Ukukhokhiswa yi-Sun Miracle Skeptics


Isimo kusuka Usuku lwesithupha

 

THE imvula yachitha umhlaba futhi yanisela izixuku. Kumelwe ukuthi kwakubonakala kuyisibabazo ekuhlekelweni usulu okwakugcwele emaphephandabeni omhlaba ezinyangeni ezedlule. Izingane ezintathu ezingabelusi ngaseFatima, ePortugal zathi isimangaliso sizokwenzeka emasimini aseCova da Ira emini enkulu ngalolo suku. Kwakungo-Okthoba 13, 1917. Abantu abangafika ku-30, 000 kuya ku-100, 000 babebuthene ukuzobona lokhu.

Emazingeni abo bekukhona abakholwayo nabangakholwa, izalukazi ezizikhonzile nezinsizwa ezihlekisayo. —Fr. UJohn De Marchi, Umpristi nomcwaningi wase-Italy; Inhliziyo Engaphelele, 1952

Qhubeka ukufunda

Unenkani futhi Uyimpumputhe

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoMsombuluko weSonto Lesithathu leLente, Mashi 9, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

IN iqiniso, sizungezwe isimangaliso. Kufanele ube yimpumputhe — uyimpumputhe ngokomoya — ukuze ungayiboni. Kepha umhlaba wethu wanamuhla usungabaza kakhulu, unamahloni, unenkani kangangokuba asigcini nje ngokungabaza ukuthi izimangaliso ezingaphezu kwamandla emvelo zingenzeka, kepha uma zenzeka, sisangabaza!

Qhubeka ukufunda

Le Ngqungquthela

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoLwesine, Januwari 29, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

THE ITestamente Elidala lingaphezu kwencwadi elandisa umlando womlando wensindiso, kepha a Isithunzi lezinto ezizayo. Ithempeli likaSolomoni laliwumfanekiso wethempeli lomzimba kaKristu, indlela esasingena ngayo “eNgcwelengcwele” -ubukhona bukaNkulunkulu uqobo. Ukuchazwa kukaSt. Paul ngethempeli elisha ekufundweni kokuqala kwanamuhla kuqhuma:

Qhubeka ukufunda

Izinkinga ezingakholeki

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 16, 2013

Imibhalo yenkolo lapha


UKristu Ethempelini,
nguHeinrich Hoffman

 

 

INI ubungacabanga ukuthi ngingakutshela ukuthi ngubani uMongameli waseMelika eminyakeni engamakhulu amahlanu kusukela manje, kufaka phakathi ukuthi yiziphi izimpawu ezizokwandulela ukuzalwa kwakhe, lapho ezozalwa khona, igama lakhe kuzoba ngubani, uzokwehla kuluphi uhlu lozalo, uzokhashelwa kanjani yilungu lekhabhinethi yakhe, ngamanani entengo, uzohlukunyezwa kanjani , indlela yokubulawa, ukuthi labo abaseduze kwakhe bazothini, futhi uzofihlwa nobani. Amathuba okuthola konke okukodwa kwalokhu okulindelekile ayizinkanyezi.

Qhubeka ukufunda

Owesifazane Nedrako

 

IT ingenye yezimangaliso eziqhubekayo eziphawuleka kakhulu ezikhathini zanamuhla, futhi iningi lamaKatolika cishe alazi ngalo. Isahluko Sesithupha encwadini yami, Ubuso bokugcina, ikhuluma ngesimangaliso esimangalisayo sesithombe seNkosazana Yethu yaseGuadalupe, nokuthi sihlobana kanjani neSahluko 12 sencwadi yeSambulo. Ngenxa yezinsumansumane ezisabalele ezamukelwe njengamaqiniso, noma kunjalo, inguqulo yami yoqobo ibukezelwe ukubonisa i iqinisekisiwe amaqiniso esayensi azungeze i-tilma lapho isithombe sihlala khona njengakwisimo esingaqondakali. Isimangaliso se-tilma asidingi ukuhlobisa; luzimele lodwa “njengesibonakaliso sezikhathi” esikhulu.

Ngishicilele iSahluko Sesithupha ngezansi salabo asebenencwadi yami. Ukuphrinta Kwesithathu manje sekutholakalela labo abangathanda uku-oda amakhophi angeziwe, afaka imininingwane engezansi kanye nanoma iziphi izilungiso zokubhala ezitholakele.

Qaphela: imibhalo yaphansi engezansi ibhalwe ngokuhlukile kunekhophi ephrintiwe.Qhubeka ukufunda