UMbhoshongo Omusha waseBabele


Umculi Akaziwa

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMeyi 16, 2007. Ngingeze eminye imicabango efike kimina ngesonto eledlule lapho umphakathi wezesayensi wethula ucwaningo nge "athom-smasher" yawo engaphansi komhlaba. Njengoba izisekelo zezomnotho ziqala ukuwohloka ("ukubuyela emuva" kwamanje esitokisini kuyinkohliso), lo mbhalo ufike ngesikhathi kunanini ngaphambili.

Ngiyabona ukuthi uhlobo lwale mibhalo kuleli sonto eledlule lunzima. Kepha iqiniso liyasikhulula. Njalo, zibuyise njalo kumzuzu wamanje futhi ungakhathazeki ngalutho. Kalula, hlala uphapheme… qaphela futhi uthandaze!

 

The UMbhoshongo WaseBhabhele

THE emasontweni ambalwa edlule, lawo mazwi abe senhliziyweni yami. 

Zifinyelele phezulu kakhulu izono zalesi sizukulwane, zaze zafika nasemngceleni weZulu. Leyo, umuntu uzicabange njengonkulunkulu, hhayi engqondweni yakhe kuphela, kodwa nasemsebenzini wezandla zakhe.

Ngokusebenzisa ukukhohliswa kwezakhi zofuzo nezobuchwepheshe, umuntu uzenze inkosi entsha yendawo yonke, kusukela ekwakhekeni kwempilo, ekuguqukeni kokudla, nasekusebenziseni imvelo. Ngemithombo yezindaba emisha ye-inthanethi, umuntu uthole amandla afana nakaNkulunkulu, eduze namandla ezingelosi ukuze axhumane khona manjalo, ewela amabanga amade ngokuphazima kweso, efunda ulwazi lokuhle nokubi empompini wekhibhodi. 

Yebo, uMbhoshongo omusha waseBabele ume umile, mude, futhi uzikhukhumeza kakhulu kunanini ngaphambili. ICERN Large Hadron Collider iwumhubhe ongaphansi komhlaba ongamakhilomitha angama-27 wobuchwepheshe obenzelwe ukuthola “inhlayiya kaNkulunkulu” —izimo ezilandela “ukuqhuma okukhulu” okwadala indawo yonke. Ingabe lokhu kuyisitezi esiphezulu salombhoshongo?

Wozani sizakhele umuzi nombhoshongo onesiqongo ezulwini, sizenzele igama, funa sihlakazeke ebusweni bomhlaba wonke. (UGenesise 11: 4) 

Impendulo kaNkulunkulu:

Lokhu kumane kuyisiqalo salokho abazokwenza; futhi akukho lutho abaluhlongoza ukuthi lwenziwe manje olungeke lube namandla kubo. (vs. 6) 

Ngalokho, Wabathumela ku ekudingisweni. 

Ukuhlanekezelwa kwezomnotho, ezenhlalo, ezokwelapha, ezesayensi, ezemfundo, ezolimo, ezocansi kanye nezenkolo yizitini ezakhe lo mbhoshongo. Izitini eziyize ezakhelwe phezu kwesihlabathi esigudlukayo sobungxiwankulu bokuthanda izinto ezibonakalayo nentando yeningi eyonakele, eyakhiwe emihlane yabampofu, eyakhiwe ngokukhohlisa okungamanga namanga. Yakhelwe ekuziqhenyeni

Umbhoshongo utshekisa… uMbhoshongo kufanele uwe.

… Futhi akumele sitholakale kuyo!

Kodwa liyini iBabele? Yincazelo yombuso lapho abantu begxile khona emandleni amakhulu abacabanga ukuthi abasadingi ukuncika kuNkulunkulu okude. Bakholelwa ukuthi banamandla amakhulu kangangokuba bangazakhela eyabo indlela eya ezulwini ukuze bavule amasango bazibeke endaweni kaNkulunkulu. Kepha yilesi sikhathi lapho kwenzeka khona okuthile okuxakile nokungajwayelekile. Ngenkathi besasebenza ukwakha umbhoshongo, bavele babona ukuthi basebenzisana. Ngenkathi bezama ukufana noNkulunkulu, bazibeka engcupheni yokungabi ngisho nawumuntu - ngoba balahlekelwe yinto ebalulekile yokuba ngabantu: amandla okuvumelana, ukuzwana nokusebenza ndawonye ... Inqubekela phambili nesayensi kusinikeze amandla okubusa emvelweni, ukuphatha isimo sezulu, ukukhiqiza kabusha izinto eziphilayo, cishe kuze kube seqophelweni lokukhiqiza abantu uqobo. Kulesi simo, ukuthandaza kuNkulunkulu kubonakala kuphelelwe yisikhathi, akusizi ngalutho, ngoba singakha futhi sakhe noma yini esiyifunayo. Asazi ukuthi siphila ngokuhlangenwe nakho okufanayo neBhabhele.  —UPOPE BENEDICT XVI, wePentekoste Homily, Meyi 27, 2012

 

UKUFUNDA OKWENGEZIWE:

 

 

Sekela inkonzo kaMark yesikhathi esigcwele:

 

nge UNihil Obstat

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Manje kuTelegram. Chofoza:

Landela uMark kanye "nezibonakaliso zezikhathi" zansuku zonke kimi:


Landela imibhalo kaMark lapha:

Lalela kulokhu okulandelayo:


 

 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, IZIMPAWU.

Amazwana zivaliwe.