OPapa neNew World Order - Ingxenye II

 

Imbangela eyinhloko yenguquko yezocansi namasiko ingumqondo. UMama wethu waseFatima uthe amaphutha eRussia azosabalala emhlabeni wonke. Okokuqala kwenziwa ngaphansi kwefomu elinodlame, i-classical Marxism, ngokubulala amashumi ezigidi. Manje kwenziwa ikakhulukazi ngeMarxism yamasiko. Kunokuqhubeka kusuka ekuguqulweni kobulili kukaLenin, ngokusebenzisa iGramci kanye nesikole saseFrankfurt, kuye ezinsukwini zamanje zamalungelo ezitabane nemibono yobulili. I-Classical Marxism yenze sengathi yakha kabusha umphakathi ngokuthathelwa impahla ngodlame. Manje inguquko iya ngokujula; lenza sengathi lichaza kabusha umndeni, ubunikazi bobulili kanye nemvelo yomuntu. Lo mqondo uzibiza ngenqubekela phambili. Kepha akuyona enye into ngaphandle kwalokho
okunikelwe yinyoka yasendulo, ukuze umuntu aphathe, esikhundleni sikaNkulunkulu,
ukuhlela insindiso lapha, kulo mhlaba.

—UDkt. U-Anca-Maria Cernea, inkulumo eSinodi Yomndeni eRome;
Okthoba 17th, i-2015

Ishicilelwe okokuqala ngoDisemba ka-2019.

 

THE Catechism weSonto LamaKatolika uxwayisa ngokuthi "ukuqulwa kwecala lokugcina" okungazamazama ukukholwa kwamakholwa amaningi kuzokwakha, ngokwengxenye, imibono yamaMarx yokuhlela "ukusindiswa lapha, kulo mhlaba" ngoMbuso wezwe.

Inkohliso Yomphikukristu isivele iqala ukwenzeka emhlabeni ngaso sonke isikhathi lapho kwenziwa isimangalo sokubona emlandweni lelo themba likaMesiya elingafinyelelwa kuphela ngale komlando ngokwahlulela komkhathi… -Catechism weSonto LamaKatolika,n. 675-676

Leli cala liyiNtshisekelo yeSonto uqobo "lapho izolandela iNkosi yayo ekufeni nasekuvukeni kwayo."[1]Catechism weSonto LamaKatolika,n. 677 Njengoba imigomo yeNhlangano yeZizwe "yokuthuthukiswa okusimeme" ithatha izintambo (eziningi zazo zifihla le mibono yamaMarxist), futhi iSonto liya ngokuya livuma ukuyivuma, akusikho ukuntuleka URomanita ukuzibuza ukuthi "kwenzakalani?" Isilingo nokho — futhi siyingozi — esenzelwa amaKhatholika ukuthi aphendukele opapa kube sengathi avumela amasango esihogo ukuba anqobe iSonto. Nanku omunye umbono.

Njengoba nje uJesu anikela ngamabomu umzimba wakhe kubaphathi ukuze babethelwe, kanjalo neBandla, uMzimba KaKristu Ongaziwa, kumele linikelwe ukulandela iNkosi yalo ngothando lwalo, ukufa nokuvuka kwalo. Ingabe kunjalo akulona iqiniso ukuthi ngobusuku bangaphambi kokukhathazeka kwakhe, uKristu wadla noJuda, ngisho ukucwilisa isinkwa endishini eyodwa? Kanjalo futhi, opapa bethu kulokhu ihora lokugcina babe nabesilisa abathembisene abangacabangeli okuhle kweSonto. Lokhu ukusho lokho opapa akuyena uJuda; kunalokho, yilabo “Uzenze inkolo kodwa ube uphika amandla ayo,” [2]I-2 Tim 3: 5 labo “abaxoxisana” neSonto kodwa abangawunaki umyalezo walo; labo abanezindebe ezinokwanga kodwa izinhliziyo zabo ziphethe isando nezipikili.

Yebo, kunabapristi, ababhishobhi, ngisho namakhadinali abangathembekile abahluleka ukugcina ubumsulwa. Kepha futhi, futhi nalokhu kubi kakhulu, bayehluleka ukubambelela eqinisweni lemfundiso! Baphazamisa amakholwa athembekile ngolimi lwabo oluyindida noluyindida. Bayaliphambanisa futhi balenze amanga iZwi likaNkulunkulu, bazimisele ukulisonta nokuligoba ukuze bathole ukwamukelwa yizwe. BangabaJuda Iskariyothe besikhathi sethu. —Ukhadinali Robert Sarah, I-Catholic HeraldNgo-Ephreli 5th, i-2019

“Kodwa lindani,” kusho abanye benu. “UPapa Francis akasebenzisi 'ulimi oludidayo noluyindida'?” Impendulo inguyebo no-cha. Labo abafisa ukutolika lobupapa njengombala omnyama noma omhlophe bahluleka nakanjani - bayahluleka ukubona ukuthi uKristu ulihola kanjani iBandla lakhe kulezi zikhathi zokugcina zenkathi yethu, ngisho nangopapa abakwaziyo futhi abenza amaphutha.

UKristu akalihluleki iBandla Lakhe. Isihogo sizokwenza ungalokothi nqoba.

 

KUZOFIKA ISICELO

Ekuqaleni kwekhulu lama-20, uPapa St Pius X wabeka umbono omuhle futhi ongokwesiprofetho we Ukuvuka okuzayo kweBandla, "ukubuyiselwa kwezinto zonke kuKristu" okuzofezwa ngaphakathi kwemingcele yesikhathi. Ngeke nje ibuyisele izizwe esibayeni sikaKristu kepha iyosungula weqiniso ubulungiswa nokuthula emhlabeni isikhashana. Ngemuva kweminyaka eyishumi nane, uMama Wethu wathembisa ukuthi kuzofezeka ngeNhliziyo Yakhe Engaphelele.

UBaba oNgcwele uzongcwelisela iRussia kimi, futhi uzoguqulwa, futhi kunikezwe isikhathi sokuthula emhlabeni. -Nkosikazi wethu waseFatima, Umyalezo kaFatima, www.v Vatican.va

Yebo, isimangaliso sathenjiswa eFatima, isimangaliso esikhulu kunazo zonke emlandweni womhlaba, kwesesibili kuphela ovukweni. Futhi leso simangaliso siyoba isikhathi sokuthula esingakaze sinikezwe ngaphambili emhlabeni. —UMario Luigi Cardinal Ciappi, isazi senkolo kapapa sikaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, noJohn Paul II, ngo-Okthoba 9, 1994, Ikhathekthi Yomndeni WabaPhostoli, iphe. I-35

Kodwa-ke, uSt.Pius X uvumile ukuthi abanye bazobasola opapa emsebenzini wabo wokusiza ukufeza lomsebenzi waphezulu:

Ngokuqinisekile kuzotholakala ukuthi ngubani, olinganisa izinto zikaNkulunkulu ngezindinganiso zabantu azofuna ukuthola izinhloso eziyimfihlo ze-Ours, aziphambukise emhlabeni nasemiklamweni yamaqembu. -E Supremi, hhayi. 4

Mhlawumbe akekho upapa ezikhathini zamuva oye waba nokusolwa okunjalo ngaphezu kukaPapa Francis.

 

UPAPA OMUSHA, ISIQONDISO ESISHA?

Njengomprofethi ememeza ehlane ledijithali, uKhadinali Jorge Bergoglio wanxusa ukuthi…

ISonto libizelwe ukuthi liphume kuye futhi liye emaphethelweni hhayi kuphela ngomqondo wokuma kwezwe kepha nakwizinto ezikhona: lezo zemfihlakalo yesono, yezinhlungu, yokungabi nabulungisa, yokungazi, yokwenza ngaphandle kwenkolo, yomcabango nakulo lonke usizi. —Homily ngaphambi komhlangano wesigaba sikapapa, I-Salt and Light Magazine, ikhasi. 8, Ukukhishwa 4, uHlelo Olukhethekile, 2013

Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, wayezobizwa njengendlalifa engu-266 esikhundleni sikaSt. Peter — futhi cishe ngokushesha wakhombisa ukuthi kwakuzokwenzeka lokho hhayi yiba nebhizinisi njengenjwayelo. Ukugwema izindawo zokuhlala zendabuko kanye nokuhlonishwa, ukushayela ngezimoto ezincane nokuma emgqeni wesidlo sakusihlwa, ukuklolodela ubufundisi kanye nesimo esikhona, isiLatin UPapa waseMelika waphonsela iSonto lonke inselelo ekutheni kube lula futhi ubuqiniso. Ngamafuphi, wayezama ukulingisa bona kanye “ubulungisa” obusetshenziswa amaVangeli.

Kodwa waqhubekela phambili. Wayengawanaki ama-rubrikhi futhi wageza izinyawo zabesifazane namaSulumane ngoLwesine oNgcwele; wabeka abakhululekile ezikhundleni eziphezulu; wamukela ngemfudumalo izibalo ezinempikiswano kuzethameli nezingqungquthela zikapapa; wamukela abaholi benkolo bomhlaba wonke ngezinhloso “zobumbano lwabantu,” futhi wayisekela ngokusobala uhlelo lwe-UN lokuguqula isimo sezulu.

Bathandekayo, isikhathi siyaphela! … Inqubomgomo yentengo yekhabhoni ibalulekile uma isintu sifuna ukusebenzisa izinsiza zendalo ngokuhlakanipha… imiphumela esimweni sezulu iyoba yinhlekelele uma seqa umkhawulo ongu-1.5ºC obekwe ezinhlosweni zeSivumelwano saseParis. —POPE FRANCIS, Juni 14, 2019; Brietbart.com

Manje sase sinopapa Uqobo ukuvumela idokhumende le-UN elalifaka ngokufihla lezo ezinye izinhloso eziyinkinga:

Amaqembu kufanele, uma ethatha isinyathelo sokubhekana nokuguquguquka kwesimo sezulu, ahloniphe, akhuthaze futhi abheke izibopho zawo ngamalungelo abantu, ilungelo lempilo… kanye ukulingana ngokobulili, ukufukulwa kwabesifazane... -Isivumelwano Paris, 2015

Inhloso yesi-5 ku-Ajenda ka-2030 ye-UN “Ukufeza ukulingana ngokobulili nokunika amandla bonke abesifazane namantombazane.” Le njongo ifaka phakathi ilitshe elilandelayo, njengoba kuchaziwe ku- Ingxenye I, isihlonipho sokukhipha isisu kanye nokuvimbela inzalo:

Ukuqinisekisa ukutholakala komhlaba wonke kwezempilo yezocansi nokuzala kanye namalungelo okuzala… -Ukuguqula umhlaba wethu: i-Ajenda yowama-2030 Yentuthuko Esimeme,n. 5.6

Imizamo kaPapa ezingxoxweni ezibandakanya izinkolo nayo yaba nempikiswano. Usayine isimemezelo eceleni kweMuslim Iman esithi “ukwehluka kwe izinkolo, umbala, ubulili, ubuhlanga nolimi kuthandwa uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe… ”[3]Umbhalo othi "Human Fraternity for World Peace and Living Together", e-Abu Dhabi, ngoFebhuwari 4th, 2019; v Vatican.va Njengoba umbala, ubulili, nobuhlanga kuyintando kaNkulunkulu ngokuphelele, abanye babecabanga ukuthi uPapa wayesho ukuthi uNkulunkulu ngenkuthalo yafisa izinkolo eziningi esikhundleni seSonto elilodwa elisungulwe nguKristu, ngakho-ke, laliphikisana nalowo owayengaphambi kwakhe.

… Ngalokho bafundisa iphutha elikhulu lalesi sikhathi — ukuthi inhlonipho yenkolo kufanele ithathwe njengendaba engenandaba, nokuthi zonke izinkolo ziyefana. Le ndlela yokucabanga ibalwa ukuletha ukonakala kwazo zonke izinhlobo zenkolo… —UPOPE LEO XIII, Uhlobo Lomuntu,. n. 16

Ngenkathi uPapa wenza alungise lokhu kuqonda lapho uMbhishobhi Athanasius Schneider ehlangana naye mathupha, ethi kwakuyintando kaNkulunkulu “yokuvumela” ukuthi kube nezinkolo eziningi,[4]Mashi 7th, 2019; lifesitenews.com isitatimende esiyimpikiswano sihlala njengoba kunjalo use Iwebhusayithi yaseVatican. Eqinisweni, leso simemezelo sesiqhubekele kwelinye izinga, ngokubambisana kukaFrancis, lapho ezoqhakambisa khona izinhlaka "zobumbano lwabantu," kuzokwakhiwa i- "Abrahamic Family House" e-United Arab Emirates.

Isonto, isinagoge kanye nesonto lamaSulumane kuzokwabelwana ngesisekelo esifanayo… iphrojekthi izomela uhlobo olusha lwezakhiwo zomhlaba. "Akukaze kube nesakhiwo esinezinkolo ezintathu ngendlela eyodwa." -Izindaba zeVatican, Septemba 21st, i-2019

Konke lokhu kwalandelwa ngemuva kwezinsuku ngumbuthano onempikiswano eVatican Gardens wokumaka ukuvulwa kwe-Amazon Synod. Ngenkathi uPapa ebuka, iqembu labomdabu lasungula "isiyingi esingcwele" futhi laguqa lakhothama emifanekisweni yokhuni nasendundumeni yenhlabathi, ngaleyo ndlela kwasusa isidumo kumaKhatholika emhlabeni wonke.

 

IZIMPAWU ZASEKAPA

Umpristi nomfelukholo wokuqothulwa kwabantu ngamaNazi wake wathi:

Ngolunye usuku lwesikhathi esizayo isazi-mlando esithembekile sizoba nezinto ezithile ezibabayo esingazisho ngegalelo lamaBandla ekwakheni umqondo wobuningi, wobumbano, ubushiqela nokunye. —Fr. U-Alfred Delp, SJ, Imibhalo Yasejele (Orbis Books), amakhasi. Xxxi-xxxii; UFr. UDelp wabulawa ngenxa yokumelana nombuso wamaNazi.

Ngabe uPapa Francis uyasiza ukuletha zonke izinto "ekubuyiselweni kuKristu," noma ngabe kwesinye isikhathi uye washiya umlando kaNkulunkulu?

 

Ku-Dialogue Ethandanayo

Nalapha futhi,

Opapa benze futhi benza amaphutha futhi lokhu akumangazi. Amaphutha agodliwe ex cathedra [“Kusuka esihlalweni” sikaPeter, okungukuthi, ukumenyezelwa kwemfundiso esekelwe enkambisweni Engcwele]. Abekho opapa emlandweni weSonto abake benza ex cathedra amaphutha. - IsAm. UJoseph Iannuzzi, isazi semfundiso yenkolo kanye ne-patristics

Lapho ehlangana namaSulumane eVatican, uPapa John Paul II wanikezwa ikhophi yeQuran. Yize kujwayelekile ukuthi abapapa bazithole izipho, kwenzekeni okulandelayo kwashaqisa amaKristu amaningi: wayiqabula — incwadi equkethe ukungahambisani okukhulu nobuKristu. Njenge "hlazo likaPachamama" eVatican Gardens, ukukhanya kwe-optics kwakwesabeka.

Bese kuba khona uSuku Lomhlaba Lokuthandazela Ukuthula olwalubanjwe ngo-1986 e-Assisi, olwalubizwe uPapa John Paul II ukuqoqa abaholi benkolo. Umbuzo wawuthi amadoda ezinkolo ezehlukene, mhlawumbe onkulunkulu abehlukene, angahlangana kanjani ekukhulekeni? UKhadinali Ratzinger ngokusobala ukhethe ukungayi kulo mcimbi, ngokuhamba kwesikhathi wathi:

… Kunezingozi ezingenakuphikwa futhi akunakuphikwa ukuthi imihlangano yase-Assisi, ikakhulukazi ngo-1986, yatolikwa kabi ngabantu abaningi. -Ukuhleba Kwabefundisi, Januwari 9th, i-2011

Inhloso yomhlangano bekungekona ukuhlanganisa izinkolo ezahlukahlukene ezinhlotsheni zokunganaki ngokwenkolo (njengoba abanye besho) kepha ukukhuthaza ukuthula nezingxoxo ezweni elonakaliswe yiMpi Yezwe ezimbili nokwanda kokuqothulwa kohlanga — okuvame ukwenziwa egameni lika “Inkolo.” Kepha ingxoxo ifinyelela kuphi? UPapa Francis uphendula lowo mbuzo:

Ukuxoxisana okuhlangene kuyisimo esidingekayo sokuthula emhlabeni, ngakho-ke kungumsebenzi kumaKristu nakweminye imiphakathi yenkolo. Le nkhulumomphendvulwano okokuqala nje ingxoxo mayelana nokuba khona komuntu noma kalula, njengoba ababhishobhi baseNdiya bekubeka, indaba yokuthi "bavulekele kubo, babelane ngenjabulo nosizi lwabo". Ngale ndlela sifunda ukwamukela abanye nezindlela zabo ezehlukene zokuphila, ukucabanga nokukhuluma… Ukuvuleleka kwangempela kubandakanya ukuhlala ugxilile ezinkolelweni ezijulile zomuntu, kucace futhi kujabulise ubuwena bakhe, kanti ngasikhathi sinye uvulekele ukuqonda labo elinye iqembu ”futhi“ ukwazi ukuthi ukuxoxisana kunganothisa uhlangothi ngalunye ”. Okungasizi ngukuvuleleka kwezombusazwe okusho ukuthi "yebo" kuyo yonke into ukuze kugwenywe izinkinga, ngoba lokhu kungaba yindlela yokukhohlisa abanye nokubancisha okuhle esikunikiwe ukuthi sabelane ngakho ngokukhululekile nabanye. Ukushunyayelwa kwevangeli kanye nenkhulumomphendvulwano yezenkolo, kunokuphikiswa, ukusekelana nokuxhasana. -Evangelii Gaudium, n. 251, v Vatican.va

Cabanga ngomhlangano kaJesu nowesifazane ongumSamariya emthonjeni. Akazange aqale isimemezelo sokuthi unguMsindisi womhlaba kepha wahlangana naye, okokuqala, ezingeni lesidingo somuntu esiyisisekelo.

Owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi. UJesu wathi kuye: “Ngiphuzise.” (Johane 4: 7)

Yaqala kanjalo-ke “inkhulumomphendvulwano.” Noma kunjalo, uJesu akazange aziveze ukuthi ungubani — okwamanje — kodwa wahlola kanye naye isidingo somuntu esijule kakhulu: ukomela uNkulunkulu, injongo yokuphila, okwedlulele.

UJesu waphendula, wathi kuye: “Uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe: 'Ngiphuzise,' ubuyakucela kuye, akuphe amanzi aphilayo.” (Johane 4:10)

Kwakukulesi iqiniso, le "ndawo esivumelana ngayo," ukuthi uJesu wakwazi ekugcineni ukuphakamisa "amanzi aphilayo" awomela, futhi waze wamshukumisela ekuphendukeni.

“… Noma ngubani ophuza amanzi engizomnika wona akasoze oma; amanzi engizomnika wona ayoba ngumthombo wamanzi kuye ophumela ekuphileni okuphakade. ” Owesifazane wathi kuye: “Mnumzane, ngiphe lawo manzi, ukuze ngingomi, noma ngingezi njalo ukukha amanzi lapha.” (Johane 4: 14-15)

Kule akhawunti, sinesithombe esicindezelwe sokuthi "izingxoxo ezixoxisanayo" eziyiqiniso zibukeka kanjani.

ISonto LamaKatolika alilahli lutho oluyiqiniso nolungcwele kulezi zinkolo. Ubheka ngenhlonipho eqotho lezo zindlela zokuziphatha nezempilo, leyo mithetho nezimfundiso okuthi, noma zihluke ezicini eziningi kunalezi aziphethe azibekayo, noma kunjalo zivame ukukhombisa imisebe yaleloQiniso elikhanyisela bonke abantu. Ngempela, uyamemezela, futhi kufanele njalo amemezele uKristu "indlela, neqiniso, nokuphila" (UJohn 14: 6), okuthe kuye abantu bangathola ukugcwala kwempilo yezenkolo, okuye uNkulunkulu ubuyisene naye ngaye konke. - UMkhandlu Wesibili WaseVatican, I-Nostra Aetate,n. 2

Ngempela, ngosuku lokugcina lwalowo mbuthano wokuxuba izinkolo e-Assisi, iSt. John Paul II yakhomba ngubani “amanzi aphilayo” ngu:

Ngikusho lapha kabusha my ukuqiniseka, okwabelwana ngawo wonke amaKristu, ukuthi ku uJesu UKristu, njengoMsindisi wabo bonke, uqinisile ukuthula kuzotholakala, “Ukuthula kulabo abakude nokuthula kulabo abaseduze”... Ngiphinda ngokuzithoba lapha inkolelo yami: ukuthula kuthwala igama lika uJesu uKristu. -Inkulumo kaJohn Paul II kubamele amaChristian Churches kanye neEcclesial Communities kanye neWorld Religions, IBasilica yaseSt. Francis, Okthoba 27, 1986

Ngabe lokhu futhi kuyinjongo kaMpapa uFrancis ngezinhlelo zenkolo azenzile? Kumele sicabange ukuthi kunjalo, noma ngabe kuvame ukubonakala sengathi inkhulumomphendvulwano ayisaqhubeki nokuthi “Ngiphuzise.” Ngosuku olulandelayo ngemuva kokuvela enkolweni ividiyo lapho uPapa Francis athi "sonke singabantwana bakaNkulunkulu," wamemezela e-Angelus:

… ISonto “lifisa ukuthi bonke abantu bomhlaba bakwazi ukuhlangana noJesu, ukuzwa uthando Lwakhe olunesihe… [iSonto] lifisa ukukhombisa ngenhlonipho, kuwo wonke amadoda nabesifazane baleli zwe, Ingane eyazalelwa ukusindiswa kwabo bonke. ” —Angelus, Januwari 6, 2016; I-Zenit.org

Ngasikhathi sinye, asikwazi ukwenza sengathi uPapa akasishiyanga imibono edidayo. Ngokuphathelene nomcimbi owawuseVatican Gardens, uKhadinali Müller, owayeyinhloko yeBandla le-Doctrine of the Faith, wenza lokhu kuhlola okulandelayo:

Lonke lolu daba oludabukisayo luzosekela amaqembu amaningi anolaka, aphikisana namaKatolika eNingizimu Melika nakwezinye izindawo abathi ezihlakalweni zabo bathi amaKhatholika angabakhulekeli bezithombe nokuthi uPapa abamlalelayo unguMphikukristu. Amakhulu ezinkulungwane zamaKhatholika asendaweni yaseAmazon futhi nomaphi lapho kubonakale khona ama-video alo mbukiso wamaRoma azoshiya iSonto ekhalaza. Ngabe ukhona owacabanga ngale miphumela noma bamane bacabanga ukuthi lokhu kungukulimala kwesibambiso? —UKhadinali Müller, okwaxoxwa naye Ukufa kweTagestpost, Novemba 15th, i-2019

Ihaba? Umlando uzokwahlulela, hhayi uPapa kuphela, kepha bonke opapa kule minyaka engamashumi amahlanu edlule ukuthi ngabe iVangeli lisetshenziselwe kangcono noma lifihliwe ngalemikhosi ehlobene nenkolo. Ngokuqinisekile, uFrancis uyakwenza hhayi kholelwa ekuphefumuleni noma ekukholeni. Ngamazwi akhe:

UJohn oNgcwele weSiphambano wafundisa ukuthi bonke ubuhle obukhona kumaqiniso kanye nokuhlangenwe nakho kwaleli zwe "bukhona kuNkulunkulu ngokugqamile nangokungenamkhawulo, noma ngokufanelekile, kokunye kwalokhu okungokoqobo okunguNkulunkulu". Lokhu akwenziwa ukuthi izinto ezinomkhawulo zalapha emhlabeni zingezikaNkulunkulu ngokweqiniso, kepha kungenxa yokuthi imfihlakalo izwana nobudlelwano obuseduze phakathi kukaNkulunkulu nazo zonke izidalwa, ngakho-ke izwa ukuthi “zonke izinto zingoNkulunkulu”. -Laudato si ', hhayi. 234

Maye, upapa wokuqala uyisibonelo sendlela yokuthi abapapa, ngomzamo wokuba "babe yizinto zonke kubo bonke abantu," bangawela kanjani kwesinye isikhathi. UPetru wayesengene ngaphansi kwengcindezi yalabo “abasokile” lapho eqala ukuhoxa ekudleni nabezizwe. USt. Paul “wamphikisa ebusweni” esho ukuthi uPeter neqembu lakhe…

… Bebengekho emgwaqweni ofanele ngokuhambisana neqiniso levangeli ... (Galathiya 2: 14)

 

Emvelweni

Ingqikithi enkulu yalesi sikhundla imvelo, futhi kunjalo. Umonakalo owenziwa umuntu emhlabeni, ngakho-ke naye uqobo, mkhulu (bheka Ubuthi Obukhulu). Kepha uFrancis akekho esiqhingini lapho ezwakalisa le alamu. USt.Paul Paul II ukhulume ngenkinga yezemvelo yezikhathi zethu ngolimi olufanayo:

Ngempela, ukonakala okwandayo komhlaba wemvelo kubonakala kubo bonke. Kuvela ekuziphatheni kwabantu abakhombisa ukunganaki ngokunganaki izidingo ezifihliwe, kodwa ezibonakalayo zokuhleleka nokuzwana okulawula imvelo uqobo… Yize kokunye umonakalo osuvele wenzekile kungenzeka ungalungiseki, kwezinye izimo eziningi kusengenzeka kumisiwe. Kuyadingeka, nokho, ukuthi wonke umphakathi wabantu — abantu, iZizwe nezinhlangano zomhlaba wonke — bawuthathe ngokungathí sina umthwalo okungowabo. —UJanuwari 1, 1990, uSuku Lokuthula Lomhlaba Wonke; v Vatican.va

Empeleni, kuleyo nkulumo, wamukela isayensi eyayandile yosuku lwakhe ukuthiukuncipha kancane kancane koqweqwe lwe-ozone kanye 'nomphumela wokushisa okushisayo' ohlobene nawo manje sekufike ezingeni lenkinga. ” NjengoPapa Francis, uJohn Paul II wayethembele kubeluleki bakhe abanjengoPontifical Academy of Sciences. Njengoba kwenzeka, ukuvulwa nokuvalwa “komgodi” kusendlalelo lwe-ozone “kuyinto eyenzeka ngezikhathi ezithile zonyaka entwasahlobo yase-Antarctica.”[5]smithsonianmag.com In ngamanye amazwi, uvalo lwaludlulele.

Inkinga entsha namuhla “ukufudumala kwembulunga yonke.” Kepha futhi, akuyena nje uFrancis oye wakhonjiswa ukuthi kukhona inhlekelele yesimo sezulu esiseduze.

Ukulondolozwa kwemvelo, ukukhuthazwa kwentuthuko esimeme kanye nokunaka kakhulu ukuguquka kwesimo sezulu yizinto ezikhathaza kakhulu wonke umndeni wesintu. —I-POPE BENEDICT XVI, Incwadi eya ebungcweleni bakhe uBartholomaios I Umbhishobhi omkhulu waseConstantinople Ecumenical Patriarch, Septhemba 1, 2007

Lapha, uBenedict usebenzisa inkulumo ye-UN, njengoFrancis. Ngenkathi la magama esho into evamise ukuba yinhlekisa kwabaningi bomhlaba abawasebenzisayo, njengokuthi "ukugcina umphakathi" (isb. Ukulawula abantu),[6]bheka I-New Paganism - Ingxenye III “Intuthuko eqhubekayo” yona ngokwayo ayihambisani nobuKatolika. Njengoba i- Ukuhlanganiswa kweMfundiso Yezenhlalo yeSonto uthi:

Isixhumanisi esiseduze esikhona phakathi kwe- ukuthuthukiswa yamazwe ampofu kakhulu, izinguquko zabantu kanye no esimeme ukusetshenziswa kwemvelo akumele kube yibhaxa lokhetho lwezepolitiki nezomnotho oluphikisana nesithunzi somuntu. —N. 483, v Vatican.va

Ngakho-ke, uBenedict unikeza isexwayiso esifanele mayelana nezingozi ezicashe ngaphansi kwale nhlangano:

Ubuntu namuhla bukhathazeke ngokufanele ngokulingana kwemvelo kusasa. Kubalulekile ukuthi ukuhlolwa kulokhu kwenziwe ngokuhlakanipha, ezingxoxweni nochwepheshe nabantu bokuhlakanipha, engavinjelwe ingcindezi yemibono yokuthola iziphetho ezisheshayo, futhi ngaphezu kwakho konke ngenhloso yokufinyelela esivumelwaneni ngemodeli yentuthuko esimeme ekwaziyo ukuqinisekisa inhlalakahle yabo bonke ngenkathi ihlonipha ezilinganisweni zemvelo. —Umlayezo ngoSuku Lokuthula Lomhlaba, ngoJanuwari 1, 2008; v Vatican.va

Nakulokhu futhi, umlando uzokwahlulela ukuthi ngabe uFrancis "usheshe" yini ekusekeleni isayensi "yokufudumala kwembulunga yonke". 

 

Emnothweni

UFrancis — esho ababengaphambi kwakhe — naye ufuna ukuba negunya lomhlaba wonke.

… Ngakho konke lokhu, kunesidingo esiphuthumayo segunya lezepolitiki leqiniso emhlabeni, njengoba lowo owandulela lowo wabusisa uJohn XXIII akhombisa eminyakeni ethile eyedlule. -Laudato si ', n. 175; isib. ICaritas eVeritates, hhayi. 67

Futhi njengabanduleli bakhe, uPapa Francis uyawenqaba umqondo wokuthi "izwe elinamandla amakhulu kakhulu emhlabeni" liphinde lifune umgomo "wobumbano" lokho kuqinisekisa ukuzimela kwe kuwo wonke amazinga omphakathi kusuka “emndenini” kuya kuziphathimandla zomhlaba wonke.

Masikhumbule umgomo wobumbano, onikeza inkululeko yokuthuthukisa amakhono akhona kuwo wonke amazinga omphakathi, ngenkathi futhi sifuna umuzwa omkhulu wokuzibophezela kokuzuzisa okuvamile kulabo abanamandla amakhulu. Namuhla, kuyenzeka ukuthi eminye imikhakha yezomnotho isebenzise amandla amakhulu kunezifundayo. -Laudato si ',n. 196

UPapa uFrancis akaze agweme ukugxeka le "mikhakha yezomnotho," esebenzisa ulimi olusondelene nokubhujiswa uqobo.

Ngakho-ke kuzalwa ubushiqela obusha, obungabonakali futhi obuvame ukubonakala, obubeka umbandela kanye nemithetho yaso ngokungahambisani. Izikweletu nokuqongelelwa kwenzalo nakho kwenza kube nzima emazweni ukuthi abone amandla eminotho yawo futhi agcine izakhamizi zingathokozi ngamandla azo okuthenga… Kulolu hlelo, olujwayele shwabadela yonke into emi endleleni yenzuzo ekhuphukile, noma yini entekenteke, njengemvelo, ayikwazi ukuzivikela ngaphambi kwezintshisekelo ze- a senziwe emakethe, okuba ukuphela komthetho. -U-Evangelii Gaudium,n. 56

Abahlaziyi baseNtshonalanga, ikakhulukazi abanye baseMelika, bathukele uPapa bethi ungumMarxist, ikakhulukazi lapho esho ngokungagunci ukuthi "umuntu ongavikelekile ukuphishekela imali ”“ ubulongwe bukaSathane. ”[7]Ikheli Lomhlangano Wesibili Womhlaba Weminyakazo Edumile, eSanta Cruz de la Sierra, eBolivia, ngoJulayi 10, 2015; v Vatican.va UMarxist? Cha. UFrancis wayenanela imfundiso yezenhlalo yamaKhatholika engeyona “yobungxiwankulu” noma “yamakhomanisi” kepha eyayivuna ezomnotho ezenza isithunzi nenhlalakahle yomphakathi umuntu isimiso sabo esiphilayo. Abaphambi kwakhe baphinde bathi into efanayo:

… Uma kushiwo ukuthi “ubungxiwankulu” kushiwo uhlelo lapho inkululeko emkhakheni wezomnotho inganqunyelwe ngaphakathi kohlaka oluqinile lwezomthetho oluyibeka ekusebenzeleni inkululeko yabantu ngokuphelele, futhi eyibona iyisici esithile saleyo nkululeko, Umnyombo wokuziphatha kwawo nenkolo, khona-ke impendulo impela ayifanele. —ST. UJOHN PAUL II, UCentesiumus Annus, n. 42; Ukuhlanganiswa kweMfundiso Yezenhlalo yeSonto, hhayi. 335

UFrancis wayengathandabuzi ngokumelene nalolu cala olubi lokuthi unguMarxist:

Umbono kaMarxist awulungile… [kodwa] ezomnotho ezikhohlisayo… ziveza ukwethembela okungenabungcweti nokwazi ngobuhle balabo abasebenzisa amandla ezomnotho… [le mibono] icabanga ukuthi ukukhula komnotho, okukhuthazwa yimakethe yamahhala, nakanjani kuzophumelela ekuletheni okukhulu ubulungiswa kanye nokubandakanywa komphakathi emhlabeni. Isethembiso besithi lapho ingilazi igcwele, izogcwala, kuhlomule abampofu. Kepha okwenzekayo esikhundleni salokho, ukuthi lapho ingilazi igcwele, iya iba nkulu ngomlingo akukho okuke kuphumele abampofu. Lokhu bekungukuphela kokukhulunywa ngombono othile. Ngiyaphinda, bengingasho, ngokombono wobuchwepheshe kepha ngokwemfundiso yeSonto yezenhlalo. Lokhu akusho ukuba yiMarxist. —UPAPA FRANCIS, Disemba 14, 2013, uxoxisana naye La Stampa; inkolo.blogs.cnn.com

Kepha-ke, njengoba sifunda ku I-New Paganism - Ingxenye III, kunokuqubuka kwangemuva okubhubhisayo, a uguquko umoya omelene nohlelo lwemakethe yamahhala kanye nokwabiwa kabusha okungenabulungisa kwengcebo; kunguquko ekuqaleni ethatha uhlobo lwe Sokusebenzela (okungekho ngaphansi kwe-scatological).

Lokhu kuvukela kungumsuka womoya. Kungukuvukela kukaSathane isipho somusa. Ngokuyisisekelo, ngikholelwa ukuthi umuntu waseNtshonalanga uyenqaba ukusindiswa ngesihe sikaNkulunkulu. Uyenqaba ukwamukela insindiso, efuna ukuzakhela yena. "Izimiso eziyisisekelo" eziphakanyiswa yi-UN zisuselwa ekwenqabeni uNkulunkulu engikuqhathanisa nensizwa ecebile eVangelini. UNkulunkulu ubuke iNtshonalanga futhi wayithanda ngoba yenze izinto ezinhle kakhulu. Uyimeme ukuthi iqhubeke, kepha abaseNtshonalanga bafulathela. Ikhethe uhlobo lwengcebo ebilukweleta yona kuphela.  —UKhadinali Sarah, I-Catholic HeraldNgo-Ephreli 5th, i-2019

Nakulokhu, umlando uzokwahlulela uPapa ngokuthi ukweseka kwakhe izinhloso zeNhlangano Yezizwe akukona yini “ukuthembela ebuhleni balabo abasebenzisa amandla ezomnotho.”

Konke okushiwo, kulokhu esikushilo ngenhla, lesi sikhundla asiyona i- kakhulu ukusuka kwabandulelayo.

 

ISIPROFETHA… NOMA IMPRPRENTED?

Njengomndeni ongokomoya, mhlawumbe sekuyisikhathi sokubuza imibuzo ebalulekile. Ngabe inhloso yeSonto iyafezeka, noma ingabe iyasitshekelwa “ngokuxoxisana” okugxile esikhathini esiphansi? Ngabe siyasiza "ukubuyisela zonke izinto kuKristu," noma ngabe iSonto liba nepolitiki kakhulu ngokuhambisana nezikhungo ezinjengeNhlangano Yezizwe? Ngabe sakha ukholo oluhle, noma sethembela kakhulu kuthakazelele weziphathimandla zezombusazwe zomhlaba? Ngabe sithembele ekuhlakanipheni nasemandleni kaNkulunkulu, noma kakhulu kwizisombululo ezisebenzayo zokuletha uhlelo Lwakhe lwesikhathi esizayo "lobulungiswa nokuthula"?[8]isib. IHu 85:11; Is 32:17 Leyo yimibuzo eqotho.

Kepha nansi impendulo eqotho. Ngomzuzwana wesazela, mhlawumbe silindele ukuzalwa kweZizwe Ezihlangene eminyakeni engama-42 kamuva, uPiux X wathi:

Baningi, Sazi kahle, okuthi, ngokulangazelela kwabo ukuthula, lokho kungukuthula kokuhleleka, bazihlanganise emiphakathini nasemaphathini, abawakha amaqembu okuhleleka. [Kodwa kuyi] Ithemba nomsebenzi okulahlekile. Ngoba kuneqembu elilodwa kuphela lokuhleleka elikwaziyo ukubuyisa ukuthula phakathi kwakho konke lokhu kuxokozela, futhi lelo yiqembu likaNkulunkulu. Ngakho-ke, yileli qembu, okumele silithuthukise, futhi lihehe abaningi ngangokunokwenzeka, uma sinxuswa ngothando lokuthula. -E Supremi, Encyclical, n. 7

Akunandaba ukuthi sizikhandla kangakanani emkhakheni womphakathi, sisebenzisana nohulumeni noma sakha ubudlelwano bobuzalwane nezinye izinkolo, asisoze saletha uMbuso kaNkulunkulu emhlabeni, kusho yena, "ngaphandle kukaJesu Kristu."[9]E Supremi, hhayi. 8 INkosi yethu uqobo yathi kuSt Faustina,

Isintu ngeke sibe nokuthula kuze kube yilapho siphenduka ngokuthembela emseni Wami. -Isihe SikaNkulunkulu Somphefumlo Wami, Idayari, n. 300

UNkulunkulu uthanda bonke abesilisa nabesifazane emhlabeni futhi ubanikeza ithemba lesikhathi esisha, inkathi yokuthula. Uthando Lwakhe, olwembulwe ngokugcwele eNdodaneni Eyinyama, luyisisekelo sokuthula komhlaba wonke. Lapho lwamukelwa ekujuleni kwenhliziyo yomuntu, lolu thando lubuyisana nabantu noNkulunkulu kanye nabo uqobo, luvuselela ubudlelwano babantu futhi luvuselele leso sifiso sobuzalwane esikwazi ukuqeda isilingo sodlame nempi.  —U-POPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaPapa John Paul II Wokugubha USuku Lomhlaba Lomhlaba Lokuthula, Januwari 1, 2000

Yonke imisebenzi yethu yezithunywa zevangeli ekugcineni kumele iqondiswe kuyo ukubuyisana nabanye noBaba ngoJesu Kristu iNkosi yethu. [10]isib. 2 Kor 5:18 Akuwona yini lo msebenzi kuphuthuma kakhulu kunanini ngaphambili?

Lesi akusona isikhathi sokuba namahloni ngeVangeli. Yisikhathi sokushumayela ususophahleni lwendlu. —UPOPE SAINT JOHN PAUL II, eHomily, eCherry Creek State Park Homily, eDenver, eColorado, ngo-Agasti 15, 1993; v Vatican.va

Ngaphandle kwalokho, sizibeka engcupheni yokuwela ekukhonzeni izithombe, okungukuthi, Ukuphinga ngomoya wezwe. Kunesiphrofetho esivela eSt.Anthony of the Desert okufanele sisivakashele, ikakhulukazi njengoba iSonto livela ngokwanda njengomkhulumeli wezinhloso ze-United Nations "zentuthuko eqhubekayo":

Amadoda azonikela emoyeni wesikhathi. Bazothi ukube bebephila osukwini lwethu, uFaith ubezoba lula futhi kube lula. Kepha osukwini lwabo, bazothi, izinto zinjalo eziyinkimbinkimbi; iSonto kumele lenziwe lisesikhathini futhi lenziwe libe nenjongo ezinkingeni zosuku. Lapho iSonto nezwe kumunye, lapho-ke lezo zinsuku seziseduze ngoba uMfundisi wethu oNgcwele ubeke umgoqo phakathi kwezinto Zakhe nezinto zomhlaba. -ukathololine.org

Kuyathakazelisa ukuthi indikimba yokuthi izimo “eziyinkimbinkimbi” zingakanani emndenini namuhla, nokuthi “zixakeke” kangakanani izixazululo… zivela kaningi ku I-Amoris Laetitia—umbhalo wepapa odale ukungavumelani okuningi kunanoma yikuphi kusukela ngaleso sikhathi I-Humanae Vitae (ngalesi sikhathi, ngokuba nenkululeko enkulu kunokuba nolwazelele kakhulu).

 

UTHEMBEKILE vs UKUTHEMBEKA

Lezi ziprofetho zihloselwe ukusilungiselela impi — kodwa kungcono siqiniseke ukuthi sisempini efanele. Ukusebenzisa la magama esiprofetho ukuhlasela upapa kuyinkohliso; bakhuluma ngeSonto lilonke, futhi bangambandakanya noma bangamfaki uPapa. Uma bekwenza, isimo esifanele yiso esishiwo ngokuhlakanipha nguKhadinali Robert Sarah.

Kumele sisize uPapa. Kumele sime naye njengoba besingama nobaba wethu uqobo. - UCardinal Sarah, Meyi 16, 2016, Izincwadi ezivela kuJenali kaRobert Moynihan

Singasiza opapa ngezindlela ezinhlanu: 1) ngomkhuleko wethu; 2) ngokuba yizwi lokucaca lapho elabo lingeyona; 3) ngokugwema izahlulelo zokuxhamazela kubo; 4) ngokuhumusha amagama abo kahle nangokuya ngeSiko; 5) nangokulungiswa kobuzalwane lapho benza iphutha (okuyiyona nto eyinhloko yababhishobhi abakanye nabo). Ngaphandle kwalokho, uKhadinali uSara unikeza ifayela le- isixwayiso:

Iqiniso ukuthi iSonto limelwe nguMmeli kaKrestu emhlabeni, okungukuthi ngupapa. Futhi noma ngubani omelene nopapa, ipso facto, ngaphandle kweSonto. —Ukhadinali Robert Sarah, Corriere della Sera, Okthoba 7, 2019; americamagazine.org

Labo abaqhuqha uFrancis, ngakho-ke sebeqalile ukufuna izindlela zokwenza ukhetho lwakhe lobupapa lungasebenzi, kufanele balalele omunye wabagxeki abaphumele obala bendlela kaPapa Francis yokwalusa:

Nginabantu abethule kimi zonke izinhlobo zezimpikiswano ezingabaza ukukhethwa kukaPapa Francis. Kepha ngimbiza ngegama njalo lapho ngenza iMisa eNgcwele, ngimbiza ngoPapa Francis, akuyona inkulumo engasho lutho kimi. Ngikholwa ukuthi ngupapa. Futhi ngizama ukukusho njalo kubantu, ngoba uqinisile - ngokwami ​​ukubona, abantu baqhubeka ngokwedlulele ekuphenduleni kwabo okwenzeka eSontweni. —UKhadinali Raymond Burke, okwaxoxwa naye I-New York Times, Novemba 9th, i-2019

Ukwethembeka kupapa ongekho emakethe akuyona into yokungathembeki kuKristu; kuphambene. Kuyingxenye yalokho “Silwela ukugcina ubunye bomoya ngesibopho sokuthula.” [11]Abe-Efesu 4: 3 Ukwethembeka okunjalo kwembula ukujula kokholo lwethu kuJesu: ngabe siyakuthemba lokho Usalakha iBandla Lakhe, ngisho nalapho opapa bezulazula.

Ngoba noma ngabe upapa eqondisa iBarque kaPeter endaweni engeyona,
ngeke uye ndawo inqobo nje uma umoya kaMoya oNgcwele ungagcwalisi useyili wawo.

Ngamanye amazwi, "Zonke izinto zisebenzelana okuhle, kulabo ababizwa ngokwenjongo yakhe." [12]Roma 8: 28 Futhi yini engaba yinhloso kaNkulunkulu ngalelihora?

… Kunesidingo se Intshisekelo Yesonto, okuvele ngokwemvelo ngobuntu bukaPapa, kepha uPapa useSontweni ngakho-ke okumenyezwayo ukuhlupheka kweBandla… —UPOPE BENEDICT XVI, uxoxisana nezintatheli ngendiza aye ePortugal; ihunyushwe isuselwa ku-Italian, Corriere della Sera, May 11, 2010

Ngisho noma opapa bethu besho futhi benza izinto ezididayo, kunjalo ungalokothi isizathu sokushiya umkhumbi. Njengoba iSt. John Chrysostom isikhumbuza:

ISonto liyithemba lakho, iSonto liyinsindiso yakho, iSonto liyisiphephelo sakho. -Hom. de capto I-Euthropio,n. 6.

Lokho, futhi njengoMsgr. URonald Knox (1888-1957) wake wathi, “Mhlawumbe kungaba yinto enhle uma wonke umKristu, ngokuqinisekile uma wonke umpristi, engaphupha kanye empilweni yakhe ukuthi ungupapa — futhi avuke kulolo phupho ngesithukuthuku sobuhlungu.”

 

 

INew Word iyinkonzo yesikhathi esigcwele leyo
iyaqhubeka ngokweseka kwakho.
Akubusise, futhi ngiyabonga. 

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Catechism weSonto LamaKatolika,n. 677
2 I-2 Tim 3: 5
3 Umbhalo othi "Human Fraternity for World Peace and Living Together", e-Abu Dhabi, ngoFebhuwari 4th, 2019; v Vatican.va
4 Mashi 7th, 2019; lifesitenews.com
5 smithsonianmag.com
6 bheka I-New Paganism - Ingxenye III
7 Ikheli Lomhlangano Wesibili Womhlaba Weminyakazo Edumile, eSanta Cruz de la Sierra, eBolivia, ngoJulayi 10, 2015; v Vatican.va
8 isib. IHu 85:11; Is 32:17
9 E Supremi, hhayi. 8
10 isib. 2 Kor 5:18
11 Abe-Efesu 4: 3
12 Roma 8: 28
Posted in IKHAYA, IPHEPHANSI ELISHA.