I-WAM - Kuthiwani Ngokugonywa Kwemvelo?

 

NGAPHAMBILI iminyaka emithathu yokuthandaza nokulinda, ekugcineni ngethula uchungechunge olusha lokusakaza ngewebhu olubizwa ngokuthi “Linda umzuzu nje.” Umbono wangifikela ngolunye usuku ngibuka amanga angavamile, ukuphikisana nenkulumo-ze idluliswa “njengezindaba”. Ngangivame ukuzithola ngithi, “Linda umzuzu nje… lokho akulungile.” 

Lokho akulona iqiniso ngaphezu kwalo nyaka odlule. Njengomhleli wangaphambili wethelevishini nentatheli, angikaze ngilubone uhlobo lwenkulumo-ze esinayo namuhla, kungaba ngokuqukethwe noma ngezinga. Kusakazeke kakhulu, kugcwele kakhulu, kangangokuthi uma ukhuluma nomuntu ovamile mayelana nokuthi yini ngempela kuqhubeka, bavame ukukubuka sengathi ubuza nje ukuthi amanzi amanzi yini. Futhi impendulo yabo ecatshangelwe kahle? “O, kunjalo ithiyori yozungu.” Kunjalo, lokho kubukela phansi nokulahlayo kwenze umonakalo omkhulu ekucabangeni okujulile kunanoma yimuphi omunye - ngokuvamile okulandelwa eminye imishwana eyihlazo efana nethi “anti-vaxxer, anti-choice, anti-maker, climate-denier, njll. njengokungathi lezi ziyizimpikiswano ezinengqondo ngokwazo ngokwazo.

Ukuphazamiseka kwengqondo okukhulu, ngezinga eliye lanciphisa ukuthakathwa okwabamba amaJalimane avamile eMpini Yezwe II, kwenzeke emhlabeni wonke.[1]qhathanisa Ukudukiswa Okunamandla Ngisho nopapa bakubonile lokhu okwenzeka eminyakeni eyikhulu edlule,[2]qhathanisa Kungani Abapapa Bengamemezi? kudala ngaphambi kwe-Tweets kanye ne-Facebook.  

Kukhona enye incazelo yokwanda okusheshayo kwemibono yamaKhomanisi manje engena kuzo zonke izizwe, ezinkulu nezincane, ezithuthukile nezasemuva, ukuze kungabikho kona lomhlaba elikhululekile kuzo. Le ncazelo itholakala ku-propaganda enobudlova ngokweqile kangangokuba umhlaba mhlawumbe awukaze ubone okufana nakho ngaphambili. Kuqondiswe kusuka ku- isikhungo esisodwa esivamile. —I-POPE PIUS XI, UDivini Redemptoris: KobuKhomanisi Obungakholelwa KuNkulunkulu, Encyclical Letter, kaMashi 19, 1937; n. 17

Manje sesiphila umdlalo wokugcina walokhu kufundiswa okuyimpumelelo:

Kuyinto a ukuphazamisa. Kungenzeka i-neurosis yeqembu. Kuyinto efike ezingqondweni zabantu emhlabeni wonke. Noma yini eyenzekayo yenzeka esiqhingini esincane kunazo zonke ePhilippines nase-Indonesia, idolobhana elincane kunazo zonke e-Afrika naseNingizimu Melika. Kuyafana - kufike emhlabeni wonke. —UDkt. UPeter McCullough, MD, MPH, Agasti 14, 2021; 40:44, Imibono Yobhubhane, Isiqephu 19

Okungithuse kakhulu ngonyaka ophelile ngukuthi lapho sibhekene nengozi engabonakali, ebonakalayo enkulu, ingxoxo enengqondo yaphuma ngewindi… Uma sibheka emuva esikhathini se-COVID, ngicabanga ukuthi sizobonwa njengenye izimpendulo zabantu ezinsongweni ezingabonakali esikhathini esedlule zibonwe, njengesikhathi se-mass hysteria.  - UDkt. UJohn Lee, uPathologist; Ividiyo evuliwe; 41: 00

Omunye wezinkomba ezinkulu zokuthi ufunda inkulumo-ze noma cha ukuthi i-athikili, indaba yezindaba, noma “isihloli-maqiniso” okukhulunywa ngaso siqala ngokuhlasela umuntu esikhundleni sokuphikisa izimpikiswano zakhe. Abanye bososayensi nodokotela abahlakaniphe kakhulu emhlabeni baphathwa njengama-clic ngoba benesibindi sokuphikisa ukulandisa. Odokotela abanesibindi bahoxisiwe amalayisense abo, ososayensi noprofesa baye baxoshwa, futhi izakhamuzi ezivamile zixoshiwe emisebenzini yazo - bonke ngenxa yokubeka iqiniso ngaphambi kwemisebenzi yabo. Bangamaqhawe nabafel’ ukholo ngempela besikhathi sethu lapho, ngokudabukisayo, iBandla liye labaleka noma lathula (yebo, lokhu EGetsemane lethu). 

UJesu wathi uSathane ungumqambimanga noyise wamanga—umbulali kwasekuqaleni (Johane 8:44). Kuyinto elula kodwa ephumelelayo modus operandi esebenzile kusukela eNsimini yase-Edene: ukuqamba amanga ukucupha, ugibe lokubhubhisa. Sibona lolu hlelo lwenzeka futhi, kulokhu emhlabeni jikelele… futhi kuyamangaza ngempela ukubona ukuthi lube lukhohlisa nempumelelo kangakanani. Njengomuntu owake waba yintatheli, ngizizwa nginomsebenzi othile-ke, ukuzama ukubhoboza lobu bumnyama ngokukhanya kweqiniso, nakuba ngiyizwi elincane elimemeza ehlane.

Eminyakeni eminingi edlule, lapho ngigqolozele esibhakabhakeni ebusuku, ngingasebenzi, ngilangazelela ukondla umndeni wami, iNkosi yakhuluma buthule enhliziyweni yami:

Ngikucela ukuthi uthembeke, ungaphumeleli.

Umpristi wathi kimi kulo nyaka odlule, “Akukho engingakwenza. Okuzayo kuyeza, futhi ngizobhekana nakho ngaleso sikhathi.” Ngaphendula ngathi, “Kodwa uFata, akuyona indaba yokuthi singaliguqula leli gagasi - futhi nginesiqiniseko sokuthi okufanele kufike kuzofika - kodwa Fakaza sinikela ekulweni. Singase singayinqobi impi, kodwa singase sikhuthaze omunye umuntu ukuthi abe umfel’ ukholo olandelayo noma usante ozothinta izimpilo zesigidi… njengabangcwele uJohn de Brébeuf noma uMaximillian Kolbe.”

UMartin Luther King Jr. wake wathi, “Izimpilo zethu ziqala ukuphela mhla sithula ngezinto ezibalulekile.”

Iqiniso alizona nje izinkulumo zenkolo noma izindinyana ezingokomBhalo. Wonke umnotho weqiniso uhamba ngendalo, isayensi, umthetho wemvelo nonembeza womuntu - kuze kufike emininingwaneni encane kakhulu. Njengemisebe yelanga okungaphunyuki kuyo, iNtando Yaphezulu ayishiyanga lutho olungakathintwa ubuhlakani baphezulu.

Ekuhlakanipheni kukhona umoya
    uhlakaniphile, ungcwele, uhlukile,
Eziningi, ezicashile, ezisheshayo,
    ecacile, engenabala, eqinisekile,
Hhayi ukudangala, ukuthanda okuhle, okubukhali,
    ongaphazanyiswa, onomusa, onomusa,
Iqinile, ivikelekile, inokuthula,
    onamandla onke, obona konke,
Futhi igcwele yonke imimoya,
    nakuba behlakaniphile, bemsulwa futhi becashile kakhulu.
Ngoba Ukuhlakanipha kuhamba ngaphezu kwakho konke ukunyakaza,
    futhi uyangena futhi adlule kuzo zonke izinto ngenxa yobumsulwa bakhe. (Funda ukuhlakanipha 7:22-23.)

Ngakho-ke, ngisho neqiniso elithile ngomhlaba, ukuthi into ethile isebenza kanjani, kungani isebenza... ingumgodi omncane wokukhanya okungcwele okusikhulula ngandlela thize njengezidalwa ezenziwe emhlabeni. isithombe Dei. Mangaki amadoda athanda isayensi ezikhathini ezidlule ngoba, ngayo, abonakala ehlehlisa iveli elifihla uMdali, kancane nje. Kodwa namuhla, ezokwelapha nesayensi kuye kwalahleka futhi kwahlukaniswa nemvelaphi yakho yaphezulu njengabaseBabiloni lasendulo ababecabanga ukuthi bangakha umbhoshongo ofinyelela emazulwini.[3]qhathanisa UMbhoshongo Omusha waseBabele esikhundleni sokumane sibheke kuLowo owabadala.

Ngoba bafuna umatasa phakathi kwemisebenzi yakhe,
kepha baphazanyiswa yilokho abakubonayo,
ngoba izinto ezibonwayo zilungile.

Kepha futhi, ngisho nalezi azixolelwe.
Ngoba uma kuze kube manje baphumelele olwazini
ukuze bakwazi ukuqagela ngomhlaba,
kanjani ukuthi bangayitholi masinyane iNkosi yayo?
(Ukuhlakanipha 13: 1-9)

Sekushiwo lokho, ngike ngazabalaza kakhulu ngezinye izikhathi ngizibuza ukuthi ngabe nami ngiyaphazamiseka yini kodwa ngezinye izindlela. Okuye kwangisiza kakhulu ekuqondeni kwami ​​muva nje kuye kwaba inqwaba yezincwadi ezivela emhlabeni wonke, zivela kososayensi, abapristi, namakholwa ngokufanayo, zingikhuthaza ukuba ngiqhubeke. 

Ngakho-ke, ngalokho, ngethule lolu chungechunge olusha lwe-webcast olubizwa ngokuthi Linda umzuzu nje (futhi udale isigaba kubha eseceleni ukuze ufinyeleleke kalula). Lawa ama-webcast amafushane, aqondile ahloselwe ukubhoboza amanga, ukuphikisana nenkulumo-ze. Lokhu kuzongivumela futhi ikhono lokugxila kwami imibhalo emaqinisweni abaluleke kakhulu: ubuhlobo bethu noNkulunkulu nokuqhubeka nokuzilungiselela okungokomoya ekupheleni kwalesi sikhathi. 

Abantu bami bayabhubha ngokuswela ulwazi! (Hoseya 4: 6)

Ngaphambi kokuthi ngethule i-webcast yami yokuqala kulolu chungechunge olungezansi, ake ngisho ukuthi ngikwazisa kangakanani futhi kudingeka imikhuleko yenu. Impi kamoya eyandulela lokhu kusakazwa kwewebhu, kanye nedokhumentari yami Ukulandela Isayensi? (manje esengaphezu kuka-a ukubukwa kwesigidi!) ishubile futhi ngezinye izikhathi ayinyakazi. Sicela, uma ukwazi, unikele ngobuhlalu noma obubili noma amarosari akho alenkonzo. 

 
Linda Umzuzu - Kuthiwani Ngokugonywa Kwemvelo

Ukusakazwa kwewebhu okulandelayo, kimina, kukhuluma mhlawumbe impi enkulu kakhulu ngokumelene nobuchwepheshe bezempilo obunamandla obunayo yonke inkululeko echotshoziwe. Njengoba uzobona, ukuchithwa ngokuphelele kokuzivikela kwemvelo esikunikwe nguNkulunkulu kanye nekhono lokulwa nezifo - kanye nokwenza isithixo okulandelayo "Kokugoma" - empeleni kuwukuhlasela uNkulunkulu uqobo. 

Umbuzo weNkosi: "Wenzeni?", Okungeke kuphunyuke uKayini, kubhekiswe nakubantu banamuhla, ukubenza babone ubukhulu nokuhlaselwa kokuhlaselwa kwempilo okuqhubeka kuphawula umlando wesintu ... Noma ngubani ohlasela impilo yomuntu , ngandlela thile uhlasela uNkulunkulu uqobo. —I-POPE JOHN PAUL II, I-Evangelium Vitae; n. 10

I-World Health Organization yachaza kabusha incazelo yokugonywa komhlambi ngonyaka odlule yathi akusafaki ukungatheleleki ngokutheleleka kwemvelo. Kodwa Linda umzuzu nje… 

Buka

 

Lalela

 

Lalela kulokhu okulandelayo:


 

 

Landela uMark kanye "nezibonakaliso zezikhathi" zansuku zonke kimi:


Landela imibhalo kaMark lapha:


Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ukudukiswa Okunamandla
2 qhathanisa Kungani Abapapa Bengamemezi?
3 qhathanisa UMbhoshongo Omusha waseBabele
Posted in IKHAYA, AMAVIDIYO NE-PODCASTS, LINDA UMZUZU NJE futhi umake , , , , , , , , , , , , , .