umhlonyane

umhlonyane_DL_Fotor  

Lo mbhalo ushicilelwe okokuqala ngoMashi 24, 2009.

   

"Intuthu kaSathane ingena eSontweni LikaNkulunkulu ngokuqhekeka kwezindonga." —UPAPA PAUL VI, ukucaphuna kokuqala: Ukuzijabulisa ngesikhathi seMisa likaSt. UPeter noPaul, Juni 29, i-1972

 

LAPHO yindlovu egumbini lokuphumula. Kepha bambalwa abafuna ukukhuluma ngakho. Iningi likhetha ukungakunaki. Inkinga ukuthi indlovu inyathela yonke ifenisha futhi ingcolisa ukhaphethi. Indlovu yile: iSonto lingcoliswe ukuhlubuka—ukwehla okholweni — futhi kunegama: "Umhlonyane".

 

“UMDUMO”

Ngaphambi nje kukaKhisimusi ka-2008, ngathola igama elingajwayelekile:

Umhlonyane.

Yigama elishiwo eBhayibhelini. Kusuka ku-Webster's Online Dictionary:

Ngolimi olungokomfanekiso lwe-Apocalypse (IsAm. 8:10, 11) inkanyezi imelwe njengewela emanzini omhlaba, okwenza ingxenye yesithathu yamanzi ijike umhlonyane. Igama amaGreki alibiza ngalo, ukungabibikho, lisho ukuthi “akunakuphuza.”

Ngempela, iSonto lenzelwe ukuba libe ngumthombo we amanzi aphilayo, ekhulisa futhi encelisa izingane zakhe ku Iqiniso, onguKristu. Kepha lawa manzi ezindaweni eziningi afakwe ubuthi wumbuka—Ubumbuka obukhulu. Baningi labo abathi bangabafundisi bamaKhatholika, kodwa njengezimpisi ezigqoke isikhumba semvu, baholela imihlambi yabo emadlelweni angenaphutha, elungiswa futhi inakekelwa izazi zemfundiso yenkolo eziphikisayo — abaprofethi bamanga yosuku lwethu. Kukhombisa ukuthi idigri yezenkolo ayisiqinisekiso se-orthodoxy. Ngempela, imiyalo yezenkolo eNyakatho Melika ibilokhu iqhubekisela phambili ukholo ezingeni lokuthi izikhungo eziningi zokufundela ubufundisi namanyuvesi kanye nezibhedlela nezikole manje zingamaKatolika ngegama kuphela. Imvamisa ingumthombo wokungcola kokuziphatha emasikweni ethu.

Cishe okulimazayo yilabo abavele bathule ngenxa yokwesaba:

Abefundisi abangenakho ukubona kusengaphambili bayanqikaza ukusho ngokusobala okulungile ngoba besaba ukulahlekelwa ukuthandwa ngabantu besilisa. Njengoba izwi leqiniso lisitshela, laba baholi ababona abefundisi abashisekayo abavikela imihlambi yabo, kunalokho bafana namasosha abaleka ngokukhosela athule lapho kuvela impisi… Lapho umfundisi esaba ukugomela okulungile, ngabe akazange afulathele abaleke ngokuthula athule? —USt. UGregory Omkhulu, Umbhalo wamahora, IVol IV, k. 342-343

Uma sifuna ukwazi ukuthi isiko lethu lokufa — ukukhipha isisu, ukubulawa kwesiguli, nokuvimbela inzalo — laqhamuka kuphi, ungabheki nje kuphela iminyango yababhishobhi. Eminyakeni engamashumi amane edlule, lapho izidlakela zomhlaba zilungele ukushwabadela abathembekile, izimvu eziningi (njengabazali bami) zatshelwa ukuthi “iphilisi” lamukelekile nokuthi zingalandela onembeza bazo. Maye, izimpisi zasezivele zingaphakathi kwesibaya sezimvu, kakade zingaphakathi eSontweni! Ngazalwa ngo-1968 — ezinyangeni ezinhlanu ngaphambi kokukhululwa kuka I-Humanae Vitae, Incwadi kaPapa Paul VI eqinisekisa kabusha imfundiso yeSonto emelene nokuvimbela inzalo. Kungase kube iminyaka eyisishiyagalombili Kamuva ngaphambi kokuba abazali bami bafundiswe iqiniso ngokulawulwa kokuzalwa ngabantu ababili abayizifundiswa (okwaholela ekuzalweni komfowethu omncane othandekayo.) Ngasondela kanjani ekungasekho ngenxa yemfundiso yamanga! (Eminyakeni emibili kamuva, ungqongqoshe oweluleka abazali bami, washiya ubupristi futhi washada.)

Isikhukhula sokukhipha izisu, izithombe zobulili ezingcolile, ama-STD, nesehlukaniso sangena emakhaya amaKatolika nasemphakathini wonkana lapho kudilika idamu lokuziphatha labefundisi (bheka Ukususa Isithintelo). Kunendlovu egumbini lokuphumula, igama layo ngu umhlonyane.

 

ISITSHALO ESIMBILI

"Umhlonyane" waziwa nangokuthi isitshalo esibabayo.

Isiko ukuthi lesi sitshalo sakhula emzileni wenyoka njengoba yayicwila emhlabathini lapho ixoshwa ePharadesi. —I-Online Web Dictionary

Yebo, ngemuva kwendlela ye- umsila wenyoka yasendulo:

Umsila kasathane usebenza ekuhlakazekeni komhlaba wamaKhatholika. Ubumnyama bukaSathane bungene basabalala kulo lonke iSonto LamaKhatholika kuze kufike esiqongweni salo. Ukuhlubuka, ukulahleka kokholo, kusakazeka emhlabeni wonke kuya emazingeni aphakeme kakhulu eSontweni. —UPOPE PAUL VI, Ikheli ngeSikhumbuzo Saminyaka Engamashumi Amashumi Amathandathu Sokubonakala Kwe-Fatima, ngo-Okthoba 13, 1977

Ukwelashwa ingumuntu oyinhloko obabayo “wenkanyezi ewile” —okungukuthi, abefundisi nabafundisi bezenkolo abawile izimfundiso zeSonto zokuziphatha. IBarque of Peter, iSonto, lifana…

… Isikebhe esizocwila, isikebhe singena emanzini nxazonke. —UKhadinali Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI), Mashi 24, 2005, Ukuzindla kwangoLwesihlanu Oluhle Ngokuwa Kwesithathu KukaKristu

Sengike ngahlangana nabapristi abaningana abavela ezifundeni ezahlukahlukene zase-United States abalinganisa lokho ngaphezu kwamaphesenti angu-50 kwabanye abafundela ubufundisi nabo “bangongqingili” —abaningi baphila impilo yobungqingili esebenzayo. Omunye umpristi ulandise ngendlela aphoqwa ngayo ukuthi akhiye umnyango ebusuku. Omunye ungitshele ukuthi amadoda amabili angene kanjani egumbini lakhe “efuna indlela” - kepha aphenduka amhlophe njengezipoki njengoba bebuka isithombe sakhe seNkosikazi Yethu kaFatima. Bahamba, futhi abaphindanga bamhlupha. Omunye walethwa phambi kwesigungu sokuqondiswa kwezigwegwe esikoleni sakhe lapho ekhala “ngokushaywa” abanye abafundela ubufundisi. Kepha babuza yena kungani he kwaba ”
ukuzonda ongqingili. ” Abanye abapristi bangitshele ukuthi ukwethembeka kwabo eMagisterium kwaba yisizathu sokuthi bacishe ayizange bathweswa iziqu, nokuthi abanye ozakwabo abasindanga ngenxa yokulalela kwabo uBaba oNgcwele. Kungenzeka kanjani lokhu?!

Izitha zakhe ezinobuqili zigubuzele iSonto, Umlingani weWundlu Elingenasici, ngezinsizi, bamnathise umhlonyane; babeka izandla zabo ezimbi phezu kwazo zonke izinto zalo ezifiselekayo. Lapho i-See of Blessed Peter kanye noSihlalo weQiniso isethelwe ukukhanya kwabezizwe, lapho babeke khona isihlalo sobukhosi esinyanyekayo sobubi babo, ukuze uMfundisi eshayiwe, bakwazi futhi ukusabalalisa umhlambi. —UPOPE LEO XIII, Umkhuleko wokukhipha imimoya, Ngo-1888 AD; ukusuka URaccolta waseRoma kaJulayi 23, 1889

Kunendlovu egumbini lokuphumula, igama layo ngu Umhlonyane… futhi Ischism ngudadewabo oyiwele.

Ngaba nomunye umbono wosizi olukhulu… Kubonakala kimi ukuthi kwakufunwa imvume kubefundisi ababengeke bayinikwe. Ngabona abapristi abaningi asebekhulile, ikakhulukazi oyedwa, ababekhala kamunyu. Abambalwa abasebasha nabo babekhala… Kwakungathi abantu bahlukana ngamakamu amabili. —Ubusisiwe u-Anne Catherine Emmerich (1774-1824); Impilo Nezambulo zika-Anne Catherine Emmerich; umyalezo kusuka ngo-Ephreli 12, 1820.

 

UKUVUNA OKUTSHALIWE

Yilokhu ukwamukelwa kokuvimbela inzalo ukuthi kuholele futhi iyaqhubeka nokukhuthaza a okwangempela "Umhlonyane" emanzini ethu. Ucwaningo seluqala ukuveza ukuthi ama-hormone avela ekuvikeleni inzalo abuyela emanzini. Imiphumela iyethusa. Kwezinye izimo, njengamachibi amakhulu eCanada noma iBoulder Creek yaseColorado, izinhlanzi zesilisa seziqale ukushintsha ubulili futhi abantu babo bancishisiwe kakhulu. Kulandelwe ukuthi estrogen—Ihomoni yesifazane etholakala emithini yokuvikela ukukhulelwa noma ezikhunjini.

Into yokuqala engiyibonile njengososayensi eyangethusa kakhulu. Kuyinto eyodwa ukubulala umfula. Kungenye into ukubulala imvelo. Uma udida ibhalansi ye-hormonal emphakathini wakho wasemanzini, uya ekujuleni phansi. Uphikisana nokuthi impilo iqhubeka kanjani. - Isazi sezinto eziphilayo uJohn Woodling, I-Catholic Online , Agasti 29, 2007

Ngaphezu kwalokho, njengoba umlobi wevangeli uJulio Severo esho, ukuvimbela inzalo nakho kuholela “ekukhishweni kwezisu okuncane”:

... abashayeli sebephenduke amadiphozi ezimpilo eziqothuliwe. Amakhulu ezigidi zabesifazane asebenzisa amaphilisi kanye neminye imishini yokulawula inzalo ecasula izisu ezincane ezigcina zigcwele ezindlini zangasese, bese zingena emifuleni. —UJulio Severo, isihloko esithi "Imifula Yegazi", ngoDisemba 17, 2008, iLifeSiteNews.com

Amanzi esipheka ngawo, sigeza ngawo, siyawaphuza, angcoliswe yigazi lalaba bantu ababulewe. Kunendlovu egumbini lokuphumula, igama layo ngu Umhlonyane.

Ubani ongehluleka ukubona ukuthi umphakathi kulesi sikhathi samanje, ngaphezu kwanoma yisiphi isikhathi esidlule, uhlushwa yisifo esibi futhi esinezimpande, okuthi, lapho sikhula nsuku zonke futhi sidle okuphakathi kwaso, sikudonsele ekubhujisweni? —UPOPE PIUS X, Encyclical E Supremi,n. 2

 

IZIKHATHI ZOSIZI

Aniyikungcolisa izwe enihlala kulo, ngokuba igazi lingcolisa izwe, akungenziwa ukubuyisana komhlaba ngenxa yegazi elichithwe kulo, ngaphandle kwegazi lalowo olichithile. (Numeri 35:33)

Kunzima kimi ukubhala lezi zinto. Ngingathanda kakhulu ukukhahlela izinyawo zami phezulu, ngifunde inoveli, bese ngenza sengathi konke okusemhlabeni kuzoqhubeka njengoba kuhlale kunjalo. Inkinga ukuthi, kukhona indlovu egumbini lokuphumula. Angikwazi ngonembeza omuhle ukwenza sengathi ayikho. Ubulongwe bunqwabelene phezulu, iphunga lokungalaleli ligcwele yonke indawo, futhi umonakalo ekusaseni lezingane zethu awunakulungiseka, gcina kungenelele ngqo okuvela phezulu.

Isexwayiso esisenhliziyweni yami sicacile ngento ezayo yokuhlanzwa (bheka Ihora Lenkemba).

Impi iyeza ogwini lwaseMelika.

Kusobala, kucace bha, ukuthi izwe laseNtshonalanga alinazo izinhloso zokuphenduka ebugebengwini bokuhushula isisu, ngaphandle kobufakazi besayensi, begazi, bokuziphatha, nobubonakalayo bobuntu, ubuntu, nesithunzi salowo ongakazalwa. Kungumkhuba onesihluku kakhulu, onobugovu, nonya kunayo yonke impucuko emlandweni omubi wesintu (bheka Ingabe Umbungu Ungumuntu futhi Iqiniso Elinzima - Ingxenye V).

Qaphela, ikakhulukazi lapho konke kubonakala kunokuthula nokuzola. I-Russia ingenza isimanga, lapho ungalindelanga… Ubulungiswa [bukaNkulunkulu] buzoqala eVenezuela. - Inceku kaNkulunkulu uMaria Esperanza, Ibhuloho eliya ezulwini: Izingxoxo no UMaria Esperanza waseBetania, UMichael H. Brown, k. 73, 171

Ngoba UNkulunkulu uyasithanda, onembeza bethu badinga ukushukunyiswa ngodlame. Ngaphambi kokuthi kube nokuKhanya Konembeza, ngaphambi kokuba sizimisele ukubheka phezulu, kufanele senziwe siguqe ngamadolo, njengoba neNdodana Yolahleko ibingacabangi ukubuyela ekhaya kuze kube yilapho ukuziqhenya kwayo kuphelile.

Futhi masingasho ukuthi nguNkulunkulu osijezisa ngale ndlela; Ngokuphambene nalokho ngabantu uqobo abalungiselela ukujeziswa kwabo. Ngomusa wakhe uNkulunkulu uyasixwayisa futhi usibizele endleleni eyiyo, ebe ehlonipha inkululeko asinike yona; yingakho abantu benesibopho. - Sr. Lucia, omunye wababonisi bakaFatima, encwadini ayibhalele uBaba oNgcwele, ngoMeyi 12, 1982. 

 

Isahlulelo Somusa

Umunyu woMhlonyane ufinyelele emlonyeni weNkosi:

Ngenxa yokuthi usivivi, awushisi futhi awubandi, ngizokukhafula uphume emlonyeni wami. (IsAm. 3:16)

Uma iNkosi ikhafula ingxenye yeBandla Layo ephuma emlonyeni wayo — okusho ukuthi, kususa ukuvikelwa Kwakhe kwaphezulu- akukhona ukuthi akasithandi. Kunjalo impela ngoba Uyasithanda:

Uma ningenakho ukuqondiswa, lapho bonke babelane ngakho, anisibo amadodana kepha niyizigebenga… ethandwa yiNkosi; ushaya yonke indodana ayivumayo. (Heb 12: 6,8)

In I-chaos, Umusa uzofika…

U-Efrayimi akayona yini indodana yami ethandekayo, ingane engiyithandayo? Kaningi lapho ngimsongela, ngisamkhumbula ngomusa; Inhliziyo yami iyamlangazelela, kufanele ngiyibonise umusa, kusho uJehova. (Jeremiya 31: 18-20)

… Ngoba indlovu esegumbini lokuphumula idinga ukudalulwa. Umhlonyane udinga ukusiphulwa. Ubuthi budinga ukudonswa ukuze Amanzi Aphilayo akwazi ukugeleza futhi.

Engifuna ukukusho ukuthi: Kwanele! Kakhulu kangakanani sonke esingasithatha? Njengawe, inhliziyo yami iphukile, ingqondo yami ididekile, umzimba wami ubuhlungu futhi ngingene ngaphuma emizweni ehlukahlukene ikakhulukazi amahloni nokukhungatheka, ukwesaba nokudumala, kanye nomuzwa wokuba sengozini, nobubha obukhulu bomoya . Ngikhale futhi ngithule buthule, futhi mhlawumbe lokho bekungumthandazo wami kuNkulunkulu: Kungani Nkosi? Kusho ukuthini konke lokhu? Yini oyibuza kimi nakubapristi bami? Yini ofuna ukuyibona yenzeka phakathi kwabantu bakho? Ingabe lesi yisikhathi sokuhlanzwa noma akuyona into edlula ukubhujiswa? Ngabe abantu bazoyeka ukukholwa, abantu abathembekile bayayeka ukuba ngabantu bokholo? Nkosi, yini oyicelayo kithi futhi singayenza kanjani ukuthi yenzeke? —UMbhishobhi Omkhulu u-Anthony Mancini, eHalifax, NS, ephendula ukuboshwa kukambhishobhi owayephethe izithombe zocansi zezingane; Incwadi eya ku-Roman Catholic Faithful kaNova Scotia, Okthoba 2, 2009

 

UKUFUNDA OKUFANELEKILE:

Umhlonyane Nokuthembeka

Umhlonyane… inkanyezi engokoqobo ewayo? Bheka Icala Leminyaka Eyisikhombisa - Ingxenye VII futhi Ingxenye XI

UCullin Omkhulug

Ukushisekela Okungakazalwa

Ukuhlakanipha nokuhlangana kwesiphithiphithi

Isihe Ekungxakini

Ubulili Nenkululeko Yabantu

  

Siyabonga ngothando lwakho, imithandazo, nokusekela kwakho!

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, IZIMPAWU.

Amazwana zivaliwe.