwengeza uCardinal Müller.[9]“Usizo lwaphezulu lunikezwa nalabo abalandela abaphostoli esikhundleni, befundisa ngokuhlanganyela nomlandeli kaPetru, futhi, ngendlela ethile, kumbhishobhi waseRoma, umfundisi weBandla lonke, lapho, ngaphandle kokufika encazelweni engenaphutha futhi. ngaphandle kokuphimisa “ngendlela eqondile,” basikisela ekusebenziseni iMagisterium evamile imfundiso eholela ekuqondweni okungcono kwesAmbulo ezindabeni zokholo nezokuziphatha. Kule mfundiso evamile abathembekile “kufanele banamathele kuyo ngokuvumelana nenkolo” okuthi, nakuba behlukile emvuzweni yokholo, eyisandiso sayo noma kunjalo. — CCC, 892 Yilokho okwenza imfundiso yolandela uPetru ibe “yiqiniso” futhi ngokuyisisekelo ibe “eyobuKatolika.” Ngakho, yakamuva ukulungiswa kobuzalwane yababhishobhi akukhona ukungathembeki noma ukwenqaba uPapa, kodwa ukusekela ihhovisi lakhe. 

Akuwona umbuzo wokuba 'pro-' uPapa Francis noma 'ukuphikisa' uPapa Francis. Umbuzo wokuvikela inkolo yamaKhatholika, futhi lokho kusho ukuvikela iHhovisi likaPeter uPope aphumelele kulo. —UKhadinali Raymond Burke, Umbiko Wezwe LamaKatolika, Januwari 22, 2018

Ngakho-ke akudingeki ukhethe izinhlangothi - khetha Isiko Elingcwele kusukela, ekugcineni, Ubupapa abuyena uPapa Oyedwa. Yeka inhlekelele enkulu emhlabeni ebheka lapho amaKhatholika edala amahlazo, noma ngokuwela ekwehlukaneni, noma ngokuthuthukisa inkolo yobuntu eduze kukaPapa, kunoJesu.

 

Isikhathi sokugeza!

Lithini “izwi manje” namuhla? Ngizwa ukuthi kunguMoya obiza iBandla, ukusuka phezulu kuye phansi, ukuba liguqe ngamadolo futhi sizicwilise futhi eZwini likaNkulunkulu esiphiwe lona eNgcwele. ImiBhalo. Njengoba ngibhale ku Novemba, INkosi yethu uJesu izilungiselela uMlobokazi ongenabala nasici. Kuleyo ndima kweyabase-Efesu, uSt Kanjani:

UKristu walithanda ibandla futhi wazinikela ngenxa yalo ukuba alingcwelise, emgeza ngokumgeza ngamanzi ngeZwi... (Efe 5: 25-26)

Yebo, lelo “izwi lamanje” lanamuhla: Masithathe amaBhayibheli ethu, bafowethu nodadewethu abathandekayo, futhi sivumele uJesu asigeze ngeZwi laKhe—iBhayibheli kwesinye isandla, iKhathekizimu kwesinye.

Ngokuqondene nalabo abadlala ngothando ngokwahlukana, khumbula nje... okuwukuphela komsindo ozowuzwa uma ugxuma usuka eBarque of Peter uthi “splash.” Futhi lokho akukhona ukugeza okungcwelisayo!

 

Ukufunda okuhlobene

Funda ukuthi ngacishe ngalishiya kanjani iSonto LamaKatolika emashumini eminyaka adlule... Hlala futhi Ukhanyise!

Kukhona I-Barque Eyodwa Kuphela

 


Siyabonga kuwo wonke umuntu ochofoze inkinobho ethi Nikela ngezansi kuleli sonto.
Luselude ukhalo okumele siluhambe ukuze sisekele izindleko zalo mnyango...
Ngiyabonga nonke ngalomhlatshelo nangemithandazo yenu!

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Manje kuTelegram. Chofoza:

Landela uMark kanye "nezibonakaliso zezikhathi" zansuku zonke kimi:


Landela imibhalo kaMark lapha:

Lalela kulokhu okulandelayo:


 

 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Futhi ngenza ku Umthendeleko oNgcwele, ngoba uJesu ‘unguLizwi owenziwe inyama’ ( Johane 1:14 )
2 bheka Inkinga Eyisisekelo
3 cf. Luka 10:16 noMathewu 28:19-20
4 bheka Ubukhazikhazi Beqiniso Eliqhubekayo
5 Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 891
6 bheka I-Fissure Enkulu
7 UPAPA BENEDICT XVI, IHomily yangoMeyi 8, 2005; I-San Diego Union-Tribune
8 Lumen Gentium,n. 25, v Vatican.va
9 “Usizo lwaphezulu lunikezwa nalabo abalandela abaphostoli esikhundleni, befundisa ngokuhlanganyela nomlandeli kaPetru, futhi, ngendlela ethile, kumbhishobhi waseRoma, umfundisi weBandla lonke, lapho, ngaphandle kokufika encazelweni engenaphutha futhi. ngaphandle kokuphimisa “ngendlela eqondile,” basikisela ekusebenziseni iMagisterium evamile imfundiso eholela ekuqondweni okungcono kwesAmbulo ezindabeni zokholo nezokuziphatha. Kule mfundiso evamile abathembekile “kufanele banamathele kuyo ngokuvumelana nenkolo” okuthi, nakuba behlukile emvuzweni yokholo, eyisandiso sayo noma kunjalo. — CCC, 892
Posted in IKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA, UMOYA futhi umake , , .