IPentekoste nokuKhanya

 

 

IN ekuqaleni kuka-2007, isithombe esinamandla safika kimi ngolunye usuku ngesikhathi sokuthandaza. Ngiyakulandisa futhi lapha (kusuka Ikhandlela Elishunqayo):

Ngabona umhlaba uqoqene sengathi usegumbini elimnyama. Phakathi nendawo kukhona ikhandlela elivuthayo. Imfishane kakhulu, i-wax cishe iyancibilika yonke. ILangabi limele ukukhanya kukaKristu: Iqiniso.Qhubeka ukufunda

Benedict, kanye Nokuphela Kwezwe

UPopePlane.jpg

 

 

 

KungoMay 21, 2011, futhi imithombo yezindaba ejwayelekile, njengenjwayelo, ikulungele kakhulu ukunaka labo ababiza igama elithi "Christian," kepha basekela izihlubuki, uma kungenjalo imibono engasile (bheka izindatshana lapha futhi lapha. Ngiyaxolisa kulabo bafundi baseYurophu umhlaba owaphela ngabo emahoreni ayisishiyagalombili edlule. Bekufanele ngabe ngithumele lokhu phambilini). 

 Ingabe umhlaba uyaphela namuhla, noma ngo-2012? Lokhu kuzindla kwashicilelwa okokuqala ngoDisemba 18, 2008…

 

 

Qhubeka ukufunda