Iminyaka Eyinkulungwane

 

Ngase ngibona ingelosi yehla ezulwini.
ephethe ngesandla isihluthulelo sakwalasha neketanga elisindayo.
Yambamba udrako, inyoka endala, onguSathane noma uSathane,
yasibopha iminyaka eyinkulungwane, yasiphonsa kwalasha;
walihluthulela, walivala, ukuze lingabe lisakwazi
ukudukisa izizwe ize iphele iminyaka eyinkulungwane.
Ngemva kwalokhu, kufanele ikhululwe isikhathi esifushane.

Ngase ngibona izihlalo zobukhosi; ababehlezi phezu kwazo baphathiswe ukwahlulela.
Ngabona nemiphefumulo yalabo ababenqunyiwe
ngenxa yobufakazi babo ngoJesu nangezwi likaNkulunkulu,
futhi ababengakhulekanga kuso isilo nomfanekiso waso
futhi babengalwamukeli uphawu lwaso emabunzini abo noma ezandleni zabo.
Baphila futhi babusa kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane.

( IsAmbulo 20:1-4 . Ukufundwa kweMisa lokuqala ngoLwesihlanu)

 

LAPHO mhlawumbe, awukho umBhalo ohunyushwa kabanzi, ophikiswa ngokulangazela futhi ohlukanisayo, kunalesi siqephu seNcwadi yesAmbulo. ESontweni lokuqala, amakholwa angamaJuda ayekholelwa ukuthi “iminyaka eyinkulungwane” yayibhekisela ekubuyeni kukaJesu ngokoqobo babuse emhlabeni futhi bamise umbuso wezombangazwe phakathi kwamadili enyama nemikhosi.[1]“...oyobe esevuka futhi eyojabulela isikhathi sokungcebeleka samadili enyama angenasilinganiselo, ahlinzekwa ngenani lenyama neziphuzo ezinjengokushaqisa nje kuphela umuzwa womoya opholile, kodwa ngisho nokudlula isilinganiso sokuthatheka ngokwakho.” (St. Augustine, Idolobha likaNkulunkulu, Bk. XX, Ch. 7) Nokho, oFata beSonto bakuqeda ngokushesha lokho okwakulindelwe, bethi kuwukuhlubuka—lokho esikubiza ngokuthi namuhla Millenarianism [2]bheka Millenarianism - Kuyini futhi akunjalo futhi Ilahlekile kanjani i-Era.Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 “...oyobe esevuka futhi eyojabulela isikhathi sokungcebeleka samadili enyama angenasilinganiselo, ahlinzekwa ngenani lenyama neziphuzo ezinjengokushaqisa nje kuphela umuzwa womoya opholile, kodwa ngisho nokudlula isilinganiso sokuthatheka ngokwakho.” (St. Augustine, Idolobha likaNkulunkulu, Bk. XX, Ch. 7)
2 bheka Millenarianism - Kuyini futhi akunjalo futhi Ilahlekile kanjani i-Era

Imfihlakalo yoMbuso kaNkulunkulu

 

Unjani uMbuso kaNkulunkulu?
Ngingakufanisa nani?
Kufana nembewu yemastadi eyathathwa ngumuntu
watshalwa ensimini.
Lapho isikhulile, yaba isihlahla esikhulu
izinyoni zezulu zahlala emagatsheni awo.

(IVangeli lanamuhla)

 

ZONKE IZINHLOBO Ngosuku, sithandaza la mazwi: “Umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengaseZulwini.” UJesu wayengeke asifundise ukuthandaza kanjalo ngaphandle kokuba silindele ukuthi uMbuso usazofika. Ngaso leso sikhathi, amazwi okuqala eNkosi yethu enkonzweni Yayo ayethi:Qhubeka ukufunda

Abanqobi

 

THE Okumangalisa kakhulu ngeNkosi yethu uJesu ukuthi akazigcineli lutho. Akagcini ngokunika lonke udumo kuBaba, kodwa futhi uthanda nokuhlanganyela inkazimulo Yakhe naye us kuze kube sezingeni lapho siba khona izindlalifa futhi ophathina noKristu (cf. Efe 3: 6).

Qhubeka ukufunda

Ukulungiselela Isikhathi Sokuthula

Isithombe ngu-Michał Maksymilian Gwozdek

 

Amadoda kumele afune ukuthula kukaKristu eMbusweni kaKristu.
—I-POPE PIUS XI, Ama-Quas Primas, n. 1; Disemba 11, 1925

UMariya oNgcwele, Umama kaNkulunkulu, Umama wethu,
sifundise ukukholwa, ukuba nethemba, nokuthanda nawe.
Sikhombise indlela eya eMbusweni wakhe!
Inkanyezi yoLwandle, khanyisa phezu kwethu futhi usiqondise endleleni yethu!
—I-POPE BENEDICT XVI, Isikhulumi uSalvihhayi. 50

 

INI empeleni ingabe "iNkathi Yokuthula" ezayo ngemuva kwalezi zinsuku zobumnyama? Kungani isazi semfundiso yenkolo sopapa sopapa abahlanu, kuhlanganise noSt. John Paul II, sathi kuzoba “isimangaliso esikhulu kunazo zonke emlandweni womhlaba, esilandelwa uvuko kuphela?”[1]UKhadinali Mario Luigi Ciappi wayeyisazi senkolo sobupapa sikaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, noSt. John Paul II; kusuka Ikhathekizimu Yomndeni, (Septhemba 9, 1993), ikhasi. 35 Kungani izulu lathi ku-Elizabeth Kindelmann waseHungary…Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 UKhadinali Mario Luigi Ciappi wayeyisazi senkolo sobupapa sikaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, noSt. John Paul II; kusuka Ikhathekizimu Yomndeni, (Septhemba 9, 1993), ikhasi. 35

Isikhathi Sethu Sempi

NGOMKHOSI WENKOSIKAZI YETHU YAMA-LOURDES

 

LAPHO kuyizindlela ezimbili zokusondela ezikhathini ezenzekayo manje: njengezisulu noma ama-protagonists, njengababukeli noma abaholi. Kufanele sikhethe. Ngoba akusekho mhlaba ophakathi nendawo. Akusekho ndawo yabasivivi. Akusekho ukubhida ngomsebenzi wobungcwele bethu noma wobufakazi bethu. Kuphakathi kokuthi sonke sikuKristu - noma sizongeniswa umoya wezwe.Qhubeka ukufunda

Ukuthula Nokuvikeleka Kwamanga

 

Ngoba nina ngokwenu nazi kahle kakhulu
ukuthi usuku lweNkosi luza njengesela ebusuku.
Lapho abantu bethi, "Ukuthula nokulondeka,"
khona inhlekelele engazelelwe ifike phezu kwabo,
njengezinhlungu zokubeletha kowesifazane okhulelwe,
futhi ngeke baphunyuke.
(1 Thes. 5: 2-3)

 

JULANI njengoba uMgqibelo womlindelo ebusuku umemezela ngeSonto, lokho iSonto elikubiza ngokuthi “usuku lweNkosi” noma “usuku lweNkosi”[1]CCC, n. 1166, kanjalo futhi, iSonto selingenile kufayela le- ihora lomlindelo woSuku Olukhulu lweNkosi.[2]Okusho ukuthi, sisebusuku bosuku lwe- Usuku Lwesithupha Futhi lolu Suku lweNkosi, olufundiswe oFata beSonto Lokuqala, akulona usuku lwamahora angamashumi amabili nane ekupheleni komhlaba, kodwa isikhathi sokunqoba lapho izitha zikaNkulunkulu zizonqotshwa khona, Umphik'ukristu noma "Isilo" waphonswa echibini lomlilo, uSathane waboshwa ngamaketanga “iminyaka eyinkulungwane.”[3]qhathanisa Ukucabanga Ngezikhathi ZokugcinaQhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 CCC, n. 1166
2 Okusho ukuthi, sisebusuku bosuku lwe- Usuku Lwesithupha
3 qhathanisa Ukucabanga Ngezikhathi Zokugcina

2020: Umbono Womlindi

 

FUTHI ngakho kwakungu-2020. 

Kuyathakazelisa ukufunda emkhakheni wezwe ukuthi abantu bajabule kangakanani ukubeka unyaka ngemuva kwabo - kube sengathi u-2021 uzobuyela "kokujwayelekile". Kepha nina, bafundi bami, niyazi ukuthi lokhu ngeke kube njalo. Futhi hhayi ngoba abaholi bomhlaba wonke sebenakho vele bazimemezele ukuthi asisoze sabuyela kokujwayelekile, kodwa, okubaluleke kakhulu, iZulu limemezele ukuthi ukunqoba kweNkosi yethu noNkosikazi wethu kusendleleni - futhi uSathane uyakwazi lokhu, uyazi ukuthi isikhathi sakhe sifushane. Ngakho-ke manje singena esinqumweni Ukungqubuzana kwemibuso - intando kaSathane neNtando Yaphezulu. Yeka isikhathi esikhazimulayo sokuphila!Qhubeka ukufunda

The Gift

 

"THE iminyaka yezinkonzo iyaphela. ”

Lawo mazwi azwakala enhliziyweni yami eminyakeni eminingana eyedlule ayexakile kepha futhi ecacile: siza ekugcineni, hhayi ngenkonzo ngamunye; kunalokho, izindlela nezindlela eziningi kanye nezakhiwo iBandla lesimanje esezijwayele zona ekugcineni eziye zaba ngamuntu ngamunye, zaba buthakathaka, futhi zahlukanisa noMzimba kaKristu ukuphela. Lokhu “ukufa” okudingekayo kweBandla okumele kwenzeke ukuze ezwe uvuko olusha, ukuqhakaza okusha kwempilo kaKristu, amandla nobungcwele bayo yonke indlela entsha.Qhubeka ukufunda

Ukufika Okuphakathi

IPentecôte (Pentecost), nguJean II Restout (1732)

 

ONE zezimfihlakalo ezinkulu “zezikhathi zokugcina” ezembulwa kulelihora iqiniso lokuthi uJesu Kristu uza, hhayi enyameni, kodwa ngoMoya ukusungula umbuso wakhe nokubusa phakathi kwezizwe zonke. Yebo, uJesu kuthanda eze enyameni Yakhe ekhazinyulisiwe ekugcineni, kodwa ukuza Kwakhe kokugcina kugcinelwe lolo “suku lokugcina” lwangempela emhlabeni lapho isikhathi sizophela. Ngakho-ke, lapho ababoni abaningi emhlabeni jikelele beqhubeka bethi, “uJesu uyeza maduze” ukuzomisa uMbuso Wakhe “eNkathini Yokuthula,” kusho ukuthini lokhu? Ingabe kungokweBhayibheli futhi ingabe kuyisiko lamaKatolika? 

Qhubeka ukufunda

Ukusa Kwethemba

 

INI ingabe iNkathi Yokuthula izofana? UMark Mallett noDaniel O'Connor bangena emininingwaneni emihle ye-Era ezayo njengoba itholakala kwi-Sacred Tradition kanye neziprofetho zezimfihlakalo naboni. Buka noma ulalele le webcast ethokozisayo ukuze ufunde ngemicimbi engahle ivele empilweni yakho!Qhubeka ukufunda

Isikhathi Sokuthula

 

IZIMFIHLO futhi opapa ngokufanayo bathi siphila "ezikhathini zokuphela", ukuphela kwenkathi-kodwa hhayi ukuphela komhlaba. Okuzayo, bathi, yiNkathi Yokuthula. UMark Mallett noProf. Daniel O'Connor bakhombisa ukuthi lokhu kukuphi emiBhalweni nokuthi kuvumelana kanjani nabeFata beSonto Lokuqala kuze kube namuhla iMagisterium njengoba beqhubeka nokuchaza umugqa wesikhathi we-Countdown to the Kingdom.Qhubeka ukufunda

Ukweqa uhlelo

 

NINI I-COVID-19 iqale ukusabalala ngale kwemingcele yaseChina namasonto aqala ukuvalwa, kube nesikhathi esingaphezu kwamasonto ama-2-3 engizitholele mathupha, kepha ngezizathu ezihlukile kuneziningi. Ngokungazelelwe, njengesela ebusuku, izinsuku ebengizibhala cishe iminyaka eyishumi nanhlanu zazisifikile. Ngalawo masonto okuqala, kwafika amagama amaningi amasha ayisiprofetho kanye nokuqonda okujulile kwalokho osekuvele kushiwo — amanye engiwabhalile, amanye ngithemba ukuthi asheshe afike. “Izwi” elilodwa elangikhathaza yilokho luyeza usuku lapho sonke kuzodingeka ukuthi sigqoke imaski, futhi lokho lokhu bekuyingxenye yohlelo lukaSathane lokuqhubeka nokusikhipha ubuntu.Qhubeka ukufunda

Isikhathi Esizayo Sothando

 

Ishicilelwe okokuqala ngo-Okthoba 4, 2010. 

 

Bathandekayo abasha, iNkosi ikucela ukuba nibe ngabaprofethi balonyaka omusha… —I-POPE BENEDICT XVI, Ngasekhaya, Usuku Lomhlaba Wentsha, eSydney, e-Australia, ngoJulayi 20, 2008

Qhubeka ukufunda

Kuthiwani uma…?

Yini ezungeze ukugoba?

 

IN kuvulekile incwadi eya kuPapa, [1]qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza! Ngichaze ebungcweleni Bakhe isisekelo semfundiso yenkolo “yenkathi yokuthula” ngokungafani nokuhlubuka kwe Millenarianism. [2]qhathanisa IMillenarianism: Iyini futhi ayikho kanye neCatechism [CCC} n.675-676 Ngempela, uPadre Martino Penasa wabuza lo mbuzo esisekelweni semibhalo yenkathi yokuthula yomlando nendawo yonke Ukuqhathanisa Millenarianism to the Congregation for the Imfundiso Yokholo: “Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Ingabe inkathi entsha yempilo yobuKristu isondele? "). Ibamba ngaleso sikhathi, u-Cardinal Joseph Ratzinger uphendule, "La kutakaione è ancora aperta alla libera kukuruione, giacchè la Santa Sede non si è ancora pronounata in modo ufafanuzi":

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!
2 qhathanisa IMillenarianism: Iyini futhi ayikho kanye neCatechism [CCC} n.675-676

Oopapa, kanye ne-Dawning Era

Isithombe, uMax Rossi / Reuters

 

LAPHO Akungabazeki ukuthi abapapa bekhulu leminyaka elidlule bebelokhu besebenzisa isikhundla sabo sokuprofetha ukuze bavuse amakholwa emdlalweni oqhubeka osukwini lwethu (bheka Kungani Abapapa Bengamemezi?). Kuyimpi ewumnqamulajuqu phakathi kwesiko lempilo kanye nesiko lokufa… owesifazane ogqokiswe ilanga - esemsebenzini ukuzala inkathi entsha—Ukuqhathanisa udrako ngubani ifuna ukubhubhisa , uma kungenjalo ukuzama ukusungula umbuso wakhe kanye "nenkathi entsha" (bona IsAm 12: 1-4; 13: 2). Kepha ngenkathi sazi ukuthi uSathane uzohluleka, uKristu ngeke. Usanta omkhulu waseMarian, uLouis de Montfort, uzimele kahle:

Qhubeka ukufunda

Ukudalwa Okusha

 

 


THE "Isiko lokufa", lokho Ukudweba Okukhulu futhi Ubuthi Obukhulu, akulona igama lokugcina. Ukucekelwa phansi kwendalo okwenziwe umuntu emhlabeni akusona isinqumo sokugcina ezindabeni zesintu. Ngoba iTestamente Elisha noma iTestamente Elidala alikhulumi ngokuphela komhlaba emva kwethonya nokubusa “kwesilo.” Esikhundleni salokho, bakhuluma ngoNkulunkulu ukulungiswa kabusha lomhlaba lapho ukuthula kweqiniso nobulungiswa kuzobusa khona okwesikhashana njengoba “ulwazi lweNkosi” lusakazeka kusuka olwandle kuye kolunye ulwandle (cf. Is 11: 4-9; Jer 31: 1-6; Hez 36: 10-11; Mik 4: 1-7; Zak 9:10; Mat 24:14; IsAm 20: 4).

Zonke imikhawulo yomhlaba iyakukhumbula, iphendukele kuJehovaOKULANDELAYO; konke imindeni yezizwe iyokhothama phambi kwakhe. (IHu 22:28)

Qhubeka ukufunda

Ukunqoba - Ingxenye II

 

 

NGIFUNA ukunikeza umlayezo wethemba—ithemba elikhulu. Ngiyaqhubeka nokuthola izincwadi lapho abafundi bephelelwa yithemba njengoba bebuka ukwehla okuqhubekayo nokubola okucacile komphakathi obazungezile. Sibuhlungu ngoba umhlaba ususezingeni eliphansi ebumnyameni obungenakuqhathaniswa emlandweni. Sizwa imihelo ngoba isikhumbuza lokho lokhu akulona ikhaya lethu, kodwa iZulu. Ngakho-ke lalela futhi uJesu:

Babusisiwe abalambele bomele ukulunga, ngokuba bayakusuthiswa. (Mathewu 5: 6)

Qhubeka ukufunda

Isipho Esikhulu

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesithathu weViki lesiHlanu leLente, Mashi 25, 2015
Isimemezelo sokumenyezelwa kweNkosi

Imibhalo yenkolo lapha


kusukela Isimemezelo nguNicolas Poussin (1657)

 

TO uqonde ikusasa leSonto, ungabheki ngaphezu kweNtombikazi kaMariya Ebusisiwe. 

Qhubeka ukufunda

Emhlabeni njengaseZulwini

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesibili Weviki Lokuqala Lentente, Februwari 24, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

CABANGA futhi la mazwi avela eVangelini lanamuhla:

… Umbuso wakho mawuze, intando yakho yenziwe emhlabeni njengasezulwini.

Manje lalelisisa ekufundweni kokuqala:

Kuyakuba njalo nezwi lami eliphuma emlonyeni wami; Ngeke ibuyele kimi ize, kepha izokwenza intando yami, ifinyelele ekugcineni engikuthumele kona.

Uma uJesu asinika leli "zwi" ukuba sithandaze nsuku zonke kuBaba wethu waseZulwini, khona-ke umuntu kufanele abuze ukuthi uMbuso waKhe neNtando yaKhe yaphezulu emhlabeni njengasezulwini? Ukuthi leli “zwi” esikufundisiwe ukuba sithandaze lizofinyelela esiphethweni salo… noma cha libuyise ize? Impendulo, impela, ukuthi lawa mazwi eNkosi azofeza ukuphela kwawo futhi azokwenza…

Qhubeka ukufunda

Ukubusa kweNgonyama

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 17, 2014
Kweviki Lesithathu Lokufika

Imibhalo yenkolo lapha

 

KANJANI Ngabe kufanele siyiqonde imibhalo engokwesiprofetho yemibhalo esho ukuthi, ngokuza kukaMesiya, ubulungiswa nokuthula kuzobusa, futhi azochoboza izitha zaKhe ngaphansi kwezinyawo zaKhe? Ngoba bekungeke kubonakale ukuthi eminyakeni engama-2000 kamuva, lezi ziprofetho zehluleke ngokuphelele?

Qhubeka ukufunda

Ingonyama yakwaJuda

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 17, 2013

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

LAPHO umzuzu onamandla wedrama komunye wemibono kaSt. John eNcwadini yeSambulo. Emuva kokuzwa iNkosi ijezisa amabandla ayisikhombisa, yawaxwayisa, yawakhuthaza, futhi yawalungiselela ukuza kwayo [1]isib. IsAm 1:7 ISt. John ikhonjiswa umqulu onombhalo ezinhlangothini zombili obekwe uphawu ngezimpawu eziyisikhombisa. Lapho ebona ukuthi “akekho noyedwa ezulwini noma emhlabeni noma phansi komhlaba” okwaziyo ukukuvula nokukuhlola, uqala ukukhala kakhulu. Kepha kungani uSt.John ekhala ngento angakayifundi?

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. IsAm 1:7

Umkhathi wethemba

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 3, 2013
Isikhumbuzo sikaSt. Francis Xavier

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

ISAYA inikeza umbono oduduzayo wekusasa ukuthi umuntu angathethelelwa ngokusikisela ukuthi “kuyiphupho nje” nje. Ngemuva kokuhlanzwa komhlaba "ngenduku yomlomo [weNkosi], nangomoya wezindebe zakhe," u-Isaya uyabhala:

Impisi-ke iyoba yisivakashi sewundlu, nengwe izokwehla nezinyane lembuzi… Akusayikuba khona ukulimala noma incithakalo kuyo yonke intaba yami engcwele; ngoba umhlaba uyogcwala ulwazi lweNkosi, njengamanzi asibekela ulwandle. (U-Isaya 11)

Qhubeka ukufunda

The Abasinda

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 2, 2013

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

LAPHO yiminye imibhalo emiBhalweni, okuvunywa ukuthi, kuyakhathaza ukuyifunda. Ukufundwa kokuqala kwanamuhla kunenye yazo. Ikhuluma ngesikhathi esizayo lapho iNkosi iyogeza khona “ukungcola kwamadodakazi aseSiyoni”, ishiye igatsha ngemuva, abantu, abangobukhazikhazi nenkazimulo yaKhe.

… Isithelo somhlaba sizoba ludumo nobukhazikhazi kwabasindile bakwa-Israyeli. Ohlala eZiyoni, naye osele eJerusalema, kuzakuthiwa ungcwele: bonke ababekelwe impilo yabo yonke eJerusalema. (Isaya 4: 3)

Qhubeka ukufunda

Ukuyekethisa: Ukuhlubuka Okukhulu

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 1, 2013
NgeSonto lokuqala lokufika

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

THE Incwadi ka-Isaya-nale Advent-iqala ngombono omuhle woSuku oluzayo lapho “zonke izizwe” zizothutheleka eSontweni zizonikezwa esandleni sakhe izimfundiso zikaJesu ezinikeza impilo. Ngokusho koFata beSonto bokuqala, i-Our Lady of Fatima, namazwi esiprofetho opapa bekhulu lama-20, singalindela ngempela “inkathi yokuthula” ezayo lapho “bezokhanda izinkemba zabo zibe ngamakhuba nemikhonto yabo ibe ngocelemba” (bheka Baba oNgcwele othandekayo… Uyeza!)

Qhubeka ukufunda

Imibuzo Yakho Era

 

 

OLUNYE imibuzo nezimpendulo “ngenkathi yokuthula,” kusukela kuVassula, kuya kuFatima, kuya kuBaba.

 

U. Ingabe iBandla Lemfundiso Yokholo alishongo yini ukuthi “inkathi yokuthula” yisikhathi seminyaka eyi-millenarianism ngenkathi ithumela Isaziso sayo emibhalweni kaVassula Ryden?

Ngithathe isinqumo sokuphendula lo mbuzo lapha ngoba abanye basebenzisa lesi Saziso ukuthola iziphetho ezinamaphutha maqondana nomqondo “wenkathi yokuthula.” Impendulo yalo mbuzo iyathakazelisa njengoba ihlanganisiwe.

Qhubeka ukufunda

Ukunqoba - Ingxenye III

 

 

HHAYI singathemba kuphela ukugcwaliseka kokunqoba kwenhliziyo engenasici, iSonto linamandla oku shesha ukuza kwayo ngemikhuleko nezenzo zethu. Esikhundleni sokuphelelwa yithemba, sidinga ukuzilungiselela.

Yini esingayenza? Yini engakwazi Ngiyavuma?

 

Qhubeka ukufunda

Ukunqoba

 

 

AS UPapa Francis ulungiselela ukungcwelisa ubupapa bakhe ku-Our Lady of Fatima ngoMeyi 13, 2013 ngoKhadinali José da Cruz Policarpo, uMbhishobhi Omkhulu waseLisbon, [1]Ukulungiswa: Ukungcweliswa kuzokwenzeka ngoKhadinali, hhayi uPapa uqobo kuFatima, njengoba ngibike ngephutha. kuyisikhathi esifanele sokucabanga ngesethembiso sikaMama Obusisiwe esenziwa lapho ngo-1917, ukuthi sisho ukuthini, nokuthi sizokwenzeka kanjani… into ebonakala isanda kuba sezikhathini zethu. Ngikholwa wukuthi lowo owandulela lowo, uPapa Benedict XVI, usikhanyisele ngokubalulekile okwenzeka eBandleni nasemhlabeni mayelana nalokhu…

Ekugcineni, Inhliziyo Yami Engumsulwa izonqoba. UBaba oNgcwele uzongcwelisela iRussia kimi, futhi izoguqulwa, futhi kube nesikhathi sokuthula esizonikezwa umhlaba. - www.vatican.va

 

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Ukulungiswa: Ukungcweliswa kuzokwenzeka ngoKhadinali, hhayi uPapa uqobo kuFatima, njengoba ngibike ngephutha.

Millenarianism - Kuyini, futhi akusikho


Umculi Akaziwa

 

I UFANELE ukuphetha imicabango yami “ngenkathi yokuthula” ngokususelwa ku incwadi eya kuPapa Francis ngethemba lokuthi kuzohlomula okungenani abanye abesaba ukuwela ekuhlubukeni kweMillenarianism.

The Catechism weSonto LamaKatolika uthi:

Inkohliso Yomphik'ukristu isivele iqala ukwakheka emhlabeni ngaso sonke isikhathi lapho kwenziwa isimangalo sokubona emlandweni lelo themba likaMesiya elingafinyelelwa kuphela ngaphesheya komlando ngokwahlulela komkhathi. ISonto selinqabile ngisho nezindlela eziguquliwe zalokhu kufakazelwa kombuso ukuthi kube ngaphansi kwegama le-millenarianism, (577) ikakhulukazi uhlobo lwezepolitiki "oluhlanekezelwe ngokungathi sína". (578) —N. 676

Ngishiye ngamabomu izinkomba zemibhalo engenhla ngoba zibaluleke kakhulu ekusisizeni ukuqonda ukuthi kusho ukuthini ukuthi “millenarianism”, futhi okwesibili, “messianism yezwe” kuCatechism.

 

Qhubeka ukufunda

Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!

 

TO Ubungcwele Bakhe, uPapa Francis:

 

Baba oNgcwele othandekayo,

Ngaso sonke isikhathi sobufundisi balowo owandulela lowo, uSt.John Paul II, wayeqhubeka nokunxusa thina, intsha yeSonto, ukuba sibe “abalindi basekuseni ekuqaleni kwenkulungwane entsha yeminyaka.” [1]UPAPA JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (bheka u-21: 11-12)

… Abalindi abamemezela emhlabeni isizungu esisha sethemba, ubuzalwane nokuthula. —I-POPE JOHN PAUL II, ikheli le-Guanelli Youth Movement, ngo-Ephreli 20, 2002, www.v Vatican.va

Ukusuka e-Ukraine kuya eMadrid, ePeru kuya eCanada, wasibiza ukuthi sibe “ngabalingisi bezikhathi ezintsha” [2]UPAPA JOHN PAUL II, Umkhosi Wokwamukela, Isikhumulo Sezindiza Samazwe Ngamazwe saseMadrid-Baraja, ngoMeyi 3, 2003; www.fjp2.com ebheke ngqo ngaphambi kweSonto nomhlaba:

Basha abathandekayo, kukithi ukuba abe abalindi wasekuseni omemezela ukuza kwelanga ngubani onguKristu Ovukile! —I-POPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBaba Ongcwele kuNtsha Yomhlaba, I-XVII Usuku lwentsha lwezwe, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 UPAPA JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (bheka u-21: 11-12)
2 UPAPA JOHN PAUL II, Umkhosi Wokwamukela, Isikhumulo Sezindiza Samazwe Ngamazwe saseMadrid-Baraja, ngoMeyi 3, 2003; www.fjp2.com

Ukuphela Kwalesi Sikhathi

 

WE abasondeli ukuphela komhlaba, kodwa ukuphela kwalesi sikhathi. Manje-ke, iyophela kanjani le nkathi yamanje?

Iningi labapapa babhale ngokulindela ngomkhuleko isikhathi esizayo lapho iSonto lizomisa ukubusa kwalo ngokomoya kuze kube semikhawulweni yomhlaba. Kodwa kusobala emiBhalweni, oFata beSonto bokuqala, kanye nezambulo ezinikezwe uSt. Faustina nezinye izimfihlakalo ezingcwele, ukuthi umhlaba kumele kuqala ihlanzwe kubo bonke ububi, kuqala kuSathane uqobo.

 

Qhubeka ukufunda

Ithemba


UMaria Esperanza, 1928 - 2004

 

Isizathu sokwethulwa kukaMaria Esperanza njengogcotshiwe savulwa ngoJanuwari 31, 2010. Lo mbhalo washicilelwa okokuqala ngoSepthemba 15, 2008, eMkhosini We-Lady of Sorrows. Njengokubhalwa I-Trajectory, engincoma ukuthi uyifunde, lo mbhalo uqukethe "namagama manje" amaningi esidinga ukuwezwa futhi.

Futhi futhi.

 

LOKHU ngonyaka odlule, lapho ngangithandaza ngoMoya, izwi lalivame ukuphakama futhi ngokungazelelwe ezindebeni zami: “ithemba. ” Ngisanda kufunda ukuthi leli igama laseSpanishi elisho “ithemba.”

Qhubeka ukufunda

Zonke Izizwe?

 

 

KUPHELA umfundi:

Enkulumweni yakhe ngoFebhuwari 21, 2001, uPapa John Paul wamukela, ngamazwi akhe, "abantu abavela kuzo zonke izingxenye zomhlaba." Uqhubeke wathi,

Uvela emazweni angama-27 kumazwekazi amane futhi ukhuluma izilimi ezahlukahlukene. Ingabe lokhu akusona isibonakaliso sekhono leSonto, njengoba selisabalalele kuwo wonke amagumbi omhlaba, ukuqonda abantu abanamasiko nezilimi ezahlukahlukene, ukuze balethe wonke umyalezo kaKristu? —UJOHANE PAUL II, Ngasekhaya, UFebhu 21, 2001; www.vatica.va

Ingabe lokhu bekungeke kube ukugcwaliseka kukaMat 24:14 lapho ithi:

Leli vangeli lombuso liyoshunyayelwa emhlabeni wonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke; khona-ke ukuphela kuyofika (Math 24:14)?

 

Qhubeka ukufunda