Ushushiso! … Kanye ne-Moral Tsunami

 

 

Njengoba abantu abaningi bevuka beya ekushushisweni kweSonto okwandayo, lokhu kubhala kukhuluma ngokuthi kungani, nokuthi kubhekephi. Ishicilelwe okokuqala ngoDisemba 12, 2005, ngivuselele isingeniso esingezansi…

 

Ngizothatha ukuma kwami ​​ngibuke, ngime embhoshongweni, ngibheke phambili ukuze ngibone ukuthi uzothini kimi, nokuthi ngizophendula ngithini mayelana nesikhalazo sami. UJehova wangiphendula, wathi: “Bhala umbono; yenze icace ezibhebheni, ukuze agijime lowo oyifundayo. ” (UHabakuki 2: 1-2)

 

THE emasontweni ambalwa edlule, bengilokhu ngizwa ngamandla amasha enhliziyweni yami ukuthi kukhona ukushushiswa okuzayo - “izwi” iNkosi ebonakala likudlulisela kumfundisi nami ngesikhathi sibuyele emuva ngo-2005. Ngesikhathi ngilungiselela ukubhala ngalokhu namhlanje, Ngithole i-imeyili elandelayo evela kumfundi:

Ngibe nephupho elixakile izolo ebusuku. Ngivuke namhlanje ekuseni ngamagama athi “Ushushiso luyeza. ” Uzibuza ukuthi ngabe nabanye bayakuthola lokhu…

Okungenani, lokho okushiwo uMbhishobhi Omkhulu uTimothy Dolan waseNew York ngesonto eledlule mayelana nokwamukelwa komthetho eNew York. Wabhala…

… Siyakhathazeka impela ngalokhu inkululeko yenkolo. Abahleli sebevele bafuna ukuthi kususwe iziqinisekiso zenkululeko yezenkolo, lapho abahlaseli bezenkolo befuna abantu bokholo baphoqwe ukwamukela le ncazelo. Uma okwenzeka kulawo mazwe ambalwa kanye namazwe lapho sekuvele kungumthetho khona kuyinkomba, amasonto, kanye namakholwa, maduzane bazohlukunyezwa, basatshiswe, futhi bahanjiswe enkantolo ngenxa yokukholelwa kwabo ukuthi umshado uphakathi kwendoda eyodwa, owesifazane oyedwa, kuze kube phakade , ukuletha izingane emhlabeni.—Kusuka kubhulogi ka-Archbishop Timothy Dolan, “Some After Afterts”, Julayi 7th, 2011; http://blog.archny.org/?p=1349

Usenanela noKhadinali Alfonso Lopez Trujillo, owayenguMongameli we Umkhandlu Wepontifical Womndeni, owathi eminyakeni emihlanu eyedlule:

"… Ukukhuluma ngokuvikela impilo namalungelo omndeni sekuyinto, kweminye imiphakathi, uhlobo lobugebengu obenziwa kuMbuso, uhlobo lokungalaleli uHulumeni…" —I-Vatican City, kaJune 28, 2006

Qhubeka ukufunda

Njengesela

 

THE emahoreni angama-24 edlule selokhu kwabhalwa Ngemuva Kokukhanyisa, amazwi abelokhu enanela enhliziyweni yami: Njengesela ebusuku…

Ngokuphathelene nezikhathi nezinkathi, bazalwane, aninasidingo sokuba nilotshelwe okuthile. Ngokuba nina uqobo lwenu nazi kahle ukuthi usuku lweNkosi luyakufika njengesela ebusuku. Lapho abantu bethi, “Ukuthula nokuhlala kahle,” khona inhlekelele engazelelwe ifika phezu kwabo, njengezinhlungu zokubeletha owesifazane okhulelweyo, futhi ngeke baphunyuke. (1 Thes. 5: 2-3)

Abaningi basebenzise la mazwi ekubuyeni kukaJesu kwesibili. Impela iNkosi izofika ngehora elingaziwa muntu ngaphandle kukaBaba. Kepha uma sifunda umbhalo ongenhla ngokucophelela, uSt. Embhalweni wami wokugcina, ngachaza ukuthi “usuku lweNkosi” alulona yini usuku noma umcimbi owodwa, kepha luyisikhathi esithile, ngokwe-Sacred Tradition. Ngakho-ke, lokho okuholela futhi kungenise uSuku lweNkosi yizo kanye lezo zinhlungu zokubeletha uJesu akhuluma ngazo [1]Mat 24: 6-8; ULuka 21: 9-11 noSt. uJohane wabona embonweni we Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko.

Nabo, abaningi, bazofika njengesela ebusuku.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Mat 24: 6-8; ULuka 21: 9-11