Ubunye Bamanga

 

 

 

IF umkhuleko nesifiso sikaJesu ukuthi “bonke babe munye” (UJohn 17: 21), lapho-ke noSathane unesu lobunye—ubumbano lwamanga. Futhi siyazibona izimpawu zalo ziyavela. Lokhu okubhalwe lapha kuhlobene "nemiphakathi efanayo" ezayo okukhulunywa ngayo ku Iziphephelo Ezizayo Neziphephelo.

 
UBUNYE BWEQINISO 

UKristu wathandazela ukuthi sonke sibe munye:

...ngokuba-ke benomqondo munye, ninothando olufanayo, niphelelisiwe futhi ninomqondo munye... (Fil 2: 5)

Imuphi umqondo? Luphi uthando? Kungasiphi isivumelwano? UPawulu uyiphendula evesini elilandelayo:

Yibani nalo mqondo phakathi kwenu, ongowenu kuKristu Jesu, owathi… akabalanga ukuthi ukulingana noNkulunkulu kuyinto engabanjwa, kodwa wazidela, ethatha isimo senceku…

Uphawu lobuKristu ukuthanda. Isiqongo salo thando ukuzincisha, i-kenosis noma ukuzikhipha kokunye. Lokhu kuzoba ngumqondo woMzimba kaKristu, a ubunye benkonzo, okuyisibopho sothando.

Ubunye bobuKristu abukona ukuzithoba okungenangqondo nokuvumelana. Yilokho okuyinkolo. Njengoba ngivame ukusho uma ngikhuluma nentsha: UJesu akazanga ukuzothatha eyakho ubuntu—Weza ukuzothatha eyakho izono! Futhi-ke, uMzimba kaKristu unamalungu amaningi, kepha unemisebenzi ehlukene, yonke ihlelelwe inhloso yothando. Umehluko, ngakho-ke, kugujwa.

… UMphostoli ulangazelela ukuxhumana… umqondo wobunye phakathi kobuningi bomoya wokupha, okuyizipho zikaMoya oNgcwele. Ngenxa yalokhu, iSonto livela njengesidalwa esinothile futhi esibalulekile, hhayi isithelo esifanayo soMoya owodwa, esiholela wonke umuntu ebunyeni obukhulu, ngoba wemukela ukwehlukana ngaphandle kokukuqeda futhi ngaleyo ndlela kulethe ubunye obunobunye. —UPOPE BENEDICT XVI, Angelus, Januwari 24, 2010; L'Osservatore Romano, Uhlelo lwamasonto onke ngesiNgisi, Januwari 27, 2010; www.v Vatican.va

Ebunyeni bobuKrestu, konke kuyaliwe ukuze kuzuze omunye, kungaba ngezenzo zesisa, noma ngokunamathela emithethweni yemvelo neyokuziphatha njengoba ivezwe kithi ngendalo nangoJesu. Ngakho-ke Uthando futhi iqiniso abahlukanisiwe futhi abakwazi ukudivosa, ngoba bobabili ba-oda ukuze kuzuze omunye. [1]qhathanisa Kuzo Zonke Izindleko Lapho kukhona khona uthando, akukho aphoqelelwa; lapho kuneqiniso khona, kukhona inkululeko.

Ngakho-ke, ebunyeni bukaKristu, umphefumulo womuntu uyakwazi ukukhula ube namandla aphelele ngaphakathi komphakathi onothando… okungumfanekiso womphakathi wokuqala: uZiqu Zintathu Ongcwele.
 

UBUNYE BAMANGA 

Inhloso kaSathane akukhona ukuthi sonke siyoba munye, kodwa ukuthi konke kuzoba njalo iyunifomu.

Ukuze wakhe lobu bunye bamanga, kuzosuselwa ku uZiqu-zintathu wamanga: “Ukubekezela, Ubuntu, Equal“. Inhloso yesitha ukuqala ngokudiliza ubunye be- Umzimba kaKristu, ubunye be Umshado, futhi lokho ngaphakathi ubunye phakathi komuntu (umzimba, umphefumulo, kanye nomoya), okwenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu — bese kwakhiwa kabusha konke ngo a isithombe esingamanga.

Njengamanje, umuntu unamandla phezu komhlaba kanye nemithetho yawo. Uyakwazi ukuqaqa lo mhlaba futhi awuhlanganise kabusha. —UPOPE BENEDICT XVI (UKhadinali Ratzinger), uPalermo, Mashi 15, 2000

Ngokuthi "Ukulingana", akusekho into efana nokuthi "indoda" noma "owesifazane" noma "umyeni" kanye "nenkosikazi." (Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ingqondo yesimanje yezwe ayisho ngegama elithi "ukulingana": inani lomuntu ngamunye elilinganayo nelingunaphakade- kepha kunalokho uhlobo oluthile lwenhlamba ukufanaUmbuthano onamandla wabesifazane wakhuthazwa nguSathane ukuze asule izindima ezahlukahlukene kodwa ezihambisanayo zowesilisa nowesifazane.

Ubaba babantu businikeza ukulindela lokho ayikho. Kepha lapho lobubaba bungekho, lapho butholwa kuphela njengesigameko sebhayoloji, ngaphandle kobuqili bomuntu nobomoya, zonke izitatimende ngoNkulunkulu uBaba azinalutho. Inkinga yokuba ngubaba esiphila kuyo namuhla iyinto, mhlawumbe ebaluleke kakhulu, esongela umuntu ebuntwini bakhe. Ukuqedwa kobaba nokuba ngumama kuxhumene nokuqedwa kokuba ngamadodana namadodakazi ethu.  —UPOPE BENEDICT XVI (UKhadinali Ratzinger), uPalermo, Mashi 15, 2000

Lapho esekufezile lokhu, udlulela esigabeni esilandelayo: i ukususwa komehluko ocansini besilisa nabesifazane. Manje ubudoda noma ubufazi ngu udaba lokuthandwayo, futhi ngaleyo ndlela, indoda nowesifazane ngokuyisisekelo "Bayalingana." 

Ukuqinisa umehluko phakathi kwabobulili obuhlukile… kuqinisekisa ngokufihlakele leyo mibono engemihle efuna ukususa konke ukuhlobana ebudodeni noma ebuntombini bomuntu, kube sengathi lokhu bekuyindaba yemvelo kuphela.  —I-POPE BENEDICT XVI, I-WorldNetDaily, NgoDisemba 30, 2006 

Kepha lo mqondo wamanga futhi olinganiselwe "wokulingana" awukhawulelwanga owesilisa nowesifazane kuphela; ichithela ekuqondeni okusontekile kwemvelo ngokuba "Nobuntu." Okungukuthi, izilwane nezitshalo kufanele kubhekwe, noma ngabe zihlukahlukene ngesimo nangobuhlakani obuncane, alinganayo izidalwa. Kulobu budlelwano bokufanelana, owesilisa, owesifazane, isilwane — ngisho neplanethi kanye nemvelo — bayalingana ngenani elithile homogenization cosmic (futhi kwesinye isikhathi, isintu siyaqhubeka Ngaphansi value ebusweni besilwane esisengozini yokuphela.) 

ISpain, ngokwesibonelo, isidlulise iPhrojekthi Enkulu Yezinkawu yaba ngumthetho, yamemezela ukuthi izimfene nama-gorilla bayingxenye "yomphakathi olingana" nabantu. ISwitzerland imemezele ukuthi isitshalo ngasinye "sinesithunzi sangaphakathi" nokuthi izimbali zasendle "ezinqamula ikhanda" kuyiphutha elikhulu lokuziphatha. Umthethosisekelo omusha wase-Ecuador uhlinzeka “ngamalungelo emvelo” alingana nalezo Homo sapiens. -Homo Sapiens, Thola Ukulahleka, UWesley J. Smith, umuntu osemdala kumalungelo abantu nakwizinto eziphilayo zeDiscovery Institute, Isibuyekezo Sikazwelonke Ku-inthanethi, Ngo-Ephreli 22nd, i-2009

Njengoba uMoya oNgcwele ugeleza njengoThando phakathi kukaYise neNdodana, ngokunjalo nalobu bunye bamanga buhlanganiswe "Ukubekezelelana." Ngenkathi igcina noma ibambelele esimweni sangaphandle sesisa senhliziyo, imvamisa ayinalo uthando ngoba isekelwe emizweni nasemibonweni ehlanekezelwe kunasekukhanyeni kweqiniso nokucabanga. Umthetho wemvelo nowokuziphatha ushintshaniswa nomqondo ongafinyeleleki “wamalungelo.” Ngakho-ke, uma okuthile kungathathwa njengelungelo, ngakho-ke kufanele kubekezelelwe (noma ngabe ilungelo limane nje "lenziwe" yijaji noma lifunwa ngamaqembu alwela amalungelo, kungakhathalekile ukuthi la "malungelo" aphula iqiniso nokucabanga.)

Njengalokhu, uZiqu-zintathu wamanga akanalo ukuthanda njengokuphela kwayo, kepha i-ego: kunjalo uMbhoshongo omusha waseBabele.

Kwakhiwa umbuso wobushiqela wobumbano obonisa ukuthi akukho okucacile, futhi okushiya kuyisinyathelo sokugcina akukho lutho ngaphandle kobugovu nezifiso zalo.  —UPOPE BENEDICT XVI (UKhadinali Ratzinger), Ukuvula Umndeni eConclave, Ephreli 18, 2004.

Phezulu, amagama athi ukubekezela, ubuntu, nokulingana yimibandela ebonakala mihle, futhi empeleni ingaba yinhle. Kepha uSathane "unguyise wamanga" othatha okuhle futhi akusonta, ngaleyo ndlela abambe imiphefumulo ukudideka.

 

UKUQALA KWAMANGA KONKE 

Lapho lo “trinity” wamanga ehlangana kuzo zontathu izici zawo, ulungiselela indlela a ubunye bamanga lokho uqobo kufanele kubhekwe ngokucophelela futhi kuphoqelelwe. Ngempela, ubunjalo beTolerance ukuthi abukwazi ukubekezelela leyo nto, umuntu, noma isikhungo esibambelele emcabangweni wokuziphatha ngokuphelele. Umbhalo uthi, “lapho kukhona uMoya weNkosi, kukhona inkululeko." [2]I-2 Cor 3: 17 Ngakolunye uhlangothi, lapho kukhona umoya womphikukristu, kukhona ukuphoqelelwa. [3]qhathanisa Lawula! Lawula! The ubunye bamanga, ukwandisa manje njengesimo somhlaba jikelele, ngakho-ke, kulungisa indlela yoMphikukristu oqinisekisa lokho umuntu ngamunye kumele kubalwe ngayo. Control ungaphansi kwesisekelo seTolerance; ingcina yomphikukristu — hhayi uthando. Ibhawodi elilodwa elixekethile emshinini lingabhubhisa yonke inqubo; ngokufanayo, umuntu ngamunye kumele ahleleke ngokucophelela futhi ahlanganiswe nobunye bamanga — oboshwe futhi bahambisane nombono wabo wezepolitiki, ongumbuso wobushiqela ngokuphelele. 

I-Apocalypse ikhuluma ngomphikisi kaNkulunkulu, isilo. Lesi silwane asinalo igama, kodwa isibalo.

[Ekuthuseni kwamakamu okuhlushwa], akhansula ubuso nomlando, aguqula umuntu abe yinombolo, amnciphisa abe yi-cog emshinini omkhulu. Umuntu awusewona umsebenzi.Inani

Ezinsukwini zethu, akufanele sikhohlwe ukuthi zifanekisela ikusasa lomhlaba obeka engcupheni yokwamukela ukwakheka okufanayo kwamakamu okuhlushwa, uma umthetho womhlaba wonke womshini wamukelwa. Imishini eyakhiwe ibeka umthetho ofanayo. Ngokwalo mqondo, umuntu kufanele ahunyushwe ngu- a ikhompyutha futhi lokhu kungenzeka kuphela uma kuhunyushelwa ezinombolweni.

Isilo siyinombolo futhi siguquka sibe ngamanani. Kodwa-ke, uNkulunkulu unegama futhi ubiza ngamagama. Ungumuntu futhi ubheka umuntu.  —Ukhadinali Ratzinger, (UPAPA BENEDICT XVI) Palermo, Mashi 15, 2000 (eyami engumbhalo)

Kepha lokhu akunjalo ubunye. Kunalokho, kunjalo ukuhambisana.

Akukona ukuhwebelana kwembulunga yonke okuhle kobunye bazo zonke izizwe, ngasinye sinamasiko aso, kunalokho ukuhwebelana kwembulunga yonke kokufana kwe-hegemonic, kungumcabango owodwa. Futhi lo mcabango owodwa uyisithelo sokuthanda izwe. —POPE FRANCIS, Homily, Novemba 18, 2013; Zenit

Njengoba ubuKrestu busekelwe enkululekweni nasekuzibophezeleni eqinisweni — futhi yilokhu okukhuthaza ubunye beqiniso — ubunye bamanga buzovela ngokwangaphandle ukufana yenkululeko: nokuvikeleka egameni lokuthula. Umbuso wobushiqela uzolungisiswa ukuze kulethwe lobu bunye bamanga ukuze kube "okuhle okuvamile" (ikakhulukazi uma umhlaba usesimweni esibi seMpi Yezwe Yesithathu noma ubhekene nezinhlekelele, ezemvelo noma ezomnotho.) Kodwa ubunye bamanga bunjalo futhi ukuthula okungamanga.

Ngokuba nina uqobo lwenu nazi kahle ukuthi usuku lweNkosi luyakufika njengesela ubusuku… Isela liza kuphela ukweba nokuhlaba nokucekela phansi. (1 Thes. 5: 2; Joh. 10:10)

Bapholise ukulimaza kwabantu bami bethi, "Ukuthula, ukuthula," lapho kungekho ukuthula… Ngabeka abalindi phezu kwakho, bethi, Naka izwi lecilongo! Kepha bathi: `` Asiyikulalela. '' Ngakho-ke yizwani, zizwe, wazi wena bandla ukuthi kuzokwenzekani ngabo. Yizwa, mhlaba, bheka, ngiletha okubi phezu kwalaba bantu, izithelo zamasu abo, ngokuba abalalelanga amazwi ami; ngokuqondene nomthetho wami, bawunqabile.  (UJeremiya 6:14, 17-19)

Umphikukristu ngaleyo ndlela uyofika njengesela ebusuku ukudideka. [4]qhathanisa Umgunyathi Ozayo

… Lapho sonke sonke kuzo zonke izingxenye zeLobukholwa sihlukene phakathi, futhi sinciphile kangaka, sigcwele ukwahlukana, sisondele kakhulu ekuhlubukeni. Lapho siziphonsa emhlabeni futhi sincike ekuvikelekeni kuwo, futhi sayeka ukuzimela kwethu namandla ethu, khona-ke [Umphikukristu] uzosidabukela ngokufutheka kuze kufike lapho uNkulunkulu emvumela khona.  -Ubhalwe nguJohn Henry Newman, Intshumayelo IV: Ukushushiswa Komphik'ukristu

Ngaphambi kokuza kwesibili kukaKristu iBandla kumele lidlule esivivinyweni sokugcina esizonyakazisa ukholo lwamakholwa amaningi. Ushushiso oluhambisana nokuhambela kwakhe emhlabeni luyoveza “imfihlakalo yokungalungi” ngendlela ye- Inkohliso yenkolo enikeza amadoda isisombululo esibonakalayo sezinkinga zabo ngentengo yokuhlubuka eqinisweni. - ICatechism of the Catholic Church, n. 675

 

IBANDLA LAMANGA

Lapho-ke lobu bunye bamanga buzoba “bendawo yonke” - igama elivela esiGrekini amakhatholika: “Catholic” - umzamo wokuziphatha kabi nokususa iSonto leqiniso futhi ubunye beqiniso lapho icebo likaKristu lizofezeka ngenye indlela.

Ngoba usazisile ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda imfihlakalo yentando yakhe, ngokwenjongo yakhe ayibeka kuKristu njengecebo lokugcwaliseka kwesikhathi, ukuhlanganisa zonke izinto kuye, izinto ezisezulwini nezinto ezikhona. umhlaba. (Efe 1: 9-10) 

Ngabona amaProthestani akhanyisiwe, kwakhiwa amacebo okuxuba izivumo zokholo, ukucindezelwa kwegunya likapapa… angibonanga uPapa, kodwa umbhishobhi uguqe phambi kwe-altare eliphakeme. Kulo mbono ngabona ibandla lihlaselwa ngamabhomu ngezinye izitsha… Lalisongelwa nxazonke… Bakha isonto elikhulu, eliwubukhazikhazi elalizokwamukela zonke izivumo zokholo ngamalungelo alinganayo… Lalinjalo-ke ibandla elisha… —Ubusisiwe u-Anne Catherine Emmerich (1774-1824 AD), Impilo Nezambulo zika-Anne Catherine Emmerich, Ngo-Ephreli 12, 1820

UPapa Francis ubiza lokhu kuxegiselwa kwezinkolelo zomuntu, lomoya okhulayo wokuthanda izwe eSontweni, "isithelo sikadeveli." Eqhathanisa izikhathi zethu nezamaHeberu asendulo kwi-Book of Maccabees, uBaba oNgcwele waxwayisa ukuthi siwela “kumoya ofanayo wokuthuthuka kwentsha.”

Bakholelwa ukuthi ukuya phambili kunoma yiluphi uhlobo lokukhetha kwakungcono kunokuhlala emikhubeni yokwethembeka… Lokhu kubizwa ngokuthi ukuhlubuka, ukuphinga. Empeleni, abaxoxisani ngamanani ambalwa; baxoxisana ngomongo wobuntu babo: lokho kuthembeka kweNkosi. —POPE FRANCIS, Homily, Novemba 18, 2013; Zenit

Ngakho-ke, sidinga ukuhlala siphaphile kulezi zikhathi, ikakhulukazi njengoba sibona abantu abaningi bedonselwa enkohlisweni yokuyekethisa. Ngoba ngasikhathi sinye, iSonto liya ngokuya lidwetshwa “njengamaphekula” okuthula kanye "nohlelo lwezwe elisha" olubekezelayo. Ngakho-ke, kusobala ukuthi iSonto lizobhekana noshushiso, ekugcineni oluzomhlanza.

ISonto lizoba ncane futhi kuzofanele liqale kabusha ngaphezulu noma kancane kusukela ekuqaleni. Ngeke esakwazi ukuhlala ezindlini eziningi azakhile ngokuchuma. Njengoba inani labalandeli bakhe lincipha… Uzolahlekelwa ngamalungelo akhe omphakathi amaningi… Njengomphakathi omncane, [iSonto] lizokwenza izimfuno ezinkulu kakhulu ekuthatheni isinyathelo kwamalungu alo ngamanye.

Kuzoba nzima eSontweni, ngoba inqubo yokufaka amakhristal nokucacisa izombiza amandla amakhulu. Kuyomenza ampofu futhi kumenze abe yiSonto labamnene… Inqubo izoba yinde futhi iyakhathaza njengoba kwakunjalo nomgwaqo kusukela ekuqhubekeni kwamanga ngosuku olwandulela i-French Revolution - lapho umbhishobhi engahle acatshangwe ukuthi uhlakaniphile uma ehlekisa ngezimfundiso futhi egcizelela nokuthi ubukhona bukaNkulunkulu abunakuqinisekiswa nakancane… Kepha lapho icala lokuhlungwa selidlulile, amandla amakhulu azogeleza esuka eSontweni elinomoya futhi elenziwe lula. Amadoda emhlabeni ohlelwe ngokuphelele azozithola enesizungu esingachazeki. Uma sebelahlekelwe ngokuphelele ukubona uNkulunkulu, bazokuzwa konke ukwethuka ngobumpofu babo. Ngemuva kwalokho bazothola umhlambi omncane wamakholwa njengento entsha ngokuphelele. Bazoyithola njengethemba elenzelwe bona, impendulo abebelokhu beyifuna ngasese.

Ngakho-ke kubonakala kuqinisekile kimi ukuthi iSonto libhekene nezikhathi ezinzima kakhulu. Inkinga yangempela ayikaze iqale. Kuzofanele sibheke ezinxushunxushwini ezisabekayo. Kepha ngiqinisekile ngokulinganayo ngalokho okuzosala ekugcineni: hhayi iSonto lenkolo yezepolitiki, eselivele lifile noGobel, kepha iSonto lokholo. Kungenzeka angabe esaba namandla amakhulu kwezenhlalo kuze kube sezingeni lapho ayekhona kuze kube muva nje; kepha uzothokozela ukuqhakaza okusha futhi abonakale njengekhaya lomuntu, lapho ezothola khona impilo nethemba ngale kokufa. —Cardinal Joseph Ratzinger (IPOPE BENEDICT XVI), Ukukholwa nekusasa, Ignatius Press, 2009 

Ishicilelwe okokuqala ngoJanuwari 4, 2007. Ngivuselele futhi ngengeza ezinye izinkomba lapha.

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Kuzo Zonke Izindleko
2 I-2 Cor 3: 17
3 qhathanisa Lawula! Lawula!
4 qhathanisa Umgunyathi Ozayo
Posted in IKHAYA, IZIMPAWU futhi umake , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Amazwana zivaliwe.