Ahoana ny Fiainana Amin’ny Sitrapon’Andriamanitra

 

ANDRIAMANITRA dia natokana ho an’ny androntsika ny “fanomezana ho amin’ny fiainana araka ny sitrapon’Andriamanitra” izay fizokiana taloha nomen’i Adama, nefa very noho ny ota tany am-boalohany. Ankehitriny dia averina amin’ny laoniny izany ho dingana farany amin’ny dia lavitra nataon’Andriamanitra ho amin’ny fon’ny Ray, mba hahatonga azy ireo ho Ampakarina “tsy misy pentina, na fiketronana, na izay toy izany, mba ho masina sy tsy misy kilema” (Ef 5. :27).Continue Reading

Ny lainga lehibe indrindra

 

IZAO Ny maraina taorian'ny vavaka dia nahatsapa ho voatosika aho hamaky indray ilay fisaintsainana lehibe nosoratako fito taona lasa izay antsoina hoe Navoaka ny heloNalaim-panahy aho handefa fotsiny an'io lahatsoratra io aminao androany, satria be dia be ao anatin'izany ny faminaniana sy ny fanakianana momba ny zava-nitranga tamin'ny herintaona sy tapany lasa izay. Tena marina tokoa ireo teny ireo! 

Na izany aza, hamintina ireo hevi-dehibe vitsivitsy aho ary hiroso amin'ny “teny ankehitriny” vaovao izay tonga tamiko nandritra ny vavaka androany… Continue Reading

WAM - Ny tena Super-Spreaders

 

NY mitohy ny fanavakavahana sy ny fanavakavahana amin'ireo “tsy vita vaksiny” rehefa manasazy ireo izay nandà tsy ho anisan'ny andrana ara-pitsaboana ny governemanta sy ny andrim-panjakana. Ny eveka sasany aza dia nanomboka nandrara ny pretra sy nandrara ny mpino tsy handray ny Sakramenta. Saingy raha ny fantatra, ny tena mpiparitaka be dia tsy ireo tsy vita vaksiny mihitsy…

 

Continue Reading

Ny oran'ny tsy fankatoavana sivily

 

Mihainoa, ry mpanjaka, ka mahafantatra;
mianara, ry mpitsaran'ny habakabaka!
Mihainoa ianareo izay manam-pahefana amin'ny vahoaka
ary manjaka amin'ny vahoaka betsaka!
Satria ny Tompo no nanome anao fahefana
ary ny fiandrianan'ny Avo Indrindra,
Izay handinika ny asanao sy handinika ny hevitrao.
Fa na dia mpanompon'ny fanjakany aza ianareo,
tsy nitsara marina ianao,

ary tsy nitandrina ny lalàna,
ary aza mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra,
Faingana sy faingana no ho avy hamely anao,
satria henjana ho an'ny avo ny fitsarana -
Fa ny mahantra dia mahazo famelan-keloka noho ny famindrampo... 
(Anio Vakiteny voalohany)

 

IN firenena maro manerana izao tontolo izao, ny Andron'ny Fahatsiarovana na ny Andron'ny Veterans, ny 11 Novambra na akaiky, dia manamarika andro mampahory sy fankasitrahana noho ny sorona miaramila an-tapitrisany izay nanolotra ny ainy niady ho an'ny fahafahana. Saingy amin'ity taona ity, haneno ny lanonana ho an'ireo izay nijery ny fahaleovan-tenany teo anoloan'izy ireo.Continue Reading

Fankatoavana tsotra

 

Matahora an’i Jehovah Andriamanitrareo,
ary tandremo mandritra ny androm-piainanareo,
ny didiny sy ny didiny rehetra izay andidiako anareo,
ary noho izany dia ho lava andro iainana.
Koa mihainoa, ry Isiraely, ary tandremo tsara izany,
mba hitombo sy hiroborobo kokoa ianao,
araka ny teny fikasan'i Jehovah, Andriamanitry ny razanareo,
mba hanome anao tany tondra-dronono sy tantely.

(Famakiana voalohany, 31 Oktobra 2021)

 

ALAO sary an-tsaina raha nasaina hihaona amin’ilay mpihira tianao indrindra ianao, na angamba filoham-panjakana. Azo inoana fa hanao zavatra tsara ianao, amboary tsara ny volonao ary ho amin'ny fitondrantena tsara indrindra.Continue Reading

Iray ihany ny Barque

 

… amin’ny maha-magisterium tokana an’ny Fiangonana tsy azo zaraina,
ny papa sy ny eveka miray aminy,
mitondra
 ny andraikitra gravest izay tsy misy famantarana manjavozavo
na avy amin'izy ireo ny fampianarana tsy mazava,
mampisavoritaka ny mpino na mampitony azy ireo
ao anatin'ny fahatsapana diso fiarovana. 
—Kardinaly Gerhard Müller,

prefet teo aloha tao amin’ny Congregation for the Doctrine of the Faith
Ireo zavatra voalohanyAprily 20th, 2018

Tsy resaka hoe 'pro-' Papa François na 'contra-' Papa François.
Resaka fiarovana ny finoana katolika izany,
ary izany dia midika hoe miaro ny biraon’i Petera
izay nahombiazan'ny Papa. 
—Kardinaly Raymond Burke, Tatitry ny tontolo katolika,
Janoary 22, 2018

 

TALOHAN'NY nodimandry izy, efa ho herintaona lasa izay hatramin’ny andro niantombohan’ny areti-mifindra, ny mpitory teny lehibe Rev. John Hampsch, CMF (t. 1925-2020) dia nanoratra taratasy fampaherezana ho ahy. Tao anatin'izany dia nampiditra hafatra maika ho an'ny mpamaky ahy rehetra izy:Continue Reading

Tsy ho avy izany – Eto

 

ALALINY, Niditra tao amin'ny fitoeran-tavoahangy aho ary nisy saron-tava tsy nanarona ny orona.[1]Vakio ny fomba anehoan'ny angon-drakitra be loatra fa tsy mandeha fotsiny ny saron-tava, fa mety hanaratsy kokoa ny fihanaky ny COVID vaovao, ary ny fomba mety hanaparitahan'ny saron-tava haingana kokoa ny areti-mifindra: Famelabelarana ny zava-misy Ny zavatra nitranga dia nanahiran-tsaina: ireo vehivavy mpikatroka… ny fomba nitondrana ahy ho toy ny loza voajanahary mandeha an-tongotra… nandà tsy hanao raharaham-barotra izy ireo ary nandrahona ny hiantso polisy, na dia nanolo-tena hijoro teo ivelany aza aho ary hiandry mandra-pahavitan'izy ireo.

Continue Reading

fanamarihana ambany pejy

fanamarihana ambany pejy
1 Vakio ny fomba anehoan'ny angon-drakitra be loatra fa tsy mandeha fotsiny ny saron-tava, fa mety hanaratsy kokoa ny fihanaky ny COVID vaovao, ary ny fomba mety hanaparitahan'ny saron-tava haingana kokoa ny areti-mifindra: Famelabelarana ny zava-misy

Ny zava-miafin’ny Fanjakan’Andriamanitra

 

Manao ahoana ny Fanjakan’Andriamanitra?
Inona no azoko ampitahaina?
Toy ny voan-tsinapy nalain’olona izy io
ary nambolena tao an-jaridaina.
Rehefa lehibe izy dia lasa roimemy lehibe
ary ny voro-manidina nitoetra teo amin'ny rantsany.

(Evanjely anio)

 

ISAN- Amin’izao andro izao, dia mivavaka isika hoe: “Ho tonga anie ny fanjakanao, hatao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra”. Tsy ho nampianatra antsika hivavaka toy izany i Jesosy raha tsy efa nanantena ny fahatongavan’ilay Fanjakana. Nandritra izany fotoana izany, ny teny voalohany nataon’ny Tompontsika tamin’ny asa fanompoany dia:Continue Reading