Isixuku Esikhulayo


I-Ocean Avenue by SGIYA ngoMASKANDI MEDIA

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMashi 20, 2015. Imibhalo yenkolo yokufundwa okubhekiselwe kulolo suku yilezi lapha.

 

LAPHO yisibonakaliso esisha sezikhathi ezivela. Njengegagasi elifinyelela ogwini olukhula futhi lukhule luze lube yi-tsunami enkulu, ngakho-ke futhi, kunesixuku esikhulayo sokucabanga ngeSonto kanye nenkululeko yokukhuluma. Kwakuyiminyaka eyishumi edlule lapho ngabhala khona isexwayiso soshushiso oluzayo. [1]qhathanisa Ushushiso! … Kanye neTsunami Yokuziphatha Futhi manje sekulapha, ogwini lwaseNtshonalanga.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Ubulili Babantu Nenkululeko - Ingxenye II

 

EBUHLENI NOKUKHETHA

 

LAPHO kungenye into okufanele ishiwo ngokudalwa kowesilisa nowesifazane okwanqunywa “ekuqaleni” Futhi uma singakuqondi lokhu, uma singakuqondi lokhu, khona-ke noma yikuphi ukuxoxisana ngokuziphatha, kokukhetha okulungile noma okungalungile, kokulandela imiklamo kaNkulunkulu, kuba sengcupheni yokuphonsa ingxoxo yezocansi lomuntu ohlwini oluyinyumba lwemikhawulo. Futhi lokhu, nginesiqiniseko sokuthi, kuzosiza ekujuliseni ukwahlukana phakathi kwezimfundiso zeSonto ezinhle nezicebile ngocansi, nalabo abazizwa behlukanisiwe nalo.

Qhubeka ukufunda

Ubulili Nenkululeko Yabantu - Ingxenye I

OKUQALA NGOBULILI

 

Kunenkinga egcwele namuhla — inkinga yezocansi lomuntu. Kulandela ngemuva kwesizukulwane esingahlanganiswanga ngokuphelele eqinisweni, ebuhleni nasekulungeni kwemizimba yethu nemisebenzi eyenzelwe uNkulunkulu. Uchungechunge lwemibhalo elandelayo luyingxoxo engagunci ngesihloko esizobheka imibuzo ephathelene ezinye izindlela zomshado, ukushaya indlwabu, ukukhwabanisa, ucansi lomlomo, njll. Ngoba umhlaba uxoxa ngalezi zinkinga nsuku zonke emsakazweni, kuthelevishini naku-inthanethi. Ngabe iSonto alinakho okushiwo ngalezi zindaba? Siphendula kanjani? Ngempela unakho — unokuthile okuhle angakusho.

“Iqiniso lizonikhulula,” kusho uJesu. Mhlawumbe lokhu akulona iqiniso ngaphezu kwezindaba zobulili bomuntu. Lolu chungechunge lunconyelwa abafundi abavuthiwe… Lushicilelwe okokuqala ngoJuni, 2015. 

Qhubeka ukufunda

Ingabe Uyobashiya Baze Bafa?

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoMsombuluko weSonto Lesishiyagalolunye Lesikhathi Esijwayelekile, ngoJuni 1, 2015
Isikhumbuzo sikaSt. Justin

Imibhalo yenkolo lapha

 

THABA, bafowethu nodadewethu, ithulisa iSonto ezindaweni eziningi futhi ukubopha iqiniso. Izindleko zokwesaba kwethu zingabalwa imiphefumulo: abesilisa nabesifazane bashiye ukuhlupheka futhi bafe esonweni sabo. Ngabe sisacabanga ngale ndlela, sicabanga ngempilo yangokomoya yomunye nomunye? Cha, ezifundeni eziningi asikwenzi lokho ngoba sikhathazeke kakhulu nge- isimo sezwe samanje kunokucaphuna isimo semiphefumulo yethu.

Qhubeka ukufunda

AmaReframers

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoMsombuluko weViki lesihlanu leLente, Mashi 23, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

ONE yamathebula okhiye we Isixuku Esikhulayo namuhla kunokuthi uhlanganyele engxoxweni yamaqiniso, [1]qhathanisa Ukufa Komqondo bajwayele ukuphendukela ekubhaleni nasekubabandlululeni labo abangavumelani nabo. Bababiza ngokuthi “abazondayo” noma “abenqabayo”, “abazonda abantu abathandana nobulili obubodwa nabanobungqingili” noma “abakhulu”, njll. Isikrini sokubhema, ukuphinda kuxoxwe kabusha kwengxoxo ukuze, empeleni, vala shaqa inkhulumomphendvulwano. Kuwukuhlaselwa kwenkululeko yokukhuluma, futhi ngokwengeziwe, inkululeko yenkolo. [2]qhathanisa Ukuqhubekela phambili kweTotalitarinism Kuyamangaza ukubona ukuthi amazwi kaNkosikazi wethu kaFatima, akhulunywa cishe eminyakeni eyikhulu edlule, aqhubeka kahle njengoba nje ayeshilo: “amaphutha aseRussia” asabalala emhlabeni wonke — kanye umoya wokubusa ngemuva kwabo. [3]qhathanisa Lawula! Lawula! 

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ukufa Komqondo
2 qhathanisa Ukuqhubekela phambili kweTotalitarinism
3 qhathanisa Lawula! Lawula!

Ngingubani Mina Ukwahlulela?

 
Isithombe seReuters
 

 

BAYA Lawa ngamazwi okuthi, ngaphansi nje konyaka, aqhubeke ukuzwakala kulo lonke iSonto nasemhlabeni wonke: “Ngingubani mina ukuba ngahlulele?” Babeyimpendulo kaPapa Francis embuzweni owabuzwa kuye mayelana "nendawo yokwamukela izitabane" eSontweni. Lawo mazwi asephenduke isililo sempi: okokuqala, kulabo abafisa ukuthethelela ubungqingili; okwesibili, kulabo abafisa ukuthethelela izimiso zabo zokuziphatha; futhi okwesithathu, kulabo abafisa ukuthethelela ukucabanga kwabo ukuthi uPapa Francis uyisichasiso esisodwa sikaMphikukristu.

Lesi sikhashana sikaPapa Francis 'empeleni sichazwa ngamagama kaSt.Paul encwadini yeSt. James, owabhala: “Ungubani-ke wena ukwahlulela umakhelwane wakho?” [1]isib. UJam 4:12 Amagama kaPapa manje asatshalaliswa ezikibheni, ngokushesha aba yisiqubulo esidlulile ...

 

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. UJam 4:12

Ushushiso! … Kanye ne-Moral Tsunami

 

 

Njengoba abantu abaningi bevuka beya ekushushisweni kweSonto okwandayo, lokhu kubhala kukhuluma ngokuthi kungani, nokuthi kubhekephi. Ishicilelwe okokuqala ngoDisemba 12, 2005, ngivuselele isingeniso esingezansi…

 

Ngizothatha ukuma kwami ​​ngibuke, ngime embhoshongweni, ngibheke phambili ukuze ngibone ukuthi uzothini kimi, nokuthi ngizophendula ngithini mayelana nesikhalazo sami. UJehova wangiphendula, wathi: “Bhala umbono; yenze icace ezibhebheni, ukuze agijime lowo oyifundayo. ” (UHabakuki 2: 1-2)

 

THE emasontweni ambalwa edlule, bengilokhu ngizwa ngamandla amasha enhliziyweni yami ukuthi kukhona ukushushiswa okuzayo - “izwi” iNkosi ebonakala likudlulisela kumfundisi nami ngesikhathi sibuyele emuva ngo-2005. Ngesikhathi ngilungiselela ukubhala ngalokhu namhlanje, Ngithole i-imeyili elandelayo evela kumfundi:

Ngibe nephupho elixakile izolo ebusuku. Ngivuke namhlanje ekuseni ngamagama athi “Ushushiso luyeza. ” Uzibuza ukuthi ngabe nabanye bayakuthola lokhu…

Okungenani, lokho okushiwo uMbhishobhi Omkhulu uTimothy Dolan waseNew York ngesonto eledlule mayelana nokwamukelwa komthetho eNew York. Wabhala…

… Siyakhathazeka impela ngalokhu inkululeko yenkolo. Abahleli sebevele bafuna ukuthi kususwe iziqinisekiso zenkululeko yezenkolo, lapho abahlaseli bezenkolo befuna abantu bokholo baphoqwe ukwamukela le ncazelo. Uma okwenzeka kulawo mazwe ambalwa kanye namazwe lapho sekuvele kungumthetho khona kuyinkomba, amasonto, kanye namakholwa, maduzane bazohlukunyezwa, basatshiswe, futhi bahanjiswe enkantolo ngenxa yokukholelwa kwabo ukuthi umshado uphakathi kwendoda eyodwa, owesifazane oyedwa, kuze kube phakade , ukuletha izingane emhlabeni.—Kusuka kubhulogi ka-Archbishop Timothy Dolan, “Some After Afterts”, Julayi 7th, 2011; http://blog.archny.org/?p=1349

Usenanela noKhadinali Alfonso Lopez Trujillo, owayenguMongameli we Umkhandlu Wepontifical Womndeni, owathi eminyakeni emihlanu eyedlule:

"… Ukukhuluma ngokuvikela impilo namalungelo omndeni sekuyinto, kweminye imiphakathi, uhlobo lobugebengu obenziwa kuMbuso, uhlobo lokungalaleli uHulumeni…" —I-Vatican City, kaJune 28, 2006

Qhubeka ukufunda

Inkulumo eqondile

YEBO, kuyeza, kepha kumaKristu amaningi sekuvele kukhona lapha: iPassion of the Church. Ngenkathi umpristi ephakamisa uMthendeleko oNgcwele namhlanje ekuseni ngesikhathi seMisa lapha eNova Scotia lapho ngisanda kufika ukuzonikeza indawo yokubalekela amadoda, amazwi akhe aba nencazelo entsha: Lokhu kungumzimba wami ozonikelwa ngawo.

Singa Umzimba Wakhe. Sihlanganiswe Naye ngokumangazayo, nathi “sanikelwa” ngalolo Lwesine Olungcwele ukuze sihlanganyele ezinhluphekweni zeNkosi Yethu, futhi ngaleyo ndlela, sihlanganyele Ekuvukeni Kwayo. “Kungokuhlupheka kuphela lapho umuntu engangena khona eZulwini,” kusho umpristi entshumayelweni yakhe. Impela, lokhu kwakuyimfundiso kaKrestu ngakho-ke ihlala iyimfundiso engapheli yeSonto.

'Akukho sigqila esikhulu kunenkosi yaso.' Uma bengizingele mina, nani bayakunizingela. (Johane 15:20)

Omunye umpristi osethathe umhlalaphansi uhlala kule Passion ngenhla nje kogu lolwandle ukusuka lapha esifundazweni esilandelayo…

 

Qhubeka ukufunda