Lapho uMbuso Ujezisa Ukuhlukunyezwa Kwezingane

UNdunankulu uJustin Trudeau eToronto Pride Parade, Andrew Chin / Getty Izithombe

 

Vula umlomo wakho ngezimungulu,
nangezimbangela zazo zonke izingane ezidlulayo.
(IzAga 31: 8)

 

Ishicilelwe okokuqala ngoJuni 27th, 2017. 

 

FOR iminyaka, thina njengamaKhatholika sesibekezelele esinye sezinhlupho ezinkulu kunazo zonke esake sabamba iSonto emlandweni walo weminyaka engama-2000 — ukuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi okwenziwa abapristi. Umonakalo owenze kulaba abancane, bese kuthi, ekukholweni kwezigidi zamaKatolika, bese kuthi, ekuthembekeni kweSonto lonke, kucishe kungabazeki.

Kuyisono esibi kakhulu lapho umuntu obefanele ukusiza abantu kuNkulunkulu, ophathiswe ingane noma umuntu omncane ukuze athole iNkosi, amhlukumeze futhi amholele kude neNkosi. Ngenxa yalokho, ukukholwa okunjalo kuye kungakholakali, futhi iSonto alisakwazi ukuzethula ngokwethenjelwa njengommemezeli weNkosi. —I-POPE BENEDICT XVI, Ukukhanya Kwezwe, UPapa, iSonto, Nezimpawu Zezikhathi: Ingxoxo noPeter Seewald, k. 23-25

Futhi-ke, mina nabanye abaningi abafakaza ngeVangeli kanye nobuKhatholika, kuye kwadingeka sibekezelele isichotho sentukuthelo nolimi olunenzondo kithi ngenxa yesizathu esilula sokuthi singamaKatolika ngakho-ke “singabehlelo labantu abazitika ngabantwana,” njengomuntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu muva nje uyibeke. Vele, abantu abanjalo baphonsa ingane ngaphandle ngamanzi okugeza. Ngenkathi ngihlukunyezwa ngokocansi ngumqeqeshi wezemidlalo esikoleni samabanga aphakeme, akukaze kungifikele ngaleso sikhathi, noma manje, ukuphetha ngokuthi zonke izinhlelo zebhola ezweni lonke, ngakho-ke, “ziyizinkolo zabanukubeza izingane” —nakuba “kuyisiko lokuthula” elifanayo ukuvala noma ukuvala iso lokuhlukumeza.

 

INSIMBI EJIKELELWE

Okuxakayo-ke ukuthi kuvamisile ukuthi kube ngabantu abafanayo abakhala ngaphansi ngenxa yokuhlukunyezwa yiSonto manje ababamba iqhaza ekuhlukumezeni izingane ngobuningi obubizwa nge “Pride” umbukiso oba minyaka yonke emadolobheni emhlabeni jikelele.

Kuyicala emazweni amaningi ukuthi abesilisa noma abesifazane baziveze ngokunganaki emphakathini. [1]ECanada, iSigaba 174 seCanada Criminal Code sichaza ubunqunu kanjena: “umuntu unqunu futhi ugqoke ngendlela ecasula ngendlela efanelekile yokuhleleka komphakathi noma ukuhleleka.” Isigaba 173 sithi “Wonke umuntu okuthi, kunoma iyiphi indawo, ngenhloso yocansi, adalule izitho zakhe zobulili kumuntu ongaphansi kweminyaka eyi-16 unecala lokumangalelwa…” cf. ubulungiswa.gc.ca Lobo bugebengu buyaphindaphindeka kuphela uma benziwa phambi izingane. Kodwa amahora ambalwa unyaka nonyaka, yona le ndoda ebizodalula izitho zayo zobulili phambi kwezingane epaki — bese ibekwa icala lokuziphatha kabi — manje ingakwenza lokho phambi kwezingane emgwaqweni womphakathi, futhi “ikubungaze”. Kuyethusa lokhu. Kuyicala, noma kufanele. Futhi-ke, kuyamangaza impela ukuthi osopolitiki, amaphoyisa, kanye noNdunankulu waseCanada, akufanele babambe iqhaza kuphela kulowo msebenzi, kepha badumise ukwehla okunjalo njengokulungele umphakathi.

Lokhu akukhulunywa ngobungqingili. Mina, nathi sonke, kufanele sithukuthele iyiphi umbukiso ongakwenza aveze izingane ezingenacala (noma ubani) ebunqunu, izenzo ezilingiswayo zocansi lwendunu nolomlomo, nezingubo ezilulaza ezocansi komuntu. Ngempela, imisebenzi enjalo yansuku zonke futhi yenqatshelwe njalo futhi imiswe ezindaweni zomphakathi ngabomthetho. Futhi-ke, akugcini lapho izikhulu ezigqoke inyufomu ezima eceleni zibukele lokhu kuhlukunyezwa kwezingane ngesikhathi somcimbi wokuziqhenya, kepha emadolobheni amaningi, empeleni zingena embukisweni ngezingodo zazo! Kuyadabukisa lokhu! Akuchazeki. Kuyinto ukungabi namthetho Kokubili umbono we-logic nesizathu kanye nesizotha somuntu esiyisisekelo. Lokhu akunalutho — impela lutho—ukwenza ngokulingana nangesithunzi sabo bonke. Kuhlobene nezenzo ezivinjelwe nguhulumeni zokuhlanekezela umphakathi. Singacabanga kanjalo ngoba, uma ngemuva kombukiso, le ndoda egqokile, enqunu eneminyaka engama-60 engena egcekeni lesikole noma ebaleni lokudlala ibizodonswa nge-paddywagon.

Kwenzeka kanjani ukuthi ungakwazi ukuthatha ingane uye kumabhayisikobho alinganiswe ngo-R kodwa-ke kuvunyelwe ngokuphelele ukumyisa kumbukiso olinganiselwe ku-X?

Isizukulwane lesi singenangqondo, futhi sigwegwile, kangangokuba nabezindaba abakhokhela intela baxhasa lokhu kuhlukunyezwa kwezingane ngaphandle kokucwayiza. Lokhu kuvele kuwebhusayithi yeCanada Broadcast Corporation (CBC) ye-Pride parade yangonyaka odlule, futhi isesewebhusayithi yabo:

Izingane zakho cishe zizobona ama-boobs ne-penises. Kuzoba nemizimba yabo bonke ubujamo, osayizi nakuzo zonke izifundazwe zokukhumula. Kubazali abanjengo-Ian Duncan, ubaba kuCarson oneminyaka emithathu, konke lokhu kuyingxenye yesikhalazo. Uthi: “Asizona izihlazo zomzimba,” kusho yena. “Konke lokhu kungena ekuhlakanipheni okungokomzwelo kwendodana yami nasekukhuleni ngokocansi. Futhi akukaze kusheshe kakhulu ukucabanga ngalokho. ” Thatha lokhu okuhlangenwe nakho njengethuba elihle lengxoxo ethokozisayo. —June 30, 2016, cbc.ca

Lokhu kuyamangalisa. Lokhu kubizwa ngokuthi "ubufakazi" becala lasenkantolo ekukhuthazeni ngokuqinile ukuhlukunyezwa ngokocansi kwengane.

 

AKAZIQHENZI KANGAKA

Uyabona, ingxenye yenkonzo yami isemuva — lawo ma-imeyili nezingxoxo nabesilisa nabesifazane asebekhulile abahlukunyezwa besezingane; abesilisa nabesifazane abashiye izindlela zokuphila “ezihlukile” futhi manje abazama ukuhlanganisa izimpilo zabo ndawonye; abesilisa nabesifazane abachayeke ezithombeni zobulili ezingcolile besebancane futhi manje “asebedidekile” eminyakeni edlule kusuka ekuhlanekezelweni abakubonile futhi / noma ababambe iqhaza kukho. Angicabangi ukuthi bangaba nobubi obungakanani abanye balaba bantu abazali babo bababamba ngesandla, babanikeze ibhaluni, bapende ubuso babo ngothingo, bese bebaletha embukisweni wokubuka amadoda amabili elingisa ucansi lomlomo nomunye, njengoba ngibonile kuvidiyo eyodwa kusuka embukisweni wokuziqhenya.

Ukulimala ngokwengqondo kokuveza abantu, ikakhulukazi intsha, ekuboniseni ubulili obucacile kubhalwe kahle, ikakhulukazi njengoba kubhekise ekuziphatheni okuya ngokuya kuba nolaka.

Ukuhlaziywa kwemeta kwezifundo zokuhlola kuthole imiphumela ekuziphatheni okunolaka nangendlela yokuziphatha. Ukuthi ukusetshenziswa kwezithombe zobulili ezingcolile kuhambisana nezimo ezinolaka ezifundweni zemvelo nakho kutholakele…. Izifundo ezingama-22 ezivela emazweni ahlukene ayi-7 zahlaziywa. Ukusetshenziswa kwakuhlotshaniswa nokuhlukunyezwa ngokobulili e-United States nakwamanye amazwe, phakathi kwabesilisa nabesifazane, nasezifundweni ezihamba phambili nezikude. Izinhlangano zaziqine ngokwamazwi kunokuhlukumeza ngokocansi, yize zombili zazibalulekile. - "I-Meta-Analysis of Pornography Consumption and Actual Act of Sexual Aggression in General Population Studies", Disemba 29, 2015; LifeSiteNews.com

Uma kukhulunywa ngokuvezwa kwanoma yiluphi uhlobo lobulili obucacile ezinganeni, ubuhlakani basendulo beZwi likaNkulunkulu buqinisile:

Ungaluvusi, noma uvuse uthando luze lulungele… Vimbela amehlo akho kowesifazane omile kahle; ungabuki ubuhle okungebona obakho… ngeke ngibeke phambi kwamehlo ami noma yini eyisisekelo. (USolomoni 2: 7; uSiraki 9: 8; IHu 101: 3)

Futhi nokho, uNdunankulu waseCanada akagcini ngokuzijabulisa nabantu abanqunu, kepha wenza konke kungenzeka akwazi ukujwayela lokho ngisho nezingane ngokwabo ezazi ukuthi kungokwemvelo akulungile. Ngokudabukisayo, okuningi kwalokhu kujwayelekile kwesono kuyenzeka khona lapho ekilasini[2]isib. "USam the Tranny Doll Uhlwanyela Imbewu Yokudideka Kobulili Kubantu Abangaphambi Kokufunda Esikoleni ”

Ngingathanda ukuzwakalisa ukwenqaba kwami ​​noma yiluphi uhlobo lokulingwa kwezemfundo nezingane. Asikwazi ukuzama izingane nabantu abasha. Izinto ezesabekayo zokuphathwa kabi kwemfundo esabhekana nazo kumashiqela amakhulu okubulawa kwabantu ngekhulu lama-XNUMX benganyamalalanga; bakugcinile ukusebenzelana kwamanje ngaphansi kwezincomo neziphakamiso ezahlukahlukene futhi, ngokuzenzisa kwesimanje, bacindezela izingane nabantu abasha ukuba bahambe endleleni yobushiqela “yohlobo olulodwa lomcabango”… Esontweni eledlule uthisha omkhulu wathi kimi… ' ngalezi zinhlelo zemfundo angazi noma sizisa izingane esikoleni noma ekamu lokufundisa kabusha '… —UPAPA FRANCIS, umyalezo oya kumalungu eBICE (International Catholic Child Bureau); IVatican Radio, Ephreli 11, 2014

NgoJuni 15, uBill 16 wadlulisa iSenate yaseCanada, isinyathelo esisodwa ngaphambi kokuba ngumthetho, lokho kuyengeza “Ukubonakaliswa kobulili” kanye “nobunikazi bobulili” kwiKhodi Yamalungelo Abantu yaseCanada nasengxenyeni yobugebengu benzondo yeCriminal Code. Ngabe "ukubonakaliswa kobulili" kuzofaka phakathi leyo nkulumo yomphakathi yokuphambuka ebikhonjiswe ngokugcwele phambi kwezingane? Uma kunjalo, khona-ke lo mthetho — ofana nemithetho “yamalungelo ezingane” ecindezelwa kwiNhlangano Yezizwe — uyisibonakaliso sokufa sokuba msulwa. Kusho ukuthi thina, njengabazali, ngeke sisakwazi ukuvikela izingane zethu ezilwaneni eziyingozi nakulabo abangonakalisa ubumsulwa babo. Kusho ukuthi thina, njengomphakathi wabantu esihlangene, sesifinyelele ezingeni lokuguquka.

Zingane zami, hlalani nilungile. Lesi sikhathi sekuyizinguquko. Kungakho ngikubizela kabusha ekukholweni nasethembeni. Ngikukhombisa indlela okudingeka uhambe ngayo, futhi lawo ngamazwi eVangeli. Baphostoli bothando lwami, umhlaba unesidingo esikhulu sezingalo zakho eziphakanyiselwe ezulwini, maqondana neNdodana yami, ngakuBaba oseZulwini. Ukuzithoba okukhulu nokuhlanzeka kwenhliziyo kuyadingeka. Thembela eNdodaneni yami futhi wazi ukuthi ungahlala ungcono. Inhliziyo yami yomama ifisa wena, baphostoli bothando lwami, ukuba babe izibani ezincane zomhlaba, ukukhanyisa lapho lapho ubumnyama bufuna ukuqala ukubusa khona, ukukhombisa indlela eyiqiniso ngomkhuleko nangothando lwakho, ukusindisa imiphefumulo. Nginawe. -UNkosikazi wethu waseMedjugorje kuthiwa waya eMirjana, ngoJuni 2, 2017

Kepha-ke, uMama wethu waseFatima nguyena owavela ngosuku olwandulela ukuzalwa kobuKhomanisi eminyakeni eyikhulu eyedlule ukuxwayisa ngamandla alo okubhubhisa-hhayi kuphela lawo ezepolitiki. Njengommeli wangaphambili we-FBI, uCleon Skousen, unemininingwane e 1958 encwadini yakhe, Ikhomanisi Elinqunu, izinhloso zobuKhomanisi zaziwukungena nokucekela phansi umphakathi waseNtshonalanga, ikakhulukazi indlela yokuziphatha. Phakathi kwezinhloso zabo ezingama-45 bekunalezi:

#17 Thola ukulawula kwezikole. Basebenzise njengamabhande okudlulisela ososhiyali nenkulumo-ze yamaKhomanisi yamanje. Thambisa izifundo. Thola ukulawula izinhlangano zothisha. Faka umugqa wephathi ezincwadini zokufunda.

#40 Hlazisa umndeni njengesikhungo. Khuthaza ukuziphatha okuxekethile, ukushaya indlwabu nokuhlukanisa okulula.

#24 Susa yonke imithetho elawula amanyala ngokuwabiza ngokuthi “ukucwaninga” kanye nokwephula inkululeko yokukhuluma nokukhuluma mahhala.

#25 Hlukanisa izindinganiso zokuziphatha ngokuthuthukisa izithombe zobulili ezingcolile kanye namanyala ezincwadini, komagazini, ezithombeni ezinyakazayo, emsakazweni naku-TV.

#26 Bethule ubungqingili, ukonakala nokuziphatha okuxekethile njengokujwayelekile, ngokwemvelo, futhi kunempilo.

#41 Gcizelela isidingo sokukhulisa izingane kude nethonya elibi labazali.

- le migomo yafundelwa i-United States Congressional Record – Appendix, kk. A34-A35, Januwari 10, 1963

Futhi lokhu, kusuka ku-Our Lady, cishe eminyakeni engama-400 eyedlule…

Izinkanuko ezingalawulwa zizothatha indawo yenkohlakalo ephelele yamasiko ngoba uSathane uzobusa ngamahlelo amaMasonic, ekhombe izingane ikakhulukazi ukuqinisekisa inkohlakalo ejwayelekile…. Isakramente leMatrimony, elifanekisela ukuhlangana kukaKristu neBandla, lizohlaselwa ngokuphelele futhi lingcoliswe. Ukwakhiwa kwamatshe, lapho-ke sekubusa, kuzosebenzisa imithetho emimbi ehlose ukucisha lesi sakramente. Bazokwenza kube lula ukuthi wonke umuntu aphile esonweni, ngaleyo ndlela bande ukuzalwa kwezingane eziyize ngaphandle kwesibusiso seBandla…. Ngalezo zikhathi umkhathi uzogcwala umoya wokungcola okungathi, njengolwandle olungcolile, oluzogcwala imigwaqo nezindawo zomphakathi ngamalayisense amahle.… Ubumsulwa ngeke butholakale ezinganeni, noma ngesizotha kwabesifazane. —INkosikazi Yethu Yempumelelo Enhle eVen. UMama Mariana ngoMkhosi Wokuhlanzwa, 1634; bheka tfp.org futhi hho-banginline.net

 

KUFIKE KUPHIKISWA UKUHLUPHEKA

Ubizo lwaseZulwini ngaleli hora ukuthi kube nesibindi nokuncengela, ukukholwa nokuqina, ukuthandaza nokuthandaza kakhulu… nokulungiselela ukushushiswa. Kungcono sikuthathe ngokungathi sína. Sisondelene kakhulu nendawo lapho lokhu Ukuvukelwa Komhlaba izothululela ezimpilweni zethu zansuku zonke; lapho abapristi bethu bezothuliswa noma baboshwe; lapho uzolahlekelwa ngumsebenzi, izinzuzo, noma ikhono lokubamba iqhaza emphakathini ngenxa yokholo lwakho; lapho izingane zakho zizothathwa khona ngoba zizofundiswa umthetho wokuziphatha wemvelo, njll.

Izinto ziyenzeka ngokushesha lapha eCanada. Emasontweni ambalwa edlule, isikole esizimele samaKatolika sayalwa ukuba singafundisi izingcaphuno zemibhalo “ezihlaselayo”; [3]qhathanisa Izakhamizi-Iya abantu abasekela labo bantu bavinjelwe ukuthandaza ngaphandle kwemitholampilo yokukhipha izisu; [4]qhathanisa I-Toronto Sun umhlengikazi waphoqwa emsebenzini wakhe ngokungazisizi iziguli ezifuna ukuzibulala; [5]qhathanisa LifeSiteNews futhi komunye wemithetho esabisayo, uhulumeni wase-Ontario waphasisa uMthethosivivinywa 89 owawuzovumela umbuso ukuthi ubambe izingane ekhaya lapho ingane ithi yahlukunyezwa khona ngoba ubulili bayo babungamukelwa. [6]qhathanisa LifeSiteNews

Konke lokhu kungachazwa njengobuhlanya obuhlangene.

Izinhlobo ezimbili zokukhohlisa zivimbela ukufezeka kwanoma yiluphi uhlelo njengesizwe, okungukuthi, ukuhlanya kwe- ukuvumelana kabusha nobuhlanya be amandla njengombono we-monolithic. —UMbhishobhi Fred Henry waseCalgary, AB, Januwari 13, 2016; khalolugabhadi.ca

Ubuhlanya obunesiphetho esisodwa esinengqondo — obenzeka manje ngesikhathi sangempela:

Njengoba [amandla akhona] engavumi ukuthi umuntu angavikela umbandela wokulungile nokungalungile, bazikhukhumeza amandla okucaca noma angenasisekelo kumuntu nakumiselwe kwakhe, njengoba umlando ukhombisa… Ngale ndlela intando yeningi, iphikisana neyayo imigomo, isebenza ngempumelelo ifinyelele ohlotsheni lobushiqela. —I-POPE JOHN PAUL II, ICentesimus annus,n. 45, 46; I-Evangelium Vitae, "IVangeli Lokuphila", n. 18, 20

Futhi izingane ezisengozini enkulu — izingane — cishe njalo ziyizisulu ezimbi kakhulu zobushiqela boMbuso… njengoba kwenzeka futhi.

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

Ukuqhubekela phambili kweTotalitarianism

Inhliziyo yale Revolution

Revolution Manje!

Ihora Lokungabi Namthetho

Uyahlanya!

Ukufa Komqondo - Ingxenye I & Ingxenye II

Isixuku Esikhulayo

AmaReframers

Ihora likaJuda

  
Uyathandwa.

 

Ukuhamba noMark ku The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 ECanada, iSigaba 174 seCanada Criminal Code sichaza ubunqunu kanjena: “umuntu unqunu futhi ugqoke ngendlela ecasula ngendlela efanelekile yokuhleleka komphakathi noma ukuhleleka.” Isigaba 173 sithi “Wonke umuntu okuthi, kunoma iyiphi indawo, ngenhloso yocansi, adalule izitho zakhe zobulili kumuntu ongaphansi kweminyaka eyi-16 unecala lokumangalelwa…” cf. ubulungiswa.gc.ca
2 isib. "USam the Tranny Doll Uhlwanyela Imbewu Yokudideka Kobulili Kubantu Abangaphambi Kokufunda Esikoleni ”
3 qhathanisa Izakhamizi-Iya
4 qhathanisa I-Toronto Sun
5 qhathanisa LifeSiteNews
6 qhathanisa LifeSiteNews
Posted in IKHAYA, IQINISO ELINZIMA, KONKE.