I-New Paganism - Ingxenye II

 

I-“ukungakholelwa kuNkulunkulu okusha ”kube nomthelela omkhulu kulesi sizukulwane. Ama-quips avamile okwehlisayo nawokubhuqa avela kwabangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu anjengoRichard Dawkins, uSam Harris, uChristopher Hitchens njll. Adlale kahle kusiko lama- “gotcha” lokukhohlisa iSonto eligqoke amahlazo. Ukungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, njengawo wonke amanye “ama-isms”, kwenziwe lukhulu ekuqedeni ukukholelwa kuNkulunkulu, uma kungenjalo. Eminyakeni emihlanu edlule, Abangu-100, 000 abangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu balahla ukubhapathizwa kwabo ukuqala ukugcwaliseka kwesiprofetho sikaSt Hippolytus (170-235 AD) sokuthi lokhu kuzofika ku izikhathi zesilo seSambulo:

Ngiyamlahla uMdali wezulu nomhlaba; Ngiyenqaba uBhaphathizo; Ngiyenqaba ukukhonza uNkulunkulu. Nginamathela kuwe [Isilo]; kuwe ngiyakholelwa. -De ukuqeda; kusukela embhalweni waphansi wesAmbulo 13:17, I-Navarre Bible, Isambulo, k. 108

Uma iningi lingazange lilahle ukubhapathizwa kwalo, “amaKatolika” amaningi amasiko aphila sengathi anakho — lokho okubizwa ngokuthi “ukungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu.” Umzala ka-uNkulunkulu akakhohlakele ubumbano—umqondo wokuthi okuhle nokubi yinoma yini umuntu ayenza ukuthi isekelwe emizweni yomuntu, ukuvumelana okuningi noma ukunemba kwezepolitiki. Kuyisici esivelele somuntu ngamunye lapho konke okusele “njengesilinganiso sokugcina,” kusho uBenedict XVI, “kungukuzidla komuntu kuphela nezifiso zakhe.”[1]UKhadinali Ratzinger (uPapa BENEDICT XVI) ngaphambi komhlangano u-Homily, ngo-Ephreli 18, 2005 UPapa St Pius X wakubiza ngokuthi “ukuhlubuka”:

Ngubani ongehluleki ukubona ukuthi umphakathi usesikhathini samanje, ngaphezu kwanoma yisiphi isizukulwane esedlule, uhlushwa yisifo esibi futhi esinezimpande ezijulile, esithuthuka nsuku zonke futhi sidla okungaphakathi kwaso, siyidonsela ekubhujisweni? Niyaqonda, Madoda aqondisayo, ukuthi siyini lesi sifo-ukuhlubuka okuvela kuNkulunkulu… Lapho konke lokhu kubhekwa kunesizathu esihle sokwesaba ukuthi kungenzeka ukuthi lobu buchopho obukhulu bungaba njengokuphambuka, futhi mhlawumbe nokuqala kwalabo ububi obabekelwe uNkulunkulu izinsuku zokugcina; nokuthi kungenzeka kube khona sele ikhona emhlabeni “iNdodana yokubhujiswa” okhulunywa ngayo ngumphostoli emhlabeni. —I-POPE ST. I-PIUS X, E Supremi, I-Encyclical On the Return of All All Christ in Christ, n. 3, 5; Ngo-Okthoba 4, 1903

Yikho ukuhlubuka (“ukuhlubuka”) okuyi Imbewu yeRevolution. Sekudlule iminyaka eyikhulu selokhu lawo mazwi asabekayo. Singene ngokusobala ezigabeni zokugcina ze- ukuwa kwe-oda lakudala lapho imibono “yasendulo” efana nomthetho wemvelo, imikhuba yokuziphatha, kanye nesono somuntu siqu iba yizinto zakudala zakudala ngokushesha.

 

Okuhloswe NGOKWEHLULEKA

Kodwa-ke, uSathane wazi kahle kamhlophe ukuthi ukungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu nokuzimela kuzogcina kwehlulekile ngoba inhliziyo yomuntu yenzelwe okungaphezu kwemvelo, okwenzelwe wenhlanganyelo. Leyo nyoka yasendulo yayingufakazi kulowo mphakathi wokuqala wabantu lapho uNkulunkulu edalela u-Eva u-Adamu, u-Adamu wamenzela u-Eva, futhi bobabili benzela uNkulunkulu. UJesu ukhomba kulo mklamo wobungcwele wobungcwele ngokufingqa wonke umthetho wokuziphatha ngemiyalo emibili:

… Thanda iNkosi, uNkulunkulu wakho, ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo onke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho, nomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. (Luka 10:27)

Ngakho, i Umshini Omkhulu ukuthi uSathane ufisa ukugcwalisa kungumphumela walokho ukuncishwa ubudlelwano noNkulunkulu ngokulahleka kokholo, kanti okwesibili, ukulahleka kobudlelwano omunye komunye ngokuzimela.

Asinakuphika ukuthi izinguquko ezisheshayo ezenzeka emhlabeni wethu nazo ziveza ezinye zezimpawu eziphazamisayo zokuqhekeka nokubuyela emuva ebuntwini obubodwa. Ukusabalala kokuxhumana kwezokuxhumana kwe-elektroniki kwezinye izikhathi kubangele ukuhlukaniswa okukhulu… Okunye okukhathaza kakhulu ukusabalala kwemibono yezwe eyehlisa isithunzi noma yenqaba iqiniso eleqile. —UPOPE BENEDICT XVI, inkulumo eSontweni i-St Joseph's, ngo-Ephreli 8, 2008, Yorkville, eNew York; I-Catholic News Agency

Icebo likaSathane lasendulo akusilo ukuqeda isifiso esijulile somuntu sokuhlanganyela kodwa ukuhlinzeka ngo mbumbulu. Lokhu kulungiselelwe kakhulu odadewabo abangamawele baka ukuthanda izinto ezibonakalayo futhi ukuziphendukela kwemvelo lokho kwavela esikhathini sokukhanyiselwa. Zichaza kabusha abantu nendawo yonke njengezinhlayiyana nje zezinto ezingahleliwe. Lawa ma-sophistries, ikakhulukazi eNtshonalanga, asewashintshe kakhulu amandla agxile kumuntu edlulele kuya okwesikhashana, the okungaphezu kwemvelo kuya wemvelo, kulokho okungabonakala, ukuthintwa noma ukulinganiselwa kuphela. Konke okunye, yebo, “kuyinkohliso kaNkulunkulu.”[2]ibinzana eliqanjwe nguRichard Dawkins ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu

Kodwa nguSathane “Ungumqambimanga noyise wamanga.” [3]John 8: 44 Inhloso sonke lesi sikhathi bekungukuqondisa kabusha izifiso zomuntu ezijulile zokungaphezu kwemvelo ziye kwenye indawo…

 

IPHEPHANSI ELISHA

Ngakho-ke, isintu sesifikile kumngcele wokwenqatshwa okubanzi kukaNkulunkulu wamaJuda wamaJuda. Embhalweni ongokwesiprofetho ngokuphawulekayo, uSt. Paul uyabhala:

Kusukela ekudalweni komhlaba, izimfanelo zakhe ezingabonakali zamandla aphakade nobunkulunkulu zikwazile ukuqondwa nokubonakala kulokho akwenzile. Ngenxa yalokho, abanazaba; ngoba noma babemazi uNkulunkulu abamnikanga udumo njengoNkulunkulu noma ukumbonga. Kunalokho, baba yize ekucabangeni kwabo, futhi izingqondo zabo ezingenangqondo zamnyama. Ngenkathi bethi bahlakaniphile, baba yiziphukuphuku, bashintsha inkazimulo kaNkulunkulu ongafiyo bafana nomfanekiso womuntu ofayo noma owezinyoni noma owezilwane ezinemilenze emine noma izinyoka… Banana iqiniso likaNkulunkulu ngamanga bahlonishwa futhi bakhonza isidalwa kunokuba bakhonze umdali… Ngakho-ke, uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni ezilulazayo… (Rom 1: 19-26)

UPaul, ngamafuphi, uchaze ukuqhubekeka kokungakholelwa ebukhoneni bomuntu ngamunye lapho ubuthathu obusha buka “Mina, Mina kanye nami” buba yisikhungo sokuzinikela. Kepha-ke wembula ukuthi ukuzimela, nakho, kuholela kanjani emuva amandla angaphezu kwawemvelo. Kungani? Njengoba kuchaziwe ku- Ingxenye I, umuntu ngokwemvelo a inkolo. Kuyathakazelisa ukuthi izibalo zikhombisa ukuthi abantu abaningi bayazibona "bengokomoya" ngokungafani nenkolo.[4]qhathanisa pseresearch.org Lokhu kushiya inkolo yendabuko, kepha hhayi ingokomoya, sekuthathe indawo ubuqaba obusha kufakazelwe ukukhuphuka kwezinkanyezi kwakamuva ku ukusebenzelana nemimoya, ubuthakathi, Ukubhula ngezinkanyezi, nezinye izinhlobo ze- ukuphefumula. Futhi njengoba uSt.Paul abikezela, lo mkhondo uholele ekusakazekeni i-hedonism njengoba kufakazelwa ngokusobala emicimbini yomhlaba wonke efana amaphuzu ihanjelwe yizigidi eziphakamisa, zigubhe, futhi zilingise nokuziphatha okubi kwezocansi. Noma izehlakalo ezikhohlisayo njenge Umlilo ovuthayo ogwadule lwaseNevada, oluheha amashumi ezinkulungwane unyaka nonyaka. Kepha okusobala kakhulu: inqubo yomhlaba yezithombe zocansi evezwe esigabeni esikhulu kunazo zonke, iWorld Wide Web.

Iwebhu eboshwe phezu kwazo zonke izizwe. (Isaya 25: 7)

 

INKATHI ENTSHA

Lokhu kubonakala kobuqaba kuvame ukuwela ngaphansi kwesibhengezo esibanzi esibizwa nge- “New Age,” ngokusho kweminyaka eyisithupha yesiprofetho seVatican cwaningo kule ndaba.

Emagagasi amakhulu okusabela ezinkolweni zendabuko, ikakhulukazi ifa le-Judaeo-Christian laseNtshonalanga, abaningi babukeze izinkolo zasendulo zomdabu, zendabuko, nezobuhedeni. -UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila, hhayi. 7.2 , Imikhandlu Yapapa Yezamasiko Nezingxoxo Ezingokwenkolo, 2003

Lolu cwaningo olunzulu luchaza ukuthi kanjani imvelo , ngandlela thile, kungumnyombo wale nhlangano ngezinhlobo ezahlukahlukene "zokukholelwa ngokuphelele kuNkulunkulu" Kepha kuyaqhubeka: kungukuqala kwe- uguquko lomhlaba.

Okube yimpumelelo ukwenziwa kwemvelo njengesiheho sendalo nokwabiwa kabusha komhlaba, uMama uMhlaba noma uGaia, ngentshiseko yezithunywa zevangeli yezombusazwe Eluhlaza… ukuzwana nokuqonda okudingekayo ekuphatheni okuqondakalayo kuya ngokuya kuqondakala njengohulumeni womhlaba wonke , ngohlaka lokuziphatha lomhlaba jikelele… Leli iphuzu eliyisisekelo eligcwele yonke imicabango nemikhuba yeNkathi Entsha. -UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila, hhayi. 2.3.1

Ngakho-ke, lokho okubonakala kuwukuxhunywa kwezinkolelo okunqanyuliwe sekuba “imbulunga yonke ingokomoya, elihlanganisa wonke amasiko enkolo asekhona. ”[5]UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila, hhayi. 2.3.1 Enhliziyweni yalobu buhedeni obusha kungamanga asendulo kaSathane eNsimini yase-Edene: “Nizoba njengonkulunkulu.” [6]IGen 3: 5 Kepha kunokuba kube ukuphakanyiswa kwesithunzi somuntu ngomqondo wobuKristu, ukwehliswa komuntu kuya ezingeni elifanayo nayo yonke enye ingxenye yendalo — amagciwane, ukungcola, izinyoka, izihlahla, abantu — konke okukodwa, kuxhunyaniswe "namandla e-cosmic." “Kukhulunywa ngoNkulunkulu,” kusho ucwaningo, “kodwa akuyena uNkulunkulu ophilayo; uNkulunkulu akhuluma ngaye ngeNkathi Entsha akayena owomuntu siqu noma owedlulile. Futhi akuyena uMdali nomondli wendawo yonke, kodwa 'amandla angenabuntu' emhlabeni, akha 'ubunye bomhlaba wonke.' ”

Uthando luyi amandla, ukudlidlizela okuvama kakhulu, nemfihlo yenjabulo nempilo nempumelelo ukukwazi ukungena, ukuthola indawo yomuntu ochungechungeni olukhulu lokuba… Umthombo wokuphulukiswa kuthiwa ungaphakathi kwethu, into esiyifinyelela lapho athintana namandla ethu angaphakathi noma amandla we-cosmic. -UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila, n. 2.2.2, 2.2.3

Labo abacabanga ukuthi iNkathi Entsha yayiyinto nje yama-90 benza iphutha.

Abanye bangalingeka ukuthi bacabange ukuthi “…ukunyakaza okubizwa ngokuthi iNkathi Entsha kwakumane kuyimfashini, ukuthi ukunyakaza kweNkathi Entsha kufile. Ngemuva kwalokho ngithumela kungenxa yokuthi izinkolelo ezinkulu zeNew Age zifakwe ngokuqinile emasikweni ethu athandwayo, ukuthi asisekho isidingo sokunyakaza, ngayinye se. " —UMatthew Arnold, owayeyintsha entsha nowayeguqukele ebuKhatholika

Lokhu kubonakala ngokusobala ngokuvela okumangazayo kwe- i-biocentrism: inkolelo yokuthi amalungelo nezidingo zabantu azibalulekanga kunezinye izinto eziphilayo.

Ukugcizelelwa okujulile kwemvelo ku-biocentrism kuphika umbono we-anthropological weBhayibheli, lapho abantu besenkabeni yomhlaba… Kugqame kakhulu emthethweni nakwezemfundo namuhla… kumqondo wokucabanga osekela izinqubomgomo zokulawulwa kwabantu nokuhlolwa kwezobunjiniyela, okuyinto Kubonakala sengathi baveza iphupho abantu abanalo lokuzidala kabusha. Abantu bathemba kanjani ukukwenza lokhu? Ngokuchaza ikhodi yofuzo, ngokuguqula imithetho yemvelo yezocansi, ngokweqa imikhawulo yokufa. -UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila, hhayi. 2.3.4.1 

Ngempela, e-Argentina, inkawu yanikezwa amalungelo “okuphila, inkululeko kanye nenkululeko.”[7]scienceamerican.com ENew Zealand naseNdiya, imifula emithathu yanikezwa amalungelo abantu futhi isazobakhona kubhekwe “njengezinto eziphilayo.”[8]theguardian.com EBolivia, baqhubeka ngokunika amalungelo abantu ngokwemvelo Umama uMhlaba. 'Umthetho,' kubika UMgcini, 'yayithonywe kakhulu umbono womhlaba ongokomoya womdabu wase-Andean obeka kabusha obeka imvelo kanye nonkulunkulu womhlaba owaziwa ngokuthi yiPachamama enkabeni yakho konke ukuphila. '[9]qhathanisa The Guardian

I-Pachamama. Manje kukhona igama elijwayelekile elisanda kwenziwa, futhi ngempikiswano, langena emagameni aseNtshonalanga Katolika. UFr. UDwight Longnecker uyabhala:

… Ihlelo likaPachamama liyimfashini hhayi kuphela phakathi kwabantu besizwe ehlathini, kepha naphakathi kwabahlakaniphileyo kanye nabantu abakhulu. Imibiko evela eColombia, ePeru naseBolivia ingeyabaholi bakahulumeni – iningi labo lingabaphiko – abasusa amahhovisi kahulumeni ngazo zonke izinsalela zobuKhatholika nokubeka izithombe zobuqaba nokuqasha ama-shaman ukuba abe semikhandlwini yawo futhi anikele ngemikhuba kunamaKatolika ajwayelekile umemezele isibusiso. -“Kungani Ubuqaba nobuPentekoste Budumile”, Okthoba 25, 2019

Kepha akugcini nje ngokukhawulelwa emazweni aseNingizimu Melika. Empeleni, uMama Womhlaba usembindini we-ajenda yokubusa okungamhloniphi uNkulunkulu okwenzeka ngokushesha…

 

KUZOQHUTSHWA…

 

 

INew Word iyinkonzo yesikhathi esigcwele leyo
iyaqhubeka ngokweseka kwakho.
Akubusise, futhi ngiyabonga. 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 UKhadinali Ratzinger (uPapa BENEDICT XVI) ngaphambi komhlangano u-Homily, ngo-Ephreli 18, 2005
2 ibinzana eliqanjwe nguRichard Dawkins ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu
3 John 8: 44
4 qhathanisa pseresearch.org
5 UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila, hhayi. 2.3.1
6 IGen 3: 5
7 scienceamerican.com
8 theguardian.com
9 qhathanisa The Guardian
Posted in IKHAYA, IPHEPHANSI ELISHA.