Ithemba Lokugcina Lensindiso?

 

THE ISonto lesibili lePhasika li Divine Divine Sunday. Kuwusuku uJesu athembisa ngalo ukuthululela umusa ongenakulinganiswa ngezinga elithile, kwabanye “Ithemba lokugcina lensindiso.” Yize kunjalo, amaKhatholika amaningi awazi ukuthi liyini leli dili noma angaze ezwe ngalo epulpiti. Njengoba uzobona, lolu akulona usuku olujwayelekile…

Qhubeka ukufunda

Wawuthandwa

 

IN ukuvuka kukapapa ophumayo, onothando, futhi ngisho noguquko luka-St. John Paul II, uKhadinali uJoseph Ratzinger waphonswa ngaphansi kwethunzi elide lapho ethatha isihlalo sobukhosi sikaPetru. Kepha okuzophawula ubupapa bukaBenedict XVI bekungeke kube ukuthakasela noma amahlaya akhe, ubuntu bakhe noma ubungqabavu bakhe - empeleni, wayethule, enokuthula, ecishe abe nzima emphakathini. Kunalokho, kwakuyoba imfundiso yakhe yenkolo engantengantengi futhi engokoqobo ngesikhathi lapho iBarque of Peter yayihlaselwa ngaphakathi nangaphandle. Kungaba umbono wakhe ocacile nongokwesiprofetho wezikhathi zethu owawubonakala ususa inkungu ngaphambi komnsalo walo mkhumbi Omkhulu; futhi kungaba inkolelo-mbono eyafakazela kaninginingi, ngemva kweminyaka eyizi-2000 yamanzi avame ukuba nesiphepho, ukuthi amazwi kaJesu ayisithembiso esingenakunyakaziswa:

Ngiyakutshela, unguPetru, futhi phezu kwaleli dwala ngizokwakha ibandla lami, futhi amandla okufa ngeke alinqobe. (Math 16:18)

Qhubeka ukufunda

Ubani uPapa Weqiniso?

 

WHO upapa weqiniso?

Uma ukwazi ukufunda ibhokisi lami lokungenayo, uzobona ukuthi kuncane ukuvumelana ngale ndaba kunalokho obungacabanga. Futhi lokhu kwehlukana kwenziwe kwaqina nakakhulu muva nje nge Umhleli encwadini enkulu yamaKatolika. Iphakamisa ithiyori ethola amandla, ngaso sonke isikhathi idlala ngothando ukuphikiswa...Qhubeka ukufunda

EMiseni Eliya Phambili

 

…iBandla ngalinye kumele lihambisane neBandla lasemhlabeni wonke
hhayi kuphela mayelana nemfundiso yokholo nezibonakaliso zesakramente,
kodwa futhi mayelana nokusetshenziswa okutholwa emhlabeni wonke kusiko lobuphostoli nelingaphulwanga. 
Lokhu akufanele kuqashelwe kuphela ukuze kugwenywe amaphutha,
kodwa futhi ukuze ukholo lwelulwe ebuqothweni bako.
kusukela umthetho weBandla wokuthandaza (lex orandi) kuyahambisana
kumthetho wakhe wokholo (lex credendi).
—Imiyalo Ejwayelekile Yemicibisholo YaseRoma, 3rd ed., 2002, 397

 

IT kungase kubonakale kuxakile ukuthi ngibhala ngenhlekelele eyenzeka ngeMisa lesiLatini. Isizathu siwukuthi angikaze ngiye enkonzweni evamile ye-Tridentine empilweni yami.[1]Ngaya emshadweni we-Tridentine, kodwa umpristi wayebonakala engazi ukuthi wenzani futhi yonke imfundiso yenkolo yayihlakazekile futhi iyinqaba. Kodwa yingakho nje ngiyisibukeli esingathathi hlangothi ngethemba lokuthi kukhona okuwusizo engingakwengeza engxoxweni...Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Ngaya emshadweni we-Tridentine, kodwa umpristi wayebonakala engazi ukuthi wenzani futhi yonke imfundiso yenkolo yayihlakazekile futhi iyinqaba.

KuVax noma Hhayi kuVax?

 

UMark Mallett wayeyintatheli yethelevishini nge-CTV Edmonton futhi engumbhali wamaphepha owina umklomelo nombhali we Ubuso bokugcina futhi IZwi Manje.


 

“KUFANELE Ngithatha umuthi wokugoma? ” Lowo ngumbuzo ogcwalisa ibhokisi lokungenayo kwami ​​kulelihora. Futhi manje, uPapa ulinganise le ndaba engqubuzanayo. Ngakho-ke, okulandelayo ulwazi olubalulekile oluvela kulabo abanjalo Ochwepheshe ukukusiza ukuthi ulinganise lesi sinqumo, okungukuthi yebo, esinemiphumela emikhulu engaba khona empilweni yakho kanye nakwinkululeko yakho… Qhubeka ukufunda

The Secret

 

… Ukusa kokuphakama kuzosivakashela
ukukhanyisela labo abahlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa,
ukuqondisa izinyawo zethu endleleni yokuthula.
(ULuka 1: 78-79)

 

AS kwakungokokuqala uJesu efika, ngakho-ke futhi sekusemngceleni wokuza koMbuso wakhe emhlabeni njengasezulwini, okulungiselela nokwandulela ukufika Kwakhe kokugcina ekupheleni kwesikhathi. Izwe, futhi, “lisebumnyameni nasethunzini lokufa,” kodwa ukusa okusha kusondela ngokushesha.Qhubeka ukufunda

Inkolo Yesayensi

 

isayensi | ˈSʌɪəntɪz (ə) m | Ibizo:
ukukholelwa ngokweqile emandleni olwazi namasu wesayensi

Kumele futhi sibhekane neqiniso lokuthi izimo ezithile zengqondo 
kususelwa ku- ingqondo "zaleli zwe lamanje"
kungangena ezimpilweni zethu uma singaqaphile.
Isibonelo, abanye bangaba nakho ukuthi lokho kuyiqiniso kuphela
engaqinisekiswa ngesizathu nangesayensi… 
-Ikhathekizimu yeSonto LamaKatolika, n. 2727

 

INcekukazi of God Sr. Lucia Santos gave a most prescient word regarding the coming times that we now live:

Qhubeka ukufunda

Ihora Lenkemba

 

THE ISiphepho Esikhulu engikhulume ngaso ku Ukuvunguza Ngamehlo inezinto ezintathu ezibalulekile ngokusho koFata beSonto Lokuqala, UmBhalo, futhi yaqinisekiswa ngezambulo ezingokwesiprofetho ezithembekile. Ingxenye yokuqala yeSiphepho yenziwe ngabantu: isintu sivuna esikutshalile (cf. IziMpawu eziyisiKhombisa zeRevolution). Ngemuva kwalokho kuza ifayili le- Iso Lesiphepho kulandelwe uhhafu wokugcina weSiphepho ozophela ngoNkulunkulu uqobo ngqo ukungenelela ngokusebenzisa i- Ukwahlulelwa kwabaphilayo.
Qhubeka ukufunda

Umhlonyane Nokuthembeka

 

Kusuka ezinqolobaneni: kubhalwe ngoFebhuwari 22, 2013… 

 

INCWADI okuvela kumfundi:

Ngivumelana nawe ngokuphelele - ngamunye wethu udinga ubudlelwano noJesu. Ngazalwa futhi ngakhuliswa ngamaRoma Katolika kodwa ngithola manje ngiya esontweni le-Episcopal (High Episcopal) ngeSonto futhi ngizibandakanya nempilo yalo mphakathi. Ngangiyilungu lomkhandlu wesonto lami, ngiyilungu lekhwaya, ngiwuthisha weCCD futhi ngiwuthisha ngokugcwele esikoleni samaKatolika. Ngokwami ​​ngangazi abapristi abane abasolwa ngokukholwa futhi bavuma ukuthi banukubeza izingane ngokocansi… Ukhadinali wethu kanye nababhishobhi nabanye abapristi bawafihla la madoda. Kufaka inkolelo yokuthi iRoma ibingazi ukuthi kwenzekani futhi, uma kungenjalo, ihlazisa iRoma kanye noPapa kanye ne-curia. Bangameleli abesabekayo beNkosi yethu…. Ngakho-ke, kufanele ngihlale ngiyilungu elithembekile lesonto le-RC? Kungani? Ngithole uJesu eminyakeni eminingi eyedlule futhi ubudlelwano bethu abukashintshi - empeleni buqine kakhulu manje. Isonto le-RC alisona isiqalo nesiphetho salo lonke iqiniso. Uma kukhona, isonto le-Orthodox linokwethenjelwa okuningi kakhulu uma kungenjalo kuneRoma. Igama elithi “mkatolika” eSivumweni sokholo lipelwe ngo “c” omncane - okusho ukuthi “jikelele” hhayi elisho iBandla laseRoma kuphela naphakade. Yinye kuphela indlela eyiqiniso eya kuZiqu-zintathu futhi elandela uJesu futhi ongena ebudlelwaneni noZiqu-zintathu ngokuqala ngokuba ngumngane wakhe. Akukho kulokhu okuncike esontweni lamaRoma. Konke lokho kungondliwa ngaphandle kweRoma. Akukho kulokhu okuyiphutha lakho futhi ngiyayithanda inkonzo yakho kepha bengidinga ukukutshela indaba yami.

Mfundi othandekayo, ngiyabonga ngokungixoxela indaba yakho. Ngiyajabula ukuthi, yize kukhona amahlazo ohlangane nawo, ukukholwa kwakho kuJesu kuhleli. Futhi lokhu akumangazi. Kuke kwaba nezikhathi emlandweni lapho amaKhatholika phakathi noshushiso engasakwazi ukufinyelela ezifundeni zawo, ubupristi, noma amaSakramente. Basinda ngaphakathi kwezindonga zethempeli labo elingaphakathi lapho kuhlala khona uZiqu-zintathu Ongcwele. Abaphila ngokukholwa nokwethembela ebudlelwaneni noNkulunkulu ngoba, ebumnyameni babo, ubuKrestu bumayelana nothando lukaBaba ngezingane zakhe, nezingane zimthande.

Ngakho-ke, kunxusa lo mbuzo, oke wazama ukuwuphendula: uma umuntu engaqhubeka abe ngumKrestu ngaleyo ndlela: “Kufanele ngihlale ngiyilungu eliqotho leSonto LamaRoma Katolika? Kungani? ”

Impendulo ingu “yebo” ocacile, onganqikazi. Futhi yingakho: kuyindaba yokuhlala uthembekile kuJesu.

 

Qhubeka ukufunda

Ubulili Babantu Nenkululeko - Ingxenye II

 

EBUHLENI NOKUKHETHA

 

LAPHO kungenye into okufanele ishiwo ngokudalwa kowesilisa nowesifazane okwanqunywa “ekuqaleni” Futhi uma singakuqondi lokhu, uma singakuqondi lokhu, khona-ke noma yikuphi ukuxoxisana ngokuziphatha, kokukhetha okulungile noma okungalungile, kokulandela imiklamo kaNkulunkulu, kuba sengcupheni yokuphonsa ingxoxo yezocansi lomuntu ohlwini oluyinyumba lwemikhawulo. Futhi lokhu, nginesiqiniseko sokuthi, kuzosiza ekujuliseni ukwahlukana phakathi kwezimfundiso zeSonto ezinhle nezicebile ngocansi, nalabo abazizwa behlukanisiwe nalo.

Qhubeka ukufunda

EChina

 

Ngo-2008, ngezwa ukuthi iNkosi iqala ukukhuluma nge “China”. Lokho kwagcina ngokuloba kusuka ngo-2011. Njengoba ngifunda izihloko zezindaba namuhla, kubukeka sekuyisikhathi ukuwushicilela kabusha kulobubusuku. Kubukeka kimi futhi ukuthi izingcezu eziningi ze- “chess” ebengibhala ngazo iminyaka manje sezingena endaweni yazo. Ngenkathi inhloso yalesi siphambeko isiza kakhulu abafundi ukugcina izinyawo zabo phansi, iNkosi yethu yabuye yathi "bhekani futhi nithandaze." Ngakho-ke, siyaqhubeka nokubuka ngomkhuleko…

Okulandelayo kushicilelwe okokuqala ngo-2011. 

 

 

IPOPE UBenedict waxwayisa ngaphambi kukaKhisimusi ukuthi “ukusitheka kwesizathu” eNtshonalanga kubeka “lona ikusasa lomhlaba” engcupheni. Wakhomba ukuwa kombuso wamaRoma, wafanisa phakathi kwawo nesikhathi sethu (bona Ngosuku luka-Eva).

Sonke lesi sikhathi, kukhona omunye amandla ukuphakama esikhathini sethu: iKhomanisi laseChina. Yize okwamanje ingazalanga amazinyo afanayo nalawo ayenziwa yiSoviet Union, kuningi okufanele kukhathazeke ngokwenyuka kwalo mbuso omkhulu onamandla.

 

Qhubeka ukufunda

Ingoma Yomlindi

 

Ishicilelwe okokuqala ngoJuni 5, 2013… ngezibuyekezo namuhla. 

 

IF Ngingakhumbula kafushane lapha isipiliyoni esinamandla cishe eminyakeni eyishumi eyedlule lapho ngazizwa ngiphoqelekile ukuya esontweni ukuyothandaza ngaphambi kweSakramente elibusisiwe…

Qhubeka ukufunda

Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko


 

IN iqiniso, ngicabanga ukuthi iningi lethu likhathele kakhulu… sikhathele ukungaboni nje kuphela umoya wobudlova, ukungcola, nokwehlukana okusabalele umhlaba wonke, kodwa sikhathele ukuzwa ngakho — mhlawumbe kubantu abanjengami. Yebo, ngiyazi, ngenza abanye abantu bangakhululeki kakhulu, baze bathukuthele. Ngiyakuqinisekisa ukuthi bengikhona ukulingeka ukubalekela “empilweni ejwayelekile” kaningi… kodwa ngiyabona ukuthi esilingweni sokubalekela lo mbhalo ongaziwa uyimbewu yokuziqhenya, ukuzikhukhumeza okulimele okungafuni ukuba “yilowo mprofethi wenhlekelele nobumnyama.” Kepha ekupheleni kwezinsuku zonke, ngithi “Nkosi, sizakuya kubani na? Nguwe onamazwi okuphila okuphakade. Ngingasho kanjani ukuthi Cha kuwe ongazange uthi 'Cha' kimi esiphambanweni? ” Isilingo ukuthi ngimane ngivale amehlo ami, ngilale, bese ngenza sengathi izinto azikho njengoba zinjalo. Bese kuthi-ke, uJesu eze ngesinyembezi esweni Lakhe bese engiphuza ngobumnene, ethi:Qhubeka ukufunda

Kuthiwani uma…?

Yini ezungeze ukugoba?

 

IN kuvulekile incwadi eya kuPapa, [1]qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza! Ngichaze ebungcweleni Bakhe isisekelo semfundiso yenkolo “yenkathi yokuthula” ngokungafani nokuhlubuka kwe Millenarianism. [2]qhathanisa IMillenarianism: Iyini futhi ayikho kanye neCatechism [CCC} n.675-676 Ngempela, uPadre Martino Penasa wabuza lo mbuzo esisekelweni semibhalo yenkathi yokuthula yomlando nendawo yonke Ukuqhathanisa Millenarianism to the Congregation for the Imfundiso Yokholo: “Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Ingabe inkathi entsha yempilo yobuKristu isondele? "). Ibamba ngaleso sikhathi, u-Cardinal Joseph Ratzinger uphendule, "La kutakaione è ancora aperta alla libera kukuruione, giacchè la Santa Sede non si è ancora pronounata in modo ufafanuzi":

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!
2 qhathanisa IMillenarianism: Iyini futhi ayikho kanye neCatechism [CCC} n.675-676

Oopapa, kanye ne-Dawning Era

Isithombe, uMax Rossi / Reuters

 

LAPHO Akungabazeki ukuthi abapapa bekhulu leminyaka elidlule bebelokhu besebenzisa isikhundla sabo sokuprofetha ukuze bavuse amakholwa emdlalweni oqhubeka osukwini lwethu (bheka Kungani Abapapa Bengamemezi?). Kuyimpi ewumnqamulajuqu phakathi kwesiko lempilo kanye nesiko lokufa… owesifazane ogqokiswe ilanga - esemsebenzini ukuzala inkathi entsha—Ukuqhathanisa udrako ngubani ifuna ukubhubhisa , uma kungenjalo ukuzama ukusungula umbuso wakhe kanye "nenkathi entsha" (bona IsAm 12: 1-4; 13: 2). Kepha ngenkathi sazi ukuthi uSathane uzohluleka, uKristu ngeke. Usanta omkhulu waseMarian, uLouis de Montfort, uzimele kahle:

Qhubeka ukufunda

Ukudalwa Okusha

 

 


THE "Isiko lokufa", lokho Ukudweba Okukhulu futhi Ubuthi Obukhulu, akulona igama lokugcina. Ukucekelwa phansi kwendalo okwenziwe umuntu emhlabeni akusona isinqumo sokugcina ezindabeni zesintu. Ngoba iTestamente Elisha noma iTestamente Elidala alikhulumi ngokuphela komhlaba emva kwethonya nokubusa “kwesilo.” Esikhundleni salokho, bakhuluma ngoNkulunkulu ukulungiswa kabusha lomhlaba lapho ukuthula kweqiniso nobulungiswa kuzobusa khona okwesikhashana njengoba “ulwazi lweNkosi” lusakazeka kusuka olwandle kuye kolunye ulwandle (cf. Is 11: 4-9; Jer 31: 1-6; Hez 36: 10-11; Mik 4: 1-7; Zak 9:10; Mat 24:14; IsAm 20: 4).

Zonke imikhawulo yomhlaba iyakukhumbula, iphendukele kuJehovaOKULANDELAYO; konke imindeni yezizwe iyokhothama phambi kwakhe. (IHu 22:28)

Qhubeka ukufunda

UMphongolo Omkhulu


Bheka ngu-Michael D. O'Brien

 

Uma kukhona iSiphepho ezikhathini zethu, ingabe uNkulunkulu uzonikeza “umkhumbi”? Impendulo ithi “Yebo!” Kepha mhlawumbe angikaze nangaphambilini amaKristu alingabaze leli lungiselelo njengakulezi zikhathi zethu njengoba impikiswano ngoPapa uFrancis ithukuthele, futhi izingqondo ezinengqondo zesikhathi sethu sangesikhathi samanje kufanele zilwe nokungaqondakali. Noma kunjalo, nangu uMphongolo uJesu asinikeza wona kulelihora. Ngizokhuluma futhi nokuthi "okufanele ukwenze" eMphongolweni ezinsukwini ezizayo. Ishicilelwe okokuqala ngoMeyi 11, 2011. 

 

UJESU wathi isikhathi ngaphambi kokubuya kwakhe ekugcineni sizoba “njengasemihleni kaNowa… ” Lokho wukuthi, abaningi bebengazinakile iSphepho ebabuthanela: “Abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke. " [1]I-Matt 24: 37-29 USt. Paul wabonisa ukuthi ukuza “kosuku lweNkosi” kwakuyoba “njengesela ebusuku.” [2]1 Laba 5: 2 Lesi Siphepho, njengoba iBandla lifundisa, siqukethe i- Ukushisekela iSonto, ozolandela iNhloko yakhe endimeni yakhe ngokusebenzisa i- Inkampani “Ukufa” nokuvuka. [3]Catechism weSonto LamaKatolika,n. 675 Njengoba nje “abaholi” abaningi bethempeli ngisho nabaPhostoli uqobo babebonakala bengazi, kuze kube umzuzu wokugcina, ukuthi uJesu kwakufanele ahlupheke futhi afe, baningi kakhulu eSontweni ababonakala bengazinaki izixwayiso ezingokwesiprofetho ezihambisana nopapa kanye noMama Obusisiwe — izexwayiso ezimemezela futhi zikhombe ukuthi…

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 I-Matt 24: 37-29
2 1 Laba 5: 2
3 Catechism weSonto LamaKatolika,n. 675

Ngosuku luka-Eva

 

 

Omunye wemisebenzi esemqoka yalokhu kubhala ubuphostoli ukukhombisa ukuthi iNdlovukazi Yethu kanye neBandla bayizibuko zini ngempela okunye — okuwukuthi, ukuthi iqiniso elibizwa ngokuthi "isambulo sangasese" lifana kanjani nezwi lesiprofetho leBandla, ikakhulukazi lelo lopapa. Empeleni, kungivule amehlo kakhulu ukubona ukuthi abapapa, isikhathi esingaphezu kwekhulu leminyaka, bebelokhu befanisa kanjani nomyalezo kaMama Obusisiwe kangangokuba izexwayiso zakhe ezenziwe zaba ngezomuntu uqobo "zingolunye uhlangothi lwemali" lwesikhungo izexwayiso zeBandla. Lokhu kubonakala kakhulu ekubhaleni kwami Kungani Abapapa Bengamemezi?

Qhubeka ukufunda

Ukhiye kuMfazi

 

Ulwazi ngemfundiso eyiqiniso yamaKhatholika maqondana neNtombi Ezibusisiwe uMariya luyohlale luyikhiye ekuqondeni ngqo imfihlakalo kaKristu neyeSonto. —UPOPE PAUL VI, Discourse, Novemba 21, 1964

 

LAPHO ukhiye ojulile ovula ukuthi kungani futhi kanjani uMama Obusisiwe enendima ephakeme kangaka futhi enamandla ezimpilweni zesintu, kepha ikakhulukazi amakholwa. Uma umuntu ekubamba lokhu, akukhona nje ukuthi indima kaMariya iba nengqondo emlandweni wensindiso nokuba khona kwakhe kuqondakala kangcono, kepha ngikholelwa ukuthi, kuzokushiya ufuna ukufinyelela isandla sakhe kunanini ngaphambili.

Ukhiye yilokhu: UMary uyisibonelo seSonto.

 

Qhubeka ukufunda

Ngemuva Kokukhanyisa

 

Konke ukukhanya ezulwini kuzocinywa, futhi kube khona ubumnyama obukhulu phezu komhlaba wonke. Lapho-ke isibonakaliso sesiphambano sizobonakala esibhakabhakeni, kuthi lapho kuvuleka khona izandla nezinyawo zoMsindisi kuphume izibani ezinkulu ezizokhanyisa umhlaba isikhathi esithile. Lokhu kuzokwenzeka ngaphambi nje kosuku lokugcina. -Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, UJesu kuya eSt Faustina, n. 83

 

NGAPHAMBILI Uphawu lwesiThupha luphuliwe, umhlaba ubhekana “nokukhanyiselwa kukanembeza” —umzuzu wokubala Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko). U-St. John wabe esebhala ukuthi uPhawu lwesiKhombisa luphuliwe futhi kunokuthula ezulwini “cishe isigamu sehora.” Kuyikhefu ngaphambi kwe- Iso Lesiphepho idlula, bese i- imimoya yokuhlanzwa aqale ukushaya futhi.

Thula phambi kweNkosi uJehova! Ngoba luseduze usuku lukaJEHOVA… (Zef 1: 7)

Kuyikhefu lomusa, le Isihe Saphezulu, ngaphambi kokufika koSuku Lwezobulungisa…

Qhubeka ukufunda

Ubudlelwano bomuntu noJesu

Ubuhlobo bomuntu siqu
Umthwebuli Wezithombe Akaziwa

 

 

Ishicilelwe okokuqala ngo-Okthoba 5, 2006. 

 

KANYE engikubhalile ngasekupheleni kukaPapa, iSonto LamaKatolika, uMama Obusisiwe, kanye nokuqonda ukuthi iqiniso laphezulu ligeleza kanjani, hhayi ngokuhumusha komuntu siqu, kodwa ngegunya lokufundisa likaJesu, ngathola ama-imeyili alindelekile kanye nokugxekwa kwabangewona amaKhatholika ( noma kunalokho, ababengamaKatolika). Bachaze ukuziphendulela kwami ​​esigabeni sabaphathi, esasungulwa nguKrestu uqobo, ukusho ukuthi anginabo ubudlelwano noJesu; ukuthi ngandlela thile ngikholelwa ukuthi ngisindiswa, hhayi nguJesu, kodwa nguPapa noma umbhishobhi; ukuthi angigcwaliswanga ngoMoya, kodwa "ngumoya" wesikhungo ongishiye ngimpumputhe futhi ngiswele insindiso.

Qhubeka ukufunda

Isilingo Sokuba Ejwayelekile

Uwedwa Esixukwini 

 

I zigcwale ama-imeyili emasontweni amabili edlule, futhi ngizokwenza konke okusemandleni ukuwaphendula. Okuqaphelekile ukuthi abaningi kini nibhekene nokwanda kokuhlaselwa kanye nokulingwa okungokomoya ungalokothi ngaphambi. Lokhu akumangazi; kungakho ngizwe iNkosi ingikhuthaza ukuthi ngihlanganyele nawe izilingo zami, ukukuqinisekisa nokukuqinisa futhi ngikukhumbuze lokho awuwedwa. Ngaphezu kwalokho, lezi zilingo ezinamandla ziyi- kakhulu uphawu oluhle. Khumbula, ngasekupheleni kweMpi Yezwe II, kulapho-ke kwaba khona impi enolaka kakhulu, lapho uHitler eba ngophelelwe yithemba (futhi edelelekile) empini yakhe.

Qhubeka ukufunda

Ukuqhubekela phambili kweTotalitarianism

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesine Weviki Lesithathu Lentente, Mashi 12, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

U-Damiano_Mascagni_Joseph_Uthengiswe_Ebugqilini_Abafowabo_Bakhe_FotorUJosefa Wathengiswa Ebugqilini Ngabafowabo nguDamiano Mascagni (1579-1639)

 

KANYE the ukufa komqondo, asikude lapho kungelona iqiniso kuphela, kepha namaKrestu uqobo, azokhishwa emkhakheni womphakathi (futhi sekuqalile). Okungenani, lesi yisixwayiso esivela esihlalweni sikaPeter:

Qhubeka ukufunda

Ukufa Komqondo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesithathu Weviki Lesithathu Lentente, Mashi 11, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

I-spock-original-series-star-trek_Fotor_000.jpgNgokuzithoba i-Universal Studios

 

KUNYE ukubukela ukuphahlazeka kwesitimela kuhamba kancane, ngakho-ke kubuka ukufa komqondo ezikhathini zethu (futhi angikhulumi ngoSpock).

Qhubeka ukufunda

Isiprofetho Esibaluleke Kunazo Zonke

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesithathu Weviki Lokuqala Lentente, ngoFebhuwari 25, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHO kuxoxwa kakhulu namuhla ngokuthi lesi noma leso siprofetho sizogcwaliseka nini, ikakhulukazi eminyakeni embalwa ezayo. Kepha ngivame ukuzindla ngeqiniso lokuthi namhlanje kusihlwa kungaba wubusuku bami bokugcina emhlabeni, ngakho-ke kimi, ngithola umjaho wokuthi "ngazi usuku" ungaphezu kwamandla. Ngivame ukumamatheka uma ngicabanga leyo ndaba kaSt. Francis okwathi, ngenkathi esebenza engadini, wabuzwa: "Ungenzenjani uma wazi ukuthi umhlaba uzophela namuhla?" Uphendule wathi, “Ngicabanga ukuthi ngizoqeda ukulima lo mugqa wobhontshisi.” Nakhu kukhona ukuhlakanipha kukaFrancis: isibopho somzuzwana intando kaNkulunkulu. Futhi intando kaNkulunkulu iyimfihlakalo, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngayo isikhathi.

Qhubeka ukufunda

Ukwazi uJesu

 

YIBA wake wahlangana nomuntu othanda isihloko sakhe? I-skydiver, umgibeli wehhashi emuva, umlandeli wezemidlalo, noma isazi semvelo, usosayensi, noma obuyisa izinto zasendulo ophila futhi aphefumule umsebenzi wakhe wokuzilibazisa noma umsebenzi wakhe? Yize bengasigqugquzela, futhi bavuse nesithakazelo kithi maqondana nendaba yabo, ubuKrestu buhlukile. Ngoba akumayelana nentshisekelo yenye indlela yokuphila, ifilosofi, noma imbono yenkolo.

Ingqikithi yobuKrestu akuwona umqondo kepha nguMuntu. —UPOPE BENEDICT XVI, inkulumo ezenzekelayo kubefundisi baseRoma; Zenit, Meyi 20, 2005

 

Qhubeka ukufunda

Isiprofetho Siqondwe Kahle

 

WE baphila esikhathini lapho isiprofetho mhlawumbe besingakaze sibaluleke kangako, kepha, asiqondwa kahle ngabaningi bamaKatolika. Kunezikhundla ezintathu eziyingozi ezithathwayo namuhla maqondana nezambulo ezingokwesiprofetho noma “eziyimfihlo”, engikholwa ukuthi, zenza kwesinye isikhathi umonakalo omkhulu ezingxenyeni eziningi zeSonto. Enye ukuthi "izambulo eziyimfihlo" ungalokothi kufanele kulalelwe ngoba konke esibophezelekile ukukukholelwa kungukuvezwa okucacile kukaKristu "kudiphozi lokholo." Okunye ukulimala okwenziwa yilabo abavame ukungagcini ngokubeka isiprofetho ngaphezu kweMagisterium, kepha bayinike igunya elifanayo neMibhalo Engcwele. Okokugcina, kunesimo sokuthi iziphrofetho eziningi, ngaphandle kokuthi zishiwo ngabangcwele noma zitholwe zingenaphutha, kufanele zivinjelwe kakhulu. Futhi, zonke lezi zikhundla ezingenhla zithwala izingibe ezimbi futhi eziyingozi.

 

Qhubeka ukufunda

John Paul II

John Paul II

ST. UJOHANE PAUL II - SIKHULEKELE

 

 

I waya eRoma ukuyocula ekhonsathini ehlonipha uSt.John Paul II, ngo-Okthoba 22nd, 2006, ukuhlonipha iminyaka engu-25 yeJohn Paul II Foundation, kanye nomgubho wama-28 wokubekwa kukapapa ongasekho njengopapa. Ngangingazi ukuthi yini eyayizokwenzeka…

Indaba evela ezinqolobaneni, fokokuqala kushicilelwe u-Okthoba 24, 2006....

 

Qhubeka ukufunda

Ukususa Isithintelo

 

THE Inyanga edlule kube nosizi oluthintekayo njengoba iNkosi iqhubeka nokuxwayisa ukuthi kukhona Isikhathi Esincane Esisele. Izikhathi zibuhlungu ngoba isintu sesizovuna lokho uNkulunkulu asincenge ukuba singakuhlwanyeli. Kuyadabukisa ngoba imiphefumulo eminingi ayazi ukuthi isemgwacweni wokwehlukaniswa okuphakade Naye. Kuyadabukisa ngoba ihora lokuthanda kweSonto uqobo selifikile lapho uJuda ezovukela khona. [1]qhathanisa Ukulingwa Kweminyaka Eyisikhombisa-Ingxenye VI Kuyadabukisa ngoba uJesu akagcinanga ngokunganakwa futhi akhohlwe emhlabeni wonke, kodwa futhi uyahlukunyezwa futhi ahlekwe usulu futhi. Ngakho-ke, i- Isikhathi sezikhathi ufikile lapho konke ukungabi namthetho kuyokwenzeka, futhi sekuqhamuka embulungeni yonke.

Ngaphambi kokuba ngiqhubeke, zindla isikhashana amagama agcwaliswe ngcwele

Ungesabi okungase kwenzeke kusasa. Ubaba ofanayo onakekelayo namuhla uzokunakekela kusasa nanamuhla. Kuphakathi kokuthi uzokuvikela ekuhluphekeni noma uzokunika amandla angapheli okukuthwala. Yiba nokuthula ngaleso sikhathi bese ubeka eceleni yonke imicabango nokukhathazeka. —USt. UFrancis de Sales, umbhishobhi wekhulu le-17

Ngempela, le bhulogi ayizelanga ukwethusa noma ukwethusa, kodwa ukukuqinisekisa nokulungiselela ukuze, njengezintombi ezinhlanu ezihlakaniphile, ukukhanya kokholo lwakho kungacinywa, kodwa kukhanye njalo lapho ukukhanya kukaNkulunkulu emhlabeni kufiphele ngokuphelele, futhi ubumnyama abuvinjelwe ngokuphelele. [2]isib. UMathewu 25: 1-13

Ngakho-ke, hlalani niphapheme, ngoba anilwazi usuku noma ihora. (Math 25:13)

 

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ukulingwa Kweminyaka Eyisikhombisa-Ingxenye VI
2 isib. UMathewu 25: 1-13

2014 kanye neSilo Esikhulayo

 

 

LAPHO Kunezinto eziningi ezinethemba ezikhulayo eSontweni, eziningi zazo buthule, namanje ezifihliwe kakhulu ekubukekeni. Ngakolunye uhlangothi, kunezinto eziningi ezikhathazayo emkhathizwe wesintu njengoba singena ku-2014. Nakho lokhu, yize kungafihliwe, kulahlekile kubantu abaningi imithombo yabo yolwazi ehlala iyimithombo yezindaba ejwayelekile; izimpilo zabo zibambeke ku-treadmill yokuba matasa; abalahlekelwe ukuxhumana kwabo kwangaphakathi nezwi likaNkulunkulu ngokuntuleka komkhuleko nentuthuko engokomoya. Ngikhuluma ngemiphefumulo engabuki futhi ikhuleke njengoba iNkosi yethu isicelile.

Angikwazi ukuzibamba ngikukhumbule engikushicilele eminyakeni eyisithupha eyedlule ngalona lolo suku loMkhosi woMama Ongcwele kaNkulunkulu:

Qhubeka ukufunda

Ingonyama yakwaJuda

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 17, 2013

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

LAPHO umzuzu onamandla wedrama komunye wemibono kaSt. John eNcwadini yeSambulo. Emuva kokuzwa iNkosi ijezisa amabandla ayisikhombisa, yawaxwayisa, yawakhuthaza, futhi yawalungiselela ukuza kwayo [1]isib. IsAm 1:7 ISt. John ikhonjiswa umqulu onombhalo ezinhlangothini zombili obekwe uphawu ngezimpawu eziyisikhombisa. Lapho ebona ukuthi “akekho noyedwa ezulwini noma emhlabeni noma phansi komhlaba” okwaziyo ukukuvula nokukuhlola, uqala ukukhala kakhulu. Kepha kungani uSt.John ekhala ngento angakayifundi?

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. IsAm 1:7

UMuzi Wenjabulo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 5, 2013

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

ISAYA uyabhala:

Umuzi onamandla sinawo; ubeka izindonga nezindonga ukuze asivikele. Vulani amasango ukuze kungeniswe isizwe esilungile, esigcina ukholo. Isizwe esinenhloso eqinile usigcina ngokuthula; ngokuthula, ngokuthembela kwayo kuwe. (U-Isaya 26)

AmaKrestu amaningi namuhla alahlekelwe ukuthula kwawo! Baningi impela abalahlekelwe injabulo yabo! Futhi-ke, umhlaba uthola ubuKrestu buvele bungakhangi.

Qhubeka ukufunda

Isilo Esikhulayo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaNovemba 29th, 2013

Imibhalo yenkolo lapha.

 

THE Umprofethi uDaniel unikezwa umbono onamandla nowesabisayo wemibuso emine eyayizobusa okwesikhashana — owesine kube ngundlovukayiphikiswa emhlabeni wonke lapho uMphik'ukristu ayezovela khona, ngokwe-Tradition. Bobabili uDaniel noKristu bachaza ukuthi izikhathi zalesi “silo” zizobukeka kanjani, yize kubhekwa ngezindlela ezahlukene.Qhubeka ukufunda

Isibhedlela Sezinsimu

 

BACK ngoJuni ka-2013, ngikubhalele ngezinguquko ebengizibona mayelana nenkonzo yami, ukuthi yethulwa kanjani, yini ethulwa njll ekubhalweni okubiziwe Ingoma Yomlindi. Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa ngicabanga, ngithanda ukuhlanganyela nawe engikubonile kulokho okwenzeka emhlabeni wethu, izinto engizixoxe nomqondisi wami wezomoya, nalapho ngizizwa ngisiwa khona manje. Ngifuna futhi ukumema okokufaka kwakho okuqondile ngenhlolovo esheshayo ngezansi.

 

Qhubeka ukufunda

Ukuqhubeka Komuntu


Izisulu zokuqothulwa kohlanga

 

 

MHLAWUMBE isici esinombono omfushane kakhulu wesiko lethu lesimanje umbono wokuthi sisendleleni eqondile yokuthuthuka. Ukuthi siyakushiya emuva, ngemuva kokufezeka komuntu, ubuqaba nokucabanga okuncane kwezizukulwane namasiko adlule. Ukuthi sithukulula amaketango obandlululo nokungabekezelelani futhi simasha sibheke ezweni elibuswa ngentando yeningi, elikhululekile neliphucukile.

Lokhu kucabanga akuyona nje amanga kuphela, kodwa kuyingozi.

Qhubeka ukufunda

Uthando Neqiniso

umama-teresa-john-paul-4
  

 

 

THE Ukubonakaliswa okukhulu kothando lukaKristu kwakungeyona iNtshumayelo yaseNtabeni noma ngisho nokuphindaphindwa kwezinkwa. 

Kwakukhona esiphambanweni.

Kanjalo futhi, ku Ihora Lenkazimulo ngeSonto, kuzoba ukubeka phansi izimpilo zethu Ngisemathandweni lokho kuzoba ngumqhele wethu. 

Qhubeka ukufunda

Ukungaqondi kahle uFrancis


OwayenguMbhishobhi Omkhulu uJorge Mario Cardinal Bergogli0 (uPapa Francis) egibele ibhasi
Umthombo wefayela awaziwa

 

 

THE izincwadi eziphendula Ukuqonda uFrancis ngeke kwehluke kakhulu. Kusukela kulabo abathi kungenye yezindatshana eziwusizo kakhulu kuPapa abazifundile, kwabanye baxwayisa ngokuthi ngikhohlisiwe. Yebo, yingakho-ke ngishilo kaninginingi ukuthi siphila “izinsuku eziyingozi. ” Kungenxa yokuthi amaKatolika aya ngokuya ahlukana ngokwengeziwe phakathi kwawo. Kukhona ifu lokudideka, ukungathembani, nokusola okuqhubekayo ukungena ezindongeni zeSonto. Lokho kusho, kunzima ukungabi nozwelo ngabafundi abathile, njengomfundisi oyedwa owabhala:Qhubeka ukufunda

Ukuqonda uFrancis

 

NGAPHAMBILI UPapa Benedict XVI wasishiya isihlalo sikaPeter, I wezwa emthandazweni izikhathi eziningana amagama: Ungene ezinsukwini eziyingozi. Kungumqondo wokuthi iSonto lingena enkathini yokudideka okukhulu.

Faka: UPapa Francis.

Ngokungafani nobupapa bukaJohn Paul II obusisiwe, upapa wethu omusha naye ugumbuqele isoyi egxilile yesimo esikhona. Uphonsele wonke umuntu eSontweni inselelo ngandlela thile. Abafundi abaningana, nokho, bangibhalele bekhathazekile ngokuthi uPapa Francis ushiya i-Faith ngezenzo zakhe ezingavumelekile, amazwi akhe aqondile, nezitatimende ezibonakala ziphikisana. Sengilalele izinyanga ezimbalwa manje, ngibuka futhi ngithandaza, futhi ngizizwa ngiphoqelekile ukuphendula le mibuzo ephathelene nezindlela zikaPapa ezingagunci….

 

Qhubeka ukufunda

Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!

 

TO Ubungcwele Bakhe, uPapa Francis:

 

Baba oNgcwele othandekayo,

Ngaso sonke isikhathi sobufundisi balowo owandulela lowo, uSt.John Paul II, wayeqhubeka nokunxusa thina, intsha yeSonto, ukuba sibe “abalindi basekuseni ekuqaleni kwenkulungwane entsha yeminyaka.” [1]UPAPA JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (bheka u-21: 11-12)

… Abalindi abamemezela emhlabeni isizungu esisha sethemba, ubuzalwane nokuthula. —I-POPE JOHN PAUL II, ikheli le-Guanelli Youth Movement, ngo-Ephreli 20, 2002, www.v Vatican.va

Ukusuka e-Ukraine kuya eMadrid, ePeru kuya eCanada, wasibiza ukuthi sibe “ngabalingisi bezikhathi ezintsha” [2]UPAPA JOHN PAUL II, Umkhosi Wokwamukela, Isikhumulo Sezindiza Samazwe Ngamazwe saseMadrid-Baraja, ngoMeyi 3, 2003; www.fjp2.com ebheke ngqo ngaphambi kweSonto nomhlaba:

Basha abathandekayo, kukithi ukuba abe abalindi wasekuseni omemezela ukuza kwelanga ngubani onguKristu Ovukile! —I-POPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBaba Ongcwele kuNtsha Yomhlaba, I-XVII Usuku lwentsha lwezwe, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 UPAPA JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (bheka u-21: 11-12)
2 UPAPA JOHN PAUL II, Umkhosi Wokwamukela, Isikhumulo Sezindiza Samazwe Ngamazwe saseMadrid-Baraja, ngoMeyi 3, 2003; www.fjp2.com

Isiprofetho, oPapa, ne-Piccarreta


Umkhuleko, by UMichael D. O'Brien

 

 

KUSUKELA ukuvalelwa kwesihlalo sikaPeter nguPapa Emeritus Benedict XVI, kube nemibuzo eminingi ezungeze isambulo sangasese, ezinye iziphrofetho, kanye nabaprofethi abathile. Ngizozama ukuphendula leyo mibuzo lapha…

I. Ngezikhathi ezithile ubhekisela “kubaprofethi.” Kepha isiprofetho nohlu lwabaprofethi akugcinanga ngoJohane uMbhapathizi?

II. Akudingeki sikholelwe kunoma isiphi isambulo sangasese, akunjalo?

III. Usanda kubhala ukuthi uPapa Francis akayena "umuntu ophikisana nopapa", njengoba kusho isiprofetho samanje. Kodwa uPapa Honorius wayengeyena yini imbuka, ngakho-ke, ngabe upapa wamanje wayengeke abe “ngumProfethi Wamanga”?

IV. Kepha isiprofetho noma umprofethi angaba ngamanga kanjani uma imiyalezo yabo isicela ukuba sithandaze iRosari, iChaplet, futhi sihlanganyele kumaSakramente?

V. Singayethemba yini imibhalo yesiprofetho yabaNgcwele?

VI. Kwenzeka kanjani ukuthi ungabhali kabanzi ngeNceku kaNkulunkulu uLuisa Piccarreta?

 

Qhubeka ukufunda

Ithemba eliqinisekile

 

UKRISTU UVUKILE!

ALLELUIA!

 

 

ABAZALWANE nodade, asikwazi kanjani ukuzizwa sinethemba ngalolu suku olukhazimulayo? Kodwa-ke, ngiyazi ngokweqiniso, iningi lenu alikhathazeki njengoba sifunda izihloko zezingoma zezigubhu ezishayayo, zokuwa komnotho, kanye nokungabekezelelani kwezikhundla zokuziphatha zeSonto. Futhi abaningi bakhathele futhi bacishiwe umchamo oqhubekayo wenhlamba, amanyala nodlame ogcwalisa amaza ethu ne-intanethi.

Kusemaphethelweni enkulungwane yesibili yeminyaka lapho amafu amakhulu, asongelayo ehlangana emkhathizwe waso sonke isintu futhi ubumnyama behlela emiphefumulweni yabantu. —UPAPA JOHN PAUL II, osuka enkulumweni (ehunyushwe isuselwa e-Italy), ngoDisemba, 1983; www.v Vatican.va

Lokho yiqiniso lethu. Futhi ngingabhala "ungesabi" kaninginingi, kepha nokho abaningi bahlala bekhathazekile futhi bekhathazekile ngezinto eziningi.

Okokuqala, kufanele sazi ukuthi ithemba eliyiqiniso lihlala likhulelwa esibelethweni seqiniso, ngaphandle kwalokho, kubeka engcupheni yokuba yithemba elingamanga. Okwesibili, ithemba lingaphezu nje kokuthi “amazwi akhayo.” Eqinisweni, amagama ayizimemo nje. Umsebenzi kaKristu weminyaka emithathu wawungesinye sezimemo, kepha ithemba langempela laklanywa esiphambanweni. Labe selifukanyelwa futhi lazalelwa eThuneni. Lokhu, bangani abathandekayo, kuyindlela yethemba langempela kini nakithi kulezi zikhathi…

 

Qhubeka ukufunda

Izinsika ezimbili kanye neNew Helmsman


Isithombe nguGregorio Borgia, AP

 

 

Ngithi kuwe, wena unguPetru, futhi
phezu
lokhu
rock
Ngizokwakha ibandla lami, namasango ethuna lomhlaba
angehlule.
(Math 16: 18)

 

WE bengishayela ngaphesheya komgwaqo oyiqhwa eqhweni eLake Winnipeg izolo ngenkathi ngibheka umakhalekhukhwini wami. Umlayezo wokugcina engiwuthole ngaphambi kokuba isignali yethu iphele bekungukuthi “UHabemus Papam! ”

Namuhla ekuseni, ngikwazile ukuthola umuntu wasekhaya lapha kulesi siqiwu esikude saseNdiya onoxhumano lwesethelayithi — nangalokho, izithombe zethu zokuqala zeThe New Helmsman. Othembekile, othobekile, oqinile wase-Argentina.

Idwala.

Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ngagqugquzelwa ukuba ngicabange ngephupho likaSt. John Bosco ku Ukuphila Iphupho? ezwa ukulindela kokuthi iZulu lizonikeza iSonto umphathi wezinsimbi ozoqhubeka nokuqondisa iBarque of Peter phakathi kwezinsika ezimbili zephupho likaBosco.

UPapa omusha, ebeka isitha ekunqobeni nasekunqobeni zonke izithiyo, uqondisa umkhumbi uze ufike kulezi zinsika ezimbili bese uzophumula phakathi kwazo; uyenza isheshe ngeketanga elikhanyayo elenga kusuka kumnsalo kuya kunehange lekholomu lapho kumi khona uMgcini; nangelinye iketanga lokukhanya elenga ngemuva, ulibophela ngaphesheya kolunye ihange elenga kukholamu okukulo iNcasakazi Engaqondakali.-https://www.markmallett.com/blog/2009/01/pope-benedict-and-the-two-columns/

Qhubeka ukufunda

Ukuphila Iphupho?

 

 

AS Ngishilo muva nje, igama lihlala liqinile enhliziyweni yami, “Ungena ezinsukwini eziyingozi.”Izolo,“ ngamandla ”“ nangamehlo ”abebonakala ngathi agcwele izithunzi nokukhathazeka,” uKhadinali uphendukele kubhulogi waseVatican wathi, “Isikhathi esiyingozi lesi. Sikhulekeleni. ” [1]Mashi 11, 2013, www.tokyo-fuuz.com

Yebo, kunomqondo wokuthi iSonto lingena emanzini angenawo amashadi. Ubhekane nezilingo eziningi, ezinye zinzima kakhulu, eminyakeni yakhe eyizinkulungwane ezimbili yomlando. Kodwa izikhathi zethu zehlukile…

… Okwethu kunobumnyama obuhlukile ngohlobo kunoma buphi obabukhona ngaphambi kwabo. Ingozi ekhethekile yesikhathi esiphambi kwethu ukusabalala kwaleyo nhlupho yokungathembeki, ukuthi abaPhostoli neNkosi yethu uqobo babikezele njengenhlekelele embi kakhulu yezikhathi zokugcina zeSonto. Futhi okungenani isithunzi, isithombe esijwayelekile sezikhathi zokugcina siyeza emhlabeni jikelele. -Ubusisiwe UJohn Henry Cardinal Newman (1801-1890), intshumayelo yokuvulwa kweSt. Bernard's Seminary, ngo-Okthoba 2, 1873, Ukungathembeki Kwesikhathi Esizayo

Futhi-ke, kunesasasa elivelayo emphefumulweni wami, umuzwa we ukulindela leNkosikazi Yethu neNkosi Yethu. Ngoba siseqophelweni lezivivinyo ezinkulu kakhulu nokunqoba okukhulu kweSonto.

 

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Mashi 11, 2013, www.tokyo-fuuz.com