I-Essence

 

IT kwakungo-2009 lapho mina nomkami siholwa ukuba sithuthele ezweni nezingane zethu eziyisishiyagalombili. Kwakunemizwa exubile lapho ngalishiya idolobha elincane esasihlala kulo… kodwa kwakubonakala sengathi uNkulunkulu wayesihola. Sathola ipulazi eliqhelile maphakathi neSaskatchewan, eCanada elaliphakathi kwezindawo ezingenamithi, ezitholakala kuphela ngemigwaqo ewubhuqu. Ngempela, besingenakukwazi ukukhokhela okunye okuningi. Idolobhana eliseduze lalinabantu ababalelwa ku-60. Umgwaqo omkhulu wawuwuxhaxha lwezakhiwo eziningi ezingenalutho, eziwohlokayo; indlu yesikole yayingenalutho futhi ishiywe; ibhange elincane, iposi, nesitolo segrosa zavalwa ngokushesha ngemva kokufika kwethu kungashiyi minyango ivuliwe kodwa iSonto LamaKatolika. Kwakuyindawo engcwele enhle yezakhiwo zakudala - inkulu ngokumangalisayo emphakathini omncane kangaka. Kodwa izithombe ezindala zaveza ukuthi igcwele amakholwa ngeminyaka yawo-1950, emuva lapho kwakunemindeni emikhulu namapulazi amancane. Kodwa manje, kwakunabangu-15-20 kuphela ababevela esifundweni sangeSonto. Cishe wawungekho umphakathi wamaKristu okwakungakhulunywa ngawo, ngaphandle nje kwedlanzana labadala abathembekile. Idolobha eliseduze laliqhele cishe ngamahora amabili. Sasingenabo abangani, umndeni, ngisho nobuhle bemvelo engakhula ngabo eduze kwamachibi namahlathi. Angizange ngibone ukuthi sasisanda kuthuthela "ogwadule" ...Qhubeka ukufunda

Ukujeziswa Kuza… Ingxenye I

 

Ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu;
uma kuqala ngathi, kuzophela kanjani kulabo
abehlulekayo ukulalela ivangeli likaNkulunkulu?
(I-1 Peter 4: 17)

 

WE ngaphandle kokungabaza, baqala ukuphila ngezinye zezinto ezingavamile kakhulu futhi sína izikhathi empilweni yeSonto LamaKatolika. Okuningi kwalokho ebengixwayisa ngakho iminyaka sekufezeka phambi kwamehlo ethu: kuhle kakhulu ukuhlubuka, a uqhekeko oluzayo, futhi kunjalo, ukuphumelela kwe-“izimpawu eziyisikhombisa zesAmbulo”, njll. Konke kungafingqwa ngamagama e Catechism weSonto LamaKatolika:

Ngaphambi kokuza kwesibili kukaKristu iSonto kumele lidlule esivivinyweni sokugcina esizonyakazisa ukholo lwamakholwa amaningi… ISonto lizongena enkazimulweni yombuso kuphela ngaleli Phasika lokugcina, lapho lizolandela khona iNkosi yalo ekufeni nasekuVukeni kwalo. --CCC, n. 672, 677

Yini engazamazamisa ukholo lwamakholwa amaningi ngaphezu kokuthi mhlawumbe afakaze abelusi bawo ukhaphele umhlambi?Qhubeka ukufunda

Ubani uPapa Weqiniso?

 

WHO upapa weqiniso?

Uma ukwazi ukufunda ibhokisi lami lokungenayo, uzobona ukuthi kuncane ukuvumelana ngale ndaba kunalokho obungacabanga. Futhi lokhu kwehlukana kwenziwe kwaqina nakakhulu muva nje nge Umhleli encwadini enkulu yamaKatolika. Iphakamisa ithiyori ethola amandla, ngaso sonke isikhathi idlala ngothando ukuphikiswa...Qhubeka ukufunda

UmKristu Weqiniso

 

Kuvame ukushiwo namuhla ukuthi ikhulu leminyaka lamanje linxanelwe ubuqiniso.
Ikakhulukazi mayelana nentsha, kuthiwa
banokwesabeka kokwenziwa noma okungamanga
nokuthi bafuna ngaphezu kwakho konke iqiniso nokwethembeka.

Lezi “zibonakaliso zezikhathi” kufanele zisithole siphapheme.
Ngokuthula noma ngokuzwakalayo - kodwa njalo ngamandla - siyabuzwa:
Ingabe uyakukholelwa ngempela lokho okushoyo?
Ingabe uphila lokho okukholelwayo?
Ingabe ngempela ushumayela lokho ophilayo?
Ubufakazi bokuphila sebuphenduke isimo esibalulekile kakhulu kunangaphambili
ukuze kube nempumelelo yangempela ekushumayeleni.
Impela ngenxa yalokhu, ngokwezinga elithile,
obhekene nenqubekela phambili yeVangeli esilishumayelayo.

—UPAPA ST. PAUL VI, Evangelii nuntiandi,n. 76

 

NAMUHLA, kuningi ukujikijelana ngodaka kubaholi mayelana nesimo seBandla. Ukuqiniseka, banomthwalo wemfanelo omkhulu nokuziphendulela ngemihlambi yabo, futhi abaningi bethu bakhungathekile ngokuthula kwabo okukhulu, uma kungenjalo. ukubambisana, ebhekene nalokhu inguquko yomhlaba engenaNkulunkulu ngaphansi kwesibhengezo se-“Setha Kakhulu ”. Kodwa lesi akusona isikhathi sokuqala emlandweni wensindiso ukuthi umhlambi ube wonke ishiyiwe - kulokhu, ezimpisini "ukuqhubekela phambili"Futhi"ukunemba kwezepolitiki”. Kusezikhathini ezinjalo impela, nokho, lapho uNkulunkulu abheka khona kubantu abavamile, ukuba avuke phakathi kwabo abangcwele ababa njengezinkanyezi ezikhanyayo ebumnyameni obukhulu. Lapho abantu befuna ukubhaxabula abefundisi kulezi zinsuku, ngiyaphendula, “Awu, uNkulunkulu ubheke mina nawe. Ngakho ake sibhekane nakho!”Qhubeka ukufunda

Ukuhlukana Okukhulu

 

ngize ukuthungela umhlaba ngomlilo.
futhi ngifisa kanjani ukuthi ngabe seliyavutha!…

Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na?
Qha, ngithi kini, kodwa kunalokho ukwahlukana.
Kusukela manje kuqhubeke indlu yabahlanu izohlukaniswa.
abathathu nabathathu, ababili nabathathu...

(ULuka 12: 49-53)

Ngakho kwaba khona ukuhlukana phakathi kwesixuku ngenxa yakhe.
(UJohn 7: 43)

 

NGIYATHANDA lelo zwi elivela kuJesu: “Ngize ukuzothungela umhlaba ngomlilo futhi ngifisa sengathi ngabe usuvutha kakade! INkosi yethu ifuna Abantu abavutha umlilo ngothando. Abantu impilo yabo kanye nokuba khona kwabo kuthungela abanye ukuba baphenduke futhi bafune uMsindisi wabo, ngaleyo ndlela bandise uMzimba kaKristu oyimfihlakalo.

Nokho, uJesu ulandela leligama ngesexwayiso sokuthi ngempela loMlilo wobuNkulunkulu uzowenza hlukana. Akudingi isazi sezenkolo ukuqonda ukuthi kungani. UJesu wathi, “Ngiyiqiniso” futhi sibona nsuku zonke ukuthi iqiniso Lakhe lisihlukanisa kanjani. Ngisho namaKristu athanda iqiniso angakwenyanya lapho leyonkemba yeqiniso ihlaba siqu inhliziyo. Singaziqhenya, sizivikele, futhi sibe nezingxabano lapho sibhekene neqiniso le Ngokwethu. Futhi akulona yini iqiniso ukuthi namuhla sibona uMzimba kaKristu wephulwa futhi uhlukaniswa futhi ngendlela embi kakhulu njengoba umbhishobhi ephikisana nombhishobhi, ukhadinali umelana nokhadinali - njengoba nje iNkosazana Yethu yabikezela e-Akita?

 

Ukuhlanzwa Okukhulu

Ezinyangeni ezimbili ezedlule ngishayela ngibuye ngibuye izikhathi eziningi phakathi kwezifundazwe zaseCanada ngihambisa umndeni wami, ngibe namahora amaningi okuzindla ngenkonzo yami, okwenzeka emhlabeni, okwenzeka enhliziyweni yami. Kafushane, sidlula kokunye kokucwengwa okukhulu kwesintu kusukela kuZamcolo. Lokho kusho ukuthi nathi sikhona sihluziwe njengamabele - wonke umuntu, kusukela kwabampofu kuya kupapa. Qhubeka ukufunda

Ukuma kokugcina

I-Mallett Clan igibela inkululeko...

 

Ngeke sivumele inkululeko ife nalesi sizukulwane.
- UMajor General Stephen Chledowski, Isosha laseCanada; Februwari 11, 2022

Sesisondele emahoreni okugcina...
Ikusasa lethu lingokoqobo, inkululeko noma ubushiqela...
—URobert G., waseCanada okhathazekile (ovela kuTelegram)

Sengathi bonke abantu bangahlulela umuthi ngesithelo sawo;
futhi sivume inzalo nomsuka wobubi obusicindezelayo,
kanye nezingozi ezizayo!
Kufanele sibhekane nesitha esikhohlisayo nesinobuqili,
othokozisa izindlebe zabantu nezikhulu;
ubacuphe ngezinkulumo ezibushelelezi nangokudumisa. 
—UPOPE LEO XIII, I-Humanus Genushhayi. 28

Qhubeka ukufunda

Ukubuka kwe-Apocalyptic Unapologetic

 

...akekho oyimpumputhe ngaphezu kwalowo ongafuni ukubona,
futhi naphezu kwezibonakaliso zezikhathi ezazibikezelwe,
ngitsho labo abalokholo
anqabe ukubheka okwenzekayo. 
-UMama wethu kuGisella Cardia, Okthoba 26, 2021 

 

NGINGU kufanele ngibe namahloni ngesihloko salesi sihloko - nginamahloni ukukhuluma inkulumo ethi "izikhathi zokuphela" noma ukucaphuna iNcwadi yesAmbulo ngingasasho lutho ngemibono kaMarian. Izinto zasendulo ezinjalo kuthiwa ziyingxenye yezinkolelo-ze zenkathi ephakathi kanye nezinkolelo zakudala “ezambulweni zangasese”, “isiprofetho” kanye nalezo zinkulumo eziyichilo “zophawu lwesilo” noma “uMphik’ ukristu.” Yebo, kungcono ukuwayeka afinyelele kuleyo nkathi yobukhazikhazi lapho amasonto amaKatolika ekhipha impepho njengoba exosha osanta, abapristi beshumayela amaqaba, futhi abantukazana empeleni bekholelwa ukuthi ukholo lwalungaxosha izinhlupho namademoni. Ngalezo zinsuku, izithombe nemifanekiso kwakungahlobisi amasonto kuphela kodwa izakhiwo zomphakathi nemizi. Cabanga nje. “Izikhathi zobumnyama” - abangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu abakhanyiselwe bazibiza kanjalo.Qhubeka ukufunda

Ukukhishwa Kwenoveli Okusha! Igazi

 

PHRINTA inguqulo yokulandelayo Igazi isiyatholakala manje!

Selokhu kwakhululwa inoveli yokuqala yendodakazi yami uDenise Isihlahla eminyakeni eyisikhombisa edlule - incwadi eyazuza ukubuyekezwa kwe-rave kanye nemizamo yabanye yokuthi yenziwe ifilimu - silinde enye inkondlo elama. Futhi ekugcineni lapha. Igazi iqhubeka nendaba endaweni yenganekwane ngokuklama kwamagama okumangalisayo kuka-Denise ukuze alolonge abalingisi abangokoqobo, enze izithombe ezinhle kakhulu, futhi enze indaba ibambezeleke isikhathi eside ngemva kokuba uyibeke phansi incwadi. Izindikimba eziningi ngaphakathi Igazi khuluma ngokujulile ngezikhathi zethu. Angikwazanga ukuziqhenya njengoyise… futhi ngijabule njengomfundi. Kodwa ungathathi izwi lami ngakho: funda ukubuyekezwa ngezansi!Qhubeka ukufunda

UFatima, kanye nokushushuluza okukhulu

 

OLUNYE esikhathini esedlule, ngenkathi ngicabanga ukuthi kungani ilanga lalibukeka lilingana nesibhakabhaka eFatima, ukuqonda kwafika kimi ukuthi kwakungewona umbono welanga elihambayo ngayinye se, kodwa umhlaba. Yilapho-ke lapho ngacabanga ngokuxhumana phakathi “kokuzamazama okukhulu” komhlaba okwabikezelwa ngabaprofethi abaningi abathembekile, kanye “nesimangaliso selanga.” Kodwa-ke, ngokukhishwa kwakamuva kwezimemo zika-Sr.Lucia, kwavela ukuqonda okusha ngemfihlo yesithathu kaFatima emibhalweni yakhe. Kuze kube manje, esikwaziyo ngokujeziswa komhlaba okuhlehlisiwe (okusinikeze lesi "sikhathi somusa") kuchazwe kuwebhusayithi yeVatican:Qhubeka ukufunda

Amanga Amakhulu Kakhulu

 

LOKHU ekuseni emva komthandazo, ngazizwa ngishukumiseleka ukuba ngiphinde ngifunde ukuzindla okubalulekile engakubhala eminyakeni eyisikhombisa edlule ebizwa ngokuthi Isihogo SiyadedelwaNgalingeka ukuba ngimane ngikuthumelele leso sihloko namuhla, njengoba kunokuningi kuso okwakungokwesiprofetho nokugxeka lokho okwembulekile manje onyakeni nengxenye odlule. Yeka ukuthi lawo mazwi abe yiqiniso kanjani! 

Nokho, ngizomane ngifinyeze amaphuzu athile abalulekile bese ngidlulela “egameni lamanje” elisha elifike kimi ngesikhathi somkhuleko namuhla… Qhubeka ukufunda

Kukhona I-Barque eyodwa Kuphela

 

…njengeMantshi yeBandla eyodwa futhi okuwukuphela kwayo engahlukaniseki,
upapa nababhishobhi ebunyeni naye,
ukuthwala
 umthwalo onzima kakhulu ongekho uphawu oludidayo
noma imfundiso engacacile ivela kubo.
ukudida abathembekile noma ukubalutha
emzwelweni ongamanga wokulondeka. 
—UKhadinali Gerhard Müller,

owayeyisikhulu seBandla Lemfundiso Yokholo
Izinto ZokuqalaNgo-Ephreli 20th, i-2018

Akuwona umbuzo wokuba 'pro-' uPapa uFrancis noma 'uphikisana' noPope Francis.
Kungumbuzo wokuvikela inkolo yamaKatolika,
futhi lokho kusho ukuvikela iHhovisi likaPetru
lapho uPapa aphumelele khona. 
—UKhadinali Raymond Burke, Umbiko Wezwe LamaKatolika,
January 22, 2018

 

NGAPHAMBI washona, cishe unyaka owedlule kwaze kwaba usuku ekuqaleni kobhubhane, umshumayeli omkhulu uMfundisi John Hampsch, CMF (c. 1925-2020) wangibhalela incwadi yokungikhuthaza. Kuyo, ufake umlayezo ophuthumayo kubo bonke abafundi bami:Qhubeka ukufunda

Imfihlakalo yoMbuso kaNkulunkulu

 

Unjani uMbuso kaNkulunkulu?
Ngingakufanisa nani?
Kufana nembewu yemastadi eyathathwa ngumuntu
watshalwa ensimini.
Lapho isikhulile, yaba isihlahla esikhulu
izinyoni zezulu zahlala emagatsheni awo.

(IVangeli lanamuhla)

 

ZONKE IZINHLOBO Ngosuku, sithandaza la mazwi: “Umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengaseZulwini.” UJesu wayengeke asifundise ukuthandaza kanjalo ngaphandle kokuba silindele ukuthi uMbuso usazofika. Ngaso leso sikhathi, amazwi okuqala eNkosi yethu enkonzweni Yayo ayethi:Qhubeka ukufunda

UFrancis noMkhumbi Ophahlazekile

 

… Abangane beqiniso akubona labo abathopha uPapa,
kodwa labo abamsizayo ngeqiniso
nangekhono lezenkolo nelabantu. 
—UKhadinali Müller, Corriere della Sera, UNovemba 26, 2017;

ukusuka Izincwadi zikaMoynihan, # 64, Novemba 27, 2017

Bantwana abathandekayo, Umkhumbi Omkhulu Nokuphahlazeka Komkhumbi Omkhulu;
lokhu kuyimbangela yokuhlupheka kwabesilisa nabesifazane bokholo. 
-Umama wethu uye ePedro Regis, Okthoba 20, 2020;

webokaytweb.com

 

NGAPHELA isiko lobuKatolika kube "umthetho" ongashiwongo wokuthi umuntu angalokothi agxeke uPapa. Ngokuvamile, kuwukuhlakanipha ukungazenzi sigxeka obaba bethu bokomoya. Kodwa-ke, labo abaguqula lokhu bakuveze ngokuphelele ukuqonda okuyihaba okwedlulele kokungaphumeleli kukapapa bese besondela ngendlela eyingozi ekukhulekeleni izithombe - ukupapalotry - okuphakamisela upapa esimweni esinjengesombusi lapho konke akushoyo kungokwaphezulu okungenakuphikiswa. Kepha nesazi-mlando esisanda kuqalwa sobuKhatholika sizokwazi ukuthi opapa bangabantu kakhulu futhi bathambekele emaphutheni - iqiniso eliqale ngoPeter uqobo:Qhubeka ukufunda

Unesitha Esingalungile

INGABE uqinisekile ukuthi omakhelwane bakho nomndeni wakho bayisitha sangempela? UMark Mallett noChristine Watkins bavuleka nge-webcast eluhlaza engxenyeni emibili ngonyaka odlule nohhafu - imizwa, ukudabuka, idatha entsha, nezingozi eziseduze ezibhekene nomhlaba zihlukaniswa ukwesaba…Qhubeka ukufunda

Isitha singaphakathi kwamasango

 

LAPHO yisigcawu esiseTolkien's Lord of the Rings lapho iHelms Deep ihlaselwa khona. Kwakufanele kube yisiphephelo esingangeneki, sizungezwe i-Deeping Wall enkulu. Kepha kutholakala indawo esengozini, esetshenziswa amandla obumnyama ngokubanga zonke izinhlobo zezinto eziphazamisayo bese etshala futhi abhebhethekise isiqhumane. Imizuzwana ngaphambi kokuba umgijimi wethoshi afike odongeni ayokhanyisa ibhomu, ubonwa elinye lamaqhawe, u-Aragorn. Umemeza umcibisheli uLegolas ukuthi amhlise… kepha sekwephuze kakhulu. Udonga luyaqhuma futhi lwephuliwe. Isitha manje sesiphakathi kwamasango. Qhubeka ukufunda

Ngothando Lomakhelwane

 

"SO, kwenzekeni nje? ”

Ngenkathi ngintanta buthule echibini laseCanada, ngigqolozele phezulu kohlaza okwesibhakabhaka ngidlule kobuso obufiphele emafwini, lowo bekungumbuzo obuzungeza engqondweni yami muva nje. Esikhathini esingaphezu konyaka esedlule, inkonzo yami yavele yathatha ukuphenduka okungathi kungalindelekile yahlola "isayensi" ngemuva kokuvalwa komhlaba ngokungazelelwe, ukuvalwa kwesonto, imaski mandate, kanye namapasipoti okugoma ezayo. Lokhu kwabamangaza abanye abafundi. Uyayikhumbula le ncwadi?Qhubeka ukufunda

Umgunyathi Ozayo

The Imaski, ngu-Michael D. O'Brien

 

Ishicilelwe okokuqala, ngo-Ephreli, 8th 2010.

 

THE isexwayiso enhliziyweni yami siyaqhubeka sikhula ngenkohliso ezayo, okungenzeka empeleni kube yileso esichazwe ku-2 Thes 2: 11-13. Okulandelayo ngemuva kwalokhu okubizwa ngokuthi “ukukhanya” noma “isexwayiso” akuyona nje inkathi emfushane kepha enamandla yokushumayela ivangeli, kepha kumnyama ukuphikisa-ukushumayela lokho, ngezindlela eziningi, kuzokholiseka ngendlela efanayo. Ingxenye yokulungiselela leyo nkohliso ukwazi ngaphambili ukuthi iyeza:

Kepha iNkosi uJehova ayenzi lutho, ingayambulanga amacebo ayo ezincekwini zayo, abaprofethi. Ngikusho lokhu konke kini, ukuze ningakhubeki. Bayonikhipha emasinagogeni; impela, isikhathi siyeza lapho noma ngubani onibulalayo eyocabanga ukuthi ukhonza uNkulunkulu. Futhi bazokwenza lokhu ngoba abamazanga uBaba, nami. Nginitshelile lokho, ukuze kuthi lapho kufika ihora, nikhumbule ukuthi ngakutshela zona. (Amose 3: 7; Johane 16: 1-4)

USathane akagcini ngokwazi okuzayo, kodwa ubesekuhlelela isikhathi eside. Kuvezwa kufayela le- ulimi iyasetshenziswa…Qhubeka ukufunda

Isigaba Esikhulu

 

Futhi-ke abaningi bayokuwa,
bakhaphelane, futhi bazondane.
Futhi kuzovela abaprofethi bamanga abaningi

futhi badukise abaningi.
Futhi ngenxa yokuthi ububi banda,
uthando lwabesilisa luzophola.
(Math 24: 10-12)

 

KAKHULU isonto, umbono wangaphakathi owafika kimi ngaphambi kweSakramente elibusisiwe eminyakeni eyishumi nesithupha eyedlule wawusuvutha enhliziyweni yami futhi. Futhi-ke, njengoba ngangena ngempelasonto futhi ngifunda izihloko ezisematheni zakamuva, ngezwa ukuthi kufanele ngiphinde ngihlanganyele nazo njengoba kungenzeka zifanele kakhulu kunakuqala. Okokuqala, ukubheka lezo zihloko ezivelele…  

Qhubeka ukufunda

Izepolitiki Zokufa

 

I-LORI UKalner waphila ngesikhathi sikaHitler. Lapho ezwa amakilasi ezingane eqala ukucula izingoma zokudumisa u-Obama kanye nekhwelo lakhe elithi "Guqula" (lalela lapha futhi lapha), kwasusa ama-alamu nezinkumbulo zeminyaka emisha yenguquko kaHitler emphakathini waseJalimane. Namuhla, sibona izithelo "zepolitiki Yokufa", enanelwa emhlabeni wonke "ngabaholi abanenqubekela phambili" kule minyaka engamashumi amahlanu edlule futhi manje befinyelela esicongweni sabo esonakalisayo, ikakhulukazi ngaphansi kukaMongameli "wamaKatolika" uJoe Biden ", uNdunankulu uJustin Trudeau, nabanye abaholi abaningi emhlabeni wonke waseNtshonalanga nangale kwawo.Qhubeka ukufunda

The Secret

 

… Ukusa kokuphakama kuzosivakashela
ukukhanyisela labo abahlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa,
ukuqondisa izinyawo zethu endleleni yokuthula.
(ULuka 1: 78-79)

 

AS kwakungokokuqala uJesu efika, ngakho-ke futhi sekusemngceleni wokuza koMbuso wakhe emhlabeni njengasezulwini, okulungiselela nokwandulela ukufika Kwakhe kokugcina ekupheleni kwesikhathi. Izwe, futhi, “lisebumnyameni nasethunzini lokufa,” kodwa ukusa okusha kusondela ngokushesha.Qhubeka ukufunda

Ukhiye weCaduceus

AbakwaCaduceus - uphawu lwezokwelapha olusetshenziswe emhlabeni jikelele 
… NakuFreemasonry - lelo hlelo livusa inguquko emhlabeni

 

Umkhuhlane wezilwane e-jetstream kwenzeka kanjani
2020 ihlanganiswe neCoronaVirus, imizimba iyanqwabelana.
Umhlaba manje useqala ukubhebhetheka komkhuhlane
UMbuso unodlame, usebenzisa umgwaqo ongaphandle. Kuza emafasiteleni akho.
Landelela igciwane bese unquma ukuthi livela kuphi.
Kwakuyigciwane. Into esegazini.
Igciwane okufanele lakhiwe ezingeni lofuzo
ukuba wusizo kunokuba kube yingozi.

—Kusukela engomeni ye-rap ka-2013 ethi “bhubhane”NguDkt Creep
(Kuyasiza ini? Funda ku…)

 

KANYE ihora ngalinye elidlulayo, ububanzi balokho okwenzekayo emhlabeni ukucaca - kanye nezinga ubuntu obucishe bube sebumnyameni ngalo ngokuphelele. Kuhlelo Ukufundwa kweMisa evikini eledlule, sifunde ukuthi ngaphambi kokuza kukaKristu ukusungula iNkathi Yokuthula, uvumela a “Umgubuzelo omboza bonke abantu, iwebhu eboshwe phezu kwazo zonke izizwe.” [1]U-Isaya 25: 7 USt. John, ovame ukunanela iziprofetho zika-Isaya, uchaza le "webhu" ngokwezomnotho:Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 U-Isaya 25: 7

Ukwehlulwa Okukhulu

 

IN Ngo-Ephreli walo nyaka lapho amasonto eqala ukuvalwa, igama "manje" lalizwakala licacile: Izinhlungu Zabasebenzi ZangempelaNgikufanise nesikhathi lapho umama ephuka amanzi bese eqala ukubeletha. Noma ukubekezelelwa kokuqala kungabekezeleleka, umzimba wakhe manje usuqale inqubo engeke imiswe. Izinyanga ezilandelayo zazifana nomama epakisha isikhwama sakhe, eshayela esibhedlela, futhi engena egumbini lokuzalela ukuze adlule, ekugcineni, ukuzalwa okuzayo.Qhubeka ukufunda

UFrancis no-The Great Reset

Isikweletu sezithombe: Mazur / catholicnews.org.uk

 

… Lapho izimo zilungile, umbuso uzosabalala kuwo wonke umhlaba
ukuqothula wonke amaKristu,
bese usungula ubuzalwane bomhlaba wonke
ngaphandle komshado, umndeni, impahla, umthetho noma uNkulunkulu.

—UFrancois-Marie Arouet de Voltaire, isazi sefilosofi noFreemason
Uzoshaya ikhanda lakho (Kindle, indawo. 1549), uStephen Mahowald

 

ON Ngomhla ka-8 Meyi 2020, “Ukuncenga iSonto Nomhlaba KumaKhatholika Nabo Bonke Abantu Bentando Enhle”Yashicilelwa.[1]stopworldcontrol.com Abasayinile babandakanya uKhadinali uJoseph Zen, uKhadinali Gerhard Müeller (uPrefect Emeritus weBandla Lemfundiso Yokholo), uMbhishobhi Joseph Strickland, noSteven Mosher, uMongameli wePopulation Research Institute, ukubala abambalwa. Phakathi kwemiyalezo ekhonjiwe yesikhalazo kukhona isexwayiso esithi “ngaphansi kwesizathu segciwane… kubuswa ubushiqela obunenzondo kwezobuchwepheshe” lapho abantu abangenagama nabangenacala banganquma isiphetho somhlaba ”.Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 stopworldcontrol.com

Ukusa Kwethemba

 

INI ingabe iNkathi Yokuthula izofana? UMark Mallett noDaniel O'Connor bangena emininingwaneni emihle ye-Era ezayo njengoba itholakala kwi-Sacred Tradition kanye neziprofetho zezimfihlakalo naboni. Buka noma ulalele le webcast ethokozisayo ukuze ufunde ngemicimbi engahle ivele empilweni yakho!Qhubeka ukufunda

Ukusondela kuJesu

 

Ngifuna ukubonga ngokusuka enhliziyweni kubo bonke abafundi bami kanye nababukeli ngokungibekezelela (njengakwenjalonjalo) ngalesi sikhathi sonyaka lapho ipulazi limatasa khona futhi ngizama nokuphumula ngiphumule nomndeni wami. Ngiyabonga nakulabo abenze imithandazo neminikelo yakho ngale nkonzo. Angisoze ngaba nesikhathi sokubonga wonke umuntu mathupha, kodwa yazini ukuthi nginithandazela nonke. 

 

INI yinhloso yakho konke engikubhalile, ama-webcasts, ama-podcast, incwadi, ama-albhamu, njll. Uyini umgomo wami ngokubhala “ngezimpawu zezikhathi” kanye “nezikhathi zokuphela”? Impela, bekulungiselelwe ukulungiselela abafundi izinsuku ezisondele manje. Kepha ekujuleni kwakho konke lokhu, umgomo ekugcineni ukukusondeza kuJesu.Qhubeka ukufunda

Inkolo Yesayensi

 

isayensi | ˈSʌɪəntɪz (ə) m | Ibizo:
ukukholelwa ngokweqile emandleni olwazi namasu wesayensi

Kumele futhi sibhekane neqiniso lokuthi izimo ezithile zengqondo 
kususelwa ku- ingqondo "zaleli zwe lamanje"
kungangena ezimpilweni zethu uma singaqaphile.
Isibonelo, abanye bangaba nakho ukuthi lokho kuyiqiniso kuphela
engaqinisekiswa ngesizathu nangesayensi… 
-Ikhathekizimu yeSonto LamaKatolika, n. 2727

 

INcekukazi of God Sr. Lucia Santos gave a most prescient word regarding the coming times that we now live:

Qhubeka ukufunda

Ukweqa uhlelo

 

NINI I-COVID-19 iqale ukusabalala ngale kwemingcele yaseChina namasonto aqala ukuvalwa, kube nesikhathi esingaphezu kwamasonto ama-2-3 engizitholele mathupha, kepha ngezizathu ezihlukile kuneziningi. Ngokungazelelwe, njengesela ebusuku, izinsuku ebengizibhala cishe iminyaka eyishumi nanhlanu zazisifikile. Ngalawo masonto okuqala, kwafika amagama amaningi amasha ayisiprofetho kanye nokuqonda okujulile kwalokho osekuvele kushiwo — amanye engiwabhalile, amanye ngithemba ukuthi asheshe afike. “Izwi” elilodwa elangikhathaza yilokho luyeza usuku lapho sonke kuzodingeka ukuthi sigqoke imaski, futhi lokho lokhu bekuyingxenye yohlelo lukaSathane lokuqhubeka nokusikhipha ubuntu.Qhubeka ukufunda

Ushushiso - Uphawu lwesihlanu

 

THE izingubo zoMlobokazi kaKristu sezingcolile. ISiphepho Esikhulu esilapha nesizayo sizomhlanza ngoshushiso-Uphawu lwesihlanu encwadini yeSambulo. Joyina uMark Mallett noProf. Daniel O'Connor njengoba beqhubeka nokuchaza umugqa wesikhathi wemicimbi evelayo manje… Qhubeka ukufunda

Ukuwa Kwezomnotho - Uphawu Lwesithathu

 

THE umnotho womhlaba wonke usuvele usekelweni lokuxhasa impilo; uma ngabe uPhawu lwesiBili luyimpi enkulu, okusele komnotho kuzowa - the UPhawu lwesiThathu. Kepha-ke, lowo ngumqondo walabo abahlela i-New World Order ukuze bakhe uhlelo olusha lomnotho olususelwa ohlotsheni olusha lobuKhomanisi.Qhubeka ukufunda

Ukuqwashisa Ngomoya

INdikazi Lethu Losizi, edwetshwe nguTianna (Mallett) Williams

 

Ezinsukwini ezintathu ezedlule, imimoya lapha ibingapheli futhi inamandla. Usuku lonke izolo, besingaphansi kwesixwayiso somoya. Lapho ngiqala ukuphinda ngifunde lokhu okuthunyelwe njengamanje, ngangazi ukuthi kufanele ngikuphinde ngikushicilele. Isexwayiso esikuso sithi kubalulekile futhi kufanele ilalelwe maqondana nalabo "abadlala esonweni." Ukulandelwa kwalokhu kubhalwa "Isihogo Siyadedelwa“, Enikeza iseluleko esisebenzayo ngokuvala imifantu empilweni yomuntu ongokomoya ukuze uSathane angatholi nqaba. Le mibhalo emibili iyisixwayiso esibucayi mayelana nokuguquka esonweni… nokuya ekuvumeni izono sisengakwazi. Ishicilelwe okokuqala ngo-2012…Qhubeka ukufunda

Ihora Lenkemba

 

THE ISiphepho Esikhulu engikhulume ngaso ku Ukuvunguza Ngamehlo inezinto ezintathu ezibalulekile ngokusho koFata beSonto Lokuqala, UmBhalo, futhi yaqinisekiswa ngezambulo ezingokwesiprofetho ezithembekile. Ingxenye yokuqala yeSiphepho yenziwe ngabantu: isintu sivuna esikutshalile (cf. IziMpawu eziyisiKhombisa zeRevolution). Ngemuva kwalokho kuza ifayili le- Iso Lesiphepho kulandelwe uhhafu wokugcina weSiphepho ozophela ngoNkulunkulu uqobo ngqo ukungenelela ngokusebenzisa i- Ukwahlulelwa kwabaphilayo.
Qhubeka ukufunda

Isixuku Esikhulayo


I-Ocean Avenue by SGIYA ngoMASKANDI MEDIA

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMashi 20, 2015. Imibhalo yenkolo yokufundwa okubhekiselwe kulolo suku yilezi lapha.

 

LAPHO yisibonakaliso esisha sezikhathi ezivela. Njengegagasi elifinyelela ogwini olukhula futhi lukhule luze lube yi-tsunami enkulu, ngakho-ke futhi, kunesixuku esikhulayo sokucabanga ngeSonto kanye nenkululeko yokukhuluma. Kwakuyiminyaka eyishumi edlule lapho ngabhala khona isexwayiso soshushiso oluzayo. [1]qhathanisa Ushushiso! … Kanye neTsunami Yokuziphatha Futhi manje sekulapha, ogwini lwaseNtshonalanga.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Ukukhetha izinhlangothi

 

Lapho omunye umuntu ethi, "Mina ngingokaPawulu," nomunye,
“Mina ngingoka-Apholo,” anisibo nje abesilisa na?
(Ukufundwa kweMisa kokuqala namuhla)

 

THANDAZA Okuningi… khuluma kancane. Lawa ngamazwi okushiwo uMama Wethu awabhekise eSontweni ngalo leli hora. Kodwa-ke, ngenkathi ngibhala ukuzindla ngaleli sonto eledlule,[1]qhathanisa Thandaza Kakhulu… Khuluma Kancane idlanzana labafundi laphikisana ngandlela thile. Ubhala eyodwa:Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Thandaza Kakhulu… Khuluma Kancane

Umhlonyane Nokuthembeka

 

Kusuka ezinqolobaneni: kubhalwe ngoFebhuwari 22, 2013… 

 

INCWADI okuvela kumfundi:

Ngivumelana nawe ngokuphelele - ngamunye wethu udinga ubudlelwano noJesu. Ngazalwa futhi ngakhuliswa ngamaRoma Katolika kodwa ngithola manje ngiya esontweni le-Episcopal (High Episcopal) ngeSonto futhi ngizibandakanya nempilo yalo mphakathi. Ngangiyilungu lomkhandlu wesonto lami, ngiyilungu lekhwaya, ngiwuthisha weCCD futhi ngiwuthisha ngokugcwele esikoleni samaKatolika. Ngokwami ​​ngangazi abapristi abane abasolwa ngokukholwa futhi bavuma ukuthi banukubeza izingane ngokocansi… Ukhadinali wethu kanye nababhishobhi nabanye abapristi bawafihla la madoda. Kufaka inkolelo yokuthi iRoma ibingazi ukuthi kwenzekani futhi, uma kungenjalo, ihlazisa iRoma kanye noPapa kanye ne-curia. Bangameleli abesabekayo beNkosi yethu…. Ngakho-ke, kufanele ngihlale ngiyilungu elithembekile lesonto le-RC? Kungani? Ngithole uJesu eminyakeni eminingi eyedlule futhi ubudlelwano bethu abukashintshi - empeleni buqine kakhulu manje. Isonto le-RC alisona isiqalo nesiphetho salo lonke iqiniso. Uma kukhona, isonto le-Orthodox linokwethenjelwa okuningi kakhulu uma kungenjalo kuneRoma. Igama elithi “mkatolika” eSivumweni sokholo lipelwe ngo “c” omncane - okusho ukuthi “jikelele” hhayi elisho iBandla laseRoma kuphela naphakade. Yinye kuphela indlela eyiqiniso eya kuZiqu-zintathu futhi elandela uJesu futhi ongena ebudlelwaneni noZiqu-zintathu ngokuqala ngokuba ngumngane wakhe. Akukho kulokhu okuncike esontweni lamaRoma. Konke lokho kungondliwa ngaphandle kweRoma. Akukho kulokhu okuyiphutha lakho futhi ngiyayithanda inkonzo yakho kepha bengidinga ukukutshela indaba yami.

Mfundi othandekayo, ngiyabonga ngokungixoxela indaba yakho. Ngiyajabula ukuthi, yize kukhona amahlazo ohlangane nawo, ukukholwa kwakho kuJesu kuhleli. Futhi lokhu akumangazi. Kuke kwaba nezikhathi emlandweni lapho amaKhatholika phakathi noshushiso engasakwazi ukufinyelela ezifundeni zawo, ubupristi, noma amaSakramente. Basinda ngaphakathi kwezindonga zethempeli labo elingaphakathi lapho kuhlala khona uZiqu-zintathu Ongcwele. Abaphila ngokukholwa nokwethembela ebudlelwaneni noNkulunkulu ngoba, ebumnyameni babo, ubuKrestu bumayelana nothando lukaBaba ngezingane zakhe, nezingane zimthande.

Ngakho-ke, kunxusa lo mbuzo, oke wazama ukuwuphendula: uma umuntu engaqhubeka abe ngumKrestu ngaleyo ndlela: “Kufanele ngihlale ngiyilungu eliqotho leSonto LamaRoma Katolika? Kungani? ”

Impendulo ingu “yebo” ocacile, onganqikazi. Futhi yingakho: kuyindaba yokuhlala uthembekile kuJesu.

 

Qhubeka ukufunda

Isikhathi Esizayo Sothando

 

Ishicilelwe okokuqala ngo-Okthoba 4, 2010. 

 

Bathandekayo abasha, iNkosi ikucela ukuba nibe ngabaprofethi balonyaka omusha… —I-POPE BENEDICT XVI, Ngasekhaya, Usuku Lomhlaba Wentsha, eSydney, e-Australia, ngoJulayi 20, 2008

Qhubeka ukufunda

Ubulili Nenkululeko Yabantu - Ingxenye IV

 

Njengoba siqhubeka nalolu chungechunge lwezingxenye ezinhlanu eziphathelene nobulili nenkululeko yabantu, manje sesihlola eminye yemibuzo yokuziphatha mayelana nokuthi yini elungile nengalungile. Sicela wazi, lokhu kwenzelwa abafundi abavuthiwe…

 

IZIMPENDULO ZEMIBUZO EBUHLUNGU

 

UMUNYE wake wathi, “Iqiniso lizokukhulula—kodwa okokuqala kuzokukhawulela. "

Qhubeka ukufunda

Ubulili Babantu Nenkululeko - Ingxenye III

 

ESITESHENI SENDODA NESIFAZANE

 

LAPHO kuyintokozo okumele siyithole kabusha njengamaKrestu namuhla: injabulo yokubona ubuso bukaNkulunkulu kokunye — futhi lokhu kufaka nalabo abayeka ubulili babo. Ezikhathini zethu zesimanje, uSt.John Paul II, uMama oBusisiwe uTeresa, iNceku kaNkulunkulu uCatherine de Hueck Doherty, uJean Vanier nabanye bafika engqondweni njengabantu abathola amandla okubona isithombe sikaNkulunkulu, ngisho nasekucasheni kobumpofu, ukuphuka , nesono. Babona, njengokungathi, "uKristu obethelwe" komunye.

Qhubeka ukufunda

Ubulili Babantu Nenkululeko - Ingxenye II

 

EBUHLENI NOKUKHETHA

 

LAPHO kungenye into okufanele ishiwo ngokudalwa kowesilisa nowesifazane okwanqunywa “ekuqaleni” Futhi uma singakuqondi lokhu, uma singakuqondi lokhu, khona-ke noma yikuphi ukuxoxisana ngokuziphatha, kokukhetha okulungile noma okungalungile, kokulandela imiklamo kaNkulunkulu, kuba sengcupheni yokuphonsa ingxoxo yezocansi lomuntu ohlwini oluyinyumba lwemikhawulo. Futhi lokhu, nginesiqiniseko sokuthi, kuzosiza ekujuliseni ukwahlukana phakathi kwezimfundiso zeSonto ezinhle nezicebile ngocansi, nalabo abazizwa behlukanisiwe nalo.

Qhubeka ukufunda

Ubulili Nenkululeko Yabantu - Ingxenye I

OKUQALA NGOBULILI

 

Kunenkinga egcwele namuhla — inkinga yezocansi lomuntu. Kulandela ngemuva kwesizukulwane esingahlanganiswanga ngokuphelele eqinisweni, ebuhleni nasekulungeni kwemizimba yethu nemisebenzi eyenzelwe uNkulunkulu. Uchungechunge lwemibhalo elandelayo luyingxoxo engagunci ngesihloko esizobheka imibuzo ephathelene ezinye izindlela zomshado, ukushaya indlwabu, ukukhwabanisa, ucansi lomlomo, njll. Ngoba umhlaba uxoxa ngalezi zinkinga nsuku zonke emsakazweni, kuthelevishini naku-inthanethi. Ngabe iSonto alinakho okushiwo ngalezi zindaba? Siphendula kanjani? Ngempela unakho — unokuthile okuhle angakusho.

“Iqiniso lizonikhulula,” kusho uJesu. Mhlawumbe lokhu akulona iqiniso ngaphezu kwezindaba zobulili bomuntu. Lolu chungechunge lunconyelwa abafundi abavuthiwe… Lushicilelwe okokuqala ngoJuni, 2015. 

Qhubeka ukufunda

Ukuhumusha iSambulo

 

 

NGAPHANDLE ngokungangabazeki, iNcwadi yeSambulo ingenye yezimpikiswano kakhulu kuyo yonke imiBhalo Engcwele. Ngakolunye uhlangothi lwe-spectrum kukhona abanenkolelo-ze abathatha igama ngalinye ngokwezwi nezwi noma ngaphandle komongo. Ngakolunye uhlangothi yilabo abakholelwa ukuthi le ncwadi isivele yagcwaliseka ngekhulu lokuqala noma abathi incwadi incazelo nje engokomfanekiso.Qhubeka ukufunda

I-Papry Puzzlery

 

Impendulo ebanzi emibuzweni eminingi yangibhekisa endleleni yami maqondana nesikhundla esineziyaluyalu sikaPapa Francis. Ngiyaxolisa ukuthi lokhu kukude kakhulu kunokujwayelekile. Kepha ngokujabulisayo, iphendula imibuzo yabafundi abaningana….

 

KUPHELA umfundi:

Ngithandazela ukuguqulwa kanye nezinhloso zikaPapa Francis nsuku zonke. Ngingomunye owaqala wathandana noBaba oNgcwele ngenkathi ekhethwa okokuqala, kepha eminyakeni eminingi yobufundisi bakhe, ungididekile futhi wangikhathaza kakhulu ukuthi umoya wakhe wenkululeko wamaJesuit wawucishe uhambisane nokhothayo ukubuka komhlaba nezikhathi ezikhululekile. NgingumFraniscan weSizwe ngakho-ke umsebenzi wami ungibophezela ekumlaleleni. Kodwa kumele ngivume ukuthi uyangethusa… Sazi kanjani ukuthi akayena owaphikisana nopapa? Ingabe abezindaba bayahlanekezela amazwi akhe? Ngabe kufanele simlandele ngobumpumputhe futhi simthandazele nangaphezulu? Lokhu bengilokhu ngikwenza, kepha inhliziyo yami iyashayisana.

Qhubeka ukufunda