Ukubuka kwe-Apocalyptic Unapologetic

 

...akekho oyimpumputhe ngaphezu kwalowo ongafuni ukubona,
futhi naphezu kwezibonakaliso zezikhathi ezazibikezelwe,
ngitsho labo abalokholo
anqabe ukubheka okwenzekayo. 
-UMama wethu kuGisella Cardia, Okthoba 26, 2021 

 

NGINGU kufanele ngibe namahloni ngesihloko salesi sihloko - nginamahloni ukukhuluma inkulumo ethi "izikhathi zokuphela" noma ukucaphuna iNcwadi yesAmbulo ngingasasho lutho ngemibono kaMarian. Izinto zasendulo ezinjalo kuthiwa ziyingxenye yezinkolelo-ze zenkathi ephakathi kanye nezinkolelo zakudala “ezambulweni zangasese”, “isiprofetho” kanye nalezo zinkulumo eziyichilo “zophawu lwesilo” noma “uMphik’ ukristu.” Yebo, kungcono ukuwayeka afinyelele kuleyo nkathi yobukhazikhazi lapho amasonto amaKatolika ekhipha impepho njengoba exosha osanta, abapristi beshumayela amaqaba, futhi abantukazana empeleni bekholelwa ukuthi ukholo lwalungaxosha izinhlupho namademoni. Ngalezo zinsuku, izithombe nemifanekiso kwakungahlobisi amasonto kuphela kodwa izakhiwo zomphakathi nemizi. Cabanga nje. “Izikhathi zobumnyama” - abangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu abakhanyiselwe bazibiza kanjalo.Qhubeka ukufunda

Isitha singaphakathi kwamasango

 

LAPHO yisigcawu esiseTolkien's Lord of the Rings lapho iHelms Deep ihlaselwa khona. Kwakufanele kube yisiphephelo esingangeneki, sizungezwe i-Deeping Wall enkulu. Kepha kutholakala indawo esengozini, esetshenziswa amandla obumnyama ngokubanga zonke izinhlobo zezinto eziphazamisayo bese etshala futhi abhebhethekise isiqhumane. Imizuzwana ngaphambi kokuba umgijimi wethoshi afike odongeni ayokhanyisa ibhomu, ubonwa elinye lamaqhawe, u-Aragorn. Umemeza umcibisheli uLegolas ukuthi amhlise… kepha sekwephuze kakhulu. Udonga luyaqhuma futhi lwephuliwe. Isitha manje sesiphakathi kwamasango. Qhubeka ukufunda

Umgunyathi Ozayo

The Imaski, ngu-Michael D. O'Brien

 

Ishicilelwe okokuqala, ngo-Ephreli, 8th 2010.

 

THE isexwayiso enhliziyweni yami siyaqhubeka sikhula ngenkohliso ezayo, okungenzeka empeleni kube yileso esichazwe ku-2 Thes 2: 11-13. Okulandelayo ngemuva kwalokhu okubizwa ngokuthi “ukukhanya” noma “isexwayiso” akuyona nje inkathi emfushane kepha enamandla yokushumayela ivangeli, kepha kumnyama ukuphikisa-ukushumayela lokho, ngezindlela eziningi, kuzokholiseka ngendlela efanayo. Ingxenye yokulungiselela leyo nkohliso ukwazi ngaphambili ukuthi iyeza:

Kepha iNkosi uJehova ayenzi lutho, ingayambulanga amacebo ayo ezincekwini zayo, abaprofethi. Ngikusho lokhu konke kini, ukuze ningakhubeki. Bayonikhipha emasinagogeni; impela, isikhathi siyeza lapho noma ngubani onibulalayo eyocabanga ukuthi ukhonza uNkulunkulu. Futhi bazokwenza lokhu ngoba abamazanga uBaba, nami. Nginitshelile lokho, ukuze kuthi lapho kufika ihora, nikhumbule ukuthi ngakutshela zona. (Amose 3: 7; Johane 16: 1-4)

USathane akagcini ngokwazi okuzayo, kodwa ubesekuhlelela isikhathi eside. Kuvezwa kufayela le- ulimi iyasetshenziswa…Qhubeka ukufunda

Isikhathi seFatima Sesifikile

 

UPAPA BENEDICT XVI ngo-2010 wathi “Sizokwenza iphutha uma sicabanga ukuthi umsebenzi kaFatima wokuprofetha usuphelile.”[1]IMisa eShrine of Our Lady of Fatima ngoMeyi 13, 2010 Manje, imiyalezo yakamuva yaseZulwini emhlabeni ithi ukugcwaliseka kwezixwayiso nezethembiso zikaFatima sekufikile manje. Kule webcast entsha, uProf. Daniel O'Connor noMark Mallett badilize imiyalezo yakamuva bese beshiya umbukeli enamagajethi amaningana obuhlakani nokuqondisa…Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 IMisa eShrine of Our Lady of Fatima ngoMeyi 13, 2010

Izepolitiki Zokufa

 

I-LORI UKalner waphila ngesikhathi sikaHitler. Lapho ezwa amakilasi ezingane eqala ukucula izingoma zokudumisa u-Obama kanye nekhwelo lakhe elithi "Guqula" (lalela lapha futhi lapha), kwasusa ama-alamu nezinkumbulo zeminyaka emisha yenguquko kaHitler emphakathini waseJalimane. Namuhla, sibona izithelo "zepolitiki Yokufa", enanelwa emhlabeni wonke "ngabaholi abanenqubekela phambili" kule minyaka engamashumi amahlanu edlule futhi manje befinyelela esicongweni sabo esonakalisayo, ikakhulukazi ngaphansi kukaMongameli "wamaKatolika" uJoe Biden ", uNdunankulu uJustin Trudeau, nabanye abaholi abaningi emhlabeni wonke waseNtshonalanga nangale kwawo.Qhubeka ukufunda

Ukuwa Kwezomnotho - Uphawu Lwesithathu

 

THE umnotho womhlaba wonke usuvele usekelweni lokuxhasa impilo; uma ngabe uPhawu lwesiBili luyimpi enkulu, okusele komnotho kuzowa - the UPhawu lwesiThathu. Kepha-ke, lowo ngumqondo walabo abahlela i-New World Order ukuze bakhe uhlelo olusha lomnotho olususelwa ohlotsheni olusha lobuKhomanisi.Qhubeka ukufunda

Ukuqwashisa Ngomoya

INdikazi Lethu Losizi, edwetshwe nguTianna (Mallett) Williams

 

Ezinsukwini ezintathu ezedlule, imimoya lapha ibingapheli futhi inamandla. Usuku lonke izolo, besingaphansi kwesixwayiso somoya. Lapho ngiqala ukuphinda ngifunde lokhu okuthunyelwe njengamanje, ngangazi ukuthi kufanele ngikuphinde ngikushicilele. Isexwayiso esikuso sithi kubalulekile futhi kufanele ilalelwe maqondana nalabo "abadlala esonweni." Ukulandelwa kwalokhu kubhalwa "Isihogo Siyadedelwa“, Enikeza iseluleko esisebenzayo ngokuvala imifantu empilweni yomuntu ongokomoya ukuze uSathane angatholi nqaba. Le mibhalo emibili iyisixwayiso esibucayi mayelana nokuguquka esonweni… nokuya ekuvumeni izono sisengakwazi. Ishicilelwe okokuqala ngo-2012…Qhubeka ukufunda

Ihora Lenkemba

 

THE ISiphepho Esikhulu engikhulume ngaso ku Ukuvunguza Ngamehlo inezinto ezintathu ezibalulekile ngokusho koFata beSonto Lokuqala, UmBhalo, futhi yaqinisekiswa ngezambulo ezingokwesiprofetho ezithembekile. Ingxenye yokuqala yeSiphepho yenziwe ngabantu: isintu sivuna esikutshalile (cf. IziMpawu eziyisiKhombisa zeRevolution). Ngemuva kwalokho kuza ifayili le- Iso Lesiphepho kulandelwe uhhafu wokugcina weSiphepho ozophela ngoNkulunkulu uqobo ngqo ukungenelela ngokusebenzisa i- Ukwahlulelwa kwabaphilayo.
Qhubeka ukufunda

Ihora Lokugcina

Ukuzamazama komhlaba kwase-Italy, Meyi 20, 2012, Associated Press

 

KUNYE kwenzekile esikhathini esedlule, ngazizwa ngibizwa yiNkosi yethu ukuthi ngihambe ngiyokhuleka phambi kweSakramente elibusisiwe. Kwakunamandla, kujulile, kudabukisa… Ngabona ukuthi iNkosi yayinezwi kulokhu, hhayi kimi, kepha ngawe ... ngeSonto. Ngemuva kokuyinika umqondisi wami wezomoya, ngiyabelana nawe manje…

Qhubeka ukufunda

Umhlonyane Nokuthembeka

 

Kusuka ezinqolobaneni: kubhalwe ngoFebhuwari 22, 2013… 

 

INCWADI okuvela kumfundi:

Ngivumelana nawe ngokuphelele - ngamunye wethu udinga ubudlelwano noJesu. Ngazalwa futhi ngakhuliswa ngamaRoma Katolika kodwa ngithola manje ngiya esontweni le-Episcopal (High Episcopal) ngeSonto futhi ngizibandakanya nempilo yalo mphakathi. Ngangiyilungu lomkhandlu wesonto lami, ngiyilungu lekhwaya, ngiwuthisha weCCD futhi ngiwuthisha ngokugcwele esikoleni samaKatolika. Ngokwami ​​ngangazi abapristi abane abasolwa ngokukholwa futhi bavuma ukuthi banukubeza izingane ngokocansi… Ukhadinali wethu kanye nababhishobhi nabanye abapristi bawafihla la madoda. Kufaka inkolelo yokuthi iRoma ibingazi ukuthi kwenzekani futhi, uma kungenjalo, ihlazisa iRoma kanye noPapa kanye ne-curia. Bangameleli abesabekayo beNkosi yethu…. Ngakho-ke, kufanele ngihlale ngiyilungu elithembekile lesonto le-RC? Kungani? Ngithole uJesu eminyakeni eminingi eyedlule futhi ubudlelwano bethu abukashintshi - empeleni buqine kakhulu manje. Isonto le-RC alisona isiqalo nesiphetho salo lonke iqiniso. Uma kukhona, isonto le-Orthodox linokwethenjelwa okuningi kakhulu uma kungenjalo kuneRoma. Igama elithi “mkatolika” eSivumweni sokholo lipelwe ngo “c” omncane - okusho ukuthi “jikelele” hhayi elisho iBandla laseRoma kuphela naphakade. Yinye kuphela indlela eyiqiniso eya kuZiqu-zintathu futhi elandela uJesu futhi ongena ebudlelwaneni noZiqu-zintathu ngokuqala ngokuba ngumngane wakhe. Akukho kulokhu okuncike esontweni lamaRoma. Konke lokho kungondliwa ngaphandle kweRoma. Akukho kulokhu okuyiphutha lakho futhi ngiyayithanda inkonzo yakho kepha bengidinga ukukutshela indaba yami.

Mfundi othandekayo, ngiyabonga ngokungixoxela indaba yakho. Ngiyajabula ukuthi, yize kukhona amahlazo ohlangane nawo, ukukholwa kwakho kuJesu kuhleli. Futhi lokhu akumangazi. Kuke kwaba nezikhathi emlandweni lapho amaKhatholika phakathi noshushiso engasakwazi ukufinyelela ezifundeni zawo, ubupristi, noma amaSakramente. Basinda ngaphakathi kwezindonga zethempeli labo elingaphakathi lapho kuhlala khona uZiqu-zintathu Ongcwele. Abaphila ngokukholwa nokwethembela ebudlelwaneni noNkulunkulu ngoba, ebumnyameni babo, ubuKrestu bumayelana nothando lukaBaba ngezingane zakhe, nezingane zimthande.

Ngakho-ke, kunxusa lo mbuzo, oke wazama ukuwuphendula: uma umuntu engaqhubeka abe ngumKrestu ngaleyo ndlela: “Kufanele ngihlale ngiyilungu eliqotho leSonto LamaRoma Katolika? Kungani? ”

Impendulo ingu “yebo” ocacile, onganqikazi. Futhi yingakho: kuyindaba yokuhlala uthembekile kuJesu.

 

Qhubeka ukufunda

Umzamo Wokugcina

Umzamo Wokugcina, by UTianna (Mallett) Williams

 

UKUTHOLA INHLIZIYO ENGCWELE

 

IMMEDIATELY ngemuva kombono omuhle ka-Isaya wesikhathi sokuthula nobulungiswa, esandulelwa ukuhlanzwa komhlaba kushiye insali kuphela, ubhala umthandazo omfushane wokudumisa nokubonga umusa kaNkulunkulu — umthandazo ongokwesiprofetho, njengoba sizobona:Qhubeka ukufunda

Ukuhumusha iSambulo

 

 

NGAPHANDLE ngokungangabazeki, iNcwadi yeSambulo ingenye yezimpikiswano kakhulu kuyo yonke imiBhalo Engcwele. Ngakolunye uhlangothi lwe-spectrum kukhona abanenkolelo-ze abathatha igama ngalinye ngokwezwi nezwi noma ngaphandle komongo. Ngakolunye uhlangothi yilabo abakholelwa ukuthi le ncwadi isivele yagcwaliseka ngekhulu lokuqala noma abathi incwadi incazelo nje engokomfanekiso.Qhubeka ukufunda

Ukugcwala Kwesono: Okubi Kumele Kuzikhandle

Indebe Yolaka

 

Ishicilelwe okokuqala ngo-Okthoba 20, 2009. Ngingeze umyalezo wakamuva ovela kuMama Wethu ongezansi… 

 

LAPHO yindebe yokuhlupheka okufanele iphuzwe kuyo Kabili ekugcwaleni kwesikhathi. Sekuvele kuthululwe yiNkosi yethu uJesu uqobo, owathi, eNsimini yaseGetsemane, wakubeka ezindebeni zakhe emthandazweni wakhe ongcwele wokulahlwa:

Baba wami, uma kungenzeka, mayidlule le ndebe kimi; nokho, kungabi njengoba kuthanda mina, kodwa kube njengoba kuthanda wena. (Math 26:39)

Indebe kufanele igcwaliswe futhi ukuze Umzimba Wakhe, ozolandela iNhloko yayo, ozongena ekuthandekeni kwakhe ekubambeni iqhaza ekuhlengweni kwemiphefumulo:

Qhubeka ukufunda

Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko


 

IN iqiniso, ngicabanga ukuthi iningi lethu likhathele kakhulu… sikhathele ukungaboni nje kuphela umoya wobudlova, ukungcola, nokwehlukana okusabalele umhlaba wonke, kodwa sikhathele ukuzwa ngakho — mhlawumbe kubantu abanjengami. Yebo, ngiyazi, ngenza abanye abantu bangakhululeki kakhulu, baze bathukuthele. Ngiyakuqinisekisa ukuthi bengikhona ukulingeka ukubalekela “empilweni ejwayelekile” kaningi… kodwa ngiyabona ukuthi esilingweni sokubalekela lo mbhalo ongaziwa uyimbewu yokuziqhenya, ukuzikhukhumeza okulimele okungafuni ukuba “yilowo mprofethi wenhlekelele nobumnyama.” Kepha ekupheleni kwezinsuku zonke, ngithi “Nkosi, sizakuya kubani na? Nguwe onamazwi okuphila okuphakade. Ngingasho kanjani ukuthi Cha kuwe ongazange uthi 'Cha' kimi esiphambanweni? ” Isilingo ukuthi ngimane ngivale amehlo ami, ngilale, bese ngenza sengathi izinto azikho njengoba zinjalo. Bese kuthi-ke, uJesu eze ngesinyembezi esweni Lakhe bese engiphuza ngobumnene, ethi:Qhubeka ukufunda

Ngosuku luka-Eva

 

 

Omunye wemisebenzi esemqoka yalokhu kubhala ubuphostoli ukukhombisa ukuthi iNdlovukazi Yethu kanye neBandla bayizibuko zini ngempela okunye — okuwukuthi, ukuthi iqiniso elibizwa ngokuthi "isambulo sangasese" lifana kanjani nezwi lesiprofetho leBandla, ikakhulukazi lelo lopapa. Empeleni, kungivule amehlo kakhulu ukubona ukuthi abapapa, isikhathi esingaphezu kwekhulu leminyaka, bebelokhu befanisa kanjani nomyalezo kaMama Obusisiwe kangangokuba izexwayiso zakhe ezenziwe zaba ngezomuntu uqobo "zingolunye uhlangothi lwemali" lwesikhungo izexwayiso zeBandla. Lokhu kubonakala kakhulu ekubhaleni kwami Kungani Abapapa Bengamemezi?

Qhubeka ukufunda

Phakamisa Oseyili Bakho (Ukulungiselela Ukujeziswa)

Imigwaqo

 

Lapho isikhathi sePhentekoste sigcwaliseka, bonke babe ndawonye. Futhi kungazelelwe kwavela umsindo uvela ezulwini njengomoya onamandla wokushayela, yagcwala indlu yonke ababekuyo. (Izenzo 2: 1-2)


SONKE ISIKHATHI umlando wensindiso, uNkulunkulu akagcinanga ngokusebenzisa umoya ezenzweni zakhe zaphezulu, kodwa Yena uqobo uza njengomoya (cf. Jn 3: 8). Igama lesiGreki pneuma kanye nesiHeberu i-ruah lisho kokubili “umoya” kanye “nomoya.” UNkulunkulu uza njengomoya ukunika amandla, ukuhlanza, noma ukuthola ukwahlulela (bheka Umoya Woshintsho).

Qhubeka ukufunda

Ubungcwele obusha… noma ukuhlubuka okusha?

obomvu-rose

 

KUPHELA umfundi ephendula ukubhala kwami ​​ku Ukuza Ubungcwele Obusha NobuNkulunkulu:

UJesu Kristu uyisipho esikhulu kunazo zonke, futhi izindaba ezimnandi ukuthi unathi njengamanje ekugcwaleni kwakhe namandla akhe ngokuhlala kukaMoya oNgcwele. Umbuso kaNkulunkulu manje usuphakathi kwezinhliziyo zalabo abazelwe ngokusha… manje usuku lwensindiso. Njengamanje, thina, abahlengiweyo singamadodana kaNkulunkulu futhi sizobonakaliswa ngesikhathi esimisiwe… asidingi ukulinda kunoma yiziphi izimfihlo ezibizwa ngokuthi yizipoki ezizogcwaliseka noma ukuqonda kukaLuisa Piccarreta kokuthi Living in the Divine Sizokwenza ukuthi senziwe baphelele…

Qhubeka ukufunda

Kugcwalisiwe, Kepha Akukapheli

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoMgqibelo weViki Lesine Lentente, Mashi 21, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

NINI UJesu waba ngumuntu waqala inkonzo Yakhe, Wamemezela ukuthi ubuntu sebungene “Ukugcwala kwesikhathi.” [1]isib. Marku 1:15 Isho ukuthini le nkulumo engaqondakali eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili kamuva? Kubalulekile ukuqonda ngoba kusivezela uhlelo “lwesikhathi sokuphela” olwaqhubeka manje…

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. Marku 1:15

Kungani Abapapa Bengamemezi?

 

Njengoba abaningi ababhalisile abasha beza ebhodini manje isonto ngalinye, kuphuma imibuzo emidala efana nale: Kungani uPapa engakhulumi ngezikhathi zokuphela? Impendulo izomangaza abaningi, iqinisekise abanye, futhi iphonsele abaningi inselelo enkulu. Ishicilelwe okokuqala ngoSepthemba 21, 2010, ngibuyekeze lo mbhalo ngiwenze njengamanje. 

Qhubeka ukufunda

Isihe Kubantu Abasebumnyameni

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoMsombuluko weSonto Lesibili leLente, Mashi 2, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHO ulayini osuka kuTolkien's Lord of the Rings lokho, phakathi kwabanye, kweqa kimi lapho umlingiswa uFrodo efisa ukufa kwesitha sakhe, uGollum. Umlumbi ohlakaniphile uGandalf uyaphendula:

Qhubeka ukufunda

Isiprofetho Esibaluleke Kunazo Zonke

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesithathu Weviki Lokuqala Lentente, ngoFebhuwari 25, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHO kuxoxwa kakhulu namuhla ngokuthi lesi noma leso siprofetho sizogcwaliseka nini, ikakhulukazi eminyakeni embalwa ezayo. Kepha ngivame ukuzindla ngeqiniso lokuthi namhlanje kusihlwa kungaba wubusuku bami bokugcina emhlabeni, ngakho-ke kimi, ngithola umjaho wokuthi "ngazi usuku" ungaphezu kwamandla. Ngivame ukumamatheka uma ngicabanga leyo ndaba kaSt. Francis okwathi, ngenkathi esebenza engadini, wabuzwa: "Ungenzenjani uma wazi ukuthi umhlaba uzophela namuhla?" Uphendule wathi, “Ngicabanga ukuthi ngizoqeda ukulima lo mugqa wobhontshisi.” Nakhu kukhona ukuhlakanipha kukaFrancis: isibopho somzuzwana intando kaNkulunkulu. Futhi intando kaNkulunkulu iyimfihlakalo, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngayo isikhathi.

Qhubeka ukufunda

Emhlabeni njengaseZulwini

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesibili Weviki Lokuqala Lentente, Februwari 24, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

CABANGA futhi la mazwi avela eVangelini lanamuhla:

… Umbuso wakho mawuze, intando yakho yenziwe emhlabeni njengasezulwini.

Manje lalelisisa ekufundweni kokuqala:

Kuyakuba njalo nezwi lami eliphuma emlonyeni wami; Ngeke ibuyele kimi ize, kepha izokwenza intando yami, ifinyelele ekugcineni engikuthumele kona.

Uma uJesu asinika leli "zwi" ukuba sithandaze nsuku zonke kuBaba wethu waseZulwini, khona-ke umuntu kufanele abuze ukuthi uMbuso waKhe neNtando yaKhe yaphezulu emhlabeni njengasezulwini? Ukuthi leli “zwi” esikufundisiwe ukuba sithandaze lizofinyelela esiphethweni salo… noma cha libuyise ize? Impendulo, impela, ukuthi lawa mazwi eNkosi azofeza ukuphela kwawo futhi azokwenza…

Qhubeka ukufunda

Izahlulelo Zokugcina

 


 

Ngikholwa ukuthi iningi leNcwadi Yesambulo alibhekiseli ekupheleni komhlaba, kepha ekugcineni kwalesi sikhathi. Izahluko ezimbalwa zokugcina kuphela ezibheke ekugcineni kwe umhlaba ngenkathi konke okunye ngaphambili kuchaza "ukubambana kokugcina" phakathi "kowesifazane" kanye "nodrako", nayo yonke imiphumela emibi emvelweni nasemphakathini wokuhlubuka okuhambisana nakho. Okwahlukanisa lokho kungqubuzana kokugcina kusukela ekugcineni komhlaba ukwahlulelwa kwezizwe — lokho esikuzwa ikakhulu ekufundweni kweMisa kwaleli sonto njengoba sisondela esontweni lokuqala le-Advent, ukulungiselela ukufika kukaKristu.

Emasontweni amabili edlule ngilokhu ngizwa la mazwi enhliziyweni yami, “Njengesela ebusuku.” Kungumqondo wokuthi izehlakalo ziyeza emhlabeni ezizothatha abaningi bethu ukumangala, uma kungenjalo abaningi bethu ekhaya. Sidinga ukuba sesimweni somusa, kodwa hhayi isimo sokwesaba, ngoba noma ngubani wethu angabizwa ekhaya nganoma yisiphi isikhathi. Ngalokho, ngizizwa ngiphoqelekile ukushicilela kabusha lo mbhalo ofike ngesikhathi kusuka ngoDisemba 7, 2010…

Qhubeka ukufunda

Qeda

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
likaSepthemba 30, 2014
Isikhumbuzo sikaSt. Jerome

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

ONE umuntu ukhala ngokuhlupheka kwakhe. Omunye uqonde kubo. Indoda eyodwa iyabuza ukuthi kungani izalwe. Omunye ugcwalisa ukudalelwa kwakhe. Womabili la madoda alangazelela ukufa kwawo.

Umehluko ukuthi uJobe ufuna ukufa ukuze aqede ukuhlupheka kwakhe. Kodwa uJesu ufuna ukufa ukuze aqede yethu ukuhlupheka. Kanjalo ...

Qhubeka ukufunda

Ukubusa Okuphakade

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
likaSepthemba 29, 2014
Umkhosi wabaNgcwele uMichael, uGabriel noRaphael, izingelosi eziyizingelosi

Imibhalo yenkolo lapha


Umkhiwane

 

 

KOKUBILI UDaniel noSt. John babhala ngesilo esesabekayo esikhuphuka ukunqoba umhlaba wonke okwesikhashana… kepha silandelwa ukumiswa koMbuso kaNkulunkulu, "umbuso ongunaphakade." Akunikezwa kuphela kulowo “Njengendodana yomuntu”, [1]isib. Ukufundwa kokuqala kodwa…

… Umbuso nokubusa nobukhulu bemibuso ngaphansi kwezulu lonke kuzonikwa abantu abangcwele boPhezukonke. (Dan 7:27)

Lokhu umsindo njengeZulu, yingakho abaningi bekhuluma ngephutha ngokuphela komhlaba ngemuva kokuwa kwalesi silo. Kodwa abaPhostoli noFata beSonto bayiqonda ngendlela ehlukile. Babenolindelo lokuthi, esikhathini esithile esizayo, uMbuso kaNkulunkulu uzofika ngendlela ejulile nebanzi ngaphambi kokuphela kwesikhathi.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. Ukufundwa kokuqala

Ukususa Isithintelo

 

THE Inyanga edlule kube nosizi oluthintekayo njengoba iNkosi iqhubeka nokuxwayisa ukuthi kukhona Isikhathi Esincane Esisele. Izikhathi zibuhlungu ngoba isintu sesizovuna lokho uNkulunkulu asincenge ukuba singakuhlwanyeli. Kuyadabukisa ngoba imiphefumulo eminingi ayazi ukuthi isemgwacweni wokwehlukaniswa okuphakade Naye. Kuyadabukisa ngoba ihora lokuthanda kweSonto uqobo selifikile lapho uJuda ezovukela khona. [1]qhathanisa Ukulingwa Kweminyaka Eyisikhombisa-Ingxenye VI Kuyadabukisa ngoba uJesu akagcinanga ngokunganakwa futhi akhohlwe emhlabeni wonke, kodwa futhi uyahlukunyezwa futhi ahlekwe usulu futhi. Ngakho-ke, i- Isikhathi sezikhathi ufikile lapho konke ukungabi namthetho kuyokwenzeka, futhi sekuqhamuka embulungeni yonke.

Ngaphambi kokuba ngiqhubeke, zindla isikhashana amagama agcwaliswe ngcwele

Ungesabi okungase kwenzeke kusasa. Ubaba ofanayo onakekelayo namuhla uzokunakekela kusasa nanamuhla. Kuphakathi kokuthi uzokuvikela ekuhluphekeni noma uzokunika amandla angapheli okukuthwala. Yiba nokuthula ngaleso sikhathi bese ubeka eceleni yonke imicabango nokukhathazeka. —USt. UFrancis de Sales, umbhishobhi wekhulu le-17

Ngempela, le bhulogi ayizelanga ukwethusa noma ukwethusa, kodwa ukukuqinisekisa nokulungiselela ukuze, njengezintombi ezinhlanu ezihlakaniphile, ukukhanya kokholo lwakho kungacinywa, kodwa kukhanye njalo lapho ukukhanya kukaNkulunkulu emhlabeni kufiphele ngokuphelele, futhi ubumnyama abuvinjelwe ngokuphelele. [2]isib. UMathewu 25: 1-13

Ngakho-ke, hlalani niphapheme, ngoba anilwazi usuku noma ihora. (Math 25:13)

 

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ukulingwa Kweminyaka Eyisikhombisa-Ingxenye VI
2 isib. UMathewu 25: 1-13

Ukugcwalisa Isiprofetho

    MANJE IZWI NGOKUFUNDWA KWEMISA
kaMashi 4, 2014
Khetha. Isikhumbuzo sikaSt. Casimir

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

THE Ukugcwaliseka kwesivumelwano sikaNkulunkulu nabantu Bakhe, esizofezeka ngokuphelele eMkhosini Womshado WeWundlu, sekuqhubekele phambili eminyakeni eyizinkulungwane njenge Kuvunguza lokho kuba kuncane futhi kube kuncane njengoba isikhathi siqhubeka. KumaHubo namuhla, uDavide uyahlabelela:

INkosi yenze insindiso yayo yaziwa; emehlweni ayo izizwe yembula ukwahlulela kwayo.

Kepha, ukwambulwa kukaJesu kwakusasele amakhulu eminyaka. Ngakho-ke insindiso yeNkosi ingaziwa kanjani? Kwakwaziwa, noma kunalokho kwakulindelwe, ngokusebenzisa isiprofetho…

Qhubeka ukufunda

Francis, kanye ne-Coming Passion yeSonto

 

 

IN NgoFebhuwari ngonyaka odlule, ngemuva nje kokusula kukaBenedict XVI, ngabhala Usuku Lwesithupha, nokuthi sibonakala sisondela kanjani “ehoreni leshumi nambili,” umkhawulo we Usuku lweNkosi. Ngabhala ke,

Upapa olandelayo uzosihola nathi… kepha unyukela esihlalweni sobukhosi izwe elifisa ukusichitha. Yilokho umkhawulo engikhuluma ngakho.

Njengoba sibheka ukusabela komhlaba ekuphathweni kukaPapa Francis, kuzobonakala kuphambene. Akudlulanga usuku lwezindaba ukuthi abezindaba bezwe abayenzi indaba ethile, bagxumela upapa omusha. Kodwa eminyakeni engama-2000 eyedlule, ezinsukwini eziyisikhombisa ngaphambi kokuba uJesu abethelwe, babemgwaza nangaye…

 

Qhubeka ukufunda

Iqhwa ECairo?


Iqhwa lokuqala eCairo, eGibhithe eminyakeni eyikhulu, Izithombe ze-AFP-Getty

 

 

iqhwa eCairo? Iqhwa Kwa-Israyeli? Sleet eSiriya?

Sekuyiminyaka eminingana manje, umhlaba ubheka njengoba imicimbi yomhlaba yemvelo icekela phansi izifunda ezahlukahlukene izindawo ngezindawo. Kepha ngabe kukhona ukuxhumana okukhona nasemphakathini ngobuningi: ukulinyazwa komthetho wemvelo nowokuziphatha?

Qhubeka ukufunda

Umkhathi wethemba

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 3, 2013
Isikhumbuzo sikaSt. Francis Xavier

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

ISAYA inikeza umbono oduduzayo wekusasa ukuthi umuntu angathethelelwa ngokusikisela ukuthi “kuyiphupho nje” nje. Ngemuva kokuhlanzwa komhlaba "ngenduku yomlomo [weNkosi], nangomoya wezindebe zakhe," u-Isaya uyabhala:

Impisi-ke iyoba yisivakashi sewundlu, nengwe izokwehla nezinyane lembuzi… Akusayikuba khona ukulimala noma incithakalo kuyo yonke intaba yami engcwele; ngoba umhlaba uyogcwala ulwazi lweNkosi, njengamanzi asibekela ulwandle. (U-Isaya 11)

Qhubeka ukufunda

The Abasinda

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 2, 2013

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

LAPHO yiminye imibhalo emiBhalweni, okuvunywa ukuthi, kuyakhathaza ukuyifunda. Ukufundwa kokuqala kwanamuhla kunenye yazo. Ikhuluma ngesikhathi esizayo lapho iNkosi iyogeza khona “ukungcola kwamadodakazi aseSiyoni”, ishiye igatsha ngemuva, abantu, abangobukhazikhazi nenkazimulo yaKhe.

… Isithelo somhlaba sizoba ludumo nobukhazikhazi kwabasindile bakwa-Israyeli. Ohlala eZiyoni, naye osele eJerusalema, kuzakuthiwa ungcwele: bonke ababekelwe impilo yabo yonke eJerusalema. (Isaya 4: 3)

Qhubeka ukufunda

Ukuyekethisa: Ukuhlubuka Okukhulu

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 1, 2013
NgeSonto lokuqala lokufika

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

THE Incwadi ka-Isaya-nale Advent-iqala ngombono omuhle woSuku oluzayo lapho “zonke izizwe” zizothutheleka eSontweni zizonikezwa esandleni sakhe izimfundiso zikaJesu ezinikeza impilo. Ngokusho koFata beSonto bokuqala, i-Our Lady of Fatima, namazwi esiprofetho opapa bekhulu lama-20, singalindela ngempela “inkathi yokuthula” ezayo lapho “bezokhanda izinkemba zabo zibe ngamakhuba nemikhonto yabo ibe ngocelemba” (bheka Baba oNgcwele othandekayo… Uyeza!)

Qhubeka ukufunda

Isilo Esikhulayo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaNovemba 29th, 2013

Imibhalo yenkolo lapha.

 

THE Umprofethi uDaniel unikezwa umbono onamandla nowesabisayo wemibuso emine eyayizobusa okwesikhashana — owesine kube ngundlovukayiphikiswa emhlabeni wonke lapho uMphik'ukristu ayezovela khona, ngokwe-Tradition. Bobabili uDaniel noKristu bachaza ukuthi izikhathi zalesi “silo” zizobukeka kanjani, yize kubhekwa ngezindlela ezahlukene.Qhubeka ukufunda

Isibhedlela Sezinsimu

 

BACK ngoJuni ka-2013, ngikubhalele ngezinguquko ebengizibona mayelana nenkonzo yami, ukuthi yethulwa kanjani, yini ethulwa njll ekubhalweni okubiziwe Ingoma Yomlindi. Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa ngicabanga, ngithanda ukuhlanganyela nawe engikubonile kulokho okwenzeka emhlabeni wethu, izinto engizixoxe nomqondisi wami wezomoya, nalapho ngizizwa ngisiwa khona manje. Ngifuna futhi ukumema okokufaka kwakho okuqondile ngenhlolovo esheshayo ngezansi.

 

Qhubeka ukufunda

Umoya omusha

 

 

LAPHO umoya omusha oheleza emphefumulweni wami. Ebusuku obumnyama kakhulu kulezi zinyanga ezimbalwa ezedlule, bekungesihlebezi nje. Kepha manje isiqala ukudabula umphefumulo wami, iphakamisela inhliziyo yami ngaseZulwini ngendlela entsha. Ngizwa uthando lukaJesu ngalo mhlambi omncane oqoqwe lapha nsuku zonke ukuze kudliwe ngokomoya. Kuthando olunqobayo. Uthando olunqobe umhlaba. Uthando lokho izonqoba konke okusizelayo ezikhathini ezizayo. Nina eniza lapha, yimani isibindi! UJesu uzosondla futhi asiqinise! Uzosihlomisela izivivinyo ezinkulu manje ezisondele emhlabeni njengowesifazane osezongena emsebenzini onzima.

Qhubeka ukufunda

Ukuqhubekela Phambili

 

 

AS Nginibhalele ekuqaleni kwalenyanga, ngithinteke kakhulu ngezincwadi eziningi engizitholile zamaKrestu emhlabeni wonke ezisekela futhi ezifuna ukuthi le nkonzo iqhubeke. Siphinde saxoxisana noLea kanye nomqondisi wami wezomoya, futhi sithathe izinqumo zokuthi singaqhubeka kanjani.

Sekuyiminyaka ngihambela izindawo eziningi, ikakhulukazi e-United States. Kepha sesibonile ukuthi ubukhulu besixuku banciphile kanjani nokunganaki izehlakalo zeSonto kukhule. Akukhona lokho kuphela, kepha nomsebenzi owodwa wesifunda e-US ubuncane bohambo lwezinsuku eziyi-3-4. Noma kunjalo, ngemibhalo yami lapha nama-webcasts, bengilokhu ngifinyelela izinkulungwane zabantu ngasikhathi. Ngakho-ke, kunengqondo ukuthi ngisebenzise isikhathi sami kahle nangokuhlakanipha, ngisisebenzise lapho kunenzuzo khona kakhulu emiphefumulweni.

Umqondisi wami wezomoya uphinde wathi, esinye sezithelo okufanele sizibheke “njengophawu” lokuthi ngihamba entandweni kaNkulunkulu ukuthi inkonzo yami — ebesisebenza ngokugcwele iminyaka eyi-13 manje - yondla umndeni wami. Ngokwandayo, siyabona ukuthi ngezixuku ezincane nokunganaki, kube nzima kakhulu ukuthola izizathu zokuba semgwaqeni. Ngakolunye uhlangothi, konke engikwenzayo ku-inthanethi kumahhala, njengoba kufanele kube njalo. Ngithole ngaphandle kwezindleko, ngakho-ke ngifuna ukunikela ngaphandle kwezindleko. Noma yini ethengiswayo yilezo zinto esitshale imali yazo ekukhiqizeni, njengebhuku lami namaCD. Nabo bayasiza ekuhlinzekeni ngokwengxenye le nkonzo kanye nomndeni wami.

Qhubeka ukufunda

I-Snopocalypse!

 

 

NGESONTO ekukhulekeni, ngezwa amazwi enhliziyweni yami:

Imimoya yenguquko iyavunguza futhi ngeke iphele manje ngize ngihlanze futhi ngihlanze umhlaba.

Futhi lapho, isivunguvungu sezivunguvungu sehlela kithi! Sivuke namhlanje ekuseni sakhithika amabhange afinyelela kumamitha ayi-15 egcekeni lethu! Iningi lawo laliwumphumela, hhayi wokuwa kweqhwa, kodwa imimoya enamandla, engapheli. Ngaphumela ngaphandle futhi — phakathi nokushibilika ezintabeni ezimhlophe namadodana ami — ngathwebula izibhamu ezimbalwa ezungeze ipulazi kumakhalekhukhwini ukuze ngihlanganyele nabafundi bami. Angikaze ngibone isivunguvungu somoya sikhiqiza imiphumela efana nale lokhu!

Kuyavunywa, akusikho lokho ebengikucabanga ngosuku lokuqala lwentwasahlobo. (Ngibona ukuthi ngibekelwe ukukhuluma eCalifornia ngesonto elizayo. Ngiyabonga uNkulunkulu….)

 

Qhubeka ukufunda

UMvikeli noMvikeli

 

 

AS Ngifunde ukufakwa kukaPapa Francis ekhaya, angikwazanga ukuzibamba ngicabanga ngokuhlangana kwami ​​okuncane namazwi okusolwa ngawo uMama Obusisiwe ezinsukwini eziyisithupha ezedlule ngenkathi ngithandaza ngaphambi kweSibusiso EsiNgcwele.

Ohleli phambi kwami ​​kwakuyikhophi kaFr. Incwadi kaStefano Gobbi KubaPristi, Amadodakazi Akho Wethu Othandekayo, imilayezo ethole i-Imprimatur nezinye izincomo zenkolo. [1]UFr. Imiyalezo kaGobbi yabikezela umvuthwandaba we-Triumph of the Immaculate Heart ngonyaka ka-2000. Ngokusobala, lesi sibikezelo sasingalungile noma sabambezeleka. Noma kunjalo, lokhu kuzindla kusanikeza ugqozi olufike ngesikhathi futhi olufanele. Njengoba uSt. Paul esho mayelana nesiprofetho, "Gcina okuhle." Ngahlala esihlalweni sami ngabuza uMama Obusisiwe, okuthiwa wanikeza le miyalezo uFr. Gobbi, uma kukhona angakusho ngopapa wethu omusha. Inombolo "567" yavela ekhanda lami, ngakho-ke ngaphendukela kuyo. Kwakuwumyalezo onikezwe uFr. UStefano ungene Argentina ngoMashi 19, uMkhosi kaSt. Joseph, eminyakeni eyi-17 edlule kuze kube namuhla uPapa Francis uhlala esihlalweni sikaPeter ngokusemthethweni. Ngesikhathi ngibhala Izinsika ezimbili kanye neNew Helmsman, Bengingenayo ikhophi yencwadi phambi kwami. Kepha ngifuna ukucaphuna lapha manje ingxenye yalokho okushiwo uMama Obusisiwe ngalolo suku, kulandelwe izingcaphuno ezivela ekhaya likaPapa Francis ezinikezwe namuhla. Angikwazi ukuzibamba kodwa ngizwe sengathi uMndeni Ongcwele usigoqa ngawo sonke lesi sikhathi esinqumayo ngesikhathi…

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 UFr. Imiyalezo kaGobbi yabikezela umvuthwandaba we-Triumph of the Immaculate Heart ngonyaka ka-2000. Ngokusobala, lesi sibikezelo sasingalungile noma sabambezeleka. Noma kunjalo, lokhu kuzindla kusanikeza ugqozi olufike ngesikhathi futhi olufanele. Njengoba uSt. Paul esho mayelana nesiprofetho, "Gcina okuhle."

Izinsika ezimbili kanye neNew Helmsman


Isithombe nguGregorio Borgia, AP

 

 

Ngithi kuwe, wena unguPetru, futhi
phezu
lokhu
rock
Ngizokwakha ibandla lami, namasango ethuna lomhlaba
angehlule.
(Math 16: 18)

 

WE bengishayela ngaphesheya komgwaqo oyiqhwa eqhweni eLake Winnipeg izolo ngenkathi ngibheka umakhalekhukhwini wami. Umlayezo wokugcina engiwuthole ngaphambi kokuba isignali yethu iphele bekungukuthi “UHabemus Papam! ”

Namuhla ekuseni, ngikwazile ukuthola umuntu wasekhaya lapha kulesi siqiwu esikude saseNdiya onoxhumano lwesethelayithi — nangalokho, izithombe zethu zokuqala zeThe New Helmsman. Othembekile, othobekile, oqinile wase-Argentina.

Idwala.

Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ngagqugquzelwa ukuba ngicabange ngephupho likaSt. John Bosco ku Ukuphila Iphupho? ezwa ukulindela kokuthi iZulu lizonikeza iSonto umphathi wezinsimbi ozoqhubeka nokuqondisa iBarque of Peter phakathi kwezinsika ezimbili zephupho likaBosco.

UPapa omusha, ebeka isitha ekunqobeni nasekunqobeni zonke izithiyo, uqondisa umkhumbi uze ufike kulezi zinsika ezimbili bese uzophumula phakathi kwazo; uyenza isheshe ngeketanga elikhanyayo elenga kusuka kumnsalo kuya kunehange lekholomu lapho kumi khona uMgcini; nangelinye iketanga lokukhanya elenga ngemuva, ulibophela ngaphesheya kolunye ihange elenga kukholamu okukulo iNcasakazi Engaqondakali.-https://www.markmallett.com/blog/2009/01/pope-benedict-and-the-two-columns/

Qhubeka ukufunda

Ukuphila Iphupho?

 

 

AS Ngishilo muva nje, igama lihlala liqinile enhliziyweni yami, “Ungena ezinsukwini eziyingozi.”Izolo,“ ngamandla ”“ nangamehlo ”abebonakala ngathi agcwele izithunzi nokukhathazeka,” uKhadinali uphendukele kubhulogi waseVatican wathi, “Isikhathi esiyingozi lesi. Sikhulekeleni. ” [1]Mashi 11, 2013, www.tokyo-fuuz.com

Yebo, kunomqondo wokuthi iSonto lingena emanzini angenawo amashadi. Ubhekane nezilingo eziningi, ezinye zinzima kakhulu, eminyakeni yakhe eyizinkulungwane ezimbili yomlando. Kodwa izikhathi zethu zehlukile…

… Okwethu kunobumnyama obuhlukile ngohlobo kunoma buphi obabukhona ngaphambi kwabo. Ingozi ekhethekile yesikhathi esiphambi kwethu ukusabalala kwaleyo nhlupho yokungathembeki, ukuthi abaPhostoli neNkosi yethu uqobo babikezele njengenhlekelele embi kakhulu yezikhathi zokugcina zeSonto. Futhi okungenani isithunzi, isithombe esijwayelekile sezikhathi zokugcina siyeza emhlabeni jikelele. -Ubusisiwe UJohn Henry Cardinal Newman (1801-1890), intshumayelo yokuvulwa kweSt. Bernard's Seminary, ngo-Okthoba 2, 1873, Ukungathembeki Kwesikhathi Esizayo

Futhi-ke, kunesasasa elivelayo emphefumulweni wami, umuzwa we ukulindela leNkosikazi Yethu neNkosi Yethu. Ngoba siseqophelweni lezivivinyo ezinkulu kakhulu nokunqoba okukhulu kweSonto.

 

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Mashi 11, 2013, www.tokyo-fuuz.com

Ukuhlakanipha nokuhlangana kwesiphithiphithi


Isithombe ngu-Oli Kekäläinen

 

 

Ishicilelwe okokuqala ngo-Ephreli 17, 2011, ngivuke namhlanje ekuseni ngibona ukuthi iNkosi ifuna ngiphinde ngikushicilele lokhu. Iphuzu eliyinhloko ekugcineni, kanye nesidingo sokuhlakanipha. Kubafundi abasha, konke okunye ukuzindla nakho kungasebenza njengokuvuselela ukuvusa ubucayi bezikhathi zethu….

 

OLUNYE Esikhathini esedlule, ngilalele emsakazweni izindaba zezindaba mayelana nombulali obulalayo endaweni ethile e-New York, nazo zonke izimpendulo ezethusayo. Ukusabela kwami ​​kokuqala kwaba intukuthelo ngobuwula balesi sizukulwane. Ngabe sikholwa ngokungathi sína ukuthi ukubabusisa njalo ababulali bengqondo, ababulali abaningi, abadlwenguli ababi, nempi “ekuzijabuliseni” kwethu akunamthelela enhlalakahleni yethu engokomzwelo nengokomoya? Ukubuka nje ngokushesha emashalofini esitolo sokuqasha amabhayisikobho kwembula isiko elithule kangaka, elinganakile, nelingaboni kahle iqiniso lokugula kwethu kwangaphakathi size sikholwe ukuthi ukuthanda kwethu ukukhonza izithombe, ukwethuka nobudlova kuyinto ejwayelekile.

Qhubeka ukufunda