Imfihlakalo yoMbuso kaNkulunkulu

 

Unjani uMbuso kaNkulunkulu?
Ngingakufanisa nani?
Kufana nembewu yemastadi eyathathwa ngumuntu
watshalwa ensimini.
Lapho isikhulile, yaba isihlahla esikhulu
izinyoni zezulu zahlala emagatsheni awo.

(IVangeli lanamuhla)

 

ZONKE IZINHLOBO Ngosuku, sithandaza la mazwi: “Umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengaseZulwini.” UJesu wayengeke asifundise ukuthandaza kanjalo ngaphandle kokuba silindele ukuthi uMbuso usazofika. Ngaso leso sikhathi, amazwi okuqala eNkosi yethu enkonzweni Yayo ayethi:Qhubeka ukufunda

Kuthiwani uma…?

Yini ezungeze ukugoba?

 

IN kuvulekile incwadi eya kuPapa, [1]qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza! Ngichaze ebungcweleni Bakhe isisekelo semfundiso yenkolo “yenkathi yokuthula” ngokungafani nokuhlubuka kwe Millenarianism. [2]qhathanisa IMillenarianism: Iyini futhi ayikho kanye neCatechism [CCC} n.675-676 Ngempela, uPadre Martino Penasa wabuza lo mbuzo esisekelweni semibhalo yenkathi yokuthula yomlando nendawo yonke Ukuqhathanisa Millenarianism to the Congregation for the Imfundiso Yokholo: “Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Ingabe inkathi entsha yempilo yobuKristu isondele? "). Ibamba ngaleso sikhathi, u-Cardinal Joseph Ratzinger uphendule, "La kutakaione è ancora aperta alla libera kukuruione, giacchè la Santa Sede non si è ancora pronounata in modo ufafanuzi":

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!
2 qhathanisa IMillenarianism: Iyini futhi ayikho kanye neCatechism [CCC} n.675-676

Ukudalwa Okusha

 

 


THE "Isiko lokufa", lokho Ukudweba Okukhulu futhi Ubuthi Obukhulu, akulona igama lokugcina. Ukucekelwa phansi kwendalo okwenziwe umuntu emhlabeni akusona isinqumo sokugcina ezindabeni zesintu. Ngoba iTestamente Elisha noma iTestamente Elidala alikhulumi ngokuphela komhlaba emva kwethonya nokubusa “kwesilo.” Esikhundleni salokho, bakhuluma ngoNkulunkulu ukulungiswa kabusha lomhlaba lapho ukuthula kweqiniso nobulungiswa kuzobusa khona okwesikhashana njengoba “ulwazi lweNkosi” lusakazeka kusuka olwandle kuye kolunye ulwandle (cf. Is 11: 4-9; Jer 31: 1-6; Hez 36: 10-11; Mik 4: 1-7; Zak 9:10; Mat 24:14; IsAm 20: 4).

Zonke imikhawulo yomhlaba iyakukhumbula, iphendukele kuJehovaOKULANDELAYO; konke imindeni yezizwe iyokhothama phambi kwakhe. (IHu 22:28)

Qhubeka ukufunda

Ukunqoba - Ingxenye II

 

 

NGIFUNA ukunikeza umlayezo wethemba—ithemba elikhulu. Ngiyaqhubeka nokuthola izincwadi lapho abafundi bephelelwa yithemba njengoba bebuka ukwehla okuqhubekayo nokubola okucacile komphakathi obazungezile. Sibuhlungu ngoba umhlaba ususezingeni eliphansi ebumnyameni obungenakuqhathaniswa emlandweni. Sizwa imihelo ngoba isikhumbuza lokho lokhu akulona ikhaya lethu, kodwa iZulu. Ngakho-ke lalela futhi uJesu:

Babusisiwe abalambele bomele ukulunga, ngokuba bayakusuthiswa. (Mathewu 5: 6)

Qhubeka ukufunda

Umkhathi wethemba

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 3, 2013
Isikhumbuzo sikaSt. Francis Xavier

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

ISAYA inikeza umbono oduduzayo wekusasa ukuthi umuntu angathethelelwa ngokusikisela ukuthi “kuyiphupho nje” nje. Ngemuva kokuhlanzwa komhlaba "ngenduku yomlomo [weNkosi], nangomoya wezindebe zakhe," u-Isaya uyabhala:

Impisi-ke iyoba yisivakashi sewundlu, nengwe izokwehla nezinyane lembuzi… Akusayikuba khona ukulimala noma incithakalo kuyo yonke intaba yami engcwele; ngoba umhlaba uyogcwala ulwazi lweNkosi, njengamanzi asibekela ulwandle. (U-Isaya 11)

Qhubeka ukufunda

The Abasinda

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 2, 2013

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

LAPHO yiminye imibhalo emiBhalweni, okuvunywa ukuthi, kuyakhathaza ukuyifunda. Ukufundwa kokuqala kwanamuhla kunenye yazo. Ikhuluma ngesikhathi esizayo lapho iNkosi iyogeza khona “ukungcola kwamadodakazi aseSiyoni”, ishiye igatsha ngemuva, abantu, abangobukhazikhazi nenkazimulo yaKhe.

… Isithelo somhlaba sizoba ludumo nobukhazikhazi kwabasindile bakwa-Israyeli. Ohlala eZiyoni, naye osele eJerusalema, kuzakuthiwa ungcwele: bonke ababekelwe impilo yabo yonke eJerusalema. (Isaya 4: 3)

Qhubeka ukufunda

Imibuzo Yakho Era

 

 

OLUNYE imibuzo nezimpendulo “ngenkathi yokuthula,” kusukela kuVassula, kuya kuFatima, kuya kuBaba.

 

U. Ingabe iBandla Lemfundiso Yokholo alishongo yini ukuthi “inkathi yokuthula” yisikhathi seminyaka eyi-millenarianism ngenkathi ithumela Isaziso sayo emibhalweni kaVassula Ryden?

Ngithathe isinqumo sokuphendula lo mbuzo lapha ngoba abanye basebenzisa lesi Saziso ukuthola iziphetho ezinamaphutha maqondana nomqondo “wenkathi yokuthula.” Impendulo yalo mbuzo iyathakazelisa njengoba ihlanganisiwe.

Qhubeka ukufunda

Ukunqoba - Ingxenye III

 

 

HHAYI singathemba kuphela ukugcwaliseka kokunqoba kwenhliziyo engenasici, iSonto linamandla oku shesha ukuza kwayo ngemikhuleko nezenzo zethu. Esikhundleni sokuphelelwa yithemba, sidinga ukuzilungiselela.

Yini esingayenza? Yini engakwazi Ngiyavuma?

 

Qhubeka ukufunda

Ukunqoba

 

 

AS UPapa Francis ulungiselela ukungcwelisa ubupapa bakhe ku-Our Lady of Fatima ngoMeyi 13, 2013 ngoKhadinali José da Cruz Policarpo, uMbhishobhi Omkhulu waseLisbon, [1]Ukulungiswa: Ukungcweliswa kuzokwenzeka ngoKhadinali, hhayi uPapa uqobo kuFatima, njengoba ngibike ngephutha. kuyisikhathi esifanele sokucabanga ngesethembiso sikaMama Obusisiwe esenziwa lapho ngo-1917, ukuthi sisho ukuthini, nokuthi sizokwenzeka kanjani… into ebonakala isanda kuba sezikhathini zethu. Ngikholwa wukuthi lowo owandulela lowo, uPapa Benedict XVI, usikhanyisele ngokubalulekile okwenzeka eBandleni nasemhlabeni mayelana nalokhu…

Ekugcineni, Inhliziyo Yami Engumsulwa izonqoba. UBaba oNgcwele uzongcwelisela iRussia kimi, futhi izoguqulwa, futhi kube nesikhathi sokuthula esizonikezwa umhlaba. - www.vatican.va

 

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Ukulungiswa: Ukungcweliswa kuzokwenzeka ngoKhadinali, hhayi uPapa uqobo kuFatima, njengoba ngibike ngephutha.

Millenarianism - Kuyini, futhi akusikho


Umculi Akaziwa

 

I UFANELE ukuphetha imicabango yami “ngenkathi yokuthula” ngokususelwa ku incwadi eya kuPapa Francis ngethemba lokuthi kuzohlomula okungenani abanye abesaba ukuwela ekuhlubukeni kweMillenarianism.

The Catechism weSonto LamaKatolika uthi:

Inkohliso Yomphik'ukristu isivele iqala ukwakheka emhlabeni ngaso sonke isikhathi lapho kwenziwa isimangalo sokubona emlandweni lelo themba likaMesiya elingafinyelelwa kuphela ngaphesheya komlando ngokwahlulela komkhathi. ISonto selinqabile ngisho nezindlela eziguquliwe zalokhu kufakazelwa kombuso ukuthi kube ngaphansi kwegama le-millenarianism, (577) ikakhulukazi uhlobo lwezepolitiki "oluhlanekezelwe ngokungathi sína". (578) —N. 676

Ngishiye ngamabomu izinkomba zemibhalo engenhla ngoba zibaluleke kakhulu ekusisizeni ukuqonda ukuthi kusho ukuthini ukuthi “millenarianism”, futhi okwesibili, “messianism yezwe” kuCatechism.

 

Qhubeka ukufunda

Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!

 

TO Ubungcwele Bakhe, uPapa Francis:

 

Baba oNgcwele othandekayo,

Ngaso sonke isikhathi sobufundisi balowo owandulela lowo, uSt.John Paul II, wayeqhubeka nokunxusa thina, intsha yeSonto, ukuba sibe “abalindi basekuseni ekuqaleni kwenkulungwane entsha yeminyaka.” [1]UPAPA JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (bheka u-21: 11-12)

… Abalindi abamemezela emhlabeni isizungu esisha sethemba, ubuzalwane nokuthula. —I-POPE JOHN PAUL II, ikheli le-Guanelli Youth Movement, ngo-Ephreli 20, 2002, www.v Vatican.va

Ukusuka e-Ukraine kuya eMadrid, ePeru kuya eCanada, wasibiza ukuthi sibe “ngabalingisi bezikhathi ezintsha” [2]UPAPA JOHN PAUL II, Umkhosi Wokwamukela, Isikhumulo Sezindiza Samazwe Ngamazwe saseMadrid-Baraja, ngoMeyi 3, 2003; www.fjp2.com ebheke ngqo ngaphambi kweSonto nomhlaba:

Basha abathandekayo, kukithi ukuba abe abalindi wasekuseni omemezela ukuza kwelanga ngubani onguKristu Ovukile! —I-POPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBaba Ongcwele kuNtsha Yomhlaba, I-XVII Usuku lwentsha lwezwe, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 UPAPA JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (bheka u-21: 11-12)
2 UPAPA JOHN PAUL II, Umkhosi Wokwamukela, Isikhumulo Sezindiza Samazwe Ngamazwe saseMadrid-Baraja, ngoMeyi 3, 2003; www.fjp2.com

Ilahlekile kanjani i-Era

 

THE Ithemba lesikhathi esizayo "lesikhathi sokuthula" esisekelwe "eminyakeni eyinkulungwane" elandela ukufa kuka-Umphik'ukristu, ngokwencwadi yeSambulo, lingazwakala njengomqondo omusha kwabanye abafundi. Kwabanye, kubhekwa njengokuhlubuka. Kepha akunjalo. Iqiniso ukuthi, ithemba lokugcina isikhathi "sokuthula" nobulungiswa, "lokuphumula kweSabatha" kweSonto ngaphambi kokuphela kwesikhathi, enza ube nesisekelo sawo enkambisweni Engcwele. Eqinisweni, liye langcwatshwa emakhulwini eminyaka lokuchazwa ngokungeyikho, ukuhlaselwa okungafanele, kanye nemfundiso yenkolo eqagelayo eqhubeka kuze kube namuhla. Kulokhu kubhalwa, sibheka umbuzo wokuthi impela Kanjani “Inkathi yayilahlekile” —ingcosana yomdlalo opopayiwayo uqobo lwayo — neminye imibuzo efana nokuthi ngabe “yiminyaka eyinkulungwane” ngokoqobo yini, ukuthi uKristu uzobonakala yini ngaleso sikhathi, nokuthi yini esingayilindela. Kungani lokhu kubalulekile? Ngoba akuqinisekisi kuphela ithemba lesikhathi esizayo uMama Obusisiwe amemezele ngalo okuseduze kwaFatima, kepha ngezehlakalo okumele zenzeke ekupheleni kwalesi sikhathi ezizoshintsha umhlaba unomphela… izehlakalo ezibonakala zisemngceleni wezikhathi zethu. 

 

Qhubeka ukufunda

Ukuza kwesibili

 

KUPHELA umfundi:

Kunokudideka okuningi maqondana "nokubuya kwesibili" kukaJesu. Abanye bakubiza ngokuthi "umbuso we-Eucharistic", okungukuthi Ubukhona Bakhe eSigrameni Esibusisiwe. Abanye, ubukhona bangempela bukaJesu ebusa enyameni. Uthini owakho umbono ngalokhu? Ngididekile…

 

Qhubeka ukufunda