Ukunikezela Konke

 

Kuzomele sakhe kabusha uhlu lwethu lokubhaliselwe. Lena indlela engcono kakhulu yokuxhumana nawe - ngale kokuhlolwa. Bhalisa lapha.

 

LOKHU ekuseni, ngaphambi kokuvuka embhedeni, uJehova wabeka isinkwa INovena Yokulahlwa enhliziyweni yami futhi. Bewazi yini ukuthi uJesu wathi, “Ayikho i-novena esebenza kangcono kunalena”?  Ngiyakukholwa. Ngalo mkhuleko okhethekile, iNkosi ilethe ukuphulukiswa okwakudingeka kakhulu emshadweni wami nasempilweni yami, futhi iyaqhubeka nokwenza kanjalo. Qhubeka ukufunda

Lapho Ubhekene Ngobuso Nobubi

 

ONE kubahumushi bami bangidlulisele le ncwadi:

Sekuyisikhathi eside iSonto lizibhubhisa ngokwenqaba imilayezo evela ezulwini futhi lingabasizi labo ababiza izulu ukuthi bathole usizo. UNkulunkulu uthule isikhathi eside kakhulu, ufakazela ukuthi ubuthakathaka ngoba uvumela ububi bube khona. Angiqondi intando yakhe, noma uthando lwakhe, noma iqiniso lokuthi uvumela ububi busabalale. Yize kunjalo wadala uSATHANE futhi akazange amcekele phansi ngesikhathi evukela, wamenza umlotha. Anginakho ukuthembela okukhulu kuJesu okuthiwa unamandla kunoDeveli. Kungathatha igama elilodwa nesenzo esisodwa bese umhlaba ungasindiswa! Benginamaphupho, amathemba, amaphrojekthi, kepha manje nginesifiso esisodwa kuphela lapho kufika ukuphela kosuku: ukuvala amehlo ami ngokuqinisekile!

Uphi loNkulunkulu? uyisithulu? uyimpumputhe na? Ingabe uyabakhathalela abantu abahluphekayo?…. 

Ucela uNkulunkulu Impilo, akunike ukugula, ukuhlupheka nokufa.
Ucela umsebenzi unokuswela umsebenzi nokuzibulala
Ucela izingane ongenayo inzalo.
Ucela abapristi abangcwele, unezikhathi ezikhululekile.

Ucela injabulo nentokozo, unobuhlungu, usizi, ukushushiswa, amashwa.
Ubuza iZulu uneGehena.

Uhlale enezintandokazi zakhe - njengo-Abela kuya kuKhayini, u-Isaac ku-Ishmayeli, uJakobe ku-Esawu, ababi kwabalungile. Kuyadabukisa, kepha kufanele sibhekane namaqiniso USATHANE ANAMANDLA KUNABO BANGCWELE NEZINGELOSI Ehlanganisiwe! Ngakho-ke uma uNkulunkulu ekhona, makangibonise, ngibheke phambili ukuxoxa naye uma lokho kungangiguqula. Angizange ngicele ukuzalwa.

Qhubeka ukufunda

Ukukhululwa Okukhulu

 

ABANTU abaningi sinomuzwa wokuthi isimemezelo sikaPapa Francis sokumemezela “iJubili leSihawu” kusuka ngoDisemba 8, 2015 kuya kuNovemba 20, 2016 saba nokubaluleka okukhulu kunalokho obekungavela okokuqala. Isizathu ukuthi kungenye yezimpawu eziningi ukuguqula konke ngasikhathi sinye. Lokho kwangithinta futhi njengoba ngangicabanga ngeJubili nezwi eliyisiprofetho engilithole ekupheleni kuka-2008… [1]qhathanisa Unyaka Wokuvela

Ishicilelwe okokuqala ngoMashi 24, 2015.

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Unyaka Wokuvela

Ingwe Esibayeni

 

Ukuzindla okulandelayo kusekelwe ekufundweni kweMisa kwesibili kwanamuhla kosuku lokuqala lwe-Advent 2016. Ukuze ube ngumdlali osebenzayo ku I-Counter-Revolution, kufanele siqale sibe nokwangempela ukuguquka kwenhliziyo... 

 

I ngifana nehlosi esibayeni.

Ngombhabhadiso, uJesu uvule umnyango wejele lami wangikhulula… kepha-ke, ngizithola ngihamba ngiya ngapha nangapha kuleso sono. Umnyango uvulekile, kepha angigijimeli ukuya ehlane leNkululeko… amathafa wenjabulo, izintaba zokuhlakanipha, amanzi okuqabuleka… ngiyakubabona buqamama, kepha nokho ngisahlala ngiyisiboshwa ngokuzithandela kwami. . Kungani? Kungani ngingenjalo ugijime? Kungani nginqikaza? Kungani ngihlala kulo mkhuba wesono ongajulile, wokungcola, wamathambo, nowokungcola, ngihamba ngapha nangapha, emuva naphambili?

Kungani?

Qhubeka ukufunda

Ukhiye Wokuvula Inhliziyo KaNkulunkulu

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesibili Weviki Lesithathu Lentente, Mashi 10, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHO kuyisihluthulelo senhliziyo kaNkulunkulu, ukhiye ongabanjwa yinoma ngubani kusuka esonweni esikhulu kuye kosanta omkhulu. Ngalesi sihluthulelo, inhliziyo kaNkulunkulu ingavuleka, hhayi inhliziyo Yakhe kuphela, kodwa yona kanye ingcebo yaseZulwini.

Futhi lowo khiye uwukuthi ukuthobeka.

Qhubeka ukufunda

UNkulunkulu Akasoze Adela

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoLwesihlanu lweviki lesibili leLente, Mashi 6, 2015

Imibhalo yenkolo lapha


Kutakulwe NguLove, nguDarren Tan

 

THE Umzekeliso wabaqashi esivinini, ababulala izisebenzi zomninimuzi ngisho nendodana yakhe, empeleni, kufanekisela amakhulu eminyaka wabaprofethi uBaba abathumela kubantu bakwa-Israyeli, kwafinyelela kuJesu Kristu, iNdodana Yakhe ezelwe yodwa Bonke benqatshwa.

Qhubeka ukufunda

Abaphathi Bothando

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesine Weviki Lesibili Lentente, Mashi 5, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

IQINISO ngaphandle kwesisa senhliziyo kufana nenkemba ebuthuntu engakwazi ukuhlaba inhliziyo. Kungadala ukuthi abantu bezwe ubuhlungu, badada, bacabange, noma bahlehle kude nalo, kepha Uthando yilona olola iqiniso luze lube Ukuphila izwi likaNkulunkulu. Uyabona, ngisho noDeveli angayicaphuna imiBhalo futhi akhiqize ukuxolisa okuhle kakhulu. [1]isib. UMat 4; 1-11 Kodwa kulapho lelo qiniso lidluliselwa ngamandla kaMoya oNgcwele lapho kuba khona…

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. UMat 4; 1-11

Umzuzwana Wolahleko Ozayo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
lwangoLwesihlanu lweViki Lokuqala Lentente, ngoFebhuwari 27, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

Indodana Elahlekile ngo-1888 kaJohn Macallan Swan 1847-1910Indodana Yolahleko, nguJohn Macallen Swan, ngo-1888 (Tate Collection, London)

 

NINI UJesu walandisa umzekeliso “wendodana elahlekile” [1]isib. ULuka 15: 11-32 Ngikholwa ukuthi ubenikeza nombono ongokwesiprofetho we izikhathi zokuphela. Okungukuthi, isithombe sokuthi umhlaba uzokwamukelwa kanjani endlini kaBaba ngomhlatshelo kaKristu… kodwa ekugcineni umlahle futhi. Ukuthi sizothatha ifa lethu, okungukuthi, inkululeko yethu yokuzikhethela, bese kuthi phakathi namakhulu eminyaka silishaye ngohlobo lobuhedeni olungalawuleki esinalo namuhla. Ubuchwepheshe yinkonyane entsha yegolide.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. ULuka 15: 11-32

Isiprofetho Esibaluleke Kunazo Zonke

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesithathu Weviki Lokuqala Lentente, ngoFebhuwari 25, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHO kuxoxwa kakhulu namuhla ngokuthi lesi noma leso siprofetho sizogcwaliseka nini, ikakhulukazi eminyakeni embalwa ezayo. Kepha ngivame ukuzindla ngeqiniso lokuthi namhlanje kusihlwa kungaba wubusuku bami bokugcina emhlabeni, ngakho-ke kimi, ngithola umjaho wokuthi "ngazi usuku" ungaphezu kwamandla. Ngivame ukumamatheka uma ngicabanga leyo ndaba kaSt. Francis okwathi, ngenkathi esebenza engadini, wabuzwa: "Ungenzenjani uma wazi ukuthi umhlaba uzophela namuhla?" Uphendule wathi, “Ngicabanga ukuthi ngizoqeda ukulima lo mugqa wobhontshisi.” Nakhu kukhona ukuhlakanipha kukaFrancis: isibopho somzuzwana intando kaNkulunkulu. Futhi intando kaNkulunkulu iyimfihlakalo, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngayo isikhathi.

Qhubeka ukufunda

Mina?

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoMgqibelo ngemuva koLwesithathu Lomlotha, Februwari 21, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

woza-ngilandele_Fotor.jpg

 

IF ume ngempela ucabange ngakho, ukuze umunce ngempela okwenzekile eVangelini lanamuhla, kufanele kuguqule impilo yakho.

Qhubeka ukufunda

Ukuphulukisa Inxeba Lase-Edene

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoLwesihlanu ngemuva koLwesithathu Lomlotha, Februwari 20, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

yith-woocommerce-wis-jpg.jpg

 

THE Umbuso wezilwane ukwaneliseka ngokuyisisekelo. Izinyoni ziyenelisa. Izinhlanzi ziyenelisa. Kepha inhliziyo yomuntu ayikho. Asihlaliseki futhi asenelisekile, sihlala sifuna ukugcwaliseka ngezindlela eziningi. Siphishekela ubumnandi obungapheli njengoba umhlaba ujikeleza izikhangiso zawo zethembisa injabulo, kepha siletha ubumnandi kuphela — injabulo edlulayo, kube sengathi lokho kuyisiphetho ngokwako. Kungani-ke, ngemuva kokuthenga amanga, ngokungenakugwemeka siqhubeka nokufuna, ukusesha, ukuzingela injongo nokubaluleka?

Qhubeka ukufunda

Ukuphikisana Namanje

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesine ngemuva koLwesithathu Lomlotha, Februwari 19, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

ngokumelene ne-tide_Fotor

 

IT kucace bha, noma nje ngokubheka kancane nje ezihlokweni zezindaba, ukuthi iningi lomhlaba wokuqala lisendaweni ekhululekile ekuthandaneni okungalawuleki ngenkathi umhlaba wonke usongelwa futhi uhlushwa ngobudlova besifunda. Njengoba ngabhala eminyakeni embalwa edlule, i isikhathi sokuxwayisa sesiphelelwe yisikhathi. [1]qhathanisa Ihora Lokugcina Uma umuntu engakwazi ukubona “izibonakaliso zezikhathi” manje, okuwukuphela kwegama elisele “yizwi” lokuhlupheka. [2]qhathanisa Ingoma Yomlindi

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ihora Lokugcina
2 qhathanisa Ingoma Yomlindi

Injabulo YeLent!

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kwe-Ash ngoLwesithathu, Februwari 18, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

umlotha-ngolwesithathu-ubuso-bokuthembeka

 

UMlotha, indwangu yesaka, ukuzila ukudla, ukuzihlawulisa, ukubulala, ukunikela ... Lezi yizindikimba ezivamile zeLente. Ngakho-ke ngubani ongacabanga ngale nkathi yokuzisola njenge- isikhathi senjabulo? NgeSonto lePhasika? Yebo, injabulo! Kepha izinsuku ezingamashumi amane zokuphenduka?

Qhubeka ukufunda

Ethinta uJesu

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoLwesibili, Februwari 3, 2015
Khetha. ISikhumbuzo St. Blaise

Imibhalo yenkolo lapha

 

ABANTU abaningi AmaKhatholika aya eMiseni njalo ngeSonto, ajoyine amaKnights of Columbus noma i-CWL, afake imali encane kubhasikidi weqoqo, njll. Kepha ukholo lwabo alulokothi lujule ngempela; akukho okwangempela Ingucuko zezinhliziyo zabo ziya ngokwanda ebungcweleni, ngokuya ngokuya eNkosini yethu uqobo, ukuze baqale ukusho ngoSt Paul, “Nokho ngiyaphila, akusengimi, kodwa uKristu uphila kimi; njengoba manje ngiphila enyameni, ngiphila ngokukholwa eNdodaneni kaNkulunkulu eyangithanda, yazinikela ngenxa yami. ” [1]isib. Gal 2:20

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. Gal 2:20

Ukulahlekelwa Izingane Zethu

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoJanuwari 5 - 10, 2015
we-Epiphany

Imibhalo yenkolo lapha

 

I babe nabazali abaningi beza kimi mathupha noma bangibhalela bathi, “Angiqondi. Izingane zethu sasiziyisa eMiseni njalo ngeSonto. Izingane zami zazithandaza iRosari nathi. Bebezoya emisebenzini yokomoya… kepha manje, bonke sebeshiyile iSonto. ”

Umbuzo uthi kungani? Njengomzali onezingane eziyisishiyagalombili nami, ngezinye izikhathi izinyembezi zalaba bazali ziye zangihlasela. Pho kungani kungenjalo zingane zami? Eqinisweni, ngamunye wethu unenkululeko yokuzikhethela. Ayikho i-forumla, ngayinye se, ukuthi uma wenza lokhu, noma usho lo mthandazo, ukuthi umphumela ubungcwele. Cha, kwesinye isikhathi umphumela uba ukungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, njengoba ngibonile emndenini wami uqobo.

Qhubeka ukufunda

Kusho Ukuthini Ukwamukela Aboni

 

THE Ukubizwa kukaBaba Ongcwele ukuthi iSonto libe “yisibhedlela sasendle” ukuze “kuphulukiswe abalimele” kungumbono omuhle kakhulu, ofike ngesikhathi futhi obonayo. Kodwa yini ngempela edinga ukwelashwa? Ayini amanxeba? Kusho ukuthini “ukwamukela” izoni emkhunjini weBarque of Peter?

Ngokuyinhloko, "iSonto" lenzelwe ini?

Qhubeka ukufunda

SingabakaNkulunkulu

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ka-Okthoba 16, 2014
Isikhumbuzo sikaSt. Ignatius wase-Antiyokiya

Imibhalo yenkolo lapha

 


kusuka kuBrian Jekel Cabanga ngoNdlunkulu

 

 

'INI wenza uPapa? Benzani ababhishobhi? ” Baningi ababuza le mibuzo ezithendeni zezilimi ezididayo nezitatimende ezingaqondakali ezivela kwiSinodi Ekuphileni Komndeni. Kepha umbuzo osenhliziyweni yami namuhla uthi Wenzani uMoya oNgcwele? Ngoba uJesu wathumela uMoya ukuhola iSonto “kulo lonke iqiniso.” [1]John 16: 13 Kungakhathaliseki ukuthi isithembiso sikaKristu sithembekile noma cha. Manje wenzani uMoya oNgcwele? Ngizobhala okuningi ngalokhu komunye umbhalo.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 John 16: 13

Isono Esisivimba ukuba Siphume embusweni

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ka-Okthoba 15, 2014
Isikhumbuzo sikaSanta Teresa kaJesu, iNcasakazi kanye noDokotela weSonto

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

 

Inkululeko yangempela ukubonakaliswa okuvelele kwesithombe saphezulu kumuntu. —UYINGCWELE UJOHANE PAUL II, I-Veritatis Splendor, hhayi. 34

 

NAMUHLA, UPaul uyasuka ekuchazeni ukuthi uKristu usikhulule kanjani senkululeko, washo ngokusobala mayelana nalezo zono ezisiholela, hhayi ebugqilini kuphela, kepha nasekuhlukanisweni okuphakade noNkulunkulu: ukuziphatha okubi, ukungcola, izikhathi zokuphuza, umona, njll.

Ngiyakuxwayisa, njengoba ngakuxwayisa phambilini, ukuthi labo abenza izinto ezinjalo ngeke balizuze ifa lombuso kaNkulunkulu. (Ukufunda kokuqala)

Wayedume kangakanani uPaul ngokusho lezi zinto? UPaul wayengenandaba. Njengoba azisho ngaphambili encwadini yakhe eya kwabaseGalathiya:

Qhubeka ukufunda

Ngenkululeko

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ka-Okthoba 13, 2014

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

ONE yezizathu enganginomuzwa wokuthi iNkosi ifuna ngibhale “Manje iZwi” ekufundweni kweMisa ngalesi sikhathi, kwakungenxa yokuthi kukhona manje izwi ekufundweni okukhuluma ngqo nalokho okwenzeka eBandleni nasemhlabeni. Ukufundwa kweMisa kuhlelwe ngemijikelezo yeminyaka emithathu, ngakho-ke kwehlukile unyaka nonyaka. Ngokwami, ngicabanga ukuthi “kuyisibonakaliso sezikhathi” ukuthi ukufundwa kwalo nyaka kuhambisana kanjani nezikhathi zethu…. Ukuthi nje.

Qhubeka ukufunda

Amandla Ovuko

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
likaSepthemba 18, 2014
Khetha. Isikhumbuzo sikaSt. Januarius

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

KAKHULU ixhomeke ekuVukeni kukaJesu Kristu. Njengoba uSt. Paul esho namuhla:

… Uma uKristu engavuswanga, nokushumayela kwethu akusizi ngalutho; akunalutho futhi, ukholo lwakho. (Ukufunda kokuqala)

Konke kuyize uma uJesu engaphili namuhla. Kungasho ukuthi ukufa kunqobe konke futhi “Nisesezonweni zenu.”

Kodwa yiVuko impela elenza noma yimuphi umqondo weSonto lokuqala. Ngiqonde ukuthi, uma uKristu wayengavukanga, kungani abalandeli baKhe beya ekufeni kwabo ngesihluku befuna amanga, amanga, nethemba elincanyana? Akufani nokuthi babezama ukwakha inhlangano enamandla — bakhethe impilo yobumpofu nomsebenzi. Uma kukhona ongakwenza, ungacabanga ukuthi lawa madoda ayezovele alulahle ukholo lwawo ebusweni babashushisi bawo athi, “Bheka-ke, bekuyiminyaka emithathu sihlala noJesu! Kodwa cha, usehambile manje, futhi yilokho. ” Ukuphela kwento enengqondo ngokuguquka kwabo okunamandla ngemuva kokufa Kwakhe yilokho bambona evuka kwabafileyo.

Qhubeka ukufunda

Igagasi Elizayo Lobunye

 NGOMKHOSI WESIHLALO SE ST. UPETRU

 

FOR amasonto amabili, ngiyizwile iNkosi ingikhuthaza kaninginingi ukuthi ngibhale ngayo ubumbano, inhlangano ebheke ebunyeni bobuKristu. Ngesinye isikhathi, ngezwa ukuthi uMoya ungikhuthaza ukuba ngibuyele emuva ngifunde “Izimbali”, leyo mibhalo emine eyisisekelo lapho kuvela khona konke okunye lapha. Enye yazo ikubunye: AmaKatolika, amaProthestani, noMshado Ozayo.

Njengoba ngiqale izolo ngomkhuleko, amagama ambalwa eza kimi ukuthi, ngemuva kokuwabelana nomqondisi wami wezomoya, ngifuna ukwabelana nawe. Manje, ngaphambi kokuba ngikwenze, kufanele ngikutshele ukuthi ngicabanga ukuthi konke lokhu engizokubhala kuzoba nencazelo entsha lapho ubuka ividiyo engezansi efakwe kuyo IZenit News Agency 'iwebhusayithi izolo ekuseni. Angizange ngiyibuke le vidiyo kuze kube ngemuva Ngithole la magama alandelayo ngomkhuleko, ngakho-ke ukusho okuncane, ngishaywe ngumoya kaMoya ngokuphelele (ngemuva kweminyaka eyisishiyagalombili yale mibhalo, angikaze ngikujwayele!).

Qhubeka ukufunda

Khuluma Nkosi, ngilalele

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaJanuwari 15, 2014

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

KONKE lokho okwenzeka emhlabeni wethu kudlula eminweni yentando kaNkulunkulu eyekelelayo. Lokhu akusho ukuthi uNkulunkulu uthanda ububi — Akenzi kanjalo. Kepha uyakuvumela (inkululeko yokuzikhethela yabantu kanye nezingelosi eziwile ukukhetha okubi) ukuze kusebenze okuhle okukhulu, okungukusindiswa kwesintu nokwakhiwa kwamazulu amasha nomhlaba omusha.

Qhubeka ukufunda

Thela Inhliziyo Yakho

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaJanuwari 14, 2014

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

NGIYAKHUMBULA ngidlula kwelinye lamadlelo kababazala wami, okwakunzima kakhulu. Yayinezindunduma ezinkulu ezibekwe ngokungahleliwe kuyo yonke insimu. “Ziyini zonke lezi ziduli?” Ngibuzile. Uphendule wathi, "Ngenkathi sihlanza izigodi ngonyaka owodwa, sasilahla umquba ezinqwabeni, kodwa asizange sisakaze ukusisabalalisa." Engikuqaphelile ukuthi, nomaphi lapho izindunduma zazikhona, kulapho utshani babuluhlaza kakhulu khona; kulapho ukukhula kwakukuhle kakhulu.

Qhubeka ukufunda

Ukuphumula kukaNkulunkulu

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 11, 2013

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

ABANTU abaningi abantu bachaza injabulo yomuntu njengokungabambeki ngempahla, ukuba nemali eningi, isikhathi seholide, ukwaziswa nokuhlonishwa, noma ukufeza izinhloso ezinkulu. Kepha bangaki kithi abacabanga ngenjabulo njengo ukuphumula?

Qhubeka ukufunda

Isikhathi Sethuna

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 6, 2013

Imibhalo yenkolo lapha


Umculi Akaziwa

 

NINI ingelosi uGabriyeli iza kuMariya ukumemezela ukuthi uzokhulelwa futhi azale indodana "iNkosi uNkulunkulu eyomnika isihlalo sobukhosi sikaDavide uyise," [1]ULuka 1: 32 uphendula ukumenyezelwa kwakhe ngamazwi athi, “Bheka, ngiyincekukazi yeNkosi. Kwangathi kungenziwa kimi ngokwezwi lakho. " [2]ULuka 1: 38 Umlingani wasezulwini wala mazwi kamuva kukhulunywa ngomlomo lapho uJesu eza kuye izimpumputhe ezimbili eVangelini lanamuhla

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 ULuka 1: 32
2 ULuka 1: 38

Ubufakazi bakho

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 4, 2013

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

THE izinyonga, izimpumputhe, abakhubazekile, izimungulu… laba yibo abaqoqa izinyawo zikaJesu. Futhi iVangeli lanamuhla lithi, “wabelapha.” Emizuzwini edlule, omunye wayengakwazi ukuhamba, omunye engaboni, omunye engakwazi ukusebenza, omunye engakwazi ukukhuluma… ngokuzumayo, babengakwazi. Mhlawumbe umzuzwana ngaphambili, babekhononda, “Kungani lokhu kwenzeke kimi? Ngake ngenzeni kuwe Nkulunkulu? Kungani ungilahlile…? ” Kodwa, emizuzwini engemingaki kamuva, ithi “bakhazimulisa uNkulunkulu ka-Israyeli.” Okungukuthi, kungazelelwe le miphefumulo yaba ne- ubufakazi.

Qhubeka ukufunda

Isibhedlela Sezinsimu

 

BACK ngoJuni ka-2013, ngikubhalele ngezinguquko ebengizibona mayelana nenkonzo yami, ukuthi yethulwa kanjani, yini ethulwa njll ekubhalweni okubiziwe Ingoma Yomlindi. Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa ngicabanga, ngithanda ukuhlanganyela nawe engikubonile kulokho okwenzeka emhlabeni wethu, izinto engizixoxe nomqondisi wami wezomoya, nalapho ngizizwa ngisiwa khona manje. Ngifuna futhi ukumema okokufaka kwakho okuqondile ngenhlolovo esheshayo ngezansi.

 

Qhubeka ukufunda

Indlela Encane

 

 

DO ungachithi isikhathi ucabanga ngobuqhawe babangcwele, izimangaliso zabo, amaphenathi angajwayelekile, noma ukuthokoza uma kukulethela ukudangala kulesi simo okuso (“Angisoze ngaba ngomunye wabo,” siyaxubana, bese sibuyela ngokushesha isimo esikhona ngaphansi kwesithende sikaSathane). Esikhundleni salokho-ke, zibandakanye ngokuvele uhambe phezu kwe- Indlela Encane, okuholela ngokungencane, ebusosheni babangcwele.

 

Qhubeka ukufunda

Ukuqhubeka Komuntu


Izisulu zokuqothulwa kohlanga

 

 

MHLAWUMBE isici esinombono omfushane kakhulu wesiko lethu lesimanje umbono wokuthi sisendleleni eqondile yokuthuthuka. Ukuthi siyakushiya emuva, ngemuva kokufezeka komuntu, ubuqaba nokucabanga okuncane kwezizukulwane namasiko adlule. Ukuthi sithukulula amaketango obandlululo nokungabekezelelani futhi simasha sibheke ezweni elibuswa ngentando yeningi, elikhululekile neliphucukile.

Lokhu kucabanga akuyona nje amanga kuphela, kodwa kuyingozi.

Qhubeka ukufunda

UBaba Uyabona

 

 

NGEZINYE izikhathi UNkulunkulu uthatha isikhathi eside kakhulu. Akaphenduli ngokushesha ngendlela ebesingathanda ngayo, noma kubonakala sengathi, cha. Imvelo yethu yokuqala ivame ukukholelwa ukuthi Akalaleli, noma akanandaba, noma uyangijezisa (ngakho-ke, ngingedwa).

Kepha angahle asho into enjengale:

Qhubeka ukufunda

Insimu Eyincithakalo

 

 

O Jehova, sake saba ngabangane.
Mina nawe,
ngihamba ngibambene ngezandla ensimini yenhliziyo yami.
Kodwa manje, ukuphi Nkosi yami?
Ngiyakufuna,
kepha thola kuphela amakhona afiphele lapho esake sathanda khona
wangivezela izimfihlo zakho.
Lapho futhi, ngathola uMama wakho
futhi ngakuzwa ukuthinta kwakhe okusondele ebunzini lami.

Kodwa manje, ukuphi?
Qhubeka ukufunda

Ingabe uNkulunkulu Uthule?

 

 

 

Maraki othandekayo,

UNkulunkulu axolele i-USA. Imvamisa ngingaqala ngoNkulunkulu abusise i-USA, kepha namuhla omunye wethu angamcela kanjani ukuthi abusise okwenzeka lapha? Siphila ezweni elikhula ngokuya liba mnyama. Ukukhanya kothando kuyaphela, futhi kuthatha wonke amandla ami ukugcina leli langabi elincane livutha enhliziyweni yami. Kepha ngoJesu, ngiyigcina ivutha namanje. Ngincenga uNkulunkulu uBaba wethu ukuthi angisize ngiqonde, futhi ngibone ukuthi kwenzekani emhlabeni wethu, kepha yena uthule ngokuzumayo. Ngibheka kulabo baprofethi abathembekile balezi zinsuku engikholwa ukuthi bakhuluma iqiniso; wena, nabanye amabhulogi abo nemibhalo engingayifunda nsuku zonke ukuthola amandla nokuhlakanipha nokukhuthazeka. Kodwa nonke nithule. Okuthunyelwe obekuzovela nsuku zonke, kuphendukele kuviki, bese kuba nyangazonke, futhi kwezinye izimo minyaka yonke. Ngabe uNkulunkulu useyekile ukukhuluma nathi sonke? Ingabe uNkulunkulu ubususile ubuso Bakhe obungcwele kithina? Angithi nje ubungcwele bakhe obuphelele babekezelela kanjani ukubheka isono sethu…?

KS 

Qhubeka ukufunda

Ithemba eliqinisekile

 

UKRISTU UVUKILE!

ALLELUIA!

 

 

ABAZALWANE nodade, asikwazi kanjani ukuzizwa sinethemba ngalolu suku olukhazimulayo? Kodwa-ke, ngiyazi ngokweqiniso, iningi lenu alikhathazeki njengoba sifunda izihloko zezingoma zezigubhu ezishayayo, zokuwa komnotho, kanye nokungabekezelelani kwezikhundla zokuziphatha zeSonto. Futhi abaningi bakhathele futhi bacishiwe umchamo oqhubekayo wenhlamba, amanyala nodlame ogcwalisa amaza ethu ne-intanethi.

Kusemaphethelweni enkulungwane yesibili yeminyaka lapho amafu amakhulu, asongelayo ehlangana emkhathizwe waso sonke isintu futhi ubumnyama behlela emiphefumulweni yabantu. —UPAPA JOHN PAUL II, osuka enkulumweni (ehunyushwe isuselwa e-Italy), ngoDisemba, 1983; www.v Vatican.va

Lokho yiqiniso lethu. Futhi ngingabhala "ungesabi" kaninginingi, kepha nokho abaningi bahlala bekhathazekile futhi bekhathazekile ngezinto eziningi.

Okokuqala, kufanele sazi ukuthi ithemba eliyiqiniso lihlala likhulelwa esibelethweni seqiniso, ngaphandle kwalokho, kubeka engcupheni yokuba yithemba elingamanga. Okwesibili, ithemba lingaphezu nje kokuthi “amazwi akhayo.” Eqinisweni, amagama ayizimemo nje. Umsebenzi kaKristu weminyaka emithathu wawungesinye sezimemo, kepha ithemba langempela laklanywa esiphambanweni. Labe selifukanyelwa futhi lazalelwa eThuneni. Lokhu, bangani abathandekayo, kuyindlela yethemba langempela kini nakithi kulezi zikhathi…

 

Qhubeka ukufunda

Vula Banzi Okusalungiswa Kwenhliziyo Yakho

 

 

KUPHELA inhliziyo yakho yagodola? Ngokuvamile kunesizathu esihle, futhi uMark ukunikeza amathuba amane kule webcast ekhuthazayo. Bukela le webcast entsha ye-Embracing Hope nombhali nomsingathi uMark Mallett:

Vula Banzi Okusalungiswa Kwenhliziyo Yakho

Iya ku: www.embroseshope.tv ukubuka amanye ama-webcasts nguMark.

 

Qhubeka ukufunda

Benedict, kanye Nokuphela Kwezwe

UPopePlane.jpg

 

 

 

KungoMay 21, 2011, futhi imithombo yezindaba ejwayelekile, njengenjwayelo, ikulungele kakhulu ukunaka labo ababiza igama elithi "Christian," kepha basekela izihlubuki, uma kungenjalo imibono engasile (bheka izindatshana lapha futhi lapha. Ngiyaxolisa kulabo bafundi baseYurophu umhlaba owaphela ngabo emahoreni ayisishiyagalombili edlule. Bekufanele ngabe ngithumele lokhu phambilini). 

 Ingabe umhlaba uyaphela namuhla, noma ngo-2012? Lokhu kuzindla kwashicilelwa okokuqala ngoDisemba 18, 2008…

 

 

Qhubeka ukufunda

Izwi… Amandla Okuguqula

 

IPOPE UBenedict ngokwesiprofetho ubona "isikhathi esisha sentwasahlobo" eSontweni esikhuthazwa ngokuzindla ngemiBhalo Engcwele. Kungani ukufunda iBhayibheli kungaguqula impilo yakho kanye neBandla lonke? UMark uphendula lo mbuzo kwi-webcast ngokuqinisekile ukuvusa indlala entsha kubabukeli beZwi likaNkulunkulu.

Uzobukela Izwi .. Power to Change, Iya ku www.embroseshope.tv

 

Qala futhi

 

WE phila esikhathini esingajwayelekile lapho kunezimpendulo khona konke. Awukho umbuzo ebusweni bomhlaba lowo, onokufinyelela kwikhompyutha noma othile onayo, angayitholi impendulo. Kepha impendulo eyodwa esalindile, elindele ukuzwa izixuku, ingumbuzo wendlala enkulu yabantu. Ukulambela injongo, injongo, uthando. Uthando ngaphezu kwakho konke okunye. Ngoba lapho sithandwa, ngandlela thile yonke eminye imibuzo ibonakala inciphisa indlela izinkanyezi ezibuna ngayo lapho kusa. Angikhulumi ngothando lwezithandani, kepha ukwamukela, ukwamukelwa okungenamkhawulo nokukhathazeka komunye.Qhubeka ukufunda