Abazingeli

 

HE angisoze angena embukisweni ovamile. Wayengasoze adabule esigabeni se-racy eshibhini lomagazini. Akasoze aqasha ividiyo ekalwe nge-x.

Kodwa ungumlutha we-inthanethi ye-porn…

 

UKUHLASELWA KWEZISEKELO

Iqiniso liwukuthi, manje siphila ezweni lezithombe ezingcolile. Kusebusweni bethu yonke indawo lapho ubheka khona, futhi ngaleyo ndlela ubambe abesilisa nabesifazane kwesokunxele nakwesokudla. Ngoba akukho lutho emhlabeni oluyisikhubekiso nesilingo ukwedlula ucansi olungavunyelwe. Kungani kunjalo? Ngoba owesilisa nowesifazane benziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, futhi sona kanye isenzo socansi siyisibonakaliso sothando lukaKristu ngoMlobokazi Wakhe, iBandla: UKristu utshala imbewu wezwi laKhe enhliziyweni yoMlobokazi Wakhe ukuletha Ukuphila. Ngaphezu kwalokho, umshado ngokwawo ukhombisa uZiqu-zintathu Ongcwele: uBaba uyayithanda kakhulu iNdodana kangangokuba othandweni lwabo "kuphuma" uMuntu Wesithathu, uMoya oNgcwele. Kanjalo futhi, indoda imthanda kakhulu umkayo kangangokuthi uthando lwabo luzala omunye umuntu — ingane.

Ngakho-ke, kuwukuhlaselwa okwenzelwe umshado nomndeni, ngoba ngawo, uSathane uhlasela ngokungaqondile uZiqu-zintathu Ongcwele.

Noma ngubani ohlasela impilo yomuntu, ngandlela thile uhlasela uNkulunkulu uqobo. —I-POPE JOHN PAUL II, I-Evangelium Vitae; n. 10

Ingabe iyasebenza? Abaphenyi bathole ukuthi amaphesenti angama-77 amadoda angamaKristu aphakathi kweminyaka engu-18 nengama-30 abuka izithombe zobulili ezingcolile okungenani njalo ngenyanga, kanti amaphesenti angama-36 azibuka okungenani kanye ngosuku. [1]OneNewsNow.com, Okthoba 9, 2014; ibhizinisi elihlanganyelwe elithunyelwe yi-Proven Men Ministries futhi liqhutshwa yiBarna Group Ngamagama, yebo. Ukuthwebula ngezincwadi engizitholayo namadoda engihlangana nawo, yebo. Ukubuka imiphumela yamasiko kulesi sizukulwane, yebo.

Indlela engcono yokudicilela phansi umndeni, ukubukela phansi umshado, ngukucekela phansi ubulili obuqala ngabo. Umshado futhi umndeni, ngakho-ke, baba izindawo zokuzingela...

 

IZINGA LOKUZINGA

Singabazingelwayo bazalwane nodade. Nomaphi lapho uphendukela khona, kunesinye isithombe, enye ividiyo, enye yokuthengisa, enye ibha eseceleni, esinye isixhumanisi esikumemela ohlangothini olumnyama. Ngempela a Isikhukhula yenkanuko esikhumbuza amazwi kaSt. John encazelweni yakhe yokuhlasela kukaSathane "owesifazane" weSambulo:

Inyoka, nokho, ikhiphe isifufula samanzi emlonyeni wayo ngemuva kokuthi lo wesifazane amkhukhulise ngalo msinga. (IsAm 12:15)

Le mpi esizithola sikuyo… [yokulwa] namandla abhubhisa umhlaba, kukhulunywa ngayo esahlukweni 12 seSambulo… Kuthiwa udrako uqondisa umfula omkhulu wamanzi kulowo wesifazane obalekayo, ukumshanela… ngicabanga ukuthi kulula ukuhumusha ukuthi umfula umeleni: yi thimisinga yonke ebusa wonke umuntu, futhi ifuna ukuqeda ukukholwa kweSonto, okubonakala sengathi akunandawo yokuma phambi kwamandla ale misinga eziphoqa njengeyona kuphela indlela yokucabanga, ukuphela kwendlela yokuphila. —UPOPE BENEDICT XVI, umhlangano wokuqala wesigungu esikhethekile eMiddle East, ngo-Okthoba 10, 2010

Ngabe amagama aqatha angakhulunywa? Lesi sikhukhula senkanuko sifuna ukuchaza kabusha ngokuphelele inhloso nomongo wobulili obuphilile nobungcwele, ngaleyo ndlela:

Ukuba nokholo olucacile, ngokwenkolelo yeSonto, kuvame ukubizwa ngokuthi yi-basicism.—UKhadinali Ratzinger (uPapa BENEDICT XVI) ngaphambi komhlangano u-Homily, ngo-Ephreli 18, 2005

Singabazingelwayo, kanti udrako, uSathane, ungumzingeli. [2]cf. Efe 6:12 Usebenzisa ubuhlakani be amehlo ukubamba [3]isib. 1 Johane 2: 16-17 njengoba amehlo eyilokho uJesu akubiza ngokuthi “isibani somzimba.”

… Uma iso lakho lilibi, umzimba wakho wonke uzoba sebumnyameni. (bhekisa kuMathewu 6: 22-23)

Lapho uNkulunkulu edala amazulu nomhlaba, kusho umbhalo “UNkulunkulu ubukeka kukho konke ayekwenzile wakuthola kukuhle kakhulu. ” [4]IGen 1: 31 Njengoba senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, ubuciko be looking kufana nobuciko be onothando. Ngakho-ke uSathane uyasilinga bheka ngesithelo esenqatshelwe, noma kunalokho, uku ukufisa lokho okungumbombayi, bese ngalokho ugcwalisa umphefumulo ngobumnyama.

[U-Eva] wabona ukuthi umuthi wawulungele ukudliwa nokuthi ujabulise amehlo… ”(Gen 3: 6)

Ngakho-ke isihibe esisenhlabathini yokuzingela siyisiheho okwamehlo. Kepha akekho noyedwa obonakala ebubona ubungozi namuhla. Yini eyayingavusa intukuthelo yendawo yonke eminyakeni engama-60 eyedlule ayisivusi isifuba manje. Awukwazi ukwehla inxanxathela yezitolo ngaphandle kokuhlangana namaphosta asayizi agcwele abesifazane abagqoke izingubo zangaphansi ezinesikhumba. Amawebhusayithi ajwayelekile wezindaba asephenduke indawo yokuhlala yabesifazane abanqunu futhi adalula noma ngubani ongusaziwayo wakamuva ukuthi amkhumule izingubo. Imboni yezomculo yehlise isinyenyela ngokushesha yaba umbukiso oyindida wokukhanuka nokulumba. Futhi cishe njalo ngesonto manje, ukuphazamiseka okusha kuvezwa “njengokujwayelekile” kuthelevishini yakusihlwa; cishe ubusuku bonke, i-sad0-masochism, ama-swinger, ama-orgies, ubulili obubonakalayo, ubulili bezitabane… konke kukhulunywa obala ngokungathi yinto ejwayelekile futhi engenabungozi ukuyifunda. (Futhi lokhu kuyisiqongo nje seqhwa. Njengoba ngibhalile muva nje, sesingene esikhathini manje lapho ububi kumele buzikhandle, [5]qhathanisa Ukugcwala Kwesono: Okubi Kumele Kuzikhandle ngakho-ke, kuzoba kubi kakhulu ngaphambi kokuba kube ngcono.)

Ngiyabazi abesilisa abangamaKrestu abahle abacasulwa ukuzingelwa. Amakhompyutha abo, omabonakude babo, ama-smartphones abo — lezi izinsimbi umphakathi odinga ukuthi sizisebenzise kakhulu ukuxhumana nabantu, ukufaka amabhange nokuzijabulisa — ziyizindawo ezintsha zokuzingela. Kukhona ukuheha okungapheli, ithuba elihlala njalo eliqhafaza kabili kude nesono. Izinto ziyavela ezikrinini zethu esingazifuni, ebesingazifunanga, futhi ebesingathanda ukungaziboni… kodwa kukhona, phambi kwamehlo. Ngakho-ke yini esingayenza? Singahlala kanjani “ezweni” kodwa hhayi “emhlabeni”?

Ngichithe iminyaka eyisishiyagalombili edlule yale nkonzo ngisebenza phambi kwekhompyutha. Kudingeke ukuthi ngifune futhi ngithole izinkulungwane zezithombe ngokuhlangana nale mibhalo. Ngisho nokuseshwa okuyingozi kakhulu, ngeshwa kwesinye isikhathi, kwangivezela ngokungazi emiseleni yezingqondo ezonakele. Futhi-ke, iNkosi ingifundise izinto ezimbalwa ezingisizile ukuzulazula kulezi zinsimu zami, futhi ngizihlanganyela nawe lapha.

Kepha ake ngiqale ngithi: yisikhathi sokucabanga ngempela, kanzima impela ngokuthi uyakudinga yini lobu buchwepheshe. Ngabe udinga i-smartphone, noma ingabe umakhalekhukhwini olula othola imibhalo uzosebenza? Udinga ikhompyutha? Ngabe udinga ukuntweza kuwebhu, noma ungalalela izindaba emsakazweni? Ngabe uyayidinga ngempela? Amazwi kaKristu afika engqondweni:

… Uma iso lakho likwenza wone, likhiphe, ulilahle. Kungcono ukuthi ungene ekuphileni uneso elilodwa kunokuba uphonswe eGehena lomlilo unamehlo amabili. (Math 18: 9)

Nginesiqiniseko sokuthi iningi lenu lizothi Yebo nginazo uyayidinga. Ngemuva kwalokho, ake sifunde ku…

 

ICIRIOSITY YABULALA IKATI

Yini elula, ukusuka empini yezibhakela, noma ukuyinqoba? Kulula kakhulu ukuhamba kunokuzama ukulwa nomphikisi wakho kuye umhlabathi. Kunjalo-ke nangezinkanuko zethu. Kulula ukungazibandakanyi nazo kwasekuqaleni kunokuzama ukuzilwela phansi. Bangazama ukukhetha ukulwa nawe, futhi akukho lutho ongalwenza ngalokho, ngaphandle kwakho ungapheli kufanele uyifake.

Ilukuluku libulale ikati, njengoba kusho isisho. Uma sizingelwa, kungokwethu ilukuluku ukuthi uSathane uzama ukuloba. Leli iqhinga elingemuva kwamawebhusayithi afana ne-YouTube namanye amasayithi: bukela ividiyo eyodwa, bese kuthi lonke uhlu lwabanye luvele kubha eseceleni, ngokungazelelwe ikati lifise ukwazi! Inkinga ukuthi ububi buxhaphaza lokhu njalo… kusebenzisa ilukuluku lethu. Masingabi ngabangenangqondo. Uyazi ukuthi abathengisi bewebhu nabethelevishini nama-trailer we-movie njll bazoba ne-smut. Ngakho-ke udinga ukuzilungiselela ukuthi wenzeni…

 

UMFANEKISO WESIHLOBO SOKUZIBONAKALISA

Unkosikazi womuntu akasekho ngempelasonto ngakho-ke unquma ukuyozihambela. Indlela yakhe imyisa eduze nomgwaqo lapho azi khona ukuthi kuneklabhu yomugqa. Uvele afikelwe umxhwele ngokungazelele 'adlule.' Kepha umane anqume ukuthatha enye indlela eya ekhaya. Ukushisekela kwakhe kumemezele impi, ilukuluku lakhe lashintshwa, kepha wayinqoba le mpi ngoba wenqaba ukungena empini.

Ngobusuku obulandelayo, uphuma ahambe futhi. Ngalesi sikhathi unquma ukudlula ekugcineni kwalowo mgwaqo… Mane ufuna ukwazi ukuthi bangaki abafana abaya kulezo zinto, uzitshela, akukho okubi kulokho. Kodwa ekuseni kakhulu, ngakho uyahamba ezungeze ibhulokhi futhi. Ngalesi sikhathi uphoqelekile ukwehla ngomgwaqo, kepha ngakolunye uhlangothi (uzikhumbuza, impela, unengekile ngalezi zikhungo). Maduze nje, ubuye azungeze futhi, kulokhu aqonde ngasesangweni elingaphambili. Inhliziyo yakhe ishaya ngamandla manje (akekho ekhaya). Umnyango uyavuleka futhi uyavalwa ngenkathi ukuhleka nomculo osindayo ugcwala umgwaqo; ubamba amazwibela amalambu, intuthu nezigxobo ezikhanyayo. Ah, kanye nje kuphela, uyacabanga, bese ngiya ekhaya. Uhamba futhi, kulokhu elandela ngemuva abafana abambalwa “abajwayelekile”. Njengoba efika emnyango, uthi ngaphakathi kwakhe (noma ngakho ukucabanga kwakhe "okunengqondo" kuyamtshela), Ah, sekuyisikhathi lapho ngifunde ukuthi kwenzekani kulezi zindawo ezinegazi… bese ehamba nabo.

Ngalobo busuku, uhlala eceleni kombhede wakhe izandla ebusweni, unamahloni ngokuphelele, wethukile futhi uyenyanya yena ngokwakhe.

 

LAPHO KUKHONA KUKHONA…

Iphuzu yileli: kulula kakhulu ukusuka esilingweni uma “sivimba” kunaleso esidansa ngaso ebusweni bakho. Kepha ukukhetha kufanele kwenziwe ngokushesha. Futhi lokho kusho isiyalo.

Ngaleso sikhathi, sonke isiyalo sibukeka njengesizathu senjabulo kepha hhayi sobuhlungu, kepha kamuva siletha isithelo sokuthula sokulunga kulabo abaqeqeshwe yiso. (Heb 12:11)

Manje, ungafaka ama-plugins ukususa izikhangiso ezingafuneki noma isoftware yokuphendula evumela abanye ukuthi babone lokho okubonayo ku-inthanethi. Kuhle. Kepha uma ungabhekani nekati lokufuna ukwazi, khona-ke awubhekene nenkinga yezimpande lapha: isidingo se- isiyalo. Ah, zonda lelo gama, eh? Kepha lalela, yilokhu uJesu ayeqonde ukuthi uma ethi, Thatha isiphambano sakho uziphike. [6]isib. Mat 16:24 “Impela,” sivame ukuthi, “ngizolala esiphambanweni — kodwa lezo zipikili nameva kufanele ahambe!”

Isiyalo sibonakala sisibi kulabo abaphambukayo; ozonda ukusolwa uyakufa. (IzAga 15:10)

Yebo, uzozwa izindleko enyameni yakho, isipikili sihlaba izifiso zakho, isiswebhu esishaya imizwa yakho noma kunini lapho ukhetha hhayi ukufinyelela izithelo ezingavunyelwe. [7]isib. Rom 7: 22-25 Lesi yisikhathi sikaSathane: uzokuqambela amanga ebusweni bakho akutshele ukuthi wena kudingeka ukubona lesi sithombe, wena kudingeka ukuze wazi ukuthi le ngxenye yomzimba ibukeka kanjani, udinga ukubona lo mlingisikazi kule ngubo noma kulolo lolwandle noma kulelo khasethi locansi, nokuthi wena kudingeka isitolo, wena dinga, dinga, dinga.

Kukhona indawo ebhayisikobho War of the Worlds lapho ubaba enza konke okusemandleni akhe ukugcina indodana yakhe inganqamuki umqansa ingene endaweni yempi lapho imikhumbi yamanye amazwe namathangi empi kuyalwa khona. Kepha indodana incenga kaninginingi: Ngidinga ukuyibona! ” Ngakho-ke ubaba ngokunganaki uyayiyeka indodana yakhe ihambe… futhi ngemuva kwesikhashana, lonke ukhalo luvutha amalangabi.

Ngabe udinga ngempela ukubona i-porn? Umbuzo kuleli phuzu akuyona into oyidingayo, kepha yini oyenzayo ngempela ufuna? Ukuthula, injabulo, injabulo, ubumsulwa? Ngemuva kwalokho awukwazi ukuqala phansi ngeCuriosity Street; ngeke ukuthole okudingayo phansi lapho. Okuqaphelekayo ngesono ukuthi, akusigcini ngokusishiya singasuthi, kepha kusishiya silambile kakhulu kunakuqala. Leyo yindaba yezithombe ezingcolile zobulili ephindaphindwa izikhathi eziyizigidi eziyinkulungwane emhlabeni wonke. Buza u-Adam no-Eva ukuthi isithelo abasidlile sasutha yini… noma ngabe sasigcwele izimpethu. Ngokuphambene nalokho, intando kaNkulunkulu ingukudla okusutha ngaphezu kwamagama, [8]isib. Johane 4:34 nokugcina imithetho yaKhe kuletha injabulo yeqiniso. [9]isib. IHubo 19: 8-9

 

ISILWANYANA SOKULINGWA

Osemusha wangitshela ukuthi lapho ebona izithombe ezingcolile ngokokuqala ngqá, wakhala. Wakhala, wathi, ngoba wayazi ngokwemvelo ukuthi izithombe ayezibona zazingalungile kanjani, kepha babezoba namandla kangakanani umdwebo. Leso bekuyisikhathi sokuthi ahambe eCuriosity Street. Kepha akazange, futhi uyazisola ngaleyo minyaka elahlekile yobumsulwa.

USt. James uchaza ukwakheka kwesilingo okuqala ngakho ilukuluku:

Umuntu ngamunye uyalingwa lapho ehehwa futhi ehungwa yisifiso sakhe siqu. Lapho-ke isifiso siyakhulelwa siveze isono, kuthi lapho isono sifinyelela ekuvuthweni sizalele ukufa. (Jakobe 1:14)

Ngingowesilisa onegazi elibomvu njenganoma ngubani omunye umuntu. Ngicabanga ukuthi indalo kaNkulunkulu ephawuleka futhi emangalisa kakhulu Owesifazane—Naye u-Adam angavuma. Kepha ngiyabona futhi, ekwakhiweni kukaNkulunkulu, ukuthi angidalelwanga mina zonke owesifazane, kodwa kuphela my owesifazane, njengoba no-Eva ayehloselwe u-Adamu kuphela futhi ngendlela efanayo.

Wayesethi umuntu: “Ekugcineni usekhona oyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami; uzakubizwa ngokuthi uMfazi, ngokuba uthathwe endodeni. ” Ngalokho indoda ishiya uyise nonina, inamathele kumkayo; babe nyamanye. (UGenesise 2: 23-24)

Ngaphandle kwaleli lungiselelo — ukuhlangana kwendoda nowesifazane emshadweni — abukho obunye ubudlelwano bobulili obunikeza impilo. Kungaba nobumnandi obudlula ngokushesha, kungaba nokuqubuka komzimba, kungaba khona izinto zomgunyathi… kepha ayisoze yaba khona impilo kaNkulunkulu engaphezu kwamandla emvelo, okuyiyona yona kanye, isibopho esiphakathi kwendoda nowesifazane emshadweni. Njengoba nje inyanga ibanjelwe emzileni wayo ngumthetho wamandla adonsela phansi, kanjalo-ke, izinhliziyo zethu zigcinwe emzileni womusa (oveza ukuthula kwethu kwangaphakathi) ngokulalela umthetho womshado. Ngiyakutshela ukuthi ngemuva kweminyaka ecishe ibe ngama-24 sishadile, angikhathele futhi angibhorekile ngoba uNkulunkulu uyisikhungo somshado wethu. Futhi ngoba Akanamkhawulo, uthando lwethu alunamkhawulo.

Ngakho-ke, lapho isithombe siqhamuka eceleni kwendaba yezindaba noma owesifazane ehamba emgwaqeni, kuyinto ejwayelekile ngokuphelele ukubona ubuhle — njengoba nje u-Adamu no-Eva babeyokwazisa ngobuhle besihlahla solwazi engadini. Kepha lapho ukubukeka kuphenduka inkanuko, bese ubuthi besithelo esenqatshelwe sebuvele buqala ukungena enhliziyweni.

Ngithi kini, wonke umuntu Kubukeka owesifazane onenkanuko usephingile naye enhliziyweni yakhe. (Math.5: 28)

Futhi-ke, ukuhlakanipha kweTestamente Elidala kusasebenza nanamuhla njengakuqala:

Susa amehlo akho kowesifazane omile kahle; ungabuboni ubuhle okungebona obakho; ngobuhle besifazane abaningi bonakalisiwe, ngoba uthando lwabo luvutha njengomlilo… Ungaluvusi, noma uvuse uthando luze lulungele… Ngeke ngibeke phambi kwamehlo ami noma yini eyisisekelo. (USirach 9: 8; uSolomoni 2: 7; IHu 101: 3)

Ngamanye amagama, qhubeka uqhubeke; ungalibali; ungasichofozi leso sixhumanisi; ungaqali phansi ngeCuriosity Street. Enye indlela yokusho lokhu ukuthi "ugweme isikhathi esiseduze sesono." [10]qhathanisa Isikhathi Esiseduze Sesono Ngeke uzuze ngenye indlela ngoba awukho wired ukunqoba leyompi. Wenzelwe ukuthola ukugcwaliseka kowesifazane oyedwa (noma owesilisa). Lowo mklamo omuhle. Themba lokho. Ngakho-ke uSt. Paul uyayikhonkotha lapho ethi:

… Ungenzi malungiselelo ngezifiso zenyama. (Rom 13:14)

Ngizokutshela lokhu njengamanje ngaphandle kokungabaza: izithombe zobulili ezingcolile zingangibulala. Kungaba umshado wami nomphefumulo wami waphakade, noma ukuthokoza okusheshayo. Ngakho-ke, kunendlela eyodwa phambili… indlela yeSiphambano.

 

AMANGA ENDULO

Amanga asendulo ukuthi UNkulunkulu akugcinele okuthile; iSonto livimbela injabulo yakho; qhubeka, luma… [11]isib. UGenesise 3: 4-6 Kufanele ulidle kangaki i-apula futhi uzizwe ungenalutho?

UJesu wathi kubo: “Mina ngiyisinkwa sokuphila; lowo oza kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. ” (Johane 6:35)

Akekho owesilisa noma owesifazane ongumKristu oyoke akhule ebungcweleni, oyothuthuka empilweni yomoya, baze bazimisele ukumelana nokuyenga Ilukuluku Street. Ngingasho ukuthi iningi leSonto LamaKristu namuhla linamathele kulo mgwaqo: abangcwele bakaNkulunkulu bakhanyiswe amalambu we-neon, imidlalo yevidiyo, amavidiyo angenangqondo, yebo, izithombe zobulili ezingcolile. Futhi-ke umhlaba awulikholwa iVangeli lethu ngoba sibukeka njengabo. Esikhundleni salokho, sidinga ukuthatha umzila obizwa ngokuthi "Ukwesaba iNkosi", njengokuthembela kwengane ngendlela yaKhe, hhayi eyethu. Inzuzo isiphumile kulo mhlaba:

Ukuqala kokuhlakanipha kungukwesaba uJehova… (IzA 9:10)

Ungakholelwa kumqambimanga, noma ungakholelwa eNkosini:

Isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa; Ngize ukuze babe nokuphila babe nakho ngokuchichimayo. (Johane 10:10)

Kukhona izindleko kodwa! Kunendleko ukulandela uJesu! Futhi kunjalo ukuguqulwa. Awukho omunye umzila ozungeze iKalvari; ayikho indlela enqamulelayo eya ezulwini:

Indlela yokupheleliswa idlula ngendlela yesiphambano. -Catechism weSonto LamaKatolika,n. 2015

Ngandlela thile, ngicabanga ukuthi lawa magama, yize engahle asangulukise, futhi akulethela umuzwa wenjongo… ukuthi kukhona okuthile okulindele wena kunokuphila esikhathini sokuphoqeleka. Iqiniso lizokukhulula. Uyabona, wadalelwa ukuba ube ngcwele, udalelwe ukuphatha, udalelwe ukuphelela. Yingakho lokhu engikushoyo lapha, okushiwo yiVangeli, kungenakuphikiswa futhi kuzokushiya ungenakho ukuthula impilo yakho yonke — uze uphumule kukho.

Ukulalela uKrestu nokumkhonza kuholela ekutheni sithathe izinqumo ezinesibindi, sithathe lezo ngezinye izikhathi okuyizinqumo zobuqhawe. UJesu ufuna ngenkani, ngoba ufisa injabulo yethu yangempela. ISonto lidinga abangcwele. Bonke babizelwe ebungcweleni, futhi abantu abangcwele kuphela abangavuselela ubuntu. —UBUSISWE UJOHN PAUL II, Umyalezo Wosuku Lwentsha Lomhlaba Wonke ngo-2005, eVatican City, Agasti 27, 2004, iZenit.org

Ufuna ukuba ngomunye wabo?

 

UKULUNGISELELA IMPI

Kepha lalela, mina nawe asikwazi ukuhamba ngale Ndlela, lendlela ewumngcingo ukuthi bambalwa abantu abazimisele ukuhamba…. futhi uhambe kuphela. UJesu akalindelanga ukuthi sikwenze lokho, futhi akafuni ukuba sikwenze lokho.

Ukuba “yindoda” namuhla empeleni kuba “ingane” engokomoya. Ukusho kuNkulunkulu ukuthi: Angikwazi ukwenza lutho ngaphandle Kwakho. Ngiyakudinga. Yiba amandla ami; ube lusizo lwami; yiba ngumqondisi wami. Ah, kuthatha umuntu ukuthi akhuleke kanjena; kudinga indoda yangempela ukuze ithobeke kanjena. [12]qhathanisa Ukwakha kabusha Ubaba Ngakho-ke engikushoyo kuphela amadoda angempela ngena ezulwini:

Ngiqinisile ngithi kini: Uma ningaphenduki nibe njengabantwana, aniyikungena embusweni wezulu. (Math 18: 3)

Kepha kuthatha okungaphezu kokumemeza lo mthandazo, noma kuyisiqalo esihle: kusho ukungena ebudlelwaneni bomuntu siqu noKristu angakwazi ngabo. ondle, akuqinise futhi akufundise nsuku zonke ukuthi ungaba kanjani ngumuntu kaNkulunkulu. Vumela la mazwi kaJesu ananela ekujuleni komphefumulo wakho:

Ohlala kimi, nami kuye, uyakuthela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ​​ningenze lutho. (Johane 15: 5)

Ake sibuyele emuva futhi sifunde yonke le nkulumo nguSt. Paul:

Gqokani iNkosi uJesu Kristu, futhi ungenzi malungiselelo ngezifiso zenyama. (Rom 13:14)

Sidinga "ukugqoka uKristu," okusho ukuthi, ukugqoka ubuhle Bakhe, isibonelo Sakhe, uthando Lwakhe. Nakhu ukuthi: ngempilo yomkhuleko, ukwamukela njalo amaSakramente, nokuzidlulela kwabanye.

Ngiyathandaza

Uzobona abaningi izinto ziqala ukushintsha empilweni yakho lapho usuyindoda engaguquki umkhuleko. Lokhu kusho ukubeka eceleni isikhathi usuku ngalunye sokufunda imiBhalo, ukukhuluma noNkulunkulu ngokusuka enhliziyweni, futhi umvumele Akhulume. Ngaphezu kwanoma yini empilweni yami, umthandazo ungishintshile ngoba umthandazo ukuhlangana noNkulunkulu. [13]qhathanisa On Umkhuleko

II. AmaSakramente

Yenza ukuvuma kube yingxenye ejwayelekile yempilo yakho yokomoya. UPadre Pio noJohn Paul II bobabili bancoma masonto onke ukuvuma. [14]qhathanisa Ukuvuma Isonto Njalo Uma unenkinga nge-porn, khona-ke lokhu kufanele. Lapho, "enkantolo yesihe", akugcini ngokuxolelwa kwezono zakho kuphela nokubuyiselwa kwesithunzi sakho, kepha kukhona nokuhlengwa okuvela emimoyeni yokungcola oyivumele emnyango. 

Lapho usuthulule udoti endlini yakho, udinga ukuwugcwalisa ngomkhuleko nange Umthendeleko. Hlakulela uthando ngoJesu olufihlwe lapho ekudoneni kwesinkwa. Thatha Akhe Umzimba ungene kowakho ukuze inyama yaKhe iqale ukuguqula okwakho kube msulwa nobumsulwa obufanele isimo sakho sempilo.

III. Bheka ngale kwakho

Abafana abaningi bangena enkingeni ngoba bachitha isikhathi sabo bengaqondile kuma-Smartphones nezikrini zamakhompyutha. Leso sikhathi sokungenzi lutho sifana nokuma ekhoneni likaCurious Street ulinde nje isilingo sokudlula. Esikhundleni sokuchitha isikhathi, yiba yisisebenzi ekhaya lakho, esifundeni sakho, emphakathini wangakini. Phinda utholakale ezinganeni zakho ukuze udlale futhi ukhulume nazo. Lungisa leyo nto oyinkosikazi ekucele ezinyangeni ezedlule. Sebenzisa leso sikhathi ukufunda izincwadi zikamoya futhi uthandaze, ube khona kumkakho, ube khona kuNkulunkulu. Bangaki kithi abangcwaba “ithalente” lethu emhlabathini ngoba sibulala isikhathi esikhundleni salokho?

Kunzima kakhulu ukubuka i-porn uma ungekho kuwebhu.

 

KUVALWA IMICABANGO…

I-Porn akuyona inkinga yamadoda kuphela, kepha iya ngokuya nakwabesifazane. Khumbula, kwakungu-Eva owalingwa kuqala ukuthi isithelo sasibukeka kanjani… Akunjalo 50 Shades Grey, funda manje yizigidi zabesifazane, ngisho UmKrestu shame_Fotorabesifazane, umfanekiso odabukisayo wezikhathi zethu? Lokhu engikushilo ngenhla kusebenza nakwabesifazane futhi maqondana nokungenzi amalungiselelo okufuna ukwazi. Umkhuleko, amaSakramente, insizakalo… zingumuthi ofanayo.

Futhi lokhu okungenhla akuyona indlela ephelele yokubhekana nezidakamizwa ze-porn. Utshwala, ukungalali kahle, ingcindezi yizo zonke izinto ezinganciphisa ukumelana kwakho nokuxazulula (ngakho-ke kungcono ukuhlala kude namakhompyutha lapho ithangi lakho lingagcwele). Ukuqonda impi engokomoya, ukuba nobudlelwano obusondelene noMama Obusisiwe, nokuthinta ezinye izinsizakusebenza kuyingxenye yesithombe esikhulu futhi:

  • UJason Evert inenkonzo enhle ebhekene nokulutha kwezocansi.
  • Kunezindatshana eziningi kuwebhusayithi yami ukukusiza ukuthi uthuthukise ingokomoya eliyiqiniso lamaKatolika. Bona ibha eseceleni (nezinsimbi zami eziseceleni ziphephile).

Ekugcineni, lapho ngiqeda ukubhala lokhu, ngokuzumayo ngakhumbula ukuthi nguMkhosi kaSt. Joseph, "umlingani omsulwa kakhulu" weNtombikazi enguMariya Obusisiwe. Kwaqondana? USt.Joseph ubizwa njengoMvikeli noMvikeli weSonto kanye "nokwesaba amademoni." Nguye owavikela uMariya noJesu ehlane. Nguye owabathwala ngezandla zakhe. Nguye owafuna uJesu ngenkathi ebonakala elahlekile…. Futhi-ke, lo Ngcwele omkhulu ngokufanayo uzokukhoselisa wena obiza igama lakhe; uzokuthwala ngokuncenga kwakhe; futhi uyokufuna lapho usulahlekile, akubuyisele kuJesu. Yenza uSt.Joseph abe umngani wakho omusha.

Sonke siyazingelwa manje… kodwa ngoKristu, singaphezu kwabanqobi.

St. Joseph, sikhulekele.

 Ubusisiwe umuntu okhuthazela esilingweni, ngokuba lapho esefakazelwe yena uyakwamukela umqhele wokuphila awuthembisa labo abamthandayo. (Jakobe 1:12)

  

 

Jehova Nkulunkulu wami, ngiphephela kuwe;
ngisindise kubo bonke abangizingelayo ungikhulule,
Hleze ngibe njengempango yengonyama,
ngidwengulwe, kungabikho ongophulayo.
 (IHubo 7)

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMashi 19th, 2015 ku-Solemnity of St. Joseph.  

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

Ukuhlangana kwami ​​nezithombe zobulili ezingcolile: Isimangaliso Sesihe

Phuma eBabiloni!

Ingwe Esibayeni

Qalisa umjaho

Amandla omphefumulo omsulwa

Kulabo Abasesonweni Sokufa

Itheku Elikhulu Nokuphephela

 

Njalo ngenyanga, uMark ubhala okulingana nencwadi,
kungakhokhelwa mali kubafundi bayo.
Kodwa usenomndeni okufanele awondle
nenkonzo ezosebenza.
Okweshumi kwakho kuyadingeka futhi kuyaziswa.

Ukuze ubhalise, chofoza lapha.

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 OneNewsNow.com, Okthoba 9, 2014; ibhizinisi elihlanganyelwe elithunyelwe yi-Proven Men Ministries futhi liqhutshwa yiBarna Group
2 cf. Efe 6:12
3 isib. 1 Johane 2: 16-17
4 IGen 1: 31
5 qhathanisa Ukugcwala Kwesono: Okubi Kumele Kuzikhandle
6 isib. Mat 16:24
7 isib. Rom 7: 22-25
8 isib. Johane 4:34
9 isib. IHubo 19: 8-9
10 qhathanisa Isikhathi Esiseduze Sesono
11 isib. UGenesise 3: 4-6
12 qhathanisa Ukwakha kabusha Ubaba
13 qhathanisa On Umkhuleko
14 qhathanisa Ukuvuma Isonto Njalo
Posted in IKHAYA, IQINISO ELINZIMA futhi umake , , , , , , , , , , .