Umkhathi wethemba

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 3, 2013
Isikhumbuzo sikaSt. Francis Xavier

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

ISAYA inikeza umbono oduduzayo wekusasa ukuthi umuntu angathethelelwa ngokusikisela ukuthi “kuyiphupho nje” nje. Ngemuva kokuhlanzwa komhlaba "ngenduku yomlomo [weNkosi], nangomoya wezindebe zakhe," u-Isaya uyabhala:

Impisi-ke iyoba yisivakashi sewundlu, nengwe izokwehla nezinyane lembuzi… Akusayikuba khona ukulimala noma incithakalo kuyo yonke intaba yami engcwele; ngoba umhlaba uyogcwala ulwazi lweNkosi, njengamanzi asibekela ulwandle. (U-Isaya 11)

Qhubeka ukufunda

The Abasinda

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 2, 2013

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

LAPHO yiminye imibhalo emiBhalweni, okuvunywa ukuthi, kuyakhathaza ukuyifunda. Ukufundwa kokuqala kwanamuhla kunenye yazo. Ikhuluma ngesikhathi esizayo lapho iNkosi iyogeza khona “ukungcola kwamadodakazi aseSiyoni”, ishiye igatsha ngemuva, abantu, abangobukhazikhazi nenkazimulo yaKhe.

… Isithelo somhlaba sizoba ludumo nobukhazikhazi kwabasindile bakwa-Israyeli. Ohlala eZiyoni, naye osele eJerusalema, kuzakuthiwa ungcwele: bonke ababekelwe impilo yabo yonke eJerusalema. (Isaya 4: 3)

Qhubeka ukufunda

Ukuyekethisa: Ukuhlubuka Okukhulu

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 1, 2013
NgeSonto lokuqala lokufika

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

THE Incwadi ka-Isaya-nale Advent-iqala ngombono omuhle woSuku oluzayo lapho “zonke izizwe” zizothutheleka eSontweni zizonikezwa esandleni sakhe izimfundiso zikaJesu ezinikeza impilo. Ngokusho koFata beSonto bokuqala, i-Our Lady of Fatima, namazwi esiprofetho opapa bekhulu lama-20, singalindela ngempela “inkathi yokuthula” ezayo lapho “bezokhanda izinkemba zabo zibe ngamakhuba nemikhonto yabo ibe ngocelemba” (bheka Baba oNgcwele othandekayo… Uyeza!)

Qhubeka ukufunda

Isilo Esikhulayo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaNovemba 29th, 2013

Imibhalo yenkolo lapha.

 

THE Umprofethi uDaniel unikezwa umbono onamandla nowesabisayo wemibuso emine eyayizobusa okwesikhashana — owesine kube ngundlovukayiphikiswa emhlabeni wonke lapho uMphik'ukristu ayezovela khona, ngokwe-Tradition. Bobabili uDaniel noKristu bachaza ukuthi izikhathi zalesi “silo” zizobukeka kanjani, yize kubhekwa ngezindlela ezahlukene.Qhubeka ukufunda

Imibuzo Yakho Era

 

 

OLUNYE imibuzo nezimpendulo “ngenkathi yokuthula,” kusukela kuVassula, kuya kuFatima, kuya kuBaba.

 

U. Ingabe iBandla Lemfundiso Yokholo alishongo yini ukuthi “inkathi yokuthula” yisikhathi seminyaka eyi-millenarianism ngenkathi ithumela Isaziso sayo emibhalweni kaVassula Ryden?

Ngithathe isinqumo sokuphendula lo mbuzo lapha ngoba abanye basebenzisa lesi Saziso ukuthola iziphetho ezinamaphutha maqondana nomqondo “wenkathi yokuthula.” Impendulo yalo mbuzo iyathakazelisa njengoba ihlanganisiwe.

Qhubeka ukufunda

Ingxoxo yeTruNews

 

UMAKHI MALLETT kwaba isivakashi TruNews.com, i-podcast yomsakazo wevangeli, ngoFebhuwari 28th, 2013. Ngomninikhaya, uRick Wiles, baxoxa ngokusula kukaPapa, ukuhlubuka eSontweni, kanye nemfundiso yenkolo “yezikhathi zokuphela” ngokombono wamaKhatholika.

UmKristu ovangeli uxoxa nomKatolika enkulumweni engavamile! Lalela ku:

TruNews.com

Benedict, kanye Nokuphela Kwezwe

UPopePlane.jpg

 

 

 

KungoMay 21, 2011, futhi imithombo yezindaba ejwayelekile, njengenjwayelo, ikulungele kakhulu ukunaka labo ababiza igama elithi "Christian," kepha basekela izihlubuki, uma kungenjalo imibono engasile (bheka izindatshana lapha futhi lapha. Ngiyaxolisa kulabo bafundi baseYurophu umhlaba owaphela ngabo emahoreni ayisishiyagalombili edlule. Bekufanele ngabe ngithumele lokhu phambilini). 

 Ingabe umhlaba uyaphela namuhla, noma ngo-2012? Lokhu kuzindla kwashicilelwa okokuqala ngoDisemba 18, 2008…

 

 

Qhubeka ukufunda

Ukuza kwesibili

 

KUPHELA umfundi:

Kunokudideka okuningi maqondana "nokubuya kwesibili" kukaJesu. Abanye bakubiza ngokuthi "umbuso we-Eucharistic", okungukuthi Ubukhona Bakhe eSigrameni Esibusisiwe. Abanye, ubukhona bangempela bukaJesu ebusa enyameni. Uthini owakho umbono ngalokhu? Ngididekile…

 

Qhubeka ukufunda