Lungiselela uMoya oNgcwele

 

KANJANI UNkulunkulu uyasihlanza futhi usilungiselela ukuza koMoya oNgcwele, ozoba amandla ethu ngezinsizi zamanje nezizayo… Joyina uMark Mallett noProf. Daniel O'Connor ngomyalezo onamandla ngezingozi esibhekene nazo, nokuthi uNkulunkulu unjani Ukuvikela abantu baKhe phakathi kwabo.Qhubeka ukufunda

Ubulili Babantu Nenkululeko - Ingxenye II

 

EBUHLENI NOKUKHETHA

 

LAPHO kungenye into okufanele ishiwo ngokudalwa kowesilisa nowesifazane okwanqunywa “ekuqaleni” Futhi uma singakuqondi lokhu, uma singakuqondi lokhu, khona-ke noma yikuphi ukuxoxisana ngokuziphatha, kokukhetha okulungile noma okungalungile, kokulandela imiklamo kaNkulunkulu, kuba sengcupheni yokuphonsa ingxoxo yezocansi lomuntu ohlwini oluyinyumba lwemikhawulo. Futhi lokhu, nginesiqiniseko sokuthi, kuzosiza ekujuliseni ukwahlukana phakathi kwezimfundiso zeSonto ezinhle nezicebile ngocansi, nalabo abazizwa behlukanisiwe nalo.

Qhubeka ukufunda

Ukungaqondi kahle uFrancis


OwayenguMbhishobhi Omkhulu uJorge Mario Cardinal Bergogli0 (uPapa Francis) egibele ibhasi
Umthombo wefayela awaziwa

 

 

THE izincwadi eziphendula Ukuqonda uFrancis ngeke kwehluke kakhulu. Kusukela kulabo abathi kungenye yezindatshana eziwusizo kakhulu kuPapa abazifundile, kwabanye baxwayisa ngokuthi ngikhohlisiwe. Yebo, yingakho-ke ngishilo kaninginingi ukuthi siphila “izinsuku eziyingozi. ” Kungenxa yokuthi amaKatolika aya ngokuya ahlukana ngokwengeziwe phakathi kwawo. Kukhona ifu lokudideka, ukungathembani, nokusola okuqhubekayo ukungena ezindongeni zeSonto. Lokho kusho, kunzima ukungabi nozwelo ngabafundi abathile, njengomfundisi oyedwa owabhala:Qhubeka ukufunda

Ushushiso! … Kanye ne-Moral Tsunami

 

 

Njengoba abantu abaningi bevuka beya ekushushisweni kweSonto okwandayo, lokhu kubhala kukhuluma ngokuthi kungani, nokuthi kubhekephi. Ishicilelwe okokuqala ngoDisemba 12, 2005, ngivuselele isingeniso esingezansi…

 

Ngizothatha ukuma kwami ​​ngibuke, ngime embhoshongweni, ngibheke phambili ukuze ngibone ukuthi uzothini kimi, nokuthi ngizophendula ngithini mayelana nesikhalazo sami. UJehova wangiphendula, wathi: “Bhala umbono; yenze icace ezibhebheni, ukuze agijime lowo oyifundayo. ” (UHabakuki 2: 1-2)

 

THE emasontweni ambalwa edlule, bengilokhu ngizwa ngamandla amasha enhliziyweni yami ukuthi kukhona ukushushiswa okuzayo - “izwi” iNkosi ebonakala likudlulisela kumfundisi nami ngesikhathi sibuyele emuva ngo-2005. Ngesikhathi ngilungiselela ukubhala ngalokhu namhlanje, Ngithole i-imeyili elandelayo evela kumfundi:

Ngibe nephupho elixakile izolo ebusuku. Ngivuke namhlanje ekuseni ngamagama athi “Ushushiso luyeza. ” Uzibuza ukuthi ngabe nabanye bayakuthola lokhu…

Okungenani, lokho okushiwo uMbhishobhi Omkhulu uTimothy Dolan waseNew York ngesonto eledlule mayelana nokwamukelwa komthetho eNew York. Wabhala…

… Siyakhathazeka impela ngalokhu inkululeko yenkolo. Abahleli sebevele bafuna ukuthi kususwe iziqinisekiso zenkululeko yezenkolo, lapho abahlaseli bezenkolo befuna abantu bokholo baphoqwe ukwamukela le ncazelo. Uma okwenzeka kulawo mazwe ambalwa kanye namazwe lapho sekuvele kungumthetho khona kuyinkomba, amasonto, kanye namakholwa, maduzane bazohlukunyezwa, basatshiswe, futhi bahanjiswe enkantolo ngenxa yokukholelwa kwabo ukuthi umshado uphakathi kwendoda eyodwa, owesifazane oyedwa, kuze kube phakade , ukuletha izingane emhlabeni.—Kusuka kubhulogi ka-Archbishop Timothy Dolan, “Some After Afterts”, Julayi 7th, 2011; http://blog.archny.org/?p=1349

Usenanela noKhadinali Alfonso Lopez Trujillo, owayenguMongameli we Umkhandlu Wepontifical Womndeni, owathi eminyakeni emihlanu eyedlule:

"… Ukukhuluma ngokuvikela impilo namalungelo omndeni sekuyinto, kweminye imiphakathi, uhlobo lobugebengu obenziwa kuMbuso, uhlobo lokungalaleli uHulumeni…" —I-Vatican City, kaJune 28, 2006

Qhubeka ukufunda

Inkulumo eqondile

YEBO, kuyeza, kepha kumaKristu amaningi sekuvele kukhona lapha: iPassion of the Church. Ngenkathi umpristi ephakamisa uMthendeleko oNgcwele namhlanje ekuseni ngesikhathi seMisa lapha eNova Scotia lapho ngisanda kufika ukuzonikeza indawo yokubalekela amadoda, amazwi akhe aba nencazelo entsha: Lokhu kungumzimba wami ozonikelwa ngawo.

Singa Umzimba Wakhe. Sihlanganiswe Naye ngokumangazayo, nathi “sanikelwa” ngalolo Lwesine Olungcwele ukuze sihlanganyele ezinhluphekweni zeNkosi Yethu, futhi ngaleyo ndlela, sihlanganyele Ekuvukeni Kwayo. “Kungokuhlupheka kuphela lapho umuntu engangena khona eZulwini,” kusho umpristi entshumayelweni yakhe. Impela, lokhu kwakuyimfundiso kaKrestu ngakho-ke ihlala iyimfundiso engapheli yeSonto.

'Akukho sigqila esikhulu kunenkosi yaso.' Uma bengizingele mina, nani bayakunizingela. (Johane 15:20)

Omunye umpristi osethathe umhlalaphansi uhlala kule Passion ngenhla nje kogu lolwandle ukusuka lapha esifundazweni esilandelayo…

 

Qhubeka ukufunda