Fotoana Ady

 

Misy fotoana voatondro ho an'ny zavatra rehetra,
ary misy fotoana ho an'ny zavatra rehetra atỳ ambanin'ny lanitra.
Ao ny andro ahaterahana, ary ao ny andro ahafatesana;
misy fotoana hambolena, ary misy fotoana hongotana ny zava-maniry.
Ao ny andro amonoana, ary ao ny andro anasitranana;
Ao ny andro mandrava, ary ao ny manangana;
Ao ny andro itomaniana, ary ao ny andro ihomehezana;
ao ny andro isaonana, ary ao ny andro andihizana…
Ao ny andro itiavana, ary ao ny andro ankahalana;
fotoanan'ny ady, ary fotoana fandriam-pahalemana.

(Famakiana voalohany anio)

 

IT Mety ho toa milaza ny mpanoratra ny Mpitoriteny fa ny fandravana, ny famonoana, ny ady, ny fahafatesana ary ny fisaonana dia tsy azo ihodivirana tsotra izao, raha tsy “voatendry” mandritra ny tantara. Fa izay voalaza ao amin'io tononkalo ara-Baiboly malaza io dia ny toetry ny olona lavo sy ny tsy azo ihodivirana. mijinja izay nafafy. 

Aza mety hofitahina; Andriamanitra tsy azo vazivazina, fa izay afafin'ny olona no hojinjainy. (Galatianina 6: 7)Continue Reading

Ilay Meshing Lehibe

 

IZAO tamin'ny herinandro lasa, nisy "teny ankehitriny" tamin'ny 2006 no nibahana tao an-tsaiko. Izy io dia fampitambaran'ny rafitra eran-tany maro ho iray, lamina vaovao mahery vaika. Io no nantsoin’i Md Joany hoe “bibidia”. Amin'ity rafitra maneran-tany ity, izay mikatsaka ny hifehy ny lafiny rehetra amin'ny fiainan'ny olona — ny varotra, ny hetsika, ny fahasalamany, sns. — Renin'i Md Joany ny vahoaka mitaraina amin'ny fahitany…Continue Reading

Iza no tena Papa?

 

WHO ny tena papa ve?

Raha afaka namaky ny mailakao ianao, dia ho hitanao fa tsy dia misy fifanarahana loatra momba ity lohahevitra ity noho ny eritreretinao. Ary vao mainka nihamafy kokoa io tsy fitovian-kevitra io tamin'ny alalan'ny an editorial ao amin'ny boky katolika lehibe iray. Izy io dia manolotra teoria izay mahazo vahana, mandritra ny filalaovana fitia fisarahana...Continue Reading

Ny tena Kristianina

 

Matetika no lazaina ankehitriny fa mangetaheta ny maha-azo itokiana ny taonjato ankehitriny.
Indrindra ny momba ny tanora dia voalaza fa
manana horohoro amin'ny artifisialy na sandoka izy ireo
ary mikatsaka ny fahamarinana sy ny fahitsiana indrindra izy ireo.

Ireo “famantarana ny andro” ireo dia tokony hahatonga antsika ho mailo.
Na amin'ny fomba mangingina na amin'ny feo avo - fa amin-kery foana - dia anontaniana isika:
Tena mino izay ambaranao ve ianao?
Miaina izay inoanao ve ianao?
Tena mitory ny zavatra iainanao ve ianao?
Ny fijoroana ho vavolombelon'ny fiainana dia lasa fepetra tena ilaina mihoatra noho ny hatramin'izay
mba ho tena mahomby amin’ny fitoriana.
Noho izany indrindra isika, amin'ny lafiny iray,
tompon’andraikitra amin’ny fandrosoan’ny Filazantsara izay torinay.

—POPE ST. PAOLY VI, Evangelii nitiandi, n. 76

 

ANIO, be dia be ny antsamotady manoloana ny ambaratongam-pahefana momba ny toetry ny Fiangonana. Ny azo antoka dia manana andraikitra lehibe sy tompon'andraikitra amin'ny andian'ondriny izy ireo, ary maro amintsika no diso fanantenana amin'ny fahanginan'izy ireo, raha tsy izany. fiaraha-miasa, manoloana izany revolisiona maneran-tany tsy misy andriamanitra eo ambanin'ny fanevan'ny "Reset tsara ”. Tsy vao sambany teo amin’ny tantaran’ny famonjena anefa no nisy andian’ondry rehetra nandao - amin'ity indray mitoraka ity, ho an'ny amboadia "fandrosoana"Ary"fahamarinana ara-politika”. Amin'ny fotoana toy izany indrindra anefa no ijeren'Andriamanitra ny laika, mba hananganana ao anatin'izy ireo olo-masina izay tonga tahaka ny kintana mamirapiratra amin'ny alina maizina. Rehefa te hamely ny klerjy ny olona amin’izao andro izao, dia mamaly aho hoe: “Eny, mijery ahy sy ianao Andriamanitra. Koa andao isika hanaraka izany!”Continue Reading

Miaro an'i Jesosy Kristy

Ny fandavan'i Peter nataon'i Michael D. O'Brien

 

Taona maro lasa izay, tamin'ny faramparan'ny asa fitoriany sy talohan'ny nandaozany ny mason'ny besinimaro, i Fr. Tonga tany amin'ny fihaonambe natrehiko i John Corapi. Niakatra teo amin'ny lampihazo izy, tamin'ny feony manenika ny tendany, nijery an'ireo olona liana tamin'ny feony sady nihiaka hoe: “Tezitra aho. Tezitra aminao aho. Tezitra amiko aho. Avy eo izy dia nanohy nanazava tamin'ny fahasahiana mahazatra fa ny fahatezerany ara-drariny dia noho ny Fiangonana mipetraka eo an-tanany manoloana izao tontolo izao mila ny Filazantsara.

Miaraka amin'izany dia avoakako indray ity lahatsoratra ity nanomboka ny 31 Oktobra 2019. Nohavaoziko tamin'ny fizarana antsoina hoe "Globalism Spark".

Continue Reading

Ho avy i Jesosy!

 

Navoaka voalohany tamin'ny 6 Desambra 2019.

 

MILA ... AHO milaza izany mazava sy mafy ary sahy araka izay azoko atao: Ho avy Jesosy! Noheverinao ve fa poetika fotsiny ny Papa John Paul II rehefa nilaza izy hoe:Continue Reading

"Tiako ianao" an'ny famoronana

 

 

“AIZA Andriamanitra ve? Nahoana Izy no mangina? Aiza izy?" Saika ny olona rehetra, amin’ny fotoana iray eo amin’ny fiainany, no milaza ireo teny ireo. Matetika isika ao anatin’ny fijaliana, ny aretina, ny fanirery, ny fitsapana mafy, ary angamba ny matetika indrindra, ao anatin’ny fahamainana eo amin’ny fiainantsika ara-panahy. Kanefa, tena mila mamaly an’ireo fanontaniana ireo amin’ny alalan’ny fanontaniana am-pahatsoram-po isika: “Aiza no halehan’Andriamanitra?” Eo mandrakariva Izy, eo foana, miaraka amintsika mandrakariva - na dia ny hevitra ny fanatrehany dia tsy azo tsapain-tanana. Amin'ny lafiny sasany, dia tsotra ary saika mandrakariva Andriamanitra miova endrika.Continue Reading

Ny alina maizina


Masindahy Thérèse an'ny Jesosy zaza

 

ianareo fantaro izy noho ny raozy sy ny fahatsorany ara-panahy. Saingy vitsy no mahalala azy noho ny haizina tanteraka nandehanany talohan'ny nahafatesany. Nijaly tamin'ny raboka i St. Thérèse de Lisieux dia nanaiky fa raha tsy nanam-pinoana dia namono tena. Hoy izy tamin'ny mpitsabo mpanampy eo am-pandriana:

Gaga aho fa tsy misy famonoan-tena intsony eo amin'ireo tsy mino an'Andriamanitra. —Mba notaterin'ny Anabavy Marie avy amin'ny Trinite; CatholicHoushouse.com

Continue Reading